De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag ‘Armoede in Vlaanderen’ Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden 18 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag ‘Armoede in Vlaanderen’ Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden 18 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag ‘Armoede in Vlaanderen’ Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden 18 oktober 2010

2 INLEIDING 2LMP 06.10.10

3 VLAAMS CENTRUM SCHULDBEMIDDELING VCS = steunpunt voor de diensten schuldbemiddeling van OCMW en CAW Bestuur: VVSG en SAW Subsidiëring: Vlaamse overheid (Welzijn) Kernopdrachten: 1.Vorming en opleiding: basisopleiding en verdiepingsmodules voor juristen en maatschappelijk werkers 2.Juridische helpdesk voor schuldbemiddelaars 3.Kenniscentrum: onderzoek naar aantal dossiers en profiel hulpvrager Handboek schuldbemiddeling, Cahier schuldenlast Website en e-zine 4. Opmaken van beleidsdossiers (betalingsbevel, telecom, minderjarigen) LMP 06.10.103

4 CIJFERS EN ONDERZOEK: NBB Nationale Bank: m.b.t. particulieren: zie www.nbb.be www.nbb.be – Positieve centrale (consumentenkredieten / hypothecaire kredieten) – Negatieve centrale (achterstanden en opzeggingen vermelde kredieten) – Collectieve schuldenregeling (rechterlijke beslissingen inzake) = Middel voor onderzoek (opmaak statistieken) = ook preventiemiddel (kredietgevers bij wet verplicht gegevens Nationale Bank te raadplegen alvorens ze een consumentenkrediet verstrekken aan een persoon) LMP 06.10.104

5 5 Enkele belangrijke evoluties voor het jaar 2009: Aantal geregistreerde kredietovereenkomsten stijgt: 8.157.065(+3,2%). Aantal personen: 4.899.920 (+1,9%) 123.803 nieuwe achterstallige kredietovereenkomsten (+8,4%) Aantal contracten met betalingsachterstanden stijgt tot 511.628 (+3,3%); aantal wanbetalers tot 356.611 (+3,6%) Totaal achterstallig bedrag stijgt met 16,1% tot 2,16 miljard €. Problemen bij hypothecair krediet is nieuw. Collectieve schuldenregeling in België: 78.147 (+11,4%) aantal nieuwe CSR: 15.904 (+23,3%) Een derde in collectieve schuldenregeling heeft schuldoverlast door andere schulden dan krediet (energiefacturen, telecom enz.). CIJFERS EN ONDERZOEK: NBB

6 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS LMP 06.10.106 Vlaams Centrum Schuldbemiddeling – Jaarlijkse kwantitatieve registratie (cijfers) – Tweejaarlijkse kwalitatieve registratie via steekproeven (profielen, soorten schulden, …) – zie www.centrumschuldbemiddeling.be >> onderzoek en registratiewww.centrumschuldbemiddeling.be

7 LMP 06.10.107 Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Vlaanderen 2007 20082007200820072008200720082007200820072008 2009 Eenmalige bemiddeling 7004 6915306729814093365120602293323434601945819300 18221 Schuldbemid- deling an sich 2787 2372119716161708145784610901858150583968040 8041 Schuldbemid- deling+budget- begeleiding 1882 13206394941450293235651174079350676050 6842 Schuldbemid- deling+budget- beheer 3887 4391237623803739413923982404594863051834819619 20656 Collectieve schulden- regeling 924 14209721075151220968329911496164357367225 8423 Totaal16484 164188251854612502142756492728913276137065700560234 62183 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

8 LMP 06.10.108 Leeftijd in jaren % aandeel steekproef 2008 aanvragers % aandeel steekproef 2009 aanvragers Jonger dan 19-- 190,40,1 20-291719 30-3924 40-492928 50-592019 60-6454 65 en ouder56 Totaal100 Nationaliteit % aandeel steekproef 2008 aanvragers % aandeel steekproef 2009 aanvragers Belgische94 95 Europese Unie (niet-Belgische) 23 Niet-Europese Unie42 Totaal100 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

9 LMP 06.10.109 Arbeidssituatie % aandeel steekproef 2008 aanvragers % aandeel steekproef 2009 aanvragers Werkend4645 Werkloos (niet-werkende werkzoekende) 2831 Niet beroepsactief2624 Totaal100 Scholingsgraad % aandeel steekproef 2008 % aandeel steekproef 2009 Maximaal lager secundair onderwijs6759 Hoger secundair onderwijs3038 Hoger of universitair onderwijs33 Totaal100 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

