De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TP1. 2 Vorige les (7/11/2005) Doelstellingen leerstof WN WN – GEWW Invloed op WN Waarnemingsproces (4 fasen) Functies van WN Allerlei vbn ….

Verwante presentaties


Presentatie over: "TP1. 2 Vorige les (7/11/2005) Doelstellingen leerstof WN WN – GEWW Invloed op WN Waarnemingsproces (4 fasen) Functies van WN Allerlei vbn …."— Transcript van de presentatie:

1 TP1

2 2 Vorige les (7/11/2005) Doelstellingen leerstof WN WN – GEWW Invloed op WN Waarnemingsproces (4 fasen) Functies van WN Allerlei vbn ….

3 TP3 Beïnvloedende factoren

4 TP4 Deze les (14/11/2005) Kenmerken van WN WNdrempels Psychologische en subjectieve factoren die ons WN beïnvloeden Organisatieprocessen (gestaltpsych.) van de WN  Vbn uit consumentenpsychologie

5 TP5 Kenmerken van WN – 1 (p. 8) ZT passen zich aan, merken vooral veranderingen op WN = relatief WN = selectief Absolute drempel: –drempel VOOR er iets wordt waargenomen –de minimumkracht (of intensiteit) die een stimulus moet hebben om opgemerkt te worden

6 TP6 Kenmerken van WN – 2 (p. 8) Differentiële drempel: –onderscheidingsdrempel tussen prikkels –hoe sterk twee stimuli in intensiteit moeten verschillen om opgemerkt te worden. Geleidelijke veranderingen worden moeizaam waargenomen WN = vatbaar voor beïnvloeding

7 TP7 Just noticeable difference … in communication ….?!

8 TP8 Invloed van psych.factoren (p. 7) = factoren die onze manier van kijken beïnvloeden!! Merk jij ‘brommerwinkels’ op? Hoor jij op de radio iets vermelden over voetbal? Weet jij of er het voorbije weekend een jumping in Brussel is geweest? Vinden jullie deze les allemaal tof? ….

9 TP9 Psychologische factoren en consumentenpsychologie Aandacht –opvallendheid –behoeften –interesses –persoonlijke smaak –gevoelens –uit ons geheugen Voorkennis Context en verwachtingspatroon Gewoonten Verlangens Sociale factoren Verwachtingspatroon –Weneffect –Irritatie-effect

10 TP10 Opvallendheid Gevoelens … Behoeften, smaak, verlangen

11 TP11 Gewoonten: Stroopeffect You begin to slow down because your mind becomes confused. Your brain can recognise the word faster than it can remember the name of the colour ….

12 TP12 Opfrissing: de waarneming Is het proces waarbij het individu … wordt blootgesteld aan informatie aandacht schenkt aan deze informatie de informatie tracht te begrijpen = verwerken van de binnenkomende informatie (= top down) blootstelling aandachtinterpretatie Invloed????

13 TP13 Consumentenpsychologie en blootstelling De consument ontvangt informatie langs zijn zintuigen. Selectieve blootstelling: consumenten beslissen actief aan welke informatie ze willen blootgesteld worden – bv. hoe krijg je de klant in je winkel? – AIDA(S)

14 TP14 AIDA...

15 TP15 Consumentenpsychologie en blootstelling (vervolg) WNdrempels: –niet alle sensorische informatie wordt opgemerkt –Zie: absolute drempel: het laagste niveau van stimulatie dat kan opgemerkt worden vbn: kort gepresenteerde visuele S, intensiteit van geluid van reclamespots (vs dat van normale tv-uitzending), verwerken van seksueel getinte woorden/beelden in reclame (in rookwolkjes, blokjes ijs, water, gras, ….)

