De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved dimensie van onze beschouwingswereld informatieverkeer informatie systemen (applicaties + data)

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved dimensie van onze beschouwingswereld informatieverkeer informatie systemen (applicaties + data)"— Transcript van de presentatie:

1 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved dimensie van onze beschouwingswereld informatieverkeer informatie systemen (applicaties + data) technology Infrastructuur bedrijfsgebeuren specifiekgeneriek

2 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved vier werelden bedrijfsgebeuren informatieverkeer informatiesystemen technologieinfrastructuur voor schrijvend enabling

3 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved informatie systemen samenwerking van SW componenten technologie Infrastructuur samenwerking van SW&HW componenten bedrijfsprocessen bedrijfsprocessen samenwerking tussen mensen IS services TI services externe relaties informatie voorziening communicatie tussen mensen bedrijfs- systeem IT systeem informatie services business producten, diensten informatie services externe IT systemen de netwerk onderneming

4 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Architectuur Gezichtspunten Architectuur gebieden Business Informatie Informatie Systemen TechnologieInfrastructuur Beveiliging / Beheer ordeningsraamwerk: vier werelden

5 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Architectural Approach There are four distinct areas for discovering and specifying the enterprise in terms of architecture.  Business Architecture views from the point of view of business functions, business locations, events / business behavior, business role-players, business resources, business outcome, business commitments.  Information Architecture views from the point of view of information-on-the-move.  Information System Architecture views from the point of view of the systems to support the business.  Technology Infrastructure Architecture views from the point of view of the technology foundation to support information systems and therefore the business.

6 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Business  Main Questions:  What is this Business all about ?  What has to be done to achieve this ?  Who does What ?  Which tasks are to be carried out and in which order?  Which tasks deliver which outcomes/products?  How are jobs arranged within the organization ?  Structure answers:  Tasks which are elementary for this business  Relations between these tasks (business behaviour)  Task arrangements (focusing organization and process)  Mandatory (inter)relations

7 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Information  Main Questions:  What do we talk about?  What do we communicate?  Who communicates with whom ?  About What? When? (Amounts and Frequencies!)  Structure answers:  Which tasks have a strong cohesion focusing their communication  Which information contents interrelate.  Mandatory communication (inter)relations

8 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Information systems  Main questions:  Which automated services are needed?  To what specifications and requirements?  What are the required interactions?  How do services have to behave in order to meet the objectives?  Which technical requirements are needed?  Which technology enablers are available?  Structure answers:  Clusters of functionality, data and technology  Cluster specifications and quality of service  Mandatory (inter)relations

9 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Technical infrastructure  Main questions:  Which types of infrastructure are required to support the information systems?  What is the required quality of services?  Structure answers:  Coherent sets of Infrastructure (hardware, systems software and communication)  Requirements, quality of service.

10 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Waarom(Contextueel)Wat(Conceptueel)Hoe (Logisch) (Logisch)Waarmee (Fysiek) (Fysiek)Wanneer(Transformatie) Abstractie Niveau’s Architectuur Gezichtspunten Architectuur gebieden Business Informatie Informatie Systemen TechnologieInfrastructuur Beveiliging / Beheer..... en 5 abstractieniveaus

11 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Integrated Architecture Framework de idee achter de opbouw van IAF: - scheidt de ‘strategy’ van de ‘requirements’ - scheidt de ‘requirements’ van de oplossing(en) - scheidt de oplossing van de implementatie - scheidt de implementatie van de transformatie(s)

12 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Integrated Architecture Framework uitgangspunten bij het invullen van het raamwerk: - Business Benefits zijn leidend - Business based keuzes - Business centric thinking in plaats van technology centric thinking - Business Principes zijn ‘mandatory’ - Business Scenario benadering - Technology enabling t.b.v. business benefits

13 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved BusinessTechnology Information and communication Strategy Structure Operations PrimaVera Framework UvA

14 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved vier werelden en twee cruciale viewpoints extra Security  Security is een business issue  Security kan alleen adequaat worden geborgd als dit verankerd is in de enterprise architectuur.  Security is een end-to-end aangelegenheid! Governance  Een holistische beschouwing van business tot en met infrastructuren.  Transformaties worden concurrent uitgevoerd. Er zijn nauwelijks meer pure IT projecten!

15 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Governance Security ordeningsraamwerk: vier werelden bedrijfsgebeuren informatieverkeer informatiesystemen technologieinfrastructuur voor schrijvend enabling

16 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved stakeholders  de eigenaar / bestuurder  klanten, leveranciers en partners  interne gebruikers en eindgebruikers  indirecte gebruikers ???  het toekomstige onderhoudspersoneel  het toekomstige exploitatiepersoneel  P.S. De ontwikkelaars zijn wel betrokkenen, maar geen stakeholders!

