De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 STAPPENPLAN. Programma 1.In vier stappen door de matrix:  Reflecteren (Missie-Visie)  Creëren (Strategie-Focus)  Organiseren (Structuur-Mens)  Committeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 STAPPENPLAN. Programma 1.In vier stappen door de matrix:  Reflecteren (Missie-Visie)  Creëren (Strategie-Focus)  Organiseren (Structuur-Mens)  Committeren."— Transcript van de presentatie:

1 3 STAPPENPLAN

2 Programma 1.In vier stappen door de matrix:  Reflecteren (Missie-Visie)  Creëren (Strategie-Focus)  Organiseren (Structuur-Mens)  Committeren

3 POWERSESSIE In 4 stappen door de matrix

4 Visie Missie Strategie Focus Communiceer Organiseer Stap 1Stap 2Stap 3 Ontwikkeling team?(1)

5 Visie Toekomstbeeld Concept Vernieuwing Missie, identiteit Reputatie Ongeschreven regels Opgebouwd CV Strategie Profiel Pragmatisme Flexibiliteit Klantvraag Besluiten, Focus houden Acties Durf, Lef Oog voor elkaar Elkaar betrekken Communiceren Structuur, Taakverdeling, Afspraken, regels, Procedures, rolvast Elke 3 jaarElk jaarElke maand Hoe stuur je een team?(2)

6 Wij, onze omgeving en de toekomst Wij als MT Wij en onze doelstellingen Wat doen wij wel en wat doen wij niet Wie betrekken wij er bij Hoe gaan wij dat organiseren Elke 3 jaarElk jaarElke maand Hoe stuur je een organisatie?(2)

7 Teamsucces! 1. Reflecteren2. Creëren Strategie, ontwikkeling, innovatie, identiteit, verbinding mens en organisatie, symboliek en rituelen Ambitie, resultaat- gerichtheid, externe positionering, besluitkracht, macht, straffen & belonen, overlevingsdrift, focus 3. Organiseren4. Committeren! Onderlinge binding, communicatie, teamgevoel, draagvlak, WIN/WIN, netwerk, structuur, plicht, integriteit, kwaliteit, stabiliteit van processen, delegeren, verantwoording Afspreken en aanspreken, focus, handhaven, afmaken, daadwerkelijk realiseren, volhardend, feedback ontvangen, verantwoordelijkheid afleggen, loyaliteit, integriteit.

8 Valkuil: Wekelijks bezig met visie en strategie Valkuil: Nooit aandacht voor missie, visie en focus Valkuil: Wekelijks bezig met visie, strategie en mensenValkuil: Alleen maar gericht op NU realiseren

9 De oplossing: Stroomlijnen GefragmenteerdStroomlijnen Reflecteren Incident gedreven. De grillen van de omgeving bepalen koers. Je zit in dit team omdat het moet of omdat er wat te halen valt. Ieder voor zich, God voor ons allen. Gestelde doelen en uitgevoerde acties hebben een gemeenschappelijke en bewust gekozen richting. Teamleden zijn trots op hun team en waar het voor staat. Creëren Doelen stellen is een verslavend ritueel waarmee de willekeur en druk van de ratrace worden bezworen. Wie dan komt, wie dan zorgt. Prioriteiten zijn duidelijk. Het team houdt focus op de doelen die het meeste impact hebben voor de teamdoelstellingen, ook als deze pas resultaat geven op de langere termijn. Organiseren Ad-hoc worden zaken geregeld. Weerstand van mensen leidt tot opvoeren van de druk. Brandjes blussen is aan de orde van de dag. Draagvlak wordt weloverwogen opgebouwd en onderhouden. WIN/WIN denken staat centraal. Delegeren gebeurt transparant en duidelijk volgens een weloverwogen plan. Doelen worden resultaten! Committeren! Na de vergadering en weer terug aan het eigen bureau, nemen de eigen belangen en doelen weer over. Teamleden weten op de kritische momenten koers te houden, ook als een offer wordt gevraagd.

10 Opdracht(en) In vier stappen door de matrix; Met zijn allen: ieders inbreng gevraagd; Slechts beperkte tijd, dus keuzes maken; Er is geen eis van volledigheid; Concentreer je op hoofdpunten; Presentatie is format; Niet altijd even makkelijk en voelt niet altijd prettig! Let op eigen behoefte en belang van team en organisatie!

