De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Visie op openbare ruimte Ger Theelen Werkbijeenkomst 13 en 14 mei 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Visie op openbare ruimte Ger Theelen Werkbijeenkomst 13 en 14 mei 2003."— Transcript van de presentatie:

1 1 Visie op openbare ruimte Ger Theelen Werkbijeenkomst 13 en 14 mei 2003

2 2 Klanten Bestuur Medewerkers Organisatie De puzzel oplossen

3 3 Samenhang bij veranderen (vier stappen aanpak) 1. Druk tot veranderen (noodzaak) 2. Gedeelde visie (richting) 3. Vermogen tot veranderen 4. Eerste stappen zetten 1. Druk tot veranderen (noodzaak) 2. Gedeelde visie (richting) 3. Vermogen tot veranderen 4. Eerste stappen zetten

4 4 Effect als 1 van de 4 ontbreekt Een heldere gedeelde visie Vermogen om te veranderen Stappen die tot actie leiden Onder in de la Druk om te veranderen Vermogen om te veranderen Stappen die tot actie leiden Snelle start. Daarna stuurloos ronddobberen Druk om te veranderen Een heldere gedeelde visie Stappen die tot actie leiden Bezorgdheid, frustratie, verlies concurrentiekracht Druk om te veranderen Een heldere gedeelde visie Vermogen om te veranderen Foute start, toevallige poging, niet gecorrigeerde inspanningen

5 5 Klanten Bestuur Medewerkers Organisatie Missie Oru Landgraaf Missie Oru Landgraaf

6 6 Waarde van een missie  Opdracht die de organisatie zichzelf stelt  Verwoording van ambities  Houvast in een continue discussie  Zowel overschat als onderschat.  Geen wondermiddel  Moet betekenis hebben voor de praktijk

7 7 Missie geeft antwoord op de vragen:  Wie zijn we ?  Wat zijn we ?  Waar staan we voor ?  Waar streven we naar ?  Hoe denken we dat te bereiken ?

8 8 Missie is een soort bedrijfsplan  Waarvoor zijn we op aarde ?  Catechismus  Is de verbindende puzzel  Geeft richting aan de beweging  Verwoordt idealen

9 9 Veel woorden voor ‘t zelfde  Bedrijfsdoelen en uitgangspunten  Gedragslijn, gedragscode  Denkrichting

10 10 Wie zijn onze doelgroepen o Klantengroepen (inwoners) o Belangengroepen (buurten) o Politiek en bestuur o Nieuwe medewerkers

11 11 Doelgroep erbij betrekken  De KLANT als PARTNER / SAMEN  Afhankelijk = Ontvankelijk  Wat vindt de betrokkene (mening peilen)  De Wijk een nieuwe markt  Wijkbeheer een nieuw product

12 12 Wat moet de missie oproepen ?  Beeldvorming  Enthousiasme (klanten en bestuur)  (H)erkenning en imago  Uitstraling (houding en gedrag)

13 13 Klanten Bestuur Medewerkers Organisatie Visie Oru Landgraaf Visie Oru Landgraaf

14 14 Verbeterthema’s Oriëntatie:  extern en bestuurlijk Stijl:  Bestuur- & managementstijl  Werkstijl medewerk(st)ers Proces:  Samenwerking  Communicatie en Informatie  Kostenbewustzijn Oriëntatie:  extern en bestuurlijk Stijl:  Bestuur- & managementstijl  Werkstijl medewerk(st)ers Proces:  Samenwerking  Communicatie en Informatie  Kostenbewustzijn

15 15 Het bestuur  heeft duidelijke visie en doelen  is inspirerend, open en betrouwbaar  is ontwikkelend, naar buiten gericht  gebruikt MT als sparringpartner  laat aan ‘t MT de bedrijfsvoering  heeft duidelijke visie en doelen  is inspirerend, open en betrouwbaar  is ontwikkelend, naar buiten gericht  gebruikt MT als sparringpartner  laat aan ‘t MT de bedrijfsvoering

16 HET DOEL

17 17 Oru gericht op de klant  gericht op in- & externe klanten  toegankelijk & bereikbaar  levert service & vakmanschap  is duidelijk, betrouwbaar & aanspreekbaar  levert prestaties die S M A R T zijn  onderzoekt behoeften van haar klant  gericht op in- & externe klanten  toegankelijk & bereikbaar  levert service & vakmanschap  is duidelijk, betrouwbaar & aanspreekbaar  levert prestaties die S M A R T zijn  onderzoekt behoeften van haar klant

