De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FINANCIËLE ASPECTEN Bruno De Groote Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Bruno De Groote Informatiesessie over kinderbijslag RKW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FINANCIËLE ASPECTEN Bruno De Groote Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Bruno De Groote Informatiesessie over kinderbijslag RKW."— Transcript van de presentatie:

1 FINANCIËLE ASPECTEN Bruno De Groote Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Bruno De Groote Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Financiering

2 2 OVERZICHT  Werknemersstelsel − Vrije + Bijzondere kinderbijslagfondsen − RKW & NMBS  Gewaarborgde gezinsbijslag  Publieke sector (o.a. derde instellingen)  RSZPPO  Zelfstandigen  Werknemersstelsel − Vrije + Bijzondere kinderbijslagfondsen − RKW & NMBS  Gewaarborgde gezinsbijslag  Publieke sector (o.a. derde instellingen)  RSZPPO  Zelfstandigen

3 3 FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERWERKGEVER RSZ Niet voor kinderbijslag loon RSZ Globale bijdrage waarvan 7% werkgevers- bijdrage RSZ voor kinderbijslag

4 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - verdeling middelen - controle kinderbijslagfondsen -betaling kinderbijslag -adviseren beleid via beheers- comité (paritair beheer) betaling kinderbijslag -politieke lijn -hoger administratief niveau -controle gerechtigden 14 vrije kinderbijslag- fondsen 2 bijzondere kinder- bijslagfondsen (scheepvaart + havenbedrijf) Administratieve voogdij Innen en verdelen bijdragen Beheer Betaling -innen en verdelen bijdragen (globaal beheer) FINANCIERING VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS FOD Sociale Zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

5 5 HET GLOBAAL BEHEER  < 1/1/1995: sectorale financiering − 1981: Fonds voor het financiële evenwicht van de sociale zekerheid  > 1/1/1995: oprichting van het Globaal beheer − centraal beheer middelen/tekorten: schaalvergroting beleggingen/leningen − financiering takken volgens dagelijkse behoeften − opvolging inkomsten en uitgaven  < 1/1/1995: sectorale financiering − 1981: Fonds voor het financiële evenwicht van de sociale zekerheid  > 1/1/1995: oprichting van het Globaal beheer − centraal beheer middelen/tekorten: schaalvergroting beleggingen/leningen − financiering takken volgens dagelijkse behoeften − opvolging inkomsten en uitgaven

6 6 GELDSTROMEN RSZ- Globaal Beheer RKW Derde instellingen Bijslagtrekkenden RKW Kinderbijslag- fondsen & NMBS

7 7  Financiering vanuit Globaal beheer op 1 BNP Paribas Fortisrekening  Doorstorting naar verschillende bankrekeningen voor: − financiering kinderbijslagfondsen (BNPP Fortis) − derde instellingen (bpost) − kinderbijslag RKW (bpost) − administratiekosten RKW (bpost)  Voordelen BNPP Fortis: interesten, snelle transfer geldmiddelen  Voordelen bpost: gratis circulaire cheques en internationale mandaten, toegang Schatkist  Financiering vanuit Globaal beheer op 1 BNP Paribas Fortisrekening  Doorstorting naar verschillende bankrekeningen voor: − financiering kinderbijslagfondsen (BNPP Fortis) − derde instellingen (bpost) − kinderbijslag RKW (bpost) − administratiekosten RKW (bpost)  Voordelen BNPP Fortis: interesten, snelle transfer geldmiddelen  Voordelen bpost: gratis circulaire cheques en internationale mandaten, toegang Schatkist GELDSTROMEN