11 Resultaat INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING IV 1INLEIDING V 2TERUGBLIK 2010/2011 5 2.1Ontwikkeling 5 2.2Wat ging er goed 5 2.3Wat kan en moet beter 5 3IDENTITEIT EN VISIE 6 3.1Elevator pitch 6 3.2Kernwaarden 6 3.3Ontwikkelingen komende jaren 6 3.4 ### en haar omgeving 6 3.5Organisatie en dienstverlening 2012-2014 6 4RESULTATEN 2011 7 4.1Overall doelstellingen 2011/127 4.2Focus: wat wel en wat niet7 4.3Risico’s 7 5INTERNE ORGANISATIE 8 5.1Afspraken, Structuur, rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 8 5.1.1 MT8 5.1.2Medewerkers 8 5.1.3 Stakeholders (intern/extern)8 5.2Samenwerking, communicatie en overleg 8 6ACTIEPLAN EN PLANNING 9 6.1Acties 9 6.2Beheer, planning en control 9

12 1. Successen van afgelopen jaar 2011

13 2. Bepalende factoren voor succes

14 3. Wat is niet goed gegaan tot nu toe 2011

15 4. Bepalende niet succesfactoren

16 Niet ok? Identiteitscrisis Visie Orientatie op de Toekomst Concept Innovatie Missie Identiteit Reputatie Ongeschreven regels Curriculum Stap 1: Waarom zijn we hier samen

17 Stap 1 Wat bindt ons (Kernwaarden) Elevator Pitch Omgeving Visie 1. Reflecteren Strategie, ontwikkeling, innovatie, identiteit, verbinding mens en organisatie, symboliek en rituelen

18 Stap 1a: Wat bindt ons als (MT) ##? Wat bindt ons?

19 Stap 1b: Kernwaarden KernwaardeInvullingWaar is dit zichtbaar

20 Missie & Visie | De elevatorpitch Kom samen tot een Elevator pitch! – Elevator pitch, je hebt maar beperkte tijd om iemand die je tegenkomt uit te leggen, te vertellen wie jullie als ### zijn. – Vertel waar je voor gaat, waar je voor staat, wie jullie zijn. Uitdaging: max 35 woorden, 15 min.

21 Missie & Visie | De elevatorpitch verdiepingsvragen Kom samen tot een Elevator pitch! – Elevator pitch, je hebt maar beperkte tijd om iemand die je tegenkomt uit te leggen, te vertellen wie jullie als ### zijn. Uitdaging: max 35 woorden, 20 min.

22 Elevator Pitch

23 Medewerkers Externe stakeholders: Klanten Leveranciers financiers Interne Stakeholders: Aandeelhouders OR MT Groepsprofiel invoegen Wij, onze taak en onze omgeving

24 Wij en ons team KrachtOp lettenAnderen over ons

25 Wij en de medewerkers Wat verwachten wij van de medewerkers Op lettenWat verwachten de medewerkers van ons

26 Wij en? Wat verwachten wij van ?Op lettenWat verwacht ? van ons

27 Visie Kom samen tot een antwoord op de volgende vragen:

28 Trends

29 Resultaat

30 Rol..

31 Unieke bijdrage..

32 Niet ok? Ontstaan van realisatie crisis Strategie Doelen Pragmatisch Flexibiliteit Klantgericht Besluiten Focus Actie Lef Stap 2: Wat gaan we doen?

33 Stap 2 Wat zijn de successen van 2011? Wat kan beter? 2. Creëren Ambitie, resultaat-gerichtheid, externe positionering, besluitkracht, macht, straffen & belonen, overlevingsdrift, focus

34 Stap 2 Feest eind 2011 – Mijlpalen – doelstellingen - resultaten – Complimenten Focus 2. Creëren Ambitie, resultaat-gerichtheid, externe positionering, besluitkracht, macht, straffen & belonen, overlevingsdrift, focus

35 Het Feest! Stel dat alles lukt met het team: jullie hebben in eind 2011/12 alles bereikt wat jullie wilden bereiken met het team. Reden voor een feestje! Op weg naar het feestje kijken jullie terug op de periode tot nu. Welke resultaten heb je gehaald, welke positieve mijlpalen staan je dan het meeste bij? Wie hoop je dat op het feestje een speech houdt en complimenten uitdeelt? Welke complimenten?

