De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten. 1. Maatschappelijke ontwikkelingen 2. De start van de Brede school 3. Visie 4. Aandachtspunten bij de start.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten. 1. Maatschappelijke ontwikkelingen 2. De start van de Brede school 3. Visie 4. Aandachtspunten bij de start."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten

2 1. Maatschappelijke ontwikkelingen 2. De start van de Brede school 3. Visie 4. Aandachtspunten bij de start 5. Voortgang 6. De partners 7. Vragenronde 8. Afsluiting

3 Voor 1985 PeuterspeelzaalKleuterschoolLagere school PeuterspeelzaalBasisschool Na 1985 Na 2000 PszOpvangBasisschoolOpvangBasisschoolTSO of Brede school PszBasisschoolOpvang

4 Brede school PszBasisschoolOpvang Brede school Voorschoolse voorziening 0-4BasisschoolNaschools Brede school 0-12 jaar Integraal kindcentrum 0-12 jaar Integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0-12 waar ze gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het centrum biedt een dagprogramma. (Whole child approach) Schoolse formele ruimte is niet genoeg voor volwaardige ontwikkeling. Schoolse omgeving moet versterkt worden met andere omgevingen: sport, cultuur, natuur: informeel leren. Opvang

5 -Februari 2007 -Partners: basisschool, Zonnekinderen, Stichting Spel, gemeente Lingewaard. -Inventarisatie (interviews, vragenlijsten)

6 1.Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. 2.Het creëren van een doorgaande lijn voor kinderen 0-12 jaar. 3.Het bieden van dagarrangementen. 4.Het vervullen van een “buurtfunctie”.

7  Planning nieuwbouw (concept, bouwnotitie, gebouw, inrichting  Capaciteit  Positie peuterspeelzaalwerk  Samenwerking  Beheer en exploitatie  Ambities van m.n. gemeente  Communicatie en PR

8 Visiedocument Realiseren van de Nieuwbouw (1-1-2011) Beheerplan (vereniging van gebruikers) Communicatieplan (gezamenlijke Nieuwsbrief) Opstellen werkplan (werkgroep)

9 9 De Boemerang Onderwijs met het oog op morgen. Ontwikkelingen: Adaptief onderwijs (autonomie, relatie en competentie) Invoering ict Zelfstandig leren Passend onderwijs Arbeidsmarkt Onderwijs in de 21e eeuw

10 10 Per- soneel Onderwijs Organi- satie krachtige leer omgeving Op maat Teamonderwijs op maat

11 11  Team van leerkrachten, onderwijsassistenten, klassenassistenten en specialisten.  Ieder zijn deskundigheid en kwaliteit  Gezamenlijk voor alle kinderen.  Vanuit basisgroep naar instructiegroep  Indeling in klaslokalen wordt verlaten.  De leraar andere rol

12 12  Afstemming op de onderwijsbehoefte van de leerling  Instructiegroepen  flexibele schoolorganisatie en flexibele mensen  1-zorgroute (SEO, spelling)

13 13  Talentenplein  Indeling in hoeken  Zelfstandig leren ( Planbord, dag- en weektaken)  Samenwerkend leren ( coöperatief )  ICT ( software, portfolio )  Meervoudige intelligentie

14 14  Funktiedifferentiatie (pop, competenties)  Doen waar je goed in bent: motivatie, betrokkenheid, samenwerking, verantwoordelijkheid en plezier.  Loopbaanperspectief  Vervangingsmogelijkheden

15 15 klassikaal  klassendoorbrekend jaargroep  basisgroep kennisoverdracht  betekenisvol actief leren leraar gestuurd  gedeelde sturing door leraar en leerling vaste groep  wisselende groepen samenstelling Leerlingvolgsysteem  Lvs, Kijk en portfolio Onderwijs organisatie

16 16 De praktijk: de leeromgeving de computer om te  computer als leerbron oefenen communicatiemiddel allemaal luisteren  meervoudige intelligentie, leer stijlen minder variatie in  ontdekkend en samen leervormen werkend leren leren uit de methode  betekenisvol leren klaslokalen  leer- en werkplekken statisch gebouw  flexibel gebouw Krachtige leer omgeving

17 De Boemerang17 lesboer - instructeur  begeleider, coach, mentor weinig functies  meerdere nieuwe functies bouwcoördinator  unitleider autonome leraar  teamwerk mijn klas  onze kinderen alleskunner  teamteaching eens leraar altijd leraar  functiehuis eerst de PABO  leren op de werkplek De praktijk: personeel personeel

18 Buitenschoolse opvang (VSO / NSO) Bekijk het filmpje over Zonnekinderen op www.zonnekinderen.nl

19 STARTBLOKKEN DOORGAANDE LIJN VROEGSIGNALERING Peuterspeelzaal Dikkie Dik Samen spelen, samen leren, samen met ouders.

20 Startblokken van Basisontwikkeling Ontwikkelingsgericht Aansluiten bij leefwereld van de peuter: balans in betrokkenheid en bedoeling Spelontwikkeling als motor voor alle ontwikkelingsgebieden 4 Ontwikkelingsdomeinen Thematisch werken Uitdagende leeromgeving: spelhoeken Ouderbetrokkenheid

21 De Spin als handvat voor de praktische uitwerking van het thema en de 4 ontwikkelingsdomeinen : taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid, denkontwikkeling en ontluikend rekenen, motorische en creatieve ontwikkeling persoonlijke en sociaal- emotionele ontwikkeling.

22 Doorgaande lijn 0-14 jaar Peuterspeelzaal deel van de keten: Consultatiebureau – Peuterspeelzaal - kinderopvang – Primair onderwijs Actieve verwijzing door cb naar peuterspeelzaal/kinderopvang of VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) Overdracht van elk kind naar het basisonderwijs d.m.v. een overdrachtformulier Terugkoppeling vanuit onderwijs naar peuterspeelzaal of kinderopvang en vanuit peuterspeelzaal naar c.b

23 Vroegsignalering Leidsters en ouders Logopedist op de groep Inloopspreekuur consultatiebureau op de speelzaal Ambulante consulent MEE op de groep Zorgstructuur/ZAT/klein casus overleg

24 ?


Download ppt "Samenwerken in Brede School Binnenstebuiten. 1. Maatschappelijke ontwikkelingen 2. De start van de Brede school 3. Visie 4. Aandachtspunten bij de start."

Verwante presentaties


Ads door Google