De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeldverwerking Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeldverwerking Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011"— Transcript van de presentatie:

1 Beeldverwerking Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011 philips@telin.UGent.be http://telin.UGent.be/~philips/beeldv/ Tel: 09/264.33.85 Fax: 09/264.42.95

2 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 2 Copyright notice This powerpoint presentation was developed as an educational aid to the renewed course “Image processing” (Beeldverwerking), taught at the University of Gent, Belgium as of 1998. This presentation may be used, modified and copied free of charge for non-commercial purposes by individuals and non-for-profit organisations and distributed free of charge by individuals and non-for-profit organisations to individuals and non-for-profit organisations, either in electronic form on a physical storage medium such as a CD-rom, provided that the following conditions are observed: 1.If you use this presentation as a whole or in part either in original or modified form, you should include the copyright notice “© W. Philips, Universiteit Gent, 1998- 2002” in a font size of at least 10 point on each slide; 2.You should include this slide (with the copyright conditions) once in each document (by which is meant either a computer file or a reproduction derived from such a file); 3. If you modify the presentation, you should clearly state so in the presentation; 4.You may not charge a fee for presenting or distributing the presentation, except to cover your costs pertaining to distribution. In other words, you or your organisation should not intend to make or make a profit from the activity for which you use or distribute the presentation; 5. You may not distribute the presentations electronically through a network (e.g., an HTTP or FTP server) without express permission by the author. In case the presentation is modified these requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the presentation, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then these requirements do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the presentation, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. In particular note that condition 4 also applies to the modified work (i.e., you may not charge for it). “Using and distributing the presentation” means using it for any purpose, including but not limited to viewing it, presenting it to an audience in a lecture, distributing it to students or employees for self-teaching purposes,... Use, modification, copying and distribution for commercial purposes or by commercial organisations is not covered by this licence and is not permitted without the author’s consent. A fee may be charged for such use. Disclaimer: Note that no warrantee is offered, neither for the correctness of the contents of this presentation, nor to the safety of its use. Electronic documents such as this one are inherently unsafe because they may become infected by macro viruses. The programs used to view and modify this software are also inherently unsafe and may contain bugs that might corrupt the data or the operating system on your computer. If you use this presentation, I would appreciate being notified of this by email. I would also like to be informed of any errors or omissions that you discover. Finally, if you have developed similar presentations I would be grateful if you allow me to use these in my course lectures. Prof. dr. ir. W. PhilipsE-mail: philips@telin.UGent.be Department of Telecommunications and Information ProcessingFax: 32-9-264.42.95 University of GentTel: 32-9-264.33.85 St.-Pietersnieuwstraat 41, B9000 Gent, Belgium

3 Beeldcompressietechnieken met verlies

4 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 4 Algemeen compressieschema Orthogonale transformatie Predictie van pixelwaarden uit voorgaande pixels (gehele) predictiefouten of (reële) transformatiecoëfficiënten verwijderen van visueel- irrelevante data Huffmancodering Arithmetische codering bitstroom verwijderen van statistische redundantie gehele getallen verminderen van spatiale correlatie Kwantisatie van coëfficiënten/predictiefouten Niet coderen van sommige coëfficiënten / predictiefouten

5 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 5 De “rate-distortion” curve aantal bits (“bit rate”) distorsie “rate-distortion” curve “rate-distortion” grens Bij verlieshebbende codering moet men kwaliteit afwegen tegen compressiefactor Als numeriek distorsiecriterium neemt men dikwijls de kwadratische fout De “Rate-distortion” curve geeft de corresponderende waarden van distorsie en aantal bits, voor verschillende instellingen van de codeerparameters of de PSNR,of een gemiddelde score gegeven door een panel, of … De “Rate-distortion” grens begrenst de best mogelijke distorsie die om het even wel codeerschema kan bereiken bij een gegeven aantal bits beter moet voor een goede techniek overal dalend zijn! Ze wordt meestal berekend op een representatief stel beelden

6 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 6 Voorbeelden... #bits (kbyte) Rmsfout Huidige compressiestandaard Predictieve techniek Quasi- verliesloos gebied De huidige compressiestandaard is niet langer optimaal in het quasi- verliesloos gebied

7 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 7 …Voorbeelden: Compressie vs. distorsie Compressiefactor Rmsfout

8 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 8 “Subjectieve” kwaliteitsmaten Deze houden rekening met de eigenschappen van het menselijk oog De gewichtsfunctie W k,l houdt rekening met de spatiale-frequentie- gevoeligheid van het oog Voorbeeld: frequentiegewogen gemiddelde kwadratische fout (met en 2D-DFTs) Interessant bij het optimaliseren van codeerschema’s op basis van transformatiecodering W k,l hangt in principe af van de kijkafstand!  enkel voor vaste kijkafstand!

