De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multichanneling 8 Isabelle Bolluyt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multichanneling 8 Isabelle Bolluyt"— Transcript van de presentatie:

1 Multichanneling 8 Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl

2 Microsites Eigenschappen Dienen een concreet doel Gekoppeld aan een advertentiecampagne Spreiding in zoekmachine Taalvariant Tijdelijke actiematige site http://www.knowthesigns.com/

3 MICROSITES Microsites zijn kleine doelgerichte sites, die qua opzet afwijke van grote corporate sites. De kleine sites kunnen uitermate goed worden ingezet voor direct marketing doeleinden en werken in dat geval op een voor een direct marketeer bekende werkwijze:

4 MICROSITES een markt wordt duidelijk gedefinieerd, een aantrekkelijk bod wordt gedaan om mensen te laten responderen, graphics en juiste tekst ondersteunen de responsgeneratie, onzekerheden en andere drempels worden weggenomen, fouten en vergissingen van gebruikers worden zoveel mogelijk ondervangen, respons wordt gemeten en de opzet wordt getest. afgeleide van de bedrijfsnaam (www.bedrijfsnaam.nl/voordeel).

5 MICROSITES Eenduidig meetbaar marketing doel. Een Microsite is bijzonder geschikt wanneer gedetailleerde specifieke informatie gemakkelijk en snel beschikbaar moet zijn. Daarnaast is deze door zijn omvang en onafhankelijkheid van een corporate site flexibeler in te zetten.

6 MICROSITES Er bestaan voor dit doel twee soorten Microsites: Een Microsite die wordt ingebed in de site van een derde. Een op Internet zelfstandige Microsite, onderdeel van een grotere campagne. Microsites zijn daarbij bij voorkeur onderdeel van een totale campagne, waarbij andere elementen in de campagne bezoek van prospects of klanten naar de Microsite genereren. Op radio, TV of in de krant kan bijvoorbeeld worden opgeroepen de Microsite te bezoeken. Dat impliceert dat de doelgroep de site gemakkelijk moet kunnen vinden en het Internet adres (URL, ook: WWW adres) moet dus gemakkelijk onthouden kunnen worden. Microsites hebben dan ook vaak een eigen URL (www.actiesite.nl) of een logische

7 Microsites Verschillende vormen afhankelijk van doel Viral Andere taalversie Focussite Landing Ook wel…. ‘kleine sites met macro resultaten’. http://www.telegraaf.nl/ http://www.davitamon.nl/pages/view.php?page_id=1

8 Landingssite Online actie Consument direct landen op site Geen afleiding van landingsdoel Tijdelijk Van traffic conversie realiseren http://www.starterspas.nl/

9 Bij gebruik als Virale site Zware toepassing geen invloed op hoofdsite Niet slagen virale campagne geen invloed op hoofdsite Losse actiedatabase opbouwen Uitgebreide analyse is mogelijk

10 Microsites in de praktijk Microsites zijn, naast gerichte DM acties, geschikt voor bijv.: Wedstrijden; Promotionele campagnes; Crisis communicatie; Internet banner advertenties; Recruiting; Produkt lanceringen; Virtuele pressrooms http://www.manalogues.philips.com/

11 10 tips voor gebruik microsite 1.Hou het eenvoudig 2.Hou de levensduur van een Microsite voor DM doeleinden 3.Link van de corporate site naar de Microsite, maar niet andersom 4.Geef een beloning voor het geven van informatie 5.Wees to-the-point en lever alleen de nodige informatie 6.Laat u niet afleiden door de corporate site 7.Geef een mogelijkheid om vragen te stellen die niet in de Microsite worden beantwoord 8.Vermijd scroll-pagina's, teveel graphics en teveel tekst 9.Geef verschillende wijzen om te responderen 10.Meten is weten

12 BELANGRIJK Herkenbaarheid is uiteraard ook af te leiden aan de URL van een site. Vaak hebben microsites een eigen URL, variërend van een merknaam tot complete slogans voor campagnes (www.campagne.nl) of een subdomein (www.campagne.bedrijfsnaam.nl). Een ander veelgebruikte variant is de redirect (www.bedrijfsnaam.nl/campagne). Het voordeel van de laatste twee is dat de URL duidelijk laat zien wie de afzender is.www.campagne.nlwww.campagne.bedrijfsnaam.nlwww.bedrijfsnaam.nl/campagne

13 4R model microsite Retentie : hoge terugkeer ratio Relevant: ivm actie matig werken Reactie & rendement: conversiepaden en call to action dienen duidelijk aanwezig te zijn Rich: informatiewaarde is rijk www.microwebsites.nl www.microwebsites.nl

14 Wat is E-Marketing? E-Marketing omvat ieder gebruik van technologie voor het bereiken van marketingdoelstellingen en heeft zowel een extern als een intern gezichtspunt.

