De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertiseteam Toetsenbank SLIM toepassen van digitale toetsen Alex van Essen Hanzehogeschool 19 oktober 2010 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertiseteam Toetsenbank SLIM toepassen van digitale toetsen Alex van Essen Hanzehogeschool 19 oktober 2010 1."— Transcript van de presentatie:

1 Expertiseteam Toetsenbank SLIM toepassen van digitale toetsen Alex van Essen Hanzehogeschool 19 oktober 2010 1

2 Expertiseteam Toetsenbank Het groene onderwijs

3 Expertiseteam Toetsenbank Het groene onderwijs 13 AOC’s en Buitengewoon groen Ministerie van LNV VMBO, MBO en maatwerktrajecten > 100 locaties 60.000 deelnemers

4 Expertiseteam Toetsenbank video

5 Expertiseteam Toetsenbank Vier in balans monitor 2009 Waarvoor wordt ICT gebruikt? Hoewel steeds meer leraren hun arsenaal aan onderwijsgerelateerde ict-toepassingen uitbreiden, zijn internet, een elo en oefen- en tekstverwerkingsprogramma’s de meest gebruikte applicaties. Een meerderheid maakt meer dan vier keer per maand van al deze toepassingen gebruik. Sommige applicaties worden maandelijks meer dan 10 keer gebruikt. Games en digitaal toetsen worden, binnen alle sectoren, weinig ingezet. ICT in het onderwijs: de stand van zaken 5

6 Expertiseteam Toetsenbank  SLIM samenwerken en bekostigen  SLIM ondersteunen  SLIM gebruiken binnen CGO  SLIM ontwikkelen en beheren Programma 6

7 Expertiseteam Toetsenbank SLIM samenwerken en bekostigen 7

8 Expertiseteam Toetsenbank Wat is Toetsplaza?  Digitale toetsomgeving groen onderwijs (vmbo en mbo) waarin digitale toetsen ontwikkeld, gedeeld en afgenomen kunnen worden.  Alle AOC’s (vmbo/mbo-groen) doen mee : 120 scholen en 60.000 deelnemers  Ontwikkelcentrum doet mee als contentmakelaar voor het groene onderwijs.  Van, voor en door docenten en deelnemers groen onderwijs.  Alle content is van en voor het collectief; gebruik, wijziging en aanvulling naar behoefte.  Gezamenlijke investering en verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en gebruik.  Beveiligde omgeving voor examinering. Creative Commons 8

9 Expertiseteam Toetsenbank Waarom samenwerken?  Efficiënt gebruik van middelen  Inkoop van licenties  Landelijke hosting en beheer toetsservers  Ontwikkeling en beheer toetsmateriaal  Gebruikersondersteuning  Kwaliteitsborging  Ontwikkeling  Inhoud  Afname  Kennisdeling en uitwisseling  Toetsomgeving QMP  Toepassing van digitaal toetsen in de school Samenwerken in vrijheid! 9

10 Expertiseteam Toetsenbank Randvoorwaarden Sturing en ondersteuning management t.a.v. beleid, capaciteit en middelen Integrale aanpak i.r.t. onderwijsvernieuwing Toetsbeleid ICT-infrastructuur op orde Structurele inpassing in onderwijsprogramma Structurele inpassing in werkorganisatie /samenwerking docenten toetsontwikkeling en afname Beschikbaarheid Laagdrempelig 10

11 Expertiseteam Toetsenbank QMP toetsen IPC Basisvoorziening QMP Alle AOC’s betalen een vast bedrag afhankelijk van leerlingaantallen. Variant A: Toetspagina’s + Per AOC / per leerling Variant B: QMP web + per locatie / per leerling Variant C: QMP full + per locatie / per leerling QMP toetsen OC QMP toetsen IPC Bekostigingsmodel 11

12 Expertiseteam Toetsenbank Gebruikvarianten Implementatie- inspanning Functionaliteit beperkt uitgebreid A. Afspelen van toetsen –Openbare toegangspagina’s –Toegang via portal / ELO –Toegang via Toetspagina’s/ECC B.Via web vragen maken en toetsen samenstellen (QM Live) C. QMP-windowssoftware via de QMP- coördinator laag hoog 12

13 Expertiseteam Toetsenbank Kansen Tijdswinst docent –Maken toets en correctiemodel –Correctie Aantrekkelijk voor leerlingen (lerenden zijn i.h.a. positief) –Multimediaal –Interactief –Feedback op maat –Uitslag direct bekend –Schrijfvaardigheid en spelling geen belemmering voor goed resultaat –Inzetbaar bij zorgleerlingen (b.v. dyslexie) –Variatie in toetsvragen Tijd- en plaatsonafhankelijk  meer flexibiliteit Kwaliteitswinst –Inrichting toetsbeleid –Toetsvragen (inhoud) –Toetsafname (ad random) –Betrouwbaarheid resultaten 13

