De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl Multichanneling 8 Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl Multichanneling 8 Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl
Multichanneling 8 Isabelle Bolluyt

2 Microsites Eigenschappen Dienen een concreet doel
Gekoppeld aan een advertentiecampagne Spreiding in zoekmachine Taalvariant Tijdelijke actiematige site

3 MICROSITES Microsites zijn kleine doelgerichte sites, die qua opzet afwijke van grote corporate sites. De kleine sites kunnen uitermate goed worden ingezet voor direct marketing doeleinden en werken in dat geval op een voor een direct marketeer bekende werkwijze:

4 MICROSITES een markt wordt duidelijk gedefinieerd, een aantrekkelijk bod wordt gedaan om mensen te laten responderen, graphics en juiste tekst ondersteunen de responsgeneratie, onzekerheden en andere drempels worden weggenomen, fouten en vergissingen van gebruikers worden zoveel mogelijk ondervangen, respons wordt gemeten en de opzet wordt getest. afgeleide van de bedrijfsnaam (

5 MICROSITES Eenduidig meetbaar marketing doel.
Een Microsite is bijzonder geschikt wanneer gedetailleerde specifieke informatie gemakkelijk en snel beschikbaar moet zijn. Daarnaast is deze door zijn omvang en onafhankelijkheid van een corporate site flexibeler in te zetten.

6 MICROSITES Er bestaan voor dit doel twee soorten Microsites:
Een Microsite die wordt ingebed in de site van een derde. Een op Internet zelfstandige Microsite, onderdeel van een grotere campagne. Microsites zijn daarbij bij voorkeur onderdeel van een totale campagne, waarbij andere elementen in de campagne bezoek van prospects of klanten naar de Microsite genereren. Op radio, TV of in de krant kan bijvoorbeeld worden opgeroepen de Microsite te bezoeken. Dat impliceert dat de doelgroep de site gemakkelijk moet kunnen vinden en het Internet adres (URL, ook: WWW adres) moet dus gemakkelijk onthouden kunnen worden. Microsites hebben dan ook vaak een eigen URL ( of een logische

7 Microsites Verschillende vormen afhankelijk van doel Viral
Andere taalversie Focussite Landing Ook wel…. ‘kleine sites met macro resultaten’.

8 Landingssite Online actie Consument direct landen op site
Geen afleiding van landingsdoel Tijdelijk Van traffic conversie realiseren

9 Bij gebruik als Virale site
Zware toepassing geen invloed op hoofdsite Niet slagen virale campagne geen invloed op hoofdsite Losse actiedatabase opbouwen Uitgebreide analyse is mogelijk

10 Microsites in de praktijk
Microsites zijn, naast gerichte DM acties, geschikt voor bijv.: Wedstrijden; Promotionele campagnes; Crisis communicatie; Internet banner advertenties; Recruiting; Produkt lanceringen; Virtuele pressrooms

11 10 tips voor gebruik microsite
Hou het eenvoudig Hou de levensduur van een Microsite voor DM doeleinden Link van de corporate site naar de Microsite, maar niet andersom Geef een beloning voor het geven van informatie Wees to-the-point en lever alleen de nodige informatie Laat u niet afleiden door de corporate site Geef een mogelijkheid om vragen te stellen die niet in de Microsite worden beantwoord Vermijd scroll-pagina's, teveel graphics en teveel tekst Geef verschillende wijzen om te responderen Meten is weten

12 BELANGRIJK Herkenbaarheid is uiteraard ook af te leiden aan de URL van een site. Vaak hebben microsites een eigen URL, variërend van een merknaam tot complete slogans voor campagnes ( of een subdomein ( Een ander veelgebruikte variant is de redirect ( Het voordeel van de laatste twee is dat de URL duidelijk laat zien wie de afzender is.

13 4R model microsite Retentie : hoge terugkeer ratio
Relevant: ivm actie matig werken Reactie & rendement: conversiepaden en call to action dienen duidelijk aanwezig te zijn Rich: informatiewaarde is rijk

14 Wat is E-Marketing? E-Marketing omvat ieder gebruik van technologie voor het bereiken van marketingdoelstellingen en heeft zowel een extern als een intern gezichtspunt.