15 Voor het bereiken van de marketingdoelstellingen moeten: Marketingactiviteiten worden ondersteund gericht op het bereiken van profijtelijke acquisitie en behoud van klanten binnen een multi-channelkoopproces en klantlevenscyclus

16 Door het gebruik van deze marketingtactieken moet: Het strategisch belang worden onderkend van digitale technologieën Een geplande aanpak ontwikkeld worden voor het bereiken en migreren van klanten naar online diensten door middel van e- communicatie alswel door traditionele communicatie.

17 Het E-marketingplan in relatie tot andere plannen

18 Het E-Marketing plan in 6 stappen 1. Situatie: waar zijn wij nu 2. Doelstellingen: Waar willen wij heen 3. Strategie: Hoe komen wij daar 4. Tactiek: Met welke middelen komen we daar 5. Actie: Wat is het plan 6. Beheer: Zijn we er gekomen

19 Vraaganalyse Een belangrijke factor voor de doelstellingen van de e- marketing strategie is de huidige en toekomstige vraag naar de e-commercediensten Hoeveel klanten zijn bereid onze producten online aan te schaffen? Wat zijn de obstakels voor het gebruiken van online koopkanalen en hoe kunnen we die wegnemen?

20 Concurrentieanalyse Bekende, lokale concurrenten Bekende, internationale concurrenten Nieuwe internetbedrijven, lokaal en internationaal (binnen en buiten de sector) Onderzoek niet alleen de oude, maar vooral ook de nieuwe concurrenten!

21 2. Doelstellingen formuleren Goede marketingplannen hebben heldere duidelijke doelstellingen Immers, deze vormen de basis voor de strategieën en de tactiek. Bijvoorbeeld: De start-up; het behalen van een bepaald aantal klanten Gevestigd; verbeteren van klantbehoud Gevestigd; verhogen van de online inkomsten Gevestigd; verhogen van de totale international inkomsten Verminderen van de kosten voor klantenservice (uiteraard allen SMART geformuleerd) Nagenoeg altijd in het plan verwerkt; de online inkomstenbijdrage

22 3. Strategie Hoe moeten de doelstellingen voor de e-marketing worden behaald? 3a. Markt en productpositionering Kan ik extra informatie of transactiediensten leveren aan mijn klanten? Kan ik wensen van nieuwe klantsegmenten invullen? Kan ik mogelijkheden voor het trekken van nieuwe klanten gebruiken? Zal de huidige handel negatief worden beïnvloed?

23 3. Strategie 3b. Strategieën voor de doelmarkt De huidige waarde of grootte van de markt Het marktaandeel van de concurrenten in dat marktsegment De vereisten voor elk segment Aanbiedingen en propositie van het bedrijf en de concurrentie voor elk segment

24 Stappen in de ontwikkeling van een doelmarktstrategie

25 4. Tactiek Implementatie van de strategie m.b.v. ‘de 9-P’s’ E-commerce varianten: Wensen en behoeften van de klant (wat het product betreft) of Consumer needs Kosten voor de klant (online klanten zijn zeer prijsbewust) Gemak (gerelateerd aan locatie) of convenience. De kwaliteit van de klantervaring wat betreft bestelproces Communicatie (promotie). Het website ontwerp.

26 26 E-marketing - mix Product Prijs Plaats Personeel Promotie Presentatie Physieke distributie Plezier Premium Bron: zbc consultancy

27 Gevolgen van marketingcommunicatie via nieuwe media

28 5. Actie De actiecomponent van de e-marketingplanning omvat alle activiteiten die uitgevoerd dienen te worden om het plan te verwezenlijken Hoeveel investeringen in het internetkanaal zijn nodig om deze services te kunnen leveren? Moet het personeel worden omgeschoold? Welke nieuwe verantwoordelijkheden zijn nodig voor effectieve internetmarketing? Zijn er veranderingen in de organisatorische structuur nodig? Welke activiteiten zijn er nodig voor het ontwikkelen en beheren van de website?

