De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innoveren in de Zorg Hugo Velthuijsen, lector New Business & ICT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innoveren in de Zorg Hugo Velthuijsen, lector New Business & ICT."— Transcript van de presentatie:

1 Innoveren in de Zorg Hugo Velthuijsen, lector New Business & ICT

2 ■Demografische ontwikkelingen leiden tot schaarste in de Zorg (geld, arbeidskrachten, intramurale wooneenheden). Hierdoor ontstaat een maatschappelijk probleem. ■De Zorg verwacht dat technologie een oplossing biedt voor de schaarste problematiek, maar vindt innoveren (met techniek) lastig en loopt aan tegen diverse barrières. ■Vanuit technologie zijn vele mogelijke oplossingen voor problemen in de Zorg ontwikkeld, maar deze vindt slechts in beperkte toepassing ■Er is vraag en er is aanbod, maar hoe kunnen deze succesvol gekoppeld worden? ■Hoe kunnen de stakeholders samenwerken om tot succesvolle innovaties te komen? 9-7-2014New Business & ICT2 Inleiding De case van eHealth

3 9-7-2014New Business & ICT3 ■Technologie (ICT, sensor technologie, etc.) wordt in de Zorg erkend als middel om de schaarste problematiek mede op te lossen: ■Efficiencyverbetering van (zorg)processen ■Web & mobiel apps voor adequate ondersteuning preventie, zorg en welzijn, o.a. diabetes, vallen & dwalen, obesitas, voeding, bewegen, dementie, etc. ■Ondersteuning bewoners in extramurale i.p.v. intramurale woonvormen ■Domotica t.b.v. langer thuis wonen/levensloopbestendig wonen ■Zorg op Afstand ■Etc. Vraagstelling vanuit het werkveld Verwachtingen t.a.v. thema Zorg & Technologie

4 9-7-2014New Business & ICT4 ■Echter, de toepassing van technologie in de Zorg is nog weinig succesvol ■Veel ideeën en (succesvolle) pilots ■Weinig duurzaam en grootschalig ingevoerde toepassingen ■Meest gehoorde hindernissen: ■Zorginstellingen: weinig (geen) inzicht in wat mogelijk is en waar te beginnen? ■Bedrijven: klantvraag onduidelijk, gebuikers ontoegankelijk en zorgmarkt ondoorzichtig ■Weinig overeenkomst tussen behoefte en aanbod ■Kennisinstellingen: weinig aandacht en begrip voor technologie bij zorgopleidingen en weinig aandacht voor zorg in technologie- opleidingen Probleemstelling Uitdagingen t.a.v. thema Zorg & Technologie

5 9-7-2014New Business & ICT5 Uitdagingen Zorg & Techologie Voorbeeld van geïdentificeerde barrières: ■Cultuur en draagvlak zorgvrager ■Draagvlak medische professionals ■Beperkte of ontbrekende ‘medical evidence’ ■Aanbod diensten en ‘know how’ ■Uniformering en standaardisatie ■Duurzame financiering ■Wet- & regelgeving Bron: www.ehealthnu.nl/barrieres en Actieplan eHealth implementatieonderzoek, ZonMw, april 2013www.ehealthnu.nl/barrieres Eensluidende analyses nationaal en internationaal

6 Meer organisatie impact → hogere barrières New Business of ICT6 Denkmodel van Andrew MacAfee, Harvard Business Review Function IT Network IT Enterprise IT Facilitates standalone tasks, e.g. spreadsheets and word processors are perhaps the most common examples; Function IT is not intended to connect interdependent people and tasks; instead, it’s often ‘software you can use when you’re not on the network. eHealth example: heart rate monitor Enables unstructured interactions. Network technologies let people and groups come together, share information, and collaborate without specifying the terms of the collaboration. My email client, for example, doesn’t tell me what information I can send, or who I can send it to. eHealth example: Teleconsult Imposes structured interactions and specific (redesigned) processes. eHealth example: EPR (EPD in Dutch) Increased organisational impact Genoemde barrières spelen vooral een rol bij Enterpise IT, aangezien daar de impact op organisatie, processen en werkwijzen het grootst is. Medical Technology is vaak Function IT en relatief eenvoudig inpasbaar in bestaande praktijk

