De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

URD Delta Oost Prof. Dr. Toine Smits Prof. Dr. Erwin van der Krabben Drs. Edwin van Uum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "URD Delta Oost Prof. Dr. Toine Smits Prof. Dr. Erwin van der Krabben Drs. Edwin van Uum."— Transcript van de presentatie:

1 URD Delta Oost Prof. Dr. Toine Smits Prof. Dr. Erwin van der Krabben Drs. Edwin van Uum

2 Alleen natte en groene opgaven? Perspectief

3 … èn mobiliteit en het stedelijk gebied Perspectief: nat en droog

4 URD Delta Oost Doel, proces, organisatie Drs. Edwin van Uum

5 Duurzame ontwikkeling èn governance regio Arnhem Nijmegen:  Multi-level governance strategie  Effectief besluitvormingsproces  Inzet van nieuwe instrumenten  Financierbaarheid en nieuwe verdienmodellen Doelen

6 Praktijk: praktijkspoor  Coalitievorming van publieke en private partijen  Effectieve sturingsarrangementen; regie  Innovatief investeren; overheid en markt  Praktijkexperimenten: ècht doen, uitproberen… Wetenschap: onderzoeksspoor  Governance (sturing & besluitvorming)  Financing (verdienmodellen, diensten)  GIDS; Interdisciplinair onderzoek Resultaten

7 “Integratietafel”

8 Het ‘natte’ domein Het ‘droge’ domein

9 Werkwijze

10  ‘Integratietafel’ Governance (‘nat en droog’) – Droog: vz. Jaap Modder (Stadsregio Arnhem Nijmegen) – Nat: Co Verdaas (Provincie Gelderland)  Kerngroep URD Delta Oost – incl. co-financiers en WUR (GIDS)  Werkteam nat: Radboud/DSMR & NC Advies – Toine Smits & Erik Opdam (e.a.)  Werkteam droog: Radboud/IMR & Het Noordzuiden – Erwin vd Krabben & Edwin van Uum (e.a.) Organisatie

11 Het ‘natte’ domein Ontwikkelingsopgaven water en ruimte Prof. Dr. Toine Smits

12

13 “Wicked” problems Main transport route; -165.000 ships/y -150 mil ton cargo/y Opening Stadswaard Sand excavation “Flood proof” housing Nature, recreation & agriculture IJssel Rhine Lower Rhine Waal Nijmegen

14  Praktisch  Faciliteren duurzame ontwikkeling stedelijk gebied in de delta.  Framework for Strategic Sustainable Development Framework for Strategic Sustainable Development  Uitwerking voor het “Uiterwaardenbeheer” (governance/financing)  Uitwerking voor infra Stadsregio Arnhem-Nijmegen” (governance/financing)  Wetenschappelijk  Governance (aansturing & besluitvorming)  Financing (ecosysteem diensten)  Mechanismen van co-creatie in DO  Interdisciplinair onderzoek Doelen (nat)

15  5-jarige pilot met nieuwe beheerseenheid Waalweelde  Ontwikkeling en gebruik sturingsinstrument voor exploitatie beheer –en onderhoud (dash board)  Wetenschappelijke publicaties in de domeinen van “governance”, “financing” en GIDS  ½ proefschrift “Framing & Gaming”,  Artikelen; “Decentralised energy landscapes Netherlands- Germany”; “Co-creating sustainable development”;GIDS Eindresultaat URD Oost (nat)

16  Nieuwe aansturing van het rivier/uiterwaarden beheer  Gebaseerd op kosten én baten (nieuw exploitatie model)  Betere balans tussen natuur & veiligheid  Gebruik van ecosysteem diensten om beheer en onderhoud kosten rivier beheer te verminderen.  Biomassa (zuiveringslib, snoeihout, maaisel) Biomassa (zuiveringslib, snoeihout, maaisel)  Ecotoerisme  Visvriendelijke hydropower  Daarnaast; samenwerking droog & nat wetenschappelijk & praktisch Innovaties (nat)

17  Stuurgroep WaalWeelde  Provincie Gelderland  ELI  I&M  SBB  DLG  15 gemeenten (Lobith-Gorinchem)  Spiegelgroep (burger initiatief) Partners (nat)

18  2010 gestart met WaalWeelde Duurzaam trajectDuurzaam  Framework for sustainable development; leerervaring met “communities of ownership”  September - December 2011  Werkconferentie Uiterwaardenbeheer (Framing & Gaming)  Gesprekken met volksvertegenwoordigers  Oprichting Taakgroep Uiterwaardenbeheer  Desk study aanwending biomassa voor “groen gas” Planning URD Oost (nat)