29 6. Beheer Omvat een combinatie van conventionele technieken zoals marktonderzoek en nieuwe technieken zoals de analyse van logbestanden op de webserver.

30 Opdracht Maak een e-marketingplan voor het nieuwe product i Laat het plan ‘parallel’ lopen aan jullie ‘offline plan’ Het document vormt een apart hoofdstuk, achterin je verslag Het plan behelst zo’n 4 A4-tjes of zo’n 1.500 woorden Het plan wordt tegelijk opgeleverd met het eindverslag Weging = 20% Presentatie website analyse; 30% E-Marketingplan

31 De gemiddelde consument bestaat niet! 1.Zorg ervoor dat u inzicht hebt in welke segmenten er voor uw domein geïdentificeerd kunnen worden. 2.Bepaal welke segmenten voor u het meest kansrijk zijn. 3.Bepaal in hoeverre deze segmenten op dit moment onder uw eigen klanten vertegenwoordigd zijn. 4.Bepaal op basis van deze inzichten uw strategie om uw doelgroep te bedienen en de segmenten “voller” te maken. “Ken uw consument voordat uw concurrent hem kent” 31

32 Zoekmachinemarketing Social Media Viral Marketing E mailmarketing Affiliates Mobile Marketing Contentstrategie Online video Advertising Microsites ONLINE MIDDELEN

33 Meerdere malen aangehaald, maar nu even goed uitgelegd. 1.Bannering 2.Betaalde Links 3.Linkruil 4.Advertorials 5.http://www.watwerktophetweb.nl/http://www.watwerktophetweb.nl/ 6.http://www.webads.nl/adverteren/advertentievormen/http://www.webads.nl/adverteren/advertentievormen/ Webvertising

34 http://www.webads.nl/adverteren/advertentievormen/display / http://www.webads.nl/adverteren/advertentievormen/display / DISPLAY

35 http://www.webads.nl/adverteren/advertentievormen/non_d isplay/ http://www.webads.nl/adverteren/advertentievormen/non_d isplay/ NON DISPLAY

36 Het doel van de website bepaalt het ICT model Het doel van de website en de online marketingmix bepaalt het ICT model. Informatie, de ‘eenzijdige’ info op een website waar niet direct interactie plaatsvindt met de lezer/bezoeker van de website. Content is gericht op voorlichten en informeren. Sites die ‘informatie’ centraal stellen zijn bijv overheid- en nieuwssites. Samenvatting, juli 2010 8 Het ICT Model en de usability

37 Communicatie, de communicatie met de klant/bezoeker voor het stadium van transactie. Denk aan polls, fora, online chats en andere interactiemogelijkheden. Sites die ‘communicatie’ centraal stellen zijn bijv online communities en blogs. ICT model

38 Transactie, de meetbare overdracht zoals een online koop, een aanvraag voor contact of bezoekafspraak. Er vindt een online uitruil plaats. Sites die ‘transactie’ centraal stellen zijn bijv webshops. ICT model

39 I nformatie Sites : www.uvt.nl www.educator.nl www.ijslandtours.nl www.xml.com VOORBEELDEN VAN DE I (van ICT)

40 www.marketingfacts.nl www.facebook.com www.flashfocus.nl www.speel.nl Communicatie is Gericht op het verzamelen van reacties en input Voorbeelden van de C (iCt model)

41 Www.bol.com www.ticketmaster.nl www.beetjehulp.nl www.frs.nl Voorbeelden van T (icT)

42 Als alle componenten gelijk zijn, even groot, dan is de doelstelling afgevlakt De website zal de gebruiker niet naar een concrete richting brengen. Een webshop zal met name de I en C inzetten op de T te vergroten. Verhoudingen

43 Het is vaak genoeg gezegd, maar het is DE factor die van invloed is op de conversie. Elk jaar worden er awards uitgereikt aan de website die de restyling tot verbetering met succes is ondergaan. http://www.usabilityaward.nl/over_de_award/ USABILITY

44 2009 Winnaar:Wehkamp.nlWehkamp.nl Genomineerden: www.ing.nl (2e plaats) www.ing.nl www.snsbank.nl (3e plaats) www.snsbank.nl www.ns.nl www.hema.nl www.wehkamp.nl Uitreiking:Euromast, Rotterdam 27 mei 2009 AWARDS

45 Is de website effectief? Is de website efficient? Stemt de website tot tevredenheid van de bezoeker en of gebruiker? Verschil tussen effectief en efficient is tijd. VRAGEN

