De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-17-106–07H01L1 Inhoudstafel  Inleiding  De basis van digitaal ontwerp  Combinatorische schakelingen  Sequentiële schakelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-17-106–07H01L1 Inhoudstafel  Inleiding  De basis van digitaal ontwerp  Combinatorische schakelingen  Sequentiële schakelingen."— Transcript van de presentatie:

1 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-17-106–07H01L1 Inhoudstafel  Inleiding  De basis van digitaal ontwerp  Combinatorische schakelingen  Sequentiële schakelingen  Niet-programmeerbare processoren  Programmeerbare processoren  Hardware-beschrijvingstalen: VHDL

2 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-27-206–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

3 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-37-306–07H01L1 Wat is VHDL?  Acroniem VHDL:  VHDL = VHSIC Hardware Description Language  VHSIC = Very High Speed Integrated Circuit  Wat is VHDL? 1.Een programmeertaal om het gedrag van digitale systemen te beschrijven 2.Een taal om een ontwerp in te geven, bruikbaar voor  eenduidige specificatie op gedrags- & RTL-niveau  simulatie  synthese (goed bruikbaar voor RTL-niveau)  documentatie  Standaardisatie: IEEE 1076  1 e versie: VHDL-87  2 e versie: VHDL-93  3 e versie: VHDL-2001  Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

4 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-47-406–07H01L1 VHDL Analog and Mixed Signal =uitbreiding van (zuiver digitale) VHDL met analoge signalen VHDL-AMS (IEEE standaard 1076.1-1999) =superset van VHDL-93 (digitaal ontwerp) +continue-tijd-model =set differentiële & algebraïsche vergelijkingen  Complex en veel minder gebruikt; voor meer info, zie  http://www.vhdl.org/vhdl-ams/ http://www.vhdl.org/vhdl-ams/  http://www.vhdl-ams.com/ http://www.vhdl-ams.com/  Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

5 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-57-506–07H01L1 Nadelen VHDL t.o.v. schema’s  Eenvoudig te leren maar moeilijk volledig te beheersen  Conceptueel verschillend van software talen  Schijnt moeilijke syntax te hebben  gebruik taalgevoelige editor met sjablonen  Nogal ‘langdradig’ (veel code nodig voor eenvoudige dingen)  Een lijst instructies is minder overzichtelijk dan een blokschema voor een mens  VHDL bevat meer mogelijkheden dan strikt noodzakelijk voor hardware synthese (bijv. specificatie tijdsgedrag voor simulatie)  Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

6 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-67-606–07H01L1 Voordelen VHDL t.o.v. schema’s  Overdraagbaar over verschillende programma’s voor simulatie, synthese, analyse, verificatie, … van verschillende fabrikanten  Gemakkelijker om complexe schakelingen te beschrijven: hoger abstractieniveau met automatische synthese  Je kan ‘add’ gebruiken zonder een specifiek type van opteller te kiezen: het is de taak van het syntheseprogramma om het beste type te kiezen, rekening houdend met randvoorwaarden zoals tijdsgedrag, vermogen en kostprijs  Gemakkelijk te parametriseren (woordlengte, stapeldiepte, …)  Gemakkelijk om repetitieve structuren te beschrijven  Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

7 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-77-706–07H01L1 Maar er zijn ook beperkingen  Slechts een subset van VHDL kan automatisch gesynthetiseerd worden en elke fabrikant supporteert een verschillende subset  De standaard beschrijft enkel de syntax en betekenis, niet hoe code te schrijven (codeerstijl)  Eenzelfde gedrag (bijv. MUX) kan op heel wat verschillende manieren beschreven worden,  die ieder tot een totaal andere implementatie kunnen leiden (bijv. selector of 3-state bus),  wat ook nog afhangt van het syntheseprogramma.  Je moet heel wat ervaring opdoen alvorens je aanvoelt hoe de code moet geschreven worden om tot de meest efficiënte hardware gesynthetiseerd te worden door een bepaald programma  Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

8 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-87-806–07H01L1 Andere ‘Hardware Description Languages’  Verilog (IEEE 1364)  Meer verspreid in USA dan in Europa  Syntactisch verwant met C  VHDL meer Ada  Beter dan VHDL? “Both languages are easy to learn and hard to master. And once you have learned one of these languages, you will have no trouble transitioning to the other.” (uit ‘VHDL Made Easy!’, D. Pellerin & D. Taylor)  PLD-talen zoals ABEL, PALASM, …  Op poortniveau voor een specifieke technologie  Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

9 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-97-906–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding  In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

10 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1006–07H01L1 Een voorbeeld  Ontwerp schakeling ‘Test’ met  drie 8-bit ingangen (In1, In2, In3)  twee 1-bit uitgangen:  Out1 = 1  In1  In2  Out2 = 1  In1  In3  Hiërarchisch schema:  Schema topniveau, gebruik makend van componenten ‘Compare’  Schema component ‘Compare’ In1 In2 In3 Test Out1 Out2 Compare A B EQ Compare A B EQ A B Compare A[0] B[0] A[1] B[1] A[7] B[7] … … Inleiding  In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

11 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1106–07H01L1 VHDL: entiteit & architectuur Declaratie van de entiteit ‘Compare’: -- 8-bit comparator -- entity Compare is port(A,B: in bit_vector(0 to 7); EQ: out bit); end entity Compare; architecture Behav1 of Compare is begin EQ <= '1' when (A=B) else '0'; end architecture Behav1; ‘entity’ specificeert de interface van de schakeling (zwarte doos in een schema) ‘port’ specificeert een ingangs- of uitgangssignaal ‘architecture’ beschrijft het gedrag en/of de structuur van een entiteit (het binnenste van de doos) Opmerkingen: Een entiteit kan meerdere architecturen hebben: dit zijn verschillende implementaties van hetzelfde gedrag Deze architectuur specificeert het gedrag op RTL-niveau; een synthese zal dit omzetten naar verbindingen op poortniveau Een ‘port’ heeft een expliciete richting en is een bit(vector) Inleiding  In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

12 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1206–07H01L1 VHDL: component & instantiatie Specificatie van het topniveau ‘Test’: -- Component Test met 2 comparatoren -- entity Test is port(In1,In2,In3: in bit_vector(0 to 7); Out1,Out2: out bit); end entity Test; architecture Struct1 of Test is component Comparator is port(X,Y: in bit_vector(0 to 7); Z: out bit); end component Comparator; begin Compare1: component Comparator port map (In1,In2,Out1); Compare2: component Comparator port map (In1,In3,Out2); end architecture Struct1; Twee instantiaties van dezelfde component met zijn signaalbindingen Virtuele component: laat onafhankelijke ontwikkeling van alle hiërarchische niveaus toe. ‘Comparator’ kan later aan ‘Compare’ gekoppeld worden Opmerkingen: Deze architectuur beschrijft de structuur, nl. hoe deze entiteit opgebouwd is als verbonden componenten van lager niveau De twee componenten ‘Comparator’ werken tegelijkertijd! Inleiding  In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

13 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1306–07H01L1 VHDL: configuratie  Hoe wordt aangegeven welke architectuur van een entiteit gebruikt moet worden?  Hoe componenten aan entiteiten koppelen? -- Configuratie: definieer koppeling component met een -- bepaalde architectuur van een entiteit configuration Build1 of Test is for Struct1 for Compare1: Comparator use entity Compare(Behav1) port map (A => X, B => Y, EQ => Z); end for; for Compare2: Comparator use entity Compare(Behav1) port map (A => X, B => Y, EQ => Z); end for; end configuration Build1; Opmerking: ‘configuration’ komt in software overeen met ‘linking’ Inleiding  In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

14 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1406–07H01L1 Vergelijking met een traditionele taal (zoals C++, Java, …) // 8-bit comparator boolean Compare(int A, int B) { return (A == B); } Functie-interface: argumenten = ingangen resultaat = uitgang Gedragsbeschrijving van de functie Opmerkingen: Functie-argumenten zijn altijd ingangen Slechts 1 gedragsbeschrijving per functie mogelijk De twee ‘Compare’-functies worden sequentieel uitgevoerd ‘main’ wordt éénmaal uitgevoerd en stopt dan 2 oproepen van de functie ‘Compare’ met de gekoppelde argumenten // Topniveau Test main() { int In1, In2, In3; boolean Out1, Out2; cin >> In1 >> In2 >> In3; Out1 = Compare(In1, In2); Out2 = Compare(In1, In3); cout << Out1 << Out2; } Inleiding  In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