7 HANNN programma New Business of ICT7 eHealth speelt een rol binnen verschillende thema’s Care Intramuraal & Extramuraal (bv Telemonitoring) Thuis (bv Telemonitoring, Teleconsult) Cure EPD Bus. Proc. Management Algemeen Burgerportaal Gezonde levenstijl Informatievoorziening (bv Health Literacy) Informatie verzamelen (bv Quantified Self) Gedragsverandering voeding & bewegen (bv mobile apps) Langer thuiswonen Vallen & dwalen Domotica Werken Healthy @ Work Vele diverse oplossingen, veelal standalone Protheses (bv SPRINT) Serious games Geavanceerde sensoren Interactieve fitness apparatuur Etc.

8 9-7-2014New Business & ICT8 Cultuur en draagvlak zorgvrager ■Zorgvrager: klant of verzekerde? ■Wens en trend?: toenemende mate van zelfsturing door cliënten ■Een deel van de bevolking heeft geld over voor kwaliteit van leven ■Technology Adoption Model ■Adoptie is per definitie een proces van geleidelijkheid ■Inhoud en vorm: cliënten reageren verschillend op verschillende vormen van communicatie/interventie: face-to-face, telefonisch, web, mobile app

9 9-7-2014 New Business & ICT9 Draagvlak medische professionals Kennis, ervaring, volwassenheid, draagvlak en kampioenen Beschikbaar maken (technische) infrastructuur (de tool box) Ontwikkelaar en medische professional ontwikkelen gezamen- lijk nieuwe tools (co- creatie) en testen op deugdelijkheid en bruikbaarheid Medische professional test doelmatigheid en ontwikkelt vakman- schap mbt het inzetten van tools en ontwikkelt ideeën voor nieuwe tools

10 9-7-2014New Business & ICT10 Draagvlak medische professionals ■De definitie van succes is verschillend voor medische professionals, management en technici* ■Co-creatie is ook een proces om te komen tot succesvolle interculturele samenwerking tussen zorg professionals en technici** * A. Carter, Master onderzoek ** J. Balje, A. Carter & H. Velthuijsen, Agile Development as a Change Management Approach in Healthcare Innovation Projects, submitted to International Journal of Healthcare Technology and Management

11 9-7-2014New Business & ICT11 Beperkte of ontbrekende ‘medical evidence’ ■Deels een “Excuus Truus” ■Literatuur onderzoek zomer 2012*: ■ca 10.000 wetenschappelijke artikelen over ehealth ■Geen wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit van ehealth ■Ook geen wetenschappelijk bewijs tegen ■Traditionele bewijsmethoden (m.n. RCT: Randomized Controlled Trial) verhoudt zich slecht tot dynamiek technologische ontwikkelingen ■Nieuwe bewijsmethoden worden steeds meer geaccepteerd, zoals n=1 studies en ROM: Routine Outcome Monitoring ■Ervaring wordt m.n. opgebouwd in emental health * H. Velthuijsen & M. Schurer, Ehealth Effectiveness, 2012

12 9-7-2014New Business & ICT12 Aanbod diensten en ‘know how’ “Wat kun je met ICT?” Innovatie Werkplaatsen Center of Expertise Healthy Ageing

13 9-7-2014New Business & ICT13 Uniformering en standaardisatie ■EPDs/ECDs/etc ■Domotica/Zorg op afstand: ■European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing, action plan C2: independent living ■HG ontwikkelt basisinfrastructuur voor eigen projecten: modulair, open, met bestaande en betaalbare componenten, schaalbaar (tool box) en vult deze met tools voor een aantal specifieke projecten Nationale, Europese en Internationale vraagstukken

