De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeroen Walterus FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed MINERVA Workshop 19 september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeroen Walterus FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed MINERVA Workshop 19 september 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Jeroen Walterus FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed http://www.faronet.be MINERVA Workshop 19 september 2008

2 Het project ‘Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen’ (BOM-Vl) is een onderzoeks- en samenwerkingsproject met de steun en de medewerking van de Vlaamse Gemeenschap. BOM-Vl wil oplossingen aanreiken om het ‘audiovisueel erfgoed’ in Vlaanderen op lange termijn oordeelkundig te bewaren, te ontsluiten en uit te wisselen.

3 Kerncijfers Duur: 18 maanden (Van 1 januari 2008 tot 30 juni 2009) Een consortium met 25 partners 5 betrokken beleidsdomeinen: Wetenschap & Innovatie / Cultuur / Onderwijs & Vorming / Media / Onroerend Erfgoed Middelen: 5 miljoen euro: 80% subsidie: O&O-project IWT-Vlaanderen (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ) 20% eigen inbreng van de partners

4 Partners Cultuur- en erfgoedsector (5) Boekentoren - Centrale Bibliotheek Universiteit Gent FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed BAM - Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst Muziekcentrum Vlaanderen VTi - Vlaams Theaterinstituut Regionale omroepen (8) ATVRTV AVSTV-Brussel Concentra (TVL & TVOost)WTV/Focus TV Ring-TV ROB-TV

5 Andere omroepen (5) Kanaal Z SBS Belgium Vitaya VMMa VRT Mediabedrijven (2) Comsof Videohouse Testfaciliteit (1) IBBT-iLab (http://www.ibbt.be) Partners Onderzoeksgroepen (4) IBBT-UGent-MMLab IBBT-VUB-SMIT K.U.Leuven-ICRI VRT-medialab

6 Streefdoelen voor de bewaring en ontsluiting van (digitale) multimedia in de Vlaamse erfgoed- cultuur- en mediasector: lokale en internationaal erkende expertise opbouwen standaardisatie bevorderen rond multimediale (digitale) archivering samenwerking en kostendeling bevorderen tussen alle Vlaamse omroepen en ook ten aanzien van de cultuur- en erfgoedsector een plan van aanpak uitwerken voor economische en maatschappelijke valorisatie van multimediale (digitale) archiveringsactiviteiten

7 Multimediale data (operationale definitie) Time based media: bewegend beeld (film, video) geluid Mixed media (digitale kunst,…) (statisch) beeldmateriaal: foto’s, prenten, … Diverse digitale formaten (file based, digitale dragers) Metadata

8 Operationale vertaling doelstellingen onderzoek bewaring & ontsluiting multimediale data: technische aspecten bewaring (digitaal depot) archiveringsmodel(len) selectie- en ontsluitingsmodel(len) uitwisselingsmodel(len) business model(len) / gebruikersmodel(len) opzetten van een demonstrator digitaal (prototype)

9 Werkpakketten WP0: Algemeen projectbeheer Rik VAN DE WALLE (IBBT-UGent-MMLab) WP1: Gebruikersnoden Caroline PAUWELS (IBBT-VUB-SMIT) WP2: Archivalisering en selectie: kunsten en erfgoed, media en erfgoed Dries MOREELS (VTi) WP3: Metadatastandaarden en uitwisselingsformaten Rik VAN DE WALLE (IBBT-UGent-MMLab) WP4: Beheer van rechten op digitale objecten Jos DUMORTIER (K.U.Leuven-ICRI) WP5: Architectuur voor digitale bewaring en ontsluiting Romain LANDRIE (Videohouse) WP6: Ontwikkeling van een gemeenschappelijk innovatieplatform Brecht VERMEULEN (IBBT-iLab)

10 WP0: Algemeen projectbeheer WP-leider Rik VAN DE WALLE (IBBT-UGent-MMLab) Taken / Deliverables – coördinatie algemene communicatie tussen projectpartners – coördinatie tussen werkpakketten - organisatie maandelijks overleg WP-leiders – rapportering aan het IWT-Vlaanderen en desgevraagd aan de Vlaamse overheid

11 WP1: Gebruikersnoden WP-leider Caroline PAUWELS (IBBT-VUB-SMIT) Taken / Deliverables – aanbevelingen open en dynamisch archief – aanbevelingen creatief atelier – aanbevelingen wetenschappelijk archief – aanbevelingen gecontextualiseerd aanbod – eindrapport gebruikersonderzoek

12 WP2: Archivalisering en selectie WP-leider Dries MOREELS (VTi) Taken / Deliverables – rapport 'best practices' rond selectiemechanismen bij digitalisering en digitale archivering van multimedia in de erfgoed/archiefcontext – beleidsaanbevelingen op Vlaams niveau – opzetten van een ‘group of interest‘ – interdisciplinaire conferentie (februari 2009)