46 Invulformulieren Instructievideo’s Scanbare koppen in lappen tekst Het alvast kunnen downloaden van een digitale brochure Buttons en call to action moeten herkenbaar en scanbaar zijn De totale ervaring van een bezoek aan een site of het gebruik van een online dienst wordt USER EXPERIENCE genoemd. VOORBEELDEN

47 CALL TO ACTION…

48 Lay out Bedieningsmenu Navigatie Compatibiliteit Fouten en Foutenafhandeling Vindbaarheid Toegankelijkheid ASPECTEN van Usability

49 Door de vergrijzing van Internet is de toegankelijkheid een big issue. Juist door de grote letters, slechte schermopbouw en nieuwe plugins wordt de accessability negatief beinvloed. Het gaat om gemakkelijke bediening en uniforme toegang. Het gaat ook om de toegang via PDA of smart/mobiele telefoon. Accessability

50 Is de site printvriendelijk Kan de tekst via de browser groter of kleiner gemaakt worden Staan er naast de navigatie ook afbeeldingen in de tekst? Kan de site ook zonder nieuwe plugins worden bekeken Zijn de tekstlinks herkenbaar? ISSUES zijn

51 Wordt er een ALT tekst gebruikt bij de afbeeldingen? Zijn de titels helder en beschrijvend Zijn de kleurcontrasten op de buttons helder en leesbaar? Is duidelijk wat er gebeurt na het klikken op de button? Worden er universele signaalkleuren gebruikt (groen = goed) ISSUES

52 Goede issue vrije sites krijgen een waarmerk Dat gaat volgens de eisen van stichting Drempelvrij http://www.drempelvrij.nl/waarmerk-behalen/voldoen-aan- de-eisen http://www.drempelvrij.nl/waarmerk-behalen/voldoen-aan- de-eisen WAARMERK

53 Daar waar mens en machine elkaar tegenkomen De Smoel van de website Van Informatie architectuur de vertalingen van online (marketing) doelen in een Functioneel ontwerp naar het Visuele Ontwerp. INTERACTION DESIGN

54 Goede balans tussen interactie en functionaliteit Gaat goed in op het online gebruikersgedrag Gaat goed om met complexe processen Geeft continue feedback naar de gebruiker en of online toepassing Kenmerken

55 User Centered design (www.detelegraaf.nl)www.detelegraaf.nl Usage Centered design (www.ing.nl)www.ing.nl User Experienced design (www.NikeID.com)www.NikeID.com VOORBEELDEN

56 http://www.frankwatching.com/archive/2008/11/21/user- centered-design/ http://www.frankwatching.com/archive/2008/11/21/user- centered-design/ Wie gaat het systeem gebruiken Wat motiveert de gebruikers Wat is de toegevoegde waarde In welke context wordt het gebruikt? VRAGEN voor de designer

57 EIGEN WEBSITE?

58

59 DON’TS Gebruik GEEN BROCHURE ONTWERP voor website. Gebruik geen frames Ga niet voor online branding Geen lange teksten Universeel werkende plug ins en technieken Niet voor elke link een geheel nieuw venster Schoonheid zit hem juist in snelheid Niet praten over je U S P maar laat zien

60 Zoekoptie rechtsboven op de site Benoem concrete conversiepunten Gebruik veel witruimte rondom componenten Visuele producten en info op de binnenkomende pagina plaatsen en niet naar laten surfen Nieuwsbrief aanmelding op vaste plaats Keywords bepalen per losse pagina Elke pagina een eigen titel geven Call to action duidelijk maken Korte teksten communiceren Laat de klant direct beslissen Denk aan de mobiele surfers DO s

61 Instrument voor directe conversie & omzetverhoging Meetbaar, hoog bereik, lage kosten Voordelen: Leesmoment bepaalbaar Meer rust dan chat Internetgebruik = e-mail gebruik Eén-op-één aanpasbaar bericht Attachment(s) mogelijk (internationaal) bereik Bewaargehalte & doorstuurgedrag (viraal) Personalisering Actiegericht E-MAILMARKETING

62 Groeiend in volume en omzet: Maar…... let op telecomwet (nov.’08) Toestemming benodigd (zie: opt-in/opt-out) Populaire dagen : VS: zo./ma. NL: di./wo. Mobiel internet: 5.000.000 e-mailers als potentie Onderwerp (kort!) & afzender bepalend voor opening Personaliseren E-MAILMARKETING FEITEN