14 9-7-2014New Business & ICT14 Duurzame financiering ■Perverse financiële prikkels: overleg met Zorgkantoor e.a. noodzakelijk ■Kennis van bestaande en wijzigende vergoedingenstelsels en verzekeringsdekkingen noodzakelijk: AWBZ, WMO, ZZP, ZZBI, etc ■Kennis en ervaring reële business cases ontbreekt vaak: zijn besparingen/voordelen daadwerkelijk incasseerbaar ■Nieuw lectoraat KCO Duurzaam Financieel Management met Zorg als expliciet aandachtsgebied

15 9-7-2014New Business & ICT15 Wet- & regelgeving ■WMO, AWBZ, stelselwijzigingen ■Kwaliteitswet Zorginstellingen / Wet BIG ■huidig hot topic VMS: veiligheidsmanagement ■Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ■Medische Ethische Toetsing ■Privacy: Wet Bescherming Persoonsgegevens (Zorg) ■Relevante kennis wordt opgebouwd met HBO Rechten

16 9-7-2014New Business & ICT16 ■Het draagvlak bij ziektekostenverzekeraars neemt toe, ook voor preventie ■Binnen de Zorg neemt het besef toe dat technologie onontbeerlijk is ■Nationale en Europese subsidieverstrekkers maken steeds meer middelen vrij voor ehealth en succesvolle implementatie daarvan ■Patiënten nemen meer het heft in eigen hand waardoor meer ondersteuning door techniek noodzakelijk wordt ■Inzage eigen dossier ■Zelf bepalen frequentie contact met behandelaars ■Meer behoefte aan integrale afstemming zorgbehoeften ■Meer behoefte aan communicatie op niveau patiënt (health literacy) ■Meer behoefte aan uitwisseling met lotgenoten Ontwikkelingen Er ontstaan nieuwe kansen

17 9-7-2014New Business & ICT17 ■Praktijkgericht onderzoek ■Multidisciplinair onderzoek ■Precompetitief onderzoek ■Verbinding onderzoek en onderwijs: de HG leidt de professional van de toekomst op die kan/moet werken met technologie in de Zorg ■Center of Expertise Healthy Ageing ■Doel: 30 Innovatiewerkplaatsen, w.o. diverse ehealth ■Ontwikkeling ondersteuning Business development ■Goed ontwikkeld netwerk in de Noordelijke regio ■Bestaande ervaring met Zorg & Technologie projecten ingebracht Hanzehogeschool Innovatie partner

18 Dank u!

19 9-7-2014New Business & ICT19 Huidige positie HG Contacten Zorg ■UMCG ■Ommelanden Zorggroep ■Refaja Ziekenhuis ■Röpcke Zweers Ziekenhuis ■Lentis/Dignis, Welnis ■Zorggroep Groningen ■Promens Care ■Wiel & Deal ■GGD Drenthe ■Stichting GEEF Zorg ■NOVO ■ZINN ■Wilhelmina Ziekenhuis Assen ■Zorggroep Meander ■Koninklijke Visio ■Elker Bedrijven ■AVICS ■VCD ■Axtion/Lode Kennisinstellingen ■RUG Netwerken/platformen ■HANNN ■ZIF ■Proeftuin Zorg & Technologie ■Lectorennetwerk Zorg & Technologie ■Syntens Contacten Bedrijven ■Ordina ■Logica ■KPN ■Philips ■Humiq ■GINO ■Leden Springboard ■Coresta Group Contacten Kennisinstellingen ■TNO ■Lectorennetwerk Technologie & Zorg (25 lectoren) ■NHL, Stenden, Windesheim ■HOWEST ■University of Abertay Dundee ■Universität Bremen ■Hogeschool Leuven Overige: ■Provincie Drenthe ■Gemeente Assen ■Gemeente Groningen ■Gemeente Aa en Hunze ■Gemeente Hardenberg ■Zorgbelang Drenthe ■Woonstade ■Div. adviseurs PartnersContacten ■Menzis ■Vitalinq Bestaand netwerk eHealth in de Noordelijke regio