8 8  Concept “werkkapitaal” – Enkel geldmiddelen die nodig zijn om te voorzien in onvoorziene, dringende betalingen (zowel opdrachten als beheer) – Dagelijks gemiddelde op 4 bankrekeningen RKW, op maandbasis – Opvolging: Commissie voor Financiële problemen (RSZ), rapportering aan het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid – Huidige norm: 1,5 à 2% totale maandelijkse uitgaven (tussen 6 en 8 miljoen EUR) – Dagelijks wijzigingen in fin. behoeften doorgeven mogelijk (voor 9u)  Concept “werkkapitaal” – Enkel geldmiddelen die nodig zijn om te voorzien in onvoorziene, dringende betalingen (zowel opdrachten als beheer) – Dagelijks gemiddelde op 4 bankrekeningen RKW, op maandbasis – Opvolging: Commissie voor Financiële problemen (RSZ), rapportering aan het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid – Huidige norm: 1,5 à 2% totale maandelijkse uitgaven (tussen 6 en 8 miljoen EUR) – Dagelijks wijzigingen in fin. behoeften doorgeven mogelijk (voor 9u) RESPONSABILISERING RKW (EN ANDERE OISZ)

9 9  Begroting (opdrachten + beheer), enkele aanpassingen per jaar  Basis voor: − Financieel plan (uitgaven per maand) − Financieel plan (uitgaven per maand opgesplitst per dag) − Maandelijkse aanpassing Financiële plannen doorgestuurd naar RSZ  Begroting (opdrachten + beheer), enkele aanpassingen per jaar  Basis voor: − Financieel plan (uitgaven per maand) − Financieel plan (uitgaven per maand opgesplitst per dag) − Maandelijkse aanpassing Financiële plannen doorgestuurd naar RSZ CYCLUS

10 10  Totaal uitgaven 2012: 5.125.111.000 EUR  Totaal inkomsten 2012: 488.494.000 EUR  Financiële behoefte 2012 bij RSZ: 4.636.617.000 EUR  Totaal uitgaven 2012: 5.125.111.000 EUR  Totaal inkomsten 2012: 488.494.000 EUR  Financiële behoefte 2012 bij RSZ: 4.636.617.000 EUR BEDRAGEN (LAATSTE RAMING SEPTEMBER 2012)

11 11  Prestaties (netto: verschuldigd - onverschuldigd): 4.359.868.754 EUR − Arbeid-rente: 4.309.225.390 EUR − Gewaarborgde gezinsbijslag: 50.643.364 EUR  Derde instellingen (exclusief terugvorderingen): 379.975.581 EUR (zowel inkomsten als uitgaven: kostendekkend)  Administratiekosten vrije KBF: 94.950.261 EUR  Administratiekosten bijzondere KBF: 935.338 EUR  Administratiekosten NMBS: 580.866 EUR  Prestaties (netto: verschuldigd - onverschuldigd): 4.359.868.754 EUR − Arbeid-rente: 4.309.225.390 EUR − Gewaarborgde gezinsbijslag: 50.643.364 EUR  Derde instellingen (exclusief terugvorderingen): 379.975.581 EUR (zowel inkomsten als uitgaven: kostendekkend)  Administratiekosten vrije KBF: 94.950.261 EUR  Administratiekosten bijzondere KBF: 935.338 EUR  Administratiekosten NMBS: 580.866 EUR OVERZICHT UITGAVEN (REALISATIES 2011)

12 12  Derde instellingen (exclusief terugvorderingen): 379.975.581 EUR (zowel inkomsten als uitgaven) + administratiekosten: 5.792.709 EUR  Administratiekost betaald door derden:  1,35% en 2%  afhankelijk van complexiteit dossiers  Hoofdelijke bijdragen: 91.471.742 EUR  Derde instellingen (exclusief terugvorderingen): 379.975.581 EUR (zowel inkomsten als uitgaven) + administratiekosten: 5.792.709 EUR  Administratiekost betaald door derden:  1,35% en 2%  afhankelijk van complexiteit dossiers  Hoofdelijke bijdragen: 91.471.742 EUR OVERZICHT ONTVANGSTEN (REALISATIES 2011)

13 13  Aantal kinderbijslagfondsen (excl. RKW): 14 (vrije), 2 (bijzondere) − Aantal betalingen (excl. Bijzondere KBF): 12.150.000 (2011) − Bedrag (2011): 3.651.957.628 EUR  Betaaldag: 8 ste vd maand volgend op het recht (engagement bestuursovereenkomst)  Aantal kinderbijslagfondsen (excl. RKW): 14 (vrije), 2 (bijzondere) − Aantal betalingen (excl. Bijzondere KBF): 12.150.000 (2011) − Bedrag (2011): 3.651.957.628 EUR  Betaaldag: 8 ste vd maand volgend op het recht (engagement bestuursovereenkomst) KINDERBIJSLAGFONDSEN

