De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Curriculum herziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Curriculum herziening"— Transcript van de presentatie:

1 Curriculum herziening 2008-2009
Informatiesessie Curriculum herziening Studenten die nu in Bachelor 2 studeren Donderdag 20 september 2007 Per post hebben jullie een brief ontvangen met daarbij de brochure van de Curriculumherziening van de Bachelorfase RSM Ook hebben jullie al gemerkt dat je door ons in SIN-Online geabonneerd bent op de speciale channel “curriculumherziening Bachelor BA”, waarin we deze informatiesessie aangekondigd hebben. Vandaag gaan we dieper in op deze herziening. Jullie zitten vandaag goed, als je in Bachelor 2 begonnen bent. Als je premaster student bent, dan raden we jou aan om naar de speciale informatiesessies te gaan voor deze doelgroep. Het is beter om dan nu de zaal te verlaten.

2 Doel van deze informatiesessie:
uitleg over het waarom van de herziening uitleg over hoe de herziening eruit ziet adviseren hoe de studie afgerond kan worden gevolgen voor de studieplanning illustreren mededelen van de mastertoelatingseisen gelegenheid bieden voor stellen van vragen Wat is het doel van deze informatiesessie? ….. Opsomming van slide

3 Waarom deze herziening?
Het huidige BA curriculum wordt algemeen gezien als een uitstekend programma (nationale en internationale keurmerken), echter: we zien zelf een noodzaak om de kwaliteit verder te verbeteren. Daarvoor gebruiken we signalen en suggesties van: - studenten (evaluaties), - instanties binnen de universiteit (onderwijskundige wensen), - externe instanties (kwaliteitsvergroting ten opzichte van andere nationale en internationale vergelijkbare opleidingen), - het bedrijfsleven 2. Ontwikkeling op universitair niveau geven aanleiding tot verandering van het curriculum: invoering van het EUR brede minorsysteem (verruiming van de vrije keuzeruimte) Slide wijst voor zich. Oplezen van slide, extra mondelinge toelichting niet nodig.

4 Hoe ziet de herziening eruit?
Snellere kennismaking in eerste jaar met bedrijfskundige thema’s Verbreding vaardigheden traject (analytisch, sociaal communicatief, management) Meer aandacht voor onderzoeksmethodologie Meer onderlinge samenhang van vakken Meer nadruk op de manier waarop de vakken worden aangeboden (interactiever, uitdagender, meer feedback) Meer aandacht voor de praktijk (in projecten en facultatieve stage) Meer mogelijkheden in het programma om internationale ervaring op te doen Meer keuzemogelijkheden binnen het programma Slide wijst voor zich. Oplezen van slide, extra mondelinge toelichting misschien op laatste zin over keuzemogelijkheden: de EUR wijde minoren, stage optie.

5 Wat houdt de herziening in?
Sommige vakken veranderen niet 2. Vakken krijgen meer/minder ECTS punten 3. Sommige vakken vervallen en nieuwe vakken komen daarvoor in de plaats 4. Sommige vakken worden samengevoegd tot 1 nieuw vak 5. Sommige vakken veranderen van trimester en/of van jaar Slide wijst voor zich. Oplezen van slide Na het oplezen vermelden dat we nu in de volgende slides op deze vijf punten dieper ingaan om zo de studenten voor te bereiden op de consequenties voor hun studieplanning.

6 de belangrijkste veranderingen zijn:
Trimester 1 september - december Trimester 2 December - maart Trimester 3 maart - juni Inleiding in de bedrijfskunde (5) Statistiek (4) Marktcontext (5) Competenties – Mondelinge Vaardigheden (3) Competenties – Academische Vaardigheden (2) Macro-economische & Institutionele context (5) Methodologie (3) Primaire Processen (6) Wiskunde 4) Beslissingsondersteuning (5) Financiële processen (6) Organisatiegedrag (6) Ondernemingsplan (6) Trimester 4 september - december Trimester 5 januari - maart Trimester 6 maart - juni Organisatietheorie en -ontwikkeling (6) Accounting (6) Marketing Management (5) Operations Research & Modelbouw (6) Statistische Methoden & Technieken (6) Marktonderzoek (3) Wetenschapsleer (3) Strategisch Management (6) Technologie voor Managers (4) Leadership, Sustainability & Governance (5) Corporate Finance (5) Business Project (5) Voor je zien jullie het schema met de vakken zoals die nu vanaf in de Bachelorfase vallen. Het ziet er nogal anders uit dan dit jaar, zie de sterren. In alle drie de jaren zijn wel wijzigingen zichtbaar. Daar gaan we nu dieper op in. We focussen ons vanmiddag op Bachelor 2, waarin jullie nu zitten, en we zullen ook kort Bachelor 3 aanstippen omdat dit programma volgend jaar op jullie bordje ligt. Trimester 7 september - december Trimester 8 januari - maart Trimester 9 april - juni RSM Minor (15) of Interim Project (5) Human Resource Management (5) Innovatie Management (4) Stage (15) Informatie Management (5) Intermediate Accounting (5) EUR Minor (15) Ondernemingsrecht (4) Supply Chain Management (5) International Exchange (20) Leeronderzoek & Bachelor Thesis (12)

