De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventie en Bescherming op het Werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventie en Bescherming op het Werk"— Transcript van de presentatie:

1 Preventie en Bescherming op het Werk
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Diocesane werkgroep 13 mei 2011

2 Gezondheidsbeoordelingen in Instituut Sancta Maria Aarschot een schoolvoorbeeld of een voorbeeld van een school?

3 Even voorstellen ASO – TSO – BSO ± 900 leerlingen
± 150 stagiairs met een fundamenteel aantal uren stage: Verzorging (5, 6,7), Kantoor (6,7) Logistiek(7), Mode(5,6): stage op jaarbasis. ± 60 stagiairs met een beperkt aantal uren stage: Handel (6), Informaticabeheer (6), Boekhouden-informatica (6): kortlopende stageperiode (2 weken)

4 Even voorstellen Tijdsbudget Preventieadviseur:
volgens de normen van Prebes: voltijds in concreto 30% + collega 10%

5 De stagegever bezorgt de school de RA.
Wie doet het? bedrijven met meer dan 50 werknemers: banken (KBC, TYCO,Toyota), instellingen die verbonden zijn met een grote entiteit (Landelijke kinderopvang, Interimkantoren), officiële instellingen (gemeente, OCMW).

6 De stagegever bezorgt de school de RA.
Wie doet het niet? Sommige bedrijven beroepen zich op bedrijfsgeheim of ‘t is te dik om te bezorgen... Kleine instellingen, eenmansbedrijven (onthaalouders, zelfstandige opvang).

7 Per stagiair een stagedossier:
Stagecontract RA per stagegever Formulier van de gezondheidsbeoordeling

8 Jaarlijks? Vijf jaar geleden systematisch alle stageplaatsen met uitgebreide RA bevraagd. Meer dan 6 bladzijden ..\..\..\bescherming stagiairs\coprant\risicoanalyse bedrijf zachte sector.doc Als tijdsverlies ervaren of toen nog compleet uit de lucht vielen. En zie je het al gebeuren dat die uitgebreide RA’s 2 tot 4X gekopieerd worden per leerling???

9 Jaarlijks! Op basis van de resultaten per studierichting gecomprimeerd tot vooraf ingevuld 1 bladzijde. RA-WPF stageplaatsen personenzorg 0809 gekruist.doc Dit blad is tegelijkertijd ook de werkpostfiche Veel instellingen maken hiervan gebruik omwille van tijdsbesparing of ontbering.

10 Splitsing RA - WPF Juridisch correcter.
Tweejaarlijks de RA via een geïnformatiseerde bevraging bekomen. Betrekken van de stagebegeleiders met het opzet en de inhoud van de RA. Voordeel: men maakt collega’s bewust van het inhoudelijke van de welzijnsaanpak.

11 Risico-analyse: voornaamste risico’s
Jongeren <18 jaar Verzorging: biologische agentia hepatitis (A en B), kinderziektes, hef en til, psycho-sociale risico’s ((verbale) agressie) Logistiek: veiligheidsfunctie, hef en til Kantoor, Handel, Informaticarichtingen: beeldschermwerk Mode: prikken, (hef en til)

12 In feite gebeurt het gezondheidstoezicht
Op basis van algemeen beeld van de risico’s van de sectoren verzorging, logistiek, …. Niet op basis van de individuele RA’s; die zijn niet door de arbeidsgeneesheer opgevraagd. De studierichtingen “Beeldscherm” hebben door KB 2 juni 2006 vrijstelling van gezondheidsbeoordeling mits een attest van medisch schooltoezicht van minder dan 5 jaar (CLB). Bij mijn weten is achter dit attest nog nooit expliciet gevraagd

13 Draaiboek De gezondheidsbeoordeling dient VOOR de stages te gebeuren. Onze leerlingen vertrekken pas in eind september op stage. Dus we hebben even tijd, maar… sommige nieuwe leerlingen weten van niets; in het begin van het schooljaar is de klassamen-stelling niet stabiel: leerlingen komen en gaan nog; een drukke periode met allerhande buitenschoolse activiteiten. En de EDPBW wil maar de namenlijst ontvangen…

14 De maandelijkse namenlijst
Volgens de omzendbrief SO/2002/09, bijlage 1 naam en voornaam, geboortedatum, de studierichting, de naam en adres van de stagegever de functie van de stagiair.

15 De namenlijst; de EDPBW vraagt
Bijkomend van de stagiair: INSZ-nummer ?!, land, klas, ISCO-code van beroepsveld. Bijkomend van de stagegever: telefoonnummer, ondernemingsnummer, telefoon EDPBW, naam EDPBW. Bijkomende gegevens van de stage/gezondheidstoezicht: Is de RA ontvangen van de stagegever, is het geneeskundig toezicht in de stageovereenkomst opgenomen, begindatum van de 1ste stage, duur van de stage, datum van laatste gezondheidsbeoordeling, datum aanvraag van medisch toezicht, datum onderzoek. NAAMLIJST STAGIAIRS.xls

16 Echter… de INSZ-nummer/Rijksregisternummer; een onderwijsinstelling mag tot nu toe juridisch gezien niet aan een EDPBW geven. Dit schooljaar is er wel een mondelinge toezegging dat Privacycommissie een definitieve regeling hiervoor gaat uitwerken. Klein probleem: een leerling gaat op meerdere stageplaatsen op stage; deze allemaal vermelden leidt/lijdt tot een enorme opdracht qua administratie. Een preventieadviseur heeft maar 2 handen…