15 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1506–07H01L1 Verschil met traditionele talen  Datatypes  Nood aan typische hardware-types: bitvectoren, getallen met een arbitraire grootte, getallen met vaste komma  Gelijktijdigheid (‘concurrency’)  Alle hardwarecomponenten werken in parallel  Tijdsconcept  Alle componenten werken continu: hardware stopt nooit!  Voor simulatie is een koppeling met het reële tijdsgedrag van componenten nodig Inleiding  In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

16 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1606–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen (woordenschat)  Data-objecten & -types  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

17 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1706–07H01L1 Lexicale elementen  Commentaar: van ‘ --’ tot einde lijn  ‘Identifier’ (of naam) =reeks van alphanumerische karakters of niet- opeenvolgende ‘ _ ’, die start met een letter & niet eindigt met ‘ _ ’: “ Next_value_0 ”  Geen verschil hoofdletters / kleine letters!  Getal  ‘integer literal’: geheel getal“ 1480 ” ‘real literal’: fractioneel getal“ 1480.0 ”  Beide kunnen exponentieel“ 148E1 ”  ‘_’ wordt genegeerd“ 1_480 ”  Niet-decimale basis : base # literal # exp 253.5 = 16#FD.8# 2#1#E10 = 16#4#E2 Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

18 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1806–07H01L1 Lexicale elementen  Karakter  ‘character literal’ = één karakter tussen enkele aanhalingstekens: 'a' 'A' '''  Karakterreeks (‘string’)  ‘string literal’ = reeks karakters tussen dubbele aanhalingstekens: "A string"  ‘ "" ’ om ‘ " ’ in een string te krijgen: """Quote it"", she said."  Bitreeks (‘bit string’)  ‘bit string literal’ = reeks bits, voorgesteld door een reeks cijfers voorafgegaan door een basisspecificatie (‘B’, ‘O’, of ‘X’) : O "12" = b "001_010"  X"a" = B "1010" Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

19 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-1906–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  VHDL-objecten  VHDL-types  Attributen  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

20 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2006–07H01L1 VHDL-objecten =benoemd item dat een waarde van een specifiek type heeft  Constante  maakt programma meer verstaanbaar  Variabele  bevat tussenresultaten zonder fysische betekenis  geen verband met een ASM-variabele!  Signaal  draad, (interne) verbinding  golfvorm, zoals zichtbaar tijdens een simulatie  Bestand Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

21 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2106–07H01L1 Declaratie VHDL-object  Constante constant name(s) : (sub)type := expression ;  constant num_bytes: integer := 4; constant num_bits: integer := 8 * num_bytes;  Variabele variable name(s) : (sub)type [ := expression] ;  variable cnt, index: integer := 0; opm.: default-waarde = eerste (linkse) waarde (bijv. kleinst voorstelbaar geheel getal)  Signaal signal name(s) : (sub)type [ := expression] ;  signal a, b: bit; namen gescheiden door een komma initiële waarde gereserveerd woord Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

22 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2206–07H01L1 Toekenning aan VHDL-object  Variabelen name := expression ;  index := index + 1;  Signalen name <= waveform ;  Eenvoudige golfvorm (synthese) : expression  y <= a and b;  Complexe golfvorm (simulatie) : [delay_mechanism] expression [ after time] [, expression [ after time]]…  line_out <= transport line_in after 100 ps; pulse <= '1', '0' after T_pw; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese a b y

23 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2306–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  VHDL-objecten  VHDL-types  Attributen  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

24 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2406–07H01L1 VHDL: (sub)types  VHDL-types  Scalaire types : set waarden  Samengestelde types : verzameling sets  ‘Access’ types : ‘pointers’ voor gelinkte lijsten  Bestandstypes  Declaratie type type name is type_definition ;  type int_8 is range -128 to 127;  Declaratie subtype = beperkte set waarden van basistype subtype name is scalar_(sub)type [ range expression ( down ) to expression] ;  subtype nat_8 is int_8 range 0 to 127; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

25 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2506–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  VHDL-objecten  VHDL-types  Scalaire types –Samengestelde types  Attributen  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

26 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2606–07H01L1 Declaraties van scalaire types  Discrete types  ‘Integer’ types (gehele getallen) range integer_expression ( down ) to integer_expression  type mem_address is range 65535 downto 0;  ‘Enumeration’ types (opsommingen) ( name_or_charliteral [, name_or_charliteral]… )  type FSM_state is (reset, wait, input, calculate, output); type tri_val is ('0', '1', 'Z');  Komma-types range real_expression ( down ) to real_expression  type probability is range 0.0 to 1.0;  Fysische types Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

27 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2706–07H01L1 Declaraties van scalaire types  Fysische types range expression ( down ) to expression units identifier ; [identifier = physical_literal ; ]… end units  type length is range 0 to 1E9 units um; mm = 1000 um; m = 1000 mm; km = 1000 m; mil = 254 um; inch = 1000 mil; foot = 12 inch; yard = 3 foot; end units; Secundaire eenheden Primaire eenheid: nauwkeurigheid Primaire eenheid Metrische eenheden Engelse eenheden Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

28 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2806–07H01L1 Voorgedefinieerde scalaire types  Opsommingen  type bit is ('0','1');  type boolean is (false, true);  type character is ( ASCII set );  namen voor niet-afdrukbare controlekarakters bijv. nul, cr, lf, esc, del  type severity_level is (note, warning, error, failure);  Gehele getallen  type integer is range implementation_defined ;  bereik minstens van −2 31 +1 tot +2 31 −1  subtype natural is integer range 0 to integer'high;  subtype positive is integer range 1 to integer'high; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

29 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-2906–07H01L1 Voorgedefinieerde scalaire types  Komma - types  type real is range implementation_defined ;  bereik minstens IEEE 32-bit enkelvoudige precisie  Fysische types  type time is range implementation_defined units fs; ps = 1000 fs; ns = 1000 ps; us = 1000 ns; ms = 1000 us; sec = 1000 ms; min = 60 sec; hr = 60 min; end units; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

30 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3006–07H01L1 IEEE 1164 ‘Standard logic’ Meer dan ‘0’ en ‘1’ nodig voor logische signalen, daarom definieert IEEE standaard 1164 signalen met 9 waarden. Gebruik altijd deze i.p.v. ‘ bit ’ voor echte toepassingen! library IEEE; use IEEE.Std_logic_1164.all; type std_ulogic is ( 'U', -- niet geïnitialiseerd, bijv. bij opstarten 'X', -- sterk aangestuurd ongekend -- bijv. na schending set-up '0', -- sterk aangestuurd logisch 0 '1', -- sterk aangestuurd logisch 1 'Z', -- hoog-impedant -- m.a.w. niet aangestuurd 'W', -- zwak aangestuurd ongekend 'L', -- zwak aangestuurd logisch 0 'H', -- zwak aangestuurd logisch 1 '-'); -- don’t care type std_logic is resolved std_ulogic; subtype X01 is resolved std_ulogic range 'X' to '1'; actieve aansturing resistieve aansturing Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

31 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3106–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  VHDL-objecten  VHDL-types –Scalaire types  Samengestelde types  Attributen  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

32 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3206–07H01L1 Declaraties samengestelde types  ‘Array’ types (matrices)  Begrensd (‘constrained’): grenzen indices vast array ( range [, range]… ) of (sub)type met range ofwel een discreet subtype ofwel expression ( down ) to expression  type word is array (15 downto 0) of bit;  type next_state is array (FSM_state, bit) of FSM_state; variable next: next_state; next(calculate, '1') := output;  Onbegrensd : grenzen niet bepaald array ( (sub)type range <> [, (sub)type range <> ]… ) of (sub)type  type sample is array (natural range <>) of integer; subtype buf_type is sample(0 to 255); variable sample_buf: sample(0 to 63);  ‘Record’ types multidimensioneel LSB, bit 0 MSB Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