7 Hoe dien je jouw Bachelor programma af te ronden?
Overgangsregeling: de herziening wordt in 1x geïmplementeerd. Het curriculum van jouw instroomjaar (cohort) is leidend voor de afronding van jouw programma. Behaalde vakken en behaalde ECTS blijven bewaard Nog niet afgeronde vakken worden vervangen door nieuwe vakken (gebruik de equivalentietabel en het stappenplan) Maak tijdig een goede planning (evt. met studieadviseur) De herziening wordt in 1x geïmplementeerd. Tekst Jannet……

8 Curriculum specifieke adviezen: B2
BSA: in moest je minimaal 40 van de 60 ECTS behaald hebben. Dat heb jij want je begint nu aan Bachelor 2. Heb je nog enkele B1 vakken niet behaald? dit studiejaar, , dien je alle 60 ECTS van Bachelor 1 behaald te hebben. Dat is dan gewoon nog volgens het oude curriculum. Slide spreekt voor zich. We willen nu in deze informatiesessie niet ingaan op de veranderingen die in Bachelor 1 plaatsvinden omdat de studenten, als alles goed gaat dit jaar, in sowieso hun hele B1 afgerond hebben. Zij zullen dus niets merken van B1 veranderingen; voor hen is dit al afgesloten en behaald. (PO buiten beschouwing latend: dit is meer voor individuele studieplannings afspraak met een studieadv en niet voor plenaire sessie)

9 Wat houdt de herziening in?
Sommige vakken in B2 veranderen niet 2. Vakken krijgen meer/minder ECTS punten 3. Sommige vakken vervallen en nieuwe vakken komen daarvoor in de plaats 4. Sommige vakken worden samengevoegd tot 1 nieuw vak 5. Sommige vakken veranderen van trimester en/of van jaar Deze slide werkt van eenvoudige veranderingen naar lastige veranderingen. Oftewel: veranderingen die nauwelijks op studieplanning invloed hebben en die we nu wel benoemen maar waarbij weinig uitleg gegeven hoeft te worden, naar hele lastige aandachtspunten. Met name dus in rood punt 4 en 5. Die veranderingen gaan de student wel treffen in planning: zij moeten nu al keuzes maken in B2 voor bijvoorbeeld het wel of niet volgen van OGOT en zij moeten al weten wat de consequenties zijn als ze dit jaar enkele B2 vakken niet halen (hetzij door bewuste keuze uitstellen volgen vak, of door het niet halen van de hertentamens in de zomer)

10 Trim 4 = ORMO en Wetenschapsleer Trim 5 = Management Accounting en SMT
Ad 1) Sommige vakken veranderen niet: noch in ECTS, noch in plek curriculum Dit jaar begin je aan de vakken uit Bachelor 2. Welke vakken blijven hetzelfde in ’08-’09? Trim 4 = ORMO en Wetenschapsleer Trim 5 = Management Accounting en SMT Trim 6 = Marktonderzoek, Corporate Finance De vijf veranderingen in het curriculum gaan we nu per stuk toelichten. De eerste drie punten behoeven het minst uitleg, maar we noemen ze toch. Het staat weliswaar ook in de brochure maar misschien heeft de student die nog niet goed gelezen. Stapsgewijs noemen we dus alle vakken uit B2 (volgens curriculum dit jaar, omdat ze daarin nu studeren) en dan beginnen we met de makkelijke vakken: die NIET veranderen in de herziening komend jaar.