17 Het dossier voor een zinvolle gezondheidsbeoordeling:
Bepaling van immuniteit (bloedwaarden) tegen hepatitis B en A (opmerking van huisarts) HB s/HA IgG (gesloten omslag) Ingevulde Persoonlijke vragenlijst Ingevuld aanvraagformulier voor tussenkomst door het Fonds van Beroepsziekten Vaccinatiegegevens (kopie van kaart) (minderheid) of Toestemming voor het doorgeven van vaccinatiegegevens door CLB (meerderheid) Toestemming voor het toedienen van vaccinatie door arbeidsgeneesheer

18 Uitleg aan de leerlingen
Eigen leerlingen (4 verzorging) krijgen in mei informatie over de preventie in de studierichting verzorging. Nieuwe leerlingen: krijgen door personeelslid dat inschrijft alle nodige documenten en uitleg (meestal in de vakantieperiode). Probleem: soms wordt deze informatie niet verstrekt door inschrijver. Nu is er voor de inschrijvers een gedetailleerd draaiboek waar alles van naaldje tot draadje uitgeschreven staat. (Bv wat moet waar ingevuld worden in welk vak…)

19 Probleempjes bij de voorbereiding
95% is in orde binnen de opgegeven periode, 5% vergt 95% van de tijdsbesteding. (voorbeeld: een nieuwe leerling van januari is nog steeds niet op gezondheidsbeoordeling geweest wegens allerhande redenen: “vergeten”, “morgen”, de bus stopte niet, niet komen zeggen van een probleem, … Huisartsen lezen niet grondig de meegegeven brief met de gevraagde bloedwaarden en laten verkeerde bloedwaarden bepalen (uitzonderlijk, maar wordt te laat vastgesteld) Veel leerlingen hebben schrik van de bloedafname en stellen steeds maar uit. De bloedafname gebeurt bij een derde van de leerlingen nog net voor de gezondheidsbeoordeling, soms wel eens te laat …

20 even terzijde 2 bloedwaarden laten bepalen door huisarts wordt terugbetaald door het ziekenfonds. De bloedafname door huisarts moet wel betaald worden. Bloedafname door arbeidsgeneesheer is gratis, maar de bepaling van bloedwaarden niet.

21 De concrete uitvoering van het gezondheidstoezicht.
2 dagen. Het betreft ±90 leerlingen; per leerling maximaal 10 minuten; binnen de schooluren: 8.30u – 12.00u en 12.50u-15.30u; met andere woorden: aan de lopende band. Dit vergt de normale organisatie op school met o.a. het aftoetsen van de aanwezigheid van de desbetreffende leerlingen, ze verwittigen, …. Voor de leerlingen van verzorging is het beoordeling 2-jaarlijks. Dit is een compromis met de situatie van de studenten verpleegkunde die jaarlijks op onderzoek gaan en slechts maar een eenmalig onderzoek. Dus de eigen leerlingen van 5 en 7 verzorging, de nieuwe leerlingen van 6 verzorging en 7 logistiek worden onderzocht. Afwezigen ? … nieuwe afspraken maken

22 Even terzijde: een praktisch probleem
De lange onderzoeksbus kan ons domein niet binnen rijden; dus de onderzoeken gebeuren aan de straatkant: gebruik van de openbare ruimte: toestemming vragen aan de gemeente parkeerverbod (verbodsborden die verdwijnen in de nacht) verlengdraad

23 Vaccinaties Indien het dossier in orde is kan de arbeidsgeneesheer onmiddellijk bepalen welke vaccinaties er dienen te gebeuren, en dus ook dat de aanvraag voor tussenkomst door Fonds voor Beroepsziekten kan verzonden worden. De verwerking van deze aanvraag gaat zeer traag: ten minste 3 maanden: dus de eerste vaccinatie kan gebeuren in december, de tweede in maart-april en de laatste in juni. (Er zijn drie momenten omdat een klein aantal leerlingen nog nooit een hepatitisvaccinatie ontvangen hebben en dus 3 maal gevaccineerd moeten worden (Twinrix). (Dit schooljaar al in september begonnen met vaccinaties opdat de stagiairs nog voor de stages beschermd zouden zijn; maar dit zorgt voor een continue reeks van vaccinaties van verschillende (soms kleine) groepen stagiairs met verschillende vaccins; het geen niet vol te houden is)

24 Het formulier van de gezondheidsbeoordeling
De school ontvangt een exemplaar, gelukkig maar … Er staat vermeld dat de stagiair geschikt is of geschikt is mits de voorwaarde van het in acht nemen van de nodige persoonlijk beschermende maatregelen (handschoenen, niet in contact komen met bloed, excreties, …). Eén uitzondering

25 Baart de administratieve berg een veilige muis ????
Een nieuwe leerling met een volledig dossier kreeg een voorwaardelijke geschiktheid bij een andere arbeidsgeneesheer. Wat is het nut van al deze voorafgaande inspanningen? Wie ligt er op het FGB te wachten?

26 Doelstelling van SMA: Alle stagiairs zonder voorwaarden beschermd op de stage ! (collectieve bescherming) Het kan mits een grote, volgehouden inspanning.

27 Met dank aan De goede samenwerking met de EDPBW
De immer goed geluimde arbeidsgeneesheer De vriendelijke telefonistes De geduldige administratieve medewerkers De samenwerking met de collega’s op school Het secretariaat De collega-leerkrachten De collega-stagebegeleiders De directie

28 Vragen? Altijd welkom.


Download ppt "Preventie en Bescherming op het Werk"

Verwante presentaties


Ads door Google