33 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3306–07H01L1 Voorgedefinieerde samengestelde types  Onbegrensde matrices  type string is array (positive range <>) of character;  constant Error_message: string := "Unknown error: ask for help";  type bit_vector is array (natural range <>) of bit;  constant State1: bit_vector(4 downto 0) := "00100";  Onbegrensde matrices in IEEE 1164  type std_ [ u ] logic_vector is array (natural range <>) of std_ [ u ] logic; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

34 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3406–07H01L1 Toekenning aan een matrix  Matrices kunnen aan mekaar toegekend worden als ze dezelfde dimensies en grootte hebben  Correspondentie via positie, niet via index! signal Down: std_logic_vector (3 downto 0); signal Up: std_logic_vector (0 to 3); Up <= Down; Welke van de twee volgende interpretaties is correct? Up(0) Up(1) Up(2) Up(3) Down(3) Down(2) Down(1) Down(0) of Up(0) Up(1) Up(2) Up(3) Down(0) Down(1) Down(2) Down(3) Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

35 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3506–07H01L1 ‘Array literal’  (Bit)string literal  variable w: word := "1010000101111111"; variable w: word := x"A17F";  Matrixgeheel (‘array aggregate’)  Associatie volgens positie ( expression [, expression]… )  type point is array (1 to 3) of integer; variable p: point := (4, 5, 5);  Associatie volgens naam ( choice [ | choice]… => expression [, choice [ | choice]… => expression]… ) met choice ofwel een uitdrukking, een discreet bereik of others  variable p: point := (3 => 5, 1 => 4, 2 => 5); variable p: point := (1 => 4, 2 | 3 => 5); variable p: point := (1 => 4, 2 to 3 => 5); variable p: point := (1 => 4, others => 5);  sample_buf := (others => 0); init onafh. van grootte Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

36 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3606–07H01L1 Matrixdeel (‘slice’) =subset van opeenvolgende matrixelementen  Zorg ervoor dat de richting (to of downto) dezelfde is als in de declaratie!  Matrix begrenzen met een subtype-definitie  subtype halfword is bit_vector(0 to 15);  Toekenning aan een stuk van een matrix  signal Bus: std_logic_vector (7 downto 0); signal A: std_logic_vector (0 to 3); Bus <= A; Bus(0 to 3) <= A; Bus(3 downto 0) <= A; Bus(5 downto 4) <= A(0 to 1); richting Bus verschilt van declaratie verschillende groottes OK! Bus(3) <= A(0) OK! Bus(5) <= A(0) Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

37 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3706–07H01L1 Concatenatie van (ééndimensionale) matrices =samenvoeging door draden te bundelen  signal Byte_bus:bit_vector(7 downto 0); signal Nibble_busA, Nibble_busB: bit_vector(3 downto 0); Byte_bus <= Nibble_busA & Nibble_busB; Byte_bus(7) Byte_bus(6) Byte_bus(5) Byte_bus(4) Byte_bus(3) Byte_bus(2) Byte_bus(1) Byte_bus(0) Nibble_busA(3) Nibble_busA(2) Nibble_busA(1) Nibble_busA(0) Nibble_busB(3) Nibble_busB(2) Nibble_busB(1) Nibble_busB(0) Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  scalair  matrix  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

38 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3806–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  VHDL-objecten  VHDL-types  Attributen  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

39 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-3906–07H01L1 Attributen =informatie over objecten & types  Voorbeelden van voorgedefinieerde attributen  van scalaire types  T'left : eerste waarde van T  T'low : kleinste waarde van T  T'pos( x ) : positie van x in T  van matrixtypes & -objecten  A'range [ ( n ) ]: indexbereik van dimensie n  A'length [ ( n ) ]: grootte van indexbereik  A'left [ ( n ) ]: eerste waarde in indexbereik  van signalen  S'event : true als er een ‘event’ was op S in de huidige simulatiecyclus  S'last_event : tijd sinds laatste ‘event’ op S Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

40 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4006–07H01L1 Attributen gedefinieerd door de gebruiker  toevoegen beperkingen en informatie buiten de structuur en het gedrag  Declaratie van een attribuut attribute name : sub(type) ;  attribute pin_number : positive; attribute encoding : bit_vector;  Specificatie van een attribuut attribute name of name(s) : class is expression ;  attribute pin_number of EN_1, EN_2: signal is 14; attribute encoding of state1: literal is b"0000"; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  objecten  types  attributen  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

41 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4106–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  Bewerkingen: logisch, relationeel, aritmetisch & schuiven  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

42 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4206–07H01L1 Logische bewerkingen  Lijst van logische operatoren: not, and, or, xor, nand, nor, xnor  Prioriteit:  ‘ not ’ heeft de hoogste prioriteit  Alle andere hebben gelijke prioriteit lager dan ‘ not ’  Gedefinieerd voor de datatypes: bit [ _vector ], boolean, std_ [ u ] logic [ _vector ]  Kan op matrices van dezelfde grootte  Bewerkingen gebeuren telkens op elementen met overeenkomende posities  Resultaat is een (matrix van) boolean niet in VHDL-87 Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

43 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4306–07H01L1 Vergelijkingen  Lijst van relationele operatoren:, >, =, /=  Beide operanden moeten van hetzelfde type zijn  Resultaat is een boolean  Kan op matrices, zelfs van verschillende grootte  Algoritme:  aligneer de matrices op linkerelement  vergelijk element per element, van links naar rechts  vergelijk maximaal zoveel elementen als er in de kleinste matrix aanwezig zijn  Daarom zijn de volgende vergelijkingen waar:  "1110" > "10111"  "1110" = "11101"  Dit werkt dus op bitvectoren van gelijke lengte alsof het positieve getallen waren Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

44 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4406–07H01L1 Aritmetische bewerkingen  Lijst van aritmetische operatoren: +, −, *, /, ** (exponent), abs (absolute waarde), mod (modulus), rem (rest)  Gedefinieerd voor  datatypes integer en real (behalve mod en rem ), maar niet op bitvectoren  Gebruik ‘overloading’ voor bitvectoren (niet standaard!)  fysische datatypes (enkel +, − )  Operanden moeten van hetzelfde type zijn, maar verschillende bereiken zijn toegelaten  Een variabele van het fysische type (bijv. time ) kan ook vermenigvuldigd worden met (of gedeeld worden door) een integer of een real ; het resultaat blijft van het fysische type Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

45 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4506–07H01L1 Schuifoperaties  Lijst van schuifoperatoren (niet in VHDL-87): sll (‘shift-left logical’), srl, sla (‘shift-left arithmetic’), sra, rol (‘rotate left’), ror  De eerste operand is een vector van bits of van boolean s  De tweede operand is een integer ; als deze negatief is, schuif in de tegengestelde richting  Het resultaat is van hetzelfde type als de eerste operand  Voorbeelden: B"10001010" sll 3 = B"01010000" B"10001010" sll -2 = B"00100010" B"10001010" sra 3 = B"11110001" B"10001010" ror 3 = B"01010001" Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

46 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4606–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen: conditionele uitdrukkingen & lussen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

47 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4706–07H01L1 Conditionele uitdrukkingen  Uitdrukking “if” if boolean_expression then statement(s) [ elsif boolean_expression then statement(s)]… [ else statement(s)] end if; Opmerking: Ingebouwde prioriteit: de eerste voorwaarde die waar is bepaalt welke statement(s) uitgevoerd worden Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

48 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4806–07H01L1 Conditionele uitdrukkingen  Uitdrukking “case” case expression is when choice(s) => statement(s) [ when choice(s) => statement(s)]… end case;  case x is when 0 to 4 => y y y null; end case; Voorwaarden: 1.Alle mogelijke waarden moeten exact eenmaal gespecificeerd worden als choice 2.De waarden zijn van hetzelfde type als expression 3.De waarden zijn constant en gekend op het moment van ontwerp slechts eenmaal geëvalueerd doe niets Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

49 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-4906–07H01L1 Lussen  Oneindige lus loop statement(s) end loop;  Oneindige lussen zijn typisch voor hardware! -- 4-bit teller met uitgang “count” val := 0; loop count <= val; wait until clk = '1' ; val := (val + 1) mod 16; end loop;  “exit”-uitdrukking exit [ when boolean_expression] ;  “next”-uitdrukking next [ when boolean_expression] ; wacht tot clk ' 1 ' wordt or reset = '1' exit when reset = '1'; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

