De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GWW EN RO 3 december 2013 René Wubbels (werkgroep GWW)

Verwante presentaties


Presentatie over: "GWW EN RO 3 december 2013 René Wubbels (werkgroep GWW)"— Transcript van de presentatie:

1 GWW EN RO 3 december 2013 René Wubbels (werkgroep GWW)
Marcel Reuvers (werkgroep RO)

2 Ruimtelijke Omgeving GWW B&U A S E T M N G Schaal 1:500 – 1:25:000
GIS (coordinatensysteem) Geografische objecten Topologische netwerken Standaarden (OGC / ISO/TC 211): WMS, WFS, GML, CityGML, etc. Pand Wegdeel Ruimtelijke Omgeving WegType Gedetailleerde schaal CAD (Engineering coordinaatsysteem) Volumes Element composities Standaarden: LandXML Weg Funderingspaal GWW Grote schaal CAD/BIM (B&U coordinaatsysteem) Element composities Standaarden (BuildingSmart): IFC, bsDD Gebouw Funderingselement B&U

3 RUIMTELIJKE OMGEVING

4 Er is al heel veel … Basisregistraties Inspire Gideon
Geo-standaarden en architectuur Nationaal geo-register/PDOK Open data

5 Deelnemers RO Radboud Baaijen Stabu Jaap Bakker Rijkswaterstaat Linda van den Brink Geonovum Howard de Bruin Gemeente Rotterdam Hein Corstens Corstens informatiearchitectuur Ronald van Lanen Geonovum Lars Leenders DON Bureau Hans Nijssen Hans Nijssen Management Marcel Reuvers Geonovum (voorzitter) Flip Rosdorff Gemeente Amsterdam Paul Schaminee Deltares Rogier Schijven MWH Global Joost Smit Gemeente Rotterdam Joseph Steenbergen IBA Henny Stolwijk Gemeente Rotterdam Guus Tamminga Grontmij Nederland BV Christian Veldhuis Gemeente Rotterdam Tobias Wittwer Arcadis Willem Wijnen Dienst Vastgoed Defensie Joop Zwiep Gemeente Rotterdam

6 Werksessies RO Startsessie Kromhout kazerne (26-02) Drie werksessies:
04-04 23-04 13-06 Goede betrokkenheid en gedetailleerde discussies Werkplan in juni gereed en in september door de BIR vastgesteld

7 Werkplan Opname begrippen in CB-NL Harmonisatie
Vindbaarheid en gebruik Ruimtelijke Omgevingsinformatiesets B&U en GWW Afstemming internationaal

8 Werkplan Opname begrippen in CB-NL
BG1 Integraal opnemen van concepten Ruimtelijke Omgeving in CB-NL BG2 Asset lijst grote gemeenten BG3 Opnemen van verwijzing naar relevante informatiesets CB-NL BG4 Deels of later opnemen van begrippen BG5 Indelingen CB-NL BG6 Objectlijst informatiemodellen NEN 3610 en Inspire BG1, BG3, BG4, BG5, BG6 --> OTL Geo-informatie

9 Werkplan Harmonisatie
HA1 NEN en ruimtelijke omgevingsstandaarden HA2 NLCS – IMGeo HA3 IMBOR als uitbreiding op IMGeo HA4 Ruimtetabel Stabu en ruimtelijke omgevingsstandaarden

10 Werkplan Vindbaarheid en gebruik Ruimtelijke Omgevingsinformatiesets B&U en GWW
VB1 Portaal voor B&U en GWW? VB2 Gebruik Ruimtelijke Omgevingsinformatie in B&U en GWW-software

11 Werkplan Vindbaarheid en gebruik Ruimtelijke Omgevingsinformatiesets B&U en GWW
IN1 Afstemming Building Smart en OGC IN2 Ad Hoc group GIS-BIM integration

12 Wat heeft RO nodig Matchen van “aanbod” met de vraag Eerst GWW dan B&U En daarom GWW en RO deze periode gezamenlijk (versie 1.0, 1 juni 2014)

13 Werkgroep GWW, Content

14 Core (initieel Cheobs, SC en OTL RWS)
Het speelveld Activiteit 2a en 2b Standaarden Activiteit 1a + 1b 2767-4 CB-NL Core (initieel Cheobs, SC en OTL RWS) OTL RWS IMGeo Assetlijst OTL Spoor OTL Geo Opdrachtgevers Activiteit 3: Testen

15 Activiteit 1a CB-NL inhoud GWW en RO
Kerngroep Rene Wubbels (voorzitter ProRail) Dick Grotholt (Arcadis) Lieke Verhelst of Arjan Loeffen (modelleur) Mick Baggen (Rijkswaterstaat) Ron Nagtegaal (ProRail) Marcel Reuvers (Geonuvum) Bernard Witteveen/Jan Timmer (CROW) Kees van Belzen (DON Bureau)

16 Activiteit 1a CB-NL inhoud GWW en RO
Taken Relaties aanbrengen tussen Core concepten (initieel Cheobs, SC) Voorstellen aanvullen Core concepten met OTL Rijkswaterstaat Aanpassen en onderhouden GWW en RO core concepten Consistentie bewaking criteria en begrippen