15 Voor het bereiken van de marketingdoelstellingen moeten:
Marketingactiviteiten worden ondersteund gericht op het bereiken van profijtelijke acquisitie en behoud van klanten binnen een multi-channelkoopproces en klantlevenscyclus

16 Door het gebruik van deze marketingtactieken moet:
Het strategisch belang worden onderkend van digitale technologieën Een geplande aanpak ontwikkeld worden voor het bereiken en migreren van klanten naar online diensten door middel van e-communicatie alswel door traditionele communicatie.

17 Het E-marketingplan in relatie tot andere plannen

18 Het E-Marketing plan in 6 stappen
1. Situatie: waar zijn wij nu 2. Doelstellingen: Waar willen wij heen 3. Strategie: Hoe komen wij daar 4. Tactiek: Met welke middelen komen we daar 5. Actie: Wat is het plan 6. Beheer: Zijn we er gekomen

19 Vraaganalyse Een belangrijke factor voor de doelstellingen van de e-marketing strategie is de huidige en toekomstige vraag naar de e-commercediensten Hoeveel klanten zijn bereid onze producten online aan te schaffen? Wat zijn de obstakels voor het gebruiken van online koopkanalen en hoe kunnen we die wegnemen?

20 Concurrentieanalyse Bekende, lokale concurrenten
Bekende, internationale concurrenten Nieuwe internetbedrijven, lokaal en internationaal (binnen en buiten de sector) Onderzoek niet alleen de oude, maar vooral ook de nieuwe concurrenten!

21 2. Doelstellingen formuleren
Goede marketingplannen hebben heldere duidelijke doelstellingen Immers, deze vormen de basis voor de strategieën en de tactiek. Bijvoorbeeld: De start-up; het behalen van een bepaald aantal klanten Gevestigd; verbeteren van klantbehoud Gevestigd; verhogen van de online inkomsten Gevestigd; verhogen van de totale international inkomsten Verminderen van de kosten voor klantenservice (uiteraard allen SMART geformuleerd) Nagenoeg altijd in het plan verwerkt; de online inkomstenbijdrage

22 3. Strategie Hoe moeten de doelstellingen voor de e-marketing worden behaald? 3a. Markt en productpositionering Kan ik extra informatie of transactiediensten leveren aan mijn klanten? Kan ik wensen van nieuwe klantsegmenten invullen? Kan ik mogelijkheden voor het trekken van nieuwe klanten gebruiken? Zal de huidige handel negatief worden beïnvloed?

23 3. Strategie 3b. Strategieën voor de doelmarkt
De huidige waarde of grootte van de markt Het marktaandeel van de concurrenten in dat marktsegment De vereisten voor elk segment Aanbiedingen en propositie van het bedrijf en de concurrentie voor elk segment

24 Stappen in de ontwikkeling van een doelmarktstrategie

25 4. Tactiek Implementatie van de strategie m.b.v. ‘de 9-P’s’
E-commerce varianten: Wensen en behoeften van de klant (wat het product betreft) of Consumer needs Kosten voor de klant (online klanten zijn zeer prijsbewust) Gemak (gerelateerd aan locatie) of convenience. De kwaliteit van de klantervaring wat betreft bestelproces Communicatie (promotie). Het website ontwerp.

26 E-marketing - mix Product Prijs Plaats Personeel Promotie Presentatie
Physieke distributie Plezier Premium Bron: zbc consultancy Lees het artikel van de E-marketing mix van ZBC consultancy. Er zijn dus verschillen en overeenkomsten. Alleen de offline marketingmix digitaliseren is niet voldoende. 26 26

27 Gevolgen van marketingcommunicatie via nieuwe media

28 5. Actie De actiecomponent van de e-marketingplanning omvat alle activiteiten die uitgevoerd dienen te worden om het plan te verwezenlijken Hoeveel investeringen in het internetkanaal zijn nodig om deze services te kunnen leveren? Moet het personeel worden omgeschoold? Welke nieuwe verantwoordelijkheden zijn nodig voor effectieve internetmarketing? Zijn er veranderingen in de organisatorische structuur nodig? Welke activiteiten zijn er nodig voor het ontwikkelen en beheren van de website?

