De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG)"— Transcript van de presentatie:

1 Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG)
Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur (IGMN)

2 Korte historie IVG 2001 2010 Nieuw Overheid
Departement Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Beleid) Directie Volksgezondheid (Beleid) Inspectie Gezondheidszorg en eet- en drinkwaren Inspectie Gezondheid Milieu en Natuur Inspectie Volksgezondheid Inspectie Geneesmiddelen

3 Kader v/d IVG De Structuur, Taken en Bevoegdheden van de IVG zijn vastgelegd in de “Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid”. Andere Wettelijke regelingen; Beginselen behoorlijk bestuur.

4 Taken van de IVG Het toezicht op de Volksgezondheid;
Het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid; Het uitbrengen van, op verzoek of uit eigen beweging, van adviezen en het verstrekken van inlichtingen; De behandeling van klachten; Het verrichten van andere bij wet opgedragen taken (vb beheren BIG-register).

5 Organogram IVG Inspecteur-generaal Staf Bureau Inspecteur -Jurist
Inspecteur Geneesmiddelen Inspecteur Gezondheidszorg Inspecteur Gezondheidsbescherming Adjunct-inspecteur Geneesmiddelen Adjunct-inspecteur Gezondheidszorg Adjunct-inspecteur Gezondheidsbescherming Inspectiemedewerker en Technisch medewerker Inspectiemedewerker en Technisch medewerker Inspectiemedewerker en Technisch medewerker

6 Hiërarchische verhoudingen binnen IVG
Inspecteur-generaal: heeft een coördinerende rol binnen de IVG; neemt aanwijzingen (van algemene aard) van de Minister in acht; kan aanwijzingen (van algemene aard) geven aan de Inspecteurs. Inspecteurs: elke Inspecteur geeft leiding aan een afdeling; eigen professioneel inhoudelijke verantwoordelijkheid; neemt aanwijzingen (van algemene aard) van de Inspecteur-generaal in acht.

7 Hiërarchische verhoudingen
Inspecteur-jurist: Geeft gevraagd of ongevraagd juridisch advies aan de Inspecteur-generaal en de Inspecteurs; Bewaakt consistente toepassing en interpretatie van wet- en regelgeving; Toetst uitgaande stukken op juridisch gebied; Tuchtzaken en andere rechtzaken Chef de Bureau: Ondersteunt de Inspecteur-generaal Beheert register in- en uitschrijven apothekers. Geeft leiding aan het administratief ondersteunend personeel

8 IGMN

9 Positie IGMN binnen Ministerie GMN
Minister GMN Secretaris Generaal Inspectie GMN Sector directeur Sector directeur Beleidsdirecteur Beleidsorganisatie Geneeskundige en Gezondheidszaken Agrarisch en Visserij beheer Veterinaire zaken Milieu en Natuurbeheer

10 Organogram IGMN Inspecteur-generaal BIG registratie
Inspecteur-jurist (1) Inspecteur Geneesmiddelen (1) Inspecteur Gezondheidszorg (1) Inspecteur Gezondheidsbescherming (1) Inspecteur Milieu en Natuur Adjunct-inspecteur Geneesmiddelen (1) Adjunct-inspecteur Gezondheidszorg (1) Adjunct-inspecteur Gezondheidsbescherming (1) Adjunct-inspecteur Milieu en Natuur Inspectiemedew en Technisch medew Inspectiemedew (1) en Technisch medew (6) Inspectiemedew (2) en Technisch medew Inspectiemedew (1) en Technisch medew (1)

11 Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB)

12 Wettelijke kader v/d IGB
Landsverordening Bestrijdingsmiddelen Landsverordening Waren Landsverordening Drinkwater Landsverordening Besmettelijke ziekten

13 Inspectie Gezondheidsbescherming Hygiënische Diensten
Situatie vóór ’10 Inspectie Gezondheidsbescherming Export naar de EU Registratie /controle bestrijdingsmiddelen Eerstelijns toezicht Tweedelijns toezicht Laboratoria en straling Land Hygiënische Diensten Eiland Ongedierte- en vectorbestrijding Drinkwater Waren (eet- en drinkwaren)

14 Inspectie Gezondheidsbescherming
Situatie na ’10 Inspectie Gezondheidsbescherming Drinkwater Waren Bestrijdingsmiddelen Besmettelijke ziekten Stralingshygiëne Laboratorium voedingsmiddelen

