De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Onze recente ontwikkeling in België. De economische en financiële situatie en het financieel beheer van uw contract in deze context. Enkele tips.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Onze recente ontwikkeling in België. De economische en financiële situatie en het financieel beheer van uw contract in deze context. Enkele tips."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Agenda Onze recente ontwikkeling in België. De economische en financiële situatie en het financieel beheer van uw contract in deze context. Enkele tips voor 2012 De nieuwe fiscale situatie en de schenkingen Vraag- en antwoordsessie Wandelbuffet (20.00 uur) Marc VRIJMAN Voorzitter

4 2011: Ee n nieuwe start voor AFER Europe dat een nieuwe naam krijgt: AFER Europe+ en de start van het Belgisch filiaal van Aviva Vie na de massale goedkeuring op de algemene vergadering van 2011. Meer dan 800 aanwezigen, die 1.900 leden vertegenwoordigden, hebben met 92,8% van de stemmen de fusie-overdracht goedgekeurd van AFER Europe (vereniging naar Frans recht) naar AFER Europe+, een nieuwe internationale vereniging naar Belgisch recht.

5 Nieuw juridisch en fiscaal kader voor uw contract - Geen risico meer van dubbele heffing op de opnames tijdens de eerste 8 jaar en geen heffing meer na 8 jaar. - Mogelijkheid om ten volle te profiteren van het voordelige Belgisch juridisch en fiscaal kader in verband met schenkingen. => TA

6 En nog steeds : * Instapkosten die tot de laagste op de markt behoren: max. 2% (Tak 21) en max. 1% (Tak 23). * Maximale waarborg en flexibiliteit. * Valorisatie van uw wekelijkse stortingen. * Een gamma van 7 fondsen, gaande van totale veiligheid met het Waarborgfonds tot het risico van 100% aandelen met Eurosfer, terwijl u de bodemgarantie geniet bij overlijden voor 75 jaar!

7 Ik dank U voor uw aandacht Marc VRIJMAN Voorzitter

8 AVIVA INVESTORS FRANCE 21 juni 2012 PRESENTATIE ECONOMISCH EN FINANCIEEL KLIMAAT Pascal Heurtault – Directeur beleggingen

9 8 ONZE ECONOMISCHE STANDPUNTEN  Het groeipotentieel van de Verenigde Staten is onder de verwachtingen gebleven … vrees voor terugkeer van recessie is afgenomen werkgelegenheid en vastgoed kunnen in positieve zin verrassen  Eurozone: flauwe groei met matig recessiegevaar en grote verschillen tussen de lidstaten  De opkomende landen maken een zachte landing door, en hun monetair beleid versoepelt stilaan nu de inflatiedruk afneemt. => De wereldwijde groei handhaaft zich met een licht dalende trend:

10 Economische vooruitzichten van het IMF 9 Bron: IMF, april 2012 Evolutie van het bbp in % Wereldwijde groei houdt goed stand 3,9 6,2 9,2 1,7 1,4 3,5 5,7 8,2 2,1 -0,3 4,1 6 8,8 2,4 0,9 -2 0 2 4 6 8 10 WereldwijdOpkomende landenChinaVerenigde StatenEurozone 201120122013

11 10 Het probleem van de OVERHEIDSSCHULDEN Bron: IMF, april 2012 Geschatte verhouding overheidsschuld/bbp 2012 in % Staatsschulden blijven een hardnekkig punt van zorg 106,6 235,8 90 78,9 89 79 123,3 0 50 100 150 200 250 -Verenigde Staten JapanEurozoneDuitslandFrankrijkSpanjeItalië

12 EVOLUTIE VAN DE RENTE 11 Basisrente (%) Tienjarige obligatierente (%) Bron: Thomson Reuters Datastream, cijfers per 12 juni 2012 Lage rentetarieven als uitweg uit de crisis

13 12 Source : Thomson Reuters Datastream Données au 19/06/2012 Portugal Ierland Spanje Italië Frankrijk Duitsland België Tienjarige rente in % sinds 31/12/2010 Grote verschillen tussen lidstaten van de eurozone Bron: Thomson Reuters Datastream - Cijfers per 12/06/2012

14 13 Bron: JP Morgan, cijfers per 22 mei 2012 Rentespread tussen financiële- en bedrijfsobligaties Befrijfsobligaties houden beter stand dan de financiële

