De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEPA bijeenkomsten maart-april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEPA bijeenkomsten maart-april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 SEPA bijeenkomsten maart-april 2013
Welkom SEPA bijeenkomsten maart-april 2013 Henk van Loenen, gemeenteadviseur LRP Henk Jansen, gemeenteadviseur LRP Kees Hommersom, gemeenteadviseur LRP Bertil Prins, accountmanager SKG Rob Scheffer, accountmanager SKG Ad van Toorn, accountmanager SKG Presentatie staat na 9 april op

2 Definities SEPA = Single Euro Payments Area
Betalen wordt overal gelijk IBAN = International Bank Account Number Alle rekeningnummers in Europa veranderen

3 Programma: 14.00 uur Welkom uur SEPA/LRP uur Pauze uur SEPA/SKG uur Vragen uur Afsluiting – uur Splitsing LRP/SKG t.b.v. gemeente specifieke vragen

4 Programma: 19.30 uur Welkom uur SEPA/LRP uur Pauze uur SEPA/SKG uur Vragen uur Afsluiting – uur Splitsing LRP/SKG t.b.v. gemeente specifieke vragen

5 Te behandelen onderwerpen:
Algemene info SEPA /LRP Registratie bankrekeningnummers Gevolgen IBAN en acceptgiro Bankcontracten Mandaten Toezeggingsformulieren Registreren Aanmaken incasso’s Verwerken Storneren SEPA/Bankzaken (SKG)

6 SEPA: Achtergrond en doel (SEPA: Single Euro Payments Area)
De huidige betaalwijze met uw rekeningnummer komt te vervallen Met SEPA wordt het mogelijk om op een eenvoudige wijze binnen de EU te betalen en incasseren Lagere kosten en sneller betalingsverkeer Uniforme regelgeving Bescherming consument

7 Het betalingsverkeer verandert
Wat betekent SEPA voor u? De DO zal u zoveel mogelijk ontzorgen, maar ook u zult in actie moeten komen Controles moeten worden uitgevoerd Werkwijzen moeten worden aangepast Contracten moeten worden vernieuwd Gemeenteleden zullen moeten worden geïnformeerd

8 Wat moet er vóór de zomer gebeuren?
SEPA wordt in heel Europa per ingevoerd. Voor kerken is dat geen handige datum, omdat de Actie Kerkbalans dan nog loopt. In overleg met het LRP-team (Leden Registratie Protestantse Kerk) is daarom besloten om als Protestantse Kerk een eigen SEPA-deadline aan te houden: Als we zorgen dat we op die datum SEPA-proof zijn, als gemeenten en landelijke kerk, dan kunnen we in het najaar zonder problemen de brieven met acceptgiro’s voor bijvoorbeeld lokale doelen, de Solidariteitskas en de Actie Kerkbalans 2014 voorbereiden.

9 Langer rekeningnummer
Iedereen krijgt een langer rekeningnummer Uiterlijk per U hoeft hier zelf niets voor te doen Iedereen krijgt vanzelf een nieuw pasje

10 Voorbeelden SHO: NL08 INGB Hartstichting: NL06 INGB Greenpeace: NL31 INGB Kerk in Actie: NL62 INGB

11 Vernieuwde bankafschriften
Bankafschriften worden langer en groter: meer tekens te verwerken Ook digitale afschriften binnen telebankieren veranderen Nu: Straks:

12 Machtigingskaarten en acceptgiro’s
Machtigingskaarten krijgen ander uiterlijk Ook regels rond bewaren veranderen Acceptgiro wordt IBAN-acceptgiro Oude niet meer bruikbaar na Ander uiterlijk, maar niet ingrijpend IBAN-acceptgiro blijft bestaan tot

13 Machtigen via internet
Andere regels Vinkje volstaat niet meer E-mandaat op termijn Fysieke handtekening donateur nodig (op papier, tot komst E-mandaat) iDEAL wordt automatisch aangepast

14 Nieuwe regels voor machtigingen
Incassant moet vooraf melden dat geld wordt geïncasseerd Dit geldt ook voor doorlopende machtigingen Minimaal één keer per jaar verplicht laten weten wanneer wordt geïncasseerd

15 ‘Witte lijsten’ en ‘zwarte lijsten’
Ter bescherming van de rekeninghouder gaan de banken een ‘witte lijst’ en een ‘zwarte lijst’ hanteren Wit = veilig Zwart = blokkeren Wij willen op de witte lijst worden geplaatst! De witte lijst moet actief worden ingevuld vanaf dag 1

