De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisartsen 2011MediArts 1 Marcel de Bruin uroloog Laurentius Ziekenhuis Roermond IncoCure voor vrouwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisartsen 2011MediArts 1 Marcel de Bruin uroloog Laurentius Ziekenhuis Roermond IncoCure voor vrouwen."— Transcript van de presentatie:

1 Huisartsen 2011MediArts 1 Marcel de Bruin uroloog Laurentius Ziekenhuis Roermond IncoCure voor vrouwen

2 2011MediArts 2 Vrouwen met ongewenst urineverlies Diagnostiek van: Stress-, urge- en gemengde incontinentie Verzakking Goede behandeling begint bij een goede diagnose:

3 Tools: Java, HTML, PHP, SQLMediArts 3 Hoe het werkt: Online vragenlijst Serverprogramma Data opslag en verwerking Algorithme (NVU, NHG standaard) Neuraal network Antwoord met diagnose en advies Diagnostisch Expert Programma ‘MediArts’

4 Detail: expert driven, multi layer, feed forward neural network with proportional backpropagationMediArts 4 Diagnostic system ‘MediArts’ Dm Du Dm Du Vragenlijstantwoordenonderzoeken Diagnosis urologist Database mining parameters Mediarts Diagnosis Mediarts x 100% Zelflerend neuraal netwerk met verbetering van de accuraatheid van 67% tot 90%.

5 MediArts 5 Resultaten diagnose incontinentieuroloogMediArts stress9074 urge3632 gemengd192183 overloop20 totaal320289 100% 90% Conclusie: 90% juiste diagnose MA Support: Senter Novum (Ministerie van Economische Zaken); M. de Bruin ao. Multicenter study, NTvU 2006

6 MediArts 6 Risicofactoren rokenstoppen overgewichtafvallen obstipatielaxeren medicatiezn aanpassen post menopauzesuppletie bij atrofie polyurie (>2800ml)vochtbeperking uwibehandelen vaginale infectiesbehandelen bekkenbodem dysfunctietraining / fysiotherapie

7 MediArts 7 Complicerende factoren uwi/hematurie (cave blaastumor) eerdere relevante OK’s neurologische ziekten diabetes mellitus overloopblaas psychiatrische (voor)geschiedenis slechte mobiliteit prolaps / gynaecologische tumor therapie resistente incontinentie fecale incontinentie

8 Source: M. de Bruin ao. Eur Urol 2005; NTvU 2006.MediArts 8 Eigenschappen: Verbeteren diagnose (PV 90%) Ongecompliceerd, niet invasief Systematisch analyse van risico- en complicerende factoren Richtlijn gestuurde zorg Cure georiënteerd Vragenlijst met Diagnostisch Expert Programma ‘MediArts’

9 Source: M. de Bruin. Feasibility study 2005.MediArts 9 Analyse ongewenst urine verlies (NL) Hoog volume – laag risico 1 miljoen vrouwen – geen verhoogd sterfte risico Kosten incontinentie materialen 100 miljoen eigen kosten 200 miljoen ZorgVerzekeraar

10 Source: M. de Bruin. Feasibility study 2005.MediArts 10 Analyse ongewenst urine verlies (NL): Vooral care georiënteerd (ipv.cure) voorschrijven van incontinentie materiaal Onderbehandeling 1 e lijn

11 Bron: Schulman Eur Urol 1997; Macdiarmid. 2005;MediArts 11 incontinente vrouwen: 30 - 45% gaat naar HA 45% 100% ernst schaamte verwachtingspatroon

12 Bron: Penning- van Beest. The annals of Pharmacotherapy 2005MediArts 12 “Onderbehandeling van urine incontinentie in de huisartsen praktijk” 45% 100% 30% behandeling 70% absorptie materialen 14%