29 6. Beheer Omvat een combinatie van conventionele technieken zoals marktonderzoek en nieuwe technieken zoals de analyse van logbestanden op de webserver.

30 Weging = 20% Presentatie website analyse;
Opdracht Maak een e-marketingplan voor het nieuwe product i Laat het plan ‘parallel’ lopen aan jullie ‘offline plan’ Het document vormt een apart hoofdstuk, achterin je verslag Het plan behelst zo’n 4 A4-tjes of zo’n woorden Het plan wordt tegelijk opgeleverd met het eindverslag Weging = 20% Presentatie website analyse; 30% E-Marketingplan

31 De gemiddelde consument bestaat niet!
Zorg ervoor dat u inzicht hebt in welke segmenten er voor uw domein geïdentificeerd kunnen worden. Bepaal welke segmenten voor u het meest kansrijk zijn. Bepaal in hoeverre deze segmenten op dit moment onder uw eigen klanten vertegenwoordigd zijn. Bepaal op basis van deze inzichten uw strategie om uw doelgroep te bedienen en de segmenten “voller” te maken. “Ken uw consument voordat uw concurrent hem kent”

32 ONLINE MIDDELEN Zoekmachinemarketing Social Media Viral Marketing
E mailmarketing Affiliates Mobile Marketing Contentstrategie Online video Advertising Microsites Voorbeelden kunnen we per stuk geven. Check anders de site van WebAds (voorbeelden verdienmodellen dan wel uitingen). Of van Sanomadigital.

33 Webvertising Meerdere malen aangehaald, maar nu even goed uitgelegd.
Bannering Betaalde Links Linkruil Advertorials

34 DISPLAY

35 NON DISPLAY

36 Het ICT Model en de usability
Het doel van de website bepaalt het ICT model Het doel van de website en de online marketingmix bepaalt het ICT model. Informatie, de ‘eenzijdige’ info op een website waar niet direct interactie plaatsvindt met de lezer/bezoeker van de website. Content is gericht op voorlichten en informeren. Sites die ‘informatie’ centraal stellen zijn bijv overheid- en nieuwssites. Samenvatting, juli

37 ICT model Communicatie, de communicatie met de klant/bezoeker voor het stadium van transactie. Denk aan polls, fora, online chats en andere interactiemogelijkheden. Sites die ‘communicatie’ centraal stellen zijn bijv online communities en blogs.

38 ICT model Transactie, de meetbare overdracht zoals een online koop, een aanvraag voor contact of bezoekafspraak. Er vindt een online uitruil plaats. Sites die ‘transactie’ centraal stellen zijn bijv webshops.

39 VOORBEELDEN VAN DE I (van ICT)
I nformatie Sites : Afbeeldingen Brochures Webteksten

40 Voorbeelden van de C (iCt model)
Communicatie is Gericht op het verzamelen van reacties en input Forum, Poll, contact, video, game, keuzemodel, vragenlijst

41 Voorbeelden van T (icT)
Downloads Online Koop Prijsvraag Lid worden

42 Verhoudingen Als alle componenten gelijk zijn, even groot, dan is de doelstelling afgevlakt De website zal de gebruiker niet naar een concrete richting brengen. Een webshop zal met name de I en C inzetten op de T te vergroten.

43 USABILITY Het is vaak genoeg gezegd, maar het is DE factor die van invloed is op de conversie. Elk jaar worden er awards uitgereikt aan de website die de restyling tot verbetering met succes is ondergaan.

44 AWARDS 2009 Winnaar:Wehkamp.nl Genomineerden: www.ing.nl (2e plaats)
plaats) Uitreiking:Euromast, Rotterdam 27 mei 2009

45 VRAGEN Is de website effectief? Is de website efficient?
Stemt de website tot tevredenheid van de bezoeker en of gebruiker? Verschil tussen effectief en efficient is tijd.

46 VOORBEELDEN Invulformulieren Instructievideo’s
Scanbare koppen in lappen tekst Het alvast kunnen downloaden van een digitale brochure Buttons en call to action moeten herkenbaar en scanbaar zijn De totale ervaring van een bezoek aan een site of het gebruik van een online dienst wordt USER EXPERIENCE genoemd.

