De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsplan (Memorandum)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsplan (Memorandum)"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsplan 2014 + (Memorandum)

2 Ondernemingsplan 2014 Onze missie, visie, waarden Onze doelstellingen
De context waarin we functioneren Onze strategie Actiepunten voor 2014 Inzet van de beschikbare mensen en middelen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

3 VREG in 2014 3 hoofdlijnen: Transitie naar VREG 3.0: focus op de taken als regulator Opnemen nieuwe taak: distributienettarieven Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

4 VREG in 2014 Transitie naar VREG 3.0: focus op de taken als regulator
Opnemen nieuwe taak: distributienettarieven Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

5 VREG 3.0 Overdracht groenestroom- en WKK-dossiers
Overdracht beheer expertisedossiers van VREG naar VEA op 1/4/2014 Overdracht beheer standaarddossiers (PV) naar netbeheerders in 2015 Toekenning steuncertificaten en garanties van oorsprong door VREG op basis van dossierbehandeling door VEA (expertisedossiers) en netbeheerders (PV) VREG blijft ook instaan voor toezicht op handel en inlevering steuncertificaten en garanties van oorsprong : creatie nieuwe centrale databank VREG-VEA, met interfaces naar systemen netbeheerders VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

6 VREG 3.0 Nieuwe taak: distributienettarieven Interne verschuivingen
Nood aan 6 VTE recurrent op kruissnelheid December 2013: toekenning 3 VTE recurrent Enkel personeelsmiddelen, geen extra werkingsmiddelen toegekend Interne verschuivingen Besparingen Vlaamse overheid: VREG moet nog 3 personeelsleden uitsparen tegen 1/7/2014 Werkingsmiddelen worden beknot en buiten de overheadkosten zal nauwelijks ruimte zijn voor externe consultancy of studies VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

7 Organigram 01/01/2014 4/04/2017 7 7 André Pictoel Sarah Van Kerckhoven
Gedelegeerd bestuurder Sarah Van Kerckhoven Directeur Organisatie en beleidsondersteunende diensten (0.5) Ruben Verboven Celhoofd Personeel en financiën Sofie Lauwaert Celhoofd Communicatie Karel Vranken ICT-verantwoordelijke Ingrid Borrey Assistent loonadministratie (0,5) Fanny Schoevaerts Informatie en com- municatie deskundige Yolanda Leenen Informatie en com- (0,8) municatie deskundige Cindy Van Lierde Secretariaat onthaal (0.3) Assistent boekhouding(0.5) Lincy De Mey Secretariaat onthaal (0,8) Caroline (*) De Schoenmaeker Secretariaat onthaal (vc) (0,5) Dirk Van Evercooren Directeur Marktwerking Thierry Van Craenenbroeck Directeur Netbeheer Sarah Van Kerckhoven Directeur Groene stroom en WKK a.i. (0.5) Els Vanberghen Toezichthouder (prijzen) Katrien Gielis Toezichthouder (economisch) Dirk Marginet Toezichthouder Netbeheer (technisch) Isabelle Vanden Bon Toezichthouder Netbeheer (juridisch) Liesbeth Switten Toezichthouder(0.5) GS en WKK (juridisch) Kim Verstraeten Toezichthouder (juridisch) Katrien Verwimp Toezichthouder (0.5) (GS en WKK markt) Jo (***) Demeyere Toezichthouder (bd) Netbeheer (technisch) Jimmy Loodts Celhoofd Expertisedossiers GS en WKK (wl) Karolien Verhaegen Celhoofd Standaarddossiers GS en WKK Hans Berden Assistent toezichthouder Leen Vandezande Toezichthouder (marktstatistieken) Marc Michiels Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Karl van Staeyen Toezichthouder Expertisedossiers (wl) Michiel Luidens Assistent behandelaar Expertisedossiers (wl) Jeannine De Rijck Dossier Behandelaar (0.8) Maja Buttiens Assistent Dossier Behandelaar Nico (**) Schoutteet Junior Toezichthouder (bd) NN Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Heleen Van Hoof Toezichthouder Expertisedossiers (wl) Leen Cumps Assistent behandelaar Expertisedossiers (wl) Shirley Pauwels Assistent Dossier Behandelaar Lies (**) De Cat Assistent Dossier Behandelaar (bd) NN Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Laura Vandenhaute Dossierbehandelaar Expertisedossiers (wl) Hans Hense Administratief medew. Expertisedossiers (wl) (*) vanaf 01/02/14 tot 29/06/14 (**) tot 29/06/14 (***) van 01/02/14 tot 01/08/14 Koen Vanderborght Dossierbehandelaar Expertisedossiers (wl) Veerle Buytaert Beheerder Duurzaamheid (wl) 7 7

