De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Agenda Onze recente ontwikkeling in België.
De economische en financiële situatie en het financieel beheer van uw contract in deze context. Enkele tips voor 2012 De nieuwe fiscale situatie en de schenkingen Vraag- en antwoordsessie Wandelbuffet (20.00 uur) Marc VRIJMAN Voorzitter

3 2011: Een nieuwe start voor AFER Europe dat een nieuwe naam krijgt:
en de start van het Belgisch filiaal van Aviva Vie na de massale goedkeuring op de algemene vergadering van 2011. Meer dan 800 aanwezigen, die leden vertegenwoordigden, hebben met 92,8% van de stemmen de fusie-overdracht goedgekeurd van AFER Europe (vereniging naar Frans recht) naar AFER Europe+, een nieuwe internationale vereniging naar Belgisch recht.

4 Nieuw juridisch en fiscaal kader voor uw contract
- Geen risico meer van dubbele heffing op de opnames tijdens de eerste 8 jaar en geen heffing meer na 8 jaar. - Mogelijkheid om ten volle te profiteren van het voordelige Belgisch juridisch en fiscaal kader in verband met schenkingen. => TA

5 En nog steeds: max. 2% (Tak 21) en max. 1% (Tak 23).
* Instapkosten die tot de laagste op de markt behoren: max. 2% (Tak 21) en max. 1% (Tak 23). * Maximale waarborg en flexibiliteit. * Valorisatie van uw wekelijkse stortingen. * Een gamma van 7 fondsen, gaande van totale veiligheid met het Waarborgfonds tot het risico van 100% aandelen met Eurosfer, terwijl u de bodemgarantie geniet bij overlijden voor 75 jaar!

6 Ik dank U voor uw aandacht
Marc VRIJMAN Voorzitter

7 AVIVA investors france
Pascal Heurtault – Directeur beleggingen 21 juni 2012 PrEsentatiE ECONOMISCH EN FINANCIEEL KLIMAAT

8 ONZE ECONOMISCHE STANDPUNTEN
Het groeipotentieel van de Verenigde Staten is onder de verwachtingen gebleven … vrees voor terugkeer van recessie is afgenomen werkgelegenheid en vastgoed kunnen in positieve zin verrassen Eurozone: flauwe groei met matig recessiegevaar en grote verschillen tussen de lidstaten De opkomende landen maken een zachte landing door, en hun monetair beleid versoepelt stilaan nu de inflatiedruk afneemt. => De wereldwijde groei handhaaft zich met een licht dalende trend:

9 Economische vooruitzichten van het IMF
Evolutie van het bbp in % 3,9 6,2 9,2 1,7 1,4 3,5 5,7 8,2 2,1 - 0,3 4,1 6 8,8 2,4 0,9 2 4 8 10 Wereldwijd Opkomende landen China Verenigde Staten Eurozone 2011 2012 2013 Wereldwijde groei houdt goed stand Bron: IMF, april 2012

10 Het probleem van de OVERHEIDSSCHULDEN
Geschatte verhouding overheidsschuld/bbp 2012 in % 106,6 235,8 90 78,9 89 79 123,3 50 100 150 200 250 - Verenigde Staten Japan Eurozone Duitsland Frankrijk Spanje Italië Staatsschulden blijven een hardnekkig punt van zorg Bron: IMF, april 2012

11 EVOLUTIE VAN DE RENTE Basisrente (%) Tienjarige obligatierente (%)
Lage rentetarieven als uitweg uit de crisis Bron: Thomson Reuters Datastream, cijfers per 12 juni 2012

12 Tienjarige rente in % sinds 31/12/2010
Source : Thomson Reuters Datastream Données au 19/06/2012 Portugal Ierland Spanje Italië België Frankrijk Duitsland Grote verschillen tussen lidstaten van de eurozone Bron: Thomson Reuters Datastream - Cijfers per 12/06/2012

13 Rentespread tussen financiële- en bedrijfsobligaties
Befrijfsobligaties houden beter stand dan de financiële Bron: JP Morgan, cijfers per 22 mei 2012

14 Rendement van aandelen en duitse tienjarige rente in %
1 2 3 4 5 6 7 juni - 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Rendement van Europese aandelen Duitse tienjarige rente AANDELEN ZIJN ERG GOEDKOOP Bron: UBS, Thomson Reuters Datastream, cijfers per 6 juni 2012, univers Datastream Europa zonder opkomende landen