16 SEPA en LRP

17 Registratie bankrekeningnummers (1)
Rekeningnummer wordt IBAN-nummer Maximaal (EU) 34 tekens, (NL) 18 tekens NL56FVLB Elke bank een identificatiecode (bic) van 8 tot 11 tekens

18 Registratie bankrekeningnummers (2)
Invoervelden bic: KSO menu financieel; fonds/abonnement bewerken Geregistreerdendossier; tabblad financieel-overzicht-rekeningnummers Invoerveld IBAN komt bij alle huidige bankrekeningnummervelden In februari test-conversie bankrekeningnummers door LRP-Team

19 Registratie bankrekeningnummers (3)
Het huidige invoerveld van het bankrekening- nummer wordt eerst afgegrijsd en verwijderd per Bankrekeningnummers worden geconverteerd naar IBAN en bic Hoe IBAN-rekeningnummers in overzichten wordt getoond wordt nog uitgezocht Bankrekeningnummers worden geconverteerd naar IBAN en bic Dit gebeurd eind juni. Onderzocht wordt of het mogelijk is om de bankrekeningnummers van gemeenten per 1 mei 2013 te converteren.

20 Registratie bankrekeningnummers (4)
In februari 2013 is een conversie aangeleverd bij ibanservice.nl Er was een gemiddelde uitval van 4% N.a.v. van de test-conversie zal de daadwerkelijke conversie zo dicht mogelijk tegen de release aan zitten U heeft een mail ontvangen met uw uitval en deze moet voor 1 juni worden gecorrigeerd. In zijn algemeenheid verwachten de banken een uitval van 10%.

21 IBAN en acceptgiro (1) Huidige acceptgiro wordt IBAN-acceptgiro
Servicebureaus kunnen per hun S-contract vernieuwen Gemeenten moeten tussen en hun A/S contract verlengen Gemeenten moeten tussen en hun C-contract vernieuwen

22 IBAN en acceptgiro (2) Incassant wordt op acceptgiro vermeld
Sjabloon voor acceptgiro’s en combola’s worden aangepast Vanaf kan er een testbestand met IBAN-acceptgiro’s worden ingediend bij Currence/ING door BA Ter info: - Voor gemeenten die uitbesteden aan het LRP-team betekent dit de DO - Nieuw testbestand voor LRP-Team beschikbaar per 1 maart 2013

23 IBAN en acceptgiro (3) Vanaf alleen IBAN-acceptgiro’s vanuit LRP De tenaamstelling op de souche wordt anders geprogrammeerd i.v.m. lengte IBAN  Op dit moment is het nog niet helder of de afgekorte tenaamstelling zelf kan worden vastgesteld.

24 Bankcontracten (1) Bestaande incassocontracten moeten worden vernieuwd
Verwinfo bestanden vervallen dit wordt Camt.053, Camt.054 of MT940 / GMU2 Voorwaarden algemene incassocontracten (B-to-C, Bedrijf naar Consument) - Camt bestanden zijn XML-bestanden vanuit de bank - Camt.053 is voor individuele bijboekingen, dit wordt de standaard voor LRP. SKG gaat alleen dit formaat aanbieden Camt.054 is gecomprimeerd. De inhoud van de Camt. Bestanden is nog niet vast. Er komt een basis met eventuele uitbreiding per bank Banken mogen zelf kiezen welk formaat zij aanbieden De meeste gemeenten werken momenteel met GMU1, deze blijft en heeft de basiselementen van SEPA in zich. Er zijn echter ook gemeenten die GMU in eigen beheer uitvoeren en nog werken met GMU0, deze zal moeten worden aangepast. GMU2 is de nieuwste versie en wordt uitgerold bij nieuwe contracten. B-to-C= Business to Consumer, ofwel van bedrijf naar consument en in ons geval van gemeente naar lid Rechtspersonen CvK en Diakonie

25 Bankcontracten (2) Elke rechtspersoon krijgt één Incassanten-ID
Contracten worden afgesloten per rechtspersoon Per bankinstelling krijgt de rechtspersoon één contract De voorwaarden worden per bankrekening vastgelegd, bijv.: Verantwoording acceptgiro’s en/of incassoverwerking door het LRP-Team De PKN gaat per rechtspersoon(diaconie en gemeente) een IncassantID(dus 2 ID’s) afgeven, In de acceptgirovoorwaarden wordt de verantwoording via het servicebureau per bankrekeningnummer vastgelegd, dus hoe gaat de betalingsinformatie. Het wordt de taak van de lokaalbeheerder om deze IncassantID’s aan te brengen in LRP. Voor verwerking via Equens is een 2de contract/extra contract vereist.

