De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

dimensie van onze beschouwingswereld

Verwante presentaties


Presentatie over: "dimensie van onze beschouwingswereld"— Transcript van de presentatie:

1 dimensie van onze beschouwingswereld
informatieverkeer informatie systemen (applicaties + data) technology Infrastructuur bedrijfsgebeuren specifiek generiek © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

2 vier werelden voor schrijvend enabling bedrijfsgebeuren
informatieverkeer enabling informatiesystemen technologie infrastructuur © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

3 de netwerk onderneming
bedrijfsprocessen samenwerking tussen mensen business producten, diensten bedrijfs- systeem informatie services externe relaties informatie voorziening communicatie tussen mensen informatie services IS services informatie systemen samenwerking van SW componenten IT systeem externe IT systemen TI services technologie Infrastructuur samenwerking van SW&HW componenten © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

4 ordeningsraamwerk: vier werelden
Architectuur gebieden Informatie Systemen Technologie Infrastructuur Business Informatie Beveiliging / Beheer Architectuur Gezichtspunten © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

5 Architectural Approach
There are four distinct areas for discovering and specifying the enterprise in terms of architecture. Business Architecture views from the point of view of business functions, business locations, events / business behavior, business role-players, business resources, business outcome, business commitments. Information Architecture views from the point of view of information-on-the-move. Information System Architecture views from the point of view of the systems to support the business. Technology Infrastructure Architecture views from the point of view of the technology foundation to support information systems and therefore the business. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

6 Business Main Questions: Structure answers:
What is this Business all about ? What has to be done to achieve this ? Who does What ? Which tasks are to be carried out and in which order? Which tasks deliver which outcomes/products? How are jobs arranged within the organization ? Structure answers: Tasks which are elementary for this business Relations between these tasks (business behaviour) Task arrangements (focusing organization and process) Mandatory (inter)relations © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

7 Information Main Questions: Structure answers: What do we talk about?
What do we communicate? Who communicates with whom ? About What? When? (Amounts and Frequencies!) Structure answers: Which tasks have a strong cohesion focusing their communication Which information contents interrelate. Mandatory communication (inter)relations © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

8 Information systems Main questions: Structure answers:
Which automated services are needed? To what specifications and requirements? What are the required interactions? How do services have to behave in order to meet the objectives? Which technical requirements are needed? Which technology enablers are available? Structure answers: Clusters of functionality, data and technology Cluster specifications and quality of service Mandatory (inter)relations © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

9 Technical infrastructure
Main questions: Which types of infrastructure are required to support the information systems? What is the required quality of services? Structure answers: Coherent sets of Infrastructure (hardware, systems software and communication) Requirements, quality of service. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

10 ..... en 5 abstractieniveaus Abstractie Niveau’s Waarom (Contextueel)
Architectuur gebieden Abstractie Niveau’s Waarom (Contextueel) Wat (Conceptueel) Hoe (Logisch) Waarmee (Fysiek) Wanneer (Transformatie) Informatie Systemen Technologie Infrastructuur Business Informatie Beveiliging / Beheer Architectuur Gezichtspunten © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

11 Integrated Architecture Framework
de idee achter de opbouw van IAF: - scheidt de ‘strategy’ van de ‘requirements’ - scheidt de ‘requirements’ van de oplossing(en) - scheidt de oplossing van de implementatie - scheidt de implementatie van de transformatie(s) © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

12 Integrated Architecture Framework
uitgangspunten bij het invullen van het raamwerk: - Business Benefits zijn leidend - Business based keuzes - Business centric thinking in plaats van technology centric thinking - Business Principes zijn ‘mandatory’ - Business Scenario benadering - Technology enabling t.b.v. business benefits © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

13 PrimaVera Framework UvA
Business Technology Information and communication Strategy Structure Operations © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

14 vier werelden en twee cruciale viewpoints extra
Security Security is een business issue Security kan alleen adequaat worden geborgd als dit verankerd is in de enterprise architectuur. Security is een end-to-end aangelegenheid! Governance Een holistische beschouwing van business tot en met infrastructuren. Transformaties worden concurrent uitgevoerd. Er zijn nauwelijks meer pure IT projecten! © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

15 ordeningsraamwerk: vier werelden
Governance Security bedrijfsgebeuren voor schrijvend informatieverkeer enabling informatiesystemen technologie infrastructuur © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

16 stakeholders de eigenaar / bestuurder
klanten, leveranciers en partners interne gebruikers en eindgebruikers indirecte gebruikers ??? het toekomstige onderhoudspersoneel het toekomstige exploitatiepersoneel P.S. De ontwikkelaars zijn wel betrokkenen, maar geen stakeholders! © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

17 betrokkenen, belangen en gezichtspunten
bouwers, onderhoudspersoneel klant, gebruikers engineers geschiktheid ? bruikbaarheid? duurzaam? performance? maakbaar? onderhoudbaar? belangen gezichtspunten © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

