De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Clubblad van duikschool Aronnax vzw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Clubblad van duikschool Aronnax vzw"— Transcript van de presentatie:

1 Clubblad van duikschool Aronnax vzw
Nautilus Clubblad van duikschool Aronnax vzw Nr Juni verschijnt periodiek URL: Aronnax vzw, Werftsesteenweg 92, 2220 Heist-op-den-Berg Tel. & Fax: 015/ Ledenvergadering 30/06/2007

2 Verslag van de penningmeester

3 EN NA DE GOEDE RESULTATEN VAN VORIG JAAR HEBBEN WIJ DIT JAAR WEER EEN ACTIEF FINANCIEEL JAAR ACHTER ONS.

4 Overzicht inkomsten en uitgaven.
Lidgelden (leden-ereleden) Sponsors Subsidies Activiteiten Paaseieren Kleding Champagne en Wijn Uitgaven Homologatie en vergunningen en verzekering Materiaal Zwembad Activiteiten Andere

5 Verwachtingen Inkomsten …….. € Subsides Jeugdraad Heist
…….. € Supersponsers ??? …….. € Lidgelden € Quiz € Activititen zoals Paaseieren en Champagne verkoop Uitgaven …….. € zwembad …..… € Materiaal …….. € Nelos bijdragen

6 Een woordje van dank De penningmeester wenst in naam van het bestuur, iedereen te bedanken die dit jaar weer zijn steentje heeft bijgedragen . Graag applaus voor allen .

7 Wat doen we met uw centen?
Verslag materiaal Wat doen we met uw centen?

8 In den beginne was er niets.
Onze club begon met een aantal mensen die besmet waren met het duikvirus en die hun besmetting wilden doorgeven aan andere mensen Het eerste materiaal werd uitgeleend door kennissen en sympathisanten

9 geleend materiaal 5 ontspanners & ademautomaten 5 duikflessen
5 trimvesten

10 Eerste aankoop oktober 2005
Aronnax is een familiale duikclub met dus een jeugdafdeling De eerste aankoop werd dus het jeugdduikmateriaal

11 Eerste aankoop oktober 2005
5 ontspanners 6 duikflesjes (5l) 5 trimvestjes (xs – s – m) Waarde:1300€

12 december 2005 trainingsmateriaal
Er was ondertussen al wat lidgeld in kas, dus kon er ook wat gekocht worden voor de volwassenen

13 december 2005 trainingsmateriaal
3 ontspanners 3 duikflessen (12l) 2 trimvesten (l – xl) Waarde:1505€

14 februari 2006 trainingsmateriaal
In het zwembad moet er getraind en gezweet worden “Back-pack’s zullen er zijn

15 februari 2006 trainingsmateriaal
12 back-packs 1 duikfles (10l) Waarde: 580€

16 maart 2006 jeugdmateriaal Jos is voor de jeugd als een kloek voor haar kuikentjes In aanloop naar de jeugdbuitenduiken had hij nog een wenslijstje

17 maart 2006 jeugdmateriaal 2 ontspanners 2 duikflessen (12l)
2 nargileeslangen waarde: 360€

18 december 2006 Bij de laatste bestuursvergadering bleek er nog wat geld in kas te zijn, dat we nuttig wilden besteden

19 december 2006 4 manometers 2 trimvesten Waarde: 598€

20 samenvatting 2006

21 Verslag secretariaat

22 Historiek duikschool Aronnax
30/04/2005: oprichtingsvergadering 09/05/2005: neerlegging oprichtingsakte, ledenregister en gecoördineerde statuten griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen (= verjaardag Arronax) 19/05/2005: publicatie oprichtingsakte in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad 06/09/2005: Aronnax erkend als duikschool door Nelos vzw 16/05/2006: statutaire algemene vergadering 09/06/2006: neerlegging jaarrekening bij de griffie rechtbank van koophandel 17/06/2006: algemene ledenvergadering

