De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Biodiversiteit op bedrijventerreinen Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik Leander Depypere 26/02/2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Biodiversiteit op bedrijventerreinen Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik Leander Depypere 26/02/2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Biodiversiteit op bedrijventerreinen Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik Leander Depypere 26/02/2014

2 1. Het project BiPS 22 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen 3. De case: starterscentrum Bootweg Wervik

3 33 1. Het project BiPS – Projectdetails Biodiversité / Biodiversiteit Périurbaine / in de Stadsrand Operationeel programma Interreg IVA: France - Wallonie -Vlaanderen Tripartiete deelprogramma / Prioriteit 4 / Operationele doelstelling 2 Algemene doelstelling: grensoverschrijdend programma voor uitwisselingen, demonstraties & evaluatie van methodes voor ecologisch beheer en inrichting van natuur- en landbouwruimtes in de stadsrand Budget: 1.795.760 € waarvan 546.020 € door Provincie Termijn: 01/09/2009 - 31/12/2013 www.bipsweb.eu

4 4 1. Het project BiPS – Projectgebied & -partners PROVINCIE WEST-VLAANDEREN HAINAUT DEVELOPPEMENT (PROVINCIE HENEGOUWEN) REGIONAAL LANDSCHAP WEST-VLAAMSE HEUVELS ESPACE NATUREL LILLE METROPOLE COMINES-WARNETON ESTAIMPUIS MOUSCRON

5 55 1. Het project BiPS – Doelstelling & acties ACTIE 1: observatie en evaluatie van de biodiversiteit ACTIE 2: tweetaligheid ACTIE 4: campagnes ACTIE 5: communicatie ACTIE 3: sensibilisatie & educatie

6 66 1. Het project BiPS – Campagnes Soorten en biotopen via thematische campagnes

7 77 1. Het project BiPS – campagnes & communicatie

8 88 1. Het project BiPS – Resultaten www.bipsweb.eu

9 99 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Wat? GENETISCH Interspecifiek Intraspecifiek SOORTEN Fauna Flora Fungi Andere (micro-organismen bacteriën, virussen, korstmossen,…) ECOSYSTEMEN Relatie tussen organismen (soorten, individuen,…) Relatie met abiotische omgeving (bodem, klimaat, water,…) binnen afgebakende eenheid (ruimte) biologisch diversiteit biodiversiteit

10 10 People ProfitPlanet 10 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom? Bedrijf kan maatschappelijke bijdrage leveren aan herstel van onevenwichten en is afhankelijk van (ecosysteem)diensten en grondstoffen

11 ProfitPeoplePlanet Kosten besparend Imago versterkend Welzijn & leefbaarheid Biodiversiteit versterkend 11 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom? Een positief verhaal!

12 Profit 12 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom? Kostenverlagend & imagoversterkend: 1.Extensief beheer intensief beheerd gazon = € 7.300 ha /jaar natuurlijk grasland € 3.100 ha/jaar, intensief beheerde struik € 24700 ha/jaar natuurlijke struik € 6.100 ha/jaar; (De Jong et al., 2006) 2.Groendak = energiebesparend + (gemeentelijke) subsidie 3.Slimme plantenkeuze = kostenbesparend Variatie Inheemse bomen en planten Overlastbestrijding via natuurlijke systemen 4.Waardestijging van gebouwen en terreinen 5.Gemeenschappelijk groenbeheer 6.Imagoversterkend (maatschappij en klanten)

13 PeoplePlanet 13 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom? Welzijn en leefbaarheid: 1.Gezondheid werknemers Bv. Vermindering geluidsoverlast en stof door aanplanting 2.Betere werksfeer Bv. Fruit van eigen terrein Bv. Kaphout voor personeel Bv. Gratis compost 3.Maatschappelijke appreciatie (buurtbewoners) Biodiversiteitversterkend: 1.Bijdrage aan ecologisch netwerk (stapstenen/corridors) 2.Unieke biotopen en ecosystemen (pioniers, kalkvegetatie, …) 3.Leefgebied voor (meer verschillende) soorten

