De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketentoezicht grondstromen in Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketentoezicht grondstromen in Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Ketentoezicht grondstromen in Amsterdam
Michael Stolk Hoofd afdeling Bodembeheer Dienst Milieu en Bouwtoezicht

2 Inhoud presentatie Grondverzet in Amsterdam Toezichtsrol DMB
Uitvoering toezicht Resultaten toezicht Ketenonderzoek en ketentoezicht Verdere ontwikkeling ketentoezicht Conclusies

3 1. Grondverzet in Amsterdam
Amsterdams grondgebied ca ha In 3 jaar 6,7 miljoen ton grondverzet Bestemming:- hergebruik binnen Amsterdam - hergebruik buiten Amsterdam - afvoer naar reiniger /stortplaats

4 1. Grondverzet in Amsterdam-vervolg
Grootschalige toepassingslocaties: Volgermeerpolder: 2,4 miljoen ton grond Diemerzeedijk: 1,8 miljoen ton grond Saneringen 100 – 120 per jaar, per jaar 15 > m3 ton sterk verontreinigde grond ontgraven Kosten Licht verontreinigd 2 – 5 euro per ton Sterk verontreinigd 30 – 50 euro per ton

5 1. Grondverzet in Amsterdam-vervolg

6 1. Grondverzet in Amsterdam-vervolg

7 2. Toezichtrol DMB Toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen
(Wet Bodembescherming) Toezicht op de toepassing/hergebruik grond en bouwmaterialen (Bouwstoffenbesluit) Toezichtorganisatie Bodembeheer 11 bodeminspecteurs 40 % veld - 60 % kantoor

8 3. Uitvoering toezicht Adequaat toezicht (VROM)
onafhankelijk, transparant, toegerust en gericht Normblad bodembeheer gemeentelijke taken SIKB (KWALIBO) Risicoanalyse milieuhygiënische schade, maatschappelijke- en bestuurlijke risico’s en fraudegevoeligheid T-11 analyse knelpunten naleefgedrag => melden grondverzet

9 3. Uitvoering toezicht- vervolg
Toezichtplannen (prioriteiten op basis van risico’s) Strafrechtelijk optreden (handhavingsarrangement OM) Samenwerkingsprotocollen (OGA, Haven Amsterdam) Werkprocessen (eenduidige uitvoering)

10 3. Uitvoering toezicht- vervolg
Toezichtmethoden Administratief toezicht beoordelen meldingen, onderzoeksrapporten, evaluatierapporten Controle grondbalans via database Amice van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen Fysiek toezicht Gebiedscontroles (surveillance) Locatiebezoeken (op basis van meldingen)

11 3. Uitvoering toezicht- vervolg
Verificatieonderzoek Integraal toezicht (110 keer in 2007) Handhavingscommunicatie Voorlichting Advies samenwerkingsprotocollen

12 4. Resultaten toezicht Toezicht resultaten 2007
Administratieve controles 190 Gebiedscontroles 493 Toezicht op saneringslocatie 649 Waarschuwingsbrief 6 Sommatiebrief 146 Dwangsombeschikking 21 Inningsbrief Proces verbaal 28

13 4. Resultaten toezicht Toezichthouder voor gericht toezicht afhankelijk van meldgedrag (gedelegeerd) opdrachtgever Opdrachtgever niet altijd professionele partij, kan ook een burger zijn Grote werken goed in de vingers Kortdurende klussen lastig door lage pakkans => domein van free riders

14 Indirecte toezichtresultaten
4. Resultaten toezicht Indirecte toezichtresultaten 2003 2007 Meldingen bouwstoffenbesluit 53 181 Beoordeelde rapporten 153 500 Bodemtoets Bouwaanvraag 310 599 Reguliere saneringen 86 33 BUS saneringen 30 186

15 5. Ketenonderzoek Stap in keten Lek maatregelen
Een greep uit de lekrisico’s en maatregelen in de keten Stap in keten Lek maatregelen Identificatie van de verontreiniging niet melden calamiteit koppelen bestanden handhavers Sanering teveel afgraven Fysieke controle sanering en controle evaluatieverslag Transport geen begeleidingsbrief Fysieke controle vrachtwagens inclusief monstername (verificatie onderzoek) Tijdelijke opslag Vermengen van grondstromen Fysieke controle opslag inclusief monstername Reinigen en storten Vermengen onvoldoende gereinigde grond met schone grond Fysieke controle reiniger of stortlocatie

16 5. Ketentoezicht Bodembeheer
Mix van toezichtmethoden (administratief, fysiek, verificatie, termijnbewaking) Verificatie meldingen grondverzet naar inrichtingen bij het LMA Bezoek regionale reiniger/stortlocatie sterk verontreinigde grond Samenwerken met politie (transportcontroles) buurgemeenten en Provincie N-H

17 6. Ontwikkeling ketentoezicht
LOM project ketenhandhaving grondstromen. Regie: Provincies Illegale grondtransporten landelijke prioriteit Campagne Meld misdaad anoniem Aandacht voor meer uitwisseling informatie Verminderen vergunninglast Vergroten toezichtinspanning

18 7. Conclusies Grondverzet grootste risico’s bij kleine werken Toezicht
Preventie goed instrument verbeteren naleefgedrag Mix van instrumenten voor beste resultaat Ketentoezicht Samenwerken om ‘free riders’ aan te pakken Regie in één hand bij lokaal bevoegd gezag Strafrechtelijke Handhaving Sluitstuk

19 Vragen?


Download ppt "Ketentoezicht grondstromen in Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google