23 Historiek duikschool Aronnax
26/03/2007: Bestuur aanvaardt Guido Van Looy als effectief lid 26/03/2007: statutaire algemene vergadering: wijziging bestuur Ontslag Chris Wyns Benoeming Guido Van Looy 02/04/2007: neerlegging bij de rechtbank van koophandel: wijziging bestuurssamenstelling Wijzigende ledenlijst 12/04/2007: publicatie Staatsblad wijziging bestuurssamenstelling 04/06/2007: neerlegging jaarrekeningen 08/05/2007: statutaire algemene vergadering 30/06/2007: algemene ledenvergadering

24 Statuten: de leden Wie? eenieder die zich schriftelijk kandidaat stelt bij de secretaris en door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten Twee soorten leden: (94 waarvan 87 duikende leden) “Effectieve leden”: (9, allen duikend lid) aangenomen door de Raad van Bestuur. de bijdragen betalen meerderjarig zijn bezitten de volheid van lidmaatschap met inbegrip van stemrecht in de statutaire algemene vergadering. “Toegetreden leden”: ( 85 waarvan 78 duikende en 7 ereleden) voor minderjarigen: schriftelijke toelating ouders of voogd hebben alleen de rechten en verplichtingen hen door het bestuur toegekend en nemen niet deel aan de statutaire algemene vergadering

25 Statuten: het bestuur = minstens drie effectieve leden
benoemd door de algemene vergadering een bestuursmandaat duurt 3 jaar bij het verstrijken van die termijn zijn de bestuurders uittredend en oefenen hun mandaat verder uit tot de eerstvolgende algemene vergadering. Zij zijn steeds herkiesbaar. De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan Samenstelling bestuur: Voorzitter: Goyvaerts Bruno Secretaris: Van Noten Diederik Penningmeester: GeyselsRita Duikschoolleider: Vissers François Jeugdduikverantwoordelijke: MolsJos Materiaalmeester: Van LooyGuido Assistent materiaalmeester: Van MeerbeeckJoseph Communicatieverantwoordelijke:VerberckBruno

26 Statuten: algemene vergadering
= de effectieve leden zijnde: Bruno Goyvaerts, Rita Geysels, Jos Mols, Guido Van Looy, Joseph Van Meerbeeck, Diederik Van Noten, Bruno Verberck, Swa Vissers en Chris Wyns vertegenwoordigt alle leden moet ten minste één maal, binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar bijeengeroepen worden voor de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook van het beleid van de bestuurders al de effectieve leden beschikken in de vergadering over één stem

27 Ter informatie De raad van bestuur vergaderde tot nu 21 maal; 10 maal sinds de vorige algemene ledenvergadering. Telkens wordt verslag gemaakt. Belangrijke beslissingen worden meegedeeld via de website, per of via het clubblad Nautilus dat al 6 maal verscheen; waarvan 4 maal sinds de vorige algemene ledenvergadering. Wat onze verzekeringen betreft: de duikende leden van onze duikschool zijn via de polis "Nelos vzw" afgesloten bij Arena NV verzekerd voor lichamelijke ongevallen er werd ook nog een bijkomende polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de vzw onderschreven. Vergeet niet steeds een ongevallenformulier op zak te hebben dodelijke ongevallen dienen binnen de 48 u te worden gemeld aan Nelos vzw én Arena NV, lichamelijke ongevallen dienen binnen de 15 dagen te worden gemeld aan Nelos vzw. Secretariaat Jeudduiken: Ivo Vleugels

28 Medisch onderzoek Ieder jaar dient iedere duiker:
voor 1 februari een medisch onderzoek te ondergaan zijn strookje medische keuring binnen te brengen bij het Aronnax-secretariaat Uitzondering: kandidaat 1*D die over een medische keuring van na 1 september van het jaar voordien beschikt Vergeet niet; het medisch onderzoek door de arts in het duikboekje te laten inschrijven een clubstempel als bewijs van betaling van het lidgeld door de penningmeester in het duikboekje te laten aanbrengen Wie + 45 jaar is moet: 5-jaarlijks een EKG laten nemen deze laten inschrijven in het duikboekje

29 Mededelingen Homologatie:
brevetkaart samen met betaling bezorgen aan de penningmeester de secretaris zal onmiddellijk na ontvangst de brevetten verdelen Ook dit najaar organiseren we een champagneverkoop! (opbrengst 2006: € 695,92)

30 Foto & Film

31 Foto & Film Cursus OW-fotografie niveau 1 Cursus photoshop
Deelname aan ACAVOS-activiteiten Uw foto in de zwembadclubkast of fotokader in het clublokaal?