63 Termen: Bounce Rate (BR) (‘delivery’, afname door mailtechniek) Open Rate (OR) (32% opent na 2uur, 75% in eerste 24u) Click-Trough Rate (CTR) (2,7% begin 2009, maar dalend) Conversie E-mailcijfers in verschillende sectoren, maart 2010: E-MAILMARKETING METEN SectorOpen RateClick Trough Rate Overheid25,74%5,38% Comm./reclame24,72%3,11% Telecom21,24%3,23% Retail17,09%3,40% Consultancy16,39%3,31%

64 1.Periodiek informeren 2.Direct verkopen 3.Goodwill/image keken 4.Klantenbinding 5.Nieuwe klanten/prospects werven 6.Klantinventarisatie 7.Bepaald segment 8.Traffic DOELSTELLINGEN E-MAILMARKETING

65 NIET enkel ‘t versturen van een nieuwsbrief…. = beleidsloos, meer guerilla WEL: (zie p.214-220) Buzz Buzzmailings Retentie Retentiemail als aftersales Nieuwsbrief Nieuwsbrief met periodiek info Acquisitie Acquisitiemailings met selectief aanbod Virals Virals met “tell-a-friend” effecten Vragenlijst Vragenlijst t.b.v betrokkenheid klant/profielverbetering VORMEN E-MAILMARKETING

66 Kaders bij professionele e-mailcampagnes Emma-nl sinds 2003 door e-mailverzenders Telecomwet in nov.2008 aangepast ivm ‘spammen’ 8 belangrijke punten die ook gereguleerd zijn (p.222) TELECOMWET & EMMA

67 1.Kwaliteitsinfo (nieuws) 2.Scanbare, snel te begrijpen info 3.Onderwerp = belangrijkste (ivm OR) 4.Maak mail persoonlijk 5.Compacte formulering (geen zware plaatjes/pdf) 6.Regelmaat in contact 7.Juiste timing 8.Mails standaardiseren qua afzenderinfo 9.Analyseer respons 10.Concreter = beter SUCCESFACTOREN

68 In H.5 genoemd om online campagnes succesvol te maken.. Retentie Aftersales Relevant Aanpassing aan voorkeur(en) respondent Reactie & Rendement Concrete (re)actiepunten/Call-to-action Rich Waardevol voor ontvanger 4R-MODEL & E-MAILMARKETING

69 ZOEKMACHINEMARKETING

70 97% vd Internetters gebruikt Zoekmachines Google heeft een marktaandeel van 94% Dalend Bing is ietwat Stijgend Verder in Nlnd Yahoo, Ilse, Vinden.nl Bing erg groeiend in VS met 40% marktaandeel gestegen (nu 13,5 %) Google laagste marktaandeel sinds jaren. NEDERLAND

71 U S A – marktaandelen

72 ¾ is langer dan één woord Zoekopdrachten

73 Populaire zoekwoorden in USA

74 http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110329_facebook _komt_tot_leven/ http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110329_facebook _komt_tot_leven/ EVEN….

75 O.a. www.Facebook.com www.facebook www.facebook.login www.YouTube.com Ebay MySpace Craigslist.com http://amsterdam.nl.craigslist.org/ TOP 10

76 http://www.google.com/insights/search/#geo=NL&date=toda y%207-d&cmpt=q http://www.google.com/insights/search/#geo=NL&date=toda y%207-d&cmpt=q GOOGLE TRENDS (NLND…)

77 1/3 vd MKB gebruikt het nu Budget voor de Zoekmachinemarketing ligt zo rond de 250 miljoen EURO Het aantal zal alleen maar stijgen (50%) Een goede positionering heeft het hoogste rendement (ROI) Van informatie naar Sales dus zullen MKB weten dat de investering in deze vorm van marketing het ook daadwerkelijk waard is. ZKMCHNMARKETING

78 Opstarten ondoorzichtig Bij het opstarten van een SEO campagne spelen veel factoren een rol. Denk aan zoekwoordselectie, de technische herinrichting van een website en het indelen van de websitestructuur. In de opstartfase van SEO moet een klant fors investeren zonder dat dit direct resultaat oplevert. Spanningen met klanten kunnen het gevolg zijn, omdat de resultaten op zich laten wachten. Marketeers negeren het minder, maar ….

