De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wiskunde en wetenschappen in het SO en de aansluiting met het UO Eindtermen voor basisvorming Specifieke eindtermen voor de polen Doorstroom SO → UO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wiskunde en wetenschappen in het SO en de aansluiting met het UO Eindtermen voor basisvorming Specifieke eindtermen voor de polen Doorstroom SO → UO."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wiskunde en wetenschappen in het SO en de aansluiting met het UO Eindtermen voor basisvorming Specifieke eindtermen voor de polen Doorstroom SO → UO Instroom UO

2 2 Eindtermen EindtermenSpecifieke eindtermen decretaal bepaalde leerdoelen voor de basisvorming vastgelegde vakken en thema’s per graad per onderwijsvorm voor het specifiek deel geen vastgelegde vakbenamingen per pool einde van de 3de gr. einde 2de gr. – géén sp.et. – afspraak over cesuur afgeleid uit studieprofielen en basiscompetenties zeer algemeen geformuleerd herkenbaar in leerplannen géén vastgelegd aantal lesuren

3 3 Lesuren inde bavo 2de graad3de graad GOOVSGKOGOOVSGKO Bio111xxx Ntk111xxx Sch111xxx NWxxx2/3 Wis4 5 (We) 4 5 (L,G,We) 323

4 4 Lesuren in We/Wi* 2de graad3de graad GOOVSGKOGOOVSGKO Bio22222X Ntk22222X Sch22222X Wexxxxx7 (+ aardr.) Wis5555 7* 4 6* 4 6*

5 5 Basisvorming  Maatschappelijke oriëntatie  Persoonlijke ontwikkeling  Maatschappelijke redzaamheid  Mij. en culturele participatie  Accent op  toegepaste kennis  samenhang tussen vakken  exemplarisch  beklijvend leren  ervaringsverbonden leren  probleemgestuurd leren  succeservaringen

6 6 Belangstellingsindicatoren voor Vlaamse 18 jarigen

7 7 Knelpunten  te hoog abstractieniveau  te overladen curriculum  te weinig gericht op actieve kennisverwerving  te smalle en te eenzijdige  leeromgevingen (contexten)  leersituaties (werkvormen)

8 8 Hefbomen  verschillende benaderingen  theoretisch-wetenschappelijk  toegepast  praktisch  maatschappelijk-cultureel  onderzoekend leren  inzicht in de wetenschappelijke methode en in de genese van wetenschappelijke kennis  vaardigheid om in realistische en herkenbare situaties eigen kennis op te bouwen en toe te passen  attitude  persoonlijke en maatschappelijke betekenis van wetenschappen en wiskunde

9 9 Structuur v/d eindtermen wetenschappen wetenschappen Gemeenschappelijke eindtermen 2de/3de graad Algemene eindtermen per graad Contextgebieden Contextgebieden Contextgebieden Contexten Context en Contexten Vakinhoude- lijke eindtermen per graad Vakinhoude- lijke eindtermen per graad Vakinhoude- lijke eindtermen per graad Biologie Chemie Fysica Algemene eindtermen per graad Algemene eindtermen per graad

10 10 Gemeenschappelijke eindtermen voor de 2de en de 3de graad  Attituden  feiten van meningen of vermoedens onderscheiden  Onderzoekend leren/ leren onderzoeken  ideeën en informatie verzamelen om een hypothese (bewering, verwachting) te testen  Wetenschap en samenleving  Historische aspecten  Sociale aspecten  Economische aspecten  Culturele aspecten

11 11 Algemene eindtermen  praktische vaardigheden  met eenvoudig materiaal eenvoudige chemische reacties uitvoeren  ICT  chemische informatie in gedrukte bronnen en langs elektronische weg opzoeken en gebruiken  leren kiezen  studie- en beroepsmogelijkheden in verband met chemie opnoemen en er enkele algemene kenmerken van geven

12 12 Vakinhoudelijke eindtermen  wetenschappelijk referentiekader  geordend volgens hoofdstructuren van het vak  krachten volgens dezelfde richting samenstellen  het oplossen van stoffen in water beschrijven in termen van corpusculiare interacties  met voorbeelden het verschillen tussen aangeboren en aangeleerd gedrag illustreren

13 13 Wiskunde in de basisvorming  Algemene eindtermen  gebruikswaarde van wiskunde centraal plaatsen  functioneel gebruik van hulpmiddelen (ict, grafische technieken,…)  metacognitie en zelfvertrouwen ontwikkelen  ervaren wat wiskunde is  wiskunde als taal  eigenheid wiskundige probleemaanpak  eigenheid van wiskundig bewijzen

14 14 Specifieke vorming  meer wetenschappelijke oriëntatie dan de bavo  voor specifieke doelgroep  wetenschappelijke introductie  op aangepast beheersingsniveau  representatief voor het kennisdomein  nadruk op unificerende patronen, wetmatigheden, concepten  experimenteren en zelfstandig onderzoeken  voorbereiden op wetenschappelijke vervolgopleidingen  bavo 2de graad uitbouwen in breedte en diepte

15 15 Structuur van de specifieke eindtermen specifieke eindtermen Natuur- wetenschappen Structuren op 5 schaalniveaus Interacties op 5 schaalniveaus Systemen op 5 schaalniveaus Tijd op 5 schaalniveaus Genese en ontwikkeling op 5 schaalniveaus Cultuur Techniek Samenleving Onderzoeks- competentie