15 Waardering op de lange termijn van europese bedrijven
Shiller koers-winstverhouding Aandelen ondergewaardeerd op basis van langdurige gemiddelden Bron: UBS , cijfers per13/06/2012

16 Onze beheervisies Aandelen Aantrekkelijk gewaardeerde beleggingsklasse
Geldmarkt Langdurig lage rente Staatsobligaties Duitse obligaties zijn duur. Neutraal voor Spanje en Italië. Obligaties privésector Billijk gewaardeerd behalve financiële sector en hoogrentend segment Aandelen Aantrekkelijk gewaardeerde beleggingsklasse Positief Neutraal Terug-houdend Arg-wanend Opinie Bron Aviva Investors France – per eind mei 2012

17 WAARBORGFONDS PER 30/ Spreiding van het waarborgfonds (tak 21) in % Gemiddelde kredietrating per eind december : A- Duur van vastrentend gedeelte: 5,59 per eind december Kenmerken Aandelen 3,6% Variabele rente 21,4% waarvan 12,9% in privésector Vastrentend privésector 40,8% Staatsobligaties 27,7% Kortlopend 6,5% Source : Aviva Investors France, beurswaarden zonder coupon

18 BIJLAGEN

19 WAARBORGFONDS GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN HET FONDS IN STAATSOBLIGATIES EN GELIJKAARDIGE EFFECTEN PER 30 december 2011 Bron: Aviva Investors France, directe blootstelling aan staatsobligaties en gelijkbaardige effecten, beurswaarde coupons inbegrepen

20 AFER SFER – Per 31 mei 2012 Evolutie van de inventariswaarde (%)
Bron Europerformance, AIF Evolutie van de inventariswaarde (%) Gecumuleerd 1 maand Ytd* 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds Fonds -3,2% 0,3% -14,1% 5,8% -20,5% 130,0% Indicateur de référence -3,53% -1,3% -14,4% 0,1% -29,3% * Sinds begin dit jaar ** 15/2/1995 Jaarlijks 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 -10,2% 0,7% 20,6% -23,9% 2,2% 11,8% 18,0% Ireferentie-index -10,3% -1,4% 16,4% -27,4% 1,6% 11,1% 16,9% Bron: Aviva Investors France De bevek is hoofdzakelijk blootgesteld aan risico’s verbonden met aandelen, rente, wisselkoers, krediet en discretionair beheer. Er wordt geen enkele waarborg of bescherming gegeven Categorie EuroPerformance Gespreid euro – overwegend aandelen Classificatie AMF Gespreid Referentie-index 65% CAC % Jpm Emu (Hors dividendes) Evolutie inventariswaarde na aftrek van kosten, zonder dividend, index zonder dividend Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst Cijfers per 31 mei 2012 Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over het beheer van het fonds en het risico-rendementsprofiel

21 REKENEENHEDEN (Tak 23) evolutie van de fondsen per 31/05/2012
- 14,1% 4,8% 5,4% 23,5% 2,7% 5,8% 36,6% 2,6% 5,9% 10,4% 18,7% 5,5% 5,1% 31% 21% 10% 0% 41% Afer Sfer Planisfer Dynafer Eurosfer Opensfer Evolutie van het fonds 1 jaar 3 jaar 8 jaar ( 1) : Sinds 12/11/2007 (startdatum Van het fonds (1) (ND) Bron: Aviva Investors France, Europerformance, inventariswaarde van de fondsen na aftrek van beheerkosten, exclusief dividenden Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

22 Ik dank U voor uw aandacht
Pascal Heurtault – Directeur beleggingen

23 strategie moet ik vandaag kiezen, gelet op deze context?
Welke beleggings- strategie moet ik vandaag kiezen, gelet op deze context? Christophe REGOUT Adviseur AFER Europe

24 Welke beleggingsstrategie?
Tip nr. 1 Maak in het midden van dit jaar een balans op * Bent u tevreden over de resultaten van al uw beleggingen (dalende spaarboekjes, levensverzekering, andere…) ? * Wie zijn uw ‘financiële leveranciers’: Welke bank? Betrouwbaarheid? Kwaliteit van het geleverde advies? Beschermd tegen moeilijkheden? * Is hun fiscaliteit geoptimaliseerd? * Is uw beleggingsstrategie aangepast aan uw persoonlijke situatie en aan uw doelstellingen? Laten we dit samen bekijken!

