De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerparticipatie Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerparticipatie Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012 1."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerparticipatie Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012 1

2 Burgerparticipatie is actueel 1.10-11-2011: Conferentie “Maak het met elkaar”. (Goffert) 2.9-5-2012: WRR-nota: “Vertrouwen in burgers” 3.30-8-2012: Ambitiedocument gemeente 4.25-10-2012: notitie “Mee(r) doen” + UVS * (SSGN) 5.Er komt binnenkort een voorstel van B&W * Uitvoeringsvoorschrift 2

3 Wat is burgerparticipatie? Voor de overheid: De burgers doen het zelf Voor de burgers: We willen een stem in het beleid 3

4 Waarom burgerparticipatie? 1.Meer vertrouwen tussen burgers en overheid leeft prettiger 2.Minder onverschilligheid, protesten, rechts- zaken, populisme 3.Betere kwaliteit dienstverlening door inbreng van ervarings- en andere kennis van burgers 4.Kostenbesparing 4

5 Tegengeluiden 1.Burgerparticipatie is een loze kreet: onze democratie is een Haagse / Nijmeegse aristocratie geworden; dat zal niet veranderen 2.Burgerparticipatie kun je niet van bovenaf opleggen: zij komt van de straat (contra-democratie) 5

6 Drempels voor de burgers 1.Overheid overschat burgers (jargon – bureaucratie – formeel) 2.Overheid onderschat burgers (negatie ervaringskennis en opleiding, verdenking van eigenbelang) 3.Doorschuifcultuur 4.Macht maakt op den duur het eigen gelijk vanzelfsprekend 6

7 Drempels voor de overheid 1.Burgers communiceren/netwerken informeel. 2.Burgers verwachten teveel van de overheid 3.Zelforganisatie (door burgers) heeft ook schaduwkanten: a.continuïteit niet gewaarborgd b.steeds opnieuw het wiel uitvinden c.onvindbaar, geen centrum, geen top 7

8 Cultuurverschil 8 NetwerkcultuurTraditionele cultuur 1.(Digitale) netwerken1.Hiërarchie 2.Grote reactiesnelheid2.Kleiner 3.Groter leervermogen3.Minder 4.Grotere creativiteit4.Minder 5.Onduidelijk wie leidt5.Duidelijke leiding 6.Onduidelijke grenzen6.Duidelijke grenzen 7.Onvoorspelbaar7.Meer voorspelbaar 8.Onbeheersbaar8.Meer beheersbaar BurgersOverheid

9 Wat is er al in Lent? 9 1.Vrijwilligerswerk (5,5 miljoen in Nederland) 2.‘t Durstige Bluumke 3.Sport & Spel 4.Sportclubs: trainers, bestuur, barcommissie 5.Harmonie St.Theresia 6.Scouting 7.UdaExposed 8.Mantelzorg (?) 9.Ondernemersnetwerk 10.Bel- en herstellijn 11.Wijkschouw Lent 12.Wijkraad Lent 13.Platform Waalsprong 14.Lentse Lucht 15.Lent 800 16.De vieze broek 17.Plan cultuurcafé 18.Plan volkstuin 19.Klankbord bus 20.Klankbord school 21.???

10 Betrokkenheidsstijlen* a.volgzamen (15%): buurt gaat vóór, vervreem- ding m.b.t. de overheid, verbinders nodig b.verantwoordelijken (35%): grote wereld, hoog opgeleid, osm* voor overheid, meeste invloed c.pragmatici (25%): te porren voor eenmalige actie, stemmen niet, druk, vaak in e-sferen d.critici (25%): conservatief, consumptief, kan niet, wil niet, verbinders nodig ____________________________ * ons soort mensen 10

11 WRR-adviezen voor de burgers 1.Heb moed hebben om kritiek te geven 2.Vind dat dat zinvol is 3.Vertrouw elkaar (de burgers onderling) 4.Maak gebruik van de sleutelfiguren 5.Maak gebruik van de nieuwe media 11

12 WRR-adviezen voor de overheid 1.Denk vanuit de burger 2.Denk aan álle burgers 3.Geef tijdig openheid over beleidsvoornemens 4.Bij slecht nieuws geen geheimzinnigdoenerij of radiostilte. 5.Maak gebruik van de sleutelfiguren 6.Stimuleer maatschappelijk verkeer 7.Zorg voor rommelbudgetten 12

13 De 7 punten van Tankir 1.Er is al veel 2.Accent op interne opdracht (?) 3.De meedenk-ambtenaar 4.Ruimte voor initiatief 5.Minder regels 6.Nieuwe media en gewoon ontmoeten 7.Experimenten 13

14 Wat willen wij als wijk? 1. Dat ambtenaren in en vanuit de wijk denken 2. Ondersteuning op maat bij bewonersinitiatieven 3. Dat participatie iets van het hele college is 4. Participatie bij het hele traject 5. Duidelijkheid van participatieprocessen 6. Echte ruimte voor participatie 7. Terugkoppeling: wat gebeurt er met onze inbreng? 14

15 Wat kunnen wij als wijk? 1. Geduld oefenen: het gaat om cultuurverandering 2. Zelf nadenken/praten over succesvol participeren 3. Meedoen in feitelijke participatieprocessen 4. Begrip hebben voor het algemeen belang 5. Initiatieven blijven ontplooien voor een leefbare wijk 15

16 De hamvraag Wat staat de gemeente te doen in Lent? Wat staat de bewoners te doen in Lent? 16


Download ppt "Burgerparticipatie Themabijeenkomst wijkraad Lent 13 dec. 2012 1."

Verwante presentaties


Ads door Google