De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsplan 2014 + (Memorandum). Ondernemingsplan 2014 Onze missie, visie, waarden Onze doelstellingen De context waarin we functioneren Onze strategie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsplan 2014 + (Memorandum). Ondernemingsplan 2014 Onze missie, visie, waarden Onze doelstellingen De context waarin we functioneren Onze strategie."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsplan 2014 + (Memorandum)

2 Ondernemingsplan 2014 Onze missie, visie, waarden Onze doelstellingen De context waarin we functioneren Onze strategie Actiepunten voor 2014 Inzet van de beschikbare mensen en middelen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 2

3 VREG in 2014 3 hoofdlijnen: Transitie naar VREG 3.0: focus op de taken als regulator Opnemen nieuwe taak: distributienettarieven Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 3

4 VREG in 2014 Transitie naar VREG 3.0: focus op de taken als regulator Opnemen nieuwe taak: distributienettarieven Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 4

5 VREG 3.0 Overdracht groenestroom- en WKK-dossiers Overdracht beheer expertisedossiers van VREG naar VEA op 1/4/2014 Overdracht beheer standaarddossiers (PV) naar netbeheerders in 2015 Toekenning steuncertificaten en garanties van oorsprong door VREG op basis van dossierbehandeling door VEA (expertisedossiers) en netbeheerders (PV) VREG blijft ook instaan voor toezicht op handel en inlevering steuncertificaten en garanties van oorsprong 2014-2015: creatie nieuwe centrale databank VREG- VEA, met interfaces naar systemen netbeheerders VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 5

6 VREG 3.0 Nieuwe taak: distributienettarieven Nood aan 6 VTE recurrent op kruissnelheid December 2013: toekenning 3 VTE recurrent Enkel personeelsmiddelen, geen extra werkingsmiddelen toegekend Interne verschuivingen Besparingen Vlaamse overheid: VREG moet nog 3 personeelsleden uitsparen tegen 1/7/2014 Werkingsmiddelen worden beknot en buiten de overheadkosten zal nauwelijks ruimte zijn voor externe consultancy of studies VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 6

7 Sarah Van Kerckhoven Directeur Groene stroom en WKK a.i. (0.5) Organigram 01/01/2014 Sarah Van Kerckhoven Directeur Organisatie en beleidsondersteunende diensten (0.5) André Pictoel Gedelegeerd bestuurder Ruben Verboven Celhoofd Personeel en financi ë n Sofie Lauwaert Celhoofd Communicatie Lincy De Mey Secretariaat onthaal (0,8) Cindy Van Lierde Secretariaat onthaal (0.3) Assistent boekhouding(0.5) Fanny Schoevaerts Informatie en com- municatie deskundige Yolanda Leenen Informatie en com- (0,8) municatie deskundige Karel Vranken ICT-verantwoordelijke Dirk Van Evercooren Directeur Marktwerking Thierry Van Craenenbroeck Directeur Netbeheer Jimmy Loodts Celhoofd Expertisedossiers GS en WKK (wl) Karolien Verhaegen Celhoofd Standaarddossiers GS en WKK Liesbeth Switten Toezichthouder(0.5) GS en WKK (juridisch) Karl van Staeyen Toezichthouder Expertisedossiers (wl) Jeannine De Rijck Dossier Behandelaar (0.8) Michiel Luidens Assistent behandelaar Expertisedossiers (wl) Dirk Marginet Toezichthouder Netbeheer (technisch) Heleen Van Hoof Toezichthouder Expertisedossiers (wl) Isabelle Vanden Bon Toezichthouder Netbeheer (juridisch) Kim Verstraeten Toezichthouder (juridisch) Els Vanberghen Toezichthouder (prijzen) Katrien Gielis Toezichthouder (economisch) Maja Buttiens Assistent Dossier Behandelaar Leen Cumps Assistent behandelaar Expertisedossiers (wl) Hans Hense Administratief medew. Expertisedossiers (wl) Shirley Pauwels Assistent Dossier Behandelaar NN Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Katrien Verwimp Toezichthouder (0.5) (GS en WKK markt) (*) vanaf 01/02/14 tot 29/06/14 (**) tot 29/06/14 (***) van 01/02/14 tot 01/08/14 Laura Vandenhaute Dossierbehandelaar Expertisedossiers (wl) Caroline (*) De Schoenmaeker Secretariaat onthaal (vc) (0,5) Leen Vandezande Toezichthouder (marktstatistieken) Nico (**) Schoutteet Junior Toezichthouder (bd) Veerle Buytaert Beheerder Duurzaamheid (wl) Lies (**) De Cat Assistent Dossier Behandelaar (bd) Marc Michiels Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Jo (***) Demeyere Toezichthouder (bd) Netbeheer (technisch) Hans Berden Assistent toezichthouder Koen Vanderborght Dossierbehandelaar Expertisedossiers (wl) NN Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Ingrid Borrey Assistent loonadministratie (0,5)

