De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG) Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur (IGMN)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG) Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur (IGMN)"— Transcript van de presentatie:

1 Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG) Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur (IGMN)

2 Korte historie IVG Departement Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Beleid) Inspectie Gezondheidszorg en eet- en drinkwaren Inspectie Geneesmiddelen Inspectie Volksgezondheid 2001 Directie Volksgezondheid (Beleid) Nieuw Overheid 2010 Inspectie Gezondheid Milieu en Natuur

3 Kader v/d IVG De Structuur, Taken en Bevoegdheden van de IVG zijn vastgelegd in de “Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid”.De Structuur, Taken en Bevoegdheden van de IVG zijn vastgelegd in de “Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid”. Andere Wettelijke regelingen;Andere Wettelijke regelingen; Beginselen behoorlijk bestuur.Beginselen behoorlijk bestuur.

4 Taken van de IVG Het toezicht op de Volksgezondheid;Het toezicht op de Volksgezondheid; Het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid;Het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid; Het uitbrengen van, op verzoek of uit eigen beweging, van adviezen en het verstrekken van inlichtingen;Het uitbrengen van, op verzoek of uit eigen beweging, van adviezen en het verstrekken van inlichtingen; De behandeling van klachten;De behandeling van klachten; Het verrichten van andere bij wet opgedragen taken (vb beheren BIG-register).Het verrichten van andere bij wet opgedragen taken (vb beheren BIG-register).

5 Organogram IVG Inspecteur-generaal Inspecteur Geneesmiddelen Inspecteur Gezondheidszorg Inspecteur Gezondheidsbescherming Staf Bureau Inspecteur -Jurist Adjunct-inspecteur Geneesmiddelen Adjunct-inspecteur Gezondheidszorg Adjunct-inspecteur Gezondheidsbescherming Inspectiemedewerker en Technisch medewerker Inspectiemedewerker en Technisch medewerker Inspectiemedewerker en Technisch medewerker

6 Hiërarchische verhoudingen binnen IVG Inspecteur-generaal:Inspecteur-generaal: –heeft een coördinerende rol binnen de IVG; –neemt aanwijzingen (van algemene aard) van de Minister in acht; –kan aanwijzingen (van algemene aard) geven aan de Inspecteurs. Inspecteurs:Inspecteurs: –elke Inspecteur geeft leiding aan een afdeling; –eigen professioneel inhoudelijke verantwoordelijkheid; –neemt aanwijzingen (van algemene aard) van de Inspecteur- generaal in acht.

7 Hiërarchische verhoudingen Inspecteur-jurist:Inspecteur-jurist: –Geeft gevraagd of ongevraagd juridisch advies aan de Inspecteur- generaal en de Inspecteurs; –Bewaakt consistente toepassing en interpretatie van wet- en regelgeving; –Toetst uitgaande stukken op juridisch gebied; –Tuchtzaken en andere rechtzaken Chef de Bureau:Chef de Bureau: –Ondersteunt de Inspecteur-generaal –Beheert register in- en uitschrijven apothekers. –Geeft leiding aan het administratief ondersteunend personeel

8 IGMN

9 Positie IGMN binnen Ministerie GMN Minister GMN Secretaris Generaal Sector directeur Inspectie GMN Sector directeur Beleidsdirecteur Milieu en Natuurbeheer Agrarisch en Visserij beheer Veterinaire zaken Geneeskundige en Gezondheidszaken Beleidsorganisatie

10 Organogram IGMN Inspecteur-generaal Inspecteur Geneesmiddelen (1) Inspecteur Gezondheidszorg (1) Inspecteur Gezondheidsbescherming (1) BIG registratie Inspecteur-jurist (1) Adjunct-inspecteur Geneesmiddelen (1) Adjunct-inspecteur Gezondheidszorg (1) Adjunct-inspecteur Gezondheidsbescherming (1) Inspectiemedew (1) en Technisch medew (6) Inspectiemedew (2) en Technisch medew Inspectiemedew (1) en Technisch medew (1) Inspecteur Milieu en Natuur Adjunct-inspecteur Milieu en Natuur Inspectiemedew en Technisch medew

11 Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB)

12 Wettelijke kader v/d IGB Landsverordening BestrijdingsmiddelenLandsverordening Bestrijdingsmiddelen Landsverordening WarenLandsverordening Waren Landsverordening DrinkwaterLandsverordening Drinkwater Landsverordening Besmettelijke ziektenLandsverordening Besmettelijke ziekten

13 Inspectie Gezondheidsbescherming Hygiënische Diensten Export naar de EU Laboratoria en straling Registratie /controle bestrijdingsmiddelen Drinkwater Waren (eet- en drinkwaren) Ongedierte- en vectorbestrijding Situatie vóór 10-10-’10

14 Inspectie Gezondheidsbescherming DrinkwaterWarenBestrijdingsmiddelen Situatie na 10-10-’10 StralingshygiëneLaboratorium voedingsmiddelen Besmettelijke ziekten

