De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stabiliseren het mondiale klimaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stabiliseren het mondiale klimaat"— Transcript van de presentatie:

1 Stabiliseren het mondiale klimaat
WOLKEN WIND EN WATER Stabiliseren het mondiale klimaat A.Rörsch, 12 december 2011

2 Klimaatverandering en daarmee gepaard gaande temperatuurverandering
Hoe en wanneer verandert de mondiale evenwichtstoestand?

3 Wat is de controverse in het zogenaamde Klimaatdebat?
Het IPCC CO2 model: De optische dichtheid van de dampkring bepaalt zelfstandig een zogenaamd broeikaseffect. Klassieke klimatologie: (van voor 1960) De waterhuishouding REGELT de oppervlakte temperatuur Een ‘waterthermostaat’ begrenst deze.

4 De aarde zit in een afgesloten kas
WAT STELT DE IPCC THEORIE? 20 % van de terugstraling uit de troposfeer naar het oppervlak kan aan CO2 worden toeschreven. En de atmosfeer warmt op die als een warme deken over het oppervlak ligt. De aarde zit in een afgesloten kas Vergeten we daarbij niet iets ?

5 In de kas kunnen we de ramen openzetten.
De waterplaneet zet de ‘ramen’automatisch op als de oppervlakte temperatuur oploopt.

6 In een buitentewoon complex systeem.

7 ZON DE KRACHTBRON IS DE DE STABILISATOR IS DE WATERHUISHOUDING

8 De overgang van de aggregatietoestanden van H2O op de waterplaneet
Stabiliseren de oppervlakte temperatuur. wolken water & ijs waterdamp Poolijs land 30 % oceaan 70 %

9 Maar ook terug naar het oppervlak
Straalt IR naar het heelal en koelt Wordt voelbare warmte Maar ook terug naar het oppervlak Latente warmte

10 Nooit ergens evenwicht
50 % zonstraling Mondiaal evenwicht? Nooit ergens evenwicht

11 50 % zonstraling bij equator
Het netto warmtetransport moet heel belangrijk zijn om een mondiaal evenwicht te bereiken - Winden - Oceaanstromen - Weerverschijnselen 50 % zonstraling bij equator Netto warmtetransport -200 C Pool -40 C – 60 C Equator + 30 tot +40 C 100 C

12 Max temperatuur oceaan
Gemiddelde temperatuur variatie atmosfeer volgt tropische oceaan Max temperatuur oceaan 29 C

13 HACKED FILE CLIMATEGATE 2.0 <1939> Thorne/MetO to Jones
Observations do not show rising temperatures throughout the tropical troposphere Unless you accept one single study and approach and discount a wealth of others This is just downright dangerous. We need to communicate the uncertainty and be honest. Bevestigd door waarneming Andries Rozema (EARS.DELFT)

14 De zogenaamde broeikas is ook een koelkast.
De waterplaneet zet de ‘ramen automatisch open als de oppervlakte temperatuur zou oplopen. De zogenaamde broeikas is ook een koelkast.

15 DIEPE CONVECTIE HET MONDIALE GEBEUREN
Straalt IR naar het heelal en koelt Straalt IR naar het heelal en koelt Stijgt door tot 18 km hoogte DIEPE CONVECTIE Gedeelte voelbare warmte stroomt naar hogere breedtegraad Wordt voelbare warmte HET MONDIALE GEBEUREN Latente warmte

16 De klassieke visie op klimaatvariabiliteit
De windzones veranderen Warme winden van de equator naar de polen Koude winden van de polen richting equator Encyclopaedia Britannica 1964, deel V "The broad pattern of climate change since the end of the ice age is consistent with the hypothesis of an alternate weakening and strengthening of the planetary atmospheric circulation, associated with alternate poleward and equatorwards shifts of the wind zones." CO2 Kwam in dit verhaal niet voor Na 1980, 1985 de Villach conferenties wel.