9 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 9 Predictietechnieken met verlies De coder doet predictie op basis van de gedecodeerde pixels i.p.v. op basis van de originele pixels  minder nauwkeurige predictie in de coder  geen foutpropagatie huidige pixel predictie - + Huffman coder  netto betere predictie gedecodeerde pixels kwantisatie Huffman decoder schalingpredictie ++ nieuwe pixel

10 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 10 Kwantisatie Kwantisatie=het afronden van een reëel getal naar geheel veelvoud van een kwantisatiestap Voorbeeld met kwantisatiestap  = 3.5 en afronden a i,j =12.7= 3.628571429  k i,j = 4 a i,j =-4.5= -1.28571  k i,j = -1 Nut van kwantisatie na kwantisatie zijn er minder getallen mogelijk, waardoor de k i,j meer comprimeerbaar zijn dan de a i,j voorbeeld -er zijn oneindig veel getallen a i,j in het interval [-35, 35], maar daarmee corresponderen voor  = 3.5 maar 21 verschillende k i,j -voor  = 7 zijn er nog minder (n.l. 11) verschillende k i,j Nadelen kwantisatie: er gaat informatie verloren; uit de k i,j kan men de a i,j maar benaderend reconstrueren, b.v.b. voor  = 3.5: k i,j = 4  a i,j  4  =14 k i,j = -1  a i,j  -1  = -3.5

11 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 11 Kwantisatie: voorbeeld Kwantisatie (  =2) -2  -1 -1  0 0  0 1  1 2  1 3  2 4  2 5  3 6  3 Dekwantisatie (schaling met  =2 ) -1  -2 0  0 1  2 2  4 3  6

12 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 12...Transformatiecodering Doel: beelddata lineair transformeren in (gekwantiseerde) coëfficiënten met lagere entropie transfor- matie statistisch coderen inverse transfor- matie kwantisatie statistisch decoderen schaling Voordeel orthogonaliteit van de basisfuncties: aangezien de transformatie energie behoudt, is de kwadratische fout gemakkelijk te schatten: als  j = 

13 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 13 De kwantisatiefout nauwkeuriger bekeken Afrondingsfouten kunnen beschouwd worden als stochastische grootheden kleine randomvariaties op b ( x,y ) leiden tot random variaties op a j als deze variaties groot zijn t.o.v.  j lijkt het alsof de  j uit gegenereerd worden door een randomgenerator met een uniforme distributie transformatie Stel  j uniform verdeeld in [-  j /2,  j /2 ] onafhankelijk van de gekozen orthogonale transformatie! met

14 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 14 De optimale orthogonale transformatie De beste transformatie is deze die tot de beste rate-distortion curve leidt: bij een gegeven compressiefactor is de distortie zo klein mogelijk bij een gegeven distortie is de compressiefactor (of voor de eenvoud: de entropie van de gekwantiseerde coëfficiënten) zo hoog mogelijk In eerste benadering blijkt dat de RMS-fout enkel afhankelijk is van de kwantisatieparameters en de blokgrootte, maar niet van de gebruikte orthogonale transformatie de compressiefactor is wel degelijk afhankelijk van de gebruikte orthogonale transformatie Op basis van de tweede-orde beeldstatistiek (die men kan meten) kan men een optimale transformatie afleiden: de Karhunen-Loève transformatie  deze transformatie is beeldafhankelijk en niet-scheidbaar! Experimenteel blijkt dat de Discrete-CosinusTransformatie (DCT) zo goed als optimaal is  deze transformatie is beeldonafhankelijk en ze is scheidbaar (en dus sneller te berekenen)!