47 CALL TO ACTION…

48 ASPECTEN van Usability
Lay out Bedieningsmenu Navigatie Compatibiliteit Fouten en Foutenafhandeling Vindbaarheid Toegankelijkheid

49 Accessability Door de vergrijzing van Internet is de toegankelijkheid een big issue. Juist door de grote letters, slechte schermopbouw en nieuwe plugins wordt de accessability negatief beinvloed. Het gaat om gemakkelijke bediening en uniforme toegang. Het gaat ook om de toegang via PDA of smart/mobiele telefoon.

50 ISSUES zijn Is de site printvriendelijk
Kan de tekst via de browser groter of kleiner gemaakt worden Staan er naast de navigatie ook afbeeldingen in de tekst? Kan de site ook zonder nieuwe plugins worden bekeken Zijn de tekstlinks herkenbaar?

51 ISSUES Wordt er een ALT tekst gebruikt bij de afbeeldingen?
Zijn de titels helder en beschrijvend Zijn de kleurcontrasten op de buttons helder en leesbaar? Is duidelijk wat er gebeurt na het klikken op de button? Worden er universele signaalkleuren gebruikt (groen = goed)

52 WAARMERK Goede issue vrije sites krijgen een waarmerk
Dat gaat volgens de eisen van stichting Drempelvrij

53 INTERACTION DESIGN Daar waar mens en machine elkaar tegenkomen
De Smoel van de website Van Informatie architectuur de vertalingen van online (marketing) doelen in een Functioneel ontwerp naar het Visuele Ontwerp.

54 Kenmerken Goede balans tussen interactie en functionaliteit
Gaat goed in op het online gebruikersgedrag Gaat goed om met complexe processen Geeft continue feedback naar de gebruiker en of online toepassing Kan hier geen voorbeelden bij verzinnen…….

55 VOORBEELDEN User Centered design (www.detelegraaf.nl)
Usage Centered design ( User Experienced design (

56 VRAGEN voor de designer
Wie gaat het systeem gebruiken Wat motiveert de gebruikers Wat is de toegevoegde waarde In welke context wordt het gebruikt?

57 EIGEN WEBSITE?

58

59 DON’TS Gebruik GEEN BROCHURE ONTWERP voor website. Gebruik geen frames
Ga niet voor online branding Geen lange teksten Universeel werkende plug ins en technieken Niet voor elke link een geheel nieuw venster Schoonheid zit hem juist in snelheid Niet praten over je U S P maar laat zien

60 DO s Zoekoptie rechtsboven op de site Benoem concrete conversiepunten
Gebruik veel witruimte rondom componenten Visuele producten en info op de binnenkomende pagina plaatsen en niet naar laten surfen Nieuwsbrief aanmelding op vaste plaats Keywords bepalen per losse pagina Elke pagina een eigen titel geven Call to action duidelijk maken Korte teksten communiceren Laat de klant direct beslissen Denk aan de mobiele surfers

61 E-MAILMARKETING Instrument voor directe conversie & omzetverhoging
Meetbaar, hoog bereik, lage kosten Voordelen: Leesmoment bepaalbaar Meer rust dan chat Internetgebruik = gebruik Eén-op-één aanpasbaar bericht Attachment(s) mogelijk (internationaal) bereik Bewaargehalte & doorstuurgedrag (viraal) Personalisering Actiegericht Korte uitleg wat het is, ook een communicatieinstrument

62 E-MAILMARKETING FEITEN
Groeiend in volume en omzet: Maar…. .. let op telecomwet (nov.’08) Toestemming benodigd (zie: opt-in/opt-out) Populaire dagen : VS: zo./ma. NL: di./wo. Mobiel internet: ers als potentie Onderwerp (kort!) & afzender bepalend voor opening Personaliseren Refereren naar reeds behandelde theorie over opt-in/opt-out

