De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IBGE - BIM Strijd tegen overstromingen bij regenval: Brussels Regenplan Uittreksel van een zitting over de overstromingsproblematiek in het Brussels Gewest-

Verwante presentaties


Presentatie over: "IBGE - BIM Strijd tegen overstromingen bij regenval: Brussels Regenplan Uittreksel van een zitting over de overstromingsproblematiek in het Brussels Gewest-"— Transcript van de presentatie:

1 IBGE - BIM Strijd tegen overstromingen bij regenval: Brussels Regenplan Uittreksel van een zitting over de overstromingsproblematiek in het Brussels Gewest- Gewestparlement – 07.02.06 Françoise ONCLINCX Gegevens, Plannen en Toekomstleer – BIM fon@ibgebim.be

2 IBGE - BIM Inleiding In BHG, pluraliteit (verslag) van actoren, technische oplossingen en instrumenten die kunnen worden aangewend voor het voorkomen en verhelpen van de overstromingen Complexe oplossing -> plannings- proces Budgettaire optimalisering Aanpassing van de oplossingen aan de locale situatie Samenhang van de instrumenten

3 IBGE - BIM Onweer en weerbericht Onweer kan in België tot 24u op voorhand worden voorspeld Maar… Preciese localisatie op lokaal niveau ¼ uur op voorhand voorspelbaar…

4 IBGE - BIM

5 Acties BIM Niveau BHG Blauw netwerk (studies, aanpassingen en beheer) Bewaking oppervlaktewaterkwaliteit Milieuvergunning, MER, Overlegcomité Advies herziening Gewestelijke stedbouwkundige verordening Raadgevers -> professionnals & particulieren Informatie, sensibilisatie, voorbeeldfunctie Supra-regionaal niveau Kaderrichtlijn « Water » Project Scaldit Internationale Scheldecommissie Europese richtlijn « Overstromingen»

6 IBGE - BIM Vijvers waterlopen 172 ha vrij water (droge perioden) ± 1% van het BHG, waarvan 43 ha watervlakken

7 IBGE - BIM Blauw netwerk 1999 -> Ingeschreven in GewOP: prioritair aan te passen sites + 14 sleutelacties Partnerships : (1) BIM / BUV / Gemeenten (2) BHG / Vlaams Gewest Studies over waterlopen en watervlakken : -> databank + gidsen voor aanpassingen en herstel Geleytsbeek, Molenbeek, bepalen afmeting stormreservoirs voor # vijvers, … Afgewerkte/lopende terreinen: Woluwe, Geleytsbeek, Neerpedebeek, Molenbeek Beheer door ecokantonnier

8 IBGE - BIM Doelstellingen Doelstellingen : Herstel van de continuiteit v/h oppervlakte- waternetwerk en de hydrologische functies = hoogwater- buffer Beschermen van de ecologische en landschap- pelijke kwaliteit v/d waterlopen en watervlakken Blauw netwerk

9 IBGE - BIM Andere acties in het BHG Bewaking van het milieu Bewaking van de oppervlaktewaterkwaliteit + viswaters Sensibilisatie / Responsabilisering Overlegcommissie: advies Milieuvergunning en effectenstudies: aanbevelingen om de infiltratie van regenwater te bevorderen (vb.doordringbare ondergrond op parkings, met kwaliteitsbescheming of om de afwatering te vertragen (vb. groene daken)

10 IBGE - BIM

11 Andere acties in het BHG Actie Sensibilisering / Responsabilisering Informatie, sensibilisering Voorbeeldfunctie vb. groene daken Raad->professionnals, particulieren vb. groene daken, ecoconstructie, … Juridische aspecten Herziening Gewestelijke Stedebouwkundige verordening: raadgeving -> Behoud van de doordringbaarheid van de bodem (! waterkwaliteit) Precisering citernes Infiltratiezones van dakwater Groene daken

12 IBGE - BIM Acties BIM : supra-regionaal Niveau EU : Vb.Ontwerp Richtlijn « Overstromingen » Risicokaart (! Bepaling overgelaten aan de lidstaten) Programma beschermingsmaatregelen (mogelijke acties in bilateraal partnership) Raadpleging van het publiek Internationaal overleg (! Geen maatregelen die de andere partners van het district benadelen) Positie België : Toepassing v/d maatregelen waar nuttig Bijdrage BHG aan de Belgische positie: Argumentatie Brusselse en stedelijke aspecten

13 IBGE - BIM Ontwerp studie Globale strategie in het buitenland / analyse, evaluatie en communicatie (! samenhang van onderlinge maatregelen) Specifieke technieken : compilatie van goede praktijken (waaronder studies BHG) + lijst van concrete voorbeelden in BHG / analyse en communicatie Brussels « Regenplan » / Toekomstleer Goede stedelijke praktijken / analyse en communicatie

14 IBGE - BIM 1. Buitenlandse strategieën Analyse (Min. 5 gevallen, klimaat en hydrogeologie cf BHG) : Strategie of plannen in hun globaliteit Aanbevolen technieken Gebruikte politieke hefbomen (juridische instrumenten,taxen en subsidies, openbare investeringen, informatie en sensibilisatie, vorming, links met een ander beleid en met andere besluitnemingsniveaus) + evaluatie v/d bekomen resultaten (kosten / voordelen) + reproduceerbaarheidspotentieel voor het BHG

15 IBGE - BIM 2. Specifieke technieken Productie van documenten gebaseerd op een bibliografische compilatie (waaronder de reeds door het BHG georganiseerde studies), waaronder bijvoorbeeld : Een pedagogische brochure bestemd voor een groot publiek zal de problematiek toelichten en zal een lijst bevatten met Brusselse voorbeelden (geslaagd of niet) Een gids met goede architecturale en technische praktijken bestemd voor de professionals uit de bouwsector (architecten, ondernemers, functionarissen, leerkrachten, …) voor een preventieve strijd tegen de overstromingen

16 IBGE - BIM 3.Regenplan BHG / Toekomstleer A. Bepaling van sleutelassen van een « Regenplan », en de vereiste hefbomen voor de uitwerking ervan / basis : buitenlandse en locale ervaring B. Juridisch en stimulerend huidig of te ontwikkelen kader BHG (premies, subsidies, raadgevingen, …) / compilatie en voorstel tot aanvullingen C. Voorbeeldfunctie van de overheid / haalbaarheidsstudie van de aanpassingen aan openbare gebouwen D. Bestaande of te ontwikkelen bedrijven, jobs en vorming / analyse v/d socio-economische impact

17 IBGE - BIM 4.Goede stedelijke praktijken Opmaak van een document (op basis van een compilatie van de doorheen het hele project behandelde documentatie) : een gids met goede stedelijke praktijken (bestemmingsplannen, keuze van infrastructuur en uitrusting, …), voor de professionals op het vlak van ruimtelijke ordening, stedebouw, openbare werken en leefmilieu (openbare beheerders, leerkrachten, …)


Download ppt "IBGE - BIM Strijd tegen overstromingen bij regenval: Brussels Regenplan Uittreksel van een zitting over de overstromingsproblematiek in het Brussels Gewest-"

Verwante presentaties


Ads door Google