De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond CTO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond CTO."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond CTO

2 Agenda CTO onderwijsstructuur
Uitgangspunten en verwachtingen Begeleiders Werkwijze en regels Stoplicht methode Contact met ouders

3 ‘The reason most people never reach their goals is that they don't define them, or ever seriously consider them as believable or achievable. Winners can tell you where they are going, what they plan to do along the way, and who will be sharing the adventure with them.’ - Dennis Waitley -

4 Uitgangspunten/verwachtingen
Sportdiscipline = onderwijsdiscipline Integrale benadering Aanleren van vaardigheden die de leerling nodig heeft als topsporter (plannen, management, initiatief, communicatie, e.d.) Cultuur in studielokaal Het nakomen van afspraken

5 Begeleiders: Studiecoaches: havo 4: Mark Dirne
havo 5: Anneke van der Velden vwo 4 t/m 6: Meity Feher/Gerald de Brouwer Coördinator: Paulien Senssen Vakdocenten Teamleider: dhr. Van Son (vwo) dhr. Broeksteeg (havo) Directeur bovenbouw: mevr. Michon

6 Werkwijze Schooltijden en onderwijstijd Begeleiding studiecoach
Begeleiding vakdocenten Toetsing Regels in het lokaal Individueel- en samenwerken “Stoplicht” methode

7 Schooltijden en onderwijstijd
Schooltijden zijn bepaald door studiecoaches en Paulien a.d.h.v. trainingstijden “In en uit-tijden” “Tijd voor tijd”: Indirect LOOT verlof (fysio, mentale begeleiding, voedingsdeskundige, e.d.) Te laat komingen Verlof algemeen (tandarts, dokter, e.d.) Geen “tijd voor tijd”: Trainingstijden, trainingsstages, wedstrijden, e.d. Familie omstandigheden Voorbeeld onderwijstijd

8 Begeleiding studiecoaches
Individueel plan van aanpak Aanleren/verbeteren van verschillende vaardigheden (leren plannen, zelfregulatie, doelstellingen) Aanleren/verbeteren van specifieke studievaardigheden (studie aanpak, leerstijlen, tekstverklaring, e.d.) Reader “topsport en leren” Ondersteuning bij periode- en weekplanningen maken (planning maken is op 1e dag van de week!) Controlerende taken

9 Vakdocenten, begeleiding, toetsing
Per vak is één docent verantwoordelijk Wekelijks contact in CTO lokaal Invullen van Z uren Contact via ELO/mail Studieplanners en evt. aanvullend materiaal in CTO PTA, gebaseerd op kerncurriculum/eindtermen Toetsing: DT, VT en ET. Géén so’s! Toetsen op dinsdag t/m vrijdag les 4-5

10 Individueel werken en samenwerken
In principe werkt iedereen individueel aan eigen taken Volgens een vaste klassenplattegrond “Schotjes”, waardoor individuele werkplekken ontstaan. Deze schotjes kunnen wel omhoog Samenwerken kan, maar alleen met toestemming van de studiecoach

11 Afspraken in het lokaal
Telefoons bij binnenkomst in het mandje leggen. Tafels en postvakjes leegmaken Geen jassen en sporttassen in het lokaal Geen spullen lenen van een ander Geen social media tijdens lestijd Geen petten/hoedjes Alleen het lokaal verlaten bij leswissel Eten mag net vóór of net na een training. Geen snoep! Studiecoach is hierin bepalend. Drinken: alleen water of sportdrank Geen kauwgom in het lokaal

12 “Stoplicht methode” Doel: Snelle signalering bij problemen
Duidelijk stappenplan Eigen verantwoordelijkheid Betere communicatie met de coaches en CTO

13 Leerling houdt zich aan de gemaakte afspraken en heeft een goede studiehouding en motivatie

14 De leerling houdt zich niet aan de afspraken en krijgt een “melding”.
Actie: Contact met de Studiecoach Melding in Magister en Athletic Logic

15 Er zijn diverse “meldingen” geweest, óf
Het incident is van zwaardere aard, óf Inzet- en motivatieproblemen Actie: Contact met Paulien Melding bij teamleider en mevr. Michon Melding bij trainer/CTO, evt. maatregelen volgen Contact met de ouders

16 Er zijn géén verbeteringen, óf
Excessief gedrag Actie: Maatregelen in overleg met teamleider en mevrouw Michon Maatregelen in overleg met trainer/CTO Gesprek met ouders

17 Exit CTO onderwijsstructuur

18 Studievoortgang en contact met ouders
Voortgang wordt wekelijks besproken tussen studiecoach en coördinator Cijfers in Magister Rapportvergadering na elke periode Contact over dagelijkse gang van zaken tussen studiecoach en ouders (mentorfunctie) Bij problemen contact tussen coördinator-ouders Na elke periode contact tussen coördinator, studiecoach en ouders/leerling

19 Vragen? Bijeenkomst studiecoaches in W18

20


Download ppt "Informatieavond CTO."

Verwante presentaties


Ads door Google