32 Verslag jeugdduikschool

33 Jeugdduiken 33

34 IK BLIJF DUIKEN Waarom duiken wij Het moet met water zijn
Het moet plezant zijn Het moet leerrijk zijn Je mag het niet alleen doen Maar na het zien van volgend filmpje is het duidelijk (zie download website Aronnax) IK BLIJF DUIKEN 34

35 Overzicht van het jeugdduiken
OVERZICHT VAN DE BREVETJES JEUGDDUIKKADER JEUGDDUIKHELPERS JEUGDDUIKBESTUUR REDDERS HULPVERLENERDUIKER DE JONGSTE TELG WACHTLIJST 35

36 Dolfijntjes overzicht
Brons Zilver Goud Ingeschaalde 1 sterren 36

37 K. Bronzen dolfijn HINSE JOHANA LAUREN LENKE LIEN NENA
37

38 STIJN TEUN ULRIKE VLADIMIR 38

39 Bronzen dolfijn ANDREAS CHEYENNE HAAIKE JELLE JONAS KATO
39

40 Zilveren dolfijn EVA 40

41 Gouden dolfijn AMBER JOREN
41

42 Inschaling naar 1 ster RUBEN 4 SAM 5
42

43 Het jeugdduikkader. BRUNO. 2 STER JEUGDDUIKINSTRUCTEUR. JOS
Het jeugdduikkader BRUNO 2 STER JEUGDDUIKINSTRUCTEUR JOS 1 STER JEUGDDUIKINSTRUCTEUR GERDA 1 STER JEUGDDUIKINSTRUCTEUR RITA 4 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER JOHAN 3 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER BRIGITTA 3 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER NICO 3 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER 43

44 Het jeugdduikkaderVERVOLG. NOG EEN PAAR DUIKEN en dan. GUIDO
Het jeugdduikkaderVERVOLG NOG EEN PAAR DUIKEN en dan GUIDO 3 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER 44

45 De jeugdduik helpers Dit is een groep waar ik geen namen durf in vernoemen om dat deze groep te omvangrijk is, en de kans om iemand over het hoofd te zien is veel te groot. Aan iedereen die zich op een of ander manier verdienstelijk heeft gemaakt en het jeugdduiken op een of andere manier een handje heeft geholpen… Allemaal hartelijk Bedankt 45

46 Het jeugdduikbestuur JOS JEUGDDUIKSCHOOLLEIDER IVO SECRETARIS
RITA PENNINGMEESTER GUIDO MATERIAALMEESTER / SUBSIDIE VERANTWOORDELIJKE LUC VERANTWOORDELIJKE VEILIGHEID MANUËLA VERANTWOORDELIJKE ACTIVITEITEN ELIAS JEUGD AFGEVAARDIGDE ANN OUDER AFGEVAARDIGDE 46

47 De Redders EEN WOORDJE VAN DANK AAN CAROLINE EN HAAR TEAM HET JEUGDDUIKEN WIL BIJ DEZE ALLE REDDERS DIE ZICH INZETTEN VOOR DE VEILIGHEID VAN ONZE DOLFIJNTJES DANKEN VOOR HUN INZET. BEDANKT ALLEMAAL 47

48 WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG ?
Hulpverlenerduiker OPROEP !!! WIE MAG DIT VOLGEN ? WAT HOUD DIT BREVET IN ? WAT MOET JE ER VOOR DOEN ? WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG ? 48

49 Onze jongste telg 49

50 WACHTLIJST / 2007 DIT JAAR HEBBEN WIJ KINDEREN MOETEN WEIGEREN OMWILLE VAN HET GEBREK AAN PLAATS IN HET ZWEMBAD EN HET TEKORT AAN KADER VOOR DE OPENWATER DUIKEN. IN TOTAAL ZIJN ER 10 KINDEREN DIE WIJ DIT JAAR NIET KONDEN OPVANGEN. MISSCHIEN MET EEN NIEUW EN GROTER ZWEMBAD EN NOG EEN AANTAL JEUGDDUIKBEGELEIDERS / INSTRUCTEURS MEER ……………………..dromen…dromen…dromen 50

