De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIJKFORUM 23 mei 2013 Toelichting beheerplan Te Boelaarpark.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIJKFORUM 23 mei 2013 Toelichting beheerplan Te Boelaarpark."— Transcript van de presentatie:

1 WIJKFORUM 23 mei 2013 Toelichting beheerplan Te Boelaarpark

2 Opmaak beheerplan Vorige versies beheerplan ( en ) goedgekeurd door het stadscollege Update voor beheerperiode wordt opgemaakt in voorjaar Goedkeuring op college volgt in najaar 2013. De huidige opmaak van een beheerplan bestaat uit een tekstuele toelichting, een beheertabel met periodieke maatregelen en een beheerkaart met referentiezones.

3 Opmaak beheerplan De huidige beheerplannen worden opgemaakt volgens de methodiek van de firma IPC Groene Ruimte uit Arnhem De structuur wordt in Antwerpen licht aangepast aan de huidige noden in verband met zonering van diverse functies binnen de parken

4 Het beheerplan : structuur
Leeswijzer I. Wat is een beheerplan ? Inleiding Methodiek II. Beheerplan voor het Te Boelaarpark Beschrijving van het Te Boelaarpark Gewenste situatie Doelstelling, streefbeelden, eindbeelden en randvoorwaarden voor het park

5 Het beheerplan : structuur
Omvorming en beheer Monitoring en evaluatie Tijdsboekhouding Bijlagen

6 Doelstelling, randvoorwaarden en streefbeelden
Binnen het groenbeheer zijn er 3 hanteerbare doelstellingen mogelijk : Economisch Ecologisch Esthetisch Voor het Te Boelaarpark werd gekozen voor een esthetische doelstelling.

7 Doelstelling, randvoorwaarden en streefbeelden
Esthetische doelstelling : = intensief beheer in de zin van “strakke” lijnen van graskanten, geschoffelde sierbeplantingen en geschoren hagen en dergelijke. ! Dit betekent niet dat er op sommige plaatsen niet extensief en natuurlijk kan beheerd worden Maar : steeds met de nodige randvoorwaarden zoals zuiverheidsboorden, optimaal vrijhouden van paden en infrastructuur ed.

8 Beheerplan 2009-2013 : doelstellingen
Gewenste situatie in 2009 (idem ) : Handhaving van het beheer dat gericht was op representatie en openheid in het park. In de bosgedeelten moeten bosrandsoorten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Een meer ontwikkelde inheemse onderbegroeiing is plaatselijk gewenst. Het bomenbestand waar nodig in stand houden en vervangen (parkbomen).

9 Beheerplan 2009-2013 : doelstellingen
In een aantal percelen kan de dominantie van beuk, die geen ondergroei toelaat, afgezwakt worden. Bevoordeling van inheemse bomen en heesters in functie van rustig en harmonisch ‘bos’karakter van dit voormalige kasteelpark. Herstel van de grote grasvlakten. Bestaande waardevolle gebouwen in goede conditie brengen en houden om te integreren in het park.

10 Beheerplan 2009-2013 : maatregelen
Maatregelen genomen in de periode : Afbouwen sfeerloze groenblijvers Ontwikkelen betere ondergroei in bospercelen Optimaliseren zichtassen Inbreng stinzeplanten, bol- en knolgewassen Vrijzetten waardevolle monumentale parkbomen Vermijden van donkere plekken Verwijderen van overbodige elementen

11 Beheerplan 2009-2013 : streefbeeld
Eindbeeld : = het resultaat van beheermaatregelen dat gerealiseerd wordt aan het eind van de totale periode van het in staat brengen van een park. Nadien wordt dit eindbeeld in stand gehouden. Het eindbeeld van het Te Boelaarpark werd nog niet volledig gerealiseerd :

12 Beheerplan 2009-2013 : streefbeeld
De bestaande drevenstructuur werd nog niet volledig hersteld of bij aangeplant. De uniformiteit van de verhardingen rond de vijver (zone voormalig kasteel) is nog niet gerealiseerd Het ronde punt (perceel Ch) werd nog niet geoptimaliseerd

13 Beheer Cyclisch : = steeds terugkerende beheermaatregelen zoals Gras maaien, zaailingen uittrekken, papiermanden ledigen,… Omvorming : = eenmalige ingreep waardoor een groenobject een ander gebruik of andere inrichting krijgt

14 Beheerplan 2009-2013 : omvormingen
Omvormingen gerealiseerd in : Vrijzetten monumentale bomen (nog bezig) Verwijderen Prunus- en Aucubahagen Aanpassen beplanting zodat zichtassen behouden of hersteld worden Heraanleg van gazons Plaatsen van paaltjes aan de ingangen om overlast van verkeer in het park in te perken Heraanplant lindenbos aan de vijver