26 Registratie van bankcontracten in LRP (1)
In KSO financieel Per rekeningnummer is te zien bij welke rechtspersoon dit rekeningnummer hoort (diaconie of gemeente) met de daaraan gekoppelde voorwaarden Rekeningnummers kunnen maar één keer worden ingevoerd in LRP i.v.m. contract

27 Registratie van bankcontracten in LRP (2)
Het incassanten-ID wordt getoond in KSO menu financieel per rechtspersoon; i.v.m. de werking van fondsen/abonnementen en sjablonen De lokaalbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contractgegevens

28 Mandaat (1) Voor automatische incasso is een getekend mandaat vereist
Iedere financiële actie met incasso heeft een eigen mandaat nodig Het mandaat is voorzien van een uniek machtigings-ID. van max. 35 cijfers De datum van ondertekening mandaat moet worden geregistreerd Als een machtiging wordt ingetrokken moet de digitaal geadministreerde Europese incassomachtiging gegevens nog minimaal 14 maanden nadat de machtiging is ingetrokken, worden bewaard. Indien een gemeente een en/en -rekening opgeeft als rekening van de geregistreerde op een Europese incasso machtiging, moet deze machtiging door beide rekeninghouders worden ondertekend. (bijv. verstandelijk gehandicapten, ouderen die zelf hun rekening niet kunnen beheren.) Uitleg en/en: Bij een en/of rekening mag iedere rekeninghouder zelfstandig beschikken. Dus geld opnemen, overmaken etc. Bij een " en" rekening is altijd een handtekening van beide rekeninghouders nodig bij opnames, overmaken etc. Een "en" rekening wordt meestal alleen in speciale gevallen gebruikt. De en/of rekening wordt het meest gebruikt. Voordeel van een en/of rekening is ook dat deze meestal niet wordt geblokkeerd als een van de rekeninghouders komt te overlijden. Bij een " en" rekening is dit wel zo. Ook bij een rekening op een naam overigens.

29 Mandaat (2) Een incasso moet minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar van te voren worden aangekondigd Het lid moet geïnformeerd worden over: Incassanten-ID; Bedrag; Machtiging-ID en de incassodatum Machtiging via digitale toezeggingen komt pas in 2016 beschikbaar Bestaande doorlopende machtiging mogen worden verlengd (vanaf )

30 Mandaat (3) In het fonds komt er op jaarbasis een functie om vooraankondigingen te versturen voor bestaande deelnemers Er komt een export van mandaten met referenties In september 2013 komt er een mogelijkheid om voor de doorlopende incasso’s een vooraankondiging te versturen Via dienstverlening kan dit al vanaf 1 juli 2013

31 Toezeggingsformulier (1)
Toezeggingsformulier wordt mandaat Toezeggingsformulier wordt vooraankondiging Er komt een extra sjabloon voor vooraankondiging doorlopende toezegging Het machtigings-ID per mandaat bestaat uit geregistreerdenummer; actienummer; jaar De tekst eisen uit mandaat komen op het toezeggingsformulier

32 Toezeggingsformulier (2)
IBAN komt op toezeggingsformulier Er komt een mogelijkheid om de incasso-datum te registreren bij het fonds of abonnement Incassodatum komt op toezeggingsformulier Betaalwijze kan worden geregistreerd per fonds/abonnement Gewenste datum van ondertekening kan worden vastgelegd bij fonds/abonnement Gewenste datum van ondertekening kan worden vastgelegd bij fonds/abonnement tbv snellere invoer

33 Registreren van de toezegging (1)
Per toezeggingstermijn wordt een unieke referentiecode gecreëerd Deze referentiecode is end-to-end en bevat maximaal 35 tekens Automatische incasso zonder mandaat is niet mogelijk Datum ondertekening moet worden geregistreerd End to End is een incassoreferentie die standaard wordt meegegeven, deze heeft begin en einddatum in zich i.v.m. storneringsmogelijkheden. We willen de mogelijkheid bieden om eventueel een standaard ondertekeningsdatum mee te geven op het toezeggingsformulier

34 Registreren van de toezegging (2)
Bij toezeggingen worden de volgende gegevens vastgelegd: - Machtiging-ID - IBAN van de donateur - Datum ondertekening - Transactiesoort (herhalend of eenmalig) - Referentiecode per machtigingstermijn Let op: Bij wijziging van rekeningnummer of bedrag hoeft er geen nieuwe machtiging te worden getekend. Wijziging moet wel worden geregistreerd door de gemeente zelf op het toezeggingsformulier.