50 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5006–07H01L1 Lussen  “while”-lus while boolean_expression loop statement(s) end loop;  “for”-lus for name in range loop statement(s) end loop;  De lusvariabele name  moet niet gedeclareerd worden  kan alleen binnen de lus gebruikt worden  Enkele voorbeelden van range:  for i in 0 to 3 loop …  for i in an_array'range loop …  for state in FSM_state loop … Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

51 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5106–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s: procedures & functies  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

52 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5206–07H01L1 Subprogramma’s =verzameling van sequentiële uitdrukkingen subprogram_specification is [constant, variable, (sub)type declaration]… [subprogram]… begin statement(s) end; Mogelijke subprogram_specification:  Procedure: equivalent met een statement procedure name [ ( interface_list ) ]  interface_list is een ‘ ; ’-gescheiden lijst van [ signal ] param_name(s) : [mode] (sub)type  mode is één van in, out, inout, buffer  Functie: (onderdeel van) een expression function name [ ( interface_list ) ] return (sub)type  Minstens één statement(s) is een return expression ; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

53 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5306–07H01L1 Subprogramma’s  Gebruik subprogramma  Associatie argumenten volgens positie name ( expression [, expression]… )  Associatie argumenten volgens naam name ( param_name => expression [, param_name => expression]… )  Voorbeeld van een functie function or_bv ( bv : in bit_vector ) return bit is variable result : bit := '0'; begin for index in bv'range loop result := result or bv(index); end loop; return result; end; Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

54 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5406–07H01L1 ‘Overloading’ =laat verschillende subprogramma’s toe met dezelfde naam maar een verschillende interface_list  context bepaalt welke gebruikt wordt  procedure incr(a : inout integer) is … procedure incr(a : inout bit_vector) is …  Om operatoren te ‘overloaden’, plaats ze tussen aanhalingstekens  function "+" (a,b: in bit_vector) return bit_vector is … function "+" (a: in bit_vector, b: in integer) return bit_vector is … Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

55 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5506–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Lexicale elementen  Data-objecten & -types  Bewerkingen  Controle-uitdrukkingen  Subprogramma’s  Bibliotheken  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

56 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5606–07H01L1 Gebruik van bibliotheken  Evolutionair ontwerp: dikwijls kan tot 95% van een ontwerp hergebruikt worden  Een ‘Package’ groepeert definities van constanten, componentdeclaraties, datatypes en subprogramma’s  Een ‘Library’ is de plaats waar de binaire code van analyse/compilatie gestockeerd wordt (folder, databank,...) Default: work (huidige werkfolder) Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

57 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5706–07H01L1 VHDL-bibliotheek  Declaratie: interface package name is [constant, signal, component, (sub)type, attribute, subprogram declaration]… end [ package ] [name] ;  ‘body’: subprogramma’s package body name is [constant, (sub)type declaration]… [subprogram]… end [ package body ] [name] ;  Gebruik library library_name ; use library_name. package_name.all;  library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; niet nodig voor “ work ” Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

58 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5806–07H01L1 Standaard IEEE-bibliotheken  std_logic_1164  bewerkingen met std_ [ u ] logic [ _vector ]  numeric_bit  bewerkingen met [ un ] signed type [ un ] signed is array ( natural range <> ) of bit;  numeric_std  idem maar op std_logic i.p.v. bit  math_real  bewerkingen op real  math_complex  bewerkingen op complexe getallen Inleiding In vogelvlucht  Taalelementen  Lexicaal  Data  Bewerkingen  Controle  Sub- programma's  Bibliotheken Hardware- beschrijving Simulatie Synthese

59 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-5906–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Gedragsbeschrijving  Structurele beschrijving  Beschrijving van repetitieve structuren  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

60 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6006–07H01L1 VHDL modulebeschrijving  Interface module = declaratie entiteit entity name is [ generic ( generic_list ); ] [ port ( port_list ); ] end [ entity ] [name] ;  generic_list is een ‘ ; ’-gescheiden lijst van name(s) : (sub)type [ := expression]  port_list is een ‘ ; ’-gescheiden lijst van signal_name(s) : [mode] (sub)type  entity reg is generic (n : positive; T_pd : time := 5 ns); port (D : in bit_vector(0 to n-1); Q : out bit_vector(0 to n-1); clk : in bit); end entity reg; generische constanten: verschillen per instantiatie interface naar entiteit; afwezig in hoogste niveau Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

61 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6106–07H01L1 VHDL modulebeschrijving  Generische constanten entity reg is generic (n : positive; T_pd : time := 5 ns); port (D : in bit_vector(0 to n-1); Q : out bit_vector(0 to n-1); clk : in bit); end entity reg;  Laat toe om zowel het gedrag als de grootte van verbindingen te parametriseren  Daardoor hergebruik entiteiten in licht verschillende omstandigheden mogelijk  VHDL krachtiger dan schema’s  Waarde moet gekend zijn op ogenblik van synthese! Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

62 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6206–07H01L1 VHDL modulebeschrijving  Implementatie module =één of meerdere architecturen, die alternatieve implementaties beschrijven architecture name of entity_name is [constant, variable, signal declaration]… [(sub)type, attribute declaration]… [component declaration]… [subprogram]… begin {[label : ] concurrent_statement}… end [ architecture ] [name] ; benoem de uitdrukking/component; nuttig voor debugging/simulatie & configuratie Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

63 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6306–07H01L1 Parallelle uitdrukkingen  Alle concurrent_statements worden gelijktijdig uitgevoerd, zoals we van hardware verwachten  De volgorde van parallelle uitdrukkingen is dus onbelangrijk entity Concurrent is port (A,B,C: in std_logic; Y: out std_logic); end entity Concurrent; architecture Struct of Concurrent is signal T1: std_logic; begin NAND2: entity NAND2 port map (T1,C,Y); NAND1: entity NAND2 port map (A,B,T1); end architecture Struct; A B C Y T1 Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

64 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6406–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Gedragsbeschrijving van componenten  Structurele beschrijving  Beschrijving van repetitieve structuren  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

65 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6506–07H01L1 “ process ”: de basis van parallelle uitdrukkingen =programma van sequentiële uitdrukkingen dat één parallelle uitdrukking vormt process [ is ] [constant, variable, (sub)type declaration]… [subprogram]… begin sequential_statement(s) end process [label] ;  Herhaalt sequential_statement(s) eindeloos zoals een oneindige lus  minstens één wait (sequentiële) uitdrukking  clock_gen: process is variable val: std_logic := '0'; begin clk <= val; val := not val; wait for T_pw; end process clock_gen; moet hetzelfde zijn als het label voor de uitdrukking globale constante locale variabele globaal signaal Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

66 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6606–07H01L1 Sequentiële uitdrukking “ wait ” =bepaal de reactie van het proces op signalen wait [ on signal_name(s)] [ until boolean_expression] [ for time_expression] ;  gevoeligheid: proces hervat als één van de signal_name(s) verandert van waarde  voorwaarde: proces hervat als boolean_expression waar is of waar wordt als er geen gevoeligheidsvoorwaarde is  timeout: wacht (niet langer dan) een (simulatie)tijd time_expression  wait; -- wait forever  wait until clk = '1'; =wacht tot clk 1 wordt  wait on clk until reset = '0' for 1 ms; =wacht tot reset 0 is op een verandering van clk, maar niet langer dan een simulatietijd van 1 ms Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

67 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6706–07H01L1 Proces met gevoeligheidslijst  Een process kan een gevoeligheidslijst hebben als parameter: process( signal_name(s) ) [ is ] [declarations and subprograms]… begin sequential_statement(s) end process [label] ;  Dit is equivalent aan process [ is ] [declarations and subprograms]… begin sequential_statement(s) wait on signal_name(s) ; end process [label] ;  De sequential_statement(s) kunnen geen wait bevatten! Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