8 Organigram 01/01/2014 4/04/2017 8 8 Directie Gedelegeerd bestuurder
Directie Organisatie en beleidsondersteunende diensten Cel Personeel en financiën Cel Informatie & Communicatie Directie Marktwerking Directie Netbeheer Directie Groene stroom en WKK a.i. Cel Expertisedossiers GS en WKK (wl) Cel Standaarddossiers GS en WKK 8 8

9 Organigram 01/04/2014 4/04/2017 9 9 (**) tot 29/06/14
Gedelegeerd bestuurder Directie Organisatie en beleidsondersteunende diensten Cel Personeel en financiën Cel Standaarddossiers GS en WKK Cel Informatie & Communicatie Directie Marktwerking Directie Netbeheer (*) vanaf 01/02/14 tot 29/06/14 (**) tot 29/06/14 (***) van 01/02/14 tot 01/08/14 9 9

10 Organigram 01/04/2014 4/04/2017 10 10 André Pictoel Sarah
Gedelegeerd bestuurder Sarah Van Kerckhoven Directeur Organisatie en beleidsondersteunende diensten Ruben Verboven Celhoofd Personeel en financiën Karel Vranken ICT-verantwoordelijke Ingrid Borrey Assistent loonadministratie (0,5) Liesbeth Switten Toezichthouder(0.5) GS en WKK (juridisch) Cindy Van Lierde Secretariaat onthaal (0.3) Assistent boekhouding(0.5) Lincy De Mey Secretariaat onthaal (0,8) Caroline (*) De Schoenmaeker Secretariaat onthaal (vc) (0,5) Karolien Verhaegen Celhoofd Standaarddossiers GS en WKK Sofie Lauwaert Celhoofd Communicatie Jeannine De Rijck Dossier Behandelaar (0.8) Maja Buttiens Assistent Dossier Behandelaar Fanny Schoevaerts Informatie en com- municatie deskundige Yolanda Leenen Informatie en com- (0,8) municatie deskundige Shirley Pauwels Assistent Dossier Behandelaar Lies (**) De Cat Assistent Dossier Behandelaar (bd) Dirk Van Evercooren Directeur Marktwerking Thierry Van Craenenbroeck Directeur Netbeheer Els Vanberghen Toezichthouder (prijzen) Katrien Gielis Toezichthouder (economisch) Dirk Marginet Toezichthouder Netbeheer (technisch) Isabelle Vanden Bon Toezichthouder Netbeheer (juridisch) Kim Verstraeten Toezichthouder (juridisch) Katrien Verwimp Toezichthouder (0.5) (GS en WKK markt) Jo (***) Demeyere Toezichthouder (bd) Netbeheer (technisch) Hans Berden Assistent toezichthouder Leen Vandezande Toezichthouder (marktstatistieken) Marc Michiels Toezichthouder Netbeheer (tarieven) Nico (**) Schoutteet Junior Toezichthouder (bd) NN Toezichthouder Netbeheer (tarieven) (*) vanaf 01/02/14 tot 29/06/14 (**) tot 29/06/14 (***) van 01/02/14 tot 01/08/14 NN Toezichthouder Netbeheer (tarieven) 10 10

11 VREG 3.0 Personeel: 27,3 VTE (>< 2013: 7 VTE expertisedossiers overgedragen naar VEA, 3 VTE erbij voor tarieven) Begroting: 4,7 miljoen (240 kEuro minder dan in 2013) VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

12 VREG in 2014 Transitie naar VREG 3.0: focus op de taken als regulator
Opnemen nieuwe taak: distributienettarieven Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

13 Distributienettarieven
Zesde staatshervorming: overdracht tariefbevoegdheid op 1 juli 2014 Technische en kwaliteitsregulering komen in dezelfde hand als tariefregulering = goede zaak! Risico’s: Geen overdracht van mensen/kennis, noch middelen Geen bestaande tariefmethodologie Geen zekerheid over saldi uit het verleden Bestaande nettarieven lopen af op 31/12/2014 VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

14 Distributienettarieven
Advies VREG van 22/11/2013: Direct nood aan decretaal kader voor uitoefening tariefbevoegdheid, zonder de mogelijkheid te hypothekeren voor de volgende regering om zelf richtsnoeren vast te leggen: Toewijzing taak tarieven aan VREG Machtiging aan VREG om overgangsregeling goed te keuren voorlopige tarieven qua hoogte met rechtzetting ex post Vervanging huidige federale tarifaire voorschriften door regionale voorschriften door overname van de procedure en inhoudelijke tarifaire regels uit de derde Europese elektriciteits- en gasrichtlijnen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

