De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Context Weinig of geen goede fuifinfrastructuur Verstrenging regelgeving tentfuiven Jeugdraad was reeds 20 jaar vragende partij Stad nam wel initiatief,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Context Weinig of geen goede fuifinfrastructuur Verstrenging regelgeving tentfuiven Jeugdraad was reeds 20 jaar vragende partij Stad nam wel initiatief,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Context Weinig of geen goede fuifinfrastructuur Verstrenging regelgeving tentfuiven Jeugdraad was reeds 20 jaar vragende partij Stad nam wel initiatief, zonder succes

3 Voorbereiding vanaf 2003 Werkgroep jeugdraad: – gemotiveerd – bekwaam – divers Fuifzaalbezoeken Advies over hun ideale fuifzaal – ligging – infrastructuur – uitbating

4 Voorbereiding vanaf 2003 Ambtelijke werkgroep Ligging, infrastructuur en uitbating Adviezen jeugdraad werden meegenomen Ook rechtstreekse uitwisseling met jeugdraad Uiteraard regelmatige terugkoppeling met schepencollege → implementatie in bestuursakkoord, JBP, begroting, …

5 Voorbereiding vanaf 2003 Duidelijke keuzes: Centrale ligging: veilig bereikbaar, sluit aan op uitgaanscircuit en weinig directe buurtbewoners Infrastructuur: advies jeugdraad Stedelijke uitbating: maximale kansen voor jongeren → Werd niet door de voltallige gemeenteraad gedragen

6 Ligging

7

8 Warandesite centraal in de stad Turnhout Gelijke afstand van Grote Markt en station Sluit aan op netwerk van openbaar vervoer Bereikbaar vanuit Grote Markt via autoluwe verbinding Dé ideale locatie voor een overwegend recreatieve, multifunctionele invulling

9 Situering

10 Haalbaarheidsstudie → voorontwerp → definitief ontwerp Vanaf 2005 Advies jeugdraad: volledig geïntegreerd in opdracht Ook regelmatige terugkoppeling met jeugdraad

11 Uitbating Jeugddienst nam initiatief (op basis van advies jeugdraad) Moeilijk proces: verschillende betrokken partners, conform gemeentedecreet en cultuurpactwetgeving (betrokkenheid van gebruikers) Voortgang werd teruggekoppeld met jeugdraad

12 Op dit moment Bouw fuifzaal: oplevering najaar Advies jeugdraad m.b.t. infrastructuur werd gevolgd Uitbating fuifzaal: stad = leasinggever AGB = leasingnemer vzw Jep = vaste commissie van advies (jeugdraad)

13 VZW JEP Vzw Jep (met terugkoppeling naar jeugdraad) heeft advies gegeven over: Taakverdeling vzw Jep/AGB/stadsbestuur Verhuurreglement (ook tarieven) Takenpakket fuifzaalcoördinator/medewerker Opdrachten leveranciers Verdere inrichting fuifzaal → Adviezen werden grotendeels gevolgd

14 Fuifzaalcoördinator Indiensttreding: juli 2012 Indiensttreding medewerker: maand voor opening Takenpakket: – Receptieve programmatie – Eigen programmatie en samenwerkingsverbanden – Beheer en optimalisatie van de fuifinfrastructuur – Promotie om maat – Netwerk

15 Fuifzaalcoördinator Samenwerkingsverbanden binnen Stad: – Jeugddienst – Vrijetijdssector: toerisme, sport, cultuur, evenementenloket, … – Facility management – AGB – Communicatie – Economie/financiën – ICT – Stadsbedrijven

16 Fuifzaalcoördinator Betrokkenheid jongeren door: – Wedstrijd rond naam en logo – Info-avonden – Open Werfbezoek – Fuifbuddy’s opleiden – Vrijwilligerswerking opstarten – Laten meedenken en organiseren van eigen events – Werkgroep “Fuiven” oprichten – “Fuif-ombudsman” voor jongeren

17 Vragenronde


Download ppt "Context Weinig of geen goede fuifinfrastructuur Verstrenging regelgeving tentfuiven Jeugdraad was reeds 20 jaar vragende partij Stad nam wel initiatief,"

Verwante presentaties


Ads door Google