De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© GEVERS TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS

Verwante presentaties


Presentatie over: "© GEVERS TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS"— Transcript van de presentatie:

1 © GEVERS TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS Hartelijk welkom iedereen. Ik ben Johan Dedeckel en ik werk in Gent, de gezelligste stad in het hartje van de Europese Unie. Ons bureau is actief in merknaamcreatie, merkenstrategie en merkenbescherming. Johan Dedeckel Trademark Attorney Gevers & Associates Arteveldehogeschool - ICC Gent - 14/03/2008

2

3 “Met welk recht bescherm ik mijn kleur?”
Intellectueel eigendomsrecht van kleuren

4

5 Arteveldehogeschool vzw
Overzicht commerciële tekens op naam van Arteveldehogeschool Soort teken Definitie Registratie en omvang d.d./nr./regio Teken Arteveldehogeschool vzw Vennootschaps-naam De naam van het bedrijf zoals die geregistreerd staat in de statuten Nationaal tegen Identieke namen los van de activiteiten 12/12/2000 KBO Gent, België Handelsnaam De naam waaronder een wettelijk of natuurlijk persoon handel drijft Regionaal overeenstemmende namen zelfde sector Beneluxmerken Internationale merken Gemeenschapsmerken (Europees) verwarrende tekens soortgelijke goederen of diensten Merk Alle tekens gebruikt om het bedrijf en de goederen en diensten van het bedrijf te onderscheiden van andere bedrijven 22/03/2002 02/07/2006 15/01/2001 07/06/2006 Domeinnaam Naam van een website (en adres) gekoppeld aan een alfanumeriek adres van een computer verbonden met het internet Nationaal Regionaal en internationaal tegen Identieke namen los van de activiteiten Arteveldehogeschool.be Arteveldehogeschool.eu Arteveldehs.be Arteveldehs.eu

6 Non-exhaustive overview of Intellectual Property Rigths
Trademarks (for all kinds of commercial signs) Industrial Design & drawings Protection Copyright and moral rights Patents, Knowhow and Trade secrets Information Biotechnology Circuit Layout and Semiconductor Chip Protection Trade Practices and Consumer law Anti-Piracy Uniek zijn rendeert. Om uniek te blijven laat je best ook een aantal inspanningen van het menselijke brein beschermen tegen namaak. Waarbij voor elk soort IPrecht aangepaste beschermingssystemen bestaan. Wij gaan nader in op de bescherming van commerciële tekens: - Merkbescherming (voor allerlei commerciële tekens) - Bescherming op (industriële) Tekeningen en Modellen - Auteursrechtelijke bescherming (met de daaraan gekoppelde morele rechten) Collega Brants zal de overige belichten.

7 The Choice of Brand elements: intellectual property rights
Samenvattend raden wij aan om als ondernemer te eigen naam, producten en diensten te toetsen en aan deze beschermingsmogelijkheden van Intellectuele eigendomsrechten om elk uniek karakter te laten renderen. Plaats daarom ook steeds het gepaste waarschuwingsteken bij uw beschermd object. Weliswaar beseffend dat die op zich geen bewijs zijn van echtheid. Rolex

8

9

10 The Choice of Brand elements
Naam, logo en communicatie zijn daarbij de 3 niveau’s waarop je keuzes moet maken; wij hebben die als volgt opgedeeld qua beschermbare merkelementen

11

12 PROTECTION OF COMMERCIAL SIGNS
Protection of the chosen Brand elements PROTECTION OF COMMERCIAL SIGNS The Choice of Brand elements Dit schema met de beschermbaarheid van commerciële tekens is een handige samenvatting van de volgorde waarin voor uw commerciële tekens bij voorkeur bescherming kan worden aangevraagd. Hoe lager hoe moeilijker of beperkter de beschermingsomvang. Dit schema vind je achteraan de bundel met onze slides als extra geheugensteuntje! Copyright Remarkable! Even in detail op ingaan….

13 Een kleurmerk is een handelsmerk waarbij één of meer kleuren worden gebruikt om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het Hof van Justitie van de EG heeft in Libertel Groep BV tegen Benelux Merkenbureau (zaak C-104/01) op 6 mei 2003 uiteengezet waar een kleurmerk aan moet voldoen om binnen de Europese Unie te kunnen worden geregistreerd [1]. Hieruit volgt onder meer dat voor kleuren niet snel wordt aangenomen dat het voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dat is slechts het geval wanneer de kleur echt als onderscheidend teken voor de onderneming is ingeburgerd. Bovendien volgt er uit dat rekening dient te worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet teveel wordt beperkt voor anderen. Bekende kleurmerken zijn bijvoorbeeld de kleur groen die door BP wordt gebruikt, de typerende blauwe kleur van IBM en magenta van T-Mobile/Deutsche Telekom.