15 Distributienettarieven
VR besliste op 20 december 2013 om taak toe te wijzen aan de VREG maar ging niet in op het VREG advies om wijzigingen aan te brengen aan de richtsnoeren van het federale kader De VREG zal bijgevolg binnen het huidige federale kader de beslissingen die hij moet nemen na 1 juli 2014 voorbereiden. VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

16 Distributienettarieven
Indien de wettelijke situatie niet meer wijzigt, zal de VREG aan de volgende regering zo snel als mogelijk een advies overmaken voor een Vlaams kader met als krachtlijnen eenvoudige procedures dicht aansluiten bij inhoudelijke en procedurele tarifaire regels uit de derde Europese Elektriciteits- en Gasrichtlijnen zekerheid rond saldi uit verleden VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

17 Distributienettarieven
Acties in 2014 – timing onder voorbehoud Consultatie tariefmethodologie afronden (= methode vaststellen vergoeding netbeheerder voor zijn diensten) Consultatie tariefstructuur opstarten (= hoe deze nettarieven dan aangerekend worden aan klantengroepen en via tariefdragers) Overgangsmaatregel nemen om een tarief op 1/1/2015 te hebben VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

18 Distributienettarieven
Timing afhankelijk van Kennisopbouw Verloop van het overleg met de belanghebbenden Al dan niet aanpassing juridisch kader Doorlooptijd in federaal kader: na vastlegging van methodologie en structuur 6 mnd netbeheerders om voorstellen in te dienen, 6 mnd voor beoordelingsproces VREG en tijd om systemen aan te passen voor marktpartijen VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

19 Distributienettarieven
Juridische duidelijkheid nodig Bepaling opgebouwde saldi uit verleden De bestemming saldi op basis van ondertussen opgeheven wetgeving Bevriezing van de tarieven Overgangsmaatregel vereist bepaling methodologie VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

20 VREG in 2014 Transitie naar VREG 3.0: focus op de taken als regulator
Opnemen nieuwe taak: distributienettarieven Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

21 Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst
Atrias / MIG 6.0 => advies rond gewenste decretale verankering nieuwe afspraken Nieuwe partijen betrekken bij model => WG flexibiliteit binnen Atrias Rondetafel leveranciersmodel: welke belemmeringen voor (bestaande en nieuwe) leveranciers? Ex-post monitoring en rapportering Atrias VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

22 Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst
Europese netwerkcodes Criteria aansluiting decentrale productie in investeringsplannen Beleidsplatform slimme netten Opvolgen proefprojecten slimme netten Advies regelgevend kader flexibele toegang productie tot het net VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

23 Opvolgen Vlaamse elektriciteits- en aardgassystemen voor de toekomst
Opvolgen proefprojecten slimme meters Actualisatie kosten-batenanalyse slimme meters Advies regelgevend kader slimme meters Opvolgen studie regulering warmtenetten VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

24 Memorandum VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

25 Memorandum Onze aanbevelingen voor nieuwe Vlaamse Regering:
Versterking van de werking en concurrentie op de energiemarkt Regulering beheer distributienetten Versterking onafhankelijkheid en werking VREG VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

26 Memorandum Versterking van de werking en concurrentie op de energiemarkt Nieuwe marktorganisatie moet verankerd worden in regelgeving (Atrias/MIG 6.0/nieuwe marktrollen) Drempels voor marktwerking en nieuwe leveranciers moeten weggewerkt worden Verdere verbetering instrumenten om klanten wegwijs te maken op energiemarkt Impact ondersteuning voor groene stroom en warmte-kracht moet bekeken worden VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

27 Memorandum Regulering beheer distributienetten
Behoud benchmarkingmogelijkheden tussen netbeheerders Volledige ontvlechting netbeheer en levering/productie Stabiel decretaal kader voor distributienettarieven Decretaal kader slimme meters en beslissing over uitrol ervan Evalueer regelgeving netinfrastructuur VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

28 Memorandum Versterking onafhankelijkheid en werking VREG
We willen rechtstreeks onder het toezicht van het Vlaams Parlement We willen zelf ons belanghebbendenoverleg organiseren Voldoende mensen en middelen Meer samenwerking met andere Belgische en Europese regulatoren Gebruik onze kennis voor regulering warmtenetten VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

29 U vindt het Ondernemingsplan 2014 op onze website Het Memorandum kunt u vandaag meenemen maar vindt u ook via memorandum VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

30


Download ppt "Ondernemingsplan (Memorandum)"

Verwante presentaties


Ads door Google