De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SuperStil Wegverkeer MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten

Verwante presentaties


Presentatie over: "SuperStil Wegverkeer MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten"— Transcript van de presentatie:

1 SuperStil Wegverkeer MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten
Hans Nugteren Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) 14 april 2009

2 Doelstelling Workshop
Kennismaking met de Innovatie Projecten SuperStil Wegverkeer van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) Aangeven nieuwe rol Landelijke Diensten van Rijkswaterstaat Aangeven hoe DVS de rol van de markt ziet en of dit hetzelfde beeld is dat de markt heeft De markt uitdagen te komen met ideeën en suggesties VERRAS ONS! Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

3 DVS Agenda 2012 Publieksgericht netwerkmanagement
Concreet voorbeeld >Best Practices en quick wins aanleveren voor primaire processen RWS Toonaangevend opdrachtgeverschap Concreet voorbeeld > Functioneel aanbesteden is voor het merendeel van de aanbestedingen een feit Betrouwbare en efficiënte partner Concreet voorbeeld > Landelijke diensten delen kennis en ervaringen en werken nadrukkelijk samen waar nodig Mensen zijn doorslaggevend Concreet voorbeeld > Medewerkers opleiden voor nieuwe taken (project- en procesmanagement) Vernieuwingsproces Concreet voorbeeld > Directieteam maakt afspraken over te leveren diensten met regio Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

4 Innovatie Projecten SuperStil Wegverkeer
Ir. Hans P. Nugteren-Rijkswaterstaat. Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) 14 april 2009

5 Ambitie Schaalsprong in geluidsreductie
Geluidsreductie van 10 dB(A) in 2016 Markt uitdagen Pilots Advies maatregelen 2011 Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

6 Praktijkdoel Aanleg PERS proefvak Verzorgingsplaats langs A50
Najaar 2009 realisatie door Rollpave VOF Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

7 Praktijkdoel Aanleg PERS proefvak Verzorgingsplaats langs A50
Najaar 2009 realisatie door Rollpave VOF => PERS als katalysator voor schaalsprong geluidsreductie Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

8 Ondersteuning Flankerend onderzoek Relatie band-wegdek
Afronding proef Rollpave Instandhouding proefvaklocatie Kloosterzande Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

9 Programmaplanning Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

10 Programmaplanning 2009 2011 Workshop SuperStil Wegverkeer
Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

11 Programmaplanning 2009 2011 Workshop SuperStil Wegverkeer
Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

12 Programmaplanning 2009 2011 Workshop SuperStil Wegverkeer
Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

13 Programmaplanning 2009 2011 Workshop SuperStil Wegverkeer
Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

14 Programmaplanning 2009 2011 Workshop SuperStil Wegverkeer
Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

15 Programmaplanning 2009 2011 Workshop SuperStil Wegverkeer
Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

16 Programmaplanning 2009 2011 Workshop SuperStil Wegverkeer
Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

17 Marktconsultatie Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

18 Een rubberen wegdek volgens Japans concept
Kloosterzande:Japans PERS, tegels Japans in-situ rubber/PU Optie 1 Optie 2 Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

19 Poro Elastic Road Surfaces
Testsecties Kloosterzande Tegels uit Japan Rollen Metingen Geluid Stroefheid Remvertraging Rolweerstand Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

20 Proef onder beperkt verkeer Rubber op rol
Locatie: Verzorgingsplaats De Brink RW A50 – Apeldoorn Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

21 Proefvak de Brink RW A50 Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

22 Constructieopbouw Rubberen wegdek A 50
Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

23 Stand van zaken Onderlaag gereed
Aanleg Rubberen wegdek langs A50 Onderlaag gereed 150 meter ZOAB 150 meter Dicht Asfalt (DAB of STAB) Doorontwikkeling op basis van Japanse knowhow Planning najaar 2009 Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

24 In situ test programma A 50
nr test methode eis 1 vlakheid, incl. onderlagen Viagraph+ ARAN + IRI C5 2 spoorvorming ARAN 3 remvertraging (geblokkeerd wiel) DVS 5,2 m/s2 4 Natte stroefheid (50 km/h) RAW 150 0.40 5 Droge stroefheid (70 km/u) 0,68 6 rolweerstand TUG trailer 7 doorlatendheid Air/water 8 Geluid, textuur AOT(ISO13473) 9 Geluid CPX &SPB cf. Silvia Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

25 Stand van zaken Flankerend onderzoek Stille banden: DGMo / Senternovem
Relatie band wegdek 1) Geluidsreductie stille banden op wegdekken die in de praktijk worden toegepast 2) Inzicht in aard en omvang effect stille banden op geluidsproductie van wegverkeer in praktijk Afronding proef Rollpave Instandhouding Proefvaklocatie Kloosterzande Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

