De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M55 IJmeerlijn Perspresentatie Mott MacDonald

Verwante presentaties


Presentatie over: "M55 IJmeerlijn Perspresentatie Mott MacDonald"— Transcript van de presentatie:

1 M55 IJmeerlijn Perspresentatie Mott MacDonald
23 september 2011 Ido Croese – projectdirecteur Mott MacDonald MNO Vervat, HTM Consultancy, Balancia, EconoVision, P&PC, BACA, Zwarts & Jansma

2 Het M55 team Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

3 De M55 metro oplossing Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

4 Slim gebruik maken van wat er al ligt
Vervoersconcept Kostenbesparend en Betrouwbaar Optimaal gebruik van bestaand Amsterdams metronetwerk Volgt kortst mogelijke route (takt aan bij Diemen-Zuid) Hoge frequentie: in spits 16 voertuigen/uur per richting, Combinatie met Gaasperplaslijn: 24 metro’s /uur in Amsterdam Zuid Gaat uit van ontvlechting Amsterdamse metro: hoge betrouwbaarheid, verbeterde service en korte wachttijden Slim gebruik maken van wat er al ligt Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

5 Vervoersconcept Stapsgewijze ontvlechting en uitbreiding 2011:
Huidige situatie Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

6 Vervoersconcept Stapsgewijze ontvlechting en uitbreiding 2018:
Inkorten lijn 51 Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

7 Vervoersconcept Stapsgewijze ontvlechting en uitbreiding 2018:
Start lijn 52 Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

8 Vervoersconcept Stapsgewijze ontvlechting en uitbreiding 2025:
Omklappen metronet M55 tot IJburg Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

9 Vervoersconcept Stapsgewijze ontvlechting en uitbreiding 2030:
M55 tot Almere Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

10 Vervoersconcept Frequenties in de spits 16x uur 8x uur keren 16x uur
Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

11 Vervoersconcept Hogere vervoerswaarde Reizigersaantallen per dag
Locatie PRA Regiorail (trein) M55 Metro IJmeerverbinding 52.400 54.400 Hollandse Brug 76.200 86.100 Totaal Vervoerberekeningen WAA: Reizigers per dag Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

12 M55 ontsluit M55 ontsluit bestaand en nieuw stedelijk gebied
M55-IJmeerlijn kenmerkt door ontsluitend karakter met veel stops: Twee ondergrondse metrostations in IJburg 2 Drie nieuwe bovengrondse stations in Almere (+ Almere Centrum) Ruimte in ontwerp voor toekomstige uitbreiding aantal stations M55-IJmeerlijn aanvullend op, en niet concurrend met, verbindende NS-lijn over Hollandse Brug (Bron: Studio Kasterman) Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

13 M55 behoudt Tunneloplossing goed voor natuur, recreatie en cultuurhistorie Tunnel onder IJmeer verbetert ecologische waarden Ontziet Unesco Fort Pampus en landschapsmonument Behoud van open karakter van het IJmeer Geen belemmering voor sterke groei waterrecreatie Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

14 M55 is ingepast Uitstekende ruimtelijke inpassing
Diemen: bundeling met NS-spoor + nieuwe fietsverbinding tussen Diemertrekvaart en IJburg IJburg: woon- en leefklimaat onaangetast door ondergrondse passage In Almere bovengronds door groene corridor op afstand van woningen Almere-Centrum krijgt metrostation naast NS-station Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

15 M55 is innovatief Innovatieve concepten: station Middeneiland
Eerste Sail-and-Ride (S+R) station ter wereld op IJburg Aanmeren met eigen boot of overstappen op watertaxi Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

16 M55 tracé Pampus West: Focus op ontspanning Wonen Leisure + recreatie
Pampus Boulevard: Ontspannen aan het water Leisure + recreatie Wonen Esplanade Pampus Sportpark: Sport en ontspanning in het groen Sportvelden Wandelen en recreëren Stadspark Pampus Centrum: Nieuw stadsdeelcentrum Wonen Werken Leisure IJland: Exclusief en duurzaam wonen Beperkte woningbouw Wonen aan het water Pilot voor Almere Principles Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

17 M55 is katalysator M55: katalysator Schaalsprong Almere
Uitbreiding Almere in Pampus vraagt om andere identiteit Almere Nadrukkelijker onderdeel van Metropoolregio Amsterdam Creëer mooie stedelijke omgeving en dynamisch leefmilieu, met groot aanbod faciliteiten en evenementen Steenworpafstand van Amsterdam, uitstekend bereikbaar met metro Hoogstedelijk programma (Pampus woningen) en exclusief wonen aan water op Pampus IJland (3.000 woningen). Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

18 Business case Fasering aanleg M55 Fase 0: Hoofdspoor oplossingen
Fase 1: Zuidas - IJburg Fase 2: Zuidas – Almere Fase 3 (optie): Uitbreiding tot Weerwater Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

19 Business case Investeringsraming PRA M55 € 4,45 mld € 3,20 mld
WAA opslagen M55 opslagen Incl. besparingen € 4,45 mld € 3,20 mld € 2,88 mld € 2,51 mld Alle bedragen zijn inclusief BTW Kosteneffectiviteitsanalyse M55 Verbeteringen t.o.v. PRA (in miljoen euro, prijspeil 2011) Kosten t.o.v. PRA € 1.112 Bereikbaarheid t.o.v. PRA € 19 Exploitatie OV t.o.v. PRA € 494 Exploitatie grond t.o.v. PRA € 988 Totale Netto Contante Waarde € 2.613 Kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd door WAA Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

20 Business case M55: laag risicoprofiel
Mogelijkheid tot fasering en flexibiliteit Onafhankelijkheid van andere projecten Hoge maatschappelijke aanvaardbaarheid Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

21 Maatschappelijke effecten
Positieve score op 33 criteria t.o.v. PRA Exploitatie: Infrastructuur: Transportkwaliteit: Ruimtelijke inpasbaarheid: Milieukundige inpasbaarheid: ++ + Betrouwbaar – Realistisch – Aantrekkelijk

22 M55 IJmeerlijn Betrouwbaar Realistisch Aantrekkelijk

23 Meer informatie op www.M55.nl

24

25 M55 Fase 0

26 M55 Fase 1

27 M55 Fase 2

28 M55 Fase 3


Download ppt "M55 IJmeerlijn Perspresentatie Mott MacDonald"

Verwante presentaties


Ads door Google