De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen Monica.Altamirano@deltares.nl jboneveld@vhbinfra.nl JanDirk.van.Duijvenbode@rws.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen Monica.Altamirano@deltares.nl jboneveld@vhbinfra.nl JanDirk.van.Duijvenbode@rws.nl."— Transcript van de presentatie:

1 MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen
8/12/2011

2 kaart 5000 kunstwerken in beheer van Rijkswaterstaat

3

4 Slow infra – RWS vervangingsopgave van schutsluizen (levensduur is 100 jaar)

5

6 Corridor Zuid-Willemsvaart
Complex_Omschrijving KW_Stichtingsjaar KW_Lengte KW_Breedte Sluiscomplex in de Zuid-Willemsvaart 1930 70,00 7,50 65,00 Sluis in de Zuid Willemsvaart 1989 135,00 12,60 Sluiscomplex in het verb.kan. tussen Zuid-Willemsvaart en Maas 132,00 14,00 52,55 15,00 1870 52,40 19,79 1931 52,49 19,96 52,47 20,00 2003 49,98 20,60

7 Corridor Maas Complex_Omschrijving KW_Stichtingsjaar KW_Lengte
KW_Breedte Sluis-en stuwcomplex in de Maas te Borgharen 1928 55,00 7,50 Sluiscomplex in de Afgedamde Maas te Andel 1896 100,00 12,85 Sluiscomplex in de Maas 1921 325,00 14,00 Sluizencomplex in de Maas bij Sambeek 1925 260,00 Sluis in de Maas 1926 350,00 Sluizencomplex in de Maas Sluiscomplex in het verb.kan. tussen Zuid-Willemsvaart en Maas 1930 132,00 Sluiscomplex in het verbindingskanaal Maas-Waal 1934 110,00 Sluis-en stuwcomplex in de Maas 1936 118,00 Sluizencomplex in het Maas-Waalkanaal 1927 266,00 16,00 Sluiscomplex in het Maas-Waalkanaal 270,00 1967 142,00 1968 1974 1977 263,00 1997 232,40 18,10

8 Nieuw basisontwerp van schutsluizen?

9 Incrementeel vervangen van sluizen met de basisspecificaties schutsluis of radicaal anders?

10

11 Munster schutsluis in uitvoering

12 1 Schutsluis heeft 1 functie en veel nevenfuncties
30 minuten schutten van pleziervaart en beroepsvaart oeververbinding laden en lossen overnachten informeren recreëren vissen beroepsvissers leveren waterkracht leveren water aan regio leveren drinkwatervoorziening keren van water beheren van water ecologische verbindingszone opvoeren van water afvoeren van water

13 Opeenvolgende DBFM contracten van 4 sluizen in voorbereiding….
Limmel keersluis in Julianakanaal (onderdeel Maasroute) 3de Beatrixsluis Zeesluis IJmuiden Sluis Eefde ….

14 Vervanging 100 kunstwerken kost 100 miljoen per stuk. Ambitie Minister
MultWaterWerk.NL is geïnspireerd op de IKEA keukens, de Swatch horloges … Er zijn 119 schutsluizen + 15 spui- en uitwateringssluizen +10 stuwen en 20 gemalen Vervanging 100 kunstwerken kost 100 miljoen per stuk. Ambitie Minister sneller slimmer en beter

15 MultiWaterWerk.NL proces
Innovatie & Ontwikkeling Sneller+Slimmer vervangen Sneller+Slimmer schutten Scheepvaartklassevrij Multifunctioneel Corridordenken SMART PvE MWW Kennis+Ervaring buitenland problemen en oplossingen Randvoorwaarden deltaprogramma + ministerie I&M Bouwstenen voor Selectieleidraad Selectieleidraad Europese Aanbesteding Ontwerpallianties Keuze beste basisontwerp MWW DBFM MWW basisontwerp Vergunningaanvraag Aanbesteden per stuk of serie of periode Eisen en wensen omgeving LCA kosten en baten Bestekstekeningen Bouwen Hinder en milieu Beheer en onderhoud Gebruik Veiligheid Beschikbaarheid Betrouwbaarheid Toegankelijkheid Geluid Trilling Luchtverontreiniging Waterverontreiniging Afstandsbediening per app Groene golf voor schepen Reservering ruimte Lekverlies Waterbezwaar Passeren Welke schepen Tijden Stremming Beheren Evalueren Onderhoud Verbouwen Slopen Communiceren Kennismangement : Innnovatie – Ontwikkeling – Design – Construct – Beheer - Gebruik

16 MutiWaterWerk.NL Plan 2012 VONK Fase 2 Ontwikkelen Bouwstenen
Proces, PvE en Kennis Fase 3 Toetsen via internationale ontwerpcompetitie met Universiteiten NL, B, F, D Fase 1 Verkenning draagvlak Go Nogo Go Nogo Go Nogo 2 coridoren Zuid-Willems Vaart en Maas NIS portaal najaar 2012 Voorjaar 2012

