De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05"— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05
Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd

2 Knik

3 Knik

4 Knik

5 Knik

6 Knik

7 Knik

8 Kip

9 Kip

10 Kip

11 Kip

12 Kip

13 Kip

14 Druk / knik Dimensioneren drukstaven
Drukstaven worden in constructies vaak toegepast als kolommen voor het afvoeren van verticale belastingen naar de fundering. In een vakwerk bestaan de wandliggers uit drukstaven. Hoe stijver het materiaal van de drukstaaf is, des te minder snel treedt knik op. Aansluiting van de staafeinden De vormverandering en de bezwijkbelasting van een gedrukte staaf veranderen wanneer bijv. een scharnieroplegging wordt vervangen door een inklemming. De invloed van de aansluiting of oplegging kan in rekening worden gebracht door de werkelijke staaflengte L met een bepaalde factor te vermenigvuldigen. De lengte die hieruit volgt heet de kniklengte (Lbuc)

15 Druk / knik

16 Druk / knik Slankheid van de staaf Doorsnedevorm
Hoe langer en smaller de staaf is, des te eerder treedt knik op. Deze invloed wordt uitgedrukt in slankheid: De verhouding tussen de kniklengte en de dwarsdoorsnede (Lbuc/d) Doorsnedevorm Knik treedt minder snel op door een gunstige doorsnedevorm te kiezen. Hierbij wordt het materiaal in de dwarsdoorsnede zo ver mogelijk naar buiten gebracht. Op die plaats werkt het materiaal het meest effectief tegen uitbuigen.

17 Druk / knik Dimensioneren drukstaven
Bij het dimensioneren van een drukstaaf moet er op worden gelet dat de staaf voldoende sterk is en dat de staaf niet knikt. Dat betekent dat voor het dimensioneren van de drukstaaf niet zonder meer de normaalkracht met de formule A ≥ Ns/fy;d mag worden toegepast. Deze houdt immers geen rekening met knik. Om voldoende knikreserve te hebben rekent men met een gereduceerde vloeispanning. De gereduceerde vloeispanning is dan gelijk aan: 0,75fy;d Bij drukstaven met een korte lengte houdt men 0,9fy;d aan Bij drukstaven met een lange lengte houdt men 0,5fy;d aan

18 Drukstaven

19 Drukstaven

20 Drukstaven Bepaal de afmetingen van het profiel

21 Verbanden, portalen en schijven
Verbanden worden ook wel geschoorde raamwerken genoemd. Constructief gezien gedragen verbanden zich als vakwerken. Het verband bestaat dan uit scharnierend aan elkaar verbonden staven die aaneensluitend driehoeken vormen. De staven worden uitsluitend belast op trek en druk. Verbanden kunnen ook horizontaal worden toegepast, bijv. in het dak van een hal tussen twee portalen.

22 Verbanden, portalen en schijven

23 Verbanden, portalen en schijven
Portalen worden ook wel ongeschoorde raamwerken genoemd. Portalen bestaan uit kolommen en liggers die momentvast aan elkaar verbonden zijn. Er treden normaalkrachten, dwarskrachten en momenten in op. Voor een portaal is meer materiaal nodig dan voor een verband. Portalen worden alleen toegepast wanneer verbanden het gebruik van het gebouw hinderen, zoals bij gevelopeningen.

24 Verbanden, portalen en schijven

25 Verbanden, portalen en schijven
Constructief gezien zijn schijven dichte, vlakke constructiedelen die in hun vlak worden belast. Schijven zijn te beschouwen als vakwerken met uitgesmeerde diagonalen. In staalconstructies worden schijven uitsluitend toegepast wanneer een constructiedeel niet uitsluitend een dragende functie heeft , maar ook bijv. een scheidende functie.

26 Verbanden, portalen en schijven

27 Verbanden, portalen en schijven

28 Verbanden, portalen en schijven

29 Verbanden, portalen en schijven
Ruimtevakwerken Is een constructie waarin de belastingen in twee verschillende richtingen wordt afgevoerd. Zij is samengesteld uit driehoeken dit opgebouwd zijn uit trek- en drukstaven. Ruimtevakwerken zijn geschikt voor het overspannen van een plattegrond die min of meer vierkant is. De langste zijde mag niet meer dan 40% langer zijn dan de kortste zijde.

30 Verbanden, portalen en schijven
Voorbeelden ruimtevakwerken : Cilinderschalen Hypparschalen Gespaakte wielen

31 Verbanden, portalen en schijven

32 Verbanden, portalen en schijven

33 Stabiliteit hallen Rekenvoorbeeld

34 Stabiliteit hallen Stabiliteit dwarsrichting Resulterende windkrachten

35 Stabiliteit hallen Stabiliteit in langsrichting

36 Knik op drukbelaste houten kolom

37 Knik op drukbelaste houten kolom

38 Knik op drukbelaste houten kolom

39 Knik op drukbelaste houten kolom
Vuistregels afmetingen houten kolommen

40 Knik op drukbelaste houten kolom

41 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCO2 4z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05"

Verwante presentaties


Ads door Google