51 EN DIT, ALLEMAAL ONDER HET WAKENDE OOG VAN…….
51

52 52

53 Verslag duikschool Verslag duikscholing

54 Proficiat!!!!! Weeral een Jaar zonder duikongevallen
Goede duikopleiding (theorie en praktijk) Regelmatig trainen en duiken Respecteren van reglementen

55 Peilers van onze duikschool
Duikopleiding geven met aandacht aan “autonomie van de instructeur” Afdeling Jeugdduiken Afdeling Apnea duiken

56 Peilers van onze duikschool
Afdeling duikopleiding met aandacht voor autonomie van de instructeur Alle Nelos instructeurs mogen vrij opleiding geven aan hun kandidaten tot en met 2 ster Vrij gebruik van materiaal en zwembad Voorwaarde Kandidaat moet min 1 jaar lid worden van Aronnax

57 Peilers van onze duikschool
2. Afdeling Jeugdduiken Duikschoolverantwoordelijke Jos Mols Opleiding geven volgens de Nelos regels Opleiding volledig gescheiden van de volwassenen training Training op kindvriendelijke uren (zondagmiddag)

58 Peilers van onze duikschool
3. Afdeling Apnea duiken Verantwoordelijke Francois Vissers Doel - voorbereiden tot het behalen van brevetten - Meedoen aan kampioenschappen - Relaxatie en aquaciteit verhogen Peilers van onze duikschool

59 Peilers van onze duikschool
Resultaten Rita Geysels behaald 1ster vrijduiker Swa en Roel behalen hun 2de ster vrijduiken Geslaagd clubkampioenschap Aronnax op 4/3/2007 Theorielessen apneaduiken

60 2de Clubkampioenschap Apneaduiken 2007
Heren 2de Clubkampioenschap Apneaduiken 2007 Naam Min/ sec punten meter totaal Francois Vissers 5min 32 66,4 79 39,5 105,9 Van Noten Roel 3min 35 43 84 42 85 Chris Hollands 3min 17 39,4 75 37,5 76,9 Elia Van Looy 2min 48 33,6 65 32,5 66,1 Guido Van Looy 2min 31 30,2 58 29 59,2 Van Noten Diederik 2min 1 24,2 54 27 51,2 Tanghe Leslie 3min 32 42,4 LMC Static Dynamic

61 2de Clubkampioenschap Apneaduiken 2007
Dames Static Dynamic Naam Min/ sec punten meter totaal Van Goethem Martine 4min 43 52,6 75 37,5 90,1 Geysels Rita 3min 19 39,8 66 33 72,8 Katrien Van Praet 3min 10 38 61 30,5 68,5 Baetens Nadine 2min 32 30,6 68,1 Brigitta Nelen 1min 47 21,4 55 27,5 48,9

62 Brevetverdeling

63 Behaalde brevetten Verdubbeling ten opzichte van vorig jaar

64 Behaalde brevetten 1ster duikers De Voecht Karlien Hofmans Evelien
Franssen Tomas Lambrechts Ruben Otten Karin Robberechts Jan Van den Bruel Saar Van Den Eynde Sandra Liekens Geert Wolfs Sam

65 Behaalde brevetten 1ster duikers Pelgrims Emmanuella Scheirs Tom
Van Hoof Dirk Van Looy Elia Vleugels Elias Wouters Kurt

66 Behaalde brevetten 2ster duikers Cattersel Vincent Goyvaerts Marco
Pelgrims Peter Verdeyen Johan Vleugels Ivo

67 Behaalde brevetten 3 ster duiker 4 ster Duiker Van Looy Guido
Van Rheenen Jochem Van Roey Chris

68 Behaalde brevetten 1ster apneaduiker Rita Geysels 2ster apneaduiker
Francois Vissers Roel Van Noten Stuurbrevet Guido Van Looy

69 Met dank aan : Onze materiaalmeesters
Onze lesgevers instructeurs ,jeugdbegeleiders Alle leden van Aronnax Al onze steunende leden en sponsors Onze redders