35 Registreren van de toezegging (3)
Het machtigings-ID wordt automatisch gevuld a.d.h.v. de registratie bij uitnodiging Het incassoreferentienummer bestaat uit geregistreerdennr.; fonds/abonnementsnr.; jaar en incassotermijn Het incassoreferentienummer wordt automatisch ingevuld

36 Registreren van de toezegging (4)
Genereer toezegging voor hele selectie: Niet mogelijk bij: herhaaldelijk fondstype betaalwijze AI laatste toezegging Wel mogelijk bij: eenmalig fondstype, maar resulteert in vooraankondigingen. De gemeente is zelf verantwoordelijk om deze te verzenden Gegenereerde vooraankondigingen mogen niet worden verwijderd

37 Verwerking betaalopdrachten bij de bank
Bestandsindeling van Clieop03 naar Pain008 (XML) Aanlevertermijn 5 of 6 werkdagen: one-off en first  2 of 3 werkdagen: recurrent en final Gemeenten moeten zelf afspraken maken met de bank over aanlevertermijnen en wat een bank bijvoorbeeld doet als een bestand op D-4 wordt aangeleverd in plaats van D-5?. Pain008 is Clieop Pain002 is Storno

38 Aanmaken van betaalopdrachten in LRP (1)
Er worden geen incassoopdrachten met het kenmerk FINAL aangemaakt In het Pain bestand wordt minimaal meegenomen: Machtiging-ID | Incassanten-ID | referentiecode | IBAN | datum machtiging | Incassotype Gemeenten in eigen beheer zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanlevering Er worden geen incasso opdrachten met het kenmerk FINAL aangemaakt. Dit kenmerk heeft namelijk voor ons geen waarde en is meer voor banken. FINAL zou bijvoorbeeld december kunnen zijn bij een incasso jaar. Jaarlijks wordt er een nieuwe First aangeboden doordat: het aanmaken van de toezeggingsformulieren moet resulteren in een mandaatwijziging met als gevolg dat de incasso op FIRST wordt gezet. Let op: Bij wijziging van rekeningnummer of bedrag hoeft er geen nieuwe machtiging te worden getekend. Wijziging moet wel worden geregistreerd door de gemeente zelf op het toezeggingsformulier. Pain is de nieuwe XML gegevens uitwisselingsvorm. Momenteel hebben we bijvoorbeeld de code 008 voor Clieop en code 002 VerwInfo B voor storneringen.

39 Aanmaken van betaalopdrachten in LRP (2)
Er komt een aparte functionaliteit voor het genereren van acceptgiro’s, incasso’s en SKG iDeal in het fonds op jaarbasis Er wordt één incassobestand gegenereerd bestaande uit incassodatum -2 en incassodatum -6 De incassodatum uit fonds/abonnement wordt overgenomen in het incassobestand Incasso’s worden gelijk ingelezen als ontvangen Aanpassingen in huidig tablad Incasso/acceptgiro/ideal Aanlevertijden veranderen 5/6 dagen voor incasso aanleveren. Rabobank 6 dagen andere banken 5 dagen Het verschilt per bank of een incasso opdracht een jaar van te voren mag worden aangeboden of maar 1 maand

40 Verwerken ontvangstinformatie (1)
Ontvangstverwerking kan op basis van verschillende bestandtypen: - Ontvangst op AC op Campt. 054 of MT940 - Ontvangst Dagafschrift op nieuwe Mt940, GMU2 of CAMT.053 - Storno’s en Fail op AI via Pain.002 Verwinfo komt geheel te vervallen - Camt bestanden zijn XML-bestanden vanuit de bank - Camt.053 is voor individuele bijboekingen, dit wordt de standaard en SKG gaat alleen dit formaat aanbieden Camt.054 is gecomprimeerd. De inhoud van de Camt. Bestanden is nog niet vast. Er komt een basis met eventuele uitbreiding per bank Banken mogen zelf kiezen welk formaat zij aanbieden De meeste gemeenten werken momenteel met GMU1, deze blijft en heeft de basiselementen van SEPA in zich. Er zijn echter ook gemeenten die GMU in eigen beheer uitvoeren en nog werken met GMU0, deze zal moeten worden aangepast. GMU2 is de nieuwste versie en wordt uitgerold bij nieuwe contracten. Alle uitval komt op het dagafschrift.