18 belangrijke stakeholders aan de klantkant
(top) Management free format visualisaties, in hun taal communiceer de business impact korte PowerPoint presentaties ‘lift zinnen’ gebruikers visualisaties begrijpbaar voor gebruikers communiceer de impact & benefits voor de gebruikers Informatie manager technisch meer gedetailleerde visualisaties communiceer high level IT impact onderhiudsafdeling technisch en gedetailleerde beschrijvingen, bij voorkeur weergegeven in hun standaarden © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

19 doel van een enterprise architectuur
Atlas voor het topmanagement Beheersing van de complexiteit Kaderzetting voor realisatie Communicatiemiddel © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

20 Atlas for Top Management
© 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

21 Complexity Control © 2004 Capgemini - All rights reserved
© 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

22 Roadmap for Realisation
© 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

23 Means of Communication
© 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

24 gebruik van architectuur
Architectuur is een hulpmiddel (en geeft de rationale) bij: de besluitvorming; het ontwerp; de realisatie; de deployment. architectuur beperkt de ontwerpruimte! Voorts biedt architectuur inzicht en overzicht m.b.t. de onderhavige problematiek © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

25 IAF als borgingsinstrument bij concurrent transformation
Huidige Business Integrated Architecture Framework Onderneming ondersteund door ICT Huidige ICT Business en ICT Transformatie ICT Visie Business Visie Visie, Strategie Architectureel Ontwerp Ontwikkeling,Verandering Operatie, Onderhoud © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

26 de rol van architectuur
architectuur principes, richtlijnen, regels, standaarden voor ontwerp en constructie impact schrijft voor impacts schrijft voor ontwerp proces constructie proces ontwerp constructie © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

27 verantwoorde integratie is het antwoord op alignment
Snelle en kosten- efficiënte doch betrouwbare software ontwikkeling kloof tussen business en informatie voorziening voorziening en technologie hergebruik op alle niveaus modellering & architectuur business © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

28 nut van architectuur Meer inzicht en overzicht m.b.t. mogelijkheden en beperkingen van business transformaties. Voorts kan met architectuur op soepele wijze het continue transformatieproces in het gareel worden gehouden. Meer adaptief (o.a. ruimte voor nieuwe relatievormen met klanten / lezers, partners en medewerkers). Soepeler informatieverkeer ter vergroting van de bestuurbaarheid. Rationalisatie van de geautomatiseerde informatiesystemen, databases, de outsourcing en hun onderling verband. Efficiëntere systeemontwikkeling (programma’s en projecten). Meer optimale supervisie bij outsourcing. Uniformering van de (technische) infrastructuur. Meer ruimte om nieuwe technologische mogelijkheden te kunnen incorporeren. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

29 (architectuur binnen het ecosysteem) overheid / maatschappij
de Waarde ligt in de Relaties (architectuur binnen het ecosysteem) leveranciers studenten Radboud Universiteit medewerkers bedrijfsleven overheid / maatschappij © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

30 sleutelwoorden moderne architectuur
Richtinggevende business & architectuur principes Bruikbare services (incl. SLA) (business services, informatie services, applicatie services,technische services) Gepersonaliseerde portals Eenvoudige ‘aanpasbare’ dashboards Wereldwijde connectiviteit Security verankert in de enterprise architectuur Daadwerkelijke ondersteuning (discipline versus ontplooiingsruimte) © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

31 enkele karakteristieken van een moderne architectuur -1
Kanteling van de informatievoorziening naar student / docent / onderzoeker georiënteerd. De onderneming wordt transparanter voor de student / kenniszoeker. De gebruiker staat centraal. (de gebruiker is de klant, de onderneming biedt de services via een personalised portal om zijn werk efficiënt , effectief en met veel plezier te kunnen doen). De architectuur van het informatieverkeer is de sleutel voor werkelijk alignment. Elke gebruiker heeft eenvoudige hulpmiddelen om de vloedgolf aan informatie te beteugelen op zijn eigen wijze. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

32 enkele karakteristieken van een moderne architectuur -2
Architectuur borgt de aansluiting op de ‘connected economy’ (binnen en buiten vloeien in elkaar over). Maximale zichtbaarheid van het gedrag van de informatievoorziening (de gebruiker weet wat hij / zij doet). Levendige visualisaties van de mogelijkheden van de informatievoorziening ter illustratie wat in de architectuur precies wordt geregeld. Speciale aandacht aan het belevingsaspect. Juiste architectuur verleidt tot ontplooiing in het werk (master of your own destiny). © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

33 architectuur is een teken van beschaving
Architectuur cultiveert de belevingswereld van de gebruikers. Gebruikers, HRM directeuren en ondernemingsraden, participeer daadwerkelijk in de beoordeling van architectuurvoorstellen. Help mee aan de totstandkoming van een leefbare digitale werkomgeving. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved


Download ppt "dimensie van onze beschouwingswereld"

Verwante presentaties


Ads door Google