De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 De Netwerkschool SintLucas 2011-2012…. Dia 2 Vijf Netwerkscholen ROC Twente ROC Nijmegen ROC Eindhoven Helicon SintLucas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 De Netwerkschool SintLucas 2011-2012…. Dia 2 Vijf Netwerkscholen ROC Twente ROC Nijmegen ROC Eindhoven Helicon SintLucas."— Transcript van de presentatie:

1 Dia 1 De Netwerkschool SintLucas 2011-2012…

2 Dia 2 Vijf Netwerkscholen ROC Twente ROC Nijmegen ROC Eindhoven Helicon SintLucas

3 ? Dia 3 START in september 2010: Hoe ziet de Netwerkschool er voor SintLucas en de afdeling Mediavormgever uit?

4 Dia 4

5 Dia 5 START team MV verdeeld over 6 werkgroepen: -ICT -Digitalisering curriculum -Professionalisering -Leren & Werken -Communicatie -Flexibilisering & Maatwerk

6 Design4all Curriculumontwikkeling en implementatie Dia 1

7 Dia 7 DOELen Netwerkschool: -er Beter onderwijs met dezelfde kosten (of minder) 1. Virtueel 365 dagen open 2. (Meer) leren van elkaar en met elkaar: studenten, docenten, bedrijven & HBO 3. (Meer) inspelen op de behoefte van student en medewerkers Met ICT toepassingen als speerpunt (achterstand inlopen)

8 Dia 8 MAGIE doel: De Student staat centraal en doorloopt de opleiding op maat vanaf leerjaar 2, onder begeleiding van een persoonlijke SLB-er, in één van de 3 stromen: 1.Doorstroom HBO 2.Zelfstandig ondernemer 3.Werknemer in bedrijfsleven Focus op ICT toepassingen in de realisatie

9 Dia 9 Hoe deden we het voorheen? Periode 2.1 12 wkn Periode 2.2 12 wkn Periode 2.3 12 wkn Periode 3.1 100 dgn Periode 3.2 100 dgn Periode 3.3 20 wkn Periode 3.3 14 wkn

10 Dia 10 Hoe zijn we het nu gaan doen?

11

12 Dia 12 Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving

13 Dia 13 Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving

14 Dia 14 Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving

15 Dia 15 Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving

16 Dia 16 1.Het leeraanbod bestaat uit projecten, kennis/ vaardighedenmodules en een vrije ruimte 2.Projecten zijn leidend in de studievoortgang 3.Er bestaan geen ‘klassen’ of jaren meer 4.Er is een geleidende schaal in toename complexiteit Uitgangspunten curriculum Mediavormgeving

17 Dia 17 Hoe hebben we het curriculum 2011-2012 concreet ingericht tot aan onze open dagen:  Intake-week: nulmetingen  4 Skillsprojecten  3 dagen ‘Buddy-stage  2 afrondingsweken  Kennismakingsprojecten: o Één op het gebied van ondernemen o Het Xios-project met het HBO-onderwijs. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

18 Dia 18 Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving 1.Welke leerlijnen heeft Mediavormgeving vanaf 2011-2012? Algemene uitgangspunten:  De positionering van SintLucas t.o.v. de eindhovense school, vergt dat er meer focus komt te liggen op Kerntaak 1:  Om modules te kunnen inrichten worden de benodigde leerlijnen uitgewerkt tot modules.

19 Dia 19  We onderscheiden drie soorten leerlijnen:  De doorlopende leerlijnen  De profielonafhankelijke leerlijnen  De profielafhankelijke leerlijnen  Leerlijnen worden onderverdeeld in ‘componenten’ (verschillende aandachtsgebieden)  Componenten worden onderverdeeld in ‘modules’ (afzonderlijk onderwijspakketjes) Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

20 Dia 20 Hoe richten we het curriculum 2011-2012 concreet in tot aan Kerstvakantie:  Intake-week (week 1)  4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)  2 afrondingsweken  Kennismakingsprojecten: o Één op het gebied van ondernemen o Één kennismaking met het HBO-onderwijs.  1 week ‘Buddy-stage’ Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

21 Dia 21  Intake-week (week 1) o We startten het studietraject met een 0-metingsperiode waarin de studenten worden getest op hun al aanwezige vaardigheden en hun competenties binnen het projectwerk. o In deze week waren er studentgesprekken met SLB-er, waaronder een sollicitatiegesprek, met portfolio, aan de hand van een sollicitatiebrief uit het P-jaar (geschreven t.b.v. toelating in hun uitstroomprofiel) en er was een warme overdracht van studenten aan de SLB’er. o Nadere concretisering van het POP. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

22 Dia 22  4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15) o Dit zijn vier kort en parallel-lopende modules, elk met een duur van 3 weken, waarin een vast groepje studenten telkens doorschuift naar een volgend project. o De Skillsmodules, met een focus op kennis, vaardigheden, attitude en inzicht, zijn ingericht op het maken van een speci- fiek middel (bijv: commercial, advertentie, website, folder). o Bij elke module worden vaardigheden aangeboden die aansluiten bij het centraal gestelde middel, waardoor er een goed totaalbeeld ontstaat van de student. o Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

23 Dia 23  4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)  Kenmerken o Een aantal vakken samen vormen een module o Binnen modules is het doel om kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes zoveel mogelijk in samenhang te ontwikkelen o Per skillsmodule worden een aantal werkprocessen en competenties beoordeeld. o Studenten nemen deel vanaf hun instapniveau (1,2,3). o Naast de modules en skillsmodules wordt er ook een SLB-traject aangeboden. o Mogelijk kunnen ook 4e-jaarsstudenten basismodules verzorgen. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