15 Rendement van aandelen en duitse tienjarige rente in % 14 Bron: UBS, Thomson Reuters Datastream, cijfers per 6 juni 2012, univers Datastream Europa zonder opkomende landen AANDELEN ZIJN ERG GOEDKOOP 0 1 2 3 4 5 6 7 juni- 97 juni- 98 juni- 99 juni- 00 juni- 01 juni- 02 juni- 03 juni- 04 juni- 05 juni- 06 juni- 07 juni- 08 juni- 09 juni- 10 juni- 11 juni- 12 Rendement van Europese aandelen Duitse tienjarige rente

16 Waardering op de lange termijn van europese bedrijven 15 Bron: UBS, cijfers per13/06/2012 Shiller koers-winstverhouding Aandelen ondergewaardeerd op basis van langdurige gemiddelden

17 Onze beheervisies 16 Bron Aviva Investors France – per eind mei 2012 Opinie

18 WAARBORGFONDS PER 30/12 2011 17 Source : Aviva Investors France, beurswaarden zonder coupon Spreiding van het waarborgfonds (tak 21) in % Gemiddelde kredietrating per eind december : A- Duur van vastrentend gedeelte: 5,59 per eind december Kenmerken Aandelen 3,6% Variabele rente 21,4% waarvan 12,9% in privésector Vastrentend privésector 40,8% Staatsobligaties 27,7% Kortlopend 6,5%

19 BIJLAGEN 18

20 WAARBORGFONDS GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN HET FONDS IN STAATSOBLIGATIES EN GELIJKAARDIGE EFFECTEN PER 30 december 2011 19 Bron: Aviva Investors France, directe blootstelling aan staatsobligaties en gelijkbaardige effecten, beurswaarde coupons inbegrepen

21 AFER SFER – Per 31 mei 2012 20 Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst Cijfers per 31 mei 2012 De bevek is hoofdzakelijk blootgesteld aan risico’s verbonden met aandelen, rente, wisselkoers, krediet en discretionair beheer. Er wordt geen enkele waarborg of bescherming gegeven Bron Europerformance, AIF Bron: Aviva Investors France Evolutie inventariswaarde na aftrek van kosten, zonder dividend, index zonder dividend Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over het beheer van het fonds en het risico-rendementsprofiel Evolutie van de inventariswaarde (%) Gecumuleerd1 maandYtd*1 jaar3 jaar5 jaarSinds Fonds-3,2%0,3%-14,1%5,8%-20,5%130,0% Indicateur de référence-3,53%-1,3%-14,4%0,1%-29,3% * Sinds begin dit jaar** 15/2/1995 Jaarlijks2011201020092008200720062005 Fonds-10,2%0,7%20,6%-23,9%2,2%11,8%18,0% Ireferentie-index-10,3%-1,4%16,4%-27,4%1,6%11,1%16,9% Categorie EuroPerformance Gespreid euro – overwegend aandelen Classificatie AMF Gespreid Referentie-index 65% CAC 40 + 35% Jpm Emu (Hors dividendes)

22 REKENEENHEDEN (Tak 23) evolutie van de fondsen per 31/05/2012 21 Bron: Aviva Investors France, Europerformance, inventariswaarde van de fondsen na aftrek van beheerkosten, exclusief dividenden Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst -14,1% -4,8% -5,4% -23,5% -2,7% 5,8% 36,6% 2,6% -5,9% 10,4% 18,7% -5,5% -5,1% -31% -21% -10% 0% 10% 21% 31% 41% Afer-SferPlanisferDynaferAfer-EurosferOpensfer Evolutie van het fonds 1 jaar3 jaar8 jaar (1) : Sinds 12/11/2007 (startdatum Van het fonds (1) (ND)

23 Ik dank U voor uw aandacht Pascal Heurtault – Directeur beleggingen

24 Welke beleggings- strategie moet ik vandaag kiezen, gelet op deze context? Christophe REGOUT Adviseur AFER Europe

25 Welke beleggingsstrategie? Tip nr. 1 Maak in het midden van dit jaar een balans op * Bent u tevreden over de resultaten van al uw beleggingen (dalende spaarboekjes, levensverzekering, andere…) ? * Wie zijn uw ‘financiële leveranciers’: Welke bank? Betrouwbaarheid? Kwaliteit van het geleverde advies? Beschermd tegen moeilijkheden? * Is hun fiscaliteit geoptimaliseerd? * Is uw beleggingsstrategie aangepast aan uw persoonlijke situatie en aan uw doelstellingen? Laten we dit samen bekijken!

