De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruikershandleidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruikershandleidingen"— Transcript van de presentatie:

1 Gebruikershandleidingen
schrijven Winnende offertes Gunnar Michielssen

2 Gebruikershandleidingen schrijven
Deel I Structuur van de handleiding Deel II Lay-out Deel III Schrijftips Deel IV Afbeeldingen Deel V Enkele spellingtips

3 Deel I: Structuur van de handleiding
Kies voor een logische of psychologische opbouw Stimuleer de lezer om te lezen Maak de inhoudstafel volledig

4 a. Kies voor een logische of psychologische opbouw
Logische opbouw: systematische consultatie logisch in de tijd volgt de procedure van aankoop tot recyclage Psychologische opbouw: sporadische consultatie bespreek meest geraadpleegde tekst vooraan respecteer de volgorde van menu’s, bedieningsknoppen ruimtelijke benadering ideaal voor grote machines, voertuigen (dashbord wagen)

5 a. Kies voor een logische of psychologische opbouw
ideaal voor specialisten ideaal voor volledige lezing Psychologisch opbouw ideaal voor leken ideaal voor sporadisch ad-hocgebruik

6 a. Kies voor een logische of psychologische opbouw
Contents Chapter 1: Specifications Chapter 2: Getting to Know Your MacBook Pro Chapter 3: Installation Chapter 4: Using Your MacBook Pro Chapter 5: Adding Memory to Your MacBook Pro Chapter 6: Connecting to the Internet Chapter 7: Top 10 Questions Chapter 8: Troubleshooting Chapter 9: Safety, Use, and Care Information Chapter 10: Storage Chapter 11: Communications regulation information

7 a. Kies voor een logische of psychologische opbouw
Safety, Use and Care Information Quick Start Frequently Asked Questions Troubleshooting Using your MacBook Pro Installation Connecting to the internet Adding Memory to Your MacBook Pro Storage Specifications Communications regulation information

8

9 Volle titels (in vraagvorm)
b. Stimuleer de lezer om te lezen Volle titels (in vraagvorm) Onkruidverdelger Waarschuwingen Mens/fauna Flora Gebruik Teelten Tijdstip toepassing Mengen Sproeien Bewaren Onkruidverdelger 1. Gevaar: giftig product! 1.1. Risico’s voor mensen en dieren bij verkeerd gebruik 1.2. Risico’s voor gewassen en tuinplanten 2. Waar en wanneer mag ik ABC gebruiken? 3. Hoe bereid ik de ABC-onkruidverdelger? 3.1. Bereken de juiste mengverhoudingen 3.2. Kies de ideale verstuiver 4. Hoe sproei ik efficiënt en milieuvriendelijk? 5. Bewaartips voor een optimale houdbaarheid

10 b. Stimuleer de lezer om te lezen
Vertel hoe, maar ook duidelijk waarom Start handleiding en hoofdstukken met overzicht van eigenschappen creëert taakspanning stimuleert nieuwsgierigheid maakt product aantrekkelijk stelt lezer gerust Gebruik volle titels in vraagvorm relevantie wordt duidelijk betrokkenheid van de lezer verhoogt

11 b. Stimuleer de lezer om te lezen
Vertel hoe, maar ook waarom Maintenance 8.1 CLEANING AND CLEANING AGENTS 8.1.1 General It is necessary to clean the machine on a daily basis to prevent product deposits from adhering to the cutting wheel and machine parts. This could cause unhygienic situations, affect the cut quality of the end product considerably and in some cases even block the machine. After terminating the daily production, the machine can thoroughly be cleaned with a stream of water (Fig ).

12 b. Stimuleer de lezer om te lezen
Vertel hoe, maar ook waarom Gebruik op batterijen Ontgrendel het sluitnokje van het batterijenvakje en verwijder het deksel. Plaats vier UM-1-batterijen (D-formaat) in het vakje. Zorg dat alle batterijen volgens de plus/min-aanduiding in het batterijvakje geplaatst worden. Sluit het deksel van het batterijvakje weer. Klinkt de geluidsweergave zwak, vervormd of stotterend terwijl het 'batterijen leeg'-indicatielampje knippert, of staat er een E in het schermpje, dan moet u de batterijen vervangen. Gebruikt u de radio gedurende langere tijd niet, verwijder dan de batterijen uit de radio.

13 b. Stimuleer de lezer om te lezen
Vertel hoe, maar ook waarom Kies voor zekerheid: combineer netspanning met batterijen Deze radiowekker werkt op netspanning of op batterijen. U kunt netspanning én batterijen ook combineren. Bij stroomonderbrekingen blijven uw instellingen (klok, datum, alarm…) dan bewaard. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat u zich overslaapt bij nachtelijke stroomuitval.

