De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nautilus Clubblad van duikschool Aronnax vzw Nr. 7 Juni 2007 verschijnt periodiek Aronnax vzw, Werftsesteenweg 92, 2220 Heist-op-den-Berg Tel. & Fax:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nautilus Clubblad van duikschool Aronnax vzw Nr. 7 Juni 2007 verschijnt periodiek Aronnax vzw, Werftsesteenweg 92, 2220 Heist-op-den-Berg Tel. & Fax:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Nautilus Clubblad van duikschool Aronnax vzw Nr. 7 Juni 2007 verschijnt periodiek Aronnax vzw, Werftsesteenweg 92, 2220 Heist-op-den-Berg Tel. & Fax: 015/24 05 43 e-mail: secretariaat@aronnax.be URL: http://www.aronnax.be Ledenvergadering 30/06/2007

3 Verslag van de penningmeester

4 EN NA DE GOEDE RESULTATEN VAN VORIG JAAR HEBBEN WIJ DIT JAAR WEER EEN ACTIEF FINANCIEEL JAAR ACHTER ONS. € € € € € € € € € €

5 Overzicht inkomsten en uitgaven. Inkomsten Lidgelden (leden- ereleden) Sponsors Subsidies Activiteiten –Paaseieren –Kleding –Champagne en Wijn Uitgaven Homologatie en vergunningen en verzekering Materiaal Zwembad Activiteiten Andere

6 Verwachtingen Inkomsten …….. € Subsides Jeugdraad Heist …….. € Supersponsers ??? …….. € Lidgelden......... € Quiz.........€ Activititen zoals Paaseieren en Champagne verkoop Uitgaven …….. € zwembad …..… € Materiaal …….. € Nelos bijdragen

7 De penningmeester wenst in naam van het bestuur, iedereen te bedanken die dit jaar weer zijn steentje heeft bijgedragen. Graag applaus voor allen. Een woordje van dank

8 Verslag materiaal Wat doen we met uw centen?

9 In den beginne was er niets. Onze club begon met een aantal mensen die besmet waren met het duikvirus en die hun besmetting wilden doorgeven aan andere mensen Het eerste materiaal werd uitgeleend door kennissen en sympathisanten

10 geleend materiaal 5 ontspanners & ademautomaten 5 duikflessen 5 trimvesten

11 Eerste aankoop oktober 2005 Aronnax is een familiale duikclub met dus een jeugdafdeling De eerste aankoop werd dus het jeugdduikmateriaal

12 Eerste aankoop oktober 2005 5 ontspanners 6 duikflesjes (5l) 5 trimvestjes (xs – s – m) Waarde:1300€

13 december 2005 trainingsmateriaal Er was ondertussen al wat lidgeld in kas, dus kon er ook wat gekocht worden voor de volwassenen

14 december 2005 trainingsmateriaal 3 ontspanners 3 duikflessen (12l) 2 trimvesten (l – xl) Waarde:1505€

15 februari 2006 trainingsmateriaal In het zwembad moet er getraind en gezweet worden “Back-pack’s zullen er zijn

16 februari 2006 trainingsmateriaal 12 back-packs 1 duikfles (10l) Waarde: 580€

17 maart 2006 jeugdmateriaal Jos is voor de jeugd als een kloek voor haar kuikentjes In aanloop naar de jeugdbuitenduiken had hij nog een wenslijstje

18 maart 2006 jeugdmateriaal 2 ontspanners 2 duikflessen (12l) 2 nargileeslangen waarde: 360€

19 december 2006 Bij de laatste bestuursvergadering bleek er nog wat geld in kas te zijn, dat we nuttig wilden besteden

20 december 2006 4 manometers 2 trimvesten Waarde: 598€

21 samenvatting 2006

22 Verslag secretariaat

23 30/04/2005: oprichtingsvergadering 09/05/2005: neerlegging oprichtingsakte, ledenregister en gecoördineerde statuten griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen (= verjaardag Arronax) 19/05/2005: publicatie oprichtingsakte in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad 06/09/2005: Aronnax erkend als duikschool door Nelos vzw 16/05/2006: statutaire algemene vergadering 09/06/2006: neerlegging jaarrekening bij de griffie rechtbank van koophandel 17/06/2006: algemene ledenvergadering Historiek duikschool Aronnax