26 Welke beleggingsstrategie? Tip nr. 2 ‘Uw spaardersprofiel’ bijwerken * Hoe is uw vermogen gediversifieerd (aandelen, obligaties, vastgoed, liquide middelen)? * Welke zijn uw doelstellingen ( overdracht, sparen, pensioen )? * Welke is uw beleggingshorizon? * Hoe risicogevoelig bent u? Laten we dit samen bekijken!

27 Welke beleggingsstrategie? Tip nr. 3 * Het Waarborgfonds biedt de veiligheid van het klikeffect. * Beleggen in Rekeneenheden brengt risico’s mee in ruil voor de hoop op een hogere vergoeding op lange termijn. * Alvorens u beslist te diversifiëren moet u dus nagaan in welke mate u bereid bent risico’s te lopen in functie van uw beleggingshorizon en uw spaardersprofiel.

28 En de gewaarborgde bodemrente? * Een rendement van 1,30% netto voor 2012, bewust laag, maar waarom? Grotere flexibiliteit in het financieel beheer van uw contract, zonder ondoordachte risico’s! * Een goed rendementsniveau met maximale veiligheid * En, tot slot, een potentieel hoger rendement, steeds met 100% verdeling van de financiële winsten! * Doorzichtige portefeuille! * TA

29 Diversifiëren: enkele tips Organiseer uw beleggingen in de tijd met het Progressief Beleggingsplan. U beschikt over twee instrumenten U kunt regelmatig sparen Stort elke maand een bepaald bedrag door middel van een permanente opdracht (min. € 150 per storting). U verricht een vrije storting of u wenst een nieuwe oriëntering te geven aan uw spaargeld. Tip nr. 4 Maak gebruik van het Progressief Beleggingsplan dat u de kans biedt uw beleggingen te spreiden in 12, 18 of 24 quinzaines.

30 Nog enkele andere tips voor 2012

31 Onze tips voor 2012 Uw begunstigingsclausule herzien Duidelijk genoeg, maar niet te expliciet: ze wijst de begunstigde(n) van het kapitaal aan in geval van overlijden van het lid. Ze voorziet in een hiërarchie van de begunstigden. => Is de clausule goed opgesteld? => Is ze nog steeds actueel?

32 Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule Slecht geformuleerde clausule: Mijn kinderen per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen.’ 50% Lid Begunstigde zoon ABegunstigde zoon B Kleinzoon XKleinzoon Y

33 Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule Slecht geformuleerde clausule: ‘Mijn kinderen per gelijke demen, bij ontstentenis mijn erfgenamen.’ 100%Lid Begunstigde zoon A Begunstigde zoon B Kleinzoon XKleinzoon Y

34 Risico’s van een slecht geformuleerde begunstigingsclausule Lid Begunstigde zoon A Begunstigde zoon B Kleinzoon XKleinzoon Y Goed geformuleerde clausule: ‘Mijn kinderen per gelijke delen, levend of vertegenwoordigd, geboren of te geboren, bij ontstentenis mijn erfgenamen volgens erfopvolging.’ 50% 25%

35 Slechte formulering Mijn echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis mijn kinderen per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen. Goede formulering Mijn echtgeno(o)t(e), bij ontstentenis mijn kinderen, geboren of te geboren, levend of vertegenwoordigd, per gelijke delen, bij ontstentenis mijn erfgenamen volgens erfopvolging

36 Open aansluitingen voor uw begunstigden Onze tips voor 2012 In geval van overlijden kunnen de begunstigden het overlijdenskapitaal volledig of gedeeltelijk overbrengen naar hun eigen aansluiting bij AFER Europe en dit zonder instapkosten. Door nu al ‘in te stappen’ profiteren uw begunstigden op het bewuste ogenblik van een voordelige fiscaliteit dankzij de verworven anciënniteit.. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid van schenking om die te beleggen op de contracten van uw begunstigden.

37 FISCALITEIT

38 Geen roerende voorheffing (duurtijd > 8 jaar); Taks van 1,1% op de stortingen; Successierechten te verminderen: => SCHENKINGEN.