14 Expertiseteam Toetsenbank Belemmeringen Onbekendheid met Toetsplaza en digitaal toetsen. Borging kwaliteit examens heeft hoogste prioriteit onder druk van inspectie. Nauwelijks toetsbeleid (formatief/diagnostisch) beschikbaar. Onderwijstijd zet beschikbare capaciteit onder druk. Onvoldoende integratie/koppeling met onderwijs ontwikkelprojecten Discussie over vorm en opzet toetsen en examens in het kader CGO is nog in volle gang. Inpassing in onderwijsprogramma en werkorganisatie vindt niet plaats. Praktische problemen w.o. te weinig PC’s

15 Expertiseteam Toetsenbank Laagdrempelig Toetspagina’s –kant en klare toetsen (enkelvoudig of ad random) –vmbo en mbo (liefst doorlopende leerlijn) –geordend naar inhoudelijke thema’s of functie –kerntaken/competenties CKS en/of eindtermen examenprogramma’s vmbo –Verschillende vormen van toetsen van MC tot puzzel vb

16 Expertiseteam Toetsenbank

17

18 Kennismaken met … Voorbeelden van vraagtypen Harry Potter (met highscore lijst) Talenkwis PABO Rekentoetsen (de Nationale Rekentoets) Wetenschapsquizen (de Nationale Wetenschapsquiz en een aantal Science Quizen) Knowledgequiz (Europea Webgame) Demo’s op Toetsplaza: Doelstellingen: Wat is mogelijk Hoe kan het er uit zien Hoe werkt het

19 Expertiseteam Toetsenbank Statistieken 19

20 Expertiseteam Toetsenbank SLIM ondersteunen 20

21 Expertiseteam Toetsenbank Ondersteuningorganisatie Expertisegroep QMP-coördinatoren/ beheerders Gebruikers Proces Ondersteuning via QMP- coördinatoren en beheerders per AOC/locatie QMP-coördinatoren bieden ondersteuning op locatie Diensten Servicedesk en advisering Ontmoeting en uitwisseling Deskundigheidsbevordering Communicatie en promotie Ondersteuningorganisatie 21

22 Expertiseteam Toetsenbank SLIM gebruiken in CGO 22

23 Expertiseteam Toetsenbank Digitaal toetsen en CGO Examinering/summatieve toetsing Proeve van bekwaamheid QMP Diagnostische/formatieve toetsing - intake - psychometrische testen - oefenen/inprenten -zelftoetsing - voortgangstoetsing - quiz - voorwaardelijk voor PVB - talen en rekenen - vragenlijsten 23

24 Expertiseteam Toetsenbank Functie van digitaal toetsen QMP P360˚ QMP toetsen 24 Kennis is een onmisbare laag van een competentie. Dus ook van belang bij competentiegericht onderwijs.

25 Expertiseteam Toetsenbank Functie van digitaal toetsen 25 In kaart brengen voorkennis Diagnosticeren eigen vaardigheden Oefenen Peilen of het geleerde begrepen is (tussentoets)

26 Expertiseteam Toetsenbank Functie van digitaal toetsen 26 Leerling is er zelf aan toe of heeft er behoefte aan Functie binnen leerproces Op advies of eigen keuze (of combinatie) Verplicht of niet verplicht (of combinatie) Toetsen om te leren?Leren om te toetsen?

27 Expertiseteam Toetsenbank 27 Feedback bij toetsen Overleg tussen partijen: Toetsplaza / Ontwikkelcentrum / Cito Uiteindelijk doel: Bij iedere vraag een goede feedback Vraagfeedback: Assessmentfeedback: Afhankelijk van doel en wensen Simpel tot uitgebreid Inzage & Coaching: Coachingrapporten Afhankelijk van doel en wensen Simpel tot uitgebreid

28 Expertiseteam Toetsenbank

29

30

31 31 Feedback bij toetsen Voorbeeld Inzage & Coaching: Prinsentuin College plogin op server

32 Expertiseteam Toetsenbank Functie van digitaal toetsen 32 Maakt kennis competent? Joke de Jonge - Quasi-Experimenteel Onderzoek naar het Effect van Repeterende Kennis Toetsen op het Competentieniveau van Deelnemers in het Basisjaar van de Middelbare Beroepsopleiding tot Verzorgende en Verpleegkundige (juni 2007)  deelname aan repeterende kennistoetsen  significant hoger resultaat op de competentiegerichte schriftelijke casustoetsen

33 Expertiseteam Toetsenbank Functie van digitaal toetsen 33 Requirements for Competency Assessment Programmes Liesbeth K.J. Baartman, Theo J. Bastiaens, Paul A. Kirschner Open University of the Netherlands Paper presented at the Onderwijs Research Dagen 2004, Utrecht Using only one single method of assessment is not sufficient to determine a competency. Therefore, in this paper we argue for a competency assessment programme (CAP) consisting of a combination of different methods of assessment, including both knowledge-based and more performance-based methods. Such an assessment programme should be aligned with learning and instruction. This paper focuses on the assessment of competencies, shortly defined as the integration of knowledge, skills and attitudes. When to Assess? As has already become clear in the definition given by Cizek (1997), an assessment can take place before, after or during the learning process. Because competency-based education contains individual learning routes and is development-oriented it is not useful to assess only at the end of the instructional event (Nieweg, 2002). Ideally, learners should be able to individually determine when they want to be assessed and use the feedback to direct their learning process. The time of the assessment should thus be individually mediated and occur on multiple occasions.

