De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kies een onderwerp, klik op een nummer: 11 Zelfstandige Naamw. algemeen – Nouns 1 22 Lastige gevallen 2 (The police have arrived) (The police have arrived)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kies een onderwerp, klik op een nummer: 11 Zelfstandige Naamw. algemeen – Nouns 1 22 Lastige gevallen 2 (The police have arrived) (The police have arrived)"— Transcript van de presentatie:

1 Kies een onderwerp, klik op een nummer: 11 Zelfstandige Naamw. algemeen – Nouns 1 22 Lastige gevallen 2 (The police have arrived) (The police have arrived) 33 the/a/an/(of geen lidwoord gebruiken) 3

2 Zelfstandige Naamw. algemeen – Nouns Het meervoud van een Zelfst.Nw. maak je door er een S achter te zetten (nooit ‘s) Zet in het meervoud: 1 photo…………………….2 1 A…………………….………2 1 voice…….……………….2 In de zestiger jaren. photosAsvoices In the 1960s

3 Na een ‘sis’ klank komt er –es Zijn het er meer? Dan meervoud gebruiken!!! Ze gingen naar school op hun fiets. They went to school on their bikeS Ze roken een cigaar die elk 2 dollar kosten. They’re smoking cigarS that are 2 dollarS each. Zij is nu 2 jaar. She is 2 yearS old now. (but: a two-year-old girl.) 1 kiss…………………….2 1 bus………………………2 kisses buses

4 Aparte meervoudsvormen (uitzonderingen dus Soms –o  -oes 1 negro …….…….………2 negroes 1 hero……………………….2 heroes 1 potato….……………….2 potatoes 1 tomato……………………2 tomatoes 1 volcano ………………….2 volcanoes 1 echo ………………………2 echoes 1 mosquito………………….2 mosquitoes

5 Aparte meervoudsvormen (uitzonderingen dus Soms –f/-fe  -ves 1 knife…2 knives 1 life…2 lives 1 wife…2 wives1 half…2 halves 1 leaf…2 leaves1 loaf…2 loaves 1 wolf…2 wolves 1 thief…2 thieves Vertaal: You did it yourself.You did it yourselves. Jij deed het zelf.Jullie deden het zelf.

6 Aparte meervoudsvormen (uitzonderingen dus Uit het hoofd leren: 1 man…2 men 1 foot…2 feet 1 woman…2 women1 goose…2 geese 1 child…2 children1 tooth…2 teeth 1 ox…2 oxen1 mouse.2 mice 1 penny…2 pence*1 louse… 3 lice *2 pennies=2 losse penny munten.

7 (echt) Lastige gevallen (1) cattle (=vee) people police clergy (=geestelijkh) deze z.n. staan in het enkelvoud; het ww./vnw in het meervoud De politie is vertrokken. (The police…left.) The police have (niet: has) left. Het vee wordt verkocht in Juli.(The catte…) The cattle are sold in July. Die mensen worden oud. Those people are getting old.

8 (echt) Lastige gevallen (2) clothes, thanks, wages, stairs (=trap), contents (=inhoud), environs, surroundings (=omgeving), belongings (=eigendom), scales (=weegschaal), stairs (=trap), outskirts (=randgebied v/e stad), customs (=douane), savings (=spaargeld), earnings (=inkomen), premises (=pand/terrein), brains, looks. scissors, pyjamas, pants, tights, shorts, trousers, jeans, spec(tacle)s (=bril), glasses, compasses (=passer) deze z.n. staan altijd in het meervoud; het ww. en vnw. is ook meervoud; in het Nederlands is alles enkelvoud!

9 clothes, thanks, wages, stairs (=trap), contents (=inhoud), environs, surroundings (=omgeving), belongings (=eigendom), scales (=weegschaal), stairs (=trap), outskirts (=randgebied v/e stad), customs (=douane), savings (=spaargeld), earnings (=inkomen), premises (=pand/terrein), brains, looks. scissors, pyjamas, pants, tights, shorts, trousers, jeans, spec(tacle)s (=bril), glasses, compasses (=passer) deze z.n. staan altijd in het meervoud; het ww. en vnw. is ook meervoud Mijn spijkerbroek is rood, waar is hij? My jeans are red, where are they?