39 01/06/0416/08/0701/02/1101/06/12 16/04/13 800 € 100.000 €10.000 €30.000 € Totale vrijstelling van Roerende Voorheffing Alle opnames zijn vrijgesteld van Roerende Voorheffing 8 jaar na de 1ste storting

40 Kapitaal Intresten Enkel het intrestgedeelte is belastbaar Een voordelige berekeningswijze voor de spaarder Opname De Roerende Voorheffing wordt alleen berekend op het proportioneel gedeelte van de intresten

41 hypothetische studie van een netto jaarlijkse rendement : 3,00% Vrijstelling van roerende voorheffing na 8 jaar. Jaar Spaartegoed op 31/12 Opname Spaartegoeg na opname Netto Intrest- gedeelte in de opname Roerende voorfheffing 1 jaar 103 000 € 3 000 €100 000 € 2 982 € 87 €18 € 2 jaar 103 000 € 3 000 €100 000 € 2 964 € 172 €36 € 3 jaar 103 000 € 3 000 €100 000 € 2 947 € 254 €53 € 4 jaar 103 000 € 3 000 €100 000 € 2 930 € 334 €70 € 5 jaar 103 000 € 3 000 €100 000 € 2 913 € 412 €87 € 6 jaar 103 000 € 3 000 €100 000 € 487 €102 € 2 898 € 7 jaar 103 000 € 100 000 € 2 882 € 560 €118 €3 000 € 9 jaar 103 000 € 100 000 € 3 000 € 700 €0 €3 000 € 8 jaar 103 000 € 100 000 € 3 000 € 632 €0 €3 000 €

42 Ik dank U voor uw aandacht Christophe REGOUT Adviseur AFER Europe

43 De schenking en de nieuwe fiscale regels! Daniël LECOMPTE Bestuurder – Regionaal Afgevaardigde

44 Fiscaliteit van de premies => er is een taks van 1,1 % verschuldigd op de premies gestort door Belgische inwoners Fiscaliteit van het kapitaal leven of afkoopwaarden : - bij opnames meer dan 8 jaar na de ondertekening van het contract : => vrijstelling van roerende voorheffing - bij opnames minder dan 8 jaar na de ondertekening van het contract : => inhouding van roerende voorheffing BASIS :verschil tussen de betaalde bedragen en het totaal van de gestorte premies * belastingsvoet : 21 % met toepassing van de aanvullende bijdrage van 4 % als de jaarlijkse roerende inkomsten (rente + dividenden) van de begunstigde hoger zijn dan 20.020 € * inningswijze : 2 mogelijkheden : - bronheffing van de aanvullende bijdrage -> behoud van anonimiteit - heffing op basis van de belastingsaangifte : -> de verzekeraar zal de databank van FOD informeren over de gedane afkopen. 43 TER HERINNERING

45 Fiscaliteit kapitaal bij overlijden -> de door de begunstigde ontvangen kapitalen bij overlijden ingevolge een levensverzekering zijn onderworpen aan successierechten (zie tabel hieronder ) Voor Vlaanderen : van 0 – 50.000 € : 3 % van 50.001 € - 250.000 € : 9 % > 250.000 € : : 27 % Als de begunstigde die in de levensverzekeringspolis vermeld staat gehuwd is het onder het wettelijke stelsel van gemeenschap is deze slechts op de helft van de uitkering belast. 44

46 DEEL 1. NALATENSCHAP : WIE ERFT WAT ? WAT IS EEN NALATENSCHAP ? (verder afgekort NL) dit is het wereldwijde vermogen van de overledene Naargelang het huwelijkstelsel van de overledene varieert de samenstelling van de nalatenschap 1)Het wettelijk stelsel van gemeenschap : NL = ½ van het gemeenschappelijk vermogen + eigen vermogen (EV) van overledene De Langst Levende Echtgenoot (LLE) krijgt het vruchtgebruik (VG) van de NL De kinderen krijgen de naakte eigendom (NE) van de NL Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen de volle eigendom (VE) van de NL 45

47 DEEL 1 : NALATENSCHAP : WIE ERFT WAT ? 2) Stelsel van scheiding van goederen : NL = eigen goederen van de overledene LLE krijgt het VG van de NL - Kinderen krijgen NE van NL Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen de volle eigendom van de twee vermogens. 3) Stelsel van algehele gemeenschap : NL = ½ van alle goederen LLE krijgt de nalatenschap in VE Bij het tweede overlijden krijgen de kinderen het volledig vermogen in VE BELANGRIJKE OPMERKING : het uitgekeerde overlijdenskapitaal van een levensverzekering maakt geen deel uit van de nalatenschap maar wordt er aan toegevoegd !!! 46