15 Verlieshebbende compressie DCT-gebaseerde technieken

16 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 16 De discrete-cosinustransformatie (DCT) +··· coëfficiënten -blok a 00 + a 01 + a 02 + a 03 +··· + a 10 + a 11 + a 12 + a 13 +··· + a 20 + a 21 + a 22 + a 23 +··· + a 30 + a 31 + a 32 + a 33 +··· = beeldblok Frequenties: met c i = 1 als i= 0 2 als i  0 Basisfuncties: q i ( y ) q j ( x ); DCT:DFT:

17 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 17 Blokcodering met de DCT klein groot DCT Experimenteel blijkt dat blokgroottes van n= 8 à n= 32 de beste rate-distortion curve opleveren De DCT is scheidbaar en vraagt dus 4 n berekeningen per pixel  n= 8 is dus vier keer sneller dan n= 32  men kiest steeds n= 8 Kleine coëfficiënten komen veel voor; grote zijn zeldzaam  het histogram van de gekwantiseerde coëfficiënten is sterk niet-uniform  ideaal voor statistische codering

18 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 18 Kwantisatie met frequentie-afhankelijke nauwkeurigheid: De JPEG-standaard Voorwaartse DCT beelddata gecomprimeerde data Gecomprimeerde file entropie- codering Kwantisatie kwantiseringstabel tabel huffmantabel tabel Verdeling in blokken van 8x8 pixels JPEG = Joint Photographic Experts Group De gekwantiseerde DC-coëfficiënten a 0,0 (één per blok) worden verzameld in een kleiner beeld dat met lossless JPEG wordt gecodeerd “Runlength” (looplengte-) codering van hoogfrequentcoëfficiënten binnen een blok Huffmancodering of aritmetische codering

19 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 19 Bij hoge spatiale frequenties worden de coëfficiënten ruwer gekwantiseerd omdat het oog er minder gevoelig is Psychovisueel aangepaste kwantisatie Verticale frequentie i Horizontale frequentie j De kwantisatiestap is frequentieafhankelijk De waargenomen spatiale frequentie hangt af van kijkafstand!  Men veronderstelt dus impliciet een vaste kijkafstand  frequentieafhankelijke kwantisatie is niet gewenst als men beelden wenst uit te vergroten (b.v. in medische toepassingen) De optimale kwantisatietabel wordt afgeleid uit experimenten met vrijwilligers

20 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 20 Codering van de DC-coëfficiënten Naburige DC-coëfficiënten lijken nog vrij sterk op elkaar  men vormt er een DC-beeld mee en comprimeert dit beeld met LJPG DC-coëfficiënten van elk blok, gegroepeerd in 32x32 beeld (hier 8x vergroot getoond) 256x256 beeld, verdeeld in 8x8 blokken

21 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 21 metasymbool, gecodeerd door b.v. een (aangepaste) Huffmancoder Zigzagvolgorde en runlengtecodering De gekwantiseerde HF-coëfficiënten sterven snel uit met stijgende frequentie wegens de typische concentratie van beeldenergie bij lage frequenties wegens de sterkere kwantisering van coëfficiënten met hogere frequenties Dit exploiteert men door “zero-runs” en “end-of-block markers” in te voeren 9 -11 -13 29 35 -30 250 800 00001-2 1 000 12-3 0012 8 00 -3-40-27 0-2010-6-27 01-303-941 12-7121836-312 34-15 23 -80123 “End-of-block” “Zero-run” (2,0) (-1,3) (-3,1) (-4,0) (5,0) 2 -1 0 0 0 -3 0 -4 5

22 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 22 OrigineelDCT, 32x32 (factor 40) a b c Fouten bij grote compressie Aan de blokgrenzen verandert de fout discontinu  Blokdistorsie (a) De coëfficiënten met de hoogste frequenties worden door de kwantisatie effectief nul gemaakt, net zoals een “ideaal” laagdoorlaatfilter dat zou doen  Laag-doorlaateffect: het beeld wordt wazig (b)  Gibbs-effect: er verschijnen “rimpels” in het beeld (c)

23 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 23 JPEG: Problemen bij grote compressie Blokdistortie: de blokgrenzen worden zichtbaar Compressiefactor 27 (0.3 bpp)