24 26/03/2007: Bestuur aanvaardt Guido Van Looy als effectief lid 26/03/2007: statutaire algemene vergadering: wijziging bestuur –Ontslag Chris Wyns –Benoeming Guido Van Looy 02/04/2007: neerlegging bij de rechtbank van koophandel: –wijziging bestuurssamenstelling –Wijzigende ledenlijst 12/04/2007: publicatie Staatsblad wijziging bestuurssamenstelling 04/06/2007: neerlegging jaarrekeningen 08/05/2007: statutaire algemene vergadering 30/06/2007: algemene ledenvergadering Historiek duikschool Aronnax

25 Wie? eenieder die zich schriftelijk kandidaat stelt bij de secretaris en door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten Twee soorten leden: (94 waarvan 87 duikende leden) 1.“Effectieve leden”: (9, allen duikend lid) –aangenomen door de Raad van Bestuur. –de bijdragen betalen –meerderjarig zijn –bezitten de volheid van lidmaatschap met inbegrip van stemrecht in de statutaire algemene vergadering. 2.“Toegetreden leden”: ( 85 waarvan 78 duikende en 7 ereleden) –aangenomen door de Raad van Bestuur. –de bijdragen betalen –voor minderjarigen: schriftelijke toelating ouders of voogd –hebben alleen de rechten en verplichtingen hen door het bestuur toegekend en nemen niet deel aan de statutaire algemene vergadering Statuten: de leden

26 = minstens drie effectieve leden benoemd door de algemene vergadering een bestuursmandaat duurt 3 jaar bij het verstrijken van die termijn zijn de bestuurders uittredend en oefenen hun mandaat verder uit tot de eerstvolgende algemene vergadering. Zij zijn steeds herkiesbaar. De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan Samenstelling bestuur: –Voorzitter: Goyvaerts Bruno –Secretaris: Van Noten Diederik –Penningmeester:GeyselsRita –Duikschoolleider: Vissers François –Jeugdduikverantwoordelijke: MolsJos –Materiaalmeester: Van LooyGuido –Assistent materiaalmeester: Van MeerbeeckJoseph –Communicatieverantwoordelijke:VerberckBruno Statuten: het bestuur

27 = de effectieve leden zijnde: Bruno Goyvaerts, Rita Geysels, Jos Mols, Guido Van Looy, Joseph Van Meerbeeck, Diederik Van Noten, Bruno Verberck, Swa Vissers en Chris Wyns vertegenwoordigt alle leden moet ten minste één maal, binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar bijeengeroepen worden voor de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, alsook van het beleid van de bestuurders al de effectieve leden beschikken in de vergadering over één stem Statuten: algemene vergadering

28 De raad van bestuur vergaderde tot nu 21 maal; 10 maal sinds de vorige algemene ledenvergadering. Telkens wordt verslag gemaakt. Belangrijke beslissingen worden meegedeeld via de website, per e-mail of via het clubblad Nautilus dat al 6 maal verscheen; waarvan 4 maal sinds de vorige algemene ledenvergadering. Wat onze verzekeringen betreft: –de duikende leden van onze duikschool zijn via de polis "Nelos vzw" afgesloten bij Arena NV verzekerd voor lichamelijke ongevallen –er werd ook nog een bijkomende polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de vzw onderschreven. Vergeet niet steeds een ongevallenformulier op zak te hebben –dodelijke ongevallen dienen binnen de 48 u te worden gemeld aan Nelos vzw én Arena NV, –lichamelijke ongevallen dienen binnen de 15 dagen te worden gemeld aan Nelos vzw. Secretariaat Jeudduiken: Ivo Vleugels Ter informatie

29 Ieder jaar dient iedere duiker: –voor 1 februari een medisch onderzoek te ondergaan –zijn strookje medische keuring binnen te brengen bij het Aronnax- secretariaat –Uitzondering: kandidaat 1*D die over een medische keuring van na 1 september van het jaar voordien beschikt Vergeet niet; –het medisch onderzoek door de arts in het duikboekje te laten inschrijven –een clubstempel als bewijs van betaling van het lidgeld door de penningmeester in het duikboekje te laten aanbrengen Wie + 45 jaar is moet: –5-jaarlijks een EKG laten nemen –deze laten inschrijven in het duikboekje Medisch onderzoek