14

15

16

17

18

19 Parameters for Trademark Protection
Internal: Intellectual Property Department Depositor: Company Selling the goods or services Centralisation: Corporate and Business Unit Trademarks WHO Word mark (verbal trademark) Device mark (figurative trademark) Slogans, Figure, Packaging… - Graphical, distinctive sign - Registered - vs identical or confusingly similar sign WHAT Benelux / National Belgium, Netherlands, Luxemburg International Register Convention of Madrid (50 +…) and Protocol (20 +…) Community Trademark European Union (27) WHERE SE FI IE DK GB BX DE FR AT ES IT GR International Classes: 45 in total - 34 Goods classes - 11 Service classes For each Trademark application the taxes involve 3 classes; special issues involve extra class(es) above the 3 basic ones We gaan dit even in dit korte tijdbestek toepassen op de merken, wetende dat de basisparameters ook globaal dezelfde vragen zijn bij de andere IPrechten: zeg de 5 parameters (when=tijdsaspect) Voor elke vorm van registratierechten raden wij aan om alle rechten te centraliseren bij een persoon of afdeling in uw bedrijf, Van steeds CLASSES Period of validity 10 years Period of use 5 years Period of tolerance 5 years WHEN

20 Possible obstacles for trademark registration
WHAT The protection of a trademark can be refused upon two kinds of grounds: Trademark Instances (Benelux Trademark Office and Ohim) have the power to refuse a trademark for registration upon its lack of distinctiveness or other grounds, purely based upon the applied trademark itself. Holders of older trademark rights have the right to oppose or react against the application of a trademark upon its confusing similarity between their older trademark and the trademark applied for. Official Trademark Instances (Benelux Trademark Office and Ohim) don’t have the power to initiate themselves a refusal upon relative grounds. Holders of older trademark rights must oppose first, for the Trademark Instances to regain their power of refusing a trademark upon relative grounds. ABSOLUTE GROUNDS Postkantoor (C-369/99) Biomild (C-265/00) Boublemint (C-191/01) Henkel (C-218/01) Philips (C-219/99) Libertel (C-104/01) Europolis (2006) RELATIVE GROUNDS Sabèl - Puma (C-215/95) Canon -Cannon (C-39/97) Lloyd – Loint’s ( C-342/97) De ambtenaar van het merkenburo kan absolute weigeringsgronden inroepen om uw merk te weigeren Salami; postkantoor Helemaal vanaf nieuwjaar en nieuw in de Benelux kunnen eerdere merkeigenaars op zogenaamde relatieve gronden zeer makkelijk dwarsliggen zodat advies door specialisten vooraf zeer aangewezen is

21 Pantone is de naam van een bedrijf dat kleurcoderingen publiceert
Pantone is de naam van een bedrijf dat kleurcoderingen publiceert. De coderingen, zoals PMS 200 ('Pantone Matching System'), zijn een eenduidige afspraak tussen alle partijen in een ontwerp- en productieproces (bijvoorbeeld ontwerper, textielleverancier en drukker). Het woord 'matching' ('overeenkomen, samenvallen') geeft aan dat het reproduceren van een bepaalde kleur een belangrijke doelstelling is; dit is geen vanzelfsprekendheid in ontwerp- en productieomgevingen. De eerste publicatie, in 1963, was vooral gericht op grafische ontwerpers, drukkerijen, en hun kleurtechniek CMYK. Op dit moment is de catalogus uitgebreid met vertalingen naar elektronisch gemaakte kleuren voor presentatie op beeldscherm.

22 CMYK CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow, Key) is een systeem om met vier basiskleuren, inclusief zwart, een groot aantal kleuren te kunnen verkrijgen door subtractieve kleurmenging. Dit systeem wordt vooral gebruikt bij drukinkten. Ook komt soms het CMY-systeem voor, waarbij geen zwart wordt gebruikt. Echter in druktechniek leidt dit doorgaans tot te lichte afbeeldingen, omdat de resultante van pure cyaan, magenta en geel donkergrijs is. C staat voor Cyaan, (bij additieve kleurmenging een combiatie van blauw en groen licht); M staat voor Magenta, een combinatie van rood en blauw licht; Y staat voor Yellow (geel), een combinatie van rood en groen licht; K staat voor Key, zwart. Bij meerkleurendruk betekent "Key plate" de drukplaat met de 'artistieke details', dat wil zeggen de lijnen en effecten (in tegenstelling tot kleur-vlakken). Deze details worden gewoonlijk in de donkerste kleur gedrukt, dus bij de vierkleurendruk CMYK in zwart. Bovendien: een 'B' voor Black zou verwarring kunnen geven met 'Blue' (blauw). De CMYK-code voor een kleur wordt weergegeven door het dekkingspercentage van de vier inkten die nodig is om die kleur te verkrijgen. Wanneer we de basiskleuren langs drie assen uitzetten, krijgen we de CMYK-kleurenkubus:                                                                                                                                                                                                                                          