13 Bron: Du Moulin. Pilot Univ Maastricht 2005; CVZ 2003; vd Vaart, NTvG 2000; de Bruin Eur Urol 2005MediArts 13 Behandeling impliceert een diagnose. Is deze wel juist? TABEL verdeling incontinentie typen bij vrouwen auteurCVZ - HA Du Moulin v.d. Vaart de Bruin Du Moulin methodeliteratuurenquetePoliklinisch Inco-verpleegkundige incontinentie type stress74% - 78%50%37% urge7% - 11%10%6% gemengd19% -11%40%57%

14 Bron: ICS en NVU richtlijnen 2003; Abrams. Neurourl Urodyn 2002MediArts 14 Begrippen Urine incontinentie: de klacht van ongewild urineverlies. Stress incontinentie: de klacht van ongewild urineverlies bij drukverhogende momenten. Urgency: de klacht van een plotseling optredende heftige drang om te plassen die moeilijk uit te stellen is. Urge incontinentie: de klacht van ongewild urineverlies samengaand met of direct voorafgegaan door urgency. Gemengde incontinentie: klachten van stress en urge incontinentie.

15 Bron: de Bruin, multicentrische studie NL, 2006MediArts 15 Correcte diagnose tov uroloog Gynaeco- loog Huisarts computer Mediarts Uroloog Totaal # patiënten 12626320 correcte Diagnose 8118289320 % correct 64%69%90%100% inzake stress-, urge- en gemengde incontinentie

16 Bron: Penning- van Beest. The annals of Pharmacotherapy 2005MediArts 16 Behandeling met correcte diagnose van urine incontinentie in de huisartsen praktijk 45% 100% 69% correcte diagnose 14% 9%

17 Bron: de Bruin, multicentrische studie NL, 2006MediArts 17 Vaststellen risico- en complicerende factoren bij vrouwen met incontinentie 45% 100% 15% polyurie 10% uwi < 75% vastgesteld 14% 9% 7% In 2e lijns analyse:

18 Bron: Grol. BMJ 1998.MediArts 18 Volgen van NHG standaard: Grol: 7915 keer bij 12880 beslissingen 45% 100% 61% compliance in volgen NHG standaard 14% 9% 7%4%

19 Source: Wennberg ea BJUI 2009 MediArts 19 Zweden vrouwen met urine incontinentie 7% krijgt behandeling

20 Bron: Consumentengids aug 2006; DINC/CVZ juni 2006 MediArts 20 Attentie voor incontinentie conclusies DINC/CVZ aan minister VWS gebrek aan onafhankelijke info gebrek aan tijd/kennis bij deel van de huisartsen weinig extramurale inco- verpleegkundigen hoogdrempelige toegang tot zorg knelpunten verzorgings- en verpleegtehuizen Anoniem informeren

21 Source: Marcel de BruinMediArts 21 urine incontinentie schaamte gevoel angst voor lekkage, geur onzekerheid sociaal mijdend gedrag depressie Probleem: Quality of life

22 Source: www.IncoCure.comMediArts 22 Oplossing 1: ehealth - zelfzorg website: www.IncoCure.com Laagdrempelige toegang tot diagnostisch expert programma Anoniem Altijd en overal beschikbaar Cure georiënteerd Persoonlijke lifestyle adviezen en bekkenbodem training Kosten reductie

23 Source: www.IncoCure.comMediArts 23 Evaluatie: Saskia Kelders Universiteit Twente RIVM

24 Voorlopige resultaten – Survey Verwachtingen t.o.v. advies –94 % verwacht advies: doe oefeningen van de bekkenbodem –47% verwacht advies: gebruik incontinentie-materiaal Oordeel programma overwegend positief –Gebruiksvriendelijk, betrouwbare diagnose, advies bruikbaar en geeft de goede informatie –Vragen uit het systeem zijn relevant, begrijpelijk, niet teveel, maar; 50% oneens met stelling : Door het beantwoorden van de vragen kon ik mijn probleem goed weergeven. 50% oneens : De antwoordmogelijkheden zijn volledig. Source: Saskia Kelders, U Twente, RIVM