30 Mededelingen Homologatie: –brevetkaart samen met betaling bezorgen aan de penningmeester –de secretaris zal onmiddellijk na ontvangst de brevetten verdelen Ook dit najaar organiseren we een champagneverkoop! (opbrengst 2006: € 695,92)

31 Foto & Film

32 Cursus OW-fotografie niveau 1 Cursus photoshop Deelname aan ACAVOS-activiteiten Uw foto in de zwembadclubkast of fotokader in het clublokaal? Foto & Film

33 Verslag jeugdduikschool

34 Jeugdduiken

35 Waarom duiken wij Het moet met water zijn Het moet plezant zijn Het moet leerrijk zijn Je mag het niet alleen doen Maar na het zien van volgend filmpje is het duidelijk (zie download website Aronnax) IK BLIJF DUIKEN

36 Overzicht van het jeugdduiken OVERZICHT VAN DE BREVETJES JEUGDDUIKKADER JEUGDDUIKHELPERS JEUGDDUIKBESTUUR REDDERS HULPVERLENERDUIKER DE JONGSTE TELG WACHTLIJST

37 Dolfijntjes overzicht Brons Zilver Goud Ingeschaalde 1 sterren

38 K. Bronzen dolfijn HINSE JOHANA LAUREN LENKELIENNENA

39 STIJNTEUNULRIKE VLADIMIR

40 Bronzen dolfijn ANDREAS CHEYENNE HAAIKE JELLE JONAS KATO

41 Zilveren dolfijn EVA

42 Gouden dolfijn AMBER JOREN

43 Inschaling naar 1 ster RUBEN 4 SAM 5

44 Het jeugdduikkader BRUNO2 STER JEUGDDUIKINSTRUCTEUR JOS1 STER JEUGDDUIKINSTRUCTEUR GERDA1 STER JEUGDDUIKINSTRUCTEUR RITA4 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER JOHAN3 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER BRIGITTA3 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER NICO3 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER

45 Het jeugdduikkader VERVOLG NOG EEN PAAR DUIKEN en dan GUIDO 3 STER JEUGDDUIKBEGELEIDER

46 De jeugdduik helpers Dit is een groep waar ik geen namen durf in vernoemen om dat deze groep te omvangrijk is, en de kans om iemand over het hoofd te zien is veel te groot. Aan iedereen die zich op een of ander manier verdienstelijk heeft gemaakt en het jeugdduiken op een of andere manier een handje heeft geholpen… Allemaal hartelijk Bedankt

47 Het jeugdduikbestuur JOS JEUGDDUIKSCHOOLLEIDER IVOSECRETARIS RITAPENNINGMEESTER GUIDOMATERIAALMEESTER / SUBSIDIE VERANTWOORDELIJKE LUCVERANTWOORDELIJKE VEILIGHEID MANUËLAVERANTWOORDELIJKE ACTIVITEITEN ELIASJEUGD AFGEVAARDIGDE ANNOUDER AFGEVAARDIGDE

48 De Redders EEN WOORDJE VAN DANK AAN CAROLINE EN HAAR TEAM HET JEUGDDUIKEN WIL BIJ DEZE ALLE REDDERS DIE ZICH INZETTEN VOOR DE VEILIGHEID VAN ONZE DOLFIJNTJES DANKEN VOOR HUN INZET. BEDANKT ALLEMAAL

49 Hulpverlenerduiker OPROEP !!! WIE MAG DIT VOLGEN ? WAT HOUD DIT BREVET IN ? WAT MOET JE ER VOOR DOEN ? WAT KRIJG JE ER VOOR TERUG ?