14 14  Raming KBF -> Voorschotten -> Financieel plan RKW -> RSZ -> RKW -> KBF  Aanvullend voorschot  Terugstorting overtollige geldmiddelen  Raming KBF -> Voorschotten -> Financieel plan RKW -> RSZ -> RKW -> KBF  Aanvullend voorschot  Terugstorting overtollige geldmiddelen FINANCIERING KINDERBIJSLAGFONDSEN

15 15  Uitdovend: werknemers < 1/1/1999  2006: 30.960 werknemers 2011: 27.011 werknemers  Betaald door: − NMBS − Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening − Société wallonne des Eaux − De Scheepvaart − Vrije universiteiten (academisch personeel)  Uitdovend: werknemers < 1/1/1999  2006: 30.960 werknemers 2011: 27.011 werknemers  Betaald door: − NMBS − Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening − Société wallonne des Eaux − De Scheepvaart − Vrije universiteiten (academisch personeel) HOOFDELIJKE BIJDRAGEN

16 16  Aantal betalingen 2011: 2.095.000 − Bedrag (realisatie 2011): 707.911.126 EUR  Arbeid-rente: 657.267.762 EUR  Gewaarborgde gezinsbijslag: 50.643.364 EUR  Betaaldag: 8 ste vd maand volgend op recht (engagement bestuursovereenkomst)  Financiering: RSZ -> RKW -> Gezinnen  Aantal betalingen 2011: 2.095.000 − Bedrag (realisatie 2011): 707.911.126 EUR  Arbeid-rente: 657.267.762 EUR  Gewaarborgde gezinsbijslag: 50.643.364 EUR  Betaaldag: 8 ste vd maand volgend op recht (engagement bestuursovereenkomst)  Financiering: RSZ -> RKW -> Gezinnen RKW (EXCL. DERDE INSTELLINGEN, INCL NMBS)

17 17  Publieke instellingen − de staat, gemeenschappen, gewesten en autonome overheidsbedrijven: voormalig personeel (gepensioneerden en arbeidsongeschikte personen) en wezen van voormalig personeel − gemeenschappen: tijdelijke en vastbenoemde leerkrachten  Betaling kinderbijslag: RKW  137 instellingen  Aantal betalingen: 1.350.000 (2011)  Publieke instellingen − de staat, gemeenschappen, gewesten en autonome overheidsbedrijven: voormalig personeel (gepensioneerden en arbeidsongeschikte personen) en wezen van voormalig personeel − gemeenschappen: tijdelijke en vastbenoemde leerkrachten  Betaling kinderbijslag: RKW  137 instellingen  Aantal betalingen: 1.350.000 (2011) DERDE INSTELLINGEN

18 18  Maandelijks voorschot − Bijslag inclusief leeftijdstoelage (schoolpremie juli) − Administratiekost − (Betalingskost)  Betaaldag (voorlaatste werkdag van de maand van het recht)  Periodieke herraming  Maandelijks voorschot − Bijslag inclusief leeftijdstoelage (schoolpremie juli) − Administratiekost − (Betalingskost)  Betaaldag (voorlaatste werkdag van de maand van het recht)  Periodieke herraming FINANCIERINGSWIJZE DERDE INSTELLINGEN

19 19  Nieuw boekhoudplan vanaf 2013 op basis van het genormaliseerd boekhoudplan van de OISZ  Controle van de rekeningen door revisoren en het Rekenhof  Nieuw boekhoudplan vanaf 2013 op basis van het genormaliseerd boekhoudplan van de OISZ  Controle van de rekeningen door revisoren en het Rekenhof BOEKHOUDING


Download ppt "FINANCIËLE ASPECTEN Bruno De Groote Informatiesessie over kinderbijslag RKW - 22 november 2012 Bruno De Groote Informatiesessie over kinderbijslag RKW."

Verwante presentaties


Ads door Google