24 Beeldcompressietechnieken met verlies Subbandcodering en wavelets

25 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 25 Subbandcodering - waveletcodering Principe: transformeer beeld met niet-redundante wavelettransformatie kwantiseer de waveletcoëfficiënten buit de similariteit van de waveletbanden uit via nulboomcodering of significantiecodering gebruik een Huffmancoder of aritmetische coder om de overblijvende statistische redundantie uit te buiten De JPEG-2000 standaard uitbreiding van de “oude” JPEG-standaard waveletontbinding + significantiecodering belangrijkste voordelen betere kwaliteit bij zeer lage en zeer hoge compressie zeer flexibel: “schaalbaar” in resolutie, kwaliteit, spatiale locatie en kleurcomponent

26 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 26 Schaalbaarheid in kwaliteit 256x256x8512x512x12 ISDN (128 kbit/s): 4 s 24 s 33.6 modem:20 s 2.2 min. 0.02 s0.09 s0.17 s0.27 s 0.51 s1.05 s2.10 s3.90 s Progressieve decompressie: zeer goed beeld na 2 s bruikbaar bij het navigeren in grote beeldensets 256x256x8 Totale ransmissietijd over 33.6 modem zonder compressie: 20 s met compressie: 13 s Time: Opmerking: de getoonde compressietechniek gebruikt geen wavelets!

27 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 27 Schaalbaarheid Schaalbaarheid slaat op het feit dat men door het trunceren van het gecomprimeerd bestand een beeld krijgt dat steeds beter wordt naarmate er minder getrunceerd wordt De betekenis van “beter” hangt af van de volgorde waarin datapakketten in het gecomprimeerd bestand worden opgeslagen schaalbaarheid in nauwkeurigheid: de meest significante bits van alle waveletcoëfficiënten in alle banden worden eerst opgeslagen, nadien volgen minder significante bits schaalbaarheid in resolutie: laag- en middenfrequente waveletbanden worden eerst met maximale kwaliteit opgeslagen vooraleer hoog- frequente coëfficiënten aan bod komen schaalbaarheid in spatiale locatie: alle coëfficiënten van een “region of interest” (b.v. centraal deel van een beeld) worden eerst opgeslagen schaalbaarheid in kleur: de coëfficiënten van de luminantiecomponten worden eerst opgeslagen; pas dan volgt de chrominatie

28 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 28 Schaalbaarheid: opmerkingen Er kan van één schaalbaarheid naar een andere worden overgeschakeld tijdens de compressie: b.v. resolutie nadien kwaliteit De JPEG-2000 datastroom bestaat uit pakketten; in de header van die pakketten wordt aangegeven welke informatie ze bevatten  Door pakketten te herordenen kan een andere schaalbaarheid worden verkregen zonder te decoderen en hercoderen Toepassingen schaalbaarheid: progressieve transmissie over kanalen met lage bandbreedte: naarmate de bits binnenstromen berekent de decoder steeds betere versies van het gecomprimeerd beeld bij afdrukken op een grijswaardenprinter kunnen chrominantiepakketten worden weggelaten “thumbnails” op een webpagina genereren door hoge- kwaliteitsbeelden te trunceren gemakkelijke conversie van een webpagina naar een WAP-versie met lage kwaliteit maar geschikt voor kanaal met lage bandbreedte

29 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 29 Nulboomcodering... De coëfficiënten in een boom corresponderen met dezelfde plaats en zijn het resultaat van een zelfde soort filtering op een laagdoorlaat (en onderbemonsterde) versie van het beeld

30 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 30...Nulboomcodering De “afstammelingen” van een coëfficiënt met waarde nul zijn dikwijls ook nul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - N - - - - - - - - - - - - - - - -  nulbomen worden vervangen door één enkel symbool (cfr. looplengtes)

31 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 31 één resolutieniveau, bestaand uit 3 subbanden Significantiecodering (JPEG2000) … één precinct 01 23 89 1011 45 67 1 code- blok Elk resolutieniveau wordt opgesplitst in “precincts” (districten): elk district bevat coëfficiënten uit een zelfde spatiale omgeving en uit alle 3 de subbanden van het resolutieniveau Elk district wordt op gelijkaardige manier opgesplitst in codeblokken Codeblokken worden onafhankelijk van elkaar gecodeerd methode: contextafhankelijke encodering van “bitvlakken”, startend met het meest significante bitvlak k = beeldje gevormd door k - de bit van de absolute waarden elke coëfficiënt van een codeblok

