De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda CTO onderwijsstructuur -Uitgangspunten en verwachtingen -Begeleiders -Werkwijze en regels -Stoplicht methode -Contact met ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda CTO onderwijsstructuur -Uitgangspunten en verwachtingen -Begeleiders -Werkwijze en regels -Stoplicht methode -Contact met ouders."— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda CTO onderwijsstructuur -Uitgangspunten en verwachtingen -Begeleiders -Werkwijze en regels -Stoplicht methode -Contact met ouders

3 ‘The reason most people never reach their goals is that they don't define them, or ever seriously consider them as believable or achievable. Winners can tell you where they are going, what they plan to do along the way, and who will be sharing the adventure with them.’ - Dennis Waitley -

4 Uitgangspunten/verwachtingen -Sportdiscipline = onderwijsdiscipline -Integrale benadering -Aanleren van vaardigheden die de leerling nodig heeft als topsporter (plannen, management, initiatief, communicatie, e.d.) -Cultuur in studielokaal -Het nakomen van afspraken

5 Begeleiders: Studiecoaches: havo 4: Mark Dirne havo 5: Anneke van der Velden vwo 4 t/m 6:Meity Feher/Gerald de Brouwer Coördinator:Paulien Senssen Vakdocenten Teamleider:dhr. Van Son (vwo) dhr. Broeksteeg (havo) Directeur bovenbouw:mevr. Michon

6 Werkwijze -Schooltijden en onderwijstijd -Begeleiding studiecoach -Begeleiding vakdocenten -Toetsing -Regels in het lokaal -Individueel- en samenwerken -“Stoplicht” methode

7 Schooltijden en onderwijstijd -Schooltijden zijn bepaald door studiecoaches en Paulien a.d.h.v. trainingstijden -“In en uit-tijden” -“Tijd voor tijd”: -Indirect LOOT verlof (fysio, mentale begeleiding, voedingsdeskundige, e.d.) -Te laat komingen -Verlof algemeen (tandarts, dokter, e.d.) -Geen “tijd voor tijd”: -Trainingstijden, trainingsstages, wedstrijden, e.d. -Familie omstandigheden -Voorbeeld onderwijstijdVoorbeeld

8 Begeleiding studiecoaches -Individueel plan van aanpak -Aanleren/verbeteren van verschillende vaardigheden (leren plannen, zelfregulatie, doelstellingen) -Aanleren/verbeteren van specifieke studievaardigheden (studie aanpak, leerstijlen, tekstverklaring, e.d.) -Reader “topsport en leren” -Ondersteuning bij periode- en weekplanningen maken (planning maken is op 1 e dag van de week!) -Controlerende taken

9 Vakdocenten, begeleiding, toetsing -Per vak is één docent verantwoordelijk -Wekelijks contact in CTO lokaal -Invullen van Z uren -Contact via ELO/mail -Studieplanners en evt. aanvullend materiaal in N@tschool -CTO PTA, gebaseerd op kerncurriculum/eindtermen -Toetsing: DT, VT en ET. Géén so’s! -Toetsen op dinsdag t/m vrijdag les 4-5

10 Individueel werken en samenwerken -In principe werkt iedereen individueel aan eigen taken -Volgens een vaste klassenplattegrond -“Schotjes”, waardoor individuele werkplekken ontstaan. Deze schotjes kunnen wel omhoog -Samenwerken kan, maar alleen met toestemming van de studiecoach

11 Afspraken in het lokaal -Telefoons bij binnenkomst in het mandje leggen. -Tafels en postvakjes leegmaken -Geen jassen en sporttassen in het lokaal -Geen spullen lenen van een ander -Geen social media tijdens lestijd -Geen petten/hoedjes -Alleen het lokaal verlaten bij leswissel -Eten mag net vóór of net na een training. Geen snoep! Studiecoach is hierin bepalend. -Drinken: alleen water of sportdrank -Geen kauwgom in het lokaal

12 “Stoplicht methode” Doel: -Snelle signalering bij problemen -Duidelijk stappenplan -Eigen verantwoordelijkheid -Betere communicatie met de coaches en CTO

13 Leerling houdt zich aan de gemaakte afspraken en heeft een goede studiehouding en motivatie

14 De leerling houdt zich niet aan de afspraken en krijgt een “melding”. Actie: -Contact met de Studiecoach -Melding in Magister en Athletic Logic

15 A.Er zijn diverse “meldingen” geweest, óf B.Het incident is van zwaardere aard, óf C.Inzet- en motivatieproblemen Actie: -Contact met Paulien -Melding bij teamleider en mevr. Michon -Melding bij trainer/CTO, evt. maatregelen volgen -Contact met de ouders

16 A.Er zijn géén verbeteringen, óf B.Excessief gedrag Actie: -Maatregelen in overleg met teamleider en mevrouw Michon -Maatregelen in overleg met trainer/CTO -Gesprek met ouders

17 Exit CTO onderwijsstructuur

18 Studievoortgang en contact met ouders -Voortgang wordt wekelijks besproken tussen studiecoach en coördinator -Cijfers in Magister -Rapportvergadering na elke periode -Contact over dagelijkse gang van zaken tussen studiecoach en ouders (mentorfunctie) -Bij problemen contact tussen coördinator-ouders -Na elke periode contact tussen coördinator, studiecoach en ouders/leerling

19 Vragen? Bijeenkomst studiecoaches in W18

20


Download ppt "Agenda CTO onderwijsstructuur -Uitgangspunten en verwachtingen -Begeleiders -Werkwijze en regels -Stoplicht methode -Contact met ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google