14 Start met overzicht van eigenschappen
b. Stimuleer de lezer om te lezen Start met overzicht van eigenschappen

15 b. Stimuleer de lezer om te lezen
Start met overzicht van eigenschappen 1 Welcome Congratulations on becoming an owner of BudgeTone-100 IP telephone! You made an excellent choice. We hope you will enjoy all its capabilities. Grandstream's award-wining BudgeTone-100 series of SIP phones are innovative IP telephones that offer a rich set of functionality and superb sound quality at ultra-affordable price. They are fully compatible with SIP industry standard and can interoperate with many other SIP compliant devices and software on the market. BudgeTone-100 series IP phones are extremely userfriendly. They are designed to look and feel like standard telephones. Grandstream BudgeTone-100 IP telephone has been awarded the Best of Show product in 2003 Internet Telephony Conference and Expo.

16 c. Maak de inhoudstafel volledig
Gebruik volle titels Daal in inhoudstafel maximaal af tot 4de niveau Nummer alle hoofdstukken, secties en subsecties tot op voorlaatste niveau Spring in per subsectie

17 Deel II: Lay-out Letterkeuze Johnson box en margin note
Voldoende witruimte

18 a. Letterkeuze Gebruik verschillende lettertypes en -groottes, bijvoorbeeld voor: hoofdstukken: hoofdletters, bold belangrijkste woorden in opsommingen: beginhoofdletters, hoofdletters, bold… waarschuwingen: cursief Zet titels eventueel tegen donkere achtergrond

19

20 b. Johnshon box en margin note
omkaderd stukje in de tekst opgelet: rest van de tekst krijgt minder aandacht Margin note omkaderd stukje buiten de tekst

21 c. Voldoende witruimte Waarom? Nodigt uit tot lezen
Minder vermoeiend voor het oog Instructies ogen eenvoudiger Witruimte zorgt voor extra « oogsprongen »

22 c. Voldoende witruimte Hoe? Gebruik voldoende tussentitels
Laat spaties tussen titels en tekst Laat altijd spatie tussen 2 alinea’s Maak regelafstand voldoende groot Werk met kolommen: eerst links tot beneden, dan rechts links tekst, rechts afbeeldingen één smalle kolom met links voldoende witruimte

23

24 Deel III: Schrijftips Structuur van alinea’s Structuur van zinnen
Duidelijk woordgebruik Schrijf actief en beeldend Schrijf persoonlijk

25 a. Structuur van alinea’s
De eerste zin van de alinea is de belangrijkste: begin met de conclusie begin met de instructie Een alinea telt maximaal 7 regels! Ieder nieuw idee vraagt een nieuwe alinea scheid instructies, waarschuwingen en toelichtingen De bijkomende zinnen lichten de kernidee toe Laat een witregel tussen elke alinea

26 Attention ! Once the nut has been removed, the cutting wheel can easily slide from the shaft and fall. Therefore, never leave the machine behind in this condition since the cutting wheel might suffer considerable damage and create danger. Always secure the cutting wheel by hand after having removed the nut.

27 Facturen afkeuren Return to accountant Vroeger gebeurde het vaak dat je facturen ontving die vol met post-its hingen. Deze post-its kunnen we ook digitaal meegeven op de factuur. Wanneer je een te approven factuur ontvangt en je ziet hier een enveloppe met potlood op, dan moet je dit zeker openklikken, want hieronder zit een vraag van accounting. Als je hierop wilt antwoorden naar de accountant, dan kan je dat doen door in het lege veld onder de enveloppe met potlood uw opmerkingen of antwoorden te schrijven. Als je wilt dat de accountant dit te lezen krijgt, moet je de factuur dus terug naar de accountant sturen. Dit kan je doen, door het veldje Action te wijzigen in “Return to Accountant” en “save changes” aan te klikken De factuur is in dit geval dus NIET APPROVED. Opgelet: wanneer je een opmerking in het hiervoor bestemde vak zou schrijven, maar je keurt de factuur goed, dan krijgt de accountant deze boodschap niet te zien en kan hij bijgevolg geen actie ondernemen Enkel wanneer je “return to accountant “ gebruikt, kan er met je opmerking rekening gehouden worden..