25 Voorlopige resultaten – Follow-up Wat gedaan in 6 weken na het gebruik? –oefeningen van de bekkenbodem (100%) –extra informatie gezocht (22%) –gepraat met familie en kennissen (11%) –bijhouden plaslijst (11%) –contact gezocht incontinentieconsulent verzekeraar (11%) Oordeel advies niet gewijzigd Bijna iedereen geprobeerd adviezen op te volgen (88%) Niet echt problemen tegengekomen Behoefte aan ondersteuning bij opvolgen advies verschilt Source: Saskia Kelders, U Twente, RIVM

26 Source: IZSMediArts 26 Incontinentie Zorg Service aan huis door continentie verpleegkundige Laagdrempelige persoonlijke zorg aan huis Verbeterde diagnose met expert programma Bulk behandeling met lifestyle advies en bekkenbodemtraining zonodig verwijzing naar huisarts zonodig verwijzing naar bekkenfysiotherapeut Advies over incontinentie materiaal Oplossing 2:

27 Bron: VNIV 2006 Mariëtte Benneheij & 2009 Stella van Raaij MediArts 27 Continentie verpleegkundigen van het jaar 2006 & 2009 Deskundig Toegewijd Motiverend

28 Een verpleegkundige incontinentie-service heeft zich in de UK bewezen als geschikte interventie VP-incontinentie service met advies over dieet, blaastraining, oefeningen en leefstijladvies Bron: Williams UK: succesvolle incontinentie-service % personen met verbeteringen ICS Standaard 59% 48% % genezen personen ICS Standaard 25% 15%

29 Source: M. Benneheij ao, Incourant 2009MediArts 29 Voordelen IZS aan huis: 1.Nieuwe innovatieve zorg 2.Betere zorg: betere diagnose met expert programma gespecialiseerde continentie verpleegkundige aan huis voorlichting – coaching - motiveren 3.Efficiëntere zorg: minder onnodige verwijzingen minder inco materiaal nodig 4.Laagdrempelige zorg, meer cure en verbeteren QOL: ‘iedere klant moet die zorg krijgen die zij nodig heeft’ 5.Kosten reductie

30 Source: IZSMediArts 30 Huisartsen ondersteuning door IncoCure Online vragenlijst (bij praktijk ondersteuner) Programma ondersteunt met diagnose en advies Huisarts : anamnese, onderzoek en behandeling Programma advies kan schriftelijk met patiënt mee Coaching door huisarts zelf of continentie verpleegkundige Oplossing 3:

31 MediArts 31 online vragenlijst Source: www.IncoCure.com

32 MediArts 32 diagnose & advies Source: www.IncoCure.com

33 MediArts 33 anamnese & onderzoek & advies Source: www.IncoCure.com Huisarts:

34 MediArts 34 Coaching & incontinentie materiaal advies Source: mijn welzijn nov 2009

35 MediArts 35 resultaat Source: mijn welzijn nov 2009

36 MediArts 36 IncoCure voor vrouwen met urine incontinentie Source: www.IncoCure.com Meer service Effectievere zorg Minder onderbehandeling Betere levenskwaliteit Minder onnodige verwijzingen

37 Source: KCIVMediArts 37 KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking in Limburg Integratie met E-health en 0 e - 1 e lijn One-stop diagnose (zo mogelijk ook therapie) Deskundig team voor ongecompliceerde zorg Continentie verpleegkundige, uroloog, gynaecoloog, bekkenfysiotherapeute. Voor gecompliceerde zorg MDO en academische expertise + chirurg, MDL-arts, sexuoloog, huisarts Oplossing 4:

38 24 november 2010MediArts 38 IncoCure voor vrouwen & KennisCentrum voor incontinentie en verzakking (KCIV) Laurentius Ziekenhuis Roermond Totaal concept: Ketenzorg incontinentie