11 Ad 2) Vakken krijgen meer of minder ECTS punten
Dit jaar begin je aan de vakken uit Bachelor 2. Stelregel: als je een vak haalt in , maar in verandert het aantal ECTS, dan blijft jouw cijfer behouden. Voor de Master-toelating geldt gewoon “behaald is behaald”, ook al wijzigt komend jaar het aantal ECTS. (op enkele vakken verlies je ECTS, op andere vakken krijg je weer extra ECTS; per saldo blijft Bachelor 2 bestaan uit 60 ECTS totaal) Vervolg van vorige slide met uitleg over deze minder ingrijpende verandering

12 Ad 3) Vakken verdwijnen en nieuwe vakken komen ervoor in de plaats
Management Accounting gaat “Accounting” heten Management Vaardigheden wordt nu “business project” (van 3 naar 5 ECTS en wordt nu 2 trimesters lang). idem

13 Samenvatting tot nu toe
Vakken waarmee iets bijzonders gebeurt, blijven nu nog over om toe te lichten: OGOT, Supply Chain Management, Informatiemanagement, HRM. Samenvatting, omdat we nu alle B2 vakken van het ‘oude’ curriculum benoemd hebben houden we nu nog vier vakken over waarover we iets willen vertellen. Nl. de ingrijpende veranderingen die refereren naar ad 4 en ad 5

14 Ad 4) Sommige vakken worden samen-gevoegd tot 1 nieuw vak
Het vak Organisatie Gedrag & Organisatie Theorie wordt samengevoegd met het vak Organisational Dynamics (uit B3). Het nieuwe vak begint in en heet: Organisatie Theorie & Ontwikkeling (BKB1014, 6 ECTS) Slide spreekt voor zich. Wellicht nog iets achtergrond vertellen over waarom we dit zo besloten hebben?

15 Ad 4) Wanneer moet ik dit nieuwe vak volgen en wanneer niet?
Nieuwe vak NIET volgen: als je in zowel het vak OGOT (BKB0014) haalt, alsook het vak Organisational Dynamics (BKB0027). Nieuwe vak WEL volgen: als je BKB0014 en BKB0027 beide niet haalt in als je slechts één van de twee vakken in haalt Idem, spreekt voor zich Wel komt hierbij dus een advies: 1+1 =2 Dus studenten nu in B2 moeten dit beseffen en een keuze maken: als ze komend jaar het nieuwe vak niet willen doen, dan is de voorwaarde dat ze nu, in , dus zowel OGOT plus ook OD behalen ! En dat betekent weer dat als ze nu OD nog moeten oppakken (is ook week 36 al begonnen) ze te maken krijgen met meteen inschrijfdeadline groepsvorming en groepsopdracht die 30% meetelt. Kortom het is een zwaar pittig vak dat ze echt nu al moeten halen dit trimester (eigenlijk dus als “extra 5e vak”)

16 Ad 5) Vakken veranderen van trimester en/of jaar
Supply Chain Management, Informatiemanagement, HRM. Nu gaan we de 3 vakken die van locatie veranderen, benoemen. Dat spreekt alleen voor de studenten als ze deze vakken dit jaar niet zouden halen. Dan moeten ze weten dat het komend jaar niet meer in dit 1e trimester zit (zoals ze gewend zijn) maar op een later moment in het jaar. Dus met studieplanning rekening mee houden!

17 Ad 5) Vakken veranderen van trimester en/of jaar
Supply Chain Management: wordt in aangeboden in Bachelor 3, in trimester 9 = april - juni Informatiemanagement: wordt in aangeboden in Bachelor 3, in trimester = januari-maart Human Resource Management: wordt in aangeboden in Bachelor 3, in trimester 8 = januari-maart De vakken veranderen van plek; hier noemen we waar ze naar toe verhuizen

18 Vakken Bachelor 2 in 2007-2008 Operations Research en Modelbouw (6)
Trimester 4 september - december Trimester 5 januari - maart Trimester 6 maart - juni Operations Research en Modelbouw (6) Management Accounting (6) Marketing Management (6) Organisatietheorie en –organisatie gedrag (5) Statistische Methoden & Technieken (6) Marktonderzoek (3) Wetenschapsleer (3) Informatie Management (5) Corporate Finance (5) Supply Chain Management (6) Management Vaardigheden (3) Human Resource Management (6) 20 ECTS Nogmaals herhalend alle vakken die ze dit jaar moeten doen

19 Drie ‘oude’ B2 vakken verplaatst in ’08-’09
Bachelor 2 Trimester 4 Trimester 5 Trimester 6 Business Project Operations Research en Modelbouw Accounting Marketing Management Organisatietheorie en -ontwikkeling Statistische Methoden & Technieken Marktonderzoek Wetenschapsleer Informatiemanagement Corporate Finance Supply Chain Management Human Resource Man. De vakken veranderen van plek; hier visualiseren we waar ze naar toe verhuizen Bachelor 3 Trimester 4 Trimester 5 Trimester 6 H.R.M. Supply Chain Management Informatiemanagement.