34 Expertiseteam Toetsenbank SLIM ontwikkelen en beheren 34

35 Expertiseteam Toetsenbank Hoofdredactie Redacteuren Gebruikers Proces Vraagsturing via redacteuren Redacteuren (win-win): –Redigeren en ontsluiting items van en voor scholen –Stimuleren gebruik op scholen Hoofdredactie: –Toetspagina’s maken –Kwaliteitsborging Kwaliteitshandboek Diensten Toetspagina’s Nieuwe instrumenten en toepassingen Ontwikkelorganisatie 35

36 Expertiseteam Toetsenbank Toetspagina’s (kant-en-klare toetsen)  formatieve toetsen  vmbo en mbo (doorgaande leerlijn)  geordende naar thema’s of functie  gerelateerd aan kerntaken/competenties CKS en/of eindtermen examenprogramma’s vmbo  enkelvoudig of ad random toetsen 36

37 Expertiseteam Toetsenbank Toetspagina’s Assortimentskennis Bloem Boomverzorging Dier en Zorg Gewasbescherming Paard Rund Trekkerrijden Tuincentrum VCA Voeding Paraveterinair VMBO CE Voorbereiding Economie Nederlands Biologie Techniek Totaal:  30.000 vragen  1.200 toetsen 37

38 Expertiseteam Toetsenbank Milieu en recht Groene ruimte Gewasbescherming Veiligheid laboratorium BHV Teelt Assortimentskennis Wiskunde Duits Scheikunde Natuurkunde Frans Engels Diagnostiek VMBO Toetspagina’s in voorbereiding 38

39 Expertiseteam Toetsenbank Toetsingangen voor … Toetspagina’s per thema (vmbo  mbo) Speciale toetsen/oefeningen Werkplekken (WPS) ECC: CKS toetsen en toetspagina toetsen Arrangementen Collectieve Reken- en Taaltoetsen AOC’s 39

40 Expertiseteam Toetsenbank Tot stand komen Docent auteur Toetsserver Docent auteur AOC Docent auteur AOC/vestiging klaslokaal AOC Website ECC Livelink ………... 40

41 Expertiseteam Toetsenbank Leerling/deelnemer Website Toetsplaza ELO/portaal/ Intranet Zoeken via ECC Zoeken via Edurep Arrangement QMP-toetsen AOC’s / OC QMP-toetsen AOC / Vestiging / Eigen Beschikbaarheid toetsen 41

42 Expertiseteam Toetsenbank Leerling/deelnemer Gesloten toetslink  Inloggen  Algemene AOC-code Gesloten toetslink  Inloggen  Eigen inlogcode  Ingeroosterd Open toetslink  Automatische inlog  Code in link Open toetslink  Automatische inlog  Code gegenereerd  Door intranet/LMS Open toetslink  Scorm-pakket  Via ELO/LMS Beschikbaarheid toetsen 42

43 Expertiseteam Toetsenbank Voorbeelden Educatieve Content Catalogus Arrangeren met Contentcorner/Wikiwijs met toetslink via Livelink Arrangeren met Contentcorner/Wikiwijs met toetslink via pagina Arrangeren op eigen wijze Via Elo – bijv. Moodle 43

44 Expertiseteam Toetsenbank Educatieve Content Catalogus (ECC) Educatieve Content Catalogus 44

45 Expertiseteam Toetsenbank Zoeken in ECC 45

46 Expertiseteam Toetsenbank Metadatering Standaarden Zoeken in ECC 46

47 Expertiseteam Toetsenbank Zoeken in ECC 47

48 Expertiseteam Toetsenbank Zoeken in ECC 48

49 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (1) 49

50 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (1) 50

51 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (1) 51

52 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (1) 52

53 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (1) 53

54 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (2) 54

55 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (2) 55

56 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (2) 56

57 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren met de Contentcorner (2) 57

58 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren op eigen wijze 58

59 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren op eigen wijze 59

60 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren op eigen wijze 60

61 Expertiseteam Toetsenbank Arrangeren op eigen wijze 61

62 Expertiseteam Toetsenbank Via Elo – bijv. Moodle 62

63 Expertiseteam Toetsenbank Via Elo – bijv. Moodle 63


Download ppt "Expertiseteam Toetsenbank SLIM toepassen van digitale toetsen Alex van Essen Hanzehogeschool 19 oktober 2010 1."

Verwante presentaties


Ads door Google