De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB SQL Server Monitoring Meten is weten 25-11-20081.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB SQL Server Monitoring Meten is weten 25-11-20081."— Transcript van de presentatie:

1 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB SQL Server Monitoring Meten is weten 25-11-20081

2 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Functionaliteit SQL Server Monitoring Tool Meetfunctie Voor verschillende indicatoren gegevens verzamelen bijvoorbeeld: CPU verbruik van server; Percentage gebruikte ruimte van een partitie (disk); Duur van een job; Grootte van een database. Signaleringsfunctie Signaleren wanneer er: Grenswaarden worden overschreden (bv cpu verbruik > 80%) Fouten optreden op Server, SQL Server Engine of Agent Veranderingen plaatsvinden in SQL Server instance, database of job 225-11-2008

3 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Doel en verschillende typen monitoring Doel van de SQL Server Monitoring Tool Doel van het meten en signaleren is om vroegtijdig inzicht te krijgen in mogelijke problemen op de (SQL) Server en/of databases zonder dat een eindgebruiker hier iets van merkt (Proactiviteit) Vijf verschillende type monitoring Server monitoring; Partitie of disk monitoring; SQL Server Instance monitoring; Database monitoring; SQL Server jobmonitoring. 325-11-2008

4 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Indicatoren Een indicator kan gezien worden als een kenmerk van een server, partitie, sql server instance, database of job waarover metingen worden verricht. Daarnaast kan een indicator ook gezien worden als een check op veranderingen (in SQL Server instance, database of job) of een check in errorlogging (eventviewer, SQL gerelateerde logging) 425-11-2008

5 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Gebruikte Techniek in een notendop Op iedere SQL Server instance een DBA database; In de tabel tblMonIndicator kun je aangeven hoe frequent er voor iedere indicator gemeten moet worden De job ‘CollectMonitoringData’ is iedere minuut het startpunt voor het meten en signaleren en kijkt in de indicator tabel voor welke indicator er gecheckt/gemeten moet worden Elke indicator waarvoor gegevens verzameld moet worden kent een eigen stored procedure Elke type monitoring kent zijn eigen ‘monitoring tabel’ waarin de meetgegevens of signaleringen worden opgeslagen 525-11-2008

6 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Procesflow SQL Monitoring Tool 625-11-2008

7 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Indicatoren van het type PARTITION PartitionTotalSizeMb PartitionUsedSpaceMb PartitionUsedPercentage PerfmonDiskQueueLength PerfmonDiskReadTime PerfmonDiskWriteTime De meetgegevens worden opgeslagen in de tabel tblMonPartitionmonitoring De perfmon indicatoren worden per uur en per dag verdicht waarbij voor elk uur of dag het gemiddelde wordt genomen. 725-11-2008

8 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Indicatoren van het type JOB JobChanges JobFailed JobLongRunning JobDuration JobCollectLongRunning De meetgegevens worden opgeslagen in de tabel tblMonJobmonitoring 825-11-2008

9 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Indicatoren van het type DATABASE DatabaseChanges DatabaseProperties DatabaseUse DatabaseSize met als subindicatoren: DbDataSizeActual DbDataSizeUsed DbLogSizeActual DbLogSizeUsed DbFileSizeActual DbFileSizeUsed De meetgegevens worden opgeslagen in de tabel tblMonDatabasemonitoring 925-11-2008

10 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Indicatoren van het type SQLINSTANCE MonitorErrors, SqlServerErrors en SqlAgentErrors SqlServerConfiguration en SqlServerProperties SqlServerAuditTrace Perfmonindicatoren: PerfmonSqlUserConnections PerfmonSqlBufferCacheHit PerfmonSqlPageSplits en PerfmonSqlPageLife PerfmonCheckpointPages en PerfmonSqlLazyWrites PerfmonTargetMemory en PerfmonTotalMemory CleanMonitoringTables De meetgegevens worden opgeslagen in de tabel tblMonSqlinstancemonitoring 1025-11-2008

11 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Indicatoren van het type SERVER EventViewerErrors PerfmonMemoryPaging PerfmonCpuUsage De meetgegevens worden opgeslagen in de tabel tblMonServermonitoring 1125-11-2008