28 Beantwoord de vraag in het lege veld onder te envelop.
Facturen afkeuren Hoe en wanneer stuur ik facturen terug naar de accountant (Return to Accountant) Klik altijd op het icoontje Vraag van Accounting. Hieronder zit een digitale post-it van de accountant met vragen of opmerkingen over de factuur. Beantwoord de vraag in het lege veld onder te envelop. Wijzig het Action-veld in “Return To Accountant”. Klik “save changes” aan. Let op! Kies je voor “Return to Accountant”, dan is de factuur automatisch NIET APPROVED. Kies je voor “Approve”, dan ontvangt de accountant je eventuele antwoord of opmerking niet.

29 b. Structuur van zinnen Begin zinnen liefst met onderwerp of werkwoord (gebiedende wijs) Beperkt de zinslengte tot 20 woorden: vervang komma’s, dubbelpunten en puntkomma’s waar mogelijk door punten wees zuinig met woorden vermijd voorzetselconstructies Gebruik altijd opsommingstekens Vermijd tangconstructies

30 LWare validity Nadat alle gegevens voor het Product werden ingebracht (dus ook Distribution Channels, Prices, …) moet dit veld aangevinkt worden, opdat de informatie kan doorgestuurd worden naar HL. Eens dit veld is aangevinkt kan het niet meer uitgevinkt worden en worden alle wijzigingen voor dit Product automatisch doorgestuurd naar HL. Nadat de informatie is ingebracht , bewaar je de gegevens via . Via ga je dan naar het overzichtsscherm “Product Overview” 4.3 Product Overview In dit scherm krijg je een algemeen overzicht van het Product. Aan de linkerkant zie je de ingebrachte algemene informatie, aan de rechterkant moet nu de meer specifieke informatie nog ingegeven worden. Via kan er een nieuw Product aangemaakt worden en via kan de algemene informatie van het Product opgevraagd en/of gewijzigd worden.

31 HLWare validity Voeg alle gegevens voor het Product in. Dus ook Distribution Channels, Prices, enz… Vink dit veld aan om de informatie door te sturen naar HL. Bewaar de ingevoerde gegevens via XX . Ga terug naar het overzichtsscherm Product Overview via XX. Let op: eenmaal je een veld aanvinkt, kan je niet meer uitvinken. De gegevens zijn definitief verzonden. 4.3 Product Overview Links op het scherm zie je de algemene informatie van het Product. Rechts kan je de specifieke informatie invoeren. Klik op XX om een nieuw Product aan te maken. Klik op XX om de algemene informatie van een Product op te vragen of te wijzigen

32 Er zijn ook belangrijke technische verschillen tussen ERP en APS systemen. ERP systemen zijn veelal batch georiënteerd, wat betekent dat een verandering in een deel van de data niet altijd direct wordt doorgerekend in alle andere data. Dat is voor een ERP systeem ook veel lastiger te realiseren, omdat er veel meer gebruikers tegelijkertijd actief zijn en het datamodel van een ERP systeem veel uitgebreider is dan bij een APS systeem. De meeste APS systemen laden de volledige database in het RAM geheugen van de computer bij het opstarten; bij een ERP systeem is dit vanwege de omvang van de database ondenkbaar. Dat betekent meteen dat het doorrekenen van wijzigingen veel langzamer gaat bij een ERP systeem omdat er voortdurend gelezen en geschreven moet worden van en naar harde schijven. Daarom worden niet alle wijzigingen meteen doorgerekend bij een ERP systeem.

33 De hierboven gehanteerde methode om van alle materialen precies de benodigde hoeveelheid
te bestellen zodat ze precies op de volgens de lead time bepaalde termijn beschikbaar zijn heet lot-for-lot lot sizing.

34 LWare validity Nadat alle gegevens voor het Product werden ingebracht (dus ook Distribution Channels, Prices, …) moet dit veld aangevinkt worden, opdat de informatie kan doorgestuurd worden naar HL. Eens dit veld is aangevinkt kan het niet meer uitgevinkt worden en worden alle wijzigingen voor dit Product automatisch doorgestuurd naar HL. Nadat de informatie is ingebracht , bewaar je de gegevens via . Via ga je dan naar het overzichtsscherm “Product Overview” 4.3 Product Overview In dit scherm krijg je een algemeen overzicht van het Product. Aan de linkerkant zie je de ingebrachte algemene informatie, aan de rechterkant moet nu de meer specifieke informatie nog ingegeven worden. Via kan er een nieuw Product aangemaakt worden en via kan de algemene informatie van het Product opgevraagd en/of gewijzigd worden.

