De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vitens Platform OR’en waterbedrijven Lochem, 19 november 2010 Rik van Terwisga, voorzitter RvB Vitens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vitens Platform OR’en waterbedrijven Lochem, 19 november 2010 Rik van Terwisga, voorzitter RvB Vitens."— Transcript van de presentatie:

1 Vitens Platform OR’en waterbedrijven Lochem, 19 november 2010 Rik van Terwisga, voorzitter RvB Vitens

2 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven2 Vitens is een veelzijdig bedrijf InnovatieNatuur en landschapsbeheerOnderhoud en vakmanschap VeiligheidMillennium Development Goals VerduurzamingVoorzieningszekerheidWaterwinning- en zuivering Altijd betrouwbaar drinkwater

3 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven33 Vitens in cijfers 47.500 114 100 350 mln Leidingen in km Aandeelhouders (gemeenten en provincies) Productiebedrijven Totale wateromzet (m 3 ) Aantal medewerkers Gemiddeld kleinverbruiktarief per m3 Gemiddeld verbruik per aansluiting Marktaandeel Aantal aansluitingen Aantal klanten 1.700 € 1,28 120 m 3 31% 2,4 mln 5,4 mln

4 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven44 Efficiënt door schaalvergroting 10

5 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven5 € 0,0013 per liter € 1,- per liter € 0,40 per liter Goedkoop water

6 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven6 Consumptie van flessenwater in verschillende landen in 2000 en 2005 Betrouwbaar water

7 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven710 juli 20147 Duurzaam water

8 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven8 Klaar voor sprong in ontwikkeling Tot 2006 Consolidatie 2009-2013 Transformatie “moeten” “kunnen” “willen”

9 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven9 Overheid/ politiek Publieke stakeholders: verweven rollen Klanten Aandeel- houders Samenleving Klanten zijn ook burgers Aandeelhouder is soms politieke (tegen)speler Wij laten politiek het maatschappelijk debat voeren Politiek spreekt namens publieke opinie en klanten Klanten hebben geen invloed Aandeelhouders gedragen zich politiek Klanten zijn ook kiezers

10 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven10 Overheid/ politiek Publiek waterbedrijf Klanten Aandeel- houders Samenleving Vitens is partij in het maatschappelijk debat Vitens gaat zakelijk met overheid/politiek om Vitens communiceert rechtstreeks met haar klanten Vitens beschouwt aandeelhouders als belangrijke stakeholders Vitens

11 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven11 Organisatie in 2008 Strategie Management- stijl Management- stijl Cultuur Personeel Systemen Structuur

12 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven12 Ontwikkeling van personeelsopbouw Leeftijdscategorie Aantal medewerkers

13 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven13 Wat was noodzaak tot verandering? Kritischer klanten (behoud license to operate) Kritischer arbeidsmarkt Druk op tarieven, efficiency (overheid, samenleving) Overheid in toezichtrol, evt. wegvallen Drinkwaterwet Internationale kansen en bedreigingen Mogelijke verwevenheid energienetwerkbedrijven Druk op sluiting waterketen Behoefte aan alternatieve bronnen Mondialisering kennisontwikkeling Geen nieuwe richting Inefficiënties blijven in stand Verkokering Geen innovatiecultuur Interne gerichtheid Veroudering personeel, verlies deskundigheid, geen diversiteit Niet aantrekkelijk op arbeidsmarkt Te weinig gevoel voor urgentie Veranderende buitenwereld legt nieuwe uitdagingen op … … maar werden intern niet opgepakt

14 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven14 Werken aan Vitens 2.0: proces Veranderen op manier nieuw Vitens (voorbeeld) Proces bepaalt de uitkomst Gebruik maken van energie (niet wachten op de laatste) Niet vrijblijvend: strak geleid proces Zoektocht externe en interne Architecten Medezeggenschap nauw betrokken Onder verantwoordelijkheid RvB Lijn faciliteert, besluit, draagt uit Structure follows strategy