68 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6806–07H01L1 Variabelen versus signalen  Een variabele kan enkel in een subprogramma of een proces gebruikt worden; als de waarde ervan buiten een proces beschikbaar moet zijn, moet ze aan een signaal toegekend worden  Een variabele wordt dadelijk aangepast; een signaal wordt aangepast door de eerstvolgende “wait”-uitdrukking  v := '1'; if v = '0' then -- gebeurt nooit end if;  s <= '1'; if s = '0' then -- s was 0 ervoor end if; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

69 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-6906–07H01L1 Variabelen versus signalen  Signalen hebben gewoonlijk een fysische betekenis, variabelen niet noodzakelijk  process is variable T1,T2: std_logic; begin if (S='1') then T1 := A nand B; T2 := C nand D; else T1 := E nand F; T2 := G nand H; end if; Y <= T1 nand T2; wait on A,B,C,D,E,F,G,H,S; end process; T1 en T2 hebben geen fysische betekenis omdat ze elk naar 2 verschillende draden refereren A B C D E F G H S Y T1 T2 Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

70 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7006–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Gedragsbeschrijving van componenten  combinatorische logica  sequentiële logica  Structurele beschrijving  Beschrijving van repetitieve structuren  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

71 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7106–07H01L1 Parallelle signaaltoekenningen Afkortingen voor functionele modellering  Toekenning van conditionele signalen name <= [waveform when boolean_expr else ]… waveform [ when boolean_expr] ; is equivalent aan process( alle_signalen_behalve_name ) begin [ if boolean_expr then ] name <= waveform ; [ elsif boolean_expr then name <= waveform ; ]… [ else name <= waveform ; ] [ end if; ] end process;  y <= d1 when s = '1' else d0 when s = '0' else 'X';  process(d0,d1,s) begin if s = '1' then y <= d1; elsif s = '0' then y <= d0; else y <= 'X'; end if; end process; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

72 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7206–07H01L1 Parallelle signaaltoekenningen  Toekenning van geselecteerde signalen with expression select name name name <= waveform ; end case; end process;  with op select y <= a+b when addop, a-b when minop;  process(op,a,b) begin case op is when addop => y y <= a-b; end case; end process; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

73 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7306–07H01L1 Meerdere toekenningen aan hetzelfde signaal Wat is het effect van deze uitdrukkingen? Y <= A; Y <= B;  In een process (sequentieel)  De eerste uitdrukking wordt genegeerd  In een architecture (parallel)  Ongeldige code (compilatiefout) vermits VHDL slechts enkelvoudige toekenningen toelaat Reden: als A='0' en B='1', hebben we een kortsluiting A B Y Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

74 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7406–07H01L1 Omgezette (‘resolved’) signalen =voeg een resolutiefunctie toe aan de signaaldefinitie om de eigenlijke waarde te berekenen uit alle aangelegde waarden  function resolved (s: std_ulogic_vector) return std_ulogic; type std_logic is resolved std_ulogic;  Voor inout poorten/argumenten:  gebruik als uitgang = ingang resolutiefunctie  gebruik als ingang = uitgang resolutiefunctie Out 2 Out 1 In 1 Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

75 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7506–07H01L1 Std_logic_1164 resolutiefunctie constant resolution_table : array (std_ulogic, std_ulogic) of std_ulogic := -- 'U','X','0','1','Z','W','L','H','-' (('U','U','U','U','U','U','U','U','U'), -- 'U' ('U','X','X','X','X','X','X','X','X'), -- 'X' ('U','X','0','X','0','0','0','0','X'), -- '0' ('U','X','X','1','1','1','1','1','X'), -- '1' ('U','X','0','1','Z','W','L','H','X'), -- 'Z' ('U','X','0','1','W','W','W','W','X'), -- 'W' ('U','X','0','1','L','W','L','W','X'), -- 'L' ('U','X','0','1','H','W','W','H','X'), -- 'H' ('U','X','X','X','X','X','X','X','X')); -- '-' function resolved(s : std_ulogic_vector) return std_ulogic is variable result : std_ulogic := 'Z'; begin if s'length = 1 then return s(s'low); end if; for i in s'range loop result := resolution_table(result, s(i)); end loop; return result; end function resolved; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

76 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7606–07H01L1 Voorbeeld: afgesloten bus entity Pull_buf is port (In, E: in std_logic; Out: out std_logic); end entity Pull_buf; entity Pullup is port (Out: out std_logic); end entity Pullup; architecture RTL of Pullup is begin Out <= 'H'; end architecture RTL; architecture RTL of Pull_buf is component Driver port (I,E: in std_logic; O: out std_logic); end component Driver; begin component Pullup port map (Out); component Driver port map (In, E, Out); end architecture RTL; R V cc In E Out resistieve driver actieve driver Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

77 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7706–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Gedragsbeschrijving van componenten  combinatorische logica  sequentiële logica  Structurele beschrijving  Beschrijving van repetitieve structuren  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

78 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7806–07H01L1 Flip-flops in VHDL  VHDL heeft geen speciale uitdrukkingen voor flip-flops!  FF’s zijn impliciet aanwezig als een signaal of variabele zijn waarde behoudt gedurende een tijd  Dit gebeurt typisch bij een onvolledige if of case uitdrukking  process (D,Clk) is begin if (Clk='1') then Q <= D; end if; end process; dit is een latch: als Clk=1, Q volgt D :  Clk-event & Clk=0: er gebeurt niets  Clk-event & Clk=1: D wordt gekopieerd naar Q  D-event & Clk=1: D wordt gekopieerd naar Q  Mux: process(D,Clk) begin if Clk = '1' then Q <= D; else Q <= '0'; end if; end process Mux; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

79 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-7906–07H01L1 Hoe een stijgende klokflank beschrijven?  Met een “ wait until ” uitdrukking DFF: process is begin wait until Clk='1'; Q <= D; end process DFF;  Met een “event”-attribuut DFF: process (Clk) is begin if (Clk'event and Clk='1') then Q <= D; end if; end process DFF;  rising_edge(clk) houdt rekening met 'H', … (  beter voor std_[u]logic) Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

80 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8006–07H01L1 Flip-flop met reset  Synchrone reset process(D,Clk,Rst) begin if rising_edge(Clk) then if Rst='1' then Q <= '0'; else Q <= D; end if; end if; end process;  Te veralgemenen naar registers met een combinatorische schakeling aan de ingang  Asynchrone reset process(D,Clk,Rst) begin if Rst = '1' then Q <= '0'; elsif rising_edge(Clk) then Q <= D; end if; end process;  Kan niet met een wait until uitdrukking Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

81 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8106–07H01L1 FSM: een voorbeeld UpStart Next state logic Out- put logic State Reg Reset Output NextState CurrentState Idle 00 Up1 01 Up2 10 Up3 11 Down3 11 Down2 10 Down1 01 Start=0 Start=1 Up=0 Start=1 Up=1 Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

82 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8206–07H01L1 FSM: een voorbeeld entity FSM is port (Start, Up, Reset, Clk: in std_logic; Output: out std_logic_vector(0 to 1)); end entity FSM; architecture Behav of FSM is type FSM_States = (Idle,Up1,Up2, Up3,Down1,Down2,Down3); signal CurrentState, NextState : FSM_States; begin StateRegister: process(NextState,Clk,Reset) … end process StateRegister; NextStateLogic: process(CurrentState,Start,Up) … end process NextStateLogic; OutputLogic: process(CurrentState) … end process OutputLogic; end architecture Behav; UpStart Next state logic Out- put logic State Reg Reset Output NextState CurrentState Idle Up1 Up2 Up3 Down3 Down2 Down1 Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

83 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8306–07H01L1 FSM: een voorbeeld StateRegister: process(NextState,Clk,Reset) is begin if Reset='1' then CurrentState <= Idle; elsif rising_edge(Clk) then CurrentState <= NextState; end if; end process StateRegister; UpStart Next state logic Out- put logic State Reg Reset Output NextState CurrentState Idle Up1 Up2 Up3 Down3 Down2 Down1 Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

84 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8406–07H01L1 FSM: een voorbeeld NextStateLogic: process(CurrentState,Start,Up) is begin case CurrentState is when Idle => if Start = '0' then NextState <= Idle; elsif Up = '1' then NextState <= Up1; else NextState <= Down3; end if; when Up1 => NextState <= Up2; when Up2 => NextState <= Up3; when Up3|Down1 => NextState <= Idle; when Down3 => NextState <= Down2; when Down2 => NextState <= Down1; end case; end process NextStateLogic; Idle 00 Up1 01 Up2 10 Up3 11 Down3 11 Down2 10 Down1 01 Start=0 Start=1 Up=0 Start=1 Up=1 Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