17 ANTROPOGENE MONDIALE OPWARMING ?
De langetermijntrend is duidelijk. Maar wat gebeurde er na 2001?

18 Ook andere signalen voor drastische klimaatverandering ontbreken na 2001
Warmte inhoud oceanen Antarctica temperatuur Zeespiegel stijging

19 Oude legitieme opvattingen in de klassieke klimatologie?
OP ZOEK NAAR MOGELIJKE DENKFOUTEN ‘Back to the future Oude legitieme opvattingen in de klassieke klimatologie? Het voorgaande was een college anno 1950

20 WAAR ZITTEN DIE MOGELIJKE DENKFOUTEN IN DE IPCC THEORIE ?
Houdt de atmosfeer de oppervlakte op temperatuur ? Of Houdt de oppervlakte de atmosfeer op temperatuur? Voor temperatuurverhoging van het gehele systeem is een continue versterking van een warmtebron nodig CO2 is zelf geen warmtebron. WAT WEL ? U raadt het al, neem ik aan.

21 De zon

22 Maar ook terug naar het oppervlak
Straalt IR naar het heelal en koelt KUNNEN WE DEZE PROCESSEN ‘BEREKENEN’? De troposfeer Condensatie Maar ook terug naar het oppervlak De winden Verdamping

23 DE SUPER-COMPUTER DIE SIMULEERT
GEDEELTELIJK BESCHEIDEN FYSISCHE MODELLEN Bijvoorbeeld stralings-transfer processen in een stilstaande luchtkolom met oplosbare wiskundige vergelijkingen. JA GECOMPLICEERDE MODELLEN Bijvoorbeeld convectie met als grondslag onoplosbare niet-lineaire differentiaal vergelijkingen. NEE DE SUPER-COMPUTER DIE SIMULEERT HULP

24 GENERAL CIRCULATION MODELS (GCM)
De Computer tracht op mondiaal schaal deze circulatie processen te te simuleren. GENERAL CIRCULATION MODELS (GCM) En dat lukt nog niet De onoplosbare wiskundige vergelijkingen uit de stromingsleer. (Navier Stokes) Prijsvraag 1 millioen $ (Clay Inst) voor oplossing

25 DE KRITISCHE BENADERING
DE IPCC BENADERING DE KRITISCHE BENADERING Er was anno 1900 een specieke klimaat conditie Wellicht, maar niet noodzalijk een natuurlijk unieke Op grond van primaire fysische wetten is het klimaat door CO2 toename veranderd De werking van de wetten wordt principieel niet betwijfeld Maar wel wordt betwijfeld of de simpele wetten in mondiale modellen, in het complexe systeem, uitwerken zoals men tot dusver heeft verondersteld Verwerking in GCM leidt tot modellen die dit zouden bevestigen.

26 DE KRITISCHE BENADERING
DE IPCC BENADERING DE KRITISCHE BENADERING Veel vertrouwen in GCM als ‘bewijs’ Weinig vertrouwen in GCM als ‘bewijs’ Overwegend aandacht voor de stralingstransfer processen. Het optreden van natuurlijke klimaat variatie is evident Onder invloed waarvan ?

27 De veranderende interactie van windzones resulteert in klimaat variabiliteit
40 NB 40 ZB

28 De lokale stralingsbalans
40 ZB NB De lokale stralingsbalans En het is ook hier waar de mondiale stralingsbalans omslaat.

