De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen

Verwante presentaties


Presentatie over: "MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen"— Transcript van de presentatie:

1 MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen Monica.Altamirano@deltares.nl jboneveld@vhbinfra.nl JanDirk.van.Duijvenbode@rws.nl harm.telder@rws.nl Erwin.Pechtold@rws.nl 8/12/2011

2 kaart 5000 kunstwerken in beheer van Rijkswaterstaat

3

4 Slow infra – RWS vervangingsopgave van schutsluizen (levensduur is 100 jaar)

5

6 Corridor Zuid-Willemsvaart Complex_OmschrijvingKW_StichtingsjaarKW_LengteKW_Breedte Sluiscomplex in de Zuid- Willemsvaart193070,007,50 Sluiscomplex in de Zuid- Willemsvaart193065,007,50 Sluis in de Zuid Willemsvaart1989135,0012,60 Sluiscomplex in het verb.kan. tussen Zuid-Willemsvaart en Maas1930132,0014,00 Sluiscomplex in de Zuid- Willemsvaart 52,5515,00 Sluiscomplex in de Zuid- Willemsvaart187052,4019,79 Sluiscomplex in de Zuid- Willemsvaart193152,4919,96 Sluiscomplex in de Zuid- Willemsvaart 52,4720,00 Sluiscomplex in de Zuid- Willemsvaart200349,9820,60

7 Corridor Maas Complex_OmschrijvingKW_StichtingsjaarKW_LengteKW_Breedte Sluis-en stuwcomplex in de Maas te Borgharen192855,007,50 Sluiscomplex in de Afgedamde Maas te Andel1896100,0012,85 Sluiscomplex in de Maas1921325,0014,00 Sluizencomplex in de Maas bij Sambeek1925260,0014,00 Sluis in de Maas1926350,0014,00 Sluizencomplex in de Maas1926260,0014,00 Sluiscomplex in het verb.kan. tussen Zuid-Willemsvaart en Maas1930132,0014,00 Sluiscomplex in het verbindingskanaal Maas-Waal1934110,0014,00 Sluis-en stuwcomplex in de Maas1936118,0014,00 Sluizencomplex in het Maas-Waalkanaal1927266,0016,00 Sluiscomplex in het Maas-Waalkanaal1927270,0016,00 Sluizencomplex in de Maas bij Sambeek1967142,0016,00 Sluizencomplex in de Maas bij Sambeek1967142,0016,00 Sluizencomplex in de Maas1968142,0016,00 Sluizencomplex in de Maas1968142,0016,00 Sluis-en stuwcomplex in de Maas1974142,0016,00 Sluizencomplex in het Maas-Waalkanaal1977263,0016,00 Sluis-en stuwcomplex in de Maas1997232,4018,10

8 Nieuw basisontwerp van schutsluizen?

9 Incrementeel vervangen van sluizen met de basisspecificaties schutsluis of radicaal anders?

10

11 Munster schutsluis in uitvoering

12 1 Schutsluis heeft 1 functie en veel nevenfuncties 30 minuten schutten van pleziervaart en beroepsvaart oeververbinding laden en lossen overnachten informeren recreëren vissen beroepsvissers leveren waterkracht leveren water aan regio leveren drinkwatervoorziening keren van water beheren van water ecologische verbindingszone opvoeren van water afvoeren van water

13 Opeenvolgende DBFM contracten van 4 sluizen in voorbereiding…. 1.Limmel keersluis in Julianakanaal (onderdeel Maasroute) 2.3 de Beatrixsluis 3.Zeesluis IJmuiden 4.Sluis Eefde 5.….

14 MultWaterWerk.NL is geïnspireerd op de IKEA keukens, de Swatch horloges … Er zijn 119 schutsluizen + 15 spui- en uitwateringssluizen +10 stuwen en 20 gemalen Vervanging 100 kunstwerken kost 100 miljoen per stuk. Ambitie Minister –sneller slimmer en beter

15 MultiWaterWerk.NL proces Gebruik Veiligheid Beschikbaarheid Betrouwbaarheid Toegankelijkheid Geluid Trilling Luchtverontreiniging Waterverontreiniging Afstandsbediening per app Groene golf voor schepen Reservering ruimte Lekverlies Waterbezwaar Passeren Welke schepen Tijden Stremming Beheren Evalueren Onderhoud Verbouwen Slopen Communiceren DBFM MWW basisontwerp Vergunningaanvraag Aanbesteden per stuk of serie of periode Eisen en wensen omgeving LCA kosten en baten Bestekstekeningen Bouwen Hinder en milieu Beheer en onderhoud Kennismangement : Innnovatie – Ontwikkeling – Design – Construct – Beheer - Gebruik Innovatie & Ontwikkeling Sneller+Slimmer vervangen Sneller+Slimmer schutten Scheepvaartklassevrij Multifunctioneel Corridordenken 1.SMART PvE MWW 2.Kennis+Ervaring buitenland problemen en oplossingen 3.Randvoorwaarden deltaprogramma + ministerie I&M 4.Bouwstenen voor Selectieleidraad Selectieleidraad Europese Aanbesteding Ontwerpallianties Keuze beste basisontwerp MWW