79 Zoekmachines waarderen websites op drie onderwerpen, namelijk techniek, inhoud en populariteit. Binnen de onderwerpen spelen ruim 200 variabelen een rol. In theorie betekent dit dat de website met de beste inrichting van de variabelen de hoogste positie op een bepaald commercieel zoekwoord bezet. Een gemiddelde marketeer heeft nauwelijks kennis van de variabelen. …. Globaal :

80 Selecteren: academische zoekwoordselectie en haalbaarheidsonderzoek kunnen uitvoeren. Programmeren: websites kunnen ontwerpen en programmeren om zo de techniek optimaal in te richten. Redigeren: creatieve webteksten kunnen schrijven binnen vaste standaarden. De tekst moet aantrekkelijk zijn voor gebruikers terwijl het zoekwoord voortdurend terugkomt in de tekst. VAARDIGHEDEN:

81 Analyseren: monitoren van de posities en analyse uitvoeren van online verkopen. Communiceren: de populariteit van de website verhogen door contact te hebben met andere website eigenaren om zo inkomende links te werven. Innoveren: met creatieve ideeën en relevante inhoud kun je andere website eigenaren motiveren om een link aan te brengen naar je website. Rapporteren: klanten op een betrouwbare manier informeren over de voortgang. Vaardigheden

82 Breed begrip; verzamelnaam voor activiteiten om de site hoger in zoekmachines te laten scoren… Bestaat uit 2 delen: Zoekmachine Optimalisatie (Search Engine Optim.= SEO) =SEO: Search Engine Optimalisation Alles aan doen om de structuur van de site zo optimaal mogelijk te maken, je houdt je meer bezig met het verkrijgen van backlinks. Zoekmachine Advertentie ( Search Engine Advertising = SEA) Is meer het beheren van de AdWords-campagnes om ervoor te zorgen dat je als er op een bepaalde term zoekt toch hoog naar voren komt als je niet in de organische resultaten staat. Werkt met betaalde resultaten als Google Adwords, Yahoo Publisher network en Overture. Search Engine Marketing (SEM)

83 langere termijn = ervoor zorgen dat website op langere termijn hoger eindigt in organische resultaten van de zoekmachine. Zoekmachines: Google Bing hele Begin hele verbeterproces zonder optimalisatie hoge advertentiekosten  Google vindt website niet relevant genoeg… Plan maken voor positie in zoekmachine vóór bouw website VRAGEN: Met welke woorden wil je gevonden worden? Wie bereiken? Onderscheidingsvermogen ? …… (focus bezoeker!) Search Engine Optimalization

84 miljoenen Gevonden worden tussen miljoenen concurrenten. Kennis op SEO gebied erg belangrijk. Zoekmachines updaten algoritmes regelmatig: truc vandaag kan volgende maand minder relevant zijn. Waarde van Meta Tags wisselt bijv. vaak m.b.t. de positie in Google. Nu (maart 2011) leggen de Keyword Tag en de Metatag Description het af tegen de Title tag, maar hoe lang houdt dit aan….? ‘Top 10-positie zoekmachines’ is niet eenvoudig: Google verandert het algoritme  SEO-experts terug naar tekentafel  opnieuw uitvinden welke factoren nu zwaar meetellen voor ‘ranking’. keyword ‘SEO’ geeft Google >411.000.000 resultaten  betekent dat je 410.999.990 concurrenten moet verslaan voor Top 10-positie in deze zoekmachine. AANDACHTSPUNTEN SEO

85 KISS; Keep It Stupid and Simple Leef je in de positie van je toekomstige bezoeker in…. & je hebt gratis 24u acquisitie…. BELANGRIJKSTE AAN SEO

86 DISPLAY Bannering Standaard Rich media NON-DISPLAY Advertorials Nieuwsbrief Textbox / link RECAP WK 5 - WEBVERTISING

87 RECAP WK 5 - DISPLAY

88 RECAP WK 5 – NON-DISPLAY

89 Informatie Communicatie Transactie Afbeeldingen, Brochures, webteksten Afbeeldingen, Brochures, webteksten Forum, Poll, contact, video, game, keuzemodel, vragenlijst Downloads, online koop, prijsvraag, lid worden RECAP WK 5 – HET ICT MODEL

90 Is de website effectief? Is de website efficiënt? Verschil tussen effectief en efficiënt is tijd. Effectief EfficiëntTevredenheid Waar usability om draait RECAP WK 5 – USABILITY

