De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

2 Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De Heilige Doop is aangevraagd door br en zr Herfst voor hun dochter Jojanne. De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Diensten 9:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De Heilige Doop is aangevraagd door br en zr Herfst voor hun dochter Jojanne. De collecte is bestemd voor de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn. Deze stichting is gericht op gereformeerde jeugdbescherming en gezinsvoogdij. Mededelingen kerkenraad

3 Agenda 5 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: schets 3, Meer dan genoeg Inl: Petra Sytsma Bij: Henny Visscher 8 februari 19 30 Lidwina in concert 9 februari 19 30 LEF Agenda 5 februari Bijbelstudieclub Dabar Ond: schets 3, Meer dan genoeg Inl: Petra Sytsma Bij: Henny Visscher 8 februari 19 30 Lidwina in concert 9 februari 19 30 LEF

4 2 februari:br Willem Sonneveld 3 februari:zr Andjo Bruijn-van Hijum 5 februari:br Henk van Middelkoop 6 februari:Maureen van Harten br René van Kleef zr T.S. Oggel-van Keulen Florianne Verschelling 7 februari:br Arnold van den Berg br Leo Parren Daan van Wolfswinkel 2 februari:br Willem Sonneveld 3 februari:zr Andjo Bruijn-van Hijum 5 februari:br Henk van Middelkoop 6 februari:Maureen van Harten br René van Kleef zr T.S. Oggel-van Keulen Florianne Verschelling 7 februari:br Arnold van den Berg br Leo Parren Daan van Wolfswinkel Deze week zijn jarig:

5 Zaterdag 8 februari 19.30-20.30 uur Programma op www.lidwinaconcerten.nl Blokfluitensemble Sambuca uit Eindhoven

6 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

7 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

8 175 C

9 ● Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

10 Psalm 100: 1 - 4 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

11 Psalm 100: 1 - 4 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER! 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

12 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

13 Psalm100:1, 2, 3, 4 ● Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

14 Psalm 134: 1, 2 eigen berijming 1 zegen de HEER nu allemaal de dienst aan hem vraagt u totaal dus steek uw handen uit naar hem zegen de HEER met luide stem 2 let op het antwoord van de HEER van waar hij woont daalt zegen neer ooit heeft hij met diezelfde macht hemel en aarde voortgebracht

15 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

16 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

17 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming ● Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

18 Psalm 105: 5 5 God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht tot in het duizendste geslacht. ’t Verbond met Abraham, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

19 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 ● Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

20 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 ● LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

21 LvdK 125: 1, 2, 3 1 O kom, o kom, Imma-nuël, verlos uw volk, uw I-sraël, herstel het van elle-nde weer, zodat het looft uw naa-m, o Heer! Weest blij, weest blij, o I-sraël! Hij is nabij, Imma-nuël!

22 LvdK 125: 1, 2, 3 2 O kom, Gij wortel I-saï, verlos ons van de ty-rannie, van alle goden de-zer eeuw, o Herder, sla de bo-ze leeuw. Weest blij, weest blij, o I-sraël! Hij is nabij, Imma-nuël!

23 LvdK 125: 1, 2, 3 3 O kom, o kom, Gij O-riënt, en maak uw licht alo-m bekend; verjaag de nacht van noo-d en dood, wij groeten reeds uw mo-rgenrood. Wees blij, weest blij, o I-sraël! Hij is nabij, Imma-nuël!

24 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 ● Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

25 Een Dooplied: 1, 2, 3 1 Alle dagen van ons leven Of we ziek zijn of gezond Worden jou en mij gegeven Door de God van het Verbond 2 Liefdevol schreef Hij met water Zijn drie namen op ons hoofd Zo heeft Hij voor nu en later Jou en mij Zijn heil beloofd

26 Een Dooplied: 1, 2, 3 3 Zeg maar dank U zeg maar Amen Zeg maar Vader Zoon en Geest Hij roept de geslachten samen Voor het ene grote feest

27 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 ● Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

28 BEMOEDIGING VOOR GODS DIENAAR 1. bestemd voor Israël 2. vervuld in Jezus 3. bruikbaar voor ons

29 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 ● Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

30 Psalm 23: 1, 2 eigen berijming 1 ben ik een schaap dan is de HEER mijn herder hij geeft genoeg voldaan kan ik weer verder groen is het gras het water een oase ik krijg weer moed een nieuwe levensfase hij maakt zich naam door mij de weg te leren en met zijn stok gevaren af te weren

31 Psalm 23: 1, 2 eigen berijming 2 ik ben niet bang uw staf verkent de route hoe donker ook ik reken op uw hoede u neemt me mee om bij u thuis te eten een rijk diner mijn vijand mag het weten ik heb het goed met wat u mij wilt geven huis van de HEER hier kan ik eeuwig leven

32 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

33 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

34 Opwekking 696: 1, 2 1 Onvoorstelbaar, ontzagwekkend, onvolprezen bent U. Onaantastbaar, onverslaanbaar Overwinnaar bent U. Refrein: U, de koning, wil ik prijzen met mijn stem U eer bewijzen. U, Heer Jezus, wil ik geven Wat U toekomt neem mijn leven.

35 Opwekking 696: 1, 2 2 Lovenswaardig, levenskrachtig. Leeuw van Juda bent U. Allerhoogste, alomvattend, God almachtig bent U. Refrein: U, de koning, wil ik prijzen met mijn stem U eer bewijzen. U, Heer Jezus, wil ik geven Wat U toekomt neem mijn leven.

36 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming ● LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

37 LvdK 415: 1, 2, 3 1 Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt! Zingt op en wilt alom betonen, dat gij van harte vrolijk zijt. Juicht God ter eer, zijn lof vermeer', die zulken groten werk gedaan heeft voor zijn kerk!

38 LvdK 415: 1, 2, 3 2 In Israël was dat een wijze, valt met hen ook de Heer te voet: dat elk nu toch God roem' en prijze, die ons zoveel weldaden doet. Roept overal met groot geschal: Lof, prijs en dank alleen zij God en anders geen!

39 LvdK 415: 1, 2, 3 3 De Heer heeft eertijds zijnen volke geholpen uit veel angst en pijn. Hij geeft ja wel een duist're wolke, maar weer daarna schoon zonneschijn. Lof zij die Heer, die ons ook weer geeft, na veel smart en druk, veel zegen en geluk.

40 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

41 182 E 4-stemmig

42 Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte: Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn

43 Hé, spaar je mee? Voor DCE! Vandaag zondag 2 februari laatste dag om de dozen in de kerk te plaatsen!!!.

44 De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar: www.najothkamp.nlwww.najothkamp.nl Moenie Worrie Nie….. Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei


Download ppt "Psalm100:1, 2, 3, 4 Psalm134:eigen berijming Psalm105:5 Jesaja41:1 - 13 LvdK125:1, 2, 3 Jesaja41:10 Psalm23:eigen berijming LvdK415:1, 2, 3 Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google