16 MutiWaterWerk.NL Plan 2012 Go Nogo Fase 1 Verkenning draagvlak Fase 2 Ontwikkelen Bouwstenen Proces, PvE en Kennis Go Nogo Fase 3 Toetsen via internationale ontwerpcompetitie met Universiteiten NL, B, F, D Go Nogo NIS portaal VONK Voorjaar 2012 najaar 2012 2 coridoren Zuid-Willems Vaart en Maas

17 Innovatie & Ontwikkeling Sneller+Hindervrij vervangen Sneller+Slimmer schutten Scheepvaartklassevrij Multifunctioneel Corridordenken 1.SMART PvE MWW 2.Kennis+Ervaring buitenland 3.Randvoorwaarden deltaprogramma + ministerie I&M 4.Bouwstenen Selectieleidraad Selectieleidraad Europese Aanbesteding Ontwerpallianties Keuze beste basisontwerp MWW Scope van MultiWaterWerk.NL programma Corporate Innovatie Programma Cluster Veiligheid Kennisveld natte kunstwerken Kennisveld Hydraulic Engineering 130 keuro voor Markt en Kennisinstellingen –Deltares –Van Hattum en Blankevoort –ipv Delft –TU Delft –GWR Bundesanstalt fur Wasserbau? RWS 0,4 FTE –Rijkswaterstaat DI –Rijkswaterstaat DVS/WD 4 Producten gereed voorjaar 2012

18 De vervolgstappen van MultWaterWerk.NL in de gouden 3-hoek van kennis, overheid en markt … Ontwikkel nu samen met RWS+bouwers+IR- bureaus een nieuwe Nederlandse MultiWaterWerk.NL standaard. Kosten via 3 parallelle sporen zijn 1,2 miljoen euro. Via de WBSO regeling kunnen partijen nog meer innovatiekracht mobiliseren. Laat de minister de beste kiezen.

19 MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen 1.In 2011 ontwikkelde van Hattum en Blankevoort en RWS het concept MultiWaterWerk(MWW). MWW combineert functies als waterkeren, schutten, vistrap, waterafvoer, wateraanvoer, energie opwekken. Door middel van ontwerp allianties kan het idee uitgewerkt worden tot een basisontwerp in de gouden driehoek van Markt-Overheid en Kennis. Dit basisontwerp kan dan de basis vormen voor een nieuwe contractvorm BECOM. Basic design - Engineering - Construct - Operate – Maintenance. 2.Door CIP is 66 keuro beschikbaar voor het analyseren van de Zuid-Willemsvaart DC projecten (Deltares), het vaststellen van een MWW pvE (ipvDelft) en het maken van de bouwstenen voor het MWW alliantieproces(vHB). Wij leveren bouwstenen, zowel technisch als contractueel, voor een innovatieve uitvraag (door de inkooporganisatie van RWS) van ontwerpallianties voor nieuwe ontwerpen op basis van standaardisatie van nieuwe en te vervangen schutsluizen. 3.Op basis hiervan zal een STORM sessie (25 keuro) worden georganiseerd door CIP waarbij meer marktpartijen worden betrokken om het product te toetsen of het concept geschikt is om verder op te pakken in de topsector water. Marktpartijen en projectmanagement van lopende DBFM projecten maar ook kennisinstellingen zullen dan worden uitgenodigd om aan te sluiten. 4.De inkooporganisatie van RWS kan dan besluiten om de markt te benaderen. Mogelijk kunnen dan 3 ontwerp allianties worden gevormd van Markt+Overheid+Kennis. De focus kan zijn op 1 schutsluis bijvoorbeeld Eefde of een corridor bijvoorbeeld de vervangingsopgave van de Maas voor de stuwen en sluizen. Kosten worden geraamd op 1200 keuro. Kwaliteitstoetsen van LCC, duurzaamheid, DuBoCalc etc kunnen 1 keer goed worden uitgevoerd. 5.Op basis van het beste basisontwerp kan RWS deze nieuwe BECOM contractvorm toepassen voor de vervanging van de eerste groep uit de 100 schutsluizen die vanaf 2020 moet worden vervangen. De indieners van het winnende basisontwerp wordt beloond met royalties. NL krijgt sneller projecten voor minder geld. Verspilling wordt tegengegaan en de creativiteit wordt ingezet waar het moet. Na 5 jaar wordt een nieuwe ontwerpwedstrijd gestart om de state of the art dan weer in een nieuw basisontwerp te gieten.

20 Analyse Zuid Willems vaart Techniek Programma van eisen Proces Bouwstenen selectieleidraad Ontwerp allianties CIP Stormsessie met Markt, RWS Kennis en Topsector water met bijdragen uit de markt MultiWaterWerk Basic design allianties (Markt+RWS+Kennis) MultiWaterWerken Basic design Enigineering Construct Operate Maintenance contracten MWW VONK Vervangings Opgave Natte Kunstwerken Mirt onderzoek Vervanging stuwen en sluizen Maas DBFM contracten Limmel Keersluis, 3 de Beatrixsluis, nieuwe zeesluis, 2 de kolk Eefde KR8 OP2015 LCC Modulair Bouwen DuboCalc Duurzaamheid


Download ppt "MultiWaterWerk.NL een nieuw proces voor een nieuwe generatie schutsluizen"

Verwante presentaties


Ads door Google