35 In some cases, individual spots are displaced relative to their
inferred position on the grid. This often occurs when printing tips move during the printing process. To allow such arrays to be properly analyzed, ScanAlyze allows individual spots to be offset relative to the grid. Internally, each spot carries with it ColOffset and RowOffset parameters. These are offsets along the Column and Row vectors, and are stored as percentage of the length of the vector. For spots where ColOffset and RowOffset are not zero, the actual spot center can be calculated with these formula:

36 Individual spots are sometimes displaced relative to their
inferred position on the grid. Displacement often occurs when printing tips move during the printing process. ScanAlyze allows individual spots to be offset relative to the grid to allow such arrays to be properly analysed. Each spot carries internal ColOffset and RowOffset parameters. These parameters are offsets along the Column and Row vectors, and are stored as percentage of the length of the vector. Use this formula to calculate the actual spot center for spots where ColOffset and RowOffset are not zero.

37 Door een simpele klik op de gewenste tab bovenaan of onderaan wordt het gevraagde scherm geopend.

38 Zuinig met woorden It is necessary to clean the machine on a daily basis to prevent product deposits from adhering to the cutting wheel and machine parts. This could cause unhygienic situations, affect the cut quality of the end product considerably and in some cases even block the machine.

39 Gebruik van de zoekfunctie
Zoals eerder beschreven is een scherm standaard opgebouwd uit 2 tabbladen: “Overzicht” en “Detail”. Het overzichtscherm toont standaard een tabel met de opsomming van de records in de geopende module. Op de meeste overzichtschermen is er tevens een zoekfunctie ingebouwd. Deze zoekfunctie maakt het mogelijk om in de tabel een of meerdere records te selecteren. Op welke items kan gezocht worden verschilt van module tot module; er kan enkel gezocht worden op items die voor die module relevant zijn. Het principe van de zoekfunctie is echter in elke module hetzelfde en wordt hieronder besproken.

40 Gebruik van de zoekfunctie
Met de zoekfunctie op de overzichtschermen kunt u records in de tabel selecteren. De meeste overzichtschermen bevatten zo’n zoekfunctie. De zoekfunctie werkt identiek bij elke module. Wel kunt u uitsluitend zoeken op de items die relevant zijn voor de module.

41 Zuinig met woorden Before playing tapes, make sure the radio switch is turned off. To open the cassette door, press the button that stops the player and ejects the tape. Insert a cassette into position so that the tape side is facing upward and the tape itself is on the right. Then press the cassette into place securely. Push the cassette door closed and press the play button. If you want to adjust the sound, adjust the controls for voume level and tone.

42 c. Duidelijk woordgebruik
Gebruik altijd identieke woorden, nooit synoniemen Geef knoppen, functies, onderdelen altijd een naam om verwarring te voorkomen Gebruik geen aanwijzende voornaamwoorden zonder herhaling van het zelfstandig naamwoord Gebruik geen schrijftaalwoorden Vermijd niet-courante afkortingen

43 Onderaan het bedieningspaneel van de XXRP-403 vind je een schakelaar waarmee je de stroom volledig kunt uitschakelen. Indien je deze switch van de machine naar rechts schakelt, wordt de stroomtoevoer naar elk onderdeel volledig onderbroken, dus ook het digitale paneel, enz… (dwz dat je dit dus niet meer kunt aflezen). Deze functie is noodzakelijk te gebruiken wanneer de sorteerder wordt geopend voor reinigings-, onderhouds- of herstellingwerkzaamheden.

44 Ambtelijke woorden - oefening
derhalve daarom teneinde om eenmaal u zodra u welke die doch maar de muis positioneren op de cursor verplaatsen naar dienaangaande daarover respektievelijk of… of… mits na geschieden gebeuren blijkens zoals blijkt uit opdracht geven beopdrachten betreffende over onderhavig dit

45 Voorzetselconstructies - oefening
ten opzichte van tegenover door toedoen van door ten bate van voor aan de hand van met in geval van bij van de kant van van in het kader van binnen, bij met gebruik van met met het oog op om ten aanzien van over, op, voor met betrekking tot over, voor op het gebied van op, over als gevolg van door

46 d. Schrijf actief en beeldend
De lezer begrijpt alleen werkwoorden die concrete actie uitdrukken Gebruik tegenwoordige tijd Actieve zinnen hebben veel troeven: korter, want slechts één werkwoord vlotter duidelijker, want meer informatie Vermijd te veel hulpwerkwoorden (kunnen, zijn…) Vermijd nominale stijl (betaling, het betalen…)