15 Nieuw beheerplan 2014-2019 : aandachtspunten
Groendienst : Regeneratie parkgazons moet cyclisch opgenomen worden in de beheertabel Kaartje afbakening zone openbaar bosgebied (ANB) moet mee opgenomen worden Omheining rond de monumentale eik op het centrale grasveld moet vervangen worden Treurbeuk in perceel Bj (kant speeltuin) is een toekomstboom en moet nog vrijgezet worden

16 Nieuw beheerplan 2014-2019 : aandachtspunten
Groendienst : De heesters en struiken aan de afsluiting van het park (zijde Joos Robijnslei) hebben nood aan verjongingssnoei (gefaseerd) De zone voor de vijver moet afgewerkt worden (solitaire boom, standbeeld, kiosk of prieel als verwijzing naar het kasteel ?) De kastanjes (K. De Preterlei/K. Vd Oeverstraat) zijn aandachtsbomen in slechte gezondheid. Dit perceel komt in aanmerking voor verjonging.

17 Nieuw beheerplan 2014-2019 : aandachtspunten
Omwonenden, district, bezoekers : Meubilair : zitbanken, papiermanden, verlichting Veiligheid, controle, toezicht Sport : looppiste, fitness Paden : aantal en materiaalkeuze Zwerfvuil en sluikstort Hondenloopzone Evenementen

18 Nieuw beheerplan 2014-2019 : aandachtspunten
Omwonenden, district, bezoekers : Bomen en groen : toestand en ingrepen Dieren : eekhoorns, nestkasten, kraaien Vijver en omgeving

19 Nieuw beheerplan 2014-2019 : meubilair
Papiermanden : Te weinig aan buitenzijde park, in bosgedeelte en aan ingangen Te lage frequentie lediging

20 Nieuw beheerplan 2014-2019 : meubilair
Zitbanken : Extra zitbanken, bijvoorbeeld aan nieuwe uitgang van de school Betere verdeling van de inplanting (zon/schaduw)

21 Nieuw beheerplan 2014-2019 : meubilair
Verlichting : Park is onvoldoende verlicht bij valavond (lente, herfst, winter) : op delen van het loopparcours (risico op ongevallen) In het bosgedeelte (weinig doorzicht -onveiligheidsgevoel)

22 Nieuw beheerplan 2014-2019 : Sport
Looppiste zoals op het Kiel Fitness-toestellen zoals fort Hoboken Correcte opgave van de afstanden van het loopparcours <-> vraag om sportinfrastructuur niet uit te breiden omdat dit de rust en de groene structuur van het park verstoort

23 Nieuw beheerplan 2014-2019 : Paden
Sommige paden zijn uitgesleten, waardoor plassen blijven staan Toplaag bestaat uit te grove keien en kiezel, wat niet comfortabel is voor wandelaars en joggers

24 Nieuw beheerplan 2014-2019 : Honden
Vraag naar aanleg hondenloopzone

25 Nieuw beheerplan 2014-2019 : Evenementen
Park wordt teveel gebruikt voor evenementen die de rust verstoren en de natuurfunctie onder druk zetten

26 Nieuw beheerplan 2014-2019 : Toezicht
Diverse vragen om meer toezicht : bij valavond en in winter Vandalisme, zwerfvuil en sluikstort illegale transacties en vechtpartijen na zonsondergang aanlijnen van honden kraaien en eksters die kleine vogels wegjagen, vuil verspreiden in het park en overlast veroorzaken in tuinen rondom het park

27 Nieuw beheerplan 2014-2019 : Vijver
Bestaande kasteelvijver vervangen door een meer natuurlijke waterpartij

28 Nieuw beheerplan 2014-2019 : Groen
Teveel klimop op de monumentale bomen Boszone is te wild en lijkt niet onderhouden Er is onvoldoende kruidlaag in het park Er wordt teveel door de beplanting gelopen, waardoor deze afsterft (houtwallen ?) Oude bomen worden te snel gerooid en laten dan te lang een open plek na

29 Nieuw beheerplan 2014-2019 : Groen
Bomen rooien heeft gevolgen voor eekhoorns, vogels en vleermuizen Nestkasten hangen ter compensatie van verdwenen bomen Bomen in de buurt van de school voorzien van naambordjes

30 KAART met percelen

31 KAART met afbakening bos
Zone openbaar bos (ANB)


Download ppt "WIJKFORUM 23 mei 2013 Toelichting beheerplan Te Boelaarpark."

Verwante presentaties


Ads door Google