De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Johan Dedeckel Trademark Attorney Gevers & Associates Arteveldehogeschool - ICC Gent - 14/03/2008 TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Johan Dedeckel Trademark Attorney Gevers & Associates Arteveldehogeschool - ICC Gent - 14/03/2008 TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS."— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Johan Dedeckel Trademark Attorney Gevers & Associates Arteveldehogeschool - ICC Gent - 14/03/2008 TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS © GEVERS

3 2

4 3 “ Met welk recht bescherm ik mijn kleur?” Intellectueel eigendomsrecht van kleuren

5 4

6 5 d.d./nr./regioTeken Overzicht commerciële tekens op naam van Arteveldehogeschool Soort tekenDefinitieRegistratie en omvang Vennootschaps- naam Handelsnaam Merk Domeinnaam De naam van het bedrijf zoals die geregistreerd staat in de statuten De naam waaronder een wettelijk of natuurlijk persoon handel drijft Alle tekens gebruikt om het bedrijf en de goederen en diensten van het bedrijf te onderscheiden van andere bedrijven Nationaal tegen Identieke namen los van de activiteiten Regionaal overeenstemmende namen zelfde sector Beneluxmerken Internationale merken Gemeenschapsmerken (Europees) verwarrende tekens soortgelijke goederen of diensten Nationaal Regionaal en internationaal tegen Identieke namen los van de activiteiten Naam van een website (en e-mailadres) gekoppeld aan een alfanumeriek adres van een computer verbonden met het internet Arteveldehogeschool.be Arteveldehogeschool.eu Arteveldehs.be Arteveldehs.eu 22/03/2002 02/07/2006 15/01/2001 07/06/2006 12/12/2000 KBO 474.120.360 Gent, België Arteveldehogeschool vzw

7 6 Trademarks (for all kinds of commercial signs) Industrial Design & drawings Protection Copyright and moral rights Patents, Knowhow and Trade secrets Information Biotechnology Circuit Layout and Semiconductor Chip Protection Trade Practices and Consumer law Anti-Piracy Non-exhaustive overview of Intellectual Property Rigths

8 7 The Choice of Brand elements: intellectual property rights

9 8

10 9

11 10 The Choice of Brand elements

12 11

13 12 Protection of the chosen Brand elements PROTECTION OF COMMERCIAL SIGNS The Choice of Brand elements

14 13 Een kleurmerk is een handelsmerk waarbij één of meer kleuren worden gebruikt om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.handelsmerkkleuren Het Hof van Justitie van de EG heeft in Libertel Groep BV tegen Benelux Merkenbureau (zaak C-104/01) op 6 mei 2003 uiteengezet waar een kleurmerk aan moet voldoen om binnen de Europese Unie te kunnen worden geregistreerd [1]. Hieruit volgt onder meer dat voor kleuren niet snel wordt aangenomen dat het voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dat is slechts het geval wanneer de kleur echt als onderscheidend teken voor de onderneming is ingeburgerd. Bovendien volgt er uit dat rekening dient te worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet teveel wordt beperkt voor anderen.Hof van Justitie van de EG Benelux MerkenbureauEuropese Unie[1] Bekende kleurmerken zijn bijvoorbeeld de kleur groen die door BP wordt gebruikt, de typerende blauwe kleur van IBM en magenta van T- Mobile/Deutsche Telekom.BPIBMT- MobileDeutsche Telekom

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19 ES FR IT GRGR AT BX IE GB DEDE DK SE FI Internal:Intellectual Property Department Depositor: Company Selling the goods or services Centralisation: Corporate and Business Unit Trademarks Benelux / National Belgium, Netherlands, Luxemburg International Register Convention of Madrid (50 +…) and Protocol (20 +…) Community Trademark European Union (27) Word mark (verbal trademark) Device mark (figurative trademark) Slogans, Figure, Packaging… International Classes: 45 in total - 34 Goods classes - 11 Service classes For each Trademark application the taxes involve 3 classes; special issues involve extra class(es) above the 3 basic ones Period of validity10 years Period of use 5 years Period of tolerance5 years WHOWHATCLASSESWHENWHERE - Graphical, distinctive sign - Registered - vs identical or confusingly similar sign Parameters for Trademark Protection