29 DE KOSMISCHE CONNECTIE
Cosmic rays linked to rapid mid-latitude cloud changes B. A. Laken1,2, D. R. Kniveton1, and M. R. Frogley1 1Department of Geography, University of Sussex, Falmer, Brighton, England, BN1 9QJ, UK 2Instituto de Astrof´ısica de Canarias, La Laguna, Tenerife, Spain Received: 7 June 2010 – Published in Atmos. Chem. Phys. Discuss.: 2 August 2010 Revised: 16 November 2010 – Accepted: 18 November 2010 – Published: 24 November 2010 Variabiliteit (Zon) GCR Windzones Wolken 40 NB Tropische waterthermostaat 29 C 40 ZB

30 VAN EEN OBSESSIE VOOR CO2 ?
WOLKEN ? EINDE VAN EEN OBSESSIE VOOR CO2 ? CO2 ? VOORT TE ZETTEN DISCUSSIE Wie heeft er iets in te brengen in het kader van ‘wolken, wind en water’, los van de CO2 obsessie ? MAAR NIET AAN DE DISCUSSIE

31 Bolwerk der vrijheid sinds 1575
dr(hc)N. van Andel Nieuwspoort 2009 “Een land als Nederland, dat een reputatie heeft op te houden van vier eeuwen kritiek op heersende opvattingen, zou er goed aan doen de klimaatdiscussie op een goed wetenschappelijk niveau te organiseren." Bolwerk der vrijheid sinds 1575 ir N. van Andel De Bilt 2010 CO2 is geen belangrijk broeikasgas

32 Met water en zonlicht is het de bron voor het leven op aarde.
CO2 Met water en zonlicht is het de bron voor het leven op aarde.

33

34 DE VRAGEN VOOR DE DISCUSSIE
1. Is het absurd om te veronderstellen dat de waterhuishouding, via verandering van windzones, corrigeert voor een effect van veranderende samenstelling van andere IR actieve stoffen in de atmosfeer? 2. Is het te overwegen dat meer CO2 in de atmosfeer de omvang van een natuurlijke klimaatvariabiliteit heeft onderdrukt in plaats van een klimaatverandering te induceren? 3. Durft men dit soort vragen op wetenschappelijke basis onder ogen te zien ?

35 SAMENVATTING VAN MOGELIJKE DENKFOUTEN
Klimaat verandering dient op een mondiale schaal te worden bekeken, aan de hand van bekende patronen voor historisch bekende wijzigingen van atmosferische circulaties. Niet op grond van een optelsom van wat men verondersteld afzonderlijke ‘Climate forcings’ te zijn. Met als ( mogelijk verkeerd) uitgangspunt van een stabiel circulatiemodel 150 jaar geleden dat vervolgens werd verstoord Het optreden van natuurlijke variabiliteit is evident

36 NADER GEWENST ONDERZOEK
Eerst bekijken (simuleren) hoe natuurlijk varierende atmosferische circulaties spontaan in elkaar kunnen overgaan En daarna pas hoe andere ‘forcings’ overgangen in circulatiepatronen zouden kunnen beinvloeden

37 Bij een voort te zetten wetenschappelijke discussie
De uitdaging van critici gericht tot aanhangers van de CO2 hypothese, en van de huidige formulering van een zogenaamd broeikaseffect, is deze vragen onder ogen te zien. PERSOONLIJKE MENING Er is vooralsnog geen enkel proefondervindelijk bewijs dat CO2 toename in de atmosfeer een belangrijke, directe invloed heeft gehad op de verandering van de oppervlaktetemperatuur .

38 Cosmic rays linked to rapid mid-latitude cloud changes
B. A. Laken1,2, D. R. Kniveton1, and M. R. Frogley1 1Department of Geography, University of Sussex, Falmer, Brighton, England, BN1 9QJ, UK 2Instituto de Astrof´ısica de Canarias, La Laguna, Tenerife, Spain Received: 7 June 2010 – Published in Atmos. Chem. Phys. Discuss.: 2 August 2010 Revised: 16 November 2010 – Accepted: 18 November 2010 – Published: 24 November 2010 Variabiliteit (Zon) GCR Windzones Wolken 40 NB Tropische waterthermostaat 29 C 40 ZB


Download ppt "Stabiliseren het mondiale klimaat"

Verwante presentaties


Ads door Google