63 E-MAILMARKETING METEN
Termen: Bounce Rate (BR) (‘delivery’, afname door mailtechniek) Open Rate (OR) (32% opent na 2uur, 75% in eerste 24u) Click-Trough Rate (CTR) (2,7% begin 2009, maar dalend) Conversie cijfers in verschillende sectoren, maart 2010: Sector Open Rate Click Trough Rate Overheid 25,74% 5,38% Comm./reclame 24,72% 3,11% Telecom 21,24% 3,23% Retail 17,09% 3,40% Consultancy 16,39% 3,31% Het draait uiteindelijk natuurlijk om conversionrate… (voorgaande % zijn de basis)

64 DOELSTELLINGEN E-MAILMARKETING
Periodiek informeren Direct verkopen Goodwill/image keken Klantenbinding Nieuwe klanten/prospects werven Klantinventarisatie Bepaald segment Traffic Refereren naar reeds behandelde theorie over opt-in/opt-out

65 VORMEN E-MAILMARKETING
NIET enkel ‘t versturen van een nieuwsbrief…. = beleidsloos, meer guerilla WEL: (zie p ) Buzzmailings Retenti als aftersales Nieuwsbrief met periodiek info Acquisiti ings met selectief aanbod Virals met “tell-a-friend” effecten Vragenlijst t.b.v betrokkenheid klant/profielverbetering

66 TELECOMWET & EMMA Kaders bij professionele e-mailcampagnes
Emma-nl sinds 2003 door verzenders Telecomwet in nov.2008 aangepast ivm ‘spammen’ 8 belangrijke punten die ook gereguleerd zijn (p.222) Bron: Telecomwet/ez.nl/ opta.nl/ emmanl.net

67 SUCCESFACTOREN Kwaliteitsinfo (nieuws)
Scanbare, snel te begrijpen info Onderwerp = belangrijkste (ivm OR) Maak mail persoonlijk Compacte formulering (geen zware plaatjes/pdf) Regelmaat in contact Juiste timing Mails standaardiseren qua afzenderinfo Analyseer respons Concreter = beter Refereren naar reeds behandelde theorie over opt-in/opt-out

68 4R-MODEL & E-MAILMARKETING
In H.5 genoemd om online campagnes succesvol te maken.. Retentie Aftersales Relevant Aanpassing aan voorkeur(en) respondent Reactie & Rendement Concrete (re)actiepunten/Call-to-action Rich Waardevol voor ontvanger

69 ZOEKMACHINEMARKETING

70 NEDERLAND 97% vd Internetters gebruikt Zoekmachines
Google heeft een marktaandeel van 94% Dalend Bing is ietwat Stijgend Verder in Nlnd Yahoo, Ilse, Vinden.nl Bing erg groeiend in VS met 40% marktaandeel gestegen (nu 13,5 %) Google laagste marktaandeel sinds jaren.

71 U S A – marktaandelen

72 Zoekopdrachten ¾ is langer dan één woord

73 Populaire zoekwoorden in USA

74 EVEN….

75 TOP 10 O.a. www.Facebook.com www.facebook www.facebook.login
Ebay MySpace Craigslist.com

76 GOOGLE TRENDS (NLND…)

77 ZKMCHNMARKETING 1/3 vd MKB gebruikt het nu
Budget voor de Zoekmachinemarketing ligt zo rond de 250 miljoen EURO Het aantal zal alleen maar stijgen (50%) Een goede positionering heeft het hoogste rendement (ROI) Van informatie naar Sales dus zullen MKB weten dat de investering in deze vorm van marketing het ook daadwerkelijk waard is.

78 Marketeers negeren het minder, maar ….
Opstarten ondoorzichtig Bij het opstarten van een SEO campagne spelen veel factoren een rol. Denk aan zoekwoordselectie, de technische herinrichting van een website en het indelen van de websitestructuur. In de opstartfase van SEO moet een klant fors investeren zonder dat dit direct resultaat oplevert. Spanningen met klanten kunnen het gevolg zijn, omdat de resultaten op zich laten wachten.

79 …. Globaal : Zoekmachines waarderen websites op drie onderwerpen, namelijk techniek, inhoud en populariteit. Binnen de onderwerpen spelen ruim 200 variabelen een rol. In theorie betekent dit dat de website met de beste inrichting van de variabelen de hoogste positie op een bepaald commercieel zoekwoord bezet. Een gemiddelde marketeer heeft nauwelijks kennis van de variabelen.