20 9-7-2014New Business & ICT20 Huidige positie HG NaamBeschrijvingOmvang (€)PartnersSubsidiebron SICT IM LVGIntelligente Monitoring van Licht Verstandelijke Gehandicapten €250.000NOVO, AVICSIAG2 eHealthPlazaSamenwerking met RUG voor gezamenlijke eHealth projecten €25.000RUGUHG CAVEComputer aided Virtual Environment voor dementerenden €45.000ZINNStichting SIGI VerwonderingSpeuren naar kansen voor procesoptimalisatie €3.400Wilhelmina Ziekenhuis Assen WZA EPD op iPadOndersteuning overdracht in zorgprocessen €30.000Elker, VCDStichting SIGI iAgeOndersteuning ouderen met ICT bij wonen en werken €350.000Provincie Drenthe, gemeentes, HOWEST, University of Abertay, etc. Interreg IVb Value beyond the ValleyOntwikkeling Zorg & Technologie leerlijn ism MBO ism SIEN en AVK €300.000Alfa College, Noorderpoort, HANNN, e.a. HPBO SICM Onderwaterwereld, Bubble Pop, Rocket Race Games mbv Kinect voor lichamelijk en/of geestelijk beperkte kinderen KVisio Twee games voor fysiotherapie tbv oefenen bij revalidatie na een CVA Verpleeghuis Solwerd Overzicht projecten - 1

21 9-7-2014New Business & ICT21 Huidige positie HG NaamBeschrijvingOmvang (€) PartnersSubsidiebron SIEN De MetronoomMuziekdoos voor dementerende bejaarden Zonnehuis Zuidhorn, psychologe Vink uit Enschede EPD InvoeringOndersteuning invoering EPD bij MartiniMartini Ziekenhuis Cardiac imagingCardiac Output meting met CT/MRI. UMCG Klapvoetprothese RUG, UMCGSPRINT Haptic Feedback Prothese armRUGSPRINT BalansmetingBalansmeting bij ouderen met evenwichtsproblemen / valpreventie RUGPromotietraject HIT Blind MazeBoard game for visually impaired childeren. Using sensors TNO Blood PressureContinuous measurement of blood pressure Internal - to be included in other projects EMG via ElectroMotiveHeadset Exploration of possibilities of simple, inexpensive EMG device Internal Foot TempReal time and continuous measurement of foot temperature School of healthcare Gedrags HerkenningSystem to control and help mentally handicapped young mothers NOVO Overzicht projecten - 2

22 9-7-2014New Business & ICT22 Huidige positie HG NaamBeschrijvingOmvang (€) PartnersSubsidiebron HIT Hartfalen & HartrevalidatieContinuous measurement of heart-beat combined with activity monitor Martini Hospital Groningen Herken de HerhalingSystem to help OCD patients during revalidation process Psychiatric hHspital Marina de Wolf Kruisband blessuresMeasuring movement to help prevent ACL injuries during sport School of sport studies/UMCG UHG (rejected) Limb MovementMeasuring posture for fysiotherapySchool of sport studies/UMCG UHG (rejected) Muscle TensionMeasuring muscle tension, for use in a number of different projects Internal - to be included in other projects SenShirtShirt for continuous monitoring and alerting on physical functions MdW Ermelo, Martini Groningen Sleep safeSystem to prevent cot-deathIMDS RodenIAD (rejected) Structon Diver HealthSystem to monitor the well-being of divers during work on oil rigs for example Structon Urine SensorContinuous measurement of urine in intensive card ward of hospital UMCG Overzicht projecten - 2


Download ppt "Innoveren in de Zorg Hugo Velthuijsen, lector New Business & ICT."

Verwante presentaties


Ads door Google