De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

23 mei 2013 Toelichting beheerplan Te Boelaarpark WIJKFORUM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "23 mei 2013 Toelichting beheerplan Te Boelaarpark WIJKFORUM."— Transcript van de presentatie:

1 23 mei 2013 Toelichting beheerplan Te Boelaarpark WIJKFORUM

2 -Vorige versies beheerplan ( en ) goedgekeurd door het stadscollege -Update voor beheerperiode wordt opgemaakt in voorjaar Goedkeuring op college volgt in najaar De huidige opmaak van een beheerplan bestaat uit een tekstuele toelichting, een beheertabel met periodieke maatregelen en een beheerkaart met referentiezones. Opmaak beheerplan

3 -De huidige beheerplannen worden opgemaakt volgens de methodiek van de firma IPC Groene Ruimte uit Arnhem -De structuur wordt in Antwerpen licht aangepast aan de huidige noden in verband met zonering van diverse functies binnen de parken Opmaak beheerplan

4 Leeswijzer I. Wat is een beheerplan ? -Inleiding -Methodiek II. Beheerplan voor het Te Boelaarpark -Beschrijving van het Te Boelaarpark -Gewenste situatie -Doelstelling, streefbeelden, eindbeelden en randvoorwaarden voor het park Het beheerplan : structuur

5 -Omvorming en beheer -Monitoring en evaluatie -Tijdsboekhouding Bijlagen Het beheerplan : structuur

6 Binnen het groenbeheer zijn er 3 hanteerbare doelstellingen mogelijk : -Economisch -Ecologisch -Esthetisch Voor het Te Boelaarpark werd gekozen voor een esthetische doelstelling. Doelstelling, randvoorwaarden en streefbeelden

7 Esthetische doelstelling : = intensief beheer in de zin van “strakke” lijnen van graskanten, geschoffelde sierbeplantingen en geschoren hagen en dergelijke. ! Dit betekent niet dat er op sommige plaatsen niet extensief en natuurlijk kan beheerd worden Maar : steeds met de nodige randvoorwaarden zoals zuiverheidsboorden, optimaal vrijhouden van paden en infrastructuur ed. Doelstelling, randvoorwaarden en streefbeelden

8 Gewenste situatie in 2009 (idem ) : -Handhaving van het beheer dat gericht was op representatie en openheid in het park. In de bosgedeelten moeten bosrandsoorten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Een meer ontwikkelde inheemse onderbegroeiing is plaatselijk gewenst. -Het bomenbestand waar nodig in stand houden en vervangen (parkbomen). Beheerplan : doelstellingen

9 -In een aantal percelen kan de dominantie van beuk, die geen ondergroei toelaat, afgezwakt worden. -Bevoordeling van inheemse bomen en heesters in functie van rustig en harmonisch ‘bos’karakter van dit voormalige kasteelpark. -Herstel van de grote grasvlakten. -Bestaande waardevolle gebouwen in goede conditie brengen en houden om te integreren in het park. Beheerplan : doelstellingen

10 Maatregelen genomen in de periode : -Afbouwen sfeerloze groenblijvers -Ontwikkelen betere ondergroei in bospercelen -Optimaliseren zichtassen -Inbreng stinzeplanten, bol- en knolgewassen -Vrijzetten waardevolle monumentale parkbomen -Vermijden van donkere plekken -Verwijderen van overbodige elementen Beheerplan : maatregelen

11 Eindbeeld : = het resultaat van beheermaatregelen dat gerealiseerd wordt aan het eind van de totale periode van het in staat brengen van een park. Nadien wordt dit eindbeeld in stand gehouden. Het eindbeeld van het Te Boelaarpark werd nog niet volledig gerealiseerd : Beheerplan : streefbeeld

12 -De bestaande drevenstructuur werd nog niet volledig hersteld of bij aangeplant. -De uniformiteit van de verhardingen rond de vijver (zone voormalig kasteel) is nog niet gerealiseerd -Het ronde punt (perceel Ch) werd nog niet geoptimaliseerd Beheerplan : streefbeeld

13 Cyclisch : = steeds terugkerende beheermaatregelen zoals Gras maaien, zaailingen uittrekken, papiermanden ledigen,… Omvorming : = eenmalige ingreep waardoor een groenobject een ander gebruik of andere inrichting krijgt Beheer