41 Verwerken ontvangstinformatie (2)
De huidige 5 typen ontvangsten worden teruggebracht naar 3 typen (Batchbetalingen, digitale dagafschriften en handmatig) Er is een duale periode tot 1 februari 2014 Dubbel inlezen van bestanden is niet mogelijk Incassoreferentie wordt als eerste matchingscriteria opgenomen Iedere bank mag de informatie naar eigen behoefte/inzicht uitbreiden. Op termijn zullen we de basis opnieuw moeten beoordelen Duale periode is het inlezen van niet geconverteerde bankrekeningnummers kunnen nog worden ingelezen tot

42 Storneren Standaard storno termijn van 56 dagen blijft bestaan
Zonder mandaat mag gemeentelid binnen 13 maanden storneren Wijziging aan mandaat blijft een recurrent incasso type voor de volgende opdracht Let op: Bij wijziging van rekeningnummer of bedrag hoeft er geen nieuwe machtiging te worden getekend. Wijziging moet wel worden geregistreerd door de gemeente zelf op het toezeggingsformulier. De PKN dient een verzoek van de gemeente, die via zijn eigen bank is ontvangen, voor een stornering als gevolg van een ongeautoriseerd uitgevoerde incasso (MOI), binnen 7 werkdagen of korter, indien de incassovoorwaarden van zijn bank een kortere termijn voorschrijven, af te handelen conform de eisen van proces PT van het SDD Rulebook

43 IBAN acceptgiro 1. Er staat geen blauw vlak met het gele Euro teken op de controlestrook. Acceptgiro. Op die plek staat nu het vak voor de handtekening. 7. De formuliercode van een IBAN-acceptgiro is altijd 17>. 4. Boven het vak voor de handtekening staat bij betalen uw IBAN invullen’. 5. Het vak voor de handtekening staat lager. Het staat nu op dezelfde hoogte als de naam, het adres en de woonplaats van de betaler. 8. BIC en IBAN van de Acceptgiroverspreider staan in de coderegel. 2. Bovenaan staat Acceptgiro in plaats van Euro-acceptgiro. 3. Er staan 18 vakjes in plaats van 10 vakjes om een IBAN in het vullen. Boven die 18 vakjes staat de tekst ‘van bankrekening (IBAN)’. 9. Het bedrijf dat de IBAN-acceptgiro gestuurd heeft, heeft zijn IBAN ingevuld bij de tekst: ‘op rekening’, zowel op de controlestrook als op de IBAN-acceptgiro zelf. 6. Er staat geen blauw vlak met het gele Euro teken aan de rechterkant van de )

