De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Websiteteam van de Barnabaskerk presenteert…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Websiteteam van de Barnabaskerk presenteert…"— Transcript van de presentatie:

1

2 Websiteteam van de Barnabaskerk presenteert…
Een presentatie over het werk van het websiteteam 7 september 2005

3 Internet Nieuw soort medium, on-demand Laagdrempelig, anoniem
Steeds sneller, steeds meer aansluitingen, steeds meer mogelijkheden Voortdurend in beweging Internet is een medium als een krant of de TV, maar met heel bijzondere eigenschappen. Dit is nog het best samen te vatten met de term "On demand", of, op aanvraag. Mensen die gebruik maken van internet zijn op zoek naar iets. Ze gebruiken Google of Marktplaats om iets te zoeken. Wil je gevonden worden, dan moet je dus iets publiceren waar mensen naar zoeken. Internet is nog steeds in ontwikkeling: ... Internet is voordurend in beweging: wat vandaar hip en in is is morgen uit.

4 Gebruiken om… Bezoekers te informeren… En informatie te delen
De Barnabaskerk kan dit medium goed gebruiken om te informeren over de gemeente van de Barnabaskerk... en om het geloof te delen.

5 In deze presentatie… Stukje geschiedenis van de site Wat er nu gebeurd
De toekomst Advies over organisatie van de site Vragen aan de kerkenraad In deze presentatie willen wij eerst iets vertellen over de geschiedenis van de site van de Barnabaskerk. We denken dat het dan ook duidelijker waar we nu mee bezig zijn. Ook willen wij iets vertellen over hoe wij de toekomst zien en willen we u een advies voorleggen hoe dit te organiseren. Tot slot willen we met u een korte discussie aangaan aan de hand van een aantal vragen.

6 Geschiedenis: Aanleiding (2002)
Opkomst internet Beleidsstuk Open gemeente 3 B’s (Boven-Binnen-Buiten) Virus Google hoax Host In 2002 was internet sterk in opkomst. Nieuwe termen, die nu gemeengoed zijn, deden hun intreden. De EC besloot om toestemming te geven voor een website van de Barnabaskerk. Het was tijd om ook de Barnabaskerk te vertegenwoordigen in de cyberworld. Geïnspireerd door het beleidsstuk Open Gemeente, waar de EC en de KR mee bezig waren, zijn verder plannen gemaakt voor een website. Een website voor een kerk is een goed middel om naar Buiten te treden. Denk maar aan de drie B's (Boven-Binnen-Buiten) bandbreedte ADSL spam HTML surfen

7 Geschiedenis: Doel was…
Digitaal uithangbord (statisch) van de Barnabaskerk op het internet Informatief, representatief Afstemmen op gemiddelde internetter De reden en daarmee ook het doel van de website was om op internet informatie te geven over de Barnabaskerk, mocht iemand daar toevallig naar op zoek zijn. Een soort uithangbord dus. De site moest informatief maar ook representatief zijn. Dat kon je terug vinden in de gekozen kleuren en onderwerpen die werden behandeld. Maar natuurlijk wel afgestemd op de gemiddelde internetter. Dat kan iedereen zijn: de buurman, de CGK-er, een jongere, een buitenlander. Ook daar is geprobeerd rekening mee te houden. De Barnabaskerk.nl

8 Geschiedenis: Het zag er zo uit

9 Geschiedenis: Het zag er zo uit

10 Geschiedenis: Het zag er zo uit

11 Geschiedenis: Resultaat was…
4 bezoekers per dag wekelijks controleren, 1 keer per 2 maanden een kleine wijziging, toevoeging 40 euro/ jaar

12 Geschiedenis: Evaluatie begin 2003
Geen stimulans om de site nog een keer te bezoeken Statische aard is niet representatief voor een kerkelijke gemeente Verwachtingen van kerkenraad Begin 2003, toen het team werd uitgebreid met Boaz Veldman, vonden we meteen een goede gelegenheid de werkzaamheden te evalueren. Daarbij vielen drie dingen op: 1. 2. 3. De KR sprak verwachtingen uit van de site waar hij, technisch gesproken, niet aan kon voldoen.

13 Nieuw doel (2004) Het gebruik maken van de toegankelijkheid van het medium internet om de bezoekers als Wijkbewoners, Leden van de Barnabasgemeente, Apeldoorners, Nedelanders, CGK-ers (classicaal, landelijk), andere christenen, te interesseren om naar de Barnabaskerk te komen en daar kennis te maken met de gemeente door op gepaste wijze actuele en relevante informatie te verstrekken over de kerk, kerkdiensten en het gemeentelijk leven. Daarom stelden we onszelf een nieuw doel. Om de dynamiek van een kerk beter tot uiting te laten komen is het belangrijkste verschil met het vorige doel dat de statische site een meer dynamische site zou moeten worden. Dit vergt een hele andere aanpak.