23

24

25 Recommended registers for European TM protection
FI SE NO RU EE IE DK LV GB BX LT Benelux Trademark International Trademark Community TM BY PL DE AM AZ KG KZ MD UA UZ CZ SK FR AT CH HU RO HR PT ES RS BG IT GR MT CY

26 Worldwide Trademark protection
Benelux Trademark International Trademark Community TM National Trademark

27 International Marks Classification of Nice (8th)
CLASSES GOODS 1 Chemicals 2 Paints 3 Cosmetics and cleaning preparations 4 Lubricants and fuels 5 Pharmaceuticals 6 Metal goods 7 Machinery 8 Hand tools 9 Electrical and Scientific apparatus 10 Medical apparatus 11 Environmental control apparatus 12 Vehicles 13 Firearms Jewellery and precious metals 15 Musical instruments 16 Paper goods and printed matter 17 Rubber goods 18 Leather goods 19 Non-metallic building materials 20 Furniture 21 Housewares and glass 22 Cordage and fibers 23 Yarns and threads 24 Fabrics 25 Clothing 26 Fancy goods 27 Floor coverings 28 Toys and sporting goods 29 Meats and processed foods 30 Staple foods 31 Natural agricultural products 32 Light beverages 33 Wines and spirits 34 Tobacco

28

29

30

31 International marks Classification of Nice
CLASSES SERVICES 35 Advertising; business management; business administration; office functions. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 37 Building construction; repair; installation services. 38 Telecommunications. 39 Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. 40 Treatment of materials. 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services. 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation. 44 Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services. 45 Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Time Table for Trademark Protection
WHEN TIME TABLE Time barriers to overcome when filing a trademark Application Date + 6 months Priority Rights Older Trademarks Younger Trademarks Trademark Search BrandCheck (Identical Trademarks) in all relevant classes Availability Search (Similar Trademarks) in >= 1 most relevant class Company Name (Identical Company & Trade Names) Trademark Watch Worldwide daily Screening Available for verbal and figurative Trademarks verbal and figurative For Owner names…

42 Trademark Rights & Values
« A distinctive Trademark registration gives the owner the right to react against each use of younger confusingly similar signs for similar goods or services within the same territory » WHAT WHO WHEN WHAT CLASSES WHERE Trademark has a judicial value => Offensive Protection Trademark has an economic value => Defensive Protection

43 SINCE 01/09/2006 Application for a new Benelux trademark
WHEN FILING First day of application + 10 years: possibility to renew the registration Formality Search: taxes, power of Attorney, … Confirmation of Reception 2 months cf: USA: ™ PUBLICATION for Opposition Purposes OFFICIAL SEARCH As from 01/01/2006 opposition is possible in all 45 classes. 2 months Opposition possibility upon Relative Grounds: Opposition period 2 months starting the first day of the month following the date of publication (the opposition suspends the registration procedure) OPPOSITION Cooling off-period, if parties decide to negotiate 12 months As from 01/09/2006 No preliminary searches will be performed by BOIP. BOIP’S DECISION Vroeger kon je alles deponeren en de kous was af Enkele belangrijke wijzigingen zijn dat de bescherming nu pas ingaat als de procedure doorlopen is én dat er allerlei obstakels kunnen opduiken. + 3 months Decision upon Relative Grounds of refusal REGISTRATION First day of Protection: start of exclusive rights + 5 years: period of tolerance and obligation to use cf: USA: ®

44 Steps to Protect Depending on the Importance
Importance of Commercial sign to be protected 1. RESEARCH Complete Availability Search Similar Tradmarks 1 week 3 classes BrandCheck Identical Trademarks 2 weeks 2. DOMAIN NAME . country codes .eu in Europe .com International .be in Belgium 3. TRADEMARK APPLICATION Offensive Defensive Verbal & Device >= Benelux >= 3 classes < 6 months  EU Device / Verbal Benelux 4. TRADEMARK WATCH Verbal Device when distinctive > Benelux >= 1 class After consideration Steps of Protection

45 GEVERS European, Benelux & French Trade Mark and Design Attorneys European, Belgian, French & Dutch Patent Attorneys BRUSSELS Intellectual Property House, Holidaystraat, 5 B-1831 Diegem Rue de Livourne, 7 B-1060 Brussels TM: GEVERS & PARTNERS – T – F – Patents: GEVERS & VANDER HAEGHEN – T – F – ANTWERP Frankrijklei, B-2000 Antwerp TM: GEVERS ANTWERPEN – T – F – Patents: GEVERS PATENTS – T – F – LIEGE Rue Sainte-Croix, 4 B-4000 Liège – T – F – TM: GEVERS & PARTNERS Patents: GEVERS & VANDER HAEGHEN GHENT Kouter, 1 bus 3 B-9000 Ghent TM: GEVERS & ASSOCIATES – T – F – PARIS Rue de Turin, 23bis F Paris – T – F – TM & Patents: BLOCH & GEVERS


Download ppt "© GEVERS TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS"

Verwante presentaties


Ads door Google