10 LMP 06.10.1010 Schuldoorzaak Kans op aanwezigheid in een dossier in 2008, in % Kans op aanwezigheid in een dossier in 2009, in % Levenswijze niet in overeenstemming met de inkomsten (moeilijkheden met het beheer) / overbesteding 5154 Tekort aan administratieve vaardigheden4754 Geen, te laag of onregelmatig inkomen4849 Ziekte van aanvrager, partner, kind of persoon ten laste3126 Echtscheiding/breuk2021 Afhankelijkheidsproblemen (alcohol, drugs)2021 Opstapeling/verlening van uitstel tot betaling1819 Verlies van job door aanvrager of partner814 Grote onvoorziene uitgaven67 Faillissement in geval van zelfstandige43 Overlijden van de partner33 Detentie22 Borgstelling ten gunste van een vriend/familie21 Ongeval-1 Psychische problemen-1 Andere oorzaak189 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

11 LMP 06.10.1011 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

12 LMP 06.10.1012 DIENSTVERLENING OCMW en CAW’s: overzicht

13 LMP 06.10.1013 DIENSTVERLENING OCMW en CAW’s: overzicht Geen schuldoverlast – wel budgetteerproblemen – Budgetbegeleiding – Budgetbeheer Wel schuldoverlast – geen budgetteerproblemen – Schuldbemiddeling – Collectieve schuldenregeling Wel schuldoverlast – wel budgetteerproblemen – Schuldbemiddeling + BBG/BBH – Collectieve schuldenregeling + BBG/BBH

14 LMP 06.10.1014 Budgetbegeleiding en - beheer

15 LMP 06.10.1015 Wanneer en hoe ? -Geen schuldoverlast -Inventaris en budgetplan -Professionele (psychosociale) opvolging bij naleven budgetplan (en veranderingen leven) Wie ?  (alle) OCMW’s en (veel) CAW’s  andere personen en organisaties Budgetbegeleiding en - beheer

16 LMP 06.10.1016 Schuldbemiddeling

17 LMP 06.10.1017 Wanneer en hoe ? -Schuldoverlast (maar geen collectieve schuldenregeling) -Inventaris en budgetplan met ruimte voor schuldaflossing -Bemiddeling inzake de wijze van terugbetaling van schulden -Opvolging bemiddelde afspraken -Met/zonder budgetbegeleiding of budgetbeheer Schuldbemiddeling

18 LMP 06.10.1018 -OPMERKING: een schuldoverlast die voortvloeit uit een consumentenkrediet (= kredietopening, lening op afbetaling of financieringshuur aangegaan voor privédoeleinden): schuldbemiddeling VERBODEN tenzij men een erkenning heeft Wie ?  OCMW’s en CAW’s (met een administratieve erkenning voor schuldbemiddeling)  Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders (met erkenning van rechtswege voor schuldbemiddeling)  andere personen en organisaties Schuldbemiddeling (vervolg)

19 LMP 06.10.1019 Collectieve schuldenregeling

20 LMP 06.10.1020 Wanneer en hoe ? -Schuldoverlast; op duurzame wijze niet meer in staat opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen; geen handelaar/koopman (bijv. wel vrij beroep of zelfst. zaakvoerder bvba) -Gerechtelijke procedure: aanvraag via de arbeidsrechtbank -Schuldbemiddelaar aangesteld door de rechtbank -Minnelijke aanzuiveringsregeling Collectieve schuldenregeling

21 LMP 06.10.1021 -Gerechtelijke aanzuiveringsregeling -Totale kwijtschelding van schulden -Plichten voor schuldenaar ? -Kwijtschelding van schulden ? -Kostprijs procedure ? -Lot van de gezinswoning /auto ? Wie doet wat ?  OCMW’s en CAW’s (met erkenning schuldbemiddeling)  (pro deo) advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder  andere personen en organisaties Collectieve schuldenregeling (vervolg)

22 LMP 06.10.1022 Preventie van schuldoverlast

23 LMP 06.10.1023 -Nieuwe website met informatie over eerste hulp bij schulden: www.eerstehulpbijschulden.be - Budgetplanner beschikbaar op dezelfde site. Preventie van schuldoverlast

24 LMP 06.10.1024 www.centrumschuldbemiddeling.be


Download ppt "Studiedag ‘Armoede in Vlaanderen’ Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden 18 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google