12 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Ontsluiting Notificaties De notificaties worden voor alle SQL Servers ook centraal verzameld op de BKRDBS01 in de tabel tblMonAllNotifications van de DBA database. Dit loopt via de job CollectSevereNotificationsFromAllServers. Als er nieuwe meldingen zijn wordt dit via email kenbaar gemaakt; hiervoor is op de BKRDBS01 Database Mail ingericht. De notificaties worden ook via de Excelsheet SevereNotifications.xlsx ontsloten. 1225-11-2008

13 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Ontsluiting Meetgegevens Voor de ontsluiting van de meetgegevens is een ‘Access’ applicatie ontwikkeld (MonitoringToolOnderhoud.mdb) Zoals de naam al doet vermoeden, kan deze ook gebruikt worden voor onderhouds doeleinden zoals het onderhoud van thresholds en het onderhoud van exclude filters 1325-11-2008

14 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Thresholds Om te controleren of meetwaarden grenswaarden overschrijden wordt de tabel tblMonThreshold gebruikt. In deze tabel wordt per indicator aangegeven wat de grenswaarden (intThresholdValue) zijn omgeven door de volgende omgevingsvariabelen: De duur (intDuration) van de overschrijding; voor sommige indicatoren is het niet erg als de waarde 1 minuut wordt overschreden, maar moet de alarmbel na 10 minuten pas gaan rinkelen; Van welk tijdstip (intTimeFrom) tot welk tijdstip (intTimeTo) de drempeloverschrijding tot een melding moet leiden; Of de drempeloverschrijding ook voor het weekend of feestdagen geldt (blnOutsideBusinessDays). Om van een verandering of foutmelding een melding te maken wordt de threshold voor de indicator bijvoorbeeld op 0 gezet. Als er vervolgens een foutmelding of verandering plaatsvindt, wordt dit met een waarde 1 gecheckt in de thresholdtabel wat vervolgens leidt tot een melding. 1425-11-2008

15 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Excludefilters Sommige foutmeldingen uit de eventviewer of SQL gerelateerde logging worden voor kennisgeving aangenomen en worden niet beschouwd als kritische foutmeldingen. Deze wil je dan ook niet gemeld hebben. Om de melding te voorkomen kun je deze melding filteren door hem in de tabel tblMonLogExcludeFilter op te nemen via het onderhoudscherm. Ook uit de database traces komen regelmatig meldingen (van bijvoorbeeld objectchanges) die achteraf gezien niet tot die categorie behoren en waarvan je dus niet elke keer een melding wil hebben. Dit soort statements kun je dan in de tabel tblMonTraceExcludeFilter opnemen via het onderhoudsscherm 1525-11-2008

16 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Methodes Monitoringtool (I) Raadplegen systeemtabellen SQL Server Voor bv uitlezen databasegrootte, databaseproperties, jobinformatie, sql server configuratie en properties PERFMON Permon wordt ingericht op iedere server met standaard counters (elke perfmonindicator in de tool heeft perfmoncounter als tegenhanger); Perfmon counterdata wordt opgeslagen in DBA database middels ODBC koppeling; Toevoegen van extra counters (indicators) is mogelijk en eenvoudig te implementeren in de tool VB-script voor partitie informatie Het script DiskDriveInfo.vbs wordt gebruikt om informatie over alle partities te verzamelen (letter, naam, grootte en gebruikte ruimte) 1625-11-2008

17 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Methodes Monitoringtool (II) LOGPARSER Programma (exe) om logging via SQL syntax uit te lezen Moet op elke server geïnstalleerd worden met LogParser.msi TRACING Er wordt gebruik gemaakt van SQL Profiler tracing die op de achtergrond draait Elke trace schrijft naar een tracefile waarvan de inhoud geregeld in de DBA database wordt weggeschreven Audittrace; Database Management trace; Database Object trace; Database Use trace Opschoning Dit is een aparte indicator in de tool Maakt gebruik van ofwel het veld intDurabilityInDays uit tabel tblMonIndicator ofwel de tabel tblMonTableDurability voor het opschonen van Meet, signaal en trace gegevens in de DBA database 1725-11-2008

18 SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB Documentatie Handleiding SQL Server Monitoring Tool Handreiking Beheer SQL Monitoring MonitoringDagboek.xlsx 1825-11-2008


Download ppt "SQL Server Monitoring SERVICE DELIVERY – SQL Server Beheer ELOSDB – SQL Server Databasebeheer ELOSDB SQL Server Monitoring Meten is weten 25-11-20081."

Verwante presentaties


Ads door Google