20 Ad 5) Vakken veranderen van trimester en/of jaar
Wat betekent dit voor jouw studieplanning? In studeer jij in Bachelor 3, dus mocht je nu in ’07-’08 deze drie vakken niet halen, dan kun je ze komend jaar in een ander trimester verwachten. Maak dan dus voor Bachelor 3 een schema met de dan geldende Bachelor 3 vakken en deze openstaande vakken erbij. Spreekt voor zich

21 Visualisatie van de vakken Bachelor 2
In de komende slides laten we zien welke vakken in Bachelor 2 zitten en in welk trimester. Zowel een plaatje van als Oke, nu slotfase: we willen de studenten laten zien, PER TRIMESTER, welke vakken ze kunnen verwachten in die periode, als zij nominaal lopen. Dus basic nu de B2 vakken en basic komend jaar alleen nog de B3 vakken. We hebben wel het grote schema in de brochure maar het is handiger om hen per periode te laten zien welke vakken zij concreet nog moeten doen. Nogmaals: we gaan er hierbij wel vanuit dat ze heel B2 dit jaar halen en komend jaar dus van start gaan met alleen nog B3 vakken. Ander doel van deze slide is om aan te geven hoeveel ECTS het nu is per periode. Want dat verschilt nu ook door de herziening. Denk aan het 1e trim volgend jaar voor hen, dat is trim 7 B3. Daarin dus zware Bachelor Elective. En eventueel ook het nieuwe vak OTO (als ze dit jaar dus niet OGOT met OD halen). Zo visualiseren we dat ook meteen. Zodra ze dit jaar iets niet halen van B2 wordt het maat-advies en moet de student zelf met de equivalentietabel aan de slag.

22 Nominaal: welke vakken in welk trimester
Eerste trimester EERSTE TRIMESTER Trimester 4 september - december Operations Research en Modelbouw (6) Organisatietheorie en –organisatie gedrag (5) Wetenschapsleer (3) Supply Chain Management (6) 20 ECTS EERSTE TRIMESTER Trimester 7 september - december Leadership, Sustainability & Governance (5) Organisatietheorie en –ontwikkeling (6) MINOR of STAGE (15) 31 ECTS <-> In rood dus het verhaal van OGOT en OTO, waar we eerder in de presentatie al over verteld hebben. Immers dit jaar alleen OGOT levert geen vrijstelling op voor het volgen van OTO. OTO moet dan komend jaar toch gevolgd worden. Wellicht dus handiger om Innovatie dit jaar te doen, en niet de combinatie van OGOT plus OD omdat die combi behoorlijk zwaar is en de druk om het te halen dan enorm is.

23 Tweede trimester 16 ECTS 20 ECTS 2007-2008 TWEEDE TRIMESTER 2008-2009
januari - maart Informatie management (5) Management Accounting (6) Statistische Methoden en Technieken (6) Management Vaardigheden (3) 20 ECTS TWEEDE TRIMESTER Trimester 8 januari - maart Strategisch Management (6) Ondernemingsrecht (4) Leeronderzoek/Bachelor Thesis traject (helft 12) 16 ECTS

24 Derde trimester 20 ECTS 15 ECTS 2007-2008 DERDE TRIMESTER 2008-2009
maart - juni Marketing Management (6) Human Resource Management (6) Corporate Finance (5) Marktonderzoek (3) 20 ECTS DERDE TRIMESTER Trimester 9 maart - juni Innovatiemanagement (4) Intermediate Accounting (5) Leeronderzoek/Bachelor Thesis traject (helft 12) 15 ECTS Bij deze slide zouden we kunne laten zien hoe het eruit ziet met Innovatie erbij, of hoe het eruit ziet als de student Innovatie al dit jaar doet in het 1e trim, dan komt er dus nu een beetje ademruimte in het laatste trim van volgend jaar. Dat kun je met deze slides goed visualiseren.