8 Directie Groene stroom en WKK a.i. Organigram 01/01/2014 Directie Organisatie en beleidsondersteunende diensten Gedelegeerd bestuurder Cel Personeel en financi ë n Cel Informatie & Communicatie Directie Marktwerking Directie Netbeheer Cel Expertisedossiers GS en WKK (wl) Cel Standaarddossiers GS en WKK

9 Organigram 01/04/2014 Directie Organisatie en beleidsondersteunende diensten Gedelegeerd bestuurder Cel Personeel en financi ë n Cel Informatie & Communicatie Directie Marktwerking Directie Netbeheer Cel Standaarddossiers GS en WKK (*) vanaf 01/02/14 tot 29/06/14 (**) tot 29/06/14 (***) van 01/02/14 tot 01/08/14

10 Organigram 01/04/2014 Sarah Van Kerckhoven Directeur Organisatie en beleidsondersteunende diensten André Pictoel Gedelegeerd bestuurder Ruben Verboven Celhoofd Personeel en financi ë n Sofie Lauwaert Celhoofd Communicatie Lincy De Mey Secretariaat onthaal (0,8) Cindy Van Lierde Secretariaat onthaal (0.3) Assistent boekhouding(0.5) Fanny Schoevaerts Informatie en com- municatie deskundige Yolanda Leenen Informatie en com- (0,8) municatie deskundige Karel Vranken ICT-verantwoordelijke Dirk Van Evercooren Directeur Marktwerking Thierry Van Craenenbroeck Directeur Netbeheer Karolien Verhaegen Celhoofd Standaarddossiers GS en WKK Liesbeth Switten Toezichthouder(0.5) GS en WKK (juridisch) Jeannine De Rijck Dossier Behandelaar (0.8) Dirk Marginet Toezichthouder Netbeheer (technisch) Isabelle Vanden Bon Toezichthouder Netbeheer (juridisch) Kim Verstraeten Toezichthouder (juridisch) Els Vanberghen Toezichthouder (prijzen) Katrien Gielis Toezichthouder (economisch) Maja Buttiens Assistent Dossier Behandelaar Shirley Pauwels Assistent Dossier Behandelaar NN Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Katrien Verwimp Toezichthouder (0.5) (GS en WKK markt) (*) vanaf 01/02/14 tot 29/06/14 (**) tot 29/06/14 (***) van 01/02/14 tot 01/08/14 Caroline (*) De Schoenmaeker Secretariaat onthaal (vc) (0,5) Leen Vandezande Toezichthouder (marktstatistieken) Nico (**) Schoutteet Junior Toezichthouder (bd) Lies (**) De Cat Assistent Dossier Behandelaar (bd) Marc Michiels Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Jo (***) Demeyere Toezichthouder (bd) Netbeheer (technisch) Hans Berden Assistent toezichthouder NN Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Ingrid Borrey Assistent loonadministratie (0,5)

11 Personeel: 27,3 VTE (>< 2013: 7 VTE expertisedossiers overgedragen naar VEA, 3 VTE erbij voor tarieven) Begroting: 4,7 miljoen (240 kEuro minder dan in 2013) VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 11 VREG 3.0

12 VREG in 2014 Transitie naar VREG 3.0: focus op de taken als regulator Opnemen nieuwe taak: distributienettarieven Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 12

13 Distributienettarieven Zesde staatshervorming: overdracht tariefbevoegdheid op 1 juli 2014 Technische en kwaliteitsregulering komen in dezelfde hand als tariefregulering = goede zaak! Risico’s: Geen overdracht van mensen/kennis, noch middelen Geen bestaande tariefmethodologie Geen zekerheid over saldi uit het verleden Bestaande nettarieven lopen af op 31/12/2014 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 13

14 Distributienettarieven Advies VREG van 22/11/2013: Direct nood aan decretaal kader voor uitoefening tariefbevoegdheid, zonder de mogelijkheid te hypothekeren voor de volgende regering om zelf richtsnoeren vast te leggen: Toewijzing taak tarieven aan VREG Machtiging aan VREG om overgangsregeling goed te keuren voorlopige tarieven qua hoogte met rechtzetting ex post Vervanging huidige federale tarifaire voorschriften door regionale voorschriften door overname van de procedure en inhoudelijke tarifaire regels uit de derde Europese elektriciteits- en gasrichtlijnen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 14