26 Workshop SuperStil Wegverkeer
14 april 2009

27 Programma Veilige, Zuinige en Stille banden
Begonnen binnen het Innovatie Programma Geluid (IPG) SenterNovem voert uit, in opdracht van VenW en met betrokkenheid VROM Naast aspect stil, nu ook aandacht voor veiligheid en zuinigheid (uitgangspunt: de introductie van EU-normering op die aspecten) Doel is vergroten marktaandeel van Veilige, Zuinige en Stille banden in het Nederlandse wagenpark Bij derde punt: Vanuit IPG werd alleen gekeken naar aspect geluid. Vanuit IPG was een band ‘stil’ als een band 5 dB onder de huidige EU-geluidsnorm scoorde. Die oude -5dB-gedachte hanteren we niet meer. We gaan nu uit van banden die aan de normen in de nieuwe/aangescherpte EU-norm zullen voldoen. Die nieuwe norm is overigens nog een voorstel, maar vergaand zeker. In de nieuwe EU-norm wordt: De geluidsnorm aangescherpt. Die aanscherping is niet met één getal te vangen, omdat de relatie met de breedte van de band ook anders wordt. Ruwweg kun je echter stellen stellen dat de aanscherping ongeveer neerkomt op 4 dB onder de huidige norm. Een minimumnorm voor natte grip geïntroduceerd Een maximumnorm voor rolweerstandscoëfficient geïntroduceerd Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

28 Campagne VZS-banden Brede campagne, aanhakend op campagne van Het Nieuwe Rijden (HNR) In samenwerking met o.a. BOVAG, VACO, ANWB, NSG, Stichting Innonoise Doel is vergroten ‘bandenbewustzijn’ Kick-off in februari 2009, inzet TV- en radiospots, gebruik van DRIP’s, etc. (de spotjes met kabouters op de snelweg) Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

29 (Vernieuwde) bandenlijst
Veilige Zuinige Alle banden die gemeten zijn Stille banden banden In samenwerking met branche Metingen door RDW, najaar 2008, VZS-lijst beschikbaar februari 2009 Geregelde actualisatie * Algemeen: de weergave van die VZS-lijst zal afwijken van de IPG-lijst. De IPG-lijst gaf geluidswaarden voor één band (op niveau merk-type-specifieke maat). De VZS-lijst zal geluidswaarden geven voor één merk-type, maar voor alle maten binnen een breedtecategorie. Daarnaast zal voor elk merk en type één waarde voor natte grip en één waarde voor de rolweerstandscoëfficiënt worden gegeven. * Het figuurtje wil zeer schematisch duidelijk maken dat niet alle banden op alle aspecten even goed zullen scoren. Links bovenin staan dus de banden die op alle aspecten goed scoren (ongeveer een kwart, verwachten/hopen we). Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

30 Marktconsultatie Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

31 Stand van zaken Schaalsprong Geluidsreductie - Octrooionderzoek
- Internationale review (Danish Road Institute) - Marktconsultatie Poro-elastic Road Surfaces Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

32 Marktconsultatie SSW Fase 1 (Ontwikkeling)
Aanbieding product en test op labschaal (geluid, stroefheid, duurzaamheid) Testresultaat: go-nogo b. Proef op weg zonder verkeer Doelgroep markt: met name producenten Fase 2 (Verwerking) Potentieel veelbelovende producten uit fase 1 worden aangelegd in proefvak onder beperkt verkeer en beproefd. Doelgroep markt: met name aannemers Aandachtspunten: naast producteigenschappen met name hechting, verwerking, aanlegomstandigheden. Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

33 Marktconsultatie SSW/planning
Start MARKTMIDDAG DONDERDAG 23 APRIL OM UUR IN TULIPINN TE DELFT Fase 1: beoordelen geschiktheid producten: medio 2010 Fase 2: start najaar 2010 Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

34 NIEUWE ROL LANDELIJKE DIENSTEN
STELLINGEN: RWS: Regie op onderwerpen Markt: Regie op innovatie en ontwikkeling RWS: Faciliteert ontwikkeling en creeert krachtige innovatieve markt Markt: Innoveert en zoekt samenwerkingsverbanden Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009

35 Vragen? Dank u voor uw aandacht!
Geinteresseerd om mee te doen aan SSW middag op 23 april 2009 ??? Andere vragen??? Dank u voor uw aandacht! Workshop SuperStil Wegverkeer 14 april 2009


Download ppt "SuperStil Wegverkeer MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten"

Verwante presentaties


Ads door Google