De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Activités du Comité scientifique 2006-2007 AFSCA – DG Politique de contrôle Comité scientifique Réunion du Comité consultatif 28 février 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Activités du Comité scientifique 2006-2007 AFSCA – DG Politique de contrôle Comité scientifique Réunion du Comité consultatif 28 février 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1 Activités du Comité scientifique 2006-2007 AFSCA – DG Politique de contrôle Comité scientifique Réunion du Comité consultatif 28 février 2007

2 2 Questions posées par le CC 1. Activités Sci Com 2006 2. Sujets sur propre initiative en 2006? 3. Priorités en 2007? 4. “Risques de l’avenir”?

3 3 1. Activités du Sci Com 54 avis http://www.favv-afsca.fgov.be/home/com-sci/avis06_fr.asp

4 4 Questions posées par le CC 1. Activités Sci Com 2006 2. Sujets sur propre initiative en 2006? 3. Priorités en 2007? 4. “Risques de l’avenir”?

5 5 2. Dossiers uit eigen initiatief: 2006 Voeding (algemeen) Samenstelling LVM Voedingssupplementen Allergenen Chemisch Dioxines (Micro)Biologisch Aviaire influenza TSE Andere H 2 O Raadplegingen EFSA

6 6 Controle op de samenstelling van levensmiddelen Advies 36-2006 (Dossier 2005/25) Welke controles? Door welke instanties? Niet-limitatieve lijst van aandachtspunten: globale samenstelling nutritionele samenstelling additieven kwaliteit van ingrediënten authenticiteit organoleptische waarde

7 7 Controle op voedingssupplementen in België Advies 38-2006 (Dossier 2004/16) Voedingssupplementen voor humane & dierlijke voeding Analytische aspecten & Controles Lacunes (bv. analytische capaciteit) Aanbevelingen → kwaliteit van het monster → prioritaire stoffen voor controle → … Bijkomende problematiek → toxiciteit van chemische moleculen → dosering → …

8 8 Aanwezigheid van allergenen in LVM Advies 37-2006 (Dossier 2005/67) verplichte etikettering allergene ingrediënten (Richtlijn 2003/89/EG) Kruiscontaminatie (GMP) Rol industrie, artisanale bedrijven, horeca (voorlichting, receptuur, …) Informeren van de consument (labels, databanken) + allergenen in andere producten & latex

9 9 Schatting van de blootstelling van de consument aan dioxines Advies 12-2006 (Dossier 2006/06bis) “Dioxine incident” 2006 Dioxinecontaminatie van varkens- en gevogeltevet via het voeder Risico-evaluatie Blootstelling van de consument aan dioxines → via consumptie dierlijke producten (varken, gevogelte) → via consumptie van gelatine

10 10 Evaluatie van het risico voor insleep van het H5N1 AI virus in België als gevolg van de migratie van trekvogels Advies 48-2006 (Dossier 2004/37) Evaluatie op basis van – theoretische kennis (voorjaarsmigratie, najaarsmigratie) – epidemiologische toestand 2006 Conclusie: → i.h.a. risico lente < risico herfst → laag risico bij voorjaarsmigratie in 2006 → zeer laag risico bij najaarsmigratie in 2006 Duurzame werkbasis voor toekomstige risico-evaluatie in functie van epidemiologische toestand

11 11 TSE stappenplan (TSE roadmap) Dossier 2006/08 Verordening (EG) Nr. 999/2001 Versoepelingen (Road Map): 7 punten (korte tot middellange termijn) Adviezen:  Tijdelijke handelsbeperkingen voor het Verenigd Koninkrijk (Advies 14- 2006)  (Actieve) bewakingsprogramma’s (BSurvE) (Advies 32-2006)  Fokprogramma schapenrassen (Advies 29-2006) Verwachte Adviezen :  Actieve epidemiologische bewakingsprogramma’s  Herziening van het ruimingsbeleid  Verbod op diermeel

12 12 Verwerkingen of behandelingen van leidingwater in LVM-bedrijven en de bijbehorende kwaliteitscontroles Advies 46-2006 (Dossier 2005/71) KB 14/01/2002 Onbehandeld ↔ Behandeld leidingwater Is reductie van # chemische en microbiologische analyses verantwoord vanuit het standpunt van de voedselveiligheid? Nieuwe nota “water” DG Controlebeleid ( in ontwerp)

13 13 EFSA openbare raadplegingen  Draft opinion of the BIOHAZ Panel on microbiological testing, criteria and other objectives  Joint AFC/BIOHAZ draft guidance document on the submission of data for the evaluation of the safety and the efficacity of substances other than potable water intended to be used to decontaminate the surface of foods of animal origin  Draft opinion of the BIOHAZ Panel on the revision of the Geographical BSE risk assessment (GBR) methodology

14 14 Questions posées par le CC 1. Activités Sci Com 2006 2. Sujets sur propre initiative en 2006? 3. Priorités en 2007? 4. “Risques de l’avenir”?

15 15 3 & 4. Priorités 2007 Dangers chimiques Évaluation du risque: pesticides Évaluation du risque : mycotoxines Suivi de l’incident dioxines Contaminants chimiques dans le poisson Actualisation évaluation du risque : métaux lourds dans les terres agricoles  Dangers chimiques émergents + Substances perturbant les hormones dans les aliments

16 16 Dangers (micro)biologiques Préparation évaluation du risque : Listeria / saumon Évaluation du risque: cysticercose / viandes de bovins Prioritisation des agents alimentaires zoonotiques Maladies infectieuses émergentes  Risque de transmission de résistance aux antibiotiques via l’alimentation 2 & 3. Priorités 2007

17 17 2 & 3. Priorités 2007 (long terme) Alimentation (en général)  Risques cancérigènes et génotoxiques de denrées alimentaires

18 18 Merci de votre attention AFSCA – DG Politique de Contrôle Comité scientifique Réunion du Comité consultatif 28 février 2007


Download ppt "1 Activités du Comité scientifique 2006-2007 AFSCA – DG Politique de contrôle Comité scientifique Réunion du Comité consultatif 28 février 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google