48 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN De waarde van het vruchtgebruik is gelijk aan : 4 % x X de waarde van X is afhankelijk van de leeftijd van LLE op het ogenblik van het overlijden van haar echtgeno(o)te X = 18 als LLE 20 jaar is of minder X = 17 als LLE ouder is dan 20 en minder dan 30 X = 16 als LLE ouder is dan 30 en minder dan 40 X = 14 als LLE ouder is dan 40 en minder dan 50 X = 13 als LLE ouder is dan 50 en minder dan 55 X = 11 als LLE ouder is dan 55 en minder dan 60 X = 9,5 als LLE ouder is dan 60 en minder dan 65 X = 8 als LLE ouder is dan 65 en minder dan 70 X = 6 als LLE ouder is dan 70 en minder dan 75 X = 4 als LLE ouder is dan 75 en minder dan 80 X = 2 als LLE ouder is dan 80 47

49 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN Enkele concrete voorbeelden 1) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (VG 16 %) bij overlijden van haar man Roerend Vermogen : bancair 100.000 € - LV Mr : 150.000 € - Begunstigde Mw LV Mw : 150.000 € - Begunstigde Mr NL = 100.000 € : 2 = 50.000 € LLE krijgt VG van NL of 16 % van 50.000 € = 8.000 € + LV Mr : 150.000 € maar taxatie op de helft = 75.000 € + LV Mw : 150.000 € : 2 = 75.000 € basis waarop de successierechten berekend worden : 158.000 € te betalen successierechten : 50.000 € à 3 % = 1.500 € 108.000 € à 9 % = 9.720 € Te betalen successierechten : 11.220 € Kinderen krijgen NE van NL of 84% van 50.000 € = 42.000 € of 21.000 € per kind. Te betalen successierechten per kind = 630 € ( 21.000 x 3%) Totaal van alle successierechten = 12.480 € (11.220 + (2x630)) 48

50 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN 2) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (VG 16 %) bij overlijden van haar man Roerend Vermogen : bancair 100.000 € LV Mr : 150.000 € - Begunstigde Mw : 100.000€ - Kinderen : 2 x 25.000 € LV Mw : 150.000 € - Begunstigde Mr : 100.000 € - Kinderen : 2 x 25.000 € NL = 100.000 € : 2 = 50.000 € LLE krijgt VG van NL of 16 % van 50.000 € = 8.000 € + LV Mr : 100.000 € : 2 : 50.000 € + LV Mw : 150.000 : 2 = 75.000 € Basis waarop de successierechten berekend worden : 133.000 € Te betalen successierechten : 50.000 € x 3 % = 1.500 € 83.000 € x 9 % = 7.470 € t o t a al : 8.970 € Kinderen krijgen NE van de NL of 84 % van 50.000 € = 42.000 € : 2 = 21.000 € per kind + 25.000 € van de LV = 46.000 €. Elk kind betaalt dus 1.380 € successierechten (3 % van 46.000) Totaal van alle successierechten : 8.970 € + (2 x 1.380 €) = 11.730 € 49

51 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN 3) Gezin met 2 kinderen – Mw is 78 jaar (16 % VG) bij overlijden van haar man Roerend vermogen : bancair 100.000 € LV Mr : 150.000 € - Begunstigde Mw : 100.000 € - Kinderen : 2 x 12.500 € Kleinkinderen : 2 x 12.500 € LV Mw : 150.000 € - Begunstigde Mr : 100.000 € - Kinderen : 2 x 12.500 € Kleinkinderen : 2 x 12.500 € NL = 100.000 € : 2 = 50.000 € LLE krijgt VG van NL of 16 % van 50.000 € = 8.000 € + LV van Mr : 100.000 € : 2 = 50.000 € + LV van Mw : 150.000 € : 2 = 75.000 € Basis waarop de successierechten berekend worden : 133.000 € Te betalen successierechten : 50.000 € x 3 % = 1.500 € 83.000 € x 9 % = 7.470 € t o t a a l : 8.970 € Kinderen krijgen NE van de NL of 84 % van 50.000 € = 42.000 € : 2 = 21.000 € per kind +12.500 € van de LV = 33.500 €. Elk kind betaalt dus 1.005 € successierechten (3 % van 33.500) Totaal van alle successierechten : 9.060 € + (2 x 1.005 €) = 11.070 € 50