19  2012 (1e semester)  Data verzameling voor “dash board” en “serious gaming” t.b.v. nieuwe beheerseenheid uiterwaarden.  Eerste publicatie(s) “Framing & gaming”; “Co-creation”  Bestuurlijke verkenning haalbaarheid “Beheerseenheid uiterwaarden”)  2012 (2e semester)  Bouwen “serious game”  2012  Testen nieuw governance & financieringsmodel.  Bijsturen Planning URD Oost (nat)

20  2013 (1e semester)  Twee-daagse “URD Delta Oost” werkconferentie in de stadsregio  Voorbereiding overeenkomst pilot “uiterwaardenbeheer”  2013 (2e semester)  Ondertekening overeenkomst pilot “uiterwaardenbeheer”  Publicaties governance & financing, besluitvorming (“Framing & Gaming”), Decentralised Energy Landscapes; Framework for Sustainable Development  Accountants controle URD Delta oost Planning URD Oost (nat)

21 Het ‘droge’ domein Bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling Prof. Dr. Erwin van der Krabben

22

23  Vernieuwende governance en verdienmodellen voor duurzame mobiliteits- en gebiedsinvesteringen  Praktijkexperimenten, met concrete vervolgstappen in besluitvorming en investeringen  Wetenschappelijke publicaties in de domeinen van “governance”, “financing” en System Dynamics / serious gaming Eindresultaat URD Oost (droog)

24  Knooppunten: herontwikkeling stationsgebieden  Beheer en exploitatie openbaar vervoer  Multi-level governance vraagstukken: afstemming overheidstaken integrale gebiedsontwikkeling Ontwikkelingsopgaven (droog)

25 Voorbeeld: Zevenaar-Oost

26 Zevenaar-Oost: nieuw station

27 Zevenaar-Oost: programma

28 Zevenaar-Oost: heroriëntatie

29 Zevenaar-Oost: herstructureren

30  Stedelijke herverkaveling  Tax Increment Financing  Nieuwe private partijen in gebiedsontwikkeling  Gebiedsontwikkelingsfondsen  Erfpacht Innovaties (1): uitvoerbaarheid ‘transit oriented development’

31  Publieke taken en bevoegdheden beheer en exploitatie overhevelen naar private partijen  Private financiering mobiliteitsprojecten Innovaties (2): Beheer en exploitatie openbaar vervoer

32  Afstemming / overhevelen taken publiek naar publiek c.q. publiek naar privaat  Herstructureringsfonds  Regionaal / provinciaal grondbedrijf Innovaties (3): Integrale gebiedsontwikkeling

33  Stadsregio Arnhem Nijmegen  Gemeenten, Bestuurlijke Regiegroep Knooppunten  NS  Prorail  RWS  Regionale vervoerders (Hermes, Syntus,…)  Ontwikkelaars en beleggers (TCN, KWP,…)  Grote bedrijven (Akzo, Tennet, Kema, Philips,…)  Instellingen (HAN, ROC, Radboud,…) Partners (droog)

34 Globale planning:  Selectie projecten in nauwe afstemming met Stadsregio (oktober 2011–februari 2012)  Coalitievorming partijen overheid, vervoerders, markt, bedrijven (oktober 2011-januari 2012)  Feitelijke start onderzoek: 1 januari 2012 Planning URD Oost (droog)

35 Globale planning:  2012: – Aanpak concrete praktijkcases per CoP – Van coalitievorming naar concreet PPS-arrangement – Onderzoek; serious gaming; externe communicatie  2013: – Intentieverklaring/SOK samenwerking praktijkexperiment – Werkconferentie in de regio – Artikelen, symposium; externe communicatie Planning URD Oost (droog)

36

37 Cyclic Rejuvenation of floodplains finding a balance between safety and biodiversity Nijmegen Hydraulic resistance caused by forest Highway A50

38 Climate mitigation measures (Nijmegen); Biogas production Biogas production from the sludge of communal sewage treatment plants & vegetation maintenance vegetation maintenance

39 Nijmegen “embraces” the river…. City center (present) River boulevard City center (future) River boulevard

40 Integrated Selective Visionary Actionable OverviewOverview sustainability principles, visions, frameworks and tools over the last 50 years

41 Development group Regional administration National European Co-creationCo-creation; investing in the interface “bottom-up” and “top-down” Community facilitators

42 C1...concentrations of substances extracted from the Earth’s crust, C2...production of persistent compounds, C3...degradation of the ecosystem, C4...people are not subject to conditions that systematically undermine their capacity to meet their needs. In a sustainable society, policies and economies are geared towards a systematically decrease of... and, in that society... Conditions to open the route towards sustainable development.. 4 sustainability principles

43 Awareness Baseline Creative Solutions Decide on Priorities Present Future -Is it in the right direction? -Is it a flexible platform? -Is it a good return on investment? A,B,C,D, approach.. A,B,C,D steps


Download ppt "URD Delta Oost Prof. Dr. Toine Smits Prof. Dr. Erwin van der Krabben Drs. Edwin van Uum."

Verwante presentaties


Ads door Google