De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WOLKEN WIND EN WATER Stabiliseren het mondiale klimaat A.Rörsch, 12 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WOLKEN WIND EN WATER Stabiliseren het mondiale klimaat A.Rörsch, 12 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 WOLKEN WIND EN WATER Stabiliseren het mondiale klimaat A.Rörsch, 12 december 2011

2 2 Klimaatverandering en daarmee gepaard gaande temperatuurverandering Hoe en wanneer verandert de mondiale evenwichtstoestand?

3 3 Wat is de controverse in het zogenaamde Klimaatdebat? De waterhuishouding REGELT de oppervlakte temperatuur Een ‘waterthermostaat’ begrenst deze. Het IPCC CO2 model: De optische dichtheid van de dampkring bepaalt zelfstandig een zogenaamd broeikaseffect. Klassieke klimatologie: (van voor 1960)

4 4 WAT STELT DE IPCC THEORIE? 20 % van de terugstraling uit de troposfeer naar het oppervlak kan aan CO2 worden toeschreven. En de atmosfeer warmt op die als een warme deken over het oppervlak ligt. De aarde zit in een afgesloten kas Vergeten we daarbij niet iets ?

5 5 In de kas kunnen we de ramen openzetten. De waterplaneet zet de ‘ramen’automatisch op als de oppervlakte temperatuur oploopt.

6 6 In een buitentewoon complex systeem.

7 7 DE STABILISATOR IS DE WATERHUISHOUDING DE KRACHTBRON IS DE ZON

8 8 waterdamp oceaan 70 % wolken water & ijs land 30 % De overgang van de aggregatietoestanden van H2O op de waterplaneet Poolijs Stabiliseren de oppervlakte temperatuur.

9 9 Latente warmte Wordt voelbare warmte Straalt IR naar het heelal en koelt Maar ook terug naar het oppervlak

10 10 Nooit ergens evenwicht Mondiaal evenwicht? 50 % zonstraling

11 11 Het netto warmtetransport moet heel belangrijk zijn om een mondiaal evenwicht te bereiken - Winden - Oceaanstromen - Weerverschijnselen Pool -40 C – 60 C Equator + 30 tot +40 C Netto warmtetransport 100 C-200 C 50 % zonstraling bij equator

12 12 Gemiddelde temperatuur variatie atmosfeer volgt tropische oceaan Max temperatuur oceaan 29 C

13 13 This is just downright dangerous. We need to communicate the uncertainty and be honest. HACKED FILE CLIMATEGATE 2.0 Thorne/MetO to Jones Observations do not show rising temperatures throughout the tropical troposphere Unless you accept one single study and approach and discount a wealth of others Bevestigd door waarneming Andries Rozema (EARS.DELFT)

14 14 De waterplaneet zet de ‘ramen automatisch open als de oppervlakte temperatuur zou oplopen. De zogenaamde broeikas is ook een koelkast.

15 15 Latente warmte Wordt voelbare warmte Straalt IR naar het heelal en koelt DIEPE CONVECTIE Stijgt door tot 18 km hoogte Gedeelte voelbare warmte stroomt naar hogere breedtegraad Straalt IR naar het heelal en koelt HET MONDIALE GEBEUREN

16 16 De klassieke visie op klimaatvariabiliteit Encyclopaedia Britannica 1964, deel V De windzones veranderen Warme winden van de equator naar de polen Koude winden van de polen richting equator "The broad pattern of climate change since the end of the ice age is consistent with the hypothesis of an alternate weakening and strengthening of the planetary atmospheric circulation, associated with alternate poleward and equatorwards shifts of the wind zones." CO2 Kwam in dit verhaal niet voor Na 1980, 1985 de Villach conferenties wel.

17 17 ANTROPOGENE MONDIALE OPWARMING ? De langetermijntrend is duidelijk. Maar wat gebeurde er na 2001?

18 18 Ook andere signalen voor drastische klimaatverandering ontbreken na 2001 Warmte inhoud oceanen Zeespiegel stijging Antarctica temperatuur

19 19 OP ZOEK NAAR MOGELIJKE DENKFOUTEN ‘Back to the future Oude legitieme opvattingen in de klassieke klimatologie? Het voorgaande was een college anno 1950

20 20 WAAR ZITTEN DIE MOGELIJKE DENKFOUTEN IN DE IPCC THEORIE ? Houdt de atmosfeer de oppervlakte op temperatuur ? Of Houdt de oppervlakte de atmosfeer op temperatuur? Voor temperatuurverhoging van het gehele systeem is een continue versterking van een warmtebron nodig CO2 is zelf geen warmtebron. WAT WEL ? U raadt het al, neem ik aan.

21 21 De zon

22 22 De troposfeer Straalt IR naar het heelal en koelt Maar ook terug naar het oppervlak KUNNEN WE DEZE PROCESSEN ‘BEREKENEN’? Condensatie Verdamping De winden

23 23 GEDEELTELIJK BESCHEIDEN FYSISCHE MODELLEN Bijvoorbeeld stralings-transfer processen in een stilstaande luchtkolom met oplosbare wiskundige vergelijkingen. GECOMPLICEERDE MODELLEN Bijvoorbeeld convectie met als grondslag onoplosbare niet- lineaire differentiaal vergelijkingen. JA NEE HULP DE SUPER-COMPUTER DIE SIMULEERT

24 24 De Computer tracht op mondiaal schaal deze circulatie processen te te simuleren. GENERAL CIRCULATION MODELS (GCM) En dat lukt nog niet De onoplosbare wiskundige vergelijkingen uit de stromingsleer. (Navier Stokes) Prijsvraag 1 millioen $ (Clay Inst) voor oplossing