24 Skillsmodule 1 (Jan) Dia 24  4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)  Voorbeelden: Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 21 3 21 3 2 1 3 2 1 Skillsmodule 1 (Marietje) 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 21 3 21 3 2 1 3 2 1

25 Dia 25  4 Skillsmodules, elk 3 weken (week 2-15)  Kenmerken o Een aantal docenten is eigenaar van een skillsmodule en ontvangt elke drie weken een nieuwe groep studenten. Dit is organisatorisch handig en schept mogelijkheden om snel te evalueren en meteen verbeteringen aan te brengen in de module. o De projecteigenaren bepalen de inhoud van de module a.d.h.v. aangegeven kaders vanuit de profielschrijvers/ CV’er. Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

26 Dia 26  2 afrondingsweken  Samen met de student POP en PAP formuleren  Tekortkomingen wegwerken  Buddystage voorbereiden?  Leerarrangement voor het komende half jaar bepalen samen met SLB nav menukaart  Workshops /lezingen Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

27 Dia 27  Kennismakingsprojecten:  Één op het gebied van ondernemen  Één kennismaking met het HBO-onderwijs Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

28 Dia 28  Na de kennismakingsprojecten uitstroomgerichte projecten. Er kan gewisseld worden op basis van het SLB gesprek en de wijzigende focus v.d. student.  Nadere invulling van deze projecten in de periode augustus- december 2011 (tweedaagse 1- en 2 december a.s.) Nadere uitwerkingen curriculum Mediavormgeving

29 Dia 29 Variabelen  Studieduur: versneld-bus-vertraagd  Soorten en aantal modules: A= Basis, verplicht B= Plus, Verplicht of facultatief C= Top, Verplicht of facultatief  Soorten en aantal projecten: Eenvoudig, Gemiddeld, Complex  Soort werk-/leeromgeving: SintLucas@work N1-N2-N3, Themaprojecten, Schoolstudio, Incompany (+ BPV), ambitieproject, studentondernemingen Doorkijk na de skills

30 Dia 30 Begeleiding

31 Dia 31 SLB-groep  SLB heeft 30 studenten in een begeleidingsgroep o 10 (voorheen fase 2) o 10 (voorheen fase 3.1 en 3.2) o 10 (voorheen fase 3.3 o Studenten leren van en met elkaar in de SLB groep o Studenten zitten ook samen in de leeromgeving (voorheen fase 2 en 3.3) Begeleiding

32 Dia 32 Beoordelen Voortgangsmonitoring  Geen afrekencultuur maar gezamenlijke inzage in “waar ben je al goed in en waarin nog niet” (Gezamenlijk: SLB en Student)  Student komt met informatie over zijn voortgang!  SLB wordt ondersteund door informatie (te gebruiken bij achterdocht of voorafgaand aan gesprek)  Minder administratieve druk  Vertrekpunten voor het gesprek met de SLB zijn: o Waar ben je goed in (waar ligt je kracht) o Waar ben je minder goed in o Wat zul je toch moeten beheersen en hoe gaan we dit bereiken? o Formuleren toekomstperspectief Begeleiding

33 Dia 33 Deze diversiteit haalbaar d.m.v. efficiënte en effectieve ICT tools  Begeleiden op afstand  Voortgangsmonitoring door student, project- of modulebegeleider, stagebegeleider binnen BPV bedrijf en door SLB  “Gepushte” roostering en persoonlijk afspraakbeheer (student, PB en SLB)  Student doet het werk en informeert SLB over voortgang  Alle ICT tools via één dashboard te ontsluiten voor docent en student (PLE) o Magisterkoppeling o Voortgangsmonitoring o Roostering o Begeleiding o Rapportage(s) ICT

34 Dia 34

35 Dia 35 Is deze diversiteit betaalbaar?  Eigenaarschap student maakt betrokkenheid groter, effectiever leren  Student heeft een concreter doel om zich op te richten  Effectievere workflow docenten en minder administratieve belasting  Studenten leren van elkaar en met elkaar  Partners in projectsamenwerking inzetten voor specifieke vakkennis in win/win samenwerkingen  Vaksites maken lesinhoud concreter en tijdsonafhankelijk benaderbaar  Leerlijnen en modules faciliteren zelfstandig leren meer dan voorheen  Inkomsten uit projecten komen gedeeltelijk ten goede aan onderwijs  Het twistermodel wordt gescreend op financiële haalbaarheid door een externe onafhankelijke partij  Bij de start van schooljaar 2011/2012 start ook de werkgroep bedrijfsvoering. Monitoring en sturing op haalbaarheid en betaalbaarheid is de missie  Onderwijscalculator Bedrijfsvoering

36 Dia 36 Verbreding: team MV aangevuld met interne en externe experts op thema’s en in concrete deelprojecten -ICT -Flexibel model (uitwerking) -SLB-er & professionalisering -(Student-) ondernemingen -Bedrijfsvoering -Interne & externe communicatie Bedrijfsvoering

37 Dia 37 #


Download ppt "Dia 1 De Netwerkschool SintLucas 2011-2012…. Dia 2 Vijf Netwerkscholen ROC Twente ROC Nijmegen ROC Eindhoven Helicon SintLucas."

Verwante presentaties


Ads door Google