15 Warenlandsverordening - Inspectie van vestigingen van eet- en drinkwaren (restaurants, supermarkten, etc.) - Controle van import van eet- en drinkwaren - Erkennen van bedrijven voor export van eet- en drinkwaren - Monitoren van (internationale) recalls van eet- en drinkwaren en non- foods. - Inspectie van “off-shore” schepen in internationale havens - Behandeling van meldingen en klachten Landsverordening Bestrijdingsmiddelen - Inspectie van verkooppunten van bestrijdingsmiddelen - Controle van import van bestrijdingsmiddelen - Registratie van bestrijdingsmiddelen - Behandeling van meldingen en klachten Landsverordening Drinkwater - Inspectie van drinkwaterproducenten - Auditcontrole - Behandeling van melding en klachten Landsverordening Besmettelijke ziekten -Inspectie van erven op aanwezigheid van broedplaatsen van denguemug - Behandeling van melding en klachten Laboratoria van levensmiddelen en drinkwater - Het toezicht op laboratoria van levensmiddelen en drinkwater. Stralingshygiëne (nog geen wetgeving) - Het toezicht op stralingshygiëne. Taken IGB (samenvatting)

16 Inspectie Geneesmiddelen (IGM)

17 Wettelijke kader v/d IGM Landsverordening GeneesmiddelenvoorzieningLandsverordening Geneesmiddelenvoorziening OpiumlandsverordeningOpiumlandsverordening Landsverordening BloedvoorzieningLandsverordening Bloedvoorziening Uitvoeringslandsverordening verdrag chemische wapensUitvoeringslandsverordening verdrag chemische wapens

18 Landsverordening Geneesmiddelenvoorziening - Importcontrole van geneesmiddelen - Toezicht op apotheken, groothandels, fabrieken, etc. - Beroepsuitoefening door apothekers en apothekers-assistenten Opiumlandsverordening - Import en export van opiaten, psychotropen en chemicaliën - Toezicht op apohteken en groothandels - Rapportage aan INCB Landsverordening Bloedvoorziening - Toezicht op bloedbank Landsverordening Chemische wapens - Import- en exportcontrole van chemicaliën, chemische wapens en precursoren - Rapportage aan OPCW Inspectielandsverordening -Behandelen van klachten en meldingen over apotheken, apothekers en groothandels Secretariaat Geneesmiddelen Registratie Commissie -Administratieve ondersteuning van Geneesmiddelen Registratie Commissie. - Bijhouden van het geneesmiddelenregister. Taken IGM (samenvatting)

19 Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

20 Wettelijke kader v/d IGZ Landsverordening ZorginstellingenLandsverordening Zorginstellingen Tijdelijke Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenarenTijdelijke Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren Landsverordening uitoefening geneeskunstLandsverordening uitoefening geneeskunst Landsverordening uitoefening tandheelkunstLandsverordening uitoefening tandheelkunst Landsverordening vroedvrouwenLandsverordening vroedvrouwen Landsverordening verpleging psychiatrische patiëntenLandsverordening verpleging psychiatrische patiënten Landsverordening houdende regeling van de tuchtrechtspraakLandsverordening houdende regeling van de tuchtrechtspraak Landsverordening Beroepen in de GezondheidszorgLandsverordening Beroepen in de Gezondheidszorg

21 Inspectielandsverordening -Behandelen van klachten en meldingen in de gezondheidszorg (instellingen, medische beroepsbeoefenaren) Landsverordening Zorginstellingen - Toezicht op zorginstellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, ambulance etc.) -NB. Geen aparte Kwaliteitswet, kwaliteit als criterium opgenomen in de Lvo Zorginstellingen Tijdelijke Landsverordening beperking vestiging beroepsbeoefenaren - Toezicht op vestiging medische beroepsbeoefenaren - Toezicht op mogelijke onbevoegde uitoefening van de geneeskunst Landsverordening uitoefening geneeskunst, tandheelkunst, vroedvrouwen - Toezicht op artsen, tandartsen, vroedvrouwen. Landsverordening Tuchtrechtspraak - Indienen van een klacht bij het medisch tuchtcollege - Toezicht op naleving rechtelijke uitspraken Landsverordening Beroepen in de gezondheidszorg (BIG) - Toezicht op medische beroepsbeoefenaren (kwaliteit van de beroepsuitoefening) - Registratie van medische beroepsbeoefenaren Samenvatting Taken IGZ Samenvatting Taken IGZ

22 IGZ Uitvoering van toezichtshoudende taken Afleggen InspectiebezoekenAfleggen Inspectiebezoeken –Algehele inspectie –Thematisch en al dan niet i.s.m. IGZ-NL –O.b.v. meldingen / incidenten / calamiteiten KlachtmeldingsprocedureKlachtmeldingsprocedure JaarplanJaarplan


Download ppt "Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG) Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur (IGMN)"

Verwante presentaties


Ads door Google