36 Mijlpalen / resultaten..

37 Van wie complimenten (maximaal 3)..

38 Welke complimenten..

39 Strategische positionering (eventueel, additioneel) Welke dienstverlening wil ## aan klanten bieden Welke klantbehoefte wordt daarmee ingevuld (inzicht/haakje) Welke belofte maakt ### aan klanten (propositie) Welke bewijs wordt daarvoor geleverd Is het uniek, duurzaam? Wie is je doelgroep Welke dienstverlening wil ### aan klanten bieden

40 Welke dienstverlening

41 Klantbehoefte

42 Belofte - propositie

43 Bewijs

44 Welke dienstverlening

45 Focusgebieden Wat is er nodig om “het feestje” te laten slagen, wat moet er beter? Kies maximaal 4 focusgebieden en benoem de te behalen resultaten Gevaren/risico’s (dreiging, impact en wat eraan doen)

46 Focus! Wat gaan we WEL doen? Wat gaan we NIET doen?

47 Focusgebied en resultaat Focusgebied/resultaatgebiedResultaten/doelstellingen 1 2 3 4

48 Wat gaan we niet doen Niet doen

49 Gevaren en risico’s Wat zijn de risico’sKans en impactMaatregelen

50 Niet ok? Interne organisatie crisis Rekening houden met elkaar, zorgen voor elkaar Elkaar betrekken Communiceren Structuur, Regels, taken Afspraken Verantwoordelijkheid Procedures Stap 3: Hoe gaan we dit organiseren

51 Stap 3 Structuur – Wat moet er worden geregeld – Welke afspraken moeten worden gemaakt – Rolverdeling – Vervolg Draagvlak – Wie moeten we hier bij betrekken – Hoe houden we contact met …. 3. Organiseren Onderlinge binding, communicatie, teamgevoel, draagvlak, WIN/WIN, netwerk, structuur, plicht, integriteit, kwaliteit, stabiliteit van processen, delegeren, verantwoording

52 Wat moeten we regelen en afspreken..

53 Rolverdeling (wat verwachten we van elkaar)..

54 Wie moeten we er bij betrekken en hoe..

55 Hoe zorgen we voor adequate communicatie MedewerkersKlanten

56 Beeld medewerkers van elkaar: Wat vindt ###afd van ###afd PositiefVerbeterpunt

57 SMART afspraken Specifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn: wat ga je concreet bereiken en doen Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management Realistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn

58 Organiseer - Communiceer Smart Resultaatgebied 1: Wat regelen/afspreken Wie Verant- woordelijk Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie betrekken, hoe draagvlak krijgen, wat communiceren. Wat zijn gevaren/risico’s

59 Organiseer - Communiceer Smart Resultaatgebied 2: Wat regelen/afspreken Wie Verant- woordelijk Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie betrekken, hoe draagvlak krijgen, wat communiceren. Wat zijn gevaren/risico’s

60 Organiseer - Communiceer Smart Resultaatgebied 3: Wat regelen/afspreken Wie Verant- woordelijk Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie betrekken, hoe draagvlak krijgen, wat communiceren. Wat zijn gevaren/risico’s

61 Organiseer - Communiceer Smart Resultaatgebied 4: Wat regelen/afspreken Wie Verant- woordelijk Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd Wie betrekken, hoe draagvlak krijgen, wat communiceren. Wat zijn gevaren/risico’s

62 Stap 4 Welk commitment maken we naar elkaar? Welke garantie hebben we samen dat iedereen volledig “meedoet” Wat zijn de risico’s/redenen dat zou het plan niet kunnen slagen 4. Committeren! Afspreken en aanspreken, focus, handhaven, afmaken, daadwerkelijk realiseren, volhardend, feedback ontvangen, verantwoordelijkheid afleggen, loyaliteit, integriteit.

63 Committeren DrijfveerBetekenis van committeren PaarsWij bouwen voort op wat er al is bereikt RoodWij staan schouder aan schouder BlauwWij houden ons aan de afspraken OranjeWij gaan samen voor gestelde doelen GroenWij hebben een groepsgevoel GeelWij zien voldoende intellectuele uitdaging om ons te blijven concentreren Waar is jouw blinde vlek?

64 Aan de slag! Welke concrete actie ga je deze week als eerste doen om het plan te laten slagen? Welke eenvoudige, haalbare acties gaan jullie de komende drie weken consequent ondernemen om het plan te laten slagen?

65 DANK VOOR UW AANDACHT SUCCES MET DE RESULTATEN TOT ZIENS!


Download ppt "3 STAPPENPLAN. Programma 1.In vier stappen door de matrix:  Reflecteren (Missie-Visie)  Creëren (Strategie-Focus)  Organiseren (Structuur-Mens)  Committeren."

Verwante presentaties


Ads door Google