25 Welke beleggingsstrategie?
Tip nr. 2 ‘Uw spaardersprofiel’ bijwerken * Hoe is uw vermogen gediversifieerd (aandelen, obligaties, vastgoed, liquide middelen)? * Welke zijn uw doelstellingen (overdracht, sparen, pensioen)? * Welke is uw beleggingshorizon? * Hoe risicogevoelig bent u? Laten we dit samen bekijken!

26 Welke beleggingsstrategie?
Tip nr. 3 * Het Waarborgfonds biedt de veiligheid van het klikeffect. * Beleggen in Rekeneenheden brengt risico’s mee in ruil voor de hoop op een hogere vergoeding op lange termijn. * Alvorens u beslist te diversifiëren moet u dus nagaan in welke mate u bereid bent risico’s te lopen in functie van uw beleggingshorizon en uw spaardersprofiel.

27 En de gewaarborgde bodemrente?
* Een rendement van 1,30% netto voor 2012, bewust laag, maar waarom? Grotere flexibiliteit in het financieel beheer van uw contract, zonder ondoordachte risico’s! * Een goed rendementsniveau met maximale veiligheid * En, tot slot, een potentieel hoger rendement, steeds met 100% verdeling van de financiële winsten! * Doorzichtige portefeuille! * TA

28 Diversifiëren: enkele tips U beschikt over twee instrumenten
Tip nr. 4 Organiseer uw beleggingen in de tijd met het Progressief Beleggingsplan. U beschikt over twee instrumenten U kunt regelmatig sparen Stort elke maand een bepaald bedrag door middel van een permanente opdracht (min. € 150 per storting). U verricht een vrije storting of u wenst een nieuwe oriëntering te geven aan uw spaargeld. Maak gebruik van het Progressief Beleggingsplan dat u de kans biedt uw beleggingen te spreiden in 12, 18 of 24 quinzaines.

29 Nog enkele andere tips voor 2012

30 Onze tips voor 2012 Uw begunstigingsclausule herzien
Duidelijk genoeg, maar niet te expliciet: ze wijst de begunstigde(n) van het kapitaal aan in geval van overlijden van het lid. Ze voorziet in een hiërarchie van de begunstigden. => Is de clausule goed opgesteld? => Is ze nog steeds actueel?

31 Slecht geformuleerde clausule:
Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule Slecht geformuleerde clausule: Mijn kinderen per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen.’ Lid Begunstigde zoon A Begunstigde zoon B Kleinzoon X Kleinzoon Y 50%

32 Slecht geformuleerde clausule:
Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule Slecht geformuleerde clausule: ‘Mijn kinderen per gelijke demen, bij ontstentenis mijn erfgenamen.’ Lid Begunstigde zoon A Begunstigde zoon B Kleinzoon X Kleinzoon Y 100%

33 Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule
Goed geformuleerde clausule: ‘Mijn kinderen per gelijke delen, levend of vertegenwoordigd, geboren of te geboren, bij ontstentenis mijn erfgenamen volgens erfopvolging.’ Lid Begunstigde zoon A Begunstigde zoon B Kleinzoon X Kleinzoon Y 25% 50%

34 Slechte formulering Goede formulering
Mijn echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis mijn kinderen per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen. Goede formulering Mijn echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis mijn kinderen, geboren of te geboren, levend of vertegenwoordigd, per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen volgens erfopvolging

35 Onze tips voor 2012 Open aansluitingen voor uw begunstigden
In geval van overlijden kunnen de begunstigden het overlijdenskapitaal volledig of gedeeltelijk overbrengen naar hun eigen aansluiting bij AFER Europe en dit zonder instapkosten. Door nu al ‘in te stappen’ profiteren uw begunstigden op het bewuste ogenblik van een voordelige fiscaliteit dankzij de verworven anciënniteit. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid van schenking om die te beleggen op de contracten van uw begunstigden.

36 FISCALITEIT

37 FISCALITEIT Geen roerende voorheffing (duurtijd > 8 jaar);
Taks van 1,1% op de stortingen; Successierechten te verminderen: => SCHENKINGEN.

