De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie op openbare ruimte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie op openbare ruimte"— Transcript van de presentatie:

1 Visie op openbare ruimte
Ger Theelen Werkbijeenkomst 13 en 14 mei 2003

2 Bestuur De puzzel oplossen Klanten Organisatie Medewerkers

3 Samenhang bij veranderen (vier stappen aanpak)
Druk tot veranderen (noodzaak) Gedeelde visie (richting) Vermogen tot veranderen Eerste stappen zetten

4 Effect als 1 van de 4 ontbreekt
Een heldere gedeelde visie Vermogen om te veranderen Stappen die tot actie leiden Onder in de la Druk om te veranderen Snelle start. Daarna stuurloos ronddobberen Bezorgdheid, frustratie, verlies concurrentiekracht Foute start, toevallige poging, niet gecorrigeerde inspanningen

5 Bestuur Missie Oru Landgraaf Klanten Organisatie Medewerkers

6 Waarde van een missie Opdracht die de organisatie zichzelf stelt
Verwoording van ambities Houvast in een continue discussie Zowel overschat als onderschat. Geen wondermiddel Moet betekenis hebben voor de praktijk

7 Missie geeft antwoord op de vragen:
Wie zijn we ? Wat zijn we ? Waar staan we voor ? Waar streven we naar ? Hoe denken we dat te bereiken ?

8 Missie is een soort bedrijfsplan
Waarvoor zijn we op aarde ? Catechismus Is de verbindende puzzel Geeft richting aan de beweging Verwoordt idealen

9 Veel woorden voor ‘t zelfde
Bedrijfsdoelen en uitgangspunten Gedragslijn, gedragscode Denkrichting

10 Wie zijn onze doelgroepen
Klantengroepen (inwoners) Belangengroepen (buurten) Politiek en bestuur Nieuwe medewerkers

11 Doelgroep erbij betrekken
De KLANT als PARTNER / SAMEN Afhankelijk = Ontvankelijk Wat vindt de betrokkene (mening peilen) De Wijk een nieuwe markt Wijkbeheer een nieuw product

12 Wat moet de missie oproepen ?
Beeldvorming Enthousiasme (klanten en bestuur) (H)erkenning en imago Uitstraling (houding en gedrag)

13 Bestuur Visie Oru Landgraaf Klanten Organisatie Medewerkers

14 Verbeterthema’s Oriëntatie: extern en bestuurlijk Stijl:
Bestuur- & managementstijl Werkstijl medewerk(st)ers Proces: Samenwerking Communicatie en Informatie Kostenbewustzijn

15 Het bestuur heeft duidelijke visie en doelen
is inspirerend, open en betrouwbaar is ontwikkelend, naar buiten gericht gebruikt MT als sparringpartner laat aan ‘t MT de bedrijfsvoering

16 HET DOEL

17 Oru gericht op de klant gericht op in- & externe klanten
toegankelijk & bereikbaar levert service & vakmanschap is duidelijk, betrouwbaar & aanspreekbaar levert prestaties die S M A R T zijn onderzoekt behoeften van haar klant

18 Klantoriëntatie Productie- middelen Productie- proces Uitvoer/
prestatie Klanten Effect Invoer Uitvoer Uitkomst

19 Openbare Ruimte gedeelde visie en (concern)strategie
integraal (wijk)beheer en management Gebaseerd op: medewerkers met verantwoordelijkheid zelfcontrole en zelfsturing meetbaar, deskundig en doorzichtig

20 Openbare Ruimte Denkt “van buiten naar binnen”
Werkt vraaggericht Denkt “van buiten naar binnen” Denkt vooruit en werk betrouwbaar

21 Voorwaarden Bereid en in staat om zich vraaggericht op te stellen en aan te passen Heeft een breed gedragen visie over de producten en toekomst Doet recht aan wisselende verantwoor-delijkheden en verhoudingen tussen burgers en bestuur Gericht op het benutten van kansen en verbeteren van haar effectiviteit

22 Voorwaarden 2 Klant: bereid en in staat om zich vraaggericht op te stellen Medewerkers: vertrouwen, verantwoordelijkheid en uitdaging Bestuur: hanteert programma als basis Organisatie: opereert als een geheel, is open, doorzichtig en lerend Prestaties: kwaliteitsbewust, effectief op basis van een gedragen visie over de producten en toekomst Domein: (Eu)regionaal, van buiten naar binnen

23 Bestuur Klanten Cultuur Organisatie Medewerkers

24 Cultuurkenmerken Extremen Taakvolwassen Taakbewust Duidelijke doelen
Lef / initiatief Veel informatie / kaders Integraal management Accent op resultaat Flexibel Teamgeest Betrokkenheid Continue opleiding Werk moet klaar Taakbewust Honderd doelen Op zeker spelen Duizend regels Hiërarchie Accent op aanwezigheid Naar binnen gericht Eigen rijkjes Berusting Weinig informatie Procedures

25 Medewerkers Flexibel, betrokken, grensverleggend
respectvol, eerlijk, collegiaal, loyaal met zelfvertrouwen verantwoordelijk voor eigen gebied organisatiedoelen voorop zetten bedreigingen om in kansen sterk in netwerken

26 Discussie-vragen.

27 Is de missie juist ?

28 Zijn de doelen juist ?

29 Landgraaf oriënteert zich extern.

30 Elke burger telt. Waardering van de klanten doet er toe.

31 Niet alleen de leiding verandert !

32 Het blijft leuk om in Landgraaf te werken !

33

34 Basisproces

35 GEMEENTE VENLO

36 Openbare ruimte processtappen Beheer Openbare Ruimte
Algemeen - bedrijfsproces - Openbare Ruimte afdelingen Stadsontwikkeling Beheer Openbare Ruimte Beleid RICHTEN (strategisch nivo) Realisatie Exploitatie Ontwerp Beheer VERRICHTEN (operationeel nivo) INRICHTEN (tactisch nivo) Projecten Ingenieursbureau

37 Beheer Openbare Ruimte
de afdelingen Beleid Beheer Projecten

38 Beheer Openbare ruimte
het proces Inrichten Richten Verrichten Beheerbeleid Uitvoering Planning Rapportage

39 Beheer Openbare ruimte ORIENTATIE van de ORGANISATIE
GEBIED & PRODUCT PROCES GEBIED Beheerbeleid Uitvoering Planning Rapportage

40 2 hoofdprocessen Preventief Correctief gepland = gericht op de regel
bulkproduktie = 80 / 20 efficient = de dingen goed doen incidenteel = gericht op de uitzondering stuksproduktie = 20 / 80 effectief = de goede dingen doen Norm Frequentie Optimaliseren Minimaliseren Maximaliseren

41 richten inrichten verrichten
Uitvoering Beheerbeleid Rapportage& planning richten Beheer Openbare Ruimte Ad Theuws Ondersteuning & Projecten inrichten Stadsdeel verrichten Stadsdeel West Stadsdeel Zuid Noord & Centrum Jacques Bongers Jan Driessen Dre Heijnen


Download ppt "Visie op openbare ruimte"

Verwante presentaties


Ads door Google