16 TP16

17 TP17 Consumentenpsychologie en aandacht Selectieve aandacht: focussen op beperkte hoeveelheid informatie om met beperkingen om te gaan. Selectieve perceptie = –selectief blootstellen, –selectief interpreteren, –selectief onthouden, –selectief doorgeven Komt tot uiting in: –Plaats van advertenties (hoog-laag, vooraan, ooghoogte …) –Soort advertenties –Onverwachte, nieuwe …

18 TP18

19 TP19 Consumentenpsychologie en interpretatie De consument organiseert en interpreteert de informatie om er betekenis aan te verschaffen. Stimulusorganisatie: onze hersenen verbinden binnenkomende wn aan informatie die we al eerder in ons geheugen hebben opgeslagen

20 TP20 Consumentenpsychologie en interpretatie (2) Deze advertenties voor Beka (matrassen …) roepen meteen het beeld van een dier op, niettegenstaande er alleen gebruik wordt gemaakt van menselijke figuren (uiteraard trekt het ook de aandacht ….)

21 TP21 Consumentenpsychologie en interpretatie (3) Het interpretatieproces gebeurt aan de hand van een aantal fundamentele organisatieprincipes (gestaltwetten). ‘Closure’: een toestand waarin mensen onvolledige beelden zien als volledig.

22 TP22 Consumentenpsychologie en interpretatie (4) ‘groepering’: mensen hebben de neiging om zaken die fysiek dicht bij elkaar staan, als gelijkaardig te beschouwen. ‘Er is intelligent leven op aarde ….’

23 TP23 Invloed van psych.factoren Voorkennis

24 TP24 Invloed van psych.factoren Context en verwachtingspatroon Waarneming van relaties: Halo effect Horn effect

25 TP25 Dubbelzinnige figuren: context creeëren

26 TP26 Taak van de hersenen bij WN (p. 10) Top down informatie toevoegen, bewerken van de binnenkomende prikkels –Selecteren –Actief proces –Relatief en subjectief proces –Wegfilteren en toevoegen om tot aanvaardbaar geheel te komen –Beslissen op basis van binnenkomende informatie

27 TP27 Factoren in de prikkel die WN beïnvloeden Beweging, verandering Intensiteit Herhaling Grootte  Veranderende reclameborden  Volume (radio) bij verkeersmeldingen  Teasers, actiecomm. in allerlei media  Grote borden ….

28 TP28 Factoren in prikkel die tot foute WN kunnen leiden (p. 12) Verhouding figuur-achtergrond, opvallende zaken, bewegende zaken, camouflage- effecten, ….

29 TP29 Onmogelijke figuren

30 TP30 Organisatieprocessen van de WN = gestaltpsychologie (< cognitieve psychologie) (ook: gestalttherapie) Begrijpen, interpreteren van resultaat. Wat vormt één object, wat is achtergrond? Wat is het object dat ik zie? 3 wetten in gestaltpsychologie: –Figuur-achtergrond waarneming (of: alternerende gestalten) –Geheel is meer en anders dan som van de delen –Groeperingswetten

31 TP31 Wet 1: figuur-achtergrond

32 TP32 Wet 2: geheel - delen

33 TP33 Wet 2: geheel - delen

34 TP34 Wet 2: geheel - delen

35 TP35 Wet 3: groeperingswetten Gelijkheid X O X O X X X X X X O O O O O X X X X X O O O O O Ook met auditieve stimuli (bijv. toonreeksen) Ook met natuurlijke stimuli: –Muziek –Spraak Automatische neiging tot groepering (tikken klok) Vreemde spraak: geen pauzes horen

36 TP36 Nabijheid X X X X X Goede voortzetting –Auto achter omheining –Iemand die achter bus doorloopt

37 TP37 Evaluatie gestaltpsychologie: Vertellen ons WAT we zien als bij elkaar horend (vaas, gezichten, gelijke kruisjes, …) Maar: vertellen niet hoe we HERKENNEN: waarom zien we bv een banaan en niet een komkommer?

38 TP38

39 TP39


Download ppt "TP1. 2 Vorige les (7/11/2005) Doelstellingen leerstof WN WN – GEWW Invloed op WN Waarnemingsproces (4 fasen) Functies van WN Allerlei vbn …."

Verwante presentaties


Ads door Google