De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 STAPPENPLAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 STAPPENPLAN."— Transcript van de presentatie:

1 3 STAPPENPLAN

2 Programma In vier stappen door de matrix: Reflecteren (Missie-Visie)
Creëren (Strategie-Focus) Organiseren (Structuur-Mens) Committeren

3 POWERSESSIE In 4 stappen door de matrix

4 Ontwikkeling team?(1) Stap 3 Stap 2 Stap 1 Communiceer Visie Strategie
Organiseer Focus Missie 4

5 Structuur, Taakverdeling,
Hoe stuur je een team?(2) Elke maand Elk jaar Elke 3 jaar Oog voor elkaar Elkaar betrekken Communiceren Visie Toekomstbeeld Concept Vernieuwing Strategie Profiel Pragmatisme Flexibiliteit Klantvraag Structuur, Taakverdeling, Afspraken, regels, Procedures, rolvast Besluiten, Focus houden Acties Durf, Lef Missie, identiteit Reputatie Ongeschreven regels Opgebouwd CV 5

6 Hoe stuur je een organisatie?(2)
Elke maand Elk jaar Elke 3 jaar Wie betrekken wij er bij Wij , onze omgeving en de toekomst Wij en onze doelstellingen Hoe gaan wij dat organiseren Wat doen wij wel en wat doen wij niet Wij als MT 6

7 Teamsucces! 1. Reflecteren 2. Creëren 3. Organiseren 4. Committeren!
Strategie, ontwikkeling, innovatie, identiteit, verbinding mens en organisatie, symboliek en rituelen Ambitie, resultaat-gerichtheid, externe positionering, besluitkracht, macht, straffen & belonen, overlevingsdrift , focus 3. Organiseren 4. Committeren! Onderlinge binding, communicatie, teamgevoel, draagvlak, WIN/WIN, netwerk, structuur, plicht, integriteit, kwaliteit, stabiliteit van processen, delegeren, verantwoording Afspreken en aanspreken, focus, handhaven, afmaken, daadwerkelijk realiseren, volhardend, feedback ontvangen, verantwoordelijkheid afleggen, loyaliteit, integriteit.

8 Valkuil: Wekelijks bezig met visie en strategie
Valkuil: Nooit aandacht voor missie, visie en focus Valkuil: Wekelijks bezig met visie, strategie en mensen Valkuil: Alleen maar gericht op NU realiseren

9 De oplossing: Stroomlijnen
Gefragmenteerd Stroomlijnen Reflecteren Incident gedreven. De grillen van de omgeving bepalen koers. Je zit in dit team omdat het moet of omdat er wat te halen valt. Ieder voor zich, God voor ons allen. Gestelde doelen en uitgevoerde acties hebben een gemeenschappelijke en bewust gekozen richting. Teamleden zijn trots op hun team en waar het voor staat. Creëren Doelen stellen is een verslavend ritueel waarmee de willekeur en druk van de ratrace worden bezworen. Wie dan komt, wie dan zorgt. Prioriteiten zijn duidelijk. Het team houdt focus op de doelen die het meeste impact hebben voor de teamdoelstellingen, ook als deze pas resultaat geven op de langere termijn. Organiseren Ad-hoc worden zaken geregeld. Weerstand van mensen leidt tot opvoeren van de druk. Brandjes blussen is aan de orde van de dag. Draagvlak wordt weloverwogen opgebouwd en onderhouden. WIN/WIN denken staat centraal. Delegeren gebeurt transparant en duidelijk volgens een weloverwogen plan. Doelen worden resultaten! Committeren! Na de vergadering en weer terug aan het eigen bureau, nemen de eigen belangen en doelen weer over. Teamleden weten op de kritische momenten koers te houden, ook als een offer wordt gevraagd.

10 Opdracht(en) In vier stappen door de matrix;
Met zijn allen: ieders inbreng gevraagd; Slechts beperkte tijd, dus keuzes maken; Er is geen eis van volledigheid; Concentreer je op hoofdpunten; Presentatie is format; Niet altijd even makkelijk en voelt niet altijd prettig! Let op eigen behoefte en belang van team en organisatie!