80 VAARDIGHEDEN: Selecteren: academische zoekwoordselectie en haalbaarheidsonderzoek kunnen uitvoeren.  Programmeren: websites kunnen ontwerpen en programmeren om zo de techniek optimaal in te richten.  Redigeren: creatieve webteksten kunnen schrijven binnen vaste standaarden. De tekst moet aantrekkelijk zijn voor gebruikers terwijl het zoekwoord voortdurend terugkomt in de tekst.  

81 Vaardigheden Analyseren: monitoren van de posities en analyse uitvoeren van online verkopen.  Communiceren: de populariteit van de website verhogen door contact te hebben met andere website eigenaren om zo inkomende links te werven.  Innoveren: met creatieve ideeën en relevante inhoud kun je andere website eigenaren motiveren om een link aan te brengen naar je website. Rapporteren: klanten op een betrouwbare manier informeren over de voortgang.

82 Search Engine Marketing (SEM)
Breed begrip; verzamelnaam voor activiteiten om de site hoger in zoekmachines te laten scoren… Bestaat uit 2 delen: Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optim.= SEO) =SEO: Search Engine Optimalisation Alles aan doen om de structuur van de site zo optimaal mogelijk te maken, je houdt je meer bezig met het verkrijgen van backlinks. Zoekmachine Advertentie ( Search Engine Advertising = SEA) Is meer het beheren van de AdWords-campagnes om ervoor te zorgen dat je als er op een bepaalde term zoekt toch hoog naar voren komt als je niet in de organische resultaten staat. Werkt met betaalde resultaten als Google Adwords, Yahoo Publisher network en Overture.

83 Search Engine Optimalization
= ervoor zorgen dat website op langere termijn hoger eindigt in organische resultaten van de zoekmachine. Zoekmachines: Google Bing Begin hele verbeterproces zonder optimalisatie hoge advertentiekosten  Google vindt website niet relevant genoeg… Plan maken voor positie in zoekmachine vóór bouw website VRAGEN: Met welke woorden wil je gevonden worden? Wie bereiken? Onderscheidingsvermogen ? …… (focus bezoeker!)

84 AANDACHTSPUNTEN SEO Gevonden worden tussen miljoenen concurrenten.
Kennis op SEO gebied erg belangrijk. Zoekmachines updaten algoritmes regelmatig: truc vandaag kan volgende maand minder relevant zijn. Waarde van Meta Tags wisselt bijv. vaak m.b.t. de positie in Google. Nu (maart 2011) leggen de Keyword Tag en de Metatag Description het af tegen de Title tag, maar hoe lang houdt dit aan….? ‘Top 10-positie zoekmachines’ is niet eenvoudig: Google verandert het algoritme  SEO-experts terug naar tekentafel  opnieuw uitvinden welke factoren nu zwaar meetellen voor ‘ranking’. keyword ‘SEO’ geeft Google > resultaten  betekent dat je concurrenten moet verslaan voor Top 10-positie in deze zoekmachine.

85 BELANGRIJKSTE AAN SEO KISS; Keep It Stupid and Simple
Leef je in de positie van je toekomstige bezoeker in…. & je hebt gratis 24u acquisitie….

86 RECAP WK 5 - WEBVERTISING
DISPLAY Bannering Standaard Rich media NON-DISPLAY Advertorials Nieuwsbrief Textbox / link

87 RECAP WK 5 - DISPLAY

88 RECAP WK 5 – NON-DISPLAY

89 RECAP WK 5 – HET ICT MODEL Informatie Communicatie Transactie
Afbeeldingen, Brochures, webteksten Informatie Communicatie Transactie Downloads, online koop, prijsvraag, lid worden Forum, Poll, contact, video, game, keuzemodel, vragenlijst

90 Waar usability om draait
RECAP WK 5 – USABILITY Is de website effectief? Is de website efficiënt? Verschil tussen effectief en efficiënt is tijd. Effectief Efficiënt Tevredenheid Waar usability om draait