14 Werkwijze webteam Webteam bestaat uit drie leden
Ca. 1x per jaar een vergadering Overige communicatie via Dit was ook een reden om het Webteam verder uitgebreid naar 3 leden. We vergaderen 1 keer per jaar om de lijnen uit te zetten. Overige communicatie, hoe kan het ook anders, gaat via de mail.

15 Huidige activiteiten Publiceren eenvoudiger en toegankelijker maken
Testen, monitoren Professioneel design Om een goede indruk te krijgen van een dynamische gemeente als de Barnabaskerk is inbreng van gemeenteleden erg belangrijk. Daarom proberen we gemeenteleden te betrekken om inhoud te geven aan de site. Om het publiceren van artikelen, preken en foto's technisch makkelijker te maken gebruiken we Mambo, een shareware Content Management Systeem. Dit programma is uitermate geschikt om een website met een professionele look te maken. We zitten nu midden in de testfase. We testen welke Mambo componenten bruikbaar ziijn voor de site, of ze goed functioneren, ook op de langere termijn, en of Mambo bruikbaar is voor de langere termijn.

16 Mogelijkheden Bindingartikelen publiceren en archieveren
Kalender voor vergaderingen, clubs etc. Notulen, actiepuntenlijsten Roosters voor clubs, oppasdienst Foto’s van startweekend, kamp etc. Kerkdiensten uitzenden Gemeentegids deel I, folders, invulformuleren Verwijzing naar de site Mambo heeft veel mogelijkheden en is speciaal gemaakt om foto's, artikelen en bv. kalenders eenvoudig te publiceren op het internet. Zonder al te veel kennis van HTML, FTP en webhosting kun je met Mambo al een artikel publiceren op het internet. Ook kun je met Mambo allerlei interactive elementen op je site maken zoals polls, forums, PM etc. Terugkoppelingsgegevens, welke elementen worden veel gebruikt/bekeken, en analyse daarvan is met Mambo ook een stuk beter te doen.

17 Het ziet er zo uit…

18 Het ziet er zo uit…

19 Het ziet er zo uit…

20 Het ziet er zo uit…

21 Resultaat tot nu toe 15 bezoekers per dag
41 webleden waarvan 35 uit onze eigen gemeente, relatief weinig belangstelling 100 euro/ jaar Mambo is redelijk gebruikersvriendelijk, onderhoudsvriendelijk en relatief eenvoudig

22 Toekomst Meer integratie met huidige kerkelijke organisatie
Gezamenlijke site CGK-Apeldoorn Uitzenden kerkdiensten

23 Advies organisatie Zwaartepunt naar “Buiten” Verantwoordelijkheid EC
Beheer Webteam Aan de hand van de 3 B's willen wij nu een advies geven aan de kerkenraad over hoe wij de organisatie en organisatiepositie van de site zien Ligt het zwaartepunt van de site, door gebruik van de site, naar buiten doordat met name gebruik wordt gemaakt van de site door "toevallige" passanten, dan adviseert het Webteam de organisatie niet te veranderen.

24 Advies organisatie Naar “Buiten” + “Binnen” > Facilitering door CB
Beheer door systeembeheer/ webteam Inhoud nieuws door redactie Binding, Club/vereniging info etc. Beleid/ verantwoordelijkheid door kerkenraad Wordt de site ook gebruikt binnen de gemeente door bijvoorbeeld de redactie van Binding, clubs en verenigingen, de kerkenraad e.d. dan adviseert het Webteam de facilitering bij de CB te leggen en dat de KR zelf het beleid gaat bepalen (als onderdeel van het communicatie beleid bv.)

25 Website en kerkenraad Wat voor een indruk heeft u van de website?
Wat voegt de site toe volgens u? Welke functie ziet u voor de site weggelegd? Welke concrete zaken mist u op de site? Welke zaken zijn overbodig? Welke organisatorische structuur hoort bij de site? Misschien is het een idee om aan de hand van de volgende vragen een korte discussie te voeren.

26 Deze presentatie is natuurlijk na te lezen op…


Download ppt "Websiteteam van de Barnabaskerk presenteert…"

Verwante presentaties


Ads door Google