De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwjaarsevent UNIZO Sectorwerking en Federatie Vrije Beroepen © Unizo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwjaarsevent UNIZO Sectorwerking en Federatie Vrije Beroepen © Unizo."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwjaarsevent UNIZO Sectorwerking en Federatie Vrije Beroepen © Unizo

2 Verwelkoming door Jan Sap, Secretaris-Generaal FVIB en Directeur-Generaal UNIZO © Unizo

3 3

4 Voorstelling nieuw logo © Unizo4

5 Voorstelling website: www.federatievrijeberoepen.be www.federatievrijeberoepen.be © Unizo5

6 OPGELET: REGIONALISERING ! Het geval Brussel Anton Van Assche © Unizo

7 Enkele kerncijfers © Unizo7 1,1 mio inwoners, 161 km2 Budget : (2013) 3,5 mia € (gewest budget) (25 % mobiliteit, 5 % huisvesting, 10 % afval/leefmilieu, 15 % economie en tewerkstelling, 20 % overheid, 15 % gemeenten en 10 % gemeenschappen) Arbeidsmarktparadox Tewerkstelling in Brussel : 700.000 arbeidsplaatsen (15 % van België) Beroepsactieven in Brussel (potentieel) = 450.000 Tewerkstellingsgraad : 54,8 % tov 64,9 in Vlaanderen : Welvaartsparadox : BBP Brussel = 20 % van het Belgische BBP Index BBP per inwoner (België = 100) : Bsl : 197 / Vlaanderen : 99 Index Gemiddelde belastbaar inkomen : Bsl : 86 / Vlaanderen : 107

8 Brussel – Een groeikans voor Vlaanderen? © Unizo8 Werkplaats voor 250.000 vlaamse werknemers (10 % van de werkende Vlamingen) Waals en Vlaams Brabant zijn de rijkste provincies… ? Toegang tot internationale instellingen en Europa Sterk merk – zet vandaag Vlaanderen op de wereldkaart Creatieve omgeving : hoge scores van Stad Brussel in de Flanders DC index Arbeidsmarktreserve – weliswaar laaggeschoold, beperkt mobiel en ééntalig Sterke wil tot uitbouw duurzame stad – toekomstgericht Als het goed gaat met je buurman,… en als het niet goed gaat ?

9 Enkele knelpunten © Unizo9 Is Brussel ingewikkeld ? 1 parlement, 1 regering, 19 gemeenten, 6 politiezones, 2 gemeenschappen, tweetalig, Brussel wordt beheerd op basis van een consensusmodel en dat veronderstelt het delen, verspreiden en begrenzen van macht ! Brussel functioneert ‘suboptimaal’ omdat : De gemeenten slechts moeizaam de gewestelijke doelstellingen mee realiseren De gemeenschappen met hun persoonsgebonden bevoegdheden niet optimaal de Brusselse bevolking bereiken Het gewest de positie niet heeft/krijgt om beide voorgaande beleidsniveaus achter hun doelstellingen te scharen Er geen (federale) scheidsrechter is om de (tegenstrijdige) belangen van gewesten en gemeenschappen te trancheren Gebrekkige financiering : dode hand (30 mio), woonplaatsbelasting, mobiliteitseisen, … Alles tweetalig moet zijn voor een klein grondgebied = moeizaam een proactief, innoverend en vooruitstrevend beleid te voeren dat het als grootstad en (internationale) hoofdstad nodig heeft.

10 De 6 e staatshervorming © Unizo10 Een efficiëntere federale staat en een grote autonomie voor de deelstaten Overdracht van bevoegden naar de Gewesten en de Gemeenschappen Beperkt Brussels luik (intra + hoofdstedelijke gemeenschap) Bijzondere financieringswet

11 Regionale bevoegdheden in BHG ( voor 2014) © Unizo11 Een efficiëntere federale staat en een grote autonomie voor de deelstaten Steunmaatregelen aan bedrijven (investering- en consultancysubsidies, financiering (behalve ParticipatieFonds), internationale handel) Leefmilieureglementering en steunmaatregelen (milieuvergunningen, afval,…) Mobiliteit, parkeerbeleid, haven, … Ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige vergunningen, handelswijkontwikkeling,…) Tewerkstelling (alleen arbeidsbemiddeling !) = Actiris

12 Regionale bevoegdheden in BHG ( voor 2014) II © Unizo12 Een efficiëntere federale staat en een grote autonomie voor de deelstaten Brusselse en Vlaamse instellingen (Thema) Vlaams GewestBrussels Hoofdstedelijk Gewest Steunmaatregel Premies opleiding en investeringenwww.kmoportefeuille.bewww.premieskmo.be Tewerkstellingwww.vdab.bewww.actiris.be Beroepsopleidingwww.vdab.be www.vdab.be (NL) www.dorifor.be (FR) www.dorifor.be Arbeidsvergunningenwww.werk.bewww.brussel.irisnet.be … …