85 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8506–07H01L1 FSM: een voorbeeld OutputLogic: process(CurrentState) is begin case CurrentState is when Idle => Output <= "00"; when Up1|Down1 => Output <= "01"; when Up2|Down2 => Output <= "10"; when Up3|Down3 => Output <= "11"; end case; end process OutputLogic; Idle 00 Up1 01 Up2 10 Up3 11 Down3 11 Down2 10 Down1 01 Start=0 Start=1 Up=0 Start=1 Up=1 Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

86 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8606–07H01L1 Veilige toestanden  Stel dat we een toestandsmachine hebben met 3 toestanden, gecodeerd in 2 bits. Wat gebeurt er als de FSM in de 4de toestand terecht komt, bijv. t.g.v. ruis, opstarten, … ? Zal het hiervan herstellen?  Neem voorzorgen in de VHDL-code:  NextStateLogic: process(CurrentState) is begin case CurrentState is when Idle => NextState NextState NextState NextState <= Idle; end case; end process NextStateLogic; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  combina- torisch  sequen- tieel  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

87 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8706–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Gedragsbeschrijving  Structurele beschrijving: beschrijf de hiërarchie van componenten, als verbindingen tussen subsystemen  Beschrijving van repetitieve structuren  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

88 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8806–07H01L1 Instantiatie van componenten =bepaal gebruik entiteit/component  Directe instantiatie (niet in VHDL-87) entity entity_name [ ( architecture_name ) ] [ generic map ( generic_association(s) ) ] [ port map ( port_association(s) ) ] ;  Associatie via positie of naam voor generische constanten en poorten (cfr. subprogramma’s) entity work.reg(struct) generic map (n => 4) port map (D_in, Q_out, clock);  Impliceert ‘bottom-up’ ontwerp!  niet geschikt voor grote ontwerpen  Via component-declaratie default T_pd Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

89 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-8906–07H01L1 Instantiatie van componenten via declaratie  Component-declaratie component name [ is ] [ generic ( generic_list ); ] [ port ( port_list ); ] end component [name] ;  component: virtueel element   entiteit: reëel element  laat ‘top-down’ ontwerp toe  in een bibliotheek bij meervoudig gebruik  Component-instantiatie [ component ] name [ generic map ( generic_association(s) ) ] [ port map ( port_association(s) ) ] ; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

90 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9006–07H01L1 architecture Struct of MUX21 is signal U,V,W : bit; component AND2 is port (X,Y: in bit; Z: out bit); end component AND2; component OR2 is port (X,Y: in bit; Z: out bit); end component OR2; component INV is port (X: in bit; Z: out bit); end component INV; begin Gate1: component INV port map (X=>S,Z=>U); Gate2: component AND2 port map (X=>A,Y=>S,Z=>W); Gate3: component AND2 port map (X=>U,Y=>B,Z=>V); Gate4: component OR2 port map (X=>W,Y=>V,Z=>Y); end architecture Struct; Voorbeeld: 2-naar-1 MUX A S B Y A S B Y U V W Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

91 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9106–07H01L1 Configuratie: koppeling component-entiteit  Configuratie-declaratie configuration name of entity_name is for architecture_name [ for label(s) : component_name use use_info [ generic map ( generic_association(s) ) ] [ port map ( port_association(s) ) ] ; end for; ]… end for; end [ configuration ] [name] ;  use_info is ofwel  entity entity_name [ ( architecture_name ) ]  configuration configuration_name  label(s) is others of all of een door komma’s gescheiden lijst van labels van componenten  Componenten waarvoor geen koppeling voorzien is, worden gekoppeld aan entiteiten met dezelfde naam  Hiërarchische ontwerpen hergebruiken architectuur- configuratie als koppeling koppeling kan anders zijn voor elke component Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

92 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9206–07H01L1 Voorbeeld: 2-naar-1 MUX  Om de MUX21 te implementeren, willen we de implementaties van AND3, OR3 en INV uit een bibliotheek gebruiken (architectuur “RTL”)  entity AND3 is port (A,B,C: in bit; Y: out bit); end entity AND3;  entity OR3 is port (A,B,C: in bit; Y: out bit); end entity OR3;  entity INV is port (A: in bit; Y: out bit); end entity INV; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

93 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9306–07H01L1 Voorbeeld: 2-naar-1 MUX  Configuratie configuration Use3InputGates of MUX21 is for Struct for Gate1:INV use entity INV(RTL) port map (A=>X,Y=>Z); end for; for all:AND2 use entity AND3(RTL) port map (A=>X,B=>Y,C=>'1',Y=>Z); end for; for Gate4:OR2 use entity OR3(RTL) port map (A=>X,B=>Y,C=>'0',Y=>Z); end for; end for; end Use3InputGates; AND3 entiteit ABCABC Y AND2 component XYXY Z Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

94 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9406–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Gedragsbeschrijving  Structurele beschrijving  Beschrijving van repetitieve structuren  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

95 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9506–07H01L1 Parallelle uitdrukking “generate”  Genereren iteratieve structuren: herhaal identieke cellen for identifier in range generate [declaration(s) begin ] {[label : ] concurrent_statement}… end generate [this_label] ;  Structuren conditioneel genereren: behandel sommige cellen anders if boolean_expression generate [declaration(s) begin ] {[label : ] concurrent_statement}… end generate [this_label] ; geen begin als geen declaration(s) ! Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

96 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9606–07H01L1 Voorbeeld: 3-state SIPO (1) library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity ser2parinv is generic(n: positive); port(clk, en, ser_in: in std_logic; par_n: out std_logic_vector(1 to n)); end entity ser2parinv; architecture cells of ser2parinv is component DFF is port(clk, D: in std_logic; Q, Qn: out std_logic); end component; component tristate is port(en, A: in std_logic; Y: out std_logic) end component; signal state: std_logic_vector(1 to n)); … D Q QnQn D Q QnQn D Q QnQn ser in clk en par n Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

97 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9706–07H01L1 Voorbeeld: 3-state SIPO (2) begin cell_array: for index in 1 to n generate signal prebuf: std_logic; begin first_FF: if index = 1 generate FF: component DFF port map(clk, ser_in, state(index), prebuf); end generate first_FF; other_FF: if index > 1 generate FF: component DFF port map(clk, state(index-1), state(index), prebuf); end generate other_FF; buf: component tristate port map(en, prebuf, par_n(index)); end generate cell_array; end architecture cells; … D Q QnQn D Q QnQn D Q QnQn ser in clk en par n Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

98 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9806–07H01L1 Configuratie  I.p.v. architecture_name, gebruik het label van de “generate”-uitdrukking, eventueel beperkt tot een deelbereik: generate_label [ ( range ) ]  configuration struct of ser2parinv is for cells -- architecture for cell_array(n) -- last FF for other_FF for FF:DFF use entity …; end for; end for; for buf:tristate use entity …; end for; end for; for cell_array(1 to n-1) -- other cells for first_FF -- 1st inner generate for FF:DFF …; end for; end for; for other_FF -- 2nd inner generate for FF:DFF …; end for; end for; for buf:tristate use entity …; end for; end for; end for; end configuration struct; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen  Hardware- beschrijving  Gedrag  Structureel  Repetitief Simulatie Synthese

99 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-9906–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Gebeurtenisgedreven simulatie  Beschrijving tijdsgedrag  Testbank  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

100 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10006–07H01L1 Gebeurtenisgedreven simulatie  Het continu berekenen van de uitgangen (bijv. per fs), ook als er niets verandert, zorgt voor nodeloos rekenwerk  Oplossing: ‘event-driven’ simulatie  Een signaaltoekenning creëert een transactie (nieuwe waarde @ nieuwe simulatietijd)  Wanneer de simulatietijd voortgaat naar de nieuwe tijd wordt het signaal aangepast (signaal is actief tijdens deze deltacyclus)  Een gebeurtenis (‘event’) treedt enkel op als de nieuwe waarde verschilt van de oude  Enkel parallelle uitdrukkingen met gebeurtenissen op hun gevoeligheidslijst worden opnieuw geëvalueerd  Dit mechanisme zorgt er enkel voor dat de simulatie versnelt zonder het gesimuleerde gedrag te wijzigen Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