38 Alle opnames zijn vrijgesteld van Roerende Voorheffing
8 jaar na de 1ste storting 01/06/04 16/08/07 01/02/11 01/06/12 16/04/13 800 € Totale vrijstelling van Roerende Voorheffing

39 Enkel het intrestgedeelte is belastbaar
De Roerende Voorheffing wordt alleen berekend op het proportioneel gedeelte van de intresten Opname Intresten Enkel het intrestgedeelte is belastbaar Kapitaal Les actions Tout au long des mois de janvier et février la politique de gestion du fonds a consisté à maintenir un taux d’exposition aux marchés actions de l’ordre de 30 %. A partir de cette date, considérant que les marchés s’appréciaient trop rapidement, il a été décidé de ramener cette part à 20 % fin avril, ce qui a permis au fonds de bien absorber la correction boursière du mois de mai. La très forte reprise des places boursières au cours de l’été, nous a conduit par prudence à céder la totalité de l’exposition du fonds aux actions au cours de l’automne. Les produits de taux Cette partie a toujours été investie en supports monétaires et n’a donc pas supporté la contre performance des marchés obligataires. Cette contre performance est due à la hausse des taux obligataires en raison notamment du relèvement des taux d’intervention des banques centrales. Au global, nous avons la conviction que la politique de gestion prudente, liée à l’aspect des marché actions, était souhaitable. La performance positive depuis la création du fonds (12,87 %, indice de référence 10,63 %) est dans la droite ligne avec l’objectif assigné de surperformer sur la durée le Fonds Garanti en amortissant au maximum les variations du marché. Depuis le 1er janvier 2007, les investissements en action ont été à nouveau réalisés. A ce jour 8 % du FCP sont investis dans cette classe d’actifs. Een voordelige berekeningswijze voor de spaarder

40 hypothetische studie van een netto jaarlijkse rendement : 3,00%
Vrijstelling van roerende voorheffing na 8 jaar. hypothetische studie van een netto jaarlijkse rendement : 3,00% Jaar Spaartegoed op 31/12 Opname Spaartegoeg na opname Netto Intrest-gedeelte in de opname Roerende voorfheffing 1 jaar 3 000 € 2 982 € 87 € 18 € 2 jaar 172 € 36 € 3 jaar 2 947 € 254 € 53 € 4 jaar 2 930 € 334 € 70 € 5 jaar 3 000 € 2 913 € 412 € 87 € 6 jaar 487 € 102 € 2 898 € 7 jaar 2 882 € 560 € 118 € 9 jaar 3 000 € 700 € 0 € 8 jaar 632 €

41 Ik dank U voor uw aandacht
Christophe REGOUT Adviseur AFER Europe

42 De schenking en de nieuwe fiscale regels!
Daniël LECOMPTE Bestuurder – Regionaal Afgevaardigde

43 Fiscaliteit van het kapitaal leven of afkoopwaarden :
TER HERINNERING Fiscaliteit van de premies => er is een taks van 1,1 % verschuldigd op de premies gestort door Belgische inwoners Fiscaliteit van het kapitaal leven of afkoopwaarden : - bij opnames meer dan 8 jaar na de ondertekening van het contract : => vrijstelling van roerende voorheffing - bij opnames minder dan 8 jaar na de ondertekening van het contract : => inhouding van roerende voorheffing BASIS :verschil tussen de betaalde bedragen en het totaal van de gestorte premies * belastingsvoet : 21 % met toepassing van de aanvullende bijdrage van 4 % als de jaarlijkse roerende inkomsten (rente + dividenden) van de begunstigde hoger zijn dan € * inningswijze : 2 mogelijkheden : - bronheffing van de aanvullende bijdrage -> behoud van anonimiteit - heffing op basis van de belastingsaangifte : -> de verzekeraar zal de databank van FOD informeren over de gedane afkopen.

44 TER HERINNERING Fiscaliteit kapitaal bij overlijden -> de door de begunstigde ontvangen kapitalen bij overlijden ingevolge een levensverzekering zijn onderworpen aan successierechten (zie tabel hieronder ) Voor Vlaanderen : van 0 – € : 3 % van € € : 9 % > € : : 27 % Als de begunstigde die in de levensverzekeringspolis vermeld staat gehuwd is het onder het wettelijke stelsel van gemeenschap is deze slechts op de helft van de uitkering belast.