70 Op naar een volgend jaar zonder duikongevallen !!!!!

71 Feestelijkheden

72 Vooruitblik 2006 Invoering : De Ronde Van Zeeland : meer duiken op onbekendere duikplaatsen : aanduiden op kaart tot heel Zeeland “bedoken” is Opsmuk van ons leslokaal in De Oude Ketel Eerste Aronnaxledenfeest Oprichting feestcomité : kandidaten ? Aronnaxquiz met medewerking Fanfare (live muziek) Duikweekend bij den boer op weekend 5-6 of mei 2007 ? Nieuwe whiskytasting met thema : Glenfidish Doorgaan van een heuse duiktrip met jeugd en volwassenen (Rode Zee) Uitbreiding materiaal volwassenen 5 sets (fles, ontsp.,vest) tegen einde volgend clubjaar Nieuwe mogelijkheid Aronnaxkledij op BBQ 10 sept met “DOOP” Blijven werken aan samensmelting van jeugd en volwassenen tot één Aronnaxfamilie

73 Vooruitblik 2006 Invoering vrijdagavondtraining 21u30-22u30 voor volwassenen-duikopleiding ter bevordering van “clubgevoel” (clublokaal nadien ?) Behouden training op zondag (winter) : 12-13u : apneaduikers en training voor brevet, 13u-14u : kinderduiken (voorrang) Doorstroming garanderen voor 1*, 2* en 3*D Opstarten klas 4*D, met trainingen open water, org. bootduik (Noordzee ?) Apneaklas : verdere opleiding kader en daarna ledenaantal optrekken Jeugdduikschool : verder uitbreiden duikmaterieel en didactische spelmiddelen, verdere vorming jeugdbegeleiders en uitbreiding ledenaantal : initiatie 22 aug ’06 Foto-Film : meer betrekken in clubduiken : bepaalde opdracht meegeven, verdere vorming van onze foto- en filmduikers

74 Activiteiten 2006-2007 Jeugdduiken tijdens de vakantieperiode
Eerste bestuursvergadering 23/08 Eerste monitorsvergadering 31/08 Eerste clubduik zo 3/9 Eerste training vrij 1/9 21u30-22u30 Aronnax BBQ met clubduik in Rotselaar zo 10/9 Nelosjeugddag Koepeltje : Aronnax scoort ! 24/09 Clubuitstap naar St Romboutstoren – etentje bij de Mechelse Turk ! 15/10 Jeugdinitiatie Bonheiden 3/11 Halloween 4/11 Initiatie Aronnax 17/11 Cursus Knopenleggen 1/12 Kerstduik Battenbroek 25/12

75 Activiteiten 2006-2007 Kerstschaatsbeurt woe 27/12
Ijsbeerzwemmen Noordzee za 5/01 Aronnax-kwis vrij 12/01 Glenfidig za10/02 Clubkampioenschap apnea 4/03 Cursus vaarbewijs - Clubreis naar Egypte Bowling jeugd Keerbergen 22/04 Duikweekend bij den boer 4-5-6/05 Theorie / praktijk : 2* en 3* -Bestuursetentje Van Kets 26/05 tweede duikinitiatie 1/06 Examen 4*D 15/06 Tweede Ledenverg en eerste ledenfeest 30/06 45 clubduiken, 10 bestuursverg, 8 monitorsverg, 4 avosverg,2 Nelos

76 VOORUITBLIK 2007-2008 Etentje met kader en de duikschoolleiding 24/08
Aanschaf extra zuurstoffles Extra jeugdbegeleiders en verdere instroom jeugdduikclub Uitbreiding kader op alle niveaus : 2*,3* en 4*D (clubduiken in de week) Met de bus naar de Noordzeeduik Extra materiaalkast jeugd Verdere uitbouw apnea: trainers en leden Doop en BBQ op 16/09 Derde Aronnaxquiz, derde whiskytasting en derde duikkamp Holland tweede week mei Verdere uitbouw feestcomité Naar de 100 leden ?

77 Einde Ledenvergadering 30/06/2007


Download ppt "Clubblad van duikschool Aronnax vzw"

Verwante presentaties


Ads door Google