91 VANDAAG marketing Search Engine Optimization Hoofdstuk 9 HOM

92 E-MAILMARKETING Vorm van direct marketing
Directe conversie & omzetverhoging Meetbaar, hoog bereik, lage kosten

93 E-MAILMARKETING METEN
Termen: Bounce Rate (BR) Open Rate (OR) Click-Through Rate (CTR) Conversie cijfers in verschillende sectoren, maart 2010: Sector Open Rate Click Trough Rate Overheid 25,74% 5,38% Comm./reclame 24,72% 3,11% Telecom 21,24% 3,23% Retail 17,09% 3,40% Consultancy 16,39% 3,31%

94 E-MAILMARKETING FEITEN
Groeiend in volume en omzet 32% opent binnen 2 uur ; 75% opent binnen 24 uur Onderwerp (kort!) & afzender bepalend voor opening Personaliseren scoort beter in CTR Populaire dagen voor verzending VS: zo./ma. NL: di./wo. Mobiel internet ers als potentie Maar…. .. let op telecomwet (nov.’08) Toestemming benodigd (zie: opt-in/opt-out)

95 DOELSTELLINGEN E-MAILMARKETING
Periodiek informeren Direct verkopen Goodwill/image kweken Klantenbinding Nieuwe klanten/prospects werven Klantinventarisatie Bepaald segment bereiken Traffic verhogen

96 VORMEN VAN E-MAILMARKETING
NIET enkel ‘t versturen van een nieuwsbrief…. = beleidsloos, meer guerilla WEL: (zie p ) Buzzmailings Retenti als aftersales Nieuwsbrief met periodiek info Acquisiti ings met selectief aanbod Virals met “tell-a-friend” effecten Vragenlijst t.b.v betrokkenheid klant/profielverbetering

97 RETENTI

98 ACQUISITIEMAIL Direct verkopen:
Bevorderen van impulsaankopen met buzzmails Overigens grappige CTA (‘Kijken!’)

99 KLANTINVENTARISATIE

100 TELECOMWET & EMMA Kaders bij professionele e-mailcampagnes
Emma-nl sinds 2003 door verzenders Telecomwet in nov 2008 aangepast ivm ‘spammen’ 8 belangrijke punten die ook gereguleerd zijn

101 OPT-IN Verwijs naar een aanmelding of reden voor verzending:

102 SUCCESFACTOREN Kwaliteitsinfo (nieuws)
Scanbare, snel te begrijpen info Onderwerp = belangrijkste Maak mail persoonlijk Compacte formulering (geen zware plaatjes/pdf) Regelmaat in contact Juiste timing Mails standaardiseren qua afzenderinfo Analyseer respons Concreter = beter

103 2012, HET JAAR VAN DE SLIMME E-MAIL?
Aantal mensen dat s op een mobile device bekijkt stijgt enorm

104 SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)
Breed begrip; verzamelnaam voor activiteiten om de site hoger in zoekmachines te laten scoren… Bestaat uit 2 delen: Search Engine Optimization (SEO) Search Engine Advertising (SEA)

105 SEARCH ENGINE OPTIMALISATION (SEO)
Ervoor zorgen dat website op langere termijn hoger eindigt in organische resultaten van de zoekmachine. Zoekmachines: Google Bing – MSN – Live Search Begin hele verbeterproces zonder optimalisatie hoge advertentiekosten  Google vindt website niet relevant genoeg… Plan maken voor positie in zoekmachine vóór bouw website VRAGEN: Met welke woorden wil je gevonden worden? Wie bereiken? Onderscheidingsvermogen ? …… (focus bezoeker!)

106 AANDACHTSPUNTEN SEO Gevonden worden tussen miljoenen concurrenten.
Kennis op SEO gebied erg belangrijk. Zoekmachines updaten algoritmes regelmatig! ‘Top 10-positie zoekmachines is niet eenvoudig KISS; Keep It Stupid and Simple

107 VOLGENDE WEEK Microsites Introductie E-marketingplan Hoofdstuk 11 HOM
NB Week 14 inleveren E-marketingplan

108


Download ppt "Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl Multichanneling 8 Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google