De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ketentoezicht grondstromen in Amsterdam Michael Stolk Hoofd afdeling Bodembeheer Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ketentoezicht grondstromen in Amsterdam Michael Stolk Hoofd afdeling Bodembeheer Dienst Milieu en Bouwtoezicht."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ketentoezicht grondstromen in Amsterdam Michael Stolk Hoofd afdeling Bodembeheer Dienst Milieu en Bouwtoezicht

2 2 Inhoud presentatie 1.Grondverzet in Amsterdam 2.Toezichtsrol DMB 3.Uitvoering toezicht 4.Resultaten toezicht 5.Ketenonderzoek en ketentoezicht 6.Verdere ontwikkeling ketentoezicht 7.Conclusies

3 3 1. Grondverzet in Amsterdam  Amsterdams grondgebied ca. 22.000 ha  In 3 jaar 6,7 miljoen ton grondverzet Bestemming:- hergebruik binnen Amsterdam - hergebruik buiten Amsterdam - afvoer naar reiniger /stortplaats

4 4 1. Grondverzet in Amsterdam-vervolg  Grootschalige toepassingslocaties: oVolgermeerpolder: 2,4 miljoen ton grond oDiemerzeedijk: 1,8 miljoen ton grond  Saneringen o100 – 120 per jaar, per jaar 15 > 2.000 m 3 o700.000 ton sterk verontreinigde grond ontgraven  Kosten oLicht verontreinigd 2 – 5 euro per ton oSterk verontreinigd 30 – 50 euro per ton

5 5 1. Grondverzet in Amsterdam-vervolg

6 6

7 7 2. Toezichtrol DMB  Toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen (Wet Bodembescherming)  Toezicht op de toepassing/hergebruik grond en bouwmaterialen (Bouwstoffenbesluit)  Toezichtorganisatie Bodembeheer 11 bodeminspecteurs 40 % veld - 60 % kantoor

8 8 3. Uitvoering toezicht  Adequaat toezicht (VROM) onafhankelijk, transparant, toegerust en gericht  Normblad bodembeheer gemeentelijke taken SIKB 8002 (KWALIBO)  Risicoanalyse milieuhygiënische schade, maatschappelijke- en bestuurlijke risico’s en fraudegevoeligheid  T-11 analyse knelpunten naleefgedrag => melden grondverzet

9 9 3. Uitvoering toezicht- vervolg  Toezichtplannen (prioriteiten op basis van risico’s)  Strafrechtelijk optreden (handhavingsarrangement OM)  Samenwerkingsprotocollen (OGA, Haven Amsterdam)  Werkprocessen (eenduidige uitvoering)

10 10 3. Uitvoering toezicht- vervolg Toezichtmethoden  Administratief toezicht obeoordelen meldingen, onderzoeksrapporten, evaluatierapporten oControle grondbalans via database Amice van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen  Fysiek toezicht oGebiedscontroles (surveillance) oLocatiebezoeken (op basis van meldingen)

11 11 3. Uitvoering toezicht- vervolg  Verificatieonderzoek  Integraal toezicht (110 keer in 2007)  Handhavingscommunicatie oVoorlichting oAdvies osamenwerkingsprotocollen

12 12 4. Resultaten toezicht Toezicht resultaten 2007 Administratieve controles190 Gebiedscontroles493 Toezicht op saneringslocatie649 Waarschuwingsbrief6 Sommatiebrief146 Dwangsombeschikking21 Inningsbrief6 Proces verbaal28

13 13 4. Resultaten toezicht  Toezichthouder voor gericht toezicht afhankelijk van meldgedrag (gedelegeerd) opdrachtgever  Opdrachtgever niet altijd professionele partij, kan ook een burger zijn  Grote werken goed in de vingers  Kortdurende klussen lastig door lage pakkans => domein van free riders

14 14 4. Resultaten toezicht Indirecte toezichtresultaten 20032007 Meldingen bouwstoffenbesluit53181 Beoordeelde rapporten153500 Bodemtoets Bouwaanvraag310599 Reguliere saneringen8633 BUS saneringen30186

15 15 5. Ketenonderzoek Een greep uit de lekrisico’s en maatregelen in de keten Stap in ketenLekmaatregelen Identificatie van de verontreiniging niet melden calamiteitkoppelen bestanden handhavers Saneringteveel afgravenFysieke controle sanering en controle evaluatieverslag Transportgeen begeleidingsbriefFysieke controle vrachtwagens inclusief monstername (verificatie onderzoek) Tijdelijke opslagVermengen van grondstromen Fysieke controle opslag inclusief monstername Reinigen en stortenVermengen onvoldoende gereinigde grond met schone grond Fysieke controle reiniger of stortlocatie

16 16 5. Ketentoezicht Bodembeheer  Mix van toezichtmethoden (administratief, fysiek, verificatie, termijnbewaking)  Verificatie meldingen grondverzet naar inrichtingen bij het LMA  Bezoek regionale reiniger/stortlocatie sterk verontreinigde grond  Samenwerken met politie (transportcontroles) buurgemeenten en Provincie N-H

17 17 6. Ontwikkeling ketentoezicht  LOM project ketenhandhaving grondstromen. Regie: Provincies  Illegale grondtransporten landelijke prioriteit Campagne Meld misdaad anoniem  Aandacht voor meer uitwisseling informatie  Verminderen vergunninglast Vergroten toezichtinspanning

18 18 7. Conclusies Grondverzet  grootste risico’s bij kleine werken Toezicht  Preventie goed instrument verbeteren naleefgedrag  Mix van instrumenten voor beste resultaat Ketentoezicht  Samenwerken om ‘free riders’ aan te pakken  Regie in één hand bij lokaal bevoegd gezag Strafrechtelijke Handhaving Sluitstuk

19 19 Vragen?


Download ppt "1 Ketentoezicht grondstromen in Amsterdam Michael Stolk Hoofd afdeling Bodembeheer Dienst Milieu en Bouwtoezicht."

Verwante presentaties


Ads door Google