De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag ‘Armoede in Vlaanderen’ Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden 18 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag ‘Armoede in Vlaanderen’ Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden 18 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag ‘Armoede in Vlaanderen’ Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden 18 oktober 2010

2 INLEIDING 2LMP

3 VLAAMS CENTRUM SCHULDBEMIDDELING VCS = steunpunt voor de diensten schuldbemiddeling van OCMW en CAW Bestuur: VVSG en SAW Subsidiëring: Vlaamse overheid (Welzijn) Kernopdrachten: 1.Vorming en opleiding: basisopleiding en verdiepingsmodules voor juristen en maatschappelijk werkers 2.Juridische helpdesk voor schuldbemiddelaars 3.Kenniscentrum: onderzoek naar aantal dossiers en profiel hulpvrager Handboek schuldbemiddeling, Cahier schuldenlast Website en e-zine 4. Opmaken van beleidsdossiers (betalingsbevel, telecom, minderjarigen) LMP

4 CIJFERS EN ONDERZOEK: NBB Nationale Bank: m.b.t. particulieren: zie – Positieve centrale (consumentenkredieten / hypothecaire kredieten) – Negatieve centrale (achterstanden en opzeggingen vermelde kredieten) – Collectieve schuldenregeling (rechterlijke beslissingen inzake) = Middel voor onderzoek (opmaak statistieken) = ook preventiemiddel (kredietgevers bij wet verplicht gegevens Nationale Bank te raadplegen alvorens ze een consumentenkrediet verstrekken aan een persoon) LMP

5 5 Enkele belangrijke evoluties voor het jaar 2009: Aantal geregistreerde kredietovereenkomsten stijgt: (+3,2%). Aantal personen: (+1,9%) nieuwe achterstallige kredietovereenkomsten (+8,4%) Aantal contracten met betalingsachterstanden stijgt tot (+3,3%); aantal wanbetalers tot (+3,6%) Totaal achterstallig bedrag stijgt met 16,1% tot 2,16 miljard €. Problemen bij hypothecair krediet is nieuw. Collectieve schuldenregeling in België: (+11,4%) aantal nieuwe CSR: (+23,3%) Een derde in collectieve schuldenregeling heeft schuldoverlast door andere schulden dan krediet (energiefacturen, telecom enz.). CIJFERS EN ONDERZOEK: NBB

6 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS LMP Vlaams Centrum Schuldbemiddeling – Jaarlijkse kwantitatieve registratie (cijfers) – Tweejaarlijkse kwalitatieve registratie via steekproeven (profielen, soorten schulden, …) – zie >> onderzoek en registratiewww.centrumschuldbemiddeling.be

7 LMP Antwerpen Limburg Oost- Vlaanderen Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Vlaanderen Eenmalige bemiddeling Schuldbemid- deling an sich Schuldbemid- deling+budget- begeleiding Schuldbemid- deling+budget- beheer Collectieve schulden- regeling Totaal CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

8 LMP Leeftijd in jaren % aandeel steekproef 2008 aanvragers % aandeel steekproef 2009 aanvragers Jonger dan ,40, en ouder56 Totaal100 Nationaliteit % aandeel steekproef 2008 aanvragers % aandeel steekproef 2009 aanvragers Belgische94 95 Europese Unie (niet-Belgische) 23 Niet-Europese Unie42 Totaal100 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

9 LMP Arbeidssituatie % aandeel steekproef 2008 aanvragers % aandeel steekproef 2009 aanvragers Werkend4645 Werkloos (niet-werkende werkzoekende) 2831 Niet beroepsactief2624 Totaal100 Scholingsgraad % aandeel steekproef 2008 % aandeel steekproef 2009 Maximaal lager secundair onderwijs6759 Hoger secundair onderwijs3038 Hoger of universitair onderwijs33 Totaal100 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