17 Scope van MultiWaterWerk.NL programma
Innovatie & Ontwikkeling Sneller+Hindervrij vervangen Sneller+Slimmer schutten Scheepvaartklassevrij Multifunctioneel Corridordenken SMART PvE MWW Kennis+Ervaring buitenland Randvoorwaarden deltaprogramma + ministerie I&M Bouwstenen Selectieleidraad Selectieleidraad Europese Aanbesteding Ontwerpallianties Keuze beste basisontwerp MWW Corporate Innovatie Programma Cluster Veiligheid Kennisveld natte kunstwerken Kennisveld Hydraulic Engineering 130 keuro voor Markt en Kennisinstellingen Deltares Van Hattum en Blankevoort ipv Delft TU Delft GWR Bundesanstalt fur Wasserbau? RWS 0,4 FTE Rijkswaterstaat DI Rijkswaterstaat DVS/WD 4 Producten gereed voorjaar 2012 Milou Wolters

18 De vervolgstappen van MultWaterWerk
De vervolgstappen van MultWaterWerk.NL in de gouden 3-hoek van kennis, overheid en markt … Ontwikkel nu samen met RWS+bouwers+IR-bureaus een nieuwe Nederlandse MultiWaterWerk.NL standaard. Kosten via 3 parallelle sporen zijn 1,2 miljoen euro. Via de WBSO regeling kunnen partijen nog meer innovatiekracht mobiliseren. Laat de minister de beste kiezen.

19 MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen
In 2011 ontwikkelde van Hattum en Blankevoort en RWS het concept MultiWaterWerk(MWW). MWW combineert functies als waterkeren, schutten, vistrap, waterafvoer, wateraanvoer, energie opwekken. Door middel van ontwerp allianties kan het idee uitgewerkt worden tot een basisontwerp in de gouden driehoek van Markt-Overheid en Kennis. Dit basisontwerp kan dan de basis vormen voor een nieuwe contractvorm BECOM. Basic design - Engineering - Construct - Operate – Maintenance. Door CIP is 66 keuro beschikbaar voor het analyseren van de Zuid-Willemsvaart DC projecten (Deltares), het vaststellen van een MWW pvE (ipvDelft) en het maken van de bouwstenen voor het MWW alliantieproces(vHB). Wij leveren bouwstenen, zowel technisch als contractueel, voor een innovatieve uitvraag (door de inkooporganisatie van RWS) van ontwerpallianties voor nieuwe ontwerpen op basis van standaardisatie van nieuwe en te vervangen schutsluizen. Op basis hiervan zal een STORM sessie (25 keuro) worden georganiseerd door CIP waarbij meer marktpartijen worden betrokken om het product te toetsen of het concept geschikt is om verder op te pakken in de topsector water. Marktpartijen en projectmanagement van lopende DBFM projecten maar ook kennisinstellingen zullen dan worden uitgenodigd om aan te sluiten. De inkooporganisatie van RWS kan dan besluiten om de markt te benaderen. Mogelijk kunnen dan 3 ontwerp allianties worden gevormd van Markt+Overheid+Kennis. De focus kan zijn op 1 schutsluis bijvoorbeeld Eefde of een corridor bijvoorbeeld de vervangingsopgave van de Maas voor de stuwen en sluizen. Kosten worden geraamd op 1200 keuro. Kwaliteitstoetsen van LCC, duurzaamheid, DuBoCalc etc kunnen 1 keer goed worden uitgevoerd. Op basis van het beste basisontwerp kan RWS deze nieuwe BECOM contractvorm toepassen voor de vervanging van de eerste groep uit de 100 schutsluizen die vanaf 2020 moet worden vervangen. De indieners van het winnende basisontwerp wordt beloond met royalties. NL krijgt sneller projecten voor minder geld. Verspilling wordt tegengegaan en de creativiteit wordt ingezet waar het moet. Na 5 jaar wordt een nieuwe ontwerpwedstrijd gestart om de state of the art dan weer in een nieuw basisontwerp te gieten.

20 MultiWaterWerk Basic design allianties
Duurzaamheid DuboCalc Mirt onderzoek Vervanging stuwen en sluizen Maas LCC OP2015 CIP Stormsessie met Markt, RWS Kennis en Modulair Bouwen KR8 Techniek Programma van eisen DBFM contracten Limmel Keersluis, 3de Beatrixsluis, nieuwe zeesluis, 2de kolk Eefde Analyse Zuid Willems vaart VONK Vervangings Opgave Natte Kunstwerken MWW Proces Bouwstenen selectieleidraad Ontwerp allianties MultiWaterWerken Basic design Enigineering Construct Operate Maintenance contracten Topsector water met bijdragen uit de markt MultiWaterWerk Basic design allianties (Markt+RWS+Kennis)


Download ppt "MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen Monica.Altamirano@deltares.nl jboneveld@vhbinfra.nl JanDirk.van.Duijvenbode@rws.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google