32 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 32 … Significantiecodering (JPEG2000) Elk bitvlak (bitplane) wordt onderverdeeld in stroken van 4 hoog 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0… 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 … De gecomprimeerde data wordt gegroepeerd in lagen (layers) en pakketten: één pakket bestaat uit een (variabel) aantal bitvlakken van een aantal codeblokken uit één en het zelfde district  bevat data van één bepaalde spatiale omgeving en resolutie een laag bestaat uit één pakket van elk district van elk resolutieniveau; een laag bevat echter niet noodzakelijk alle bitplanes  bevat data die de kwaliteit van het hele beeld verhoogt Volgorde van aritmetische codering meest significante bitvlakken eerst binnen een bitvlak: strook per strook binnen een strook: kolom per kolom Tekenbit wordt apart gecodeerd en niet als bitvlak beschouwd (zie verder)

33 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 33 Bitvlakcodering Elk bitvlak wordt afzonderlijk gecodeerd, maar de codering is adaptief en gebruikt contextinformatie van meer significante (in de betekenis 2 k is meer significant dan 2 k- 1 ) bitvlakken Definitie: een bepaalde waveletcoëfficiënt wordt “significant” (in de betekenis van “significantiecodering”) van zodra minstens één van zijn reeds gecodeerde bits gelijk is aan 1 De codering van een bitvlak loopt in 3 stappen; in elke stap k wordt een deel van de bits van het bitvlak gecodeerd stap 1, significantiepropagatie: coderen van de bits met waarde 2 k van coëfficiënten die nog niet significant zijn, maar die minstens één spatiale buur hebben die wel al significant is stap 2, verfijning van de absolute waarde: coderen van bits van coëfficiënten die in een vorige bitvlak significant werden stap 3, opkuis: coderen van alle overblijvende bits Opmerking: wanneer een coëfficiënt voor de eerste keer significant wordt, dan wordt meteen zijn teken gecodeerd

34 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 34 -7=-011110=+1010 Bitvlakcodering: voorbeeld Stap1013-7 3. opkuis1+000 1. significantie0 2. verfijning0 3. opkuis01- 1. significantie01+ 2. verfijning11 3. opkuis 1. significantie1+ 2. verfijning011 3.opkuis Coëfficiënten bitvlak 3: waarde 2 3 Opmerking: voor het allereerst bitvlak worden stap 1 en 2 niet uitgevoerd; er is dan immers nog geen significante coëfficiënten tekenbit bitvlak 2: waarde 2 2 bitvlak 1: waarde 2 1 geen overblijvende coëfficiënten  opkuis heeft geen werk bitvlak 0: waarde 2 0

35 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 35 Filosofie bitvlakcodering Filosofie bitvlakencodering: optimaal “sorteren” van de bits voor een optimale adaptieve werking van de aritmetische coder in stap 1 is er veel kans op “1”-bits: significante coëfficiënten = grote coëfficiënten, en deze liggen spatiaal gegroepeerd in stap 2 is er geen reden om aan te nemen dat “1”-bits meer zouden voorkomen dan “0”-bits of omgekeerd in stap 3 worden typisch de kleinste coëfficiënten gecodeerd  veel kans op “0”-bits In elk van de 3 stappen hebben we dus een andere statistiek  Door de bits van een bepaalde soort na elkaar te coderen ipv. alle soorten door elkaar te coderen kan een adaptieve aritmetische coder beter zijn werk doen

36 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 36 Opmerkingen Niet besproken aspecten er wordt ook looplengtecodering gebruikt, maar niet overal het beeld wordt eerst in tegels verdeeld; dit zijn deelbeelden die onafhankelijk van elkaar gecodeerd worden  extra hoogniveau schaalbaarheid Waarom significantiecodering en geen nulboomcodering in JPEG 2000? bij nulboomcodering worden subbanden gezamenlijk gecodeerd  minder mogelijkheden voor schaalbaarheid  en complexere implementatie!