10 clothes, thanks, wages, stairs (=trap), contents (=inhoud), environs, surroundings (=omgeving), belongings (=eigendom), scales (=weegschaal), stairs (=trap), outskirts (=randgebied v/e stad), customs (=douane), savings (=spaargeld), earnings (=inkomen), premises (=pand/terrein), brains, looks. scissors, pyjamas, pants, tights, shorts, trousers, jeans, spec(tacle)s (=bril), glasses, compasses (=passer) deze z.n. staan altijd in het meervoud; het ww. en vnw. is ook meervoud Pas op: 15 spijkerbroeken 15 pairs of jeans (precies aantal: pair(s) of)

11 clothes, thanks, wages, stairs (=trap), contents (=inhoud), environs, surroundings (=omgeving), belongings (=eigendom), scales (=weegschaal), stairs (=trap), outskirts (=randgebied v/e stad), customs (=douane), savings (=spaargeld), earnings (=inkomen), premises (=pand/terrein), brains, looks. scissors, pyjamas, pants, tights, shorts, trousers, jeans, spec(tacle)s (=bril), glasses, compasses (=passer) deze z.n. staan altijd in het meervoud; het ww. en vnw. is ook meervoud 1 pyjama 1 pair of pyjamas

12 clothes, thanks, wages, stairs (=trap), contents (=inhoud), environs, surroundings (=omgeving), belongings (=eigendom), scales (=weegschaal), stairs (=trap), outskirts (=randgebied v/e stad), customs (=douane), savings (=spaargeld), earnings (=inkomen), premises (=pand/terrein), brains, looks. scissors, pyjamas, pants, tights, shorts, trousers, jeans, spec(tacle)s (=bril), glasses, compasses (=passer) deze z.n. staan altijd in het meervoud; het ww. en vnw. is ook meervoud Waar is de schaar, I heb hem nodig! Where are the scissors, I need them!

13 clothes, thanks, wages (=loon), stairs (=trap), contents (=inhoud), environs, surroundings (=omgeving), belongings (=eigendom), scales (=weegschaal), outskirts (=randgebied v/e stad), customs (=douane), savings (=spaargeld), earnings (=inkomen), premises (=pand/terrein), brains, looks. scissors, pyjamas, pants, tights, shorts, trousers, jeans, spec(tacle)s (=bril), glasses, compasses (=passer) deze z.n. staan altijd in het meervoud; het ww. en vnw. is ook meervoud Wanneer gaat m’n loon omhoog? When will my wages rise?

14 (niet extreem) Lastige gevallen (3) furniture, information, cost, advice, progress (vooruitgang/vorderingen) business (=zaken[doen]) property (=eigendom) produce (=producten) bran (zemelen) deze z.n. staan altijd in het enkelvoud; het ww. en vnw. is ook enkelvoud; in het Nederlands is alles meervoud! Deze meubels zijn duur. This furniture is expensive.

15 (niet extreem) Lastige gevallen (3) furniture, information, cost, advice, progress (vooruitgang/vorderingen) business (=zaken[doen]) property (=eigendom) produce (=producten) bran (zemelen) deze z.n. staan altijd in het enkelvoud; het ww. en vnw. is ook enkelvoud; in het Nederlands is alles meervoud! Hun zaken zijn niet onze zaken! Their business is not our business!

16 (niet extreem) Lastige gevallen (3) furniture, information, cost, advice, progress (vooruitgang/vorderingen) business (=zaken[doen]) property (=eigendom) produce (=producten) Bran (zemelen) deze z.n. staan altijd in het enkelvoud; het ww. en vnw. is ook enkelvoud; in het Nederlands is alles meervoud! Pas op: Ik vroeg om een goed advies. (1 dus) I asked for a good piece of advice.

17 (extreem) Lastige gevallen (4) means (=middel[en]), works (=fabriek[en]), series (=serie[s]) Chinese Japanese Portugese (=enkel-, en meervoud) politics (=politiek), statistics (=statistiek), economics (=economie:wetenschap), deze z.n. staan altijd in het meervoud; Is de betekenis enkelvoud, dan ww. en vnw. ook enkelvoud; betekenis mv dan alles mv Deze fabrieken zijn erg oud. These works are very old.

18 (extreem) Lastige gevallen (4) means (=middel[en]), works (=fabriek[en]), series (=serie[s]) Chinese Japanese Portugese (=enkel-, en meervoud) politics (=politiek), statistics (=statistiek), economics (=economie:wetenschap), deze z.n. staan altijd in het meervoud; Is de betekenis enkelvoud, dan ww. en vnw. ook enkelvoud; betekenis mv dan alles mv Deze fabriek is erg oud. This works is very old.

19 (extreem) Lastige gevallen (4) means (=middel[en]), works (=fabriek[en]), series (=serie[s]) Chinese Japanese Portugese (=enkel-, en meervoud) politics (=politiek), statistics (=statistiek), economics (=economie:wetenschap), deze z.n. staan altijd in het meervoud; Is de betekenis enkelvoud, dan ww. en vnw. ook enkelvoud; betekenis mv dan alles mv Die Chinees is klein, die Japanners niet. That Chinese is small, those Japanese are not.

20 (extreem) Lastige gevallen (4) means (=middel[en]), works (=fabriek[en]), series (=serie[s]) Chinese Japanese Portugese (=enkel-, en meervoud) politics (=politiek), statistics (=statistiek), economics (=economie:wetenschap), deze z.n. staan altijd in het meervoud; Is de betekenis enkelvoud, dan ww. en vnw. ook enkelvoud; betekenis mv dan alles mv Friends is een serie die 10 jaar duurde. Friends is a series that lasted 10 years.