25 25 DE IPCC BENADERING Er was anno 1900 een specieke klimaat conditie Op grond van primaire fysische wetten is het klimaat door CO2 toename veranderd Verwerking in GCM leidt tot modellen die dit zouden bevestigen. DE KRITISCHE BENADERING Wellicht, maar niet noodzalijk een natuurlijk unieke De werking van de wetten wordt principieel niet betwijfeld Maar wel wordt betwijfeld of de simpele wetten in mondiale modellen, in het complexe systeem, uitwerken zoals men tot dusver heeft verondersteld

26 26 DE IPCC BENADERING DE KRITISCHE BENADERING Het optreden van natuurlijke klimaat variatie is evident Overwegend aandacht voor de stralingstransfer processen. Veel vertrouwen in GCM als ‘bewijs’ Weinig vertrouwen in GCM als ‘bewijs’ Onder invloed waarvan ?

27 27 De veranderende interactie van windzones resulteert in klimaat variabiliteit 40 NB 40 ZB

28 28 En het is ook hier waar de mondiale stralingsbalans omslaat. 40 ZB 40 NB De lokale stralingsbalans

29 29 Cosmic rays linked to rapid mid-latitude cloud changes B. A. Laken1,2, D. R. Kniveton1, and M. R. Frogley1 1Department of Geography, University of Sussex, Falmer, Brighton, England, BN1 9QJ, UK 2Instituto de Astrof´ısica de Canarias, 38205 La Laguna, Tenerife, Spain Received: 7 June 2010 – Published in Atmos. Chem. Phys. Discuss.: 2 August 2010 Revised: 16 November 2010 – Accepted: 18 November 2010 – Published: 24 November 2010 40 NB 40 ZB Tropische water thermostaat 29 C Variabiliteit (Zon) GCR Wind zones Wolken DE KOSMISCHE CONNECTIE

30 30 EINDE VAN EEN OBSESSIE VOOR CO2 ? CO2 ? MAAR NIET AAN DE DISCUSSIE WOLKEN ? VOORT TE ZETTEN DISCUSSIE Wie heeft er iets in te brengen in het kader van ‘wolken, wind en water’, los van de CO 2 obsessie ?

31 31 “Een land als Nederland, dat een reputatie heeft op te houden van vier eeuwen kritiek op heersende opvattingen, zou er goed aan doen de klimaatdiscussie op een goed wetenschappelijk niveau te organiseren." dr(hc)N. van Andel Nieuwspoort 2009 CO2 is geen belangrijk broeikasgas ir N. van Andel De Bilt 2010 Bolwerk der vrijheid sinds 1575

32 32 CO2 Met water en zonlicht is het de bron voor het leven op aarde.

33 33

34 34 1. Is het absurd om te veronderstellen dat de waterhuishouding, via verandering van windzones, corrigeert voor een effect van veranderende samenstelling van andere IR actieve stoffen in de atmosfeer? 2. Is het te overwegen dat meer CO2 in de atmosfeer de omvang van een natuurlijke klimaatvariabiliteit heeft onderdrukt in plaats van een klimaatverandering te induceren? 3. Durft men dit soort vragen op wetenschappelijke basis onder ogen te zien ? DE VRAGEN VOOR DE DISCUSSIE

35 35 SAMENVATTING VAN MOGELIJKE DENKFOUTEN Klimaat verandering dient op een mondiale schaal te worden bekeken, aan de hand van bekende patronen voor historisch bekende wijzigingen van atmosferische circulaties. Niet op grond van een optelsom van wat men verondersteld afzonderlijke ‘Climate forcings’ te zijn. Met als ( mogelijk verkeerd) uitgangspunt van een stabiel circulatiemodel 150 jaar geleden dat vervolgens werd verstoord Het optreden van natuurlijke variabiliteit is evident

36 36 NADER GEWENST ONDERZOEK Eerst bekijken (simuleren) hoe natuurlijk varierende atmosferische circulaties spontaan in elkaar kunnen overgaan En daarna pas hoe andere ‘forcings’ overgangen in circulatiepatronen zouden kunnen beinvloeden

37 37 Bij een voort te zetten wetenschappelijke discussie De uitdaging van critici gericht tot aanhangers van de CO2 hypothese, en van de huidige formulering van een zogenaamd broeikaseffect, is deze vragen onder ogen te zien. PERSOONLIJKE MENING Er is vooralsnog geen enkel proefondervindelijk bewijs dat CO2 toename in de atmosfeer een belangrijke, directe invloed heeft gehad op de verandering van de oppervlaktetemperatuur.

38 38 Cosmic rays linked to rapid mid-latitude cloud changes B. A. Laken1,2, D. R. Kniveton1, and M. R. Frogley1 1Department of Geography, University of Sussex, Falmer, Brighton, England, BN1 9QJ, UK 2Instituto de Astrof´ısica de Canarias, 38205 La Laguna, Tenerife, Spain Received: 7 June 2010 – Published in Atmos. Chem. Phys. Discuss.: 2 August 2010 Revised: 16 November 2010 – Accepted: 18 November 2010 – Published: 24 November 2010 40 NB 40 ZB Tropische water thermostaat 29 C Variabiliteit (Zon) GCR Wind zones Wolken


Download ppt "1 WOLKEN WIND EN WATER Stabiliseren het mondiale klimaat A.Rörsch, 12 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google