101 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10106–07H01L1 Implementatie simulator 1.Plaats alle uitdrukkingen met minstens één gewijzigde ingang in de ‘process execution queue’ PEQ. 2.Voer alle uitdrukkingen in de PEQ één voor één uit (of tegelijkertijd op een parallelle computer) zonder de uitgangssignalen aan te passen (‘transaction scheduling’)  Uitdrukkingen in een proces worden sequentieel uitgevoerd en hun resultaten worden onthouden tot de volgende “wait”-uitdrukking; pas dan zijn ze ter beschikking voor simulatie 3.Pas de (actieve) uitgangssignalen aan nadat alle uitdrukkingen in de PEQ uitgevoerd zijn 4.Voeg alle uitdrukkingen, waarvoor een gebeurtenis optreedt t.g.v. een veranderd uitgangssignaal, toe aan de PEQ 5.Herhaal dit tot de PEQ leeg is 6.Verhoog de simulatietijd tot het volgende ogenblik waarop een nieuwe gebeurtenis gepland is Deltacyclus-convergentie Deltacyclus Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

102 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10206–07H01L1 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 Simulatietijd: T1 1.Plaats uitdrukkingen met ingangsgebeurtenissen in PEQ Process Execution Queue NAND1 A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

103 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10306–07H01L1 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 Simulatietijd: T1 2.Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen Process Execution Queue NAND1 Onthouden uitgangen: Deltacyclus 1 Qn <= 1 3.Pas uitgangen aan 4.Voeg uitdrukkingen met gebeurtenissen toe aan PEQ NAND2 A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

104 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10406–07H01L1 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 Simulatietijd: T1 2.Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen Process Execution Queue NAND2 Onthouden uitgangen : Deltacyclus 2 Q <= 0 3.Pas uitgangen aan 4.Voeg uitdrukkingen met gebeurtenissen toe aan PEQ NAND1 A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

105 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10506–07H01L1 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 Simulatietijd: T1 2.Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen Process Execution Queue NAND1 Onthouden uitgangen : Deltacyclus 3 Qn <= 1 3.Pas uitgangen aan, maar ze veranderen niet 4.Geen uitdrukkingen voor PEQ: T1 deltacyclus-convergentie A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

106 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10606–07H01L1 Simulatietijd: T1Simulatietijd: T2 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 6.Verhoog simulatietijd Process Execution Queue 1.Plaats uitdrukkingen met gebeurtenissen in PEQ NAND1 NAND2 A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

107 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10706–07H01L1 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 Process Execution Queue NAND1 NAND2 Onthouden uitgangen : Simulatietijd: T2 2.Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen Deltacyclus 1 Qn <= 1 3.Pas uitgangen aan 4.Voeg uitdrukkingen met gebeurtenissen toe aan PEQ Q <= 1 NAND2 NAND1 NAND2 berekend met oude Qn A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

108 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10806–07H01L1 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 Process Execution Queue NAND1 Onthouden uitgangen : Simulatietijd: T2 2.Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen Deltacyclus 2 Qn <= 0 3.Pas uitgangen aan 4.Voeg uitdrukkingen met gebeurtenissen toe aan PEQ NAND2 A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

109 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-10906–07H01L1 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 Process Execution Queue NAND2 Onthouden uitgangen : Simulatietijd: T2 2.Voer uitdrukkingen in PEQ uit en onthoud uitgangen Deltacyclus 3 Q <= 1 3.Pas uitgangen aan, maar ze veranderen niet 4.Geen uitdrukkingen voor PEQ: T2 deltacyclus-convergentie A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

110 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11006–07H01L1 Simulatietijd: T2Simulatietijd: T3 Simulatie van een SR-FF entity Flipflop is port (A,B: in std_logic; Q,Qn: buffer std_logic); end entity Flipflop; architecture Struct of FlipFlop is begin NAND2: entity NAND2 port map (Qn,B,Q); NAND1: entity NAND2 port map (A,Q,Qn); end architecture Struct; A B Q Qn T1T2 Process Execution Queue 6.Verhoog simulatietijd A B Q Qn Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

111 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11106–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  ‘Event-driven’ simulatie  Beschrijving tijdsgedrag  Testbank  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

112 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11206–07H01L1 Golfvorm (‘waveform’) =wat toegekend wordt aan een signaal [delay_mechanism] expression [ after a_time] [, expression [ after a_time]]…  Transacties worden gepland  met waarde = expression  op tijdsstip = a_time + huidige simulatietijd (default a_time = 0 fs) -- NAND-poort met 10 ns vertraging y <= a nand b after 10 ns; -- 20 ns brede resetpuls na 5 ns rst <= '1' after 5 ns, '0' after 25 ns;  delay_mechanism geldt enkel voor het eerste element; de andere hebben altijd een transportvertraging Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

113 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11306–07H01L1 Vertragingsmechanismen  Transportvertraging transport  uitgang is vertraagde ingang  Inertievertraging [[ reject reject_time] inertial ]  inertie t.g.v. capaciteit/inductantie  (pulsen < reject_time) verdwijnen (default reject_time = a_time) default = inertie- vertraging 2 4 6 8 10 ns ayay y <= transport a after 3 ns; 2 4 6 8 10 ns ayay y <= a after 3 ns; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

114 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11406–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  ‘Event-driven’ simulatie  Beschrijving tijdsgedrag  Testbank  Hardware-synthese met VHDL Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

115 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11506–07H01L1 Testbank  Hoe wordt een schakeling getest?  We leggen aan de ingangen representatieve stimuli aan  en controleren of de uitgangen de correcte waarden op het juiste ogenblik vertonen.  Een VHDL ‘testbank’ is het hoogste hiërarchisch niveau van een ontwerp  Het creëert een instantie van het ‘Design Under Test’,  voert stimuli toe aan de ingangen van DUT,  controleert de uitgangen ervan door ze  te analyseren, bijv. “ assertion ”- of “ report ”- uitdrukkingen  als golfvorm te visualiseren  Vermits dit het hoogste niveau is, heeft het zelf geen ingangen of uitgangen! Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

116 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11606–07H01L1 Voorbeeld: MUX-testbank entity Testbench is end entity Testbench; architecture BehavTest of Testbench is signal in1, in2, select, out : bit; begin DUT: entity MUX21(Behav) port map (in1,in2,select,out); Stimuli: process is begin in1 <= '0', '1' after 50 ns, '0' after 100 ns, '1' after 150 ns; in2 <= '0', '1' after 100 ns; for i in 1 to 4 loop select <= '0', '1' after 25 ns; wait for 50 ns; end loop; end process Stimuli; end architecture BehavTest; Geen in/uitgangen aan Testbench DUT in1 in2 out select Stimuli in1 in2 select Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving  Simulatie  Gebeurtenis- gedreven  Tijdsgedrag  Testbank Synthese

117 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11706–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL  Synthetiseerbare VHDL  VHDL-synthese verbeteren  Vertaling naar een ASM-kaart  Synthese-aspecten voor Xilinx: overdraagbaarheid  performantie Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

118 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11806–07H01L1 Hardware-synthese van VHDL  Een syntheseprogramma (‘hardware compiler’) zet de VHDL-beschrijving om in een structurele beschrijving op lager niveau (poorten/cellen)  RTL-synthese goed gesupporteerd  Synthese van hoger niveau (nog altijd?) te complex voor de meeste programma’s  Programma’s verschillen in de subsets van VHDL die ze aankunnen  IEEE 1076.6 standaard voor VHDL RTL-synthese = grootste gemene deler, bijv. in de 1999-versie is alleen VHDL-87 toegelaten  Informatie i.v.m. tijdsgedrag wordt genegeerd  Een waveform kan enkel een expression zijn: delay_mechanism of after is niet toegelaten  Een wait for wordt genegeerd Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