18 18 Klantoriëntatie Productie- middelen Productie- proces Uitvoer/ prestatie KlantenEffect Invoer Uitvoer Uitkomst

19 19 Openbare Ruimte gedeelde visie en (concern)strategie integraal (wijk)beheer en management Gebaseerd op: medewerkers met verantwoordelijkheid zelfcontrole en zelfsturing meetbaar, deskundig en doorzichtig gedeelde visie en (concern)strategie integraal (wijk)beheer en management Gebaseerd op: medewerkers met verantwoordelijkheid zelfcontrole en zelfsturing meetbaar, deskundig en doorzichtig

20 20 Openbare Ruimte  Werkt vraaggericht  Denkt “van buiten naar binnen”  Denkt vooruit en werk betrouwbaar

21 21 Voorwaarden  Bereid en in staat om zich vraaggericht op te stellen en aan te passen  Heeft een breed gedragen visie over de producten en toekomst  Doet recht aan wisselende verantwoor- delijkheden en verhoudingen tussen burgers en bestuur  Gericht op het benutten van kansen en verbeteren van haar effectiviteit

22 22 Voorwaarden 2  Klant: bereid en in staat om zich vraaggericht op te stellen  Medewerkers: vertrouwen, verantwoordelijkheid en uitdaging  Bestuur: hanteert programma als basis  Organisatie: opereert als een geheel, is open, doorzichtig en lerend  Prestaties: kwaliteitsbewust, effectief op basis van een gedragen visie over de producten en toekomst  Domein: (Eu)regionaal, van buiten naar binnen

23 23 Klanten Bestuur Medewerkers Organisatie Cultuur

24 24 Cultuurkenmerken Extremen Taakbewust Honderd doelen Op zeker spelen Duizend regels Hiërarchie Accent op aanwezigheid Naar binnen gericht Eigen rijkjes Berusting Weinig informatie Procedures Taakvolwassen Duidelijke doelen Lef / initiatief Veel informatie / kaders Integraal management Accent op resultaat Flexibel Teamgeest Betrokkenheid Continue opleiding Werk moet klaar

25 25 Medewerkers o Flexibel, betrokken, grensverleggend o respectvol, eerlijk, collegiaal, loyaal o met zelfvertrouwen o verantwoordelijk voor eigen gebied o organisatiedoelen voorop o zetten bedreigingen om in kansen o sterk in netwerken o Flexibel, betrokken, grensverleggend o respectvol, eerlijk, collegiaal, loyaal o met zelfvertrouwen o verantwoordelijk voor eigen gebied o organisatiedoelen voorop o zetten bedreigingen om in kansen o sterk in netwerken

26 26 Discussie- vragen.

27 27 Is de missie juist ?

28 28 Zijn de doelen juist ?

29 29 Landgraaf oriënteert zich extern.

30 30 Elke burger telt. Waardering van de klanten doet er toe.

31 31 Niet alleen de leiding verandert !

32 32 Het blijft leuk om in Landgraaf te werken !

33 33

34 34 Basisproces

35 35 GEMEENTE VENLO

36 36 Realisatie Exploitatie Ontwerp Algemeen - bedrijfsproces - Beleid RICHTEN (strategisch nivo) Beheer VERRICHTEN (operationeel nivo) Openbare ruimte processtappen INRICHTEN (tactisch nivo) Projecten Stadsontwikkeling Beheer Openbare Ruimte Ingenieursbureau Openbare Ruimte afdelingen

37 37 Beheer Beleid Projecten Beheer Openbare Ruimte de afdelingen

38 38 Beheerbeleid Uitvoering Planning Rapportage Richten Inrichten Verrichten Beheer Openbare ruimte het proces

39 39 Beheerbeleid Uitvoering Planning Rapportage GEBIED & PRODUCT PROCES GEBIED Beheer Openbare ruimte ORIENTATIE van de ORGANISATIE

40 40 Norm 2 hoofdprocessen Correctief Preventief incidenteel = gericht op de uitzondering stuksproduktie = 20 / 80 effectief = de goede dingen doen Frequentie Optimaliseren Maximaliseren Minimaliseren gepland = gericht op de regel bulkproduktie = 80 / 20 efficient = de dingen goed doen

41 41 Beheer Openbare Ruimte Ad Theuws Stadsdeel West Jacques Bongers Stadsdeel Zuid Jan Driessen Stadsdeel Noord & Centrum Dre Heijnen Ondersteuning & Projecten inrichten richten verrichten Uitvoering Beheerbeleid Rapportage& planning


Download ppt "1 Visie op openbare ruimte Ger Theelen Werkbijeenkomst 13 en 14 mei 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google