91 VANDAAG E-mailmarketing Search Engine Optimization Hoofdstuk 9 HOM

92 Vorm van direct marketing Directe conversie & omzetverhoging Meetbaar, hoog bereik, lage kosten E-MAILMARKETING

93 Termen: Bounce Rate (BR) Open Rate (OR) Click-Through Rate (CTR) Conversie E-mailcijfers in verschillende sectoren, maart 2010: SectorOpen RateClick Trough Rate Overheid25,74%5,38% Comm./reclame24,72%3,11% Telecom21,24%3,23% Retail17,09%3,40% Consultancy16,39%3,31% E-MAILMARKETING METEN

94 Groeiend in volume en omzet 32% opent binnen 2 uur ; 75% opent binnen 24 uur Onderwerp (kort!) & afzender bepalend voor opening Personaliseren scoort beter in CTR Populaire dagen voor verzending VS: zo./ma. NL: di./wo. Mobiel internet 5.000.000 e-mailers als potentie Maar…... let op telecomwet (nov.’08) Toestemming benodigd (zie: opt-in/opt-out) E-MAILMARKETING FEITEN

95 1.Periodiek informeren 2.Direct verkopen 3.Goodwill/image kweken 4.Klantenbinding 5.Nieuwe klanten/prospects werven 6.Klantinventarisatie 7.Bepaald segment bereiken 8.Traffic verhogen DOELSTELLINGEN E- MAILMARKETING

96 NIET enkel ‘t versturen van een nieuwsbrief…. = beleidsloos, meer guerilla WEL: (zie p.214-220) Buzz Buzzmailings Retentie Retentiemail als aftersales Nieuwsbrief Nieuwsbrief met periodiek info Acquisitie Acquisitiemailings met selectief aanbod Virals Virals met “tell-a-friend” effecten Vragenlijst Vragenlijst t.b.v betrokkenheid klant/profielverbetering VORMEN VAN E- MAILMARKETING

97 RETENTIEMAIL

98 ACQUISITIEMAIL

99 KLANTINVENTARISATIE

100 Kaders bij professionele e-mailcampagnes Emma-nl sinds 2003 door e-mailverzenders Telecomwet in nov 2008 aangepast ivm ‘spammen’ 8 belangrijke punten die ook gereguleerd zijn TELECOMWET & EMMA

101 Verwijs naar een aanmelding of reden voor verzending: OPT-IN

102 1.Kwaliteitsinfo (nieuws) 2.Scanbare, snel te begrijpen info 3.Onderwerp = belangrijkste 4.Maak mail persoonlijk 5.Compacte formulering (geen zware plaatjes/pdf) 6.Regelmaat in contact 7.Juiste timing 8.Mails standaardiseren qua afzenderinfo 9.Analyseer respons 10.Concreter = beter SUCCESFACTOREN

103 2012, HET JAAR VAN DE SLIMME E-MAIL? Aantal mensen dat e-mails op een mobile device bekijkt stijgt enorm http://www.marketingfacts.nl/berichten/2012-het-jaar-van-de-slimme-e-mail/

104 Breed begrip; verzamelnaam voor activiteiten om de site hoger in zoekmachines te laten scoren… Bestaat uit 2 delen: Search Engine Optimization (SEO) Search Engine Advertising (SEA) SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)

105 langere termijn Ervoor zorgen dat website op langere termijn hoger eindigt in organische resultaten van de zoekmachine. Zoekmachines: Google Bing – MSN – Live Search hele Begin hele verbeterproces zonder optimalisatie hoge advertentiekosten  Google vindt website niet relevant genoeg… Plan maken voor positie in zoekmachine vóór bouw website VRAGEN: Met welke woorden wil je gevonden worden? Wie bereiken? Onderscheidingsvermogen ? …… (focus bezoeker!) SEARCH ENGINE OPTIMALISATION (SEO)

106 miljoenen Gevonden worden tussen miljoenen concurrenten. Kennis op SEO gebied erg belangrijk. Zoekmachines updaten algoritmes regelmatig! ‘Top 10-positie zoekmachines is niet eenvoudig KISS; Keep It Stupid and Simple AANDACHTSPUNTEN SEO

107 VOLGENDE WEEK Microsites Introductie E-marketingplan Hoofdstuk 11 HOM NB Week 14 inleveren E-marketingplan

108


Download ppt "Multichanneling 8 Isabelle Bolluyt"

Verwante presentaties


Ads door Google