25 Stappenplan studieplanning
1) Ga naar de equivalentietabel in de brochure 2) Streep aan de linkerkant van de tabel alle behaalde vakken weg 3) Kijk bij de overblijvende vakken door welke vakken nieuwe stijl ze vervangen worden (rechterkant van de equivalentietabel) 4) Markeer deze vakken nieuwe stijl die nog behaald moeten worden 5) Zoek de nog te behalen vakken nieuwe stijl op, in het curriculumoverzicht, en kijk in welk jaar en trimester de vakken ingepland staan. Plan zo jouw studie in. Zorg tevens dat je op de channels van deze vakken op SIN-Online geabonneerd bent zodat je weet wat elk vak inhoudt. Als je vragen hebt over het maken van een studieplanning, graag contact opnemen met de studieadviseurs en niet met medestudenten. De situatie van iedere student is namelijk uniek. Vertellen hoe belangrijk dit is!

26 Stappenplan studieplanning
B A C H E L O R 2 BKB0013 Operations research en modelbouw (6) BKB0014 Organisatietheorie en -gedrag (5) BKB1014 Organisatietheorie & ontwikkeling (6) BKB0015 Supply chain management (6) BKB1015 Supply chain management (5) BKB0016 Wetenschapsleer (3) BKB0017 Informatie management (5) BKB0018 Management accounting (6) Accounting (6) BKB0019T Stat. meth. & techn. – tentamen (3) BKB0019C Stat. meth. & techn. – case (3) BKB0020 Management vaardigheden (3) BKB1020 Business project (5) BKB0021 Marketing management (6) BKB1021 Marketing management (5) BKB0022 Human resource management (6) BKB1022 Human resource management (5) BKB0023 Corporate finance (5) BKB0024 Marktonderzoek (3) 3 BKB0025 Strat. omgevingsmngt. & intern. bus. (4) BKB1025 Strategisch management (6) BKB0026 Strat. ontwikk. & –implementatie (5) BKB0027 Organisational dynamics (4) Organisatietheorie & ontwikkeling (6) BKB0028 Innovatie management (4) BKB0029 Business society management (6) BKB1029 Leadership, Sustainability & Governance (5) BKB0030 Ondernemingsrecht (6) BKB1030 Ondernemingsrecht (4) BKB0031 Financial accounting (5) Intermediate accounting (5) BKBLO/ BKBBT Leeronderzoek (6) & bachelor thesis (10) BKBBTH Short track LO + Bachelor thesis (12) BKBBE--- / BKBBEICP Bachelor elective (10) of Bachelor elective praktijkopdracht/stage (10) BKBMIN---/ BKBICP Minor (15) of Stage (15) We kunnen hier ook eventueel nog een voorbeeld uitwerken, door bijv links een aantal vakken weg te strepen en te laten zien wat het concreet betekent als je nog 1 vak open zou hebben na …

27 Master toelating De regel voor toelating tot de masterprogramma’s per september 2008 wordt: een student mag maximaal 1 vak open hebben uit bachelor 2 of 3 (uitgezonderd het Leeronderzoek/Bachelor Thesis traject). Let op: de Examencommissie zal voor toelating per september 2008 het nieuwe curriculum toepassen met behulp van de equivalentietabel en kijken welk(e) vak(ken) uit het nieuwe curriculum een student nog niet behaald heeft. Belangrijke verandering: normaliter mochten ze geen enkel B2 vak open hebben staan Die regel versoepelt dus Dat moeten we nu duidelijk vertellen! Maakt wel behoorlijk uit in de studieplanning en keuzes die student maakt, met name in periode van hertentamens.

28 Hoe dien je jouw Bachelor programma af te ronden?
Overgangsregeling: de herziening wordt in 1x geïmplementeerd. Het curriculum van jouw instroomjaar (cohort) is leidend voor de afronding van jouw programma. Behaalde vakken en behaalde ECTS blijven bewaard Nog niet afgeronde vakken worden vervangen door nieuwe vakken (gebruik de equivalentietabel en het stappenplan) Maak tijdig een goede planning (evt. met studieadviseur) Nogmaals herhaling van deze slide betekent meteen samenvatting wat ze nu moeten doen en welk huiswerk ze meekrijgen van ons…


Download ppt "Curriculum herziening"

Verwante presentaties


Ads door Google