47 2.1. Product Class Selection
Door het aanklikken van de tab “Product Class” wordt het scherm “Product Class Selection” geopend. Dit scherm geeft een overzicht van de reeds gecreëerde Product Classes. Klik de tab Product Class aan om het scherm Product Class Selection te openen. U krijgt een overzicht van vroeger gecreëerde Product Classes. Klik op XXX om een nieuwe Product Class aan te maken via het scherm Product Class Management. Een nieuwe Product Class kan aangemaakt worden via XXX . Het scherm “Product Class Management” wordt geopend. Issues Per Year In het veld “Issues Per Year” kunnen het aantal edities per jaar ingevuld worden. Vb. 52, 12, 1, … Belangrijk : Dit veld moet ingevuld zijn als men de Poducts en Sales Articles, die hieraan gelinkt zijn, automatisch wil genereren. Name Het veld “Name” is een verplicht veld. Hier moet de naam van de Product Class ingegeven worden. Vb. Libelle, DVD Télémoustique, Agenda Margriet,… Description In het veld “Description” kan een omschrijving van de Product Class ingebracht worden. Frequency In “Frequency” moet de frequentie van de Product Class meegegeven worden. Vb. Weekly, Monthly,…De waarde kan geselecteerd worden a.d.h. van een List of Values. De waarden van deze List of Values worden beheerd in Administration – Product Class – Frequency. Om de historiek te kunnen bewaren moet in het veld “From” steeds de begindatum ingegeven worden.

48 e. Schrijf persoonlijk Gebruik « ik » in vragen bij instructies
Gebruik u in algemene aanspreking Gebruik de derde persoon indien u verwijst naar een niet-gebruiker van de handleiding Gebruik de naam van het bedrijf indien u verwijst naar de « schrijver » van de handleiding

49 Applicants who were employees at the time that the injury appeared should immediately have filed a compensation request at that time. Failure to do so could have an effect on the degree to which the applicant can be covered under this part.

50 Shoulder harness Each crewmember must have his or her shoulder harness properly fastened when the plane engines start. Pilots are not considered as crewmembers. We are NOT RESPONSIBLE for any injury to any person while the shoulder harness is not fastened for any reason whatsoever, including ordinary negligence.

51

52 Deel IV: Afbeeldingen Complementaire afbeeldingen
Illustratieve afbeeldingen Vervangende afbeeldingen

53 Het kleine konijntje kruipt uit zijn hol, loopt rond de boom en kruipt terug in zijn hol

54 a. Complementaire afbeeldingen
Complementair: noodzakelijk voor lezer om de tekst te begrijpen + helpen moeilijke lezers of niet specialisten + maken vertalen eenvoudiger - uitsluitend voor eenvoudige handelingen - niet altijd geschikt voor abstracte commando’s (vb. software) - duidelijkheid (grootte!) van de afbeeldingen is cruciaal

55 Taakbalk: Uitleg van de iconen Wanneer de knoppen bruikbaar zijn, zijn ze duidelijk zichtbaar ; indien niet zijn ze grijs Het merendeel van de knoppen kan geactiveerd worden via een snelkoppeling via het klavier Close (Ctrl Q): om de applicatie te sluiten. Wanneer gewijzigde gegevens nog niet bewaard zijn, verschijnt een bericht met de vraag of de gegevens al dan niet bewaard moeten worden alvorens de applicatie af te sluiten. Save (F10): Bewaren van gegevens Print (Shift F8): Afdrukken van het scherm Undo : Annuleert de laatste actie Validate : Valideert de gegevens die geëncodeerd zijn zonder te bewaren. Dit laat toe om te zien dat hetgeen geëncodeerd is, de business Rules niet overtreedt. Vergeet niet te bewaren indien de informatie correct is.nt

56 b. Ondersteunende afbeeldingen
Ondersteunend/illustratief: niet noodzakelijk voor de lezer om de tekst volledig te begrijpen + vergemakkelijken het begrijpen van de instructies + maken technische instructies toegankelijker + voorkomen misverstanden - sommige lezers proberen uitsluitend via (onvolledige) afbeelding te werken - link tussen woorden en afbeeldingen niet altijd duidelijk

57

58 c. Vervangende afbeeldingen
Vervangend: fungeren los van de tekst + iedere lezer (beeldgericht - tekstgericht) komt aan bod + kan altijd ondersteunend gebruikt worden + misverstanden uitgesloten - arbeidsintensief - elke stap moet uitgelegd én afgebeeld worden

59

60 uw prettige medewerking!
Bedankt voor uw prettige medewerking!


Download ppt "Gebruikershandleidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google