21 20 The protection of a trademark can be refused upon two kinds of grounds: Trademark Instances (Benelux Trademark Office and Ohim) have the power to refuse a trademark for registration upon its lack of distinctiveness or other grounds, purely based upon the applied trademark itself. Holders of older trademark rights have the right to oppose or react against the application of a trademark upon its confusing similarity between their older trademark and the trademark applied for. Official Trademark Instances (Benelux Trademark Office and Ohim) don’t have the power to initiate themselves a refusal upon relative grounds. Holders of older trademark rights must oppose first, for the Trademark Instances to regain their power of refusing a trademark upon relative grounds. Possible obstacles for trademark registration ABSOLUTE GROUNDS RELATIVE GROUNDS Sabèl - Puma ( C-215/95) Canon -Cannon (C- 39/97) Lloyd – Loint’s ( C- 342/97) Postkantoor (C-369/99) Biomild (C-265/00) Boublemint (C-191/01) Henkel (C-218/01) Philips (C-219/99) Libertel (C-104/01) Europolis (2006) WHAT

22 21 Pantone is de naam van een bedrijf dat kleurcoderingen publiceert. De coderingen, zoals PMS 200 ('Pantone Matching System'), zijn een eenduidige afspraak tussen alle partijen in een ontwerp- en productieproces (bijvoorbeeld ontwerper, textielleverancier en drukker). Het woord 'matching' ('overeenkomen, samenvallen') geeft aan dat het reproduceren van een bepaalde kleur een belangrijke doelstelling is; dit is geen vanzelfsprekendheid in ontwerp- en productieomgevingen. De eerste publicatie, in 1963, was vooral gericht op grafische ontwerpers, drukkerijen, en hun kleurtechniek CMYK. Op dit moment is de catalogus uitgebreid met vertalingen naar elektronisch gemaakte kleuren voor presentatie op beeldscherm.CMYK

23 22 CMYK CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow, Key) is een systeem om met vier basiskleuren, inclusief zwart, een groot aantal kleuren te kunnen verkrijgen door subtractieve kleurmenging. Dit systeem wordt vooral gebruikt bij drukinkten. Ook komt soms het CMY-systeem voor, waarbij geen zwart wordt gebruikt. Echter in druktechniek leidt dit doorgaans tot te lichte afbeeldingen, omdat de resultante van pure cyaan, magenta en geel donkergrijs is.basiskleurensubtractieve kleurmenging C staat voor Cyaan, (bij additieve kleurmenging een combiatie van blauw en groen licht);Cyaan M staat voor Magenta, een combinatie van rood en blauw licht;Magenta Y staat voor Yellow (geel), een combinatie van rood en groen licht;geel K staat voor Key, zwart.zwart Bij meerkleurendruk betekent "Key plate" de drukplaat met de 'artistieke details', dat wil zeggen de lijnen en effecten (in tegenstelling tot kleur-vlakken). Deze details worden gewoonlijk in de donkerste kleur gedrukt, dus bij de vierkleurendruk CMYK in zwart. Bovendien: een 'B' voor Black zou verwarring kunnen geven met 'Blue' (blauw). De CMYK-code voor een kleur wordt weergegeven door het dekkingspercentage van de vier inkten die nodig is om die kleur te verkrijgen. Wanneer we de basiskleuren langs drie assen uitzetten, krijgen we de CMYK-kleurenkubus:

24 23

25 24

26 25 FR BX IT SE FI ES DE DK Europe IE GB PT AT CH NO BG HR RU RS RO BY SK CZ HU Recommended registers for European TM protection PL LT LV EE GR CY MT Benelux Trademark International Trademark Community TM AM AZ KG KZ MD UA UZ

27 26 Benelux Trademark International Trademark Community TM National Trademark Worldwide Trademark protection

28 27 1 Chemicals 2Paints 3 Cosmetics and cleaning preparations 4 Lubricants and fuels 5 Pharmaceuticals 6 Metal goods 7 Machinery 8 Hand tools 9 Electrical and Scientific apparatus 10Medical apparatus 11 Environmental control apparatus 12 Vehicles 13 Firearms 14Jewellery and precious metals 15 Musical instruments 16 Paper goods and printed matter 17 Rubber goods GOODS International Marks Classification of Nice (8th) 18Leather goods 19Non-metallic building materials 20Furniture 21 Housewares and glass 22 Cordage and fibers 23 Yarns and threads 24 Fabrics 25 Clothing 26Fancy goods 27 Floor coverings 28 Toys and sporting goods 29 Meats and processed foods 30 Staple foods 31 Natural agricultural products 32 Light beverages 33 Wines and spirits 34 Tobacco CLASSES