13 Bijkomende regionale bevoegdheden © Unizo13 Werk Arbeidsmarkt (doelgroepenkortingen, gesco’s, dienstenchèques, art 60/61) Activering en stimuleren werkgelegenheidsbeleid Beroepsopleidingen* Economie Socio-Economische vergunning Participatiefonds Toegang tot beroepen Huurwetgeving Toerisme* Energie: Distributienettarieven Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)

14 Gemeenschapsbevoegdheden in BHG (voor 2014) Communautair (Nederlandstalig Franstalig) Cultuur, Jeugd& Sport, Welzijn, Onderwijs (VGC/VG – COCOF/FG) reeds sinds 1989 Tewerkstelling (alleen beroepsopleiding !) : VDAB-RDB Toerisme (Toerisme Vlaanderen en OPT) Inburgeringsbeleid/Sociale Economie/Gezondheid

15 Bijkomende gemeenschapsbevoegdheden Gezondheidszorgen (eerstelijns, preventie, ouderen, gehandicapten, normering, …): 3 beheerssystemen in Brussel : VG, FG, Bicom Behalve : Gezinsbijslag (EVA Beheer Sociaal Beleid in Vlaanderen en GGC in Brussel = volledig Bicommunautair) Gedaan met verhoogde kinderbijslag ? Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten (FCUD – Vlaanderen in Brussel) Gezondheidszorg en hulp aan personen (Vlaanderen in Brussel)

16 Uitvoering staatshervorming in Brussel © Unizo16 Middelen van oorsprong uit sociale zekerheid Wat sociaal is, blijft sociaal  niet gegarandeerd Er zal druk ontstaan op Gewest om tekorten bij te passen Gevaar in Brussel: cocof wordt tweetalig – gewest (tweetalig) past deficit bij (tram minder, Franstalig rusthuis meer, …) Paritair beheer federaal wordt regionaal verder gegarandeerd (terrein)kennis en verantwoordelijkheid efficiëntie draagvlak en representativiteit stabiliteit en continuïteit Maar : taalevenwicht ?

17 Uitvoering staatshervorming in Brussel - II © Unizo17 Hervorming bijzondere financieringswet Slechts 90% van de middelen komt over (federaal niveau ‘doet een goede zaak’) Gewesten = presentaties – maar solidariteitsmechanisme is relatief Gemeenschappen = behoefte – 20/80 regel (trekkingsrechten), maar ook 50/50 regel (beslissingsbevoegdheid) Open enveloppe wordt gesloten enveloppe (dienstencheques, art 60, …) Reactie in Brussel : Eerst de overdracht organiseren (onthaalstructuren en administratie organiseren) en dan een (andere) politiek voeren

18 Doel Staatshervorming Verplaatsing van het zwaartepunt naar de deelstaten: +/-1 gelukt, maar het is ook een budgettair interessante operatie voor de federale staat, niet voor de gewesten Meer homogene bevoegdheidspakketten In Aarlen en Oostende misschien, maar niet in Brussel ! Bvb werkloosheid : ‘passende betrekking’ blijft federaal Combinatie welzijn en werk (arbeidszorg) Bijvoorbeeld : gesco’s bij de CAW’s Institutionele kalmte/communautaire rust: in Brussel wel mits grote coördinatiekost

19 Meer info over enkele thema’s Intra Brussel : stedenbouw en parkeerbeleid Arbeidsmarkt en doelgroepenkortingen Toegang tot beroep (handels)Huur (incl. herziening KI)

20 Intra Brussel Stedenbouw Aanpassingen in Ordonnantie van 26-07-2013 Uitbreiding overlegcommissies met o.a. Mobiel Brussel: betere afstemming Gewestelijke overlegcommissie voor gemeenteoverschrijdende projecten (bvb een tramlijn) Voor grote projecten: aanvraag rechtstreeks bij Brussels Gewest Voor kleine projecten: geen apart advies van het gewest meer nodig Parkeerbeleid Reeds ingezet – verloopt nog steeds moeizaam Veiligheid Minister-President krijgt meer toezicht

21 Arbeidsmarkt Algemeen : -Mogelijkheid om lokale initiatieven te herdefiniëren (Missions Locales, PWA) -Mogelijkheid om Gesco budget te herdefiniëren -Dienstenchèques ? Controle op beschikbaarheid / activering Bijkomende samenwerkingsakkoorden noodzakelijk tussen instanties “ge-autonomiseerde” directie binnen Actiris Doelgroepkortingen Beroepsopleidingen

22 Doelgroepen (RSZ) – kortingen De Gewesten krijgen de volle bestedingsautonomie voor de budgetten. Ze zullen het overgehevelde budget naar goeddunken kunnen gebruiken voor verschillende vormen van arbeidsmarktbeleid in de brede zin Pendelaars : doelgroepenkorting (voordeel werkgever) gaat vooral naar inwoners van andere Gewesten Activering (voordeel werkzoekende) : vooral ten gunste van de Brusselse werkzoekende Effecten op Brussel van afwijkende regels in andere Gewesten Toepassing via Actiris Werkgroep van experten buigt zich over de opportuniteiten in verband met Doelgroepenkortingen / dienstenchèques / art 60-61 / PWA (tegen juni 2014)