45 DEEL 1. NALATENSCHAP : WIE ERFT WAT ?
WAT IS EEN NALATENSCHAP ? (verder afgekort NL) dit is het wereldwijde vermogen van de overledene Naargelang het huwelijkstelsel van de overledene varieert de samenstelling van de nalatenschap Het wettelijk stelsel van gemeenschap : NL = ½ van het gemeenschappelijk vermogen + eigen vermogen (EV) van overledene De Langst Levende Echtgenoot (LLE) krijgt het vruchtgebruik (VG) van de NL De kinderen krijgen de naakte eigendom (NE) van de NL Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen de volle eigendom (VE) van de NL

46 DEEL 1 : NALATENSCHAP : WIE ERFT WAT ?
2) Stelsel van scheiding van goederen : NL = eigen goederen van de overledene LLE krijgt het VG van de NL - Kinderen krijgen NE van NL Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen de volle eigendom van de twee vermogens. 3) Stelsel van algehele gemeenschap : NL = ½ van alle goederen LLE krijgt de nalatenschap in VE Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen het volledig vermogen in VE BELANGRIJKE OPMERKING : het uitgekeerde overlijdenskapitaal van een levensverzekering maakt geen deel uit van de nalatenschap maar wordt er aan toegevoegd !!!

47 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN
De waarde van het vruchtgebruik is gelijk aan : 4 % x X de waarde van X is afhankelijk van de leeftijd van LLE op het ogenblik van het overlijden van haar echtgeno(o)te X = 18 als LLE 20 jaar is of minder X = 17 als LLE ouder is dan 20 en minder dan 30 X = 16 als LLE ouder is dan 30 en minder dan 40 X = 14 als LLE ouder is dan 40 en minder dan 50 X = 13 als LLE ouder is dan 50 en minder dan 55 X = 11 als LLE ouder is dan 55 en minder dan 60 X = 9,5 als LLE ouder is dan 60 en minder dan 65 X = als LLE ouder is dan 65 en minder dan 70 X = als LLE ouder is dan 70 en minder dan 75 X = als LLE ouder is dan 75 en minder dan 80 X = als LLE ouder is dan 80

48 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN
Enkele concrete voorbeelden 1) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (VG 16 %) bij overlijden van haar man Roerend Vermogen : bancair € - LV Mr : € - Begunstigde Mw LV Mw : € - Begunstigde Mr NL = € : 2 = € LLE krijgt VG van NL of 16 % van € = € + LV Mr : € maar taxatie op de helft = € + LV Mw : € : 2 = € basis waarop de successierechten berekend worden : € te betalen successierechten : € à 3 % = € € à 9 % = € Te betalen successierechten : € Kinderen krijgen NE van NL of 84% van € = € of € per kind . Te betalen successierechten per kind = 630 € ( x 3%) Totaal van alle successierechten = € ( (2x630))

49 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN
2) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (VG 16 %) bij overlijden van haar man Roerend Vermogen : bancair € LV Mr : € - Begunstigde Mw : € - Kinderen : 2 x € LV Mw : € - Begunstigde Mr : € - Kinderen : 2 x € NL = € : 2 = € LLE krijgt VG van NL of 16 % van € = € + LV Mr : € : 2 : € + LV Mw : : 2 = € Basis waarop de successierechten berekend worden : € Te betalen successierechten : € x 3 % = € € x 9 % = € t o t a al : € Kinderen krijgen NE van de NL of 84 % van € = € : 2 = € per kind € van de LV = €. Elk kind betaalt dus € successierechten (3 % van ) Totaal van alle successierechten : € + (2 x €) = €

50 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN
3) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (16 % VG) bij overlijden van haar man Roerend vermogen : bancair € LV Mr : € - Begunstigde Mw : € - Kinderen : 2 x € Kleinkinderen : 2 x € LV Mw : € - Begunstigde Mr : € - Kinderen : 2 x € Kleinkinderen : 2 x € NL = € : 2 = € LLE krijgt VG van NL of 16 % van € = € + LV van Mr : € : 2 = € + LV van Mw : € : 2 = € Basis waarop de successierechten berekend worden : € Te betalen successierechten : € x 3 % = € € x 9 % = € t o t a a l : € Kinderen krijgen NE van de NL of 84 % van € = € : 2 = € per kind € van de LV = €. Elk kind betaalt dus € successierechten (3 % van ) Totaal van alle successierechten : € + (2 x €) = €

51 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN - CONCLUSIE
1) Door uw begunstigingsclausule te verdelen over verschillende begunstigden kan men op die manier de successierechten doen dalen. Een bijkomend voordeel ten opzichte van een bankgift, waar u de gelden hebt weggeschonken, is dat u nog ten volle over de gelden beschikt. Het is pas bij uw overlijden dat de gelden aan de diverse begunstigden worden uitbetaald. U kunt te allen tijde uw begunstigingsclausule wijzigen. Geen successierechten voor de kleinkinderen t.b.v € per kleinkind (in Vlaanderen).

