De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Salāt Hoe 2 rakāt farz te verrichten. Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties (597)85.95.800 Samenstelling:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Salāt Hoe 2 rakāt farz te verrichten. Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties (597)85.95.800 Samenstelling:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Salāt Hoe 2 rakāt farz te verrichten. Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties www.ivisep.org info@ivisep.org (597)85.95.800 Samenstelling: Irshaad Djoemai Noot: Je kan in de slides op het speaker icoontje klikken om de uitspraak te beluisteren.

3 Allāhu Akbar (takbīr) Noot: de eerste takbīr heet takbīr tahrīma. Indien het gebed gezamenlijk wordt verricht, zegt de imaam de iqaamah (verkorte azaan) op vóór de takbīr tahrīma.

4 Subhāna-kallāhumma wa bi-hamdi- ka wa tabārakasmu-ka wa ta-’ālā djaddu-ka wa lā ilāha ghairu-ka (deze du’a heet de sanaa) A’ūzu billāhi minasj sjaitānir radjīm (qiyām, 1e rakaat)

5 Bismil-lāhir-Rohmānir-Rohīm Al-hamdu lil-lāhi Rabbil-‘ālamīn. Ar Rohmānir-Rohīm. Māliki yaumid-dīn. Iyyā-ka na’budu wa iyyā-ka nasta’īn. Ihdinas-sirótal mustaqīm. Sirótal-lazīna an’amta ‘alai-him. Ghairil-maghdūbi ‘alai-him wa lad-dóóllīn. Āmīn. (qiyām, 1e rakaat) Al-Fātiha

6 Bismil-lāhir-Rohmānir-Rohīm Innā a’toinā kal kausar Fasol-li li Rab-bika wanhar Inna sjāni ‘aka huwal abtar (qiyām, 1e rakaat)

7 Allāhu Akbar Subhāna Rabbiyal ‘azīm (3x of 7x) (rukū)

8 Sami ‘Allāhu liman hamidah Rabbanā lakal hamd

9 Allāhu Akbar Subhāna Rabbiyal a’lā (3x of 7x) (sadjdah)

10 Allāhu Akbar Allāhumma ghfirlī warhamnī (djalsa) (heel even blijven opzitten tussen twee sadjdah’s)

11 Allāhu Akbar Subhāna Rabbiyal a’lā (3x of 7x) (sadjdah)

12 Allāhu Akbar Al-hamdu lil-lāhi Rabbil-‘ālamīn. Ar Rohmānir-Rohīm. Māliki yaumid-dīn. Iyyā-ka na’budu wa iyyā-ka nasta’īn. Ihdinas-sirótal mustaqīm. Sirótal-lazīna an’amta ‘alai-him. Ghairil-maghdūbi ‘alai-him wa lad-dóóllīn. Āmīn. (qiyām, 2e rakaat)

13 Bismil-lāhir-Rohmānir-Rohīm Qul huw-Allāhu Ahad. Allāhus-Somad. Lam yalid wa lam jūlad. Wa lam yakul la-hū kufuw-an ahad. (qiyām, 2e rakaat)

14 Allāhu Akbar Subhāna Rabbiyal ‘azīm (3x of 7x) (rukū)

15 Sami ‘Allāhu liman hamidah Rabbanā lakal hamd

16 Allāhu Akbar Subhāna Rabbiyal a’lā (3x of 7x) (sadjdah)

17 Allāhu Akbar Allāhumma ghfirlī warhamnī (djalsah)

18 Allāhu Akbar Subhāna Rabbiyal a’lā (3x of 7x) (sadjdah)

19 Allāhu Akbar (qa’dah)

20 At tahiyyātu lil-lāhi was solawātu wat toy- yibātu; as-salāmu ‘alaika ayyuhan Nabiyyu wa rohmatul-lāhi wa barokātuhu; as salāmu ‘alainā wa ‘alā ‘ibādil-lāhis sólihīn. Asjhadu allā ilāha ill-Allāhu wa asjhadu anna Muhammad-an ‘abdahū wa rasūluh. (qa’dah)

21 Allāhumma solli ‘alā Muhammad-in wa ‘alā āli Muhammad-in, kamā sol-laita ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīma, in-naka Hamīd-un Madjīd. Allāhumma bārik ‘alā Muhammad-in wa ‘alā āli Muhammad-in, kamā bārokta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīma in-naka Hamīd-un Madjīd. (qa’dah)