13 WP3: Metadatastandaarden en uitwisselingsformaten WP-leider Rik VAN DE WALLE (IBBT-UGent-MMLab) Taken / Deliverables – vergelijkende studie opslag- en compressieformaten die momenteel beschikbaar zijn binnen cultuur- en erfgoedsector, incl. richtlijnen voor gebruik bij ontsluiting – definitie gelaagd metadatamodel voor annotering van multimediale data – haalbaarheidsstudie definitie van een 'metaformaat' voor codeer- en decodeeralgoritmen (+ een aanzet tot eigenlijke ontwikkeling indien haalbaar)

14 WP4: Beheer van rechten op digitale objecten WP-leider Jos DUMORTIER (K.U.Leuven-ICRI) Taken / Deliverables – rapport juridische belemmeringen en mogelijkheden bij opslag en ontsluiting van multimediale data, incl. vergelijking tussen de situatie van archieven opgezet door privépartners en door de overheid – checklist essentiële juridische gegevens, bij te houden bij gearchiveerde objecten – juridische denkpistes voor de opslag en ontsluiting van multimediale data

15 WP5: Architectuur voor digitale bewaring en ontsluiting WP-leider Romain LANDRIE (Videohouse) Taken / Deliverables – rapport doorlichting aanbodmodaliteiten rapport distributiemodaliteiten – aanbevelingen doelgroepscenario's en kosten- batenanalyse – operationeel model voor het gemeenschappelijk innovatieplatform

16 WP6: Ontwikkeling gemeenschappelijk innovatieplatform WP-leider Brecht VERMEULEN (IBBT-iLab) Taken / Deliverables – overzicht verschillende componenten gemeenschappelijk innovatieplatform op basis van eerste operationele implementatie (demonstrator) – studie bandbreedtenoden en mogelijke connectiviteit binnen Vlaanderen voor een digitaal archief – demonstratie technieken voor behoud van informatie binnen een digitaal archief – schaalbaarheidstesten naar ingest, ontsluiting en IPMP- technieken

17 Huidige status Werkpakketten op schema – deliverables Q2 (juni 2008): WP 1 Taak 1 Open en dynamisch archief WP 5 Taak 1 Aanbodmodaliteiten – deliverables Q3 (september 2008): WP 1 Taak 2 Aanbevelingen creatief atelier WP 3 Taak 1 Vergelijkende studie opslag- en compressieformaten WP 4 Taak 1 Rapport juridische belemmeringen en mogelijkheden WP 6 Taak 1 Eerste operationele implementatie demonstrator – rapporten (publiek domein ) projectwebsite https://projects.ibbt.be/bom-vl/

18 – workshop en panelgesprek: WP1 Towards Open and Dynamic Archives (SMIT/VUB, 10/06/2008) http://www.diagonalthoughts.com/?p=217.http://www.diagonalthoughts.com/?p=217 Huidige status (vervolg)

19 -‘ingest’ (d.w.z. inladen van bestanden en objecten) voor demonstrator is gestart - voor de erfgoed- en cultuursectoren participeren o.a.: – Amsab – Instituut voor sociale geschiedenis – Stadsarchief Antwerpen – Huis van Alijn – Boekentoren (Bibliotheek UGent) – musea MUHKA, SMAK – Argos – Vlaams Theaterinstituut – Muziekcentrum

20 Workshops, Conferenties, Events Group of interest BOM-vl: gepland voor het najaar 7 oktober 2008 (Gent): workshop ‘metadata’ 7 november 2008 (Videohouse): BOM-vl promotie-event 6 februari 2009 (Gent) Conferentie: “Strategies for Multimedia Archives – Funds, Users and Context for the digital archives of culture and the media”

21 Belang voor de erfgoedsector delen van expertise in een netwerk schaalvergrotend en kostendelend werken bijdrage en stimulans voor standaardisering openbreken instellingsgebonden processen via overkoepelend intersectoraal traject media-cultuur-erfgoed gemeenschappelijke oplossingen zoeken voor digitale duurzaamheid (lange termijnbewaring) kans voor de erfgoedsector om potentieel als beheerder/bewaarder van digitale multimedia content te realiseren i.s.m. andere partners in een netwerk

22 Meer info Nico Verplancke Program Manager IBBT Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 8 (bus 102) B-9050 Gent-Ledeberg Belgium programmanager@ibbt.be http://www.ibbt.be http://www.bom-vl.be Rik Van de Walle Projectleider IBBT - UGent - MMLab Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 8 (bus 201) B-9050 Gent-Ledeberg Belgium rik.vandewalle@ugent.be


Download ppt "Jeroen Walterus FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed MINERVA Workshop 19 september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google