De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 1."— Transcript van de presentatie:

1 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 1

2 2 Introductie Dinsdag 26 mei, Den Haag 1. Introductie en verwachtingen 2. ROC Eindhoven 3. Van turen naar sturen 4. Integraal Performance Management 5. Voorbeeld verzuimaanpak 6. Planning & Scores en Cognos 7. Afsluiting Michiel Keulemans, programmamanager Aanval op de Uitval Robert Bukkems, Int-r-Act

3 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 3 ROC Eindhoven 23 scholen voor MBO 1 Montessori college 1 school voor volwasseneducatie 22.500 studenten 1.500 personeelsleden Jaaromzet € 120.000.000,- Huidig VSV-% nu : 8,4 % Huidig VSV-% -1 jaar : 8,5 % Huidig VSV-% - 2 jaar : 9,3 %

4 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 4 Van turen naar sturen Op veel onderwerpen, ook voor beleid vsv geldt: 1.Er gebeurt veel en veel goeds 2.Er worden resultaten geboekt 3.… Hoe verhoudt 1 zich tot 2 ? “Stelling: VSV beleid vormgeven is een koud kunstje, goed uitvoeren is de echte uitdaging.”

5 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 5 IPM voor dummies 1.Alles staat in verband met elkaar, van strategie tot uitvoering op werkniveau. 2.Zie bedrijfsvoering dan ook als logische opeenvolgende stappen, als een proces (operatie SPOOR) 3.Beschrijf het proces, zet indicatoren, plan je verbeteracties. 4.Bottum-up benadering.

6 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 6 IPM voor professionals www.int-r-act.nl Student Doelen KPI Strategisch Uitvoerings Plan Laag Frequent Hoog Frequent oorzaak en gevolg Doelen geven aan wat de organisatie wil bereiken. Resultaatindicatoren (KPI) meten of het doel bereikt is. Processen zijn de dragers voor verbetering van prestaties Procesindicatoren (PI) meten het resultaat van het proces Projecten / Initiatieven Verlaag % VSV PI : % succesvol behandeld Verlagen % VSV 10% KPI Target ResultaatTarget 15 10 % gat Proces PI Strategisch Operationeel Sturing

7 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 7 De IPM organisatie Financiën College van Bestuur Onderwijs- & Studentenservice Marketing & Communicatie Personeel & Organisatie Facilitair Beheer Bureau College van Bestuur Beheerteam School Onderwijsclusters Proceseigenaren Procesmanagers BBC Directeur Procesregisseur Informatisering & Automatisering Schoolteam

8 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 8 De spoorbouwers sinds 2 jaar actief, van gevreesd naar geliefd

9 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 9 # studenten bij zorgteam tijdige Informatie volledige informatie- % succesvol behandeld # studenten studentenservice

10 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 10 Van procesbeschrijving naar implementatie 1. Beschrijven 2. Toetsen3. Implementeren4. Beheren Door schoolteam Verschillen Training Door schoolteam Verschillenoverzicht Implementatieplan per school Begeleiding (Spoorteam) Verbeteracties Indicatoren Beheer Nazorg Door procesteam 4 mnd1 mnd3 mndcontinu Schoolteam = Implementatieteam per school Spoorteam = Invoerteam vanuit SPOOR wat scholen ondersteunt en toetst Procesmanager = nieuwe naam voor beleidsmedewerker

11 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 11 VSV: Oorzaak en gevolg Niveaus van sturen ROC-breed School Onderwijs- cluster Studenten- Service Studenten- begeleider Laag Frequent Hoog Frequent # studenten bij zorgteam Tijdig en volledige Informatie # uren begeleiding Minder voortijdig schoolverlaten Verbeteren Intakeproces ZorgstructuurVerzuimbeleid Flexibele in- en doorstroom % succesvol behandeld % aanwezigheid bij les # doorstroom zonder diploma % intakegesprek Meer succes voor studenten # diploma’s % voortijdige uitstroom # studenten Studentenservice % ongeoorloofd verzuim % docenten regisratie Follow-up Meldingen Bureau Leerplicht

12 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 12 Voorbeeld verzuimbeleid Geen beleid, dan ook geen proces ROC breed beleid geformuleerd Verzuimprotocol in proces vervat Uitrol via scholenteams (bottum-up) Verschillenoverzichten en implementatieplannen Zetten van goede indicatoren Sturen door gericht te verbeteren

13 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 13 Proces Verzuimbeleid % aanwezigheid bij les % ongeoorloofd verzuim % docenten regisratie Follow-up Meldingen Bureau Leerplicht

14 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 14 Naar de vloer via… Stuurinformatie uit Planning & Scores Studentvolgsysteem Ontwikkeld door ROC Eindhoven Ter voorbereiding op CGO Ook presentieregistratie (dia’s hierna) (www.youtube.com / zoek ‘CGO werkt’) Stuurinformatie uit Cognos Managementinformatie door koppeling van systemen

15 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 15 Planning & Scores: i-Card en paslezer Bij binnenkomst / vertrek meldt de student zich aan- of afwezig. De I-card wordt dicht bij de paslezer gehouden. De lezer geeft signaal voor akkoord.

16 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 16 Planning & Scores: paslezer en rooster Aan- en afmelden is nu in agenda te zien. Aangemeld met een groene lijn. Afgemeld met een rode lijn.

17 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 17 Planning & Scores: Medewerker bevestigt Openingsscherm in de les: - status van aan- of afmelding in het gebouw - ziek en verlofmeldingen - Medewerker controleert en klikt op “presentie bevestigen”

18 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 18 Planning & Scores: Stuurinformatie Dagelijkse informatie loopbaanbegeleider: Aan-/afwezigheid, reden, alarmbellen ziekte en ongeoorloofde afwezigheid, rapportages Indicatoren: - Registratiepercentage - Aantal follow-up acties - Vezuimpercentage - Ongeoorloofd / ziekteverzuim (Niveau ROC / school / cluster / docent)

19 Cognos: Startpagina

20 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 20 Cognos: Dashboard

21 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 21 Uitstroom zonder diploma Hoe meer grip op resultaat ?

22 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 22 Cognos: VRV

23 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 23 Cognos: VRV Trend

24 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 24 Cognos: Drill through

25 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 25 Leerervaringen Van ROC Eindhoven Jullie ervaringen

26 Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 26 Vragen ? Wat zijn jullie uitdagingen ? Hoe kan dit jullie helpen ? Michiel Keulemans 06 - 53374134 Robert Bukkems 06 - 29006342


Download ppt "Aanval op de Uitval 26 mei 2009 Michiel Keulemans / Robert Bukkems 1."

Verwante presentaties


Ads door Google