119 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-11906–07H01L1 Een combinatorisch voorbeeld entity Parity is generic (n : integer); port (A: in std_logic_vector (0 to n-1); Odd: out std_logic); end entity Parity; architecture Struct of Parity is begin Parity: process(A) is variable Temp: std_logic; begin Temp := '0'; for I in A'low to A'high loop Temp := Temp xor A(I); end loop; Odd <= Temp; end process Parity; end architecture Struct; 0 A(0) A(1) A(2) Temp Odd A(3) Temp A(0) A(1) A(2) Odd A(3) syntheseprogramma zal dit optimaliseren Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

120 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12006–07H01L1 Een sequentieel voorbeeld: opgelet voor verschil signaal/variabele  process (clk) is variable P: std_logic; begin if rising_edge(clk) then P := A and B; Y <= P or C; end if; end process;  process (clk) is begin if rising_edge(clk) then P <= A and B; Y <= P or C; end if; end process; A B Y C P A B Y C P ≡ Y <= (A and B) or C; Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

121 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12106–07H01L1 Toegelaten datatypes  Hardware bits: bit, boolean, std_ [ u ] logic  Gegroepeerde hardware bits:  integer & subtypes type addr is range -64 to 63;  2’s complement, 7 bits  opsommingen (ook als gedefinieerd door gebruiker) codering kan verschillen van programma tot programma  enum_encoding attribuut: attribute enum_encoding: string; attribute enum_encoding of FSM_states: type is "000 001 010 100 110";  expliciete codering van elke waarde: constant reset: bit_vector := "000"; … constant output: bit_vector := "110";  Vectoren van bovenstaande Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

122 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12206–07H01L1 Enkele andere beperkingen  Toegelaten waarden std_logic: '1'/'H', '0'/'L', 'Z'  'Z' genereert een 3-state buffer Y <= A when Enable else 'Z';  Geen initiële waarde voor signalen  Enkel “for”-lussen toegelaten: om een lus te kunnen ontvouwen moet # iteraties gekend zijn  Sequentiële schakelingen  Flankgevoelige synchrone: enkel de twee vormen die hierna besproken worden  Ander gebruik van “wait” niet toegelaten!  Niveaugevoelige synchrone: minder gesupporteerd  Asynchrone: niet gesupporteerd Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

123 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12306–07H01L1 Combinatorische schakelingen met registers aan de uitgangen ‘Wait until’ moet de eerste lijn van het proces zijn, gevolgd door de beschrijving van de combinatorische schakeling 1.Met een “wait until” uitdrukking entity RegisteredCircuit is port (A,B,C,D: in std_logic; Clk: in std_logic; Z: out std_logic); end entity RegisteredCircuit; architecture RTL of RegisteredCircuit is begin process is begin wait until Clk='1'; -- combinatorische -- schakeling: Z <= (A and B) or (C and D); end process; end architecture RTL; Z A B C D Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

124 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12406–07H01L1 Combinatorische schakelingen met registers aan de uitgangen 2.Met een “event”-attribuut entity RegisteredCircuit is port (A,B,C,D: in std_logic; Clk,Rst: in std_logic; Z: out std_logic); end entity RegisteredCircuit; architecture RTL of RegisteredCircuit is begin process (A,B,C,D,Clk,Rst) is begin if Rst = '1' then Z <= '0'; elsif (Clk'event and Clk='1') then -- combinatorial circuit Z <= (A and B) or (C and D); end if; end process; end architecture RTL; if is de enige uitdrukking in het proces; er is ook geen else De test op ‘Clk'event’ is altijd de laatste Z A B C D Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

125 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12506–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL  Synthetiseerbare VHDL  VHDL-synthese verbeteren  Vertaling naar een ASM-kaart  Synthese-aspecten voor Xilinx Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

126 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12606–07H01L1 VHDL-synthese verbeteren  Code herschrijven kan het resultaat na synthese sterk beïnvloeden  Een programma kan maar proberen te begrijpen wat met de code bedoeld werd: wat is essentieel en wat is een gevolg van de schrijfstijl?  Mag hier een FF i.p.v. een latch gebruikt worden?  Een programma kan zich niet bewust zijn van alle mogelijke implementaties  Wat is de meest optimale toestandscodering?  Een programma kan niet alle reële beperkingen in rekening brengen  Vermogen, grootte, fan-out, tijdsgedrag (slechts te schatten), …  De auteur kan verkeerde veronderstellingen maken i.v.m. de beschikbare hardware  Gebruik van een asynchrone set die niet aanwezig is  De mogelijkheden van het syntheseprogramma en de schrijfstijl bepalen het uiteindelijke resultaat! Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

127 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12706–07H01L1 Conditionele toekenningen  “if”-uitdrukking of toekenning van conditionele signalen heeft een ingebouwde prioriteit  Y <= C when Sel[1]='1' else B when Sel[0]='1' else A;  “case”-uitdrukking of toekenning van geselecteerde signalen resulteert meestal in eenvoudigere hardware  with Sel select Y <= A when "00", B when "01", C when others; 0101 A B C Sel 0101 Y Y 00 01 10 11 A B C Sel Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

128 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12806–07H01L1 ‘Resource sharing’  Originele code: if Sel = '1' then Z <= A + B; else Z <= A + C; end if;  Sommige programma’s kunnen dit (meestal slechts binnen een proces) omvormen tot if Sel = '1' then X := B; else X := C; end if; Z <= A + X;  Anders moet je zelf de code herschrijven! ++ MUX ACBA Sel Z MUX + CBA Sel Z Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

129 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-12906–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL  Synthetiseerbare VHDL  VHDL-synthese verbeteren  Vertaling naar een ASM-kaart  Synthese-aspecten voor Xilinx Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

130 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-13006–07H01L1 Vertaling naar een ASM-kaart  1 ASM-blok bevat alles van 1 toestand  1 toestand = alles in een proces tussen opeenvolgende “ wait until ”  1 toestand bevat iets van alle processen die in dezelfde klokcyclus actief zijn process begin X 0 then wait until Clk='1'; X <= A*B; end if; wait until Clk='1'; if X < 0 then X <= -X; end if; wait until Clk='1'; end process; process begin wait until Clk='1'; Y <= C; end process; X = A X = A×B X = −X B > 0 X < 0 N N X = A Y = C X = A×B Y = C Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

131 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-13106–07H01L1 Vertaling naar een ASM-kaart  ASM-variabele =een register =VHDL-variabele of een signaal, waarvan de waarde langer dan 1 klokcyclus blijft  VHDL-variabele  signaal: process begin wait until Clk='1'; i := i + 1; if i = 3 then i := 0; end if; end process;  anders is het een tussenresultaat process begin wait until Clk='1'; i := B + 5; i := 4*i; Uit <= A + i; end process; process (x,y,j) begin j <= y + 5; o <= x*j; end process; i = 0 i = 2 i = i + 1 N  o <= x*(y+5)  Uit <= A+4*(B+5) Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

132 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-13206–07H01L1 Taalgebaseerd hardware ontwerp: VHDL  Inleiding  VHDL in vogelvlucht  Elementen van de VHDL-taal  Hardware-beschrijving met VHDL  Hardware-simulatie met VHDL  Hardware-synthese met VHDL  Synthetiseerbare VHDL  VHDL-synthese verbeteren  Vertaling naar een ASM-kaart  Synthese-aspecten voor Xilinx: overdraagbaarheid  performantie Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx

133 VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-13306–07H01L1 Xilinx-specifieke aspecten  Sommige beperkingen zijn gekend, andere zijn vast te leggen:  Automatische synthese van o.a. klokbuffers (  fan-out)  Dikwijls is de default codering one-hot omdat dit overeen komt met de CLB-structuur; de codering kan in VHDL ook aangegeven worden met het attribuut enum_encoding  Extra componenten:  Extra hardware (vermenigvuldiger, …)  LogiCORE-modules, inclusief RAM  I/O-buffer, eventueel met pull-up/down weerstand Inleiding In vogelvlucht Taalelementen Hardware- beschrijving Simulatie  Synthese  Syntheti- seerbare VHDL  Verbeteren  Naar ASM  Xilinx


Download ppt "VHDL KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 7-17-106–07H01L1 Inhoudstafel  Inleiding  De basis van digitaal ontwerp  Combinatorische schakelingen  Sequentiële schakelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google