15 Distributienettarieven VR besliste op 20 december 2013 om taak toe te wijzen aan de VREG maar ging niet in op het VREG advies om wijzigingen aan te brengen aan de richtsnoeren van het federale kader De VREG zal bijgevolg binnen het huidige federale kader de beslissingen die hij moet nemen na 1 juli 2014 voorbereiden. VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 15

16 Distributienettarieven Indien de wettelijke situatie niet meer wijzigt, zal de VREG aan de volgende regering zo snel als mogelijk een advies overmaken voor een Vlaams kader met als krachtlijnen eenvoudige procedures dicht aansluiten bij inhoudelijke en procedurele tarifaire regels uit de derde Europese Elektriciteits- en Gasrichtlijnen zekerheid rond saldi uit verleden VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 16

17 Distributienettarieven Acties in 2014 – timing onder voorbehoud Consultatie tariefmethodologie afronden (= methode vaststellen vergoeding netbeheerder voor zijn diensten) Consultatie tariefstructuur opstarten (= hoe deze nettarieven dan aangerekend worden aan klantengroepen en via tariefdragers) Overgangsmaatregel nemen om een tarief op 1/1/2015 te hebben VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 17

18 Distributienettarieven Timing afhankelijk van Kennisopbouw Verloop van het overleg met de belanghebbenden Al dan niet aanpassing juridisch kader Doorlooptijd in federaal kader: na vastlegging van methodologie en structuur 6 mnd netbeheerders om voorstellen in te dienen, 6 mnd voor beoordelingsproces VREG en tijd om systemen aan te passen voor marktpartijen VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 18

19 Distributienettarieven Juridische duidelijkheid nodig Bepaling opgebouwde saldi uit verleden De bestemming saldi op basis van ondertussen opgeheven wetgeving Bevriezing van de tarieven Overgangsmaatregel vereist bepaling methodologie VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 19

20 VREG in 2014 Transitie naar VREG 3.0: focus op de taken als regulator Opnemen nieuwe taak: distributienettarieven Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 20

21 Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst Atrias / MIG 6.0 => advies rond gewenste decretale verankering nieuwe afspraken Nieuwe partijen betrekken bij model => WG flexibiliteit binnen Atrias Rondetafel leveranciersmodel: welke belemmeringen voor (bestaande en nieuwe) leveranciers? Ex-post monitoring en rapportering Atrias VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 21

22 Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst Europese netwerkcodes Criteria aansluiting decentrale productie in investeringsplannen Beleidsplatform slimme netten Opvolgen proefprojecten slimme netten Advies regelgevend kader flexibele toegang productie tot het net VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 22

23 Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst Opvolgen proefprojecten slimme meters Actualisatie kosten-batenanalyse slimme meters Advies regelgevend kader slimme meters Opvolgen studie regulering warmtenetten VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 23

24 VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 24 Memorandum

25 Onze aanbevelingen voor nieuwe Vlaamse Regering: Versterking van de werking en concurrentie op de energiemarkt Regulering beheer distributienetten Versterking onafhankelijkheid en werking VREG VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 25 Memorandum

26 Versterking van de werking en concurrentie op de energiemarkt Nieuwe marktorganisatie moet verankerd worden in regelgeving (Atrias/MIG 6.0/nieuwe marktrollen) Drempels voor marktwerking en nieuwe leveranciers moeten weggewerkt worden Verdere verbetering instrumenten om klanten wegwijs te maken op energiemarkt Impact ondersteuning voor groene stroom en warmte-kracht moet bekeken worden VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 26

27 Memorandum Regulering beheer distributienetten Behoud benchmarkingmogelijkheden tussen netbeheerders Volledige ontvlechting netbeheer en levering/productie Stabiel decretaal kader voor distributienettarieven Decretaal kader slimme meters en beslissing over uitrol ervan Evalueer regelgeving netinfrastructuur VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 27

28 Memorandum Versterking onafhankelijkheid en werking VREG We willen rechtstreeks onder het toezicht van het Vlaams Parlement We willen zelf ons belanghebbendenoverleg organiseren Voldoende mensen en middelen Meer samenwerking met andere Belgische en Europese regulatoren Gebruik onze kennis voor regulering warmtenetten VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 28

29 U vindt het Ondernemingsplan 2014 op onze websiteOndernemingsplan 2014 Het Memorandum kunt u vandaag meenemen maar vindt u ook via memorandummemorandum VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKTP 29

30 P 30


Download ppt "Ondernemingsplan 2014 + (Memorandum). Ondernemingsplan 2014 Onze missie, visie, waarden Onze doelstellingen De context waarin we functioneren Onze strategie."

Verwante presentaties


Ads door Google