11 Resultaat INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING IV 1 INLEIDING V
2 TERUGBLIK 2010/2011 5 2.1 Ontwikkeling 5 2.2 Wat ging er goed 5 2.3 Wat kan en moet beter 5 3 IDENTITEIT EN VISIE 6 3.1 Elevator pitch 6 3.2 Kernwaarden 6 3.3 Ontwikkelingen komende jaren 6 3.4 ### en haar omgeving 6 3.5 Organisatie en dienstverlening 4 RESULTATEN 4.1 Overall doelstellingen 2011/12 7 4.2 Focus: wat wel en wat niet 7 4.3 Risico’s 7 5 INTERNE ORGANISATIE 8 5.1 Afspraken, Structuur, rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 8 5.1.1 MT 8 5.1.2 Medewerkers 8 5.1.3 Stakeholders (intern/extern) 8 5.2 Samenwerking, communicatie en overleg 8 6 ACTIEPLAN EN PLANNING 9 6.1 Acties 9 6.2 Beheer, planning en control 9

12 1. Successen van afgelopen jaar 2011

13 2. Bepalende factoren voor succes

14 3. Wat is niet goed gegaan tot nu toe 2011

15 4. Bepalende niet succesfactoren

16 Stap 1: Waarom zijn we hier samen
Visie Orientatie op de Toekomst Concept Innovatie Missie Identiteit Reputatie Ongeschreven regels Curriculum Niet ok? Identiteitscrisis

17 Stap 1 Wat bindt ons (Kernwaarden) Elevator Pitch Omgeving Visie
1. Reflecteren Strategie, ontwikkeling, innovatie, identiteit, verbinding mens en organisatie, symboliek en rituelen

18 Stap 1a: Wat bindt ons als (MT) ##?

19 Stap 1b: Kernwaarden Kernwaarde Invulling Waar is dit zichtbaar

20 Missie & Visie | De elevatorpitch
Kom samen tot een Elevator pitch! Elevator pitch, je hebt maar beperkte tijd om iemand die je tegenkomt uit te leggen, te vertellen wie jullie als ### zijn. Vertel waar je voor gaat, waar je voor staat, wie jullie zijn. Uitdaging: max 35 woorden, 15 min.

21 Missie & Visie | De elevatorpitch verdiepingsvragen
Kom samen tot een Elevator pitch! Elevator pitch, je hebt maar beperkte tijd om iemand die je tegenkomt uit te leggen, te vertellen wie jullie als ### zijn. Uitdaging: max 35 woorden, 20 min. Bestemming Waarom zijn jullie hier als team op aarde? Wat willen jullie in jezelf wakker maken? Wat is je passie? Wat bezielt jullie? Doel Waar willen jullie het allerbeste in zijn als team? Hoe wil je bekend staan, wat is je identiteit? Roeping Wat ga jullie doen als team? Hoe gaan jullie de verwachtingen van jullie in- en externe klanten overtreffen met je drijfveren,talenten en competenties?

22 Elevator Pitch

23 Wij, onze taak en onze omgeving
Externe stakeholders: Klanten Leveranciers financiers MT Interne Stakeholders: Aandeelhouders OR Groepsprofiel invoegen Medewerkers

24 Wij en ons team Kracht Op letten Anderen over ons

25 Wij en de medewerkers Wat verwachten wij van de medewerkers Op letten
Wat verwachten de medewerkers van ons

26 Wij en? Wat verwachten wij van ? Op letten Wat verwacht ? van ons

27 Visie Kom samen tot een antwoord op de volgende vragen: Trends
Welke veranderingen gaan de komende 3 jaren in jullie wereld plaatsvinden? (‘11 t/m ‘14) Resultaat Hoe ziet jullie wereld er dus over 3 jaar uit, wat staat er dan? Rol Welke rol willen jullie spelen in die ontwikkeling? Unieke bijdrage Welke positieve, constructieve, unieke en onvervangbare bijdragen gaan jullie leveren? (Concrete resultaten en in lijn met Elevator Pitch!)

