De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisteam Logistiek Betere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen - kansen en belemmeringen 30 maart 2006 Stef Weijers Hans-Heinrich Glöckner.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisteam Logistiek Betere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen - kansen en belemmeringen 30 maart 2006 Stef Weijers Hans-Heinrich Glöckner."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisteam Logistiek Betere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen - kansen en belemmeringen 30 maart 2006 Stef Weijers Hans-Heinrich Glöckner Lectoraat Logistiek en Allianties Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2 Agenda: 1.Inleiding 2.Achtergrond van het Europese ZorgNetwerken-project 3.Stand van zaken 4.Eerste resultaten – Huidige logistieke grondvorm 5.– Nieuwe logistieke concepten 6.– Perspectief

3 Aanleiding: Ervaringen SCA + samenwerking Vos Logistics, HAN en Radboud Universiteit. Inefficiënties zeer groot. Logistiek hot item in de zorg (financieel regiem verandert). Zorginstellingen verlangen meer maatwerk (kleinere dropsizes, hogere frequenties). Zeer veel uiteenlopende oplossingen. Achtergrondvraag van het project: Wat is de beste ontwikkelrichting vanuit ketenperspectief? > Op zoek naar een fundamenteel vernieuwende aanpak van de zorglogistiek!

4 Visie Europese Netwerken Voordelen - Lagere kosten in keten - Hogere service aan klant - Minder transportkm’s - Rol NL bedrijven in EU - VP 1: Herconfiguratie grondvorm - VP 2: Bundeling/multimodaal - KP 1: Mogelijkheden quick scan - KP 2: Netwerkmodel verlader - KP 3: Netwerkmodel dienstverlener - KP 4: Samenwerking/allianties (1) Aanleiding: Europees netwerken worden complexer Dat kan leiden tot: - hogere kosten (profit) - minder service (people) - ongewenst milieu effecten (planet) (2) Mogelijke oplossingen in netwerken Beheersing van dynamiek door: - Herconfiguratie logistieke grondvorm (links) - Bundeling bestaande goederenstromen (rechts) EUROPESE NETWERKEN: ontwerpen en conceptuele en testen praktische oplossingen Samenwerking door: - Herconfiguratie logistieke grondvorm (links) - Bundeling bestaande goederenstromen (rechts) Sectoren met EU netwerken: - Zorg - Fashion - Vers - Electronica - etc.

5 Transumo Cluster Goederenvervoer Cluster Personenvervoer Cluster … Europese Netwerken Nationale … … Europese ZorgNetwerken EZN

6 Doel Europese Netwerken Project - jan. 05 : “Optimaliseren van ontwerp, besturing en beheersing van Europese logistieke netwerken” voor: Betere service tegen lagere kosten aan klant Aansluiting inrichting logistiek bij duurzaamheidseisen burgers 3 innovatieve factoren : Inrichting logistieke netwerk vanuit klantvraag. Ontwikkeling hybride en flexibele distributienetwerken. Verdergaande horizontale/verticale samenwerking in netwerk. PEOPLE - Verbeterde zorg - Verbeterde arbeidsomstandigheden - Verankering kennis in onderwijs PLANET - Minder uitstoot door bundeling - Minder uitstoot door gebruik andere modaliteiten PROFIT - Efficiëntere ketenlogistiek - Hogere service - Innovatiekracht door gezamenlijke investering

7 Opzet Europese Netwerkenproject KP 4: Meerwaarde van samen- werking 2005 2006 KP 1: Verbeter- potentie netwerken KP 2: Optimaal Logistiek netwerk ontwerp & control KP 3: Ontwerp optima- le bun- selings- oplos- sing EINDRESULTAAT FASE 1 Optimalisatie netwerk ontwerp/bundeling Optimalisatie netwerkbesturing, beheersing Vorm van Samen- werking Pilotuitvoering en -evaluatie Netwerk inrichting: Van idee naar praktijk Analyse huidig netwerk & partijen VP 1: Healthcare VP 2: Fashion KENNISPROJECTENVOORBEELDPROJECTEN

8 Deelnemers Europese ZorgNetwerkenproject (EZN) Open consortium HAN TNO-Bouw-logistiek Vos Logistics SCA Sogeti Contacten / samenwerking met Medica, Pantein Holding, Nabuurs Transporten, Provincie Gelderland, Alysis Zorggroep, Gelderse Roos, Rentex, Lips,..

9 Agenda: 1.Inleiding 2.Achtergrond van het Europese ZorgNetwerken-project 3.Stand van zaken 4.Eerste resultaten – Huidige logistieke grondvorm 5.– Nieuwe logistieke concepten 6.– Perspectief

10 Stand van zaken Inventarisatiefase afgerond Verkenning zorgsector Nederland, Duitssprekende landen. Enquête zorginstellingen NL. 1 ste exercitie bundelingspotentieel. 1 ste outline alternatieve logistieke grondvorm. Pilotvoorbereidingsfase Interne zorg processen beschreven. dataverzamelingsfase gaande. Herbezinning op vervolg/beëindiging.

11 Onderzoeksmethoden Enquête onder 160 grotere zorginstellingen (response 12,5 % = 20 instellingen); Literatuurstudie; Interviews met zorginstellingen, verladers en logistieke dienstverleners; Empirische data van productiebedrijven; Kostenmodel voor bundelingseffecten; Scenario voor toekomstige samenwerking in zorglogistiek.