50 Onze jongste telg

51 WACHTLIJST 2006 / 2007 DIT JAAR HEBBEN WIJ KINDEREN MOETEN WEIGEREN OMWILLE VAN HET GEBREK AAN PLAATS IN HET ZWEMBAD EN HET TEKORT AAN KADER VOOR DE OPENWATER DUIKEN. IN TOTAAL ZIJN ER 10 KINDEREN DIE WIJ DIT JAAR NIET KONDEN OPVANGEN. MISSCHIEN MET EEN NIEUW EN GROTER ZWEMBAD EN NOG EEN AANTAL JEUGDDUIKBEGELEIDERS / INSTRUCTEURS MEER ……………………..dromen…dromen…dromen

52 EN DIT, ALLEMAAL ONDER HET WAKENDE OOG VAN…….

53

54 Verslag duikscholing Verslag duikschool

55 Weeral een Jaar zonder duikongevallen Proficiat!!!!! –Goede duikopleiding (theorie en praktijk) –Regelmatig trainen en duiken –Respecteren van reglementen

56 Peilers van onze duikschool 1.Duikopleiding geven met aandacht aan “autonomie van de instructeur” 2.Afdeling Jeugdduiken 3.Afdeling Apnea duiken

57 1.Afdeling duikopleiding met aandacht voor autonomie van de instructeur –Alle Nelos instructeurs mogen vrij opleiding geven aan hun kandidaten tot en met 2 ster –Vrij gebruik van materiaal en zwembad Voorwaarde –Kandidaat moet min 1 jaar lid worden van Aronnax Peilers van onze duikschool

58 2. Afdeling Jeugdduiken –Duikschoolverantwoordelijke Jos Mols –Opleiding geven volgens de Nelos regels –Opleiding volledig gescheiden van de volwassenen training –Training op kindvriendelijke uren (zondagmiddag) Peilers van onze duikschool

59 3. Afdeling Apnea duiken Verantwoordelijke Francois Vissers Doel - voorbereiden tot het behalen van brevetten - Meedoen aan kampioenschappen - Relaxatie en aquaciteit verhogen Peilers van onze duikschool

60 Resultaten –Rita Geysels behaald 1ster vrijduiker –Swa en Roel behalen hun 2 de ster vrijduiken –Geslaagd clubkampioenschap Aronnax op 4/3/2007 –Theorielessen apneaduiken Peilers van onze duikschool

61 Heren 2de Clubkampioenschap Apneaduiken 2007 StaticDynamic Naam Min/ secpuntenmeterpuntentotaal Francois Vissers5min 3266,47939,5105,9 Van Noten Roel3min 3543844285 Chris Hollands3min 1739,47537,576,9 Elia Van Looy2min 4833,66532,566,1 Guido Van Looy2min 3130,2582959,2 Van Noten Diederik2min 124,2542751,2 Tanghe Leslie3min 3242,4LMC042,4

62 2de Clubkampioenschap Apneaduiken 2007 Dames StaticDynamic NaamMin/ secpuntenmeterpuntentotaal Van Goethem Martine4min 4352,67537,590,1 Geysels Rita3min 1939,8663372,8 Katrien Van Praet3min 10386130,568,5 Baetens Nadine2min 3230,67537,568,1 Brigitta Nelen1min 4721,45527,548,9

63 Brevetverdeling

64 Behaalde brevetten Verdubbeling ten opzichte van vorig jaar

65 1ster duikers Behaalde brevetten De VoechtKarlien HofmansEvelien FranssenTomas LambrechtsRuben OttenKarin RobberechtsJan Van den BruelSaar Van Den EyndeSandra LiekensGeert WolfsSam

66 1ster duikers Behaalde brevetten PelgrimsEmmanuella ScheirsTom Van HoofDirk Van LooyElia VleugelsElias WoutersKurt

67 2ster duikers Behaalde brevetten CatterselVincent GoyvaertsMarco PelgrimsPeter VerdeyenJohan VleugelsIvo

68 3 ster duiker 4 ster Duiker Van Looy Guido Van RheenenJochem Behaalde brevetten Van RoeyChris

69 1ster apneaduiker –Rita Geysels 2ster apneaduiker –Francois Vissers –Roel Van Noten Stuurbrevet –Roel Van Noten –Guido Van Looy Behaalde brevetten

70 Onze materiaalmeesters Onze lesgevers instructeurs,jeugdbegeleiders Alle leden van Aronnax Al onze steunende leden en sponsors Onze redders Met dank aan :