28 Trends Trends Welke veranderingen gaan de komende 3 jaar in jullie wereld plaatsvinden? (‘11 en ‘12 en ‘13) Resultaat Hoe ziet jullie wereld er dus over 3 jaar uit? Wat staat er dan? Rol Welke rol willen jullie spelen in die veranderingen? Unieke bijdrage Welke positieve, constructieve, unieke en onvervangbare bijdragen gaan jullie leveren? (Concrete resultaten en in lijn met Elevator Pitch!)

29 Resultaat Trends Welke veranderingen gaan de komende 3 jaar in jullie wereld plaatsvinden? (‘11 en ‘12 en ‘13) Resultaat Hoe ziet jullie wereld er dus over 3 jaar uit? Wat staat er dan? Rol Welke rol willen jullie spelen in die veranderingen? Unieke bijdrage Welke positieve, constructieve, unieke en onvervangbare bijdragen gaan jullie leveren? (Concrete resultaten en in lijn met Elevator Pitch!)

30 Rol .. Trends Welke veranderingen gaan de komende 3 jaar in jullie wereld plaatsvinden? (‘11 en ‘12 en ‘13) Resultaat Hoe ziet jullie wereld er dus over 3 jaar uit? Wat staat er dan? Rol Welke rol willen jullie spelen in die veranderingen? Unieke bijdrage Welke positieve, constructieve, unieke en onvervangbare bijdragen gaan jullie leveren? (Concrete resultaten en in lijn met Elevator Pitch!)

31 Unieke bijdrage .. Trends
Welke veranderingen gaan de komende 3 jaar in jullie wereld plaatsvinden? (‘11 en ‘12 en ‘13) Resultaat Hoe ziet jullie wereld er dus over 3 jaar uit? Wat staat er dan? Rol Welke rol willen jullie spelen in die veranderingen? Unieke bijdrage Welke positieve, constructieve, unieke en onvervangbare bijdragen gaan jullie leveren? (Concrete resultaten en in lijn met Elevator Pitch!)

32 Stap 2: Wat gaan we doen? Besluiten Focus Actie Lef Strategie Doelen
Pragmatisch Flexibiliteit Klantgericht Besluiten Focus Actie Lef Niet ok? Ontstaan van realisatie crisis

33 Stap 2 Wat zijn de successen van 2011? Wat kan beter? 2. Creëren
Ambitie, resultaat-gerichtheid, externe positionering, besluitkracht, macht, straffen & belonen, overlevingsdrift , focus

34 Stap 2 Feest eind 2011 Mijlpalen – doelstellingen - resultaten
Complimenten Focus 2. Creëren Ambitie, resultaat-gerichtheid, externe positionering, besluitkracht, macht, straffen & belonen, overlevingsdrift , focus

35 Het Feest! Stel dat alles lukt met het team: jullie hebben in eind 2011/12 alles bereikt wat jullie wilden bereiken met het team. Reden voor een feestje! Op weg naar het feestje kijken jullie terug op de periode tot nu. Welke resultaten heb je gehaald, welke positieve mijlpalen staan je dan het meeste bij? Wie hoop je dat op het feestje een speech houdt en complimenten uitdeelt? Welke complimenten?

36 Mijlpalen / resultaten
..

37 Van wie complimenten (maximaal 3)
..

38 Welke complimenten ..

39 Strategische positionering (eventueel, additioneel)
Welke dienstverlening wil ## aan klanten bieden Welke klantbehoefte wordt daarmee ingevuld (inzicht/haakje) Welke belofte maakt ### aan klanten (propositie) Welke bewijs wordt daarvoor geleverd Is het uniek, duurzaam? Wie is je doelgroep Welke dienstverlening wil ### aan klanten bieden