15 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven15 Tijdlijn Eind 2008 Wisseling leiderschap Na groei, consolideren Van moeten, naar willen, naar kunnen Persoonlijk leiderschap & eigen verantwoor delijkheid Oktober 2009 Forumdag ‘Hart voor de Zaak’ Terugkoppeling architecten Kwaliteit voor de klant Verbinding met de samenleving Verbinding met elkaar Eerste helft 2009 Architecten: wie is Vitens en wat wil zij betekenen Wolter en Walter in RvBWisselingen 1e lijns management November 2009 Pizza-avond: vervolgaanpak besproken December 2009 – april 2010 VeranderTeam en ActieTeams Hoofdontwerpen Klankbordgroepen om ontwerpen te verrijken Mei 2010 Forumdag ‘De Zaak in Kaart’ Terugkoppeling hoofdontwerpen; eerste aanzet om medewerkers van meedenken naar meedoen te bewegen met o.a. ‘De Zaak in Beeld’ Adviesaanvraag hoofdstructuur ingediend Analyseren & ambitie vaststellenBedenken hoe hoofdlijnen eruit zien “Nu aan de slag!”

16 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven16 Samen water betekenis geven

17 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven17 Eigen verantwoor- delijkheid nemen Samen water betekenis geven Dichterbij de klant staan International e activiteiten uitbouwen Bedrijfsvoerin g verder verduurzamen Maatschap- pelijke kosten verlagen Procesgericht Werken (Processen) Structuur & besturing WaSH (waterketen) Achter Watermeter (Waterketen) Bestuurlijk Spoor (Waterketen) HR-strategie & -programma’s (M&O) Diversiteit (M&O) Reductie Bureaucratie (M&O) Flex@vitens (M&O) Leiderschap (M&O) Innovatie Duurzaam- heid Programma ‘Werken aan Vitens 2.0’ Initiatieven/projecten/manier van werken binnen Vitens die bijdragen aan de ambitie Uren- registratie VPA Plannings- tool Customer Experience Onderzoek Samenhang in het Programma ‘werken aan Vitens 2.0’ Bron: strategiedocument en projectcontracten Versie 2 / 7 april 2010 Programma

18 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven18 Tijdlijn (vervolg) Zomer 2010 Onderhandelingen Sociaal plan Juli – oktober 2010 Opstellen bedrijfsplannen November – december 2010 Goedkeuring RvC, AvA en advies COR Januari 2011 Start Nieuw management Voorjaar 2011 Plaatsing en selectie nieuwe organisatie Zomer 2011 Aan de slag Inrichten organisatie Juni 2010 Benoeming nieuw management Aan de slag Reorganisati e

19 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven19 De plannen voor 2010-2013 Processen en organisatie New business development Uitbreiding internationale activiteiten Mensen en middelen

20 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven20 Processen en organisatie: klantketens

21 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven21 Processen en organisatie: hoofdstructuur  Onderhouden  Logistiek  Klantcentrum water (klachten en storingen)  Onderhouden  Logistiek  Klantcentrum water (klachten en storingen)   Beleid onderhoud en investeringen  Grondstoffen  Proces- technologie  Proces- automatisering- demand   Beleid onderhoud en investeringen  Grondstoffen  Proces- technologie  Proces- automatisering- demand Managen assets   Zuivering- projecten  Hoofdleiding- projecten  Aansluiten   Zuivering- projecten  Hoofdleiding- projecten  Aansluiten   Winnen  Zuiveren  Onderhouden  Beheer procesautomat. en grondstoffen  Bedrijfsvoerings- centrum   Winnen  Zuiveren  Onderhouden  Beheer procesautomat. en grondstoffen  Bedrijfsvoerings- centrum  Meterstanden  Factureren  Innen  Klantvragen (administratief)  Meterstanden  Factureren  Innen  Klantvragen (administratief) Realiseren infrastructuur Winnen en zuiveren Transporteren en leveren Klantcentrum factureren Laboratorium Finance en control Human resources Communicatie Juridische zaken/kwaliteit ICT demand ICT supply Inkoop, facility management en vastgoed Business development Klantketens

22 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven22 Processen en organisatie: medezeggenschap Toezicht Medezeggenschap Bestuur RvB COR RvC

23 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven23 Mensen en middelen 23 Persoonlijk leiderschap Lijn in de “lead” Verscheidenheid Flexibele arbeidsvoorwaarden Modern sociaal plan Flex@Vitens Plaats- en tijdonafhankelijk werken Eigen verantwoordelijkheid medewerkers Satellietkantoren met één centraal kantoor Flexibel pakket rond mobiliteit Flexibel pakket rond ICT Visie Inspirerend en mensgericht leiderschap Leiderschap door medewerkers Diversiteit in de interne samenwerking Uitdagende werkomgeving voor ambitieuze medewerkers Uitwerking