44 Machtigingen • Het woord ‘SEPA’ in de titel van de machtiging, ‘Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan bijvoorbeeld ‘Doorlopende SEPA machtiging’ of ‘Eenmalige SEPA machtiging’. o {naam van incassant} om eenmalig een incasso- • Naam, adres, woonplaats en land van de incassant. opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens {omschrijving dienstverlening/bestelling} en • De incassant-ID (deze ontvangt de cliënt bij het afsluiten van de SEPA incasso-overeenkomst). o uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van {naam van incassant}. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.’ • Het kenmerk van de machtiging: dit kenmerk mag de cliënt zelf toekennen en moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • het moet uniek zijn in combinatie met de incassant-ID; • het mag niet langer zijn dan 35 posities (alfanumeriek). • Vermelding van de terugboekingstermijn en de De cliënt mag dit kenmerk eventueel toekennen nadat de machtiging al getekend is door de debiteur. verwijzing om voor een terugboeking contact op te nemen met zijn eigen bank. Zie de hierboven genoemde ‘toestemmingsteksten’. De cliënt moet de debiteur dan wel op de hoogte stellen van het kenmerk van de machtiging vóórdat hij daadwerkelijk gaat incasseren. • Naam, adres, woonplaats en, eventueel, land van de debiteur. • De IBAN van de debiteur. • De volgende ‘toestemmingstekst’ in geval van SEPA Incasso Algemeen Doorlopend: ‘Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan • Plaats en datum van ondertekening. • Handtekening van de debiteur. Een machtiging moet duidelijk gescheiden zijn van enig andere tekst en mag bijvoorbeeld niet uitsluitend deel uitmaken van de voorwaarden van een contract. o {naam van incassant} om doorlopend incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens {omschrijving dienstverlening/bestelling} en Een machtiging bevat fraudegevoelige gegevens. Daarom is het advies aan de cliënt om met het machtigingsformulier een retourenvelop mee te sturen en de debiteur te verzoeken om het machtigingsformulier in een gesloten envelop te retourneren. In ieder geval moet duidelijk zijn voor de debiteur naar welk adres hij de machtiging moet terugsturen. o uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van {naam van incassant}. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.’ De volgende ‘toestemmingstekst’ in geval van SEPA Incasso Algemeen Eenmalig: Als een machtiging wordt ingetrokken moet de digitaal geadministreerde Europese incassomachtiging gegevens nog minimaal 14 maanden nadat de machtiging is ingetrokken, worden bewaard.

45 Belangrijke LRP data voor gemeenten
Februari-maart, Corrigeren uitval bankrekeningnummers Mei-juni, C- en AS contracten aanpassen Goedkeuring testbestand verkrijgen (indien eigenbeheer) 1 juli, alleen nog maar IBAN-acceptgiro’s te printen Oktober-december, vooraankondiging doorlopende incasso’s

46 Aan de slag! Deel informatie met alle mogelijke belanghebbenden in uw gemeente! Het college van kerkrentmeesters De diaconie De ZWO-commissie De redactie van het kerkblad De webmaster Overig …

47 Reserveer tijd en budget
Veranderingen in financiële systemen kosten geld en tijd Informeer uw gemeenteleden tijdig over de veranderingen waar zij mee te maken krijgen Kerkbalans 2014 wordt helemaal SEPA!

48 Informeer, informeer, informeer!
Enkele mogelijkheden: Artikel in het kerkblad Presentatie op een gemeente-avond Persoonlijke voorlichting Sticker met nieuwe rekeningnummers plaatselijke gemeente voor op overschrijvingsformulieren SEPA-folder Er komt voor de zomer een SEPA-filmpje met uitleg die u op uw website kunt plaatsen Wat u verder maar kunt bedenken…

49 Doe alvast wat u kunt Nieuwe rekeningnummer snel op alle uitingen
Duidelijke informatie op uw website Neem contact op met uw bank: zij helpen! Inventariseer uw voorraad: wat ligt er nog?

50 Belangrijke aandachtspunten (1)
Er komt een nieuwe acceptgirokaart Vanaf kunt u vanuit LRP alleen nog maar IBAN-acceptgiro’s printen Het voordeel daarvan is: LRP is per SEPA-proof Informeer vóór 1 juli bij uw bank (of SKG) of uw acceptgirocontract vernieuwd moet worden (C of A/S) Vernieuw bij uw bank uw incasso-contract voor Informeer vóór 1 juli bij uw bank (of SKG) of uw acceptgirocontract vernieuwd (C of A/S) moet worden. Vernieuw bij uw bank uw incasso-contract voor 1 januari 2014. Let op: eventueel aanpassen op basis van achterhaalde informatie!

51 Belangrijke aandachtspunten (2)
De procedure voor het incasseren van toezeggingen zal belangrijke wijzigingen ondergaan U bent verplicht uw incassogevers minimaal één keer per jaar van tevoren te informeren over: datum van incasso welk bedrag u gaat incasseren

52 De Protestantse Kerk helpt!
Website Folder SEPA Hand-out, Vragen:

53 Meedenken met ontwikkeling?
Vacatures GPL! Bereikbaarheid: Info: Website: Bent u enthousiast geworden en wilt u meedenken met de ontwikkeling? Dan roepen we u graag op om u aan te melden bij het GPL. Tijdens de ontwikkelfase van versie 3.0 vervult ook het GPL namens u een actieve rol in de wekelijkse iteratie overleggen.

54 Pauze


Download ppt "SEPA bijeenkomsten maart-april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google