52 DEEL 3 : SCHENKINGEN EN SUCCESSIEPLANNING
-> Schenkingen via bankgiften of handgiften zijn vrij van successierechten op voorwaarde dan de schenkers nog 3 jaar leven. -> Mits een registratierecht van 3 % (in rechte lijn) of 7 % (voor anderen) hoeven de schenkers geen 3 jaar meer te leven. -> Voor dergelijke schenking en (via bankgift of handgift) is in principe geen notariële akte nodig.

53 DEEL 3 : SCHENKINGEN EN SUCCESSIEPLANNING
-> Schenking voorafgaand aan de afsluiting van een levensverzekering w e r k w i j z e : - geld wordt gestort op de bankrekening van de kinderen - de erkenning van de schenking met de daaraan verbonden voorwaarden (bv jaarlijkse uitbetaling van de opbrengsten aan de ouders – schenking mag geen deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap enz…) - afsluiten van een levensverzekering door de kinderen met de geschonken gelden - de ouders worden aangeduid als begunstigden in de polis en de ouders aanvaarden deze begunstiging

54 DEEL 3 : SCHENKINGEN EN SUCCESSIEPLANNING
g e v o l g e n : - de begiftigde kan niet aan het kapitaal zonder toestemming van de ouders; - de ouders krijgen de jaarlijkse overeengekomen opbrengst; - bij overlijden van de ouder kan de begiftigde over het kapitaal beschikken; - geen successierechten indien de ouder nog 3 jaar leeft, of als men de registratierechten van 3 % betaald heeft

55 => Schenking van een levensverzekeringspolis
DEEL 3 : SCHENKINGEN EN SUCCESSIEPLANNING => Schenking van een levensverzekeringspolis aan kinderen (Wallonië) w e r k w i j z e : - de kinderen worden aangeduid als begunstigden en zij aanvaarden de begunstiging - het bijvoegsel waarin de aanvaarding van begunstiging wordt geacteerd en waarop de poliswaarde van die dag vermeld staat wordt aan de Ontvanger van de Registratie voorgelegd en men betaalt de 3% op de poliswaarde g e v o l g : - bij overlijden zal de polis waarde uitgekeerd worden zonder successierechten aan de begunstigden - de ouders kunnen alleen maar geld opnemen mits akkoord van de kinderen

56 € 425 voor wie jonger is dan 30) en profiteer van het peterschap!
TOT BESLUIT  Hebt u een multisupport contract dat uitsluitend belegd is in het Waarborgfonds, overweeg dan om te diversifiëren!  Diversifieer door gebruik te maken van de progressieve belegging!  Profiteer van de mogelijkheden van schenking!  Controleer uw begunstigingsclausule!  Sluit een contract af voor uw begunstigden (€ 825 en € 425 voor wie jonger is dan 30) en profiteer van het peterschap! 5 goede redenen om een afspraak te maken met uw adviseur

57 Profiteer van het peterschap

58 Ik dank U voor uw aandacht Bestuurder – Regionaal Afgevaardigde
Daniël LECOMPTE Bestuurder – Regionaal Afgevaardigde

59 VRAGEN

60 Voorschot of gedeeltelijke afkoop
60

61 Voorschot Gedeeltelijke afkoop
- tijdelijk karakter - maximum 80 %van het spaartegoed met minimumsaldo van 800 € - maximaal 4 x per jaar - fiscaliteit : geen RV kostprijs : brutorentevoet van het voorgaande jaar + max 1% - geen instapkosten en geen taks van 1,1% bij terugstorting - de opgevraagde voorschotten blijven intresten opbrengen aan de nettorentevoet van het lopende jaar Gedeeltelijke afkoop - definitief karakter - minimum 800 € minimum saldo van de rekening : 800 € - maximaal 4 x per jaar - fiscaliteit : 21% RV op de intresten ( 0-8 jaar) na 8 jaar : geen RV - geen uitstapkosten - bij terugstorting, opnieuw instapkosten en taks van 1,1% - de opgevraagde sommen brengen geen intrest meer op


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google