14 14 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom? Integratie van biodiversiteit in bedrijfsstrategie Negatieve impact beperken, positieve impact versterken Grondstoffen-, aankoop-, afval-, personeelsbeleid, marketing,… Versterking van het ecologisch netwerk (stapstenen+/corridors) Uitwisseling expertise Draagvlak POM, Natuurpunt, overheden,… Bedrijven als groene stapstenen Bedrijven als partners Biodiverse bedrijven

15 15 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom?

16 16 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Hoe? Pesticidenvrij beheer Nestkastacties Ecologische inrichting waterbufferbekken/brandblusvijver Aanleg van poelen en/of wadi’s Waterdoorlatende verharding (e.g. grasbetontegels) Streekeigen bomen & struiken Ecologisch maaibeheer ipv gazonbeheer Groendak en/of gevelgroen Tijdelijke natuur op restgronden (pioniersoorten) Bloemenweide Tijdelijke natuur … Kleine ingrepen Grotere ingrepen

17 17 3. Starterscentrum Bootweg – situering Laag-Vlaanderen Leie

18 3. Starterscentrum Bootweg – situering Voorbeeldfunctie Showroomfunctie (enthousiasmeren/inspireren) Groene stapsteen

19 19 5. Starterscentrum Bootweg – Inrichting

20 20 5. Starterscentrum Bootweg – Inrichting Pachysandra Nectarplanten Lavendel Struikklimop Calamintha (bergsteentijm) Hondsdraf Wilde bertram Smeerwortel Kattenstaart Sint-Janskruid Hemelsleutel (Sedum)

21 21 3. Starterscentrum Bootweg – Conclusie 1.Tendens bij toonaangevende bedrijven naar doelbewuste aandacht voor duurzaamheid, inclusief biodiversiteit, als deel van bedrijfsstrategie 2.Belang van pilootprojecten als voorbeeld en ter inspiratie (showroomfunctie) 3.Huidige stimulerende initiatieven en instrumenten: charter duurzaam ondernemen & subsidies 4.Rol van overheden: faciliteren door kennisuitwisseling & advies Bv. Verder uitwerking thema biodiversiteit in charter duurzaam ondernemen Bv. Biodiversiteitscan bij bedrijven (principe energiesnoeiers) Bv. Workshops & infosessies (groendaken, gevelgroen, ecologisch beheer,…) Bv. Hulp bij planopmaak Bv. Communicatieve ondersteuning  Is ook duidelijk de vraag van de sector zelf!

22 22 3. Starterscentrum Bootweg – Conclusie

23 23 Inspirerende literatuur & info Biodiversiteit @ bedrijven – Een handleiding voor werknemers, werkgevers (organisaties), vakbonden en bedrijventerreinontwikkelaars. Een uitgave van Natuurpunt met steun van de Vlaamse Overheid. http://bedrijven.natuurpunt.be/ Bedrijven en biodiversiteit, een prima combinatie. Een uitgave van departement voor Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE, 2009) Biodiversity conservation at business sites, options and opportunities. Alterra Scientifique Contributions 28. Robbert Snep 2009, Universiteit van Wageningen. Bedrijvigheid en biodiversiteit, een prima combinatie. Hoe ondernemers zelf aan de slag kunnen. Een uitgave van de Provincie Noord-Brabant. Nature et entreprises: mode d’ emploi. Ministère de la région Wallonne, division de la nature et des forêts. Brochure technique nr. 9, 2002. Business & biodiversity. The handbook voor corporate action. Earthwatch Institute (Europe), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, World Business Council for Sustainable Development, 2002.


Download ppt "1 Biodiversiteit op bedrijventerreinen Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik Leander Depypere 26/02/2014."

Verwante presentaties


Ads door Google