17 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved betrokkenen, belangen en gezichtspunten geschiktheid ? bruikbaarheid? duurzaam? performance? maakbaar? onderhoudbaar? klant, gebruikers bouwers, onderhoudspersoneel engineers betrokkenen belangen gezichtspunten

18 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved belangrijke stakeholders aan de klantkant  (top) Management  free format visualisaties, in hun taal  communiceer de business impact  korte PowerPoint presentaties  ‘lift zinnen’  gebruikers  visualisaties begrijpbaar voor gebruikers  communiceer de impact & benefits voor de gebruikers  Informatie manager  technisch meer gedetailleerde visualisaties  korte PowerPoint presentaties  communiceer high level IT impact  onderhiudsafdeling  technisch en gedetailleerde beschrijvingen, bij voorkeur weergegeven in hun standaarden

19 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved 1.Atlas voor het topmanagement 2.Beheersing van de complexiteit 3.Kaderzetting voor realisatie 4.Communicatiemiddel doel van een enterprise architectuur

20 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Atlas for Top Management

21 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Complexity Control

22 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Roadmap for Realisation

23 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Means of Communication

24 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved gebruik van architectuur Architectuur is een hulpmiddel (en geeft de rationale) bij: 1. de besluitvorming; 2. het ontwerp; 3. de realisatie; 4. de deployment. architectuur beperkt de ontwerpruimte! Voorts biedt architectuur inzicht en overzicht m.b.t. de onderhavige problematiek

25 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Huidige Business Integrated Architecture Framework Ondernemin g ondersteund door ICT Huidige ICT Business en ICT Transformatie ICT Visie Business Visie Visie, Strategie Architectureel Ontwerp Ontwikkeling, Verandering Operatie, Onderhoud IAF als borgingsinstrument bij concurrent transformation

26 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved de rol van architectuur schrijft voor architectuur principes, richtlijnen, regels, standaarden voor ontwerp en constructie schrijft voor ontwerp proces constructie proces ontwerpconstructie impactimpacts

27 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Snelle en kosten- efficiënte doch betrouwbare software ontwikkeling kloof tussen business en informatie voorziening kloof tussen informatie voorziening en informatie technologie informatie voorziening hergebruik op alle niveaus modellering & architectuur business technologie verantwoorde integratie is het antwoord op alignment

28 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved 1.Meer inzicht en overzicht m.b.t. mogelijkheden en beperkingen van business transformaties. Voorts kan met architectuur op soepele wijze het continue transformatieproces in het gareel worden gehouden. 2.Meer adaptief (o.a. ruimte voor nieuwe relatievormen met klanten / lezers, partners en medewerkers). 3.Soepeler informatieverkeer ter vergroting van de bestuurbaarheid. 4.Rationalisatie van de geautomatiseerde informatiesystemen, databases, de outsourcing en hun onderling verband. 5.Efficiëntere systeemontwikkeling (programma’s en projecten). Meer optimale supervisie bij outsourcing. 6.Uniformering van de (technische) infrastructuur. 7.Meer ruimte om nieuwe technologische mogelijkheden te kunnen incorporeren. nut van architectuur

29 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved Radboud Universiteit leveranciers medewerkers studenten bedrijfsleven overheid / maatschappij (architectuur binnen het ecosysteem) de Waarde ligt in de Relaties

30 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved 1.Richtinggevende business & architectuur principes 2.Bruikbare services (incl. SLA) (business services, informatie services, applicatie services,technische services) 3.Gepersonaliseerde portals 4.Eenvoudige ‘aanpasbare’ dashboards 5.Wereldwijde connectiviteit 6.Security verankert in de enterprise architectuur 7.Daadwerkelijke ondersteuning (discipline versus ontplooiingsruimte) sleutelwoorden moderne architectuur

31 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved 1.Kanteling van de informatievoorziening naar student / docent / onderzoeker georiënteerd. De onderneming wordt transparanter voor de student / kenniszoeker. 2.De gebruiker staat centraal. (de gebruiker is de klant, de onderneming biedt de services via een personalised portal om zijn werk efficiënt, effectief en met veel plezier te kunnen doen). 3.De architectuur van het informatieverkeer is de sleutel voor werkelijk alignment. 4.Elke gebruiker heeft eenvoudige hulpmiddelen om de vloedgolf aan informatie te beteugelen op zijn eigen wijze. enkele karakteristieken van een moderne architectuur -1

32 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved 5.Architectuur borgt de aansluiting op de ‘connected economy’ (binnen en buiten vloeien in elkaar over). 6.Maximale zichtbaarheid van het gedrag van de informatievoorziening (de gebruiker weet wat hij / zij doet). 7.Levendige visualisaties van de mogelijkheden van de informatievoorziening ter illustratie wat in de architectuur precies wordt geregeld. 8.Speciale aandacht aan het belevingsaspect. Juiste architectuur verleidt tot ontplooiing in het werk (master of your own destiny). enkele karakteristieken van een moderne architectuur -2

33 © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved architectuur is een teken van beschaving Architectuur cultiveert de belevingswereld van de gebruikers. Gebruikers, HRM directeuren en ondernemingsraden, participeer daadwerkelijk in de beoordeling van architectuurvoorstellen. Help mee aan de totstandkoming van een leefbare digitale werkomgeving.


Download ppt "© 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved dimensie van onze beschouwingswereld informatieverkeer informatie systemen (applicaties + data)"

Verwante presentaties


Ads door Google