12 Agenda: 1.Inleiding 2.Achtergrond van het Europese ZorgNetwerken-project 3.Stand van zaken 4.Eerste resultaten – Huidige logistieke grondvorm 5.– Nieuwe logistieke concepten 6.– Perspectief

13 Huidige logistieke grondvorm bij de aanlevering van verbruiksartikelen

14 Eerste resultaten Kenmerken van de grondvorm (1) 1.Leveranciers leveren meestal afzonderlijk aan, weinig bundeling. 2.Aanlevering: 15 instellingen centrale aanlevering 3 instellingen centraal en op afdeling 2 instellingen op afdeling Linnen en kruidenierswaren centraal 3.Enkele logistieke kengetallen:

15 Logistieke kengetallen Productgroep Gemiddeld aantal leveranciers Gemiddeld aantal externe leveringen per week Gemiddeld aantal interne leveringen per week Voorraad- hoogte (in dagen) Onderhoudsproducten 25,73,4 2,524 Medische artikelen (niet steriel) 53,17,2 3,2 23,3 Steriele medische artikelen 47,35,8 3,3 23,3 Persoonlijke hygiene producten 4,31,73 19,1 Schoonmaakmiddelen 2,71,1 2,6 17,5 Kantoorbenodigdheden 1,91,7 2,8 17,1 Incontinentie producten 2,31,33 15,4 Droge kruidenierswaren 1,81,3 3,2 12,9 Linnen 1,54,1 4,8 5,2 Verse kruidenierswaren 44,5 5,3 3,3

16 Kenmerken van de grondvorm (2) 4.Meer dan eens per dag een leverancier aan de deur voor medische producten – veel verschillende leveranciers. 5.Bestellingen door verschillende functionarissen, daardoor weinig overzicht. 6.Intern bestelproces over meerdere schijven, daardoor kans op fouten en tijdrovend. 7.Communicatiemiddelen:

17 Communicatiemiddelen in het Interne bestelproces

18 Communicatiemiddelen in het Externe bestelproces

19 Conclusies EZN-onderzoek “ Samen zorgen voor logistiek ” D.P. Kruyswijk sept ‘ 05 Geregeld bestelt men buiten de afdeling inkoop om (√: kortingen). Zeer uitgebreid assortiment met vrij gelijkwaardige producten (risico veel incourant, veel ruimtebeslag). Bestellen gaat over veel schijven (2x afdeling, centraal magazijn, 2x inkoop). Doorlooptijd bestellingen: van 3 tot 12 dagen (> te hoge veiligheidsvooraden; vaak misgrijpen; veel ‘spoedjes’). Niet alle artikelen hebben scanbare barcodes (> handmatig boeken). Vaak gebruik van eigen codes en niet die van leveranciers (> extra kosten). Interne bestelprocessen: veel met papier (=arbeidsintensief, foutgevoelig). Communicatie met leveranciers: vrijwel ongeautomatiseerd. Geen inzicht in voorraden (>tellingen nodig). Geen inzicht in totale kosten.

20 Eerste conclusies zorglogistiek NL Voorraden generiek veel hoger dan logistiek noodzakelijk. Zeer weinig gebruik van digitale communicatiemiddelen. Weinig overzicht over de inkoop-logistieke processen. Geen inzicht in de totale kosten van het afhandelen van bestellingen. Groot besparingspotentieel in de efficientere inrichting van het logistieke traject, extern en intern.

21 Agenda: 1.Inleiding 2.Achtergrond van het Europese ZorgNetwerken-project 3.Stand van zaken 4.Eerste resultaten – Huidige logistieke grondvorm 5.– Nieuwe logistieke concepten 6.– Perspectief

22 Drie Business Cases Hospital Logistics Rotra Health Care Logistics Health Care Logistics & Services

23 Nieuwe logistieke grondvorm bij de aanlevering van verbruiksartikelen

24 Voordelen voor de zorg: Minder vrachtauto’s voor de deur – door bundeling van de goederenstromen naar de zorginstelling. Lagere voorraadkosten. Ontlasting personeel van logistieke taken. Keuze uit dienstenpakket. voor de leveranciers: Reductie van het aantal afleveradressen.

25 Kan het écht: betere zorg voor minder geld? Advies 1: Bundel de inkoop van meerdere zorginstellingen. Advies 2: Kies samen met collega-instellingen voor een gemeenschappelijke veiligheidsvoorraad. Advies 3: Breng de eigen voorraden onder in een centraal magazijn, beheerd door een gespecialiseerde partij. Via JIT-belevering kan elke afdeling bevoorraad worden uit een centraal magazijn dat meerdere afdelingen bedient.

26 Agenda: 1.Inleiding 2.Achtergrond van het Europese ZorgNetwerken-project 3.Stand van zaken 4.Eerste resultaten – Huidige logistieke grondvorm 5.– Nieuwe logistieke concepten 6.– Perspectief

27 Perspectief Goederenlogistiek leeft in de instellingen; Voedingsbodem voor optimalisatie van de logistieke organisatie; Groeiende bereidheid tot samenwerking in inkoop en logistiek; Reserves bij een aantal geledingen.

28 Kansen Druk op de zorg, door veranderde marktomstandigheden en financieringsregime in de zorg; Kansen eerder op deelterreinen dan in de hele keten; Achterlopen van het secundaire- bij het primaire zorgproces; > relatief gemakkelijke inhaalslag.

29 Belemmeringen en/of aandachtspunten Schaalgrootte als voorwaarde voor economische haalbaarheid van nieuwe logistieke concepten (extern); Strictere controle op het interne logistieke proces; Financiële kaders van de overheid; Moeizaam standaardisatieproces; Lage ICT-nivo; Cultuurverandering; Commitment voor en vertrouwen in logistieke veranderingen binnen de zorginstelling.


Download ppt "Kennisteam Logistiek Betere inrichting van goederenstromen naar zorginstellingen - kansen en belemmeringen 30 maart 2006 Stef Weijers Hans-Heinrich Glöckner."

Verwante presentaties


Ads door Google