23 Beroepsopleiding De bevoegdheid om Beroepsopleiding te organiseren – gemeenschappen blijven bevoegd, maar gewest mag ook BO organiseren = Het opzetten van programma's voor beroepsopleidingen voor zover deze kaderen in het werkgelegenheidsbeleid en houden rekening met het specifieke karakter van Brussel; Actiris is hier de ‘opdrachtgever’, maar uitvoering zal gebeuren door de partners Mogelijkheid tot financiering door Gewest

24 Staatshervorming: (Handels) Huur Gewesten bevoegd voor de totaliteit van de specifieke regelen betreffende de handelshuur. Enkel als afwijking van het federaal vastgestelde gemeen recht. De algemene bepalingen van het burgerlijk recht betreffende de verbintenissen en de contracten tot de federale bevoegdheid blijven behoren Brussel: Situaties van interregionale concurrentie indien afwijkende regels. Mogelijkheid om verlenging en beëindiging te versoepelen.

25 Staatshervorming: luik toegang tot het beroep Gewesten bevoegd zijn voor de vestigingsvoorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden voor de toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen en tot gezondheidszorgberoepen Inachtneming van het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen de gewesten, alsmede de vrijheid van vestiging. Principe van de wederzijdse erkenning Brussel: Kwaliteitsvolle dienstverlening voor consumenten en gezonde concurrentie vrijwaren beginsel van automatische en wederzijdse erkenning (overdraagbaar karakter) Geen afschaffing maar wel mogelijkheid tot versoepeling van de toegang

26 Conclusies Hoe meer regionalisering – hoe meer overleg en afstemming noodzakelijk – ‘Samenwerkingsakkoord’ staat 25 keer in de wet Brussel heeft niet de schaal en de budgettaire marge om offensief te zijn : moet kijken wat de anderen doen, en dan zijn troeven uitspelen. Brusselse regionalistische ‘repli sur soi’ is een mogelijk gevolg van gebrekkige samenwerking met Gemeenschappen. ‘kritische massa’ is te beperkt Verschillen beperken om interregionale activiteit werkbaar te houden Lobbywerk ‘opnieuw’ doen Belangrijke impact op economische aantrekkelijkheid van het Gewest Risico op verschuiving van doelgroepenkortingen naar activering Herziening huurwetgeving Toegang tot het beroep : aanpassingen vermijden !!

27 © Unizo UNIZO Sectorenoverleg Juridisch-Economische Commissie Sociale Commissie UNIZO Studiedienst Overzicht studies mbt tot Brussels Hoofdstedelijk Gewest UNIZO – Uw partner voor Brussel Maandag 10 maart 2014 Café Beursschouwburg

28 PP Pascal Paepen © Unizo

29

30 Brussel Londen

31 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Greater London

32 Inwoners

33 Aantal 1.154.6354 8.440.130 % Land 10,4% 13,1% Leeftijd 37,5 jaar 34,0 jaar Nationaliteit 70% Belgisch 45% Brits

34 Economische activiteit

35 BBP 70 miljard euro 227 miljard pond % Land 19%23%

36 Financiële situatie inwoners

37 Bruto-inkomen 17.228 euro 27.868 pond Huurprijs 663 euro 1.100 pond

38 Werkloosheid

39 Werkloosheid & armoede Totaal20,4%8,5% Jongeren29,4%25% Armoede34%28%

40 Burgemeester Boris Johnson

41 Mayor Lord Mayor Boris Johnson Fiona Woolf

42 Burgemeester Boris Johnson

43 Wie heeft het voor het zeggen? Yvan Mayeur Rudi Vervoort

44 Burgemeesters Londen Brussel

45 Burgemeesters

46 19 gemeenten 33 boroughs

47 Burgemeesters Londen Brussel

48 Conservatieve metropool?

49 Innovatieve metropool!

50 Old Street Roundabout

51 Silicon Roundabout

52 Innovatieve metropool

53 Nostalgie of toekomstperspectief?

54 Innovatief, niet alleen in technologie: fietspaden

55 Boris Island & driverless tube

56 Toerisme Londen: 15,5 miljoen toeristen uit buitenland  10,07 miljard pond inkomsten 1,8 miljoen dagtoeristen uit buitenland  301 miljoen inkomsten Brussel: 3,2 miljoen bezoekers uit buitenland

57 Eerste indruk Londen Brussel

58 Positief ondernemersklimaat 4,9 miljoen private ondernemingen in VK stellen 24, 3 miljoen mensen tewerk

59 Meer starters in Londen

60 Minder starters in Brussel

61

62 Prioriteit = jobs creëren!

63 Prioriteit = werk creëren!

64 Volk van handelaars

65

66

67 Werken aan de toekomst

68 Slotwoord door Karel Van Eetvelt, Gedelegeerd Bestuurder UNIZO © Unizo


Download ppt "Nieuwjaarsevent UNIZO Sectorwerking en Federatie Vrije Beroepen © Unizo."

Verwante presentaties


Ads door Google