40 Welke dienstverlening

41 Klantbehoefte

42 Belofte - propositie

43 Bewijs

44 Welke dienstverlening

45 Focusgebieden Wat is er nodig om “het feestje” te laten slagen, wat moet er beter? Kies maximaal 4 focusgebieden en benoem de te behalen resultaten Gevaren/risico’s (dreiging, impact en wat eraan doen)

46 Focus! Wat gaan we WEL doen? Wat gaan we NIET doen?

47 Focusgebied en resultaat
Focusgebied/resultaatgebied Resultaten/doelstellingen 1 2 3 4

48 Wat gaan we niet doen Niet doen

49 Gevaren en risico’s Wat zijn de risico’s Kans en impact Maatregelen

50 Stap 3: Hoe gaan we dit organiseren
Rekening houden met elkaar, zorgen voor elkaar Elkaar betrekken Communiceren Structuur, Regels, taken Afspraken Verantwoordelijkheid Procedures Niet ok? Interne organisatie crisis

51 Stap 3 Structuur Wat moet er worden geregeld
Welke afspraken moeten worden gemaakt Rolverdeling Vervolg Draagvlak Wie moeten we hier bij betrekken Hoe houden we contact met …. 3. Organiseren Onderlinge binding, communicatie, teamgevoel, draagvlak, WIN/WIN, netwerk, structuur, plicht, integriteit, kwaliteit, stabiliteit van processen, delegeren, verantwoording

52 Wat moeten we regelen en afspreken
..

53 Rolverdeling (wat verwachten we van elkaar)
..

54 Wie moeten we er bij betrekken en hoe
..

55 Hoe zorgen we voor adequate communicatie
Medewerkers Klanten

56 Beeld medewerkers van elkaar: Wat vindt ###afd van ###afd
Positief Verbeterpunt

57 SMART afspraken Specifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn: wat ga je concreet bereiken en doen Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management Realistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn

58 Organiseer - Communiceer
Smart Resultaatgebied 1: Wat regelen/afspreken Wie Verant-woordelijk Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie betrekken, hoe draagvlak krijgen, wat communiceren. Wat zijn gevaren/risico’s

59 Organiseer - Communiceer
Smart Resultaatgebied 2: Wat regelen/afspreken Wie Verant-woordelijk Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie betrekken, hoe draagvlak krijgen, wat communiceren. Wat zijn gevaren/risico’s

60 Organiseer - Communiceer
Smart Resultaatgebied 3: Wat regelen/afspreken Wie Verant-woordelijk Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie betrekken, hoe draagvlak krijgen, wat communiceren. Wat zijn gevaren/risico’s

61 Organiseer - Communiceer
Smart Resultaatgebied 4: Wat regelen/afspreken Wie Verant-woordelijk Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie betrekken, hoe draagvlak krijgen, wat communiceren. Wat zijn gevaren/risico’s

62 Stap 4 Welk commitment maken we naar elkaar?
Welke garantie hebben we samen dat iedereen volledig “meedoet” Wat zijn de risico’s/redenen dat zou het plan niet kunnen slagen 4. Committeren! Afspreken en aanspreken, focus, handhaven, afmaken, daadwerkelijk realiseren, volhardend, feedback ontvangen, verantwoordelijkheid afleggen, loyaliteit, integriteit.

63 Committeren Waar is jouw blinde vlek? Drijfveer
Betekenis van committeren Paars Wij bouwen voort op wat er al is bereikt Rood Wij staan schouder aan schouder Blauw Wij houden ons aan de afspraken Oranje Wij gaan samen voor gestelde doelen Groen Wij hebben een groepsgevoel Geel Wij zien voldoende intellectuele uitdaging om ons te blijven concentreren Waar is jouw blinde vlek?

64 Aan de slag! Welke concrete actie ga je deze week als eerste doen om het plan te laten slagen? Welke eenvoudige, haalbare acties gaan jullie de komende drie weken consequent ondernemen om het plan te laten slagen?

65 DANK VOOR UW AANDACHT SUCCES MET DE RESULTATEN TOT ZIENS!


Download ppt "3 STAPPENPLAN."

Verwante presentaties


Ads door Google