De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-Diabetes workshop Brussel, 9 Oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-Diabetes workshop Brussel, 9 Oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 e-Diabetes workshop HIT@Healthcare Brussel, 9 Oktober 2008

2 2 Indeling 1.Korte inleiding – Dr. Jos Devlies 2.Het Diabetes Zorgteam – Dr. Johan Wens 3.Europese regelgeving en rijvaardigheid: gevolgen voor het zorgproces – Dr. Paul Van Crombrugghe 4.IKED, Initiatief Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes – Dr. Viviane Van Casteren 5.Hoe vertaal je een zorgpad in een digitaal zorgpad? – Dr. Jos Devlies 6.e-Diabetes, status van het project – Dr. Michiel Sprenger 7.Debat – Conclusies – Dr. Frank Nobels

3 Hoe vertaal je een zorgpad in een digitaal zorgpad? Dr. Jos Devlies EuroRec

4 Brussel, 9 Oktober 20084 Aandachtspunten Enkele definities Algemene principes zorgpaden Essentie van een zorgpad Digitaal zorgpad: wat is het probleem?

5 Brussel, 9 Oktober 20085 Definities Zorgprotocol: vertaling van een richtlijn in concrete acties met frequentie en streefdoel. Zorgpad: zorgprotocol toepasselijk gesteld voor een bepaalde patiënt, al dan niet met personalisatie. Zorgtraject: geheel van de diensten al geleverd aan een patiënt in toepassing van een zorgpad. Zorgplan: patiënt georiënteerde chronologische planning en opvolging van acties in functie van één of méér zorgpaden.

6 Brussel, 9 Oktober 20086 Algemene Principes 1.Zorgpad heeft betrekking op één zorgelement (diagnose of toestand). Is een “zorgaanpak”. 2.Méér dan één zorgpad kan van toepassing zijn voor een bepaalde patiënt. Resulteert in een individueel zorgplan. 3.Zorgpaden evolueren. Veronderstelt aanpasbaarheid van de dossiergegevens. 4.Patiënt wordt opgenomen in een zorgpad op beslissing van de verantwoordelijke zorgverstrekker en na akkoord van de patiënt.

7 Brussel, 9 Oktober 20087 Algemene Principes (2) 5.Opname in een zorgpad is geen verplichting, geen afdwingbaar recht in hoofde van de patiënt! 6.“Erkende” Zorgpaden omvatten bijkomende vereisten: vb. beheer van de “verbintenis” tussen betrokkenen, rapportering. 7.EMD kan een belangrijke bijdrage leveren bij de “opvolging” van een zorgplan: beheer van planning, monitoring van acties.

8 Brussel, 9 Oktober 20088 Essentie van een zorgpad Beheer / bewaking van het zorgproces (wat/wanneer) in functie van een zorgelement… op basis van een zorgprotocol. Vastleggen en opvolging van de doelstellingen voor elke individuele patiënt. Intensieve en gerichte intra- en inter-professionele gegevensuitwisseling binnen een zorgteam. Detectie en markeren van de patiënten die in aanmerking komen voor een zorgpad: –Hetzij op basis van een klinische beslissing. –Hetzij op basis van een geautomatiseerde detectie middels een aangepast EMD. >> Professionele gedragscode

9 Brussel, 9 Oktober 20089 Digitaal Zorgpad veronderstelt… Eenduidig zorgprotocol (consensus is belangrijk maar ook een duidelijke omschrijving van de finaliteit: vb. RIZIV Diabetes Zorgpad), voor een Duidelijke doelpopulatie (duidelijke inclusie- en exclusie criteria), Vertaald in een zorgpadsturingsbestand softwarematig “interpreteerbaar” in samenspraak met een… Aangepast / Compatibel EMD, leidend tot een Aangepaste sturing van de zorg voor een individuele patiënt, op basis van een Implementatieplan

10 Brussel, 9 Oktober 200810 Advies Diabetes Zorgpad 08 Advies uitgaande van een werkgroep, resulterend in “functionele criteria” die zowel een tijdelijke toestand aankunnen als het ideale zorgpad (>130) Voorafgaande voorwaarden EMD –Het EMD moet de nodige gegevens kunnen bevatten. –De gegevens moeten “verstaanbaar” zijn en “geïnterpreteerd” kunnen worden. –De (nodige) gegevens moeten er effectief ook zijn.

11 Brussel, 9 Oktober 200811 Functionele Criteria EMD Management zorgpadbeheerbestanden (Aanmaken van de RIZIV verbintenis) Controle diagnose & instemming Registratievereisten binnen het EMD Detectie toepasbaarheid (Rapportering RIZIV) Klinische opvolging van het zorgpad

12 Brussel, 9 Oktober 200812 EMD moet gegevens kunnen bevatten / gebruiken Diagnose (zowel de aanwezigheid als de afwezigheid van een diagnose…) Medicatie dagschema en historiek Identificeerbare technische diagnostische en therapeutische onderzoeken Biometrische gegevens en meetwaarden (lab uitslagen) Correcte registratie en beheer van zwangerschappen en “kinderwens” Adresseerbaar zorgteam (uiteindelijk per zorgpad) Unieke identificatie gekoppeld aan authentieke bronnen

13 Brussel, 9 Oktober 200813 EMD gegevens verstaanbaar & interpreteerbaar Taalonafhankelijke Semantische standaarden –Diagnose / Probleem / Zorgelement –Medicatie en attributen: farmaceutische vorm, toedienings- vorm, toedieningseenheden, toedieningswegen, sterkte enz… –Biometrische gegevens –Meetwaarden (vooral lab gegevens) –Verrichtingen (diagnostische en therapeutische -) Zorgpad zelf moet duidelijk geïdentificeerd worden + versiebeheer Structurering (gegevenspresentatie en invoer) –zorgpad = zorgaanpak + enkele attributen –correcte statusaanduiding

14 Brussel, 9 Oktober 200814 EMD gegevens er moeten zijn Alleen de “beste” dossiers komen in aanmerking Opleiding vereist –Gegevensinvoer en gebruik codeerlijsten (gebruik van het EMD) –Structureren van de gegevens –Logica van de zorgpaden Geen zin om functionaliteit te eisen die niet gebruikt wordt… Opleiding zou deel moeten zijn van normaal curriculum.

15 Brussel, 9 Oktober 200815 Besluiten 1.Een EMD dat een zorgpad aankan is een Super compleet EMD systeem Gebruikt door een gemotiveerde zorgverstrekker 2.Heel wat inhoudelijke investeringen zijn nodig om zo ver te komen. Die investeringen zijn voorafgaandelijk noodzakelijk en zouden best niet alleen nationaal gebeuren. 3.Doelpopulatie moet heel duidelijk omschreven zijn. 4.Versiebeheer nodig van de zorgpadsturingen. 5.Zal 3 tot 5 jaar voor de systemen er zijn. 6.Heel wat investeringen nodig in de opleiding tot optimaal gebruik van die systemen. Zal 5 tot 10 jaar duren. 7.Dat alles is geen reden om er niet aan te beginnen… 8.nen…


Download ppt "E-Diabetes workshop Brussel, 9 Oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google