De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik"— Transcript van de presentatie:

1 Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik
Biodiversiteit op bedrijventerreinen Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik Leander Depypere 26/02/2014

2 3. De case: starterscentrum Bootweg Wervik
1. Het project BiPS 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen 3. De case: starterscentrum Bootweg Wervik 2

3 1. Het project BiPS – Projectdetails
1. Het project BiPS – Projectdetails Biodiversité / Biodiversiteit Périurbaine / in de Stadsrand Operationeel programma Interreg IVA: France - Wallonie -Vlaanderen Tripartiete deelprogramma / Prioriteit 4 / Operationele doelstelling 2 Algemene doelstelling: grensoverschrijdend programma voor uitwisselingen, demonstraties & evaluatie van methodes voor ecologisch beheer en inrichting van natuur- en landbouwruimtes in de stadsrand Budget: € waarvan € door Provincie Termijn: 01/09/ /12/2013 3

4 1. Het project BiPS – Projectgebied & -partners
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN HAINAUT DEVELOPPEMENT (PROVINCIE HENEGOUWEN) REGIONAAL LANDSCHAP WEST-VLAAMSE HEUVELS ESPACE NATUREL LILLE METROPOLE COMINES-WARNETON ESTAIMPUIS MOUSCRON 4

5 1. Het project BiPS – Doelstelling & acties
observatie en evaluatie van de biodiversiteit ACTIE 2: tweetaligheid ACTIE 4: campagnes ACTIE 5: communicatie ACTIE 3: sensibilisatie & educatie 5

6 1. Het project BiPS – Campagnes Soorten en biotopen via thematische campagnes
6

7 1. Het project BiPS – campagnes & communicatie
7

8 1. Het project BiPS – Resultaten
8

9 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Wat?
GENETISCH Interspecifiek Intraspecifiek SOORTEN Fauna Flora Fungi Andere (micro-organismen bacteriën, virussen, korstmossen,…) ECOSYSTEMEN Relatie tussen organismen (soorten, individuen,…) Relatie met abiotische omgeving (bodem, klimaat, water,…) binnen afgebakende eenheid (ruimte) biologisch diversiteit biodiversiteit 9

10 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom?
People Profit Planet Bedrijf kan maatschappelijke bijdrage leveren aan herstel van onevenwichten en is afhankelijk van (ecosysteem)diensten en grondstoffen 10

11 Welzijn & leefbaarheid
2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom? Kosten besparend Imago versterkend Welzijn & leefbaarheid Biodiversiteit Profit People Planet Een positief verhaal! 11

12 Profit 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom?
Kostenverlagend & imagoversterkend: Extensief beheer intensief beheerd gazon = € ha /jaar natuurlijk grasland € ha/jaar, intensief beheerde struik € ha/jaar natuurlijke struik € ha/jaar; (De Jong et al., 2006) Groendak = energiebesparend + (gemeentelijke) subsidie Slimme plantenkeuze = kostenbesparend Variatie Inheemse bomen en planten Overlastbestrijding via natuurlijke systemen Waardestijging van gebouwen en terreinen Gemeenschappelijk groenbeheer Imagoversterkend (maatschappij en klanten) 12

13 People Planet 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom?
Welzijn en leefbaarheid: Gezondheid werknemers Bv. Vermindering geluidsoverlast en stof door aanplanting Betere werksfeer Bv. Fruit van eigen terrein Bv. Kaphout voor personeel Bv. Gratis compost 3. Maatschappelijke appreciatie (buurtbewoners) Biodiversiteitversterkend: Bijdrage aan ecologisch netwerk (stapstenen/corridors) Unieke biotopen en ecosystemen (pioniers, kalkvegetatie, …) Leefgebied voor (meer verschillende) soorten 13

14 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom?
Integratie van biodiversiteit in bedrijfsstrategie Negatieve impact beperken, positieve impact versterken Grondstoffen-, aankoop-, afval-, personeelsbeleid, marketing,… Versterking van het ecologisch netwerk (stapstenen+/corridors) Uitwisseling expertise Draagvlak POM, Natuurpunt, overheden,… Bedrijven als groene stapstenen Bedrijven als partners Biodiverse bedrijven 14

15 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Waarom?
15

16 2. Biodiversiteit op bedrijventerreinen – Hoe?
Pesticidenvrij beheer Nestkastacties Ecologische inrichting waterbufferbekken/brandblusvijver Aanleg van poelen en/of wadi’s Waterdoorlatende verharding (e.g. grasbetontegels) Streekeigen bomen & struiken Ecologisch maaibeheer ipv gazonbeheer Groendak en/of gevelgroen Tijdelijke natuur op restgronden (pioniersoorten) Bloemenweide Tijdelijke natuur Kleine ingrepen Grotere ingrepen 16

17 3. Starterscentrum Bootweg – situering
Laag-Vlaanderen Leie

18 3. Starterscentrum Bootweg – situering
Voorbeeldfunctie Showroomfunctie (enthousiasmeren/inspireren) Groene stapsteen

19 5. Starterscentrum Bootweg – Inrichting

20 5. Starterscentrum Bootweg – Inrichting
Nectarplanten Lavendel Struikklimop Calamintha (bergsteentijm) Hondsdraf Wilde bertram Smeerwortel Kattenstaart Sint-Janskruid Hemelsleutel (Sedum) Pachysandra

21 3. Starterscentrum Bootweg – Conclusie
1. Tendens bij toonaangevende bedrijven naar doelbewuste aandacht voor duurzaamheid, inclusief biodiversiteit, als deel van bedrijfsstrategie Belang van pilootprojecten als voorbeeld en ter inspiratie (showroomfunctie) Huidige stimulerende initiatieven en instrumenten: charter duurzaam ondernemen & subsidies Rol van overheden: faciliteren door kennisuitwisseling & advies Bv. Verder uitwerking thema biodiversiteit in charter duurzaam ondernemen Bv. Biodiversiteitscan bij bedrijven (principe energiesnoeiers) Bv. Workshops & infosessies (groendaken, gevelgroen, ecologisch beheer,…) Bv. Hulp bij planopmaak Bv. Communicatieve ondersteuning  Is ook duidelijk de vraag van de sector zelf!

22 3. Starterscentrum Bootweg – Conclusie

23 Inspirerende literatuur & info
bedrijven – Een handleiding voor werknemers, werkgevers (organisaties), vakbonden en bedrijventerreinontwikkelaars. Een uitgave van Natuurpunt met steun van de Vlaamse Overheid. Bedrijven en biodiversiteit, een prima combinatie. Een uitgave van departement voor Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE, 2009) Biodiversity conservation at business sites, options and opportunities. Alterra Scientifique Contributions 28. Robbert Snep 2009, Universiteit van Wageningen. Bedrijvigheid en biodiversiteit, een prima combinatie. Hoe ondernemers zelf aan de slag kunnen. Een uitgave van de Provincie Noord-Brabant. Nature et entreprises: mode d’ emploi. Ministère de la région Wallonne, division de la nature et des forêts. Brochure technique nr. 9, 2002. Business & biodiversity. The handbook voor corporate action. Earthwatch Institute (Europe), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, World Business Council for Sustainable Development, 2002.


Download ppt "Ecologische inrichting v/h starterscentrum site Bootweg – Wervik"

Verwante presentaties


Ads door Google