29 28

30 29

31 30

32 31 35 Advertising; business management; business administration; office functions. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. 37 Building construction; repair; installation services. 38 Telecommunications. 39 Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. 40 Treatment of materials. 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services. 43 Services for providing food and drink; temporary accommodation. 44 Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services. 45 Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals. SERVICES International marks Classification of Nice CLASSES

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41 Time barriers to overcome when filing a trademark Older Trademarks Younger Trademarks Application Date + 6 months Priority Rights Trademark Search BrandCheck (Identical Trademarks) in all relevant classes Availability Search (Similar Trademarks) in >= 1 most relevant class Company Name (Identical Company & Trade Names) Trademark Watch Worldwide daily Screening Available for verbal and figurative Trademarks verbal and figurative For Owner names… TIME TABLE Time Table for Trademark Protection WHEN

43 42 « A distinctive Trademark registration gives the owner the right to react against each use of younger confusingly similar signs for similar goods or services within the same territory » Trademark Rights & Values Trademark has a judicial value => Offensive Protection Trademark has an economic value => Defensive Protection WHO WHAT CLASSESWHENWHERE WHAT

44 43 REGISTRATION First day of Protection: start of exclusive rights + 5 years: period of tolerance and obligation to use OPPOSITION PUBLICATION for Opposition Purposes SINCE 01/09/2006 Application for a new Benelux trademark Formality Search: taxes, power of Attorney, … Confirmation of Reception 2 months Opposition possibility upon Relative Grounds: Opposition period 2 months starting the first day of the month following the date of publication (the opposition suspends the registration procedure) 2 months Cooling off-period, if parties decide to negotiate 12 months FILING First day of application + 10 years: possibility to renew the registration BOIP’S DECISION Decision upon Relative Grounds of refusal + 3 months cf: USA: ™ cf: USA: ® WHEN As from 01/01/2006 opposition is possible in all 45 classes. As from 01/09/2006 No preliminary searches will be performed by BOIP. OFFICIAL SEARCH

45 44 1. RESEARCH Complete Availability Search Similar Tradmarks 1 week 3 classes BrandCheck Identical Trademarks 2 weeks 3 classes 2. DOMAIN NAME. country codes.eu in Europe.com International.be in Belgium 3. TRADEMARK APPLICATION OffensiveDefensive Verbal & Device >= Benelux >= 3 classes < 6 months  EU Device / Verbal Benelux 3 classes 4. TRADEMARK WATCH Verbal Device when distinctive > Benelux >= 1 class After consideration Importance of Commercial sign to be protected Steps of Protection Steps to Protect Depending on the Importance

46 45 BRUSSELS Intellectual Property House, Holidaystraat, 5 B-1831 Diegem Rue de Livourne, 7 B-1060 Brussels TM: GEVERS & PARTNERS – T. +32 2 715 37 11 – F. +32 2 715 37 00 – E-mail: trademarks@gevers.com Patents: GEVERS & VANDER HAEGHEN – T. +32 2 715 37 11 – F. +32 2 535 99 00 – E-mail: patents@gevers.com ANTWERP Frankrijklei, 53-55 B-2000 Antwerp TM: GEVERS ANTWERPEN – T. +32 3 206 99 66 – F. +32 3 206 99 50 – E-mail: antwerpen@gevers.com Patents: GEVERS PATENTS – T. +32 3 206 99 88 – F. +32 3 206 99 51 – E-mail: gevers.patents@gevers.com LIEGE Rue Sainte-Croix, 4 B-4000 Liège – T. +32 4 252 42 24 – F. +32 4 252 56 90 – E-mail: liege@gevers.com TM: GEVERS & PARTNERS Patents: GEVERS & VANDER HAEGHEN GHENT Kouter, 1 bus 3 B-9000 Ghent TM: GEVERS & ASSOCIATES – T. +32 9 269 23 80 – F. +32 9 234 24 75 – E-mail: gent@gevers.com Patents: GEVERS & VANDER HAEGHEN PARIS Rue de Turin, 23bis F-75008 Paris – T. +33 1 45 00 48 48 – F. +33 1 40 67 95 67 – E-mail: info@bloch-gevers.fr TM & Patents: BLOCH & GEVERS GEVERS European, Benelux & French Trade Mark and Design Attorneys European, Belgian, French & Dutch Patent Attorneys


Download ppt "1 Johan Dedeckel Trademark Attorney Gevers & Associates Arteveldehogeschool - ICC Gent - 14/03/2008 TRADE MARKS, PATENTS, DESIGNS AND RELATED MATTERS."

Verwante presentaties


Ads door Google