15 Taken IGB (samenvatting)
Warenlandsverordening Inspectie van vestigingen van eet- en drinkwaren (restaurants, supermarkten, etc.) Controle van import van eet- en drinkwaren Erkennen van bedrijven voor export van eet- en drinkwaren Monitoren van (internationale) recalls van eet- en drinkwaren en non- foods. Inspectie van “off-shore” schepen in internationale havens Behandeling van meldingen en klachten Landsverordening Bestrijdingsmiddelen Inspectie van verkooppunten van bestrijdingsmiddelen Controle van import van bestrijdingsmiddelen Registratie van bestrijdingsmiddelen Landsverordening Drinkwater Inspectie van drinkwaterproducenten Auditcontrole Behandeling van melding en klachten Landsverordening Besmettelijke ziekten Inspectie van erven op aanwezigheid van broedplaatsen van denguemug Laboratoria van levensmiddelen en drinkwater - Het toezicht op laboratoria van levensmiddelen en drinkwater. Stralingshygiëne (nog geen wetgeving) - Het toezicht op stralingshygiëne.

16 Inspectie Geneesmiddelen (IGM)

17 Wettelijke kader v/d IGM
Landsverordening Geneesmiddelenvoorziening Opiumlandsverordening Landsverordening Bloedvoorziening Uitvoeringslandsverordening verdrag chemische wapens

18 Taken IGM (samenvatting)
Landsverordening Geneesmiddelenvoorziening Importcontrole van geneesmiddelen Toezicht op apotheken, groothandels, fabrieken, etc. Beroepsuitoefening door apothekers en apothekers-assistenten Opiumlandsverordening Import en export van opiaten, psychotropen en chemicaliën Toezicht op apohteken en groothandels Rapportage aan INCB Landsverordening Bloedvoorziening Toezicht op bloedbank Landsverordening Chemische wapens Import- en exportcontrole van chemicaliën, chemische wapens en precursoren Rapportage aan OPCW Inspectielandsverordening Behandelen van klachten en meldingen over apotheken, apothekers en groothandels Secretariaat Geneesmiddelen Registratie Commissie Administratieve ondersteuning van Geneesmiddelen Registratie Commissie. Bijhouden van het geneesmiddelenregister.

19 Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

20 Wettelijke kader v/d IGZ
Landsverordening Zorginstellingen Tijdelijke Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren Landsverordening uitoefening geneeskunst Landsverordening uitoefening tandheelkunst Landsverordening vroedvrouwen Landsverordening verpleging psychiatrische patiënten Landsverordening houdende regeling van de tuchtrechtspraak Landsverordening Beroepen in de Gezondheidszorg

21 Samenvatting Taken IGZ
Inspectielandsverordening Behandelen van klachten en meldingen in de gezondheidszorg (instellingen, medische beroepsbeoefenaren) Landsverordening Zorginstellingen Toezicht op zorginstellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, ambulance etc.) NB. Geen aparte Kwaliteitswet, kwaliteit als criterium opgenomen in de Lvo Zorginstellingen Tijdelijke Landsverordening beperking vestiging beroepsbeoefenaren Toezicht op vestiging medische beroepsbeoefenaren Toezicht op mogelijke onbevoegde uitoefening van de geneeskunst Landsverordening uitoefening geneeskunst, tandheelkunst, vroedvrouwen Toezicht op artsen, tandartsen, vroedvrouwen. Landsverordening Tuchtrechtspraak Indienen van een klacht bij het medisch tuchtcollege Toezicht op naleving rechtelijke uitspraken Landsverordening Beroepen in de gezondheidszorg (BIG) Toezicht op medische beroepsbeoefenaren (kwaliteit van de beroepsuitoefening) Registratie van medische beroepsbeoefenaren

22 IGZ Uitvoering van toezichtshoudende taken
Afleggen Inspectiebezoeken Algehele inspectie Thematisch en al dan niet i.s.m. IGZ-NL O.b.v. meldingen / incidenten / calamiteiten Klachtmeldingsprocedure Jaarplan


Download ppt "Inspectie voor de Volksgezondheid (IVG)"

Verwante presentaties


Ads door Google