14 Omvormingen gerealiseerd in : -Vrijzetten monumentale bomen (nog bezig) -Verwijderen Prunus- en Aucubahagen -Aanpassen beplanting zodat zichtassen behouden of hersteld worden -Heraanleg van gazons -Plaatsen van paaltjes aan de ingangen om overlast van verkeer in het park in te perken -Heraanplant lindenbos aan de vijver Beheerplan : omvormingen

15 Groendienst : -Regeneratie parkgazons moet cyclisch opgenomen worden in de beheertabel -Kaartje afbakening zone openbaar bosgebied (ANB) moet mee opgenomen worden -Omheining rond de monumentale eik op het centrale grasveld moet vervangen worden -Treurbeuk in perceel Bj (kant speeltuin) is een toekomstboom en moet nog vrijgezet worden Nieuw beheerplan : aandachtspunten

16 Groendienst : -De heesters en struiken aan de afsluiting van het park (zijde Joos Robijnslei) hebben nood aan verjongingssnoei (gefaseerd) -De zone voor de vijver moet afgewerkt worden (solitaire boom, standbeeld, kiosk of prieel als verwijzing naar het kasteel ?) -De kastanjes (K. De Preterlei/K. Vd Oeverstraat) zijn aandachtsbomen in slechte gezondheid. Dit perceel komt in aanmerking voor verjonging. Nieuw beheerplan : aandachtspunten

17 Omwonenden, district, bezoekers : -Meubilair : zitbanken, papiermanden, verlichting -Veiligheid, controle, toezicht -Sport : looppiste, fitness -Paden : aantal en materiaalkeuze -Zwerfvuil en sluikstort -Hondenloopzone -Evenementen Nieuw beheerplan : aandachtspunten

18 Omwonenden, district, bezoekers : -Bomen en groen : toestand en ingrepen -Dieren : eekhoorns, nestkasten, kraaien -Vijver en omgeving Nieuw beheerplan : aandachtspunten

19 Papiermanden : -Te weinig aan buitenzijde park, in bosgedeelte en aan ingangen -Te lage frequentie lediging Nieuw beheerplan : meubilair

20 Zitbanken : -Extra zitbanken, bijvoorbeeld aan nieuwe uitgang van de school -Betere verdeling van de inplanting (zon/schaduw) Nieuw beheerplan : meubilair

21 Verlichting : Park is onvoldoende verlicht bij valavond (lente, herfst, winter) : -op delen van het loopparcours (risico op ongevallen) -In het bosgedeelte (weinig doorzicht - onveiligheidsgevoel) Nieuw beheerplan : meubilair

22 -Looppiste zoals op het Kiel -Fitness-toestellen zoals fort Hoboken -Correcte opgave van de afstanden van het loopparcours vraag om sportinfrastructuur niet uit te breiden omdat dit de rust en de groene structuur van het park verstoort Nieuw beheerplan : Sport

23 -Sommige paden zijn uitgesleten, waardoor plassen blijven staan -Toplaag bestaat uit te grove keien en kiezel, wat niet comfortabel is voor wandelaars en joggers Nieuw beheerplan : Paden

24 -Vraag naar aanleg hondenloopzone Nieuw beheerplan : Honden

25 -Park wordt teveel gebruikt voor evenementen die de rust verstoren en de natuurfunctie onder druk zetten Nieuw beheerplan : Evenementen

26 Diverse vragen om meer toezicht : -bij valavond en in winter -Vandalisme, zwerfvuil en sluikstort -illegale transacties en vechtpartijen na zonsondergang -aanlijnen van honden -kraaien en eksters die kleine vogels wegjagen, vuil verspreiden in het park en overlast veroorzaken in tuinen rondom het park Nieuw beheerplan : Toezicht

27 Bestaande kasteelvijver vervangen door een meer natuurlijke waterpartij Nieuw beheerplan : Vijver

28 -Teveel klimop op de monumentale bomen -Boszone is te wild en lijkt niet onderhouden -Er is onvoldoende kruidlaag in het park -Er wordt teveel door de beplanting gelopen, waardoor deze afsterft (houtwallen ?) -Oude bomen worden te snel gerooid en laten dan te lang een open plek na Nieuw beheerplan : Groen

29 -Bomen rooien heeft gevolgen voor eekhoorns, vogels en vleermuizen -Nestkasten hangen ter compensatie van verdwenen bomen -Bomen in de buurt van de school voorzien van naambordjes Nieuw beheerplan : Groen

30 KAART met percelen

31 Zone openbaar bos (ANB) KAART met afbakening bos


Download ppt "23 mei 2013 Toelichting beheerplan Te Boelaarpark WIJKFORUM."

Verwante presentaties


Ads door Google