10 LMP Schuldoorzaak Kans op aanwezigheid in een dossier in 2008, in % Kans op aanwezigheid in een dossier in 2009, in % Levenswijze niet in overeenstemming met de inkomsten (moeilijkheden met het beheer) / overbesteding 5154 Tekort aan administratieve vaardigheden4754 Geen, te laag of onregelmatig inkomen4849 Ziekte van aanvrager, partner, kind of persoon ten laste3126 Echtscheiding/breuk2021 Afhankelijkheidsproblemen (alcohol, drugs)2021 Opstapeling/verlening van uitstel tot betaling1819 Verlies van job door aanvrager of partner814 Grote onvoorziene uitgaven67 Faillissement in geval van zelfstandige43 Overlijden van de partner33 Detentie22 Borgstelling ten gunste van een vriend/familie21 Ongeval-1 Psychische problemen-1 Andere oorzaak189 CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

11 LMP CIJFERS EN ONDERZOEK: VCS

12 LMP DIENSTVERLENING OCMW en CAW’s: overzicht

13 LMP DIENSTVERLENING OCMW en CAW’s: overzicht Geen schuldoverlast – wel budgetteerproblemen – Budgetbegeleiding – Budgetbeheer Wel schuldoverlast – geen budgetteerproblemen – Schuldbemiddeling – Collectieve schuldenregeling Wel schuldoverlast – wel budgetteerproblemen – Schuldbemiddeling + BBG/BBH – Collectieve schuldenregeling + BBG/BBH

14 LMP Budgetbegeleiding en - beheer

15 LMP Wanneer en hoe ? -Geen schuldoverlast -Inventaris en budgetplan -Professionele (psychosociale) opvolging bij naleven budgetplan (en veranderingen leven) Wie ?  (alle) OCMW’s en (veel) CAW’s  andere personen en organisaties Budgetbegeleiding en - beheer

16 LMP Schuldbemiddeling

17 LMP Wanneer en hoe ? -Schuldoverlast (maar geen collectieve schuldenregeling) -Inventaris en budgetplan met ruimte voor schuldaflossing -Bemiddeling inzake de wijze van terugbetaling van schulden -Opvolging bemiddelde afspraken -Met/zonder budgetbegeleiding of budgetbeheer Schuldbemiddeling

18 LMP OPMERKING: een schuldoverlast die voortvloeit uit een consumentenkrediet (= kredietopening, lening op afbetaling of financieringshuur aangegaan voor privédoeleinden): schuldbemiddeling VERBODEN tenzij men een erkenning heeft Wie ?  OCMW’s en CAW’s (met een administratieve erkenning voor schuldbemiddeling)  Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders (met erkenning van rechtswege voor schuldbemiddeling)  andere personen en organisaties Schuldbemiddeling (vervolg)

19 LMP Collectieve schuldenregeling

20 LMP Wanneer en hoe ? -Schuldoverlast; op duurzame wijze niet meer in staat opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen; geen handelaar/koopman (bijv. wel vrij beroep of zelfst. zaakvoerder bvba) -Gerechtelijke procedure: aanvraag via de arbeidsrechtbank -Schuldbemiddelaar aangesteld door de rechtbank -Minnelijke aanzuiveringsregeling Collectieve schuldenregeling

21 LMP Gerechtelijke aanzuiveringsregeling -Totale kwijtschelding van schulden -Plichten voor schuldenaar ? -Kwijtschelding van schulden ? -Kostprijs procedure ? -Lot van de gezinswoning /auto ? Wie doet wat ?  OCMW’s en CAW’s (met erkenning schuldbemiddeling)  (pro deo) advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder  andere personen en organisaties Collectieve schuldenregeling (vervolg)

22 LMP Preventie van schuldoverlast

23 LMP Nieuwe website met informatie over eerste hulp bij schulden: - Budgetplanner beschikbaar op dezelfde site. Preventie van schuldoverlast

24 LMP


Download ppt "Studiedag ‘Armoede in Vlaanderen’ Vlaams Verbond Voor Gepensioneerden 18 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google