17 Activiteit 1b Reviewgroep (voorzitter Kees van Belzen)
Generalisten met een brede kennis Inhoudelijk klankbord voor de kerngroep Inzet 8 uur / 3 weken Tot 1 juni 2014, daarna volgende stap Benodigde rollen: Asset manager Inspecteur Kostendeskundige SE engineer Vakdeskundige Civiel/Electro/Werktuigbouw Verkeersmanager

18 Inhoudelijke vraagstukken binnen activiteit 1b
Zijn de Concepten compleet? Welke informatiebehoefte heeft de gebruiker in relatie tot Concepten? Contractvoorbereiding, Initiatiefase: Inventarisatie randvoorwaarden, Haalbaarheidsonderzoek, Stakeholdersanalyse, Requirement Analyse, etc. Contractvoorbereiding, Definitiefase: Programma van Eisen, Kostenraming, Projectplan, etc. Ontwerp en Realisatie, Ontwerpfase: Voorlopig ontwerp, Elementenraming, Definitieve ontwerp, etc. Ontwerp en Realisatie, Voorbereidingsfase: Bestek en tekeningen, Directie begroting, Aanbestedingsdocumenten, Gunningsadvies, etc. Ontwerp en Realisatie, Uitvoeringsfase: Realisatie, Oplevering, etc. Ontwerp en Realisatie, Nazorg: Projectafrekening, Dossier overdracht, etc. Beheer en Onderhoud, Verkeersmanagement: Capaciteitsvraagstukken, Beschikbaarheideisen, etc. Beheer en Onderhoud, Gebruikersfase: Onderhoud, Inspecties, Modificaties, Renovatie, .. Beheer en Onderhoud, Sloopfase: Bestek en tekeningen, Directie begroting, Aanbestedingsdocumenten, Gunningsadvies, Objecteisen, etc.

19 Core (initieel Cheobs, SC en OTL RWS)
Het speelveld Activiteit 2a en 2b Standaarden Activiteit 1a + 1b 2767-4 CB-NL Core (initieel Cheobs, SC en OTL RWS) OTL RWS IMGeo Assetlijst OTL Spoor OTL Geo Opdrachtgevers Activiteit 3: Testen

20 Activiteit 2a Mappen standaarden aan CB-NL
NEN (Trekker: Lars Leenders) IMGeo (Trekker: Hans van Eekelen) Assetlijst grote gemeenten (Trekker: Joop Zwiep) OTL Geo (Trekker: Marcel Reuvers) xxx (Trekker: xxx)

21 Activiteit 2b Mappen standaarden aan CB-NL
Reviewgroep (voorzitter Dick Grotholt) Benodigde rollen: Asset manager Contractmanager Geo-informatie deskundige Inspecteur Kostendeskundige Ontwerper Planner Planontwikkelaars SE engineer Technicus (Storingsmonteur) Vakdeskundige Civiel / Electro / Werktuigbouw Verkeersmanager

22 Activiteit 2b Mappen standaarden aan CB-NL
Reviewgroep Specialisten Vertegenwoordigen gebruikers (weten goed wat ze nodig hebben en waarom) Klankbord voor trekkers mappings Inzet 8 uur / 3 weken Tot 1 juni 2014, daarna volgende stap

23 Inhoudelijke vraagstukken binnen activiteit 2b
Zijn de Concepten compleet en is de juiste mapping met de bronnen aanwezig? Welke informatiebehoefte heeft de gebruiker in relatie tot Concepten? Welke bronnen ontbreken?

24 Core (initieel Cheobs, SC en OTL RWS)
Het speelveld Activiteit 2a en 2b Standaarden Activiteit 1a + 1b 2767-4 CB-NL Core (initieel Cheobs, SC en OTL RWS) OTL RWS IMGeo Assetlijst OTL Spoor OTL Geo Opdrachtgevers Activiteit 3: Testen

25 Activiteit 3 Testen Testgroep (voorzitter Rene Wubbels)
Benodigde rollen: Asset manager Contractmanager Geo-informatie deskundige Inspecteur Kostendeskundige Ontwerper Planner Planontwikkelaars SE engineer Technicus (Storingsmonteur) Vakdeskundige Civiel / Electro / Werktuigbouw Verkeersmanager

26 Activiteit 3 Testen Activiteiten:
Opstellen gebruikscenario’s (Contractvoorbereiding, Ontwerp, Realisatie, Beheer en sloop) Uitvoeren tests Rapporteren uitgevoerde tests Inzet: opstellen scenario’s 20 uur per persoon per scenario

27 Inhoudelijke vraagstukken binnen activiteit 3
Zijn de Concepten vindbaar? Kan ik de informatie terugvinden en zijn de juiste bronnen gerelateerd (Mappen)? Ondersteunt CB-NL de werkzaamheden die ik uitvoer?

28 Meedoen? Het ontwikkelen van de CB-NL is even noodzakelijk als gedurfd
Alle hulp en denkkracht is welkom Bijeenkomst 3 februari: Contentgroepen CB-NL Doe mee! Intekenen op één van de drie werkpakketten


Download ppt "GWW EN RO 3 december 2013 René Wubbels (werkgroep GWW)"

Verwante presentaties


Ads door Google