39 MediArts 39 Belangrijkste kenmerken ketenzorg incontinentie Patiënt gericht Streven naar de hoogste kwaliteit E-health met zelfzorg (lage kosten) Basale zorg aan huis voor conservatieve behandeling (preventie van progressie) (betaalbaar door kostenreductie op inco-materiaal) Doelmatig door ondersteuning aan huisartsen (reductie van onnodige verwijzingen naar 2 e lijn) KennisCentrum met efficiënte one-stop workflow, MDO Source: IncoCure

40 MediArts 40 Waarom Roermond Integratie van gehele zorgketen incontinentie Uniek IncoCure E-health concept met zorg aan huis Ondersteuning huisartsen in Limburg Zeer toegewijde specialistische expertise Centrale ligging in Limburg Goede bereikbaarheid (auto, trein, bus) 24 november 2010

41 MediArts 41 Realisatie ketenzorg Incontinentie Source: Incocure, Laurentius Roermond Pilot met UVIT: IZS geeft bij 88% verbetering (QOL 69%, blaasfunctie 66%, inco-mat 58%) Patiënt tevredenheid over IZS 100% Kostenreductie inco-materiaal 26% Vroege interventie geeft betere resultaten NZA beschikking experiment 2011-2014 afgegeven. ‘Incocure diagnose programma met IncontinentieZorgService’ VWS: bezoek Dir. Gen. van Halder Enthousiast over Roermonds initiatief voor ketenzorg incontinentie in Limburg

42 Therapie Lifestyle adviezen Blaas/bekkenbodem training Medicamenteus Neuromodulatie Operatie

43 Lifestyle adviezen Mictie niet onnodig uitstellen Vochtinname beperken tot 1,5 liter Dieet –Beperk caffeïne (koffie,sterke thee, cola) –Beperk zuur en koolzuur (citroen, frisdrank) –Beperk alcohol en hete spijzen Behandel overgewicht Behandel obstipatie

44 Bekkenbodemspier oefeningen stress en urge incontinentie Vaak foutief en te kortdurend geoefend identificeer de pubococcygeus spier welke gebruikt wordt bij het onderbreken van de urinestraal Oefen de spier (10 seconden aanspannen gevolgd door 10 seconden relaxatie) 30 tot 80 keer per dag –toename stevigheid bekkenbodem –toename urethrale afsluitdruk Effect na 2 tot 6 weken

45 Blaas training urge incontinentie Bewust mictie uitstellen door de urge te onderdrukken Mictie volgens een tijdsschema met toenemend tijdsinterval 12% van de vrouwen weer continent 75% van de vrouwen bereiken een halvering van de incontinentie episodes

46 Bekkenfysiotherapie Bekkenbodemtraining Biofeedback Blaas training Mictie training Bekkenbodemreëducatie

47 Medicamententen 1 URGE / OAB Fesoterodine 4-8 mg Darifenacine 7,5-15 mg Solifenacine 5-10 mg Tolterodine 4 mg Oxybutinine 3 x 2,5 -5 mg (Flavoxaat 3 x 200 mg)

48 Typische bijwerkingen anticholinergica Droge mond Obstipatie Wazig zien Slaperig UWI ?

49 Medicamententen 2 Oestrogenen Oxybutinine pleister Amitriptyline 25 – 50 mg a.n. Imipramine 3 x 25 – 50 mg Oxybutinine blaasinstillaties 3 x 10 mg Duloxetine (vs stress incontinentie)

50 Neuromodulatie Percutane Tibial Nerve Stimulatie Moduleren reflexboog S3 Percutane stimulatie wortel S3

51 Operatie Botuline A injecties vs urge –Endoscopisch in blaasspier Collageen injecties vs stress –Submucosaal in blaashals

52 Operatie (urge) Implantatie neurostimulator Blaasaugmentatie

53 TVT Operatie (stress) Tensionfree Vaginal Tape

54 TOT Operatie (stress) Trans Obturator Tape

55 MediArts 55 einde


Download ppt "Huisartsen 2011MediArts 1 Marcel de Bruin uroloog Laurentius Ziekenhuis Roermond IncoCure voor vrouwen."

Verwante presentaties


Ads door Google