37 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 37 Waveletcodering vs. JPEG... SPIHT= Set Partitioning in Hierarchical Trees = wavelets+nulboomcodering SPIHT doet het veel beter dan JPEG bij lage bit rates De nieuwe JPEG-standaard “JPEG-2000” is vergelijkbaar met SPIHT JPEG 2000, factor 40JPEG, factor 40SPIHT, factor 40 Origineel: 256 kbyte, 8 bit/pixel Gecomprimeerd: 6500 byte, 0.2 bit/pixel

38 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 38 Waveletcodering vs. JPEG... JPEG 2000, factor 40 JPEG, factor 40 JPEG 2000, factor 100 JPEG, factor 100 JPEG 2000, factor 200 JPEG, factor 200 niet realiseerbaar

39 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 39...Waveletcodering vs. JPEG SPIHT en JPEG-2000 veroorzaaken nooit blokdistorsie Kleine beelden comprimeren duidelijk minder goed dan grote beelden  het is niet de resolutie van het beeld maar zijn inhoud die het uiteindelijk aantal bytes voor een bepaalde kwaliteit vastlegt JPEG-2000, factor 40JPEG, factor 40SPIHT, factor 40 Origineel: 64 kbyte, 8 bit/pixel Gecomprimeerd: 1600 byte, 0.2 bit/pixel

40 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 40 Commando’s Conversie naar jpeg-2000 factor 40: jasper --input lena512x512.bmp --output-format jp2 --output lena.jp2 -O rate=0.025 factor 100: jasper --input lena512x512.bmp --output-format jp2 --output lena.jp2 -O rate=0.01 Conversie van jpeg-2000 jasper --input lena.jp2 --output-format pnm --output lena.pnm Conversie naar jpeg factor 40: convert -quality 10 lena512x512.bmp lena.jpg factor 100: convert -quality 3 lena512x512.bmp lena.jpg

41 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 41 Bibliografie Technical overview of JPEG-2000 http://www.rii.ricoh.com/%7Egormish/pdf/dcc2000_jpeg2000_note.pdf JPEG-2000 software implementatie http://www.ece.uvic.ca/~mdadams/jasper/

42 Appendix niet te kennen voor examen

43 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 43 Entropie van een gekwantiseerde gaussiaan xk

44 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 44 transformatie gaussiaans met spreiding  k De optimale orthogonale transformatie... Onze aanpak is statistisch: Stel  in zodat de verwachte RMS-fout gelijk is aan de opgelegde waarde Bereken de verwachte entropie als schatting van het verwacht aantal bits We zoeken de P die bij een gegeven RMS-fout tot het kleinst aantal bits leidt Onderstellingen De uniforme kwantisatie is voldoende fijn (  is voldoende klein) De coëfficiënten a j zijn gezamenlijk gaussiaans verdeeld met spreiding  j  benadering:

45 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 45...De optimale orthogonale transformatie... transformatie Stel  j uniform verdeeld in [-  /2,  /2 ] Kwantisatiefouten:  totale kwadratische fout: onafhankelijk van de gekozen orthogonale transformatie!  verwachte kwadratische fout: De optimale transformatie is dus deze met de kleinste totale entropie  deze waarvoor minimaal is gaussiaans met spreiding  k

46 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 46...De optimale orthogonale transformatie De optimale transformatie is de Karhunen-Loève transformatie, d.w.z. de kolommen van P zijn de eigenvectoren van de covariantiematrix K van x: Er geldt i =  i 2 d.w.z. de eigenwaarden zijn de varianties van de coëfficiënten Het blijkt dat men de (in het algemeen niet-scheidbare) KLT-transformatie zeer goed kan benaderen door de DCT die scheidbaar is De KLT geeft ook een maximale energiecompactie: de verwachte energie in de eerste m coëfficiënten is voor geen enkele andere transformatie groter (en dit geldt voor alle m ) op voorwaarde dat men de p i ordent volgens dalende i  Men gebruikt bijna steeds de DCT en niet de KLT

47 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 47 Verband tussen de DCT en de DFT even uit- breiding

48 © W. Philips, Universiteit Gent, 1999-2011versie: 8/12/2010 10c. 48           De 2D-DFT definieert een periodieke uitbreiding van het beeld Evenperiodieke uitbreiding De 2D-DCT definieert een even- periodieke uitbreiding van het beeld Discontinuïteiten van de beeldfunctie aan de beeldranden! Geen discontinuïteiten van de beeldfunctie aan de beeldranden, wel van de afgeleiden!  DCT-coëfficiënten nemen sneller af als functie van de frequentie dan DFT- coëfficiënten


Download ppt "Beeldverwerking Prof. dr. ir. W. Philips Didactisch materiaal bij de cursus Academiejaar 2010-2011"

Verwante presentaties


Ads door Google