16 16 Wetenschappen in het specifiek gedeelte  Elk conceptueel thema  wordt op vijf schaalniveaus uitgebouwd:  corpusculair niveau  niveau ‘stoffen’  niveau ‘organismen’  niveau ‘aarde’  niveau ‘kosmos  met aandacht voor de samenhangen ertussen  wordt met lln.experimenten onderbouwd Thema’s die de natuurwetenschappen in breder perspectief plaatsen  wetenschap en cultuur  wetenschap en techniek  wetenschap en samenleving  Onderzoekscompetentie

17 17 Wiskunde in het specifiek gedeelte  Wiskunde als wetenschap  aard en belang van definities, bewijzen,…  de ‘eenheid’ van de wiskunde  wiskunde als ‘formele’ taal  Wiskunde als probleemoplossende activiteit  probleemgestuurde ontwikkeling  deductieve structuur  Wiskunde als werktuig  reële wereld wiskundig modelleren  Wiskundige basistechnieken  ICT als ‘rekenhulp’  Wiskundig  redeneren  communiceren  problemen oplossen  verbanden leggen

18 18 Wiskunde in het specifiek gedeelte  Algebra  Analyse  Meetkunde  Statistiek  Discrete wiskunde  Wiskunde en cultuur  Onderzoekscompetentie

19 19  ET : manier van denken over wetenschappen/wiskunde  reiken bouwstenen aan voor een eigentijds onderwijs  vormen géén leerplan  leggen géén leersequentie op  laten de didactische uitwerking of ‘contextualisering’ vrij  zijn een uitdaging voor ontwikkelaars van leerplannen/ leermiddelen en voor leraren om  verbanden en samenhangen aan te brengen  rijke leeromgevingen te creëren Eindtermen, leerplannen en leermiddelen

20 20 Tussen droom en daad  “Führen und wachsen lassen”  consensusmodel  intenties en hun realisatie niet steeds congruent –‘watervrees’ voor veranderingen –primaat van het ‘academisch model’ (vaklogica) –onvoldoende ondersteuning  ondersteuning door  (aanpassingen) basisopleiding  lerarenopleiding  nascholing  leermiddelen  eindtermen : inzet van ‘politiek’ machtspel

21 21 Wetenschappen in het ASO Evolutie aantal leerlingen 2de lj. 3de graad –GWe, LWe, MTWe

22 22 Wiskunde in het ASO Evolutie aantal leerlingen 2de lj. 3de graad –EWi, GWi, LWi, MTWi

23 23 WeWi in het ASO Evolutie aantal leerlingen 2de lj. 3de graad

24 24 Doorstroming naar U.O. Schooljaar: 1998-1999, Ac.jaar: 2000-2001

25 25 Doorstroomtabel Doorstroomtabel Schooljaar: 1998-1999, Ac.jaar: 2000-2001 WeWiLWiLWeAndere TW 562 362143849 TBW 529 3031155160 BIO 249 128294349 NTK 47 35723 SCH 110 63141617 WE 76 3722512 WNTK 66 25329

26 26 Lerarentekort 199620002001 Studiegebied Wetenschappen 244146135 Totaal152110601223 Evolutie van het aantal aggregatie diploma’s AanbodVraagA/V (%) Biologie30,43392 % Chemie13,415,586 % Fysica28,23385 % Wiskunde125,430142 % Alle algemene vakken1099189857,9 % Vraag en aanbod in de vervangingspool voor de algemene vakken in het SO in 2001-2002 (VDAB)

27 27 Wetenschappen aan Vlaamse universiteiten Evolutie van het aantal generatiestudenten

28 28 Wetenschappen aan Vlaamse universiteiten Evolutie aantal generatiestudenten voor verschillende wetenschappen t.o.v. 1990-1991

29 29 Toegepaste wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten Evolutie aantal generatiestudenten toegepaste en toegepaste biologische wetenschappen t.o.v. 1990-1991

30 30 Evolutie aantal generatiestudenten 95-9600-0101-0202-0303-04 We WNtk Wis Ntk Sch Bio TW TBW 58 115 132 93 184 322 476 603 67 80 91 61 119 252 546 521 72 65 68 43 140 246 820 445 61 85 44 106 228 851 436 52 63 93 73 115 237 627 422

31 31 Genderverschillen Genderverschillen (J-M) wetenschappen/toegepaste wetenschappen (%)

32 32 Stellingen 1.Behoefte aan We/TW/Wi objectiveren en differentiëren 2.Beeldvorming van We/TW/Wi beroepen bevorderen 3.Meer aandacht voor het human interest aspect van We/TW/Wi 4.Meer aandacht voor de basisvorming vanaf het basisonderwijs 5.De lerarenopleiding verbreden: leraar = communicator over We/Wi 6.Geen corporatisme of urendiscussie zonder helder en gedragen project 7.Meer samenwerking tussen wetenschappen en tussen wetenschappen en wiskunde 8.Introductie van technische component in ASO 9.Meer profileren tussen wetenschappen in de derde graad 10.Nauwere contacten tussen SO en UO en tussen onderwijs en bedrijfsleven (stage)


Download ppt "1 Wiskunde en wetenschappen in het SO en de aansluiting met het UO Eindtermen voor basisvorming Specifieke eindtermen voor de polen Doorstroom SO → UO."

Verwante presentaties


Ads door Google