22 Rabbidj ‘al-nī muqīmas-salāti wa min zurriyyatī Rabbanā wa taqabbal du’ā. Rabbana ghfirlī wa li wālidayya wa lil- mu’minīna yauma yaqūmul-hisāb. (qa’dah)

23 As salāmoe ‘alaikum wa rohmatul-lāh As salāmoe ‘alaikum wa rohmatul-lāh (taslīm)

24 Enige opmerkingen De eerste twee rakaats in de fard gebeden worden luidop gelezen: Al-Fatiha en een soerah uit de Koran. De eerste twee rakaats in de fard gebeden worden luidop gelezen: Al-Fatiha en een soerah uit de Koran. De overige rakaats worden zachtjes opgelezen met alleen de Fatiha; geen andere soerah toevoegen. De overige rakaats worden zachtjes opgelezen met alleen de Fatiha; geen andere soerah toevoegen. Qadaa al-Aakhirah (het laatste zitten aan het einde van het gebed): ietsje langer blijven zitten voor het opzeggen van de salaat un-Nabi en Rabbidj alni. Qadaa al-Aakhirah (het laatste zitten aan het einde van het gebed): ietsje langer blijven zitten voor het opzeggen van de salaat un-Nabi en Rabbidj alni. Na de taslim kan men even blijven zitten om enkele zikrs op te zeggen, zoals: Na de taslim kan men even blijven zitten om enkele zikrs op te zeggen, zoals: –Ayat al-Koersi: Koran 2:255 –Soebhaan Allaah, Alhamdu lillaah, wa laa ilaaha ill-Allaah, wal-laahoe akbar (3x of 7x) –Het zachtjes opzeggen van een van de heilige namen van Allah (3x of 7x) –Maak de zikr niet te lang. –Na de zikr kan eventueel een persoonlijke smeekbede volgen. Het Zuhr en Asr gebed worden helemaal in stilte opgezegd (dus ook de eerste en tweede rakaat in stilte). Ook hier geldt: in de eerste en tweede rakaat de Fatiha en een soerah, en in de derde en vierde rakaat alleen de Fatiha. Het Zuhr en Asr gebed worden helemaal in stilte opgezegd (dus ook de eerste en tweede rakaat in stilte). Ook hier geldt: in de eerste en tweede rakaat de Fatiha en een soerah, en in de derde en vierde rakaat alleen de Fatiha. In de soennat gedeelten wordt steeds Al-Fatiha en een soerah gelezen. In de soennat gedeelten wordt steeds Al-Fatiha en een soerah gelezen. Zie voor de gebedstijden en het aantal rakaats per gebed de gebedsboekjes. Zie voor de gebedstijden en het aantal rakaats per gebed de gebedsboekjes. Alvorens het gebed te verrichten, is het noodzakelijk de woezoe (rituele reiniging) te doen. Zie hiervoor de volgende slide. Alvorens het gebed te verrichten, is het noodzakelijk de woezoe (rituele reiniging) te doen. Zie hiervoor de volgende slide.

25 Hoe de woezoe te verrichten Zeg Bismil-lāhir-Rohmānir-Rohīm Zeg Bismil-lāhir-Rohmānir-Rohīm 1. Was de handen tot de polsen (3x) 2. Spoel de mond met de rechterhand; met de wijsvinger de tanden poetsen, gorgelen is aan te bevelen (3x) 3. Reinig de neus met de linkerhand door water in te snuiven en uit te snuiten; met de linkerpink de neus reinigen (3x) 4. Was het gezicht; het gebied tussen voorhoofd, kin, linker- en rechteroor (3x) 5. Was de handen vanaf de polsen tot de ellebogen, eerst de rechterarm (3x) 6. Strijk met natte handen over de haren; reinig daarna met de wijsvingers de binnenkant van de oren en tegelijk met de duimen de buitenkant; strijk daarna met de rug van de handen over nek en hals (3x) 7. Was de voeten tot de enkels, eerst de rechtervoet (3x) Een nieuwe woezoe is noodzakelijk na het voldaan hebben aan een natuurlijke behoefte, zoals naar het toilet gaan voor een kleine of grote boodschap, het laten van winden, slapen, etc.


Download ppt "Salāt Hoe 2 rakāt farz te verrichten. Instituut voor Islamitische Studies en Publicaties (597)85.95.800 Samenstelling:"

Verwante presentaties


Ads door Google