24 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven24 Zelf bepalen hoe, waar, wanneer en met wie je werkt aan resultaten (sturen op aanwezigheid is zóóó Vitens 1.0) Niet je functie, maar je talent bepaalt je waarde (niets zo irritant als een iemand die wappert met zijn functiebeschrijving) Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling (wie anders dan? de Raad van Bestuur?) Variëteit is standaard (niks zo ongelijk als ongelijke mensen gelijk behandelen) Thema’s en taken zijn leidend, niet de grenzen van de organisatie (de organisatie Vitens is geen doel op zich) Persoonlijk leiderschap vanuit de kernwaarden van Vitens (genieten van uitdaging, verbinding en vertrouwen) Activiteitengerelateerde werkplekken en optimale ICT-ondersteuning (goede koffie en zo’n keigave loungeplek alstublieft) Digitale kennis en vaardigheden Transparantie tenzij…. horen bij elke Vitenser (je hebt toch niets te verbergen voor je collega’s?) (net als vakkennis overigens….) 24 Mensen en middelen: Flex@Vitens

25 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven25 New business development Duurzaamheid ‘We lenen het water van de aarde’ Focus op zuinig omgaan met bronnen/verbruik thuis Winningen verduurzamen Reststoffen hergebruiken Afwegingen bij aankoop- en investeringsbeslissingen Waterketen Verticale integratie in de waterketen, schaalvergroting Ontkoppeling bestuurlijke taken en uitvoering Integraal assetmanagement Proactief in eigen gebied Exportkansen Achter de watermeter/innovatie Zuivering in huis, hergebruik van water en energie Samenwerking IBM Duurzaamheidwinst door minder energie en winning Nieuwe adviezen en diensten (Vitens Solutions) Doelgerichte innovaties met gecommitte partners

26 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven26 Duurzaamheid: waterverbruik Douchen 41% Douchen 41% Toilet spoelen 29% Toilet spoelen 29% Wassen 13% Wassen 13% Drinken en koken VEWIN Dutch drinking water statistics 2008 128 liter per persoon per dag 3%

27 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven27 Duurzaamheid: achter de watermeter Infrastructuur op wijkniveau Op wijkniveau realiseerbaar door warmte-koude-opslag Vergisting restafval uit zuivering Terugwinning van warmte uit afvalwater > wijkverwarming Duurzaamheidswinst voor de maatschappij Micro-waterketen Inzet op zuivering in huis, doel is hergebruik van water + energie Duurzaamheidswinst o.a. door minder energie en minder winning Nu 128 liter p.p.p.d kan op deze manier 50 liter p.p.p.d. worden in 2020 Kleinschalige watervoorziening Drie trends: Energie decentraal Afvalwaterzuivering decentraal Miniaturisering van watertechnologie

28 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven28 10 drinkwater bedrijven Waterketen met ca. 500 partijen 27 waterschappen441 gemeenten Drinkwaterproductie AfvalwaterbehandelingAfvalwaterverzameling

29 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven29 Waterketen en de huishoudrekening € 149 € 161 € 175 € 485 Drinkwaterproductie Afvalwaterverzameling (riolering) Afvalwaterbehandeling Totaal € 410 € 550 M/jr

30 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven30 Innovatie: export watertechnologie Overheden Kennis- instellingen Markt- partijen Publieke bedrijven Consultants Ingenieurs- bureaus Watertechnologie Deltatechnologie

31 19 november 2010Platform OR'en waterbedrijven31 Uitbreiding internationale activiteiten Focus op ontwikkeling capaciteit en kennis in de waterbedrijven (partnerships) Doelen Omvang huidige portfolio uitbouwen In 2015: 40 miljoen mensen bereiken in stedelijke gebieden Totaaloplossingen: integratie sanitatie en hygiëne

32


Download ppt "Vitens Platform OR’en waterbedrijven Lochem, 19 november 2010 Rik van Terwisga, voorzitter RvB Vitens."

Verwante presentaties


Ads door Google