52 DEEL 2 : HET BEREKENEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK EN SUCCESSIERECHTEN - CONCLUSIE 1) Door uw begunstigingsclausule te verdelen over verschillende begunstigden kan men op die manier de successierechten doen dalen. 2)Een bijkomend voordeel ten opzichte van een bankgift, waar u de gelden hebt weggeschonken, is dat u nog ten volle over de gelden beschikt. Het is pas bij uw overlijden dat de gelden aan de diverse begunstigden worden uitbetaald. 3)U kunt te allen tijde uw begunstigingsclausule wijzigen. 4)Geen successierechten voor de kleinkinderen t.b.v. 12.500 € per kleinkind (in Vlaanderen). 51

53 DEEL 3 : SCHENKINGEN EN SUCCESSIEPLANNING -> Schenkingen via bankgiften of handgiften zijn vrij van successierechten op voorwaarde dan de schenkers nog 3 jaar leven. -> Mits een registratierecht van 3 % (in rechte lijn) of 7 % (voor anderen) hoeven de schenkers geen 3 jaar meer te leven. -> Voor dergelijke schenking en (via bankgift of handgift) is in principe geen notariële akte nodig. 52

54 DEEL 3 : SCHENKINGEN EN SUCCESSIEPLANNING -> Schenking voorafgaand aan de afsluiting van een levensverzekering w e r k w i j z e : - geld wordt gestort op de bankrekening van de kinderen - de erkenning van de schenking met de daaraan verbonden voorwaarden (bv jaarlijkse uitbetaling van de opbrengsten aan de ouders – schenking mag geen deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap enz…) - afsluiten van een levensverzekering door de kinderen met de geschonken gelden - de ouders worden aangeduid als begunstigden in de polis en de ouders aanvaarden deze begunstiging 53

55 DEEL 3 : SCHENKINGEN EN SUCCESSIEPLANNING g e v o l g e n : - de begiftigde kan niet aan het kapitaal zonder toestemming van de ouders; - de ouders krijgen de jaarlijkse overeengekomen opbrengst; - bij overlijden van de ouder kan de begiftigde over het kapitaal beschikken; - geen successierechten indien de ouder nog 3 jaar leeft, of als men de registratierechten van 3 % betaald heeft 54

56 => Schenking van een levensverzekeringspolis aan kinderen (Wallonië) w e r k w i j z e : - de kinderen worden aangeduid als begunstigden en zij aanvaarden de begunstiging - het bijvoegsel waarin de aanvaarding van begunstiging wordt geacteerd en waarop de poliswaarde van die dag vermeld staat wordt aan de Ontvanger van de Registratie voorgelegd en men betaalt de 3% op de poliswaarde g e v o l g : - bij overlijden zal de polis waarde uitgekeerd worden zonder successierechten aan de begunstigden - de ouders kunnen alleen maar geld opnemen mits akkoord van de kinderen DEEL 3 : SCHENKINGEN EN SUCCESSIEPLANNING

57  Controleer uw begunstigingsclausule!  Hebt u een multisupport contract dat uitsluitend belegd is in het Waarborgfonds, overweeg dan om te diversifiëren!  Diversifieer door gebruik te maken van de progressieve belegging! TOT BESLUIT  Profiteer van de mogelijkheden van schenking!  Sluit een contract af voor uw begunstigden (€ 825 en € 425 voor wie jonger is dan 30) en profiteer van het peterschap! 5 goede redenen om een afspraak te maken met uw adviseur

58 Profiteer van het peterschap

59 Ik dank U voor uw aandacht Daniël LECOMPTE Bestuurder – Regionaal Afgevaardigde

60 VRAGEN

61 Voorschot of gedeeltelijke afkoop

62 Voorschot - tijdelijk karakter - maximum 80 %van het spaartegoed met minimumsaldo van 800 € - maximaal 4 x per jaar - fiscaliteit : geen RV -kostprijs : brutorentevoet van het voorgaande jaar + max 1% - geen instapkosten en geen taks van 1,1% bij terugstorting - de opgevraagde voorschotten blijven intresten opbrengen aan de nettorentevoet van het lopende jaar Gedeeltelijke afkoop - definitief karakter - minimum 800 € minimum saldo van de rekening : 800 € - maximaal 4 x per jaar - fiscaliteit : 21% RV op de intresten ( 0-8 jaar) na 8 jaar : geen RV - geen uitstapkosten - bij terugstorting, opnieuw instapkosten en taks van 1,1% - de opgevraagde sommen brengen geen intrest meer op


Download ppt "Agenda Onze recente ontwikkeling in België. De economische en financiële situatie en het financieel beheer van uw contract in deze context. Enkele tips."

Verwante presentaties


Ads door Google