71 Op naar een volgend jaar zonder duikongevallen !!!!!

72 Feestelijkheden

73 -Invoering : De Ronde Van Zeeland : meer duiken op onbekendere duikplaatsen : aanduiden op kaart tot heel Zeeland “bedoken” is -Opsmuk van ons leslokaal in De Oude Ketel -Eerste Aronnaxledenfeest -Oprichting feestcomité : kandidaten ? -Aronnaxquiz met medewerking Fanfare (live muziek) -Duikweekend bij den boer op weekend 5-6 of 12-13 mei 2007 ? -Nieuwe whiskytasting met thema : Glenfidish -Doorgaan van een heuse duiktrip met jeugd en volwassenen (Rode Zee) -Uitbreiding materiaal volwassenen 5 sets (fles, ontsp.,vest) tegen einde volgend clubjaar -Nieuwe mogelijkheid Aronnaxkledij op BBQ 10 sept met “DOOP” -Blijven werken aan samensmelting van jeugd en volwassenen tot één Aronnaxfamilie Vooruitblik 2006

74 -Invoering vrijdagavondtraining 21u30-22u30 voor volwassenen- duikopleiding ter bevordering van “clubgevoel” (clublokaal nadien ?) -Behouden training op zondag (winter) : 12-13u : apneaduikers en training voor brevet, 13u-14u : kinderduiken (voorrang) -Doorstroming garanderen voor 1*, 2* en 3*D -Opstarten klas 4*D, met trainingen open water, org. bootduik (Noordzee ?) -Apneaklas : verdere opleiding kader en daarna ledenaantal optrekken -Jeugdduikschool : verder uitbreiden duikmaterieel en didactische spelmiddelen, verdere vorming jeugdbegeleiders en uitbreiding ledenaantal : initiatie 22 aug ’06 -Foto-Film : meer betrekken in clubduiken : bepaalde opdracht meegeven, verdere vorming van onze foto- en filmduikers Vooruitblik 2006

75 -Jeugdduiken tijdens de vakantieperiode -Eerste bestuursvergadering 23/08 -Eerste monitorsvergadering 31/08 -Eerste clubduik zo 3/9 -Eerste training vrij 1/9 21u30-22u30 -Aronnax BBQ met clubduik in Rotselaar zo 10/9 Nelosjeugddag Koepeltje : Aronnax scoort ! 24/09 -Clubuitstap naar St Romboutstoren – etentje bij de Mechelse Turk ! 15/10 -Jeugdinitiatie Bonheiden 3/11 -Halloween 4/11 -Initiatie Aronnax 17/11 -Cursus Knopenleggen 1/12 -Kerstduik Battenbroek 25/12 Activiteiten 2006-2007

76 -Kerstschaatsbeurt woe 27/12 -Ijsbeerzwemmen Noordzee za 5/01 -Aronnax-kwis vrij 12/01 -Glenfidig za10/02 -Clubkampioenschap apnea 4/03 -Cursus vaarbewijs - Clubreis naar Egypte -Bowling jeugd Keerbergen 22/04 -Duikweekend bij den boer 4-5-6/05 -Theorie / praktijk : 2* en 3* --Bestuursetentje Van Kets 26/05 -tweede duikinitiatie 1/06 - Examen 4*D 15/06 -Tweede Ledenverg en eerste ledenfeest 30/06 -45 clubduiken, 10 bestuursverg, 8 monitorsverg, 4 avosverg,2 Nelos Activiteiten 2006-2007

77 -Etentje met kader en de duikschoolleiding 24/08 -Aanschaf extra zuurstoffles -Extra jeugdbegeleiders en verdere instroom jeugdduikclub -Uitbreiding kader op alle niveaus : 2*,3* en 4*D (clubduiken in de week) -Met de bus naar de Noordzeeduik -Extra materiaalkast jeugd -Verdere uitbouw apnea: trainers en leden -Doop en BBQ op 16/09 -Derde Aronnaxquiz, derde whiskytasting en derde duikkamp Holland tweede week mei -Verdere uitbouw feestcomité -Naar de 100 leden ? VOORUITBLIK 2007-2008

78 Einde Ledenvergadering 30/06/2007


Download ppt "Nautilus Clubblad van duikschool Aronnax vzw Nr. 7 Juni 2007 verschijnt periodiek Aronnax vzw, Werftsesteenweg 92, 2220 Heist-op-den-Berg Tel. & Fax:"

Verwante presentaties


Ads door Google