21 (extreem) Lastige gevallen (4) means (=middel[en]), works (=fabriek[en]), series (=serie[s]) Chinese Japanese Portugese (=enkel-, en meervoud) politics (=politiek), statistics (=statistiek), economics (=economie:wetenschap), deze z.n. staan altijd in het meervoud; Is de betekenis enkelvoud, dan ww. en vnw. ook enkelvoud; betekenis mv dan alles mv Economie is een moeilijk vak. Economics is a difficult subject.

22 (extreem) Lastige gevallen (4) means (=middel[en]), works (=fabriek[en]), series (=serie[s]) Chinese Japanese Portugese (=enkel-, en meervoud) politics (=politiek), economics (=economie:wetenschap), statistics (=statistiek/cijfers), deze z.n. staan altijd in het meervoud; Is de betekenis enkelvoud, dan ww. en vnw. ook enkelvoud; betekenis mv dan alles mv Deze cijfers tonen iets anders aan! These statistics show something different!

23 (enigszins) Lastige gevallen (5) audience (=publiek), family (=gezin!!), government, crew (=bemanning), club, class, team deze z.n. staan altijd in het enkelvoud; ww. en vnw.meestal ook enkelvoud (denk je vooral aan individuen: dan meerv.) Ons gezin (afz. leden) staat vroeg op. My family are early risers.

24 (enigszins) Lastige gevallen (5) audience (=publiek), family (=gezin!!), government, crew (=bemanning), club, class, team deze z.n. staan altijd in het enkelvoud; ww. en vnw.meestal ook enkelvoud (denk je vooral aan individuen: dan meerv.) Ons gezin heeft de competitie gewonnen. Our family has won he competition. (onze familie als geheel: enkelv.: has)

25 (enigszins) Lastige gevallen (5) audience (=publiek), family (=gezin!!), government, crew (=bemanning), club, class, team deze z.n. staan altijd in het enkelvoud; ww. en vnw.meestal ook enkelvoud (denk je vooral aan individuen: dan meerv..) De bemanning heeft het schip ontruimd. The crew has evacuated the ship.

26 the/a/an/(of geen lidwoord gebruiken) A / AN Je gebruikt an in plaats van a voor een woord dat met een klinkerklank (a,e,i,o,u) begint. Zet er a/an voor: aananaancar old car hourunitonion anaaanan honest man happy man universityuncle agony aunt

27 the/a/an/(of geen lidwoord gebruiken) Gebruik van A/AN Bij beroepen/functies/godsd. gebruik je a(n) Vertaal: Hij is kapitein. He is a captain. Hij is hindoe. He is a hindu. Als het beroep of de functie slechts door één persoon tegelijk uitgeoefend kan worden, gebruik je geen lidwoord. Vertaal: Hij is kapitein van dit schip. He is captain of this ship.

28 the/a/an/(of geen lidwoord gebruiken) Verder gebruik je a/an : voor thousand/hundred/million/billion Vertaal: Er waren duizend/honderd mensen. There were a thousand/a hundred people. na as : als kind=as a child een halve dag een hele verbetering een hele verrassing 70 mijl per uur half a day quite an improvement rather a surprise 70 miles an hour Uit het hoofd leren:

29 the/a/an/(of geen lidwoord gebruiken) Gebruik GEEN the in de volgende gevallen: school/hospital/prison/church als het gaat om het gebruik. (Als het om het gebouw zelf gaat, gebruik je wel the) Vertaal: De school begint om 8.30. School begins at 8.30. Sla rechtsaf bij de school. Turn right at the school. Ze ligt in het ziekenhuis. She is in hospital. De gevangenis is in een klein stadje. The prison is in a small town.

30 the/a/an/(of geen lidwoord gebruiken) Gebruik GEEN the in de volgende gevallen: bij namen van maaltijden Breakfast/lunch/dinner is ready. bij zelfstandige naamwoorden in algemene (abstracte) zin Het leven is mooi. De tijd zal het leren. De mensen zullen dat niet geloven. De vrouw is niet de slaaf van de man. Life is beautiful. Time will tell. People won't believe that. Woman is not the slave of man.

31 the/a/an/(of geen lidwoord gebruiken) Gebruik GEEN the in de volgende gevallen: voor most als het betekent: het grootste deel van. Vertaal: De meeste kinderen houden van ijs. Most children like ice-cream. Ik houd het meest van haar. (=meer dan van wie ook) I Like her the most. Gebruik WEL the voor muziekinstumenten Vert.: Hij speelt gitaar. He plays the guitar. ©BtB


Download ppt "Kies een onderwerp, klik op een nummer: 11 Zelfstandige Naamw. algemeen – Nouns 1 